środa, 6 stycznia 2010

Spotkania (w) "Trzech Króli" w Annopolu (2)
Wznowilimy spotkania po 16 latach. W domu zbudowanym przez Andrzeja i Marię Królów, u Matki Bożej Annopolskiej. Kiedyś inicjowaliśmy te spotkania z Kazikiem Orzechowskim, by zasypać przepaść miedzy aktualną i byłą władzą. Ja byłem wtedy wójtem, Kazik przewodniczącym Rady Gminy, "byłym" - Mirosław Subzda.
Wędrówka Trzech Króli (Mędrców, Magów) reprezentujących inne kultury i religie, jest dobrą okazją do talich spotkań. Nie wpadłbym na taki pomysł, gdyby nie całożyciowa inspiracja wspólnoty w Taize do ustawicznego szukania dróg pojednania.

Skład osobowy nawiązywał do spotkań sprzed 16 lat: księża proboszczowie, przewodniczący Rady Gminy, radny powiatowy, dyrektor szkoły i prezes stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska w jednej osobie oraz prezes LGD Równina Wołomińska. Doszła młodzież, uczestnicy spotkania Taize w Poznaniu. Wójt Kazimierz Łapka oczywiście też był zaproszony, ale nie przybył.

Umówiliśmy się na podobne spotkanie za rok :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz