Post post post scriptum


Strona post post scriptum już nie chce przyjmować kolejnych tekstów, a ja wciąż żyję i dopisuję. Więc, cóż: post post post scriptum stało się nieuchronne :-(

***

pytania do Janka (posła)

rozmawiajmy o Polsce
Matce naszej tej ziemi
historii mieszkańcach
samorządowych z pamięcią
niektórzy i tożsamością
Ty jesteś z tych drugich
więc chciałbym Cię pytać bez końca
nie tylko w niedzielę
na twoim videoblogu z rodakami

ja chcę i mógłbym w dni powszednie i święta
o wszystkim co Polskę i nas stanowi
bez poprawności politycznej
na ile się znamy od lat trzydziestu
plus minus do kwadratu
bo się spotkaliśmy tam 
gdzie pytania dotyczą wieczności

ja wieczność znalazłem
najpierw w Legionowie 
później albo wcześniej w Strachówce
nie da się życia podzielić 
jest jednością całością
zrozumiałem jako drogę-prawdę-życie
biorąc natchnienie od Zbawcy
więcej nie szukam - wysławiam
na świadectwo epoki
bo nie da się od niej wyabstrahować
wraca przy każdej okazji (nie tylko wspomnieniem)
staję na przykład na rogu Trębackiej  
znów wpuszczam ludzi na plac Zwycięstwa
albo plac Piłsudskiego Marszałka Wolności
albo plac Saski bo też mam rodzinne powody
albo wracam do początków z piosenką

wiesz dobrze jak ja a pewnie dużo lepiej
że dla niektórych znajomych nieznajomych
no bo przyjaciół żadną razą [:-)]
nie można nawet wymówić nazwy twojej partii
więc i o to chcę pytać
jaką masz dla nich odpowiedź
i czemu napięcie (walka) między dwoma partiami
wyznacza dzisiaj dwupolską-biegunowość
w państwie samorządach kościele
obejmując całość naszych spraw w XXI wieku
od serc zamkniętych na uchodźców po Bóg wie co jeszcze
w sposób zaprzeczający temu czego chciałem
uczyć na salach katechetycznych i w szkole
a drugie pytanie ode mnie dostaniesz
w niedzielę jak dożyję (tyś młody)
jaką masz wizję Polski ukochaną w sercu
i jak do niej trafić w dni powszednie i święta

nie pytam już o politykę bieżącą
żyję długo wystarczająco
by mieć tylko pytania na życie i śmierć

ty zawieść nie możesz
nie po to żyjemy na ziemi
ale nawet prezes Jarosław dziś mówi
że chodzi o świadomość Polaków
że na tym poziomie rzecz się rozstrzyga
w co wątpię życzliwie bo nadal (nie tylko u niego)
rzecz się rozstrzyga na poziomie sloganów
i propagandy (nienawistnej raczej niż merytorycznej)

jaką masz pamięć i tożsamość Janku polityku
samorządowcu i ministrze towarzyszu drogi
(widzę już żarty złośliwe niemiłosiernych Rodaków 2015
sam mam ich dużo w rodzinnym pamiętniku) 
którego zawsze chcę zwać przyjacielem
jaką samoświadomość nabytą i przemyślaną
(także w perspektywie ŚDM 2016 i epoki
po nich nowej jakiejś w co wierzę głęboko)
chciałbym rozmawiać w Strachówce
z Tobą bo z Błaszczakiem legionowskim
Sasinem wołomińskim i innymi -
choć źle nie życzę nikomu - niewiele mnie łączy
oni są na banerach i płotach nie w naszym życiu

czytać byśmy mogli głośno Lalkę
spotykać się rozmawiać nawet modlić
nie tylko po październikowemu (np u MBA)  
w Tłuszczu Jadowie Łochowie Zielonce i tak dalej
publicznie się przyznając do moich marzeń i życia
do Republiki Marzeń i Republiki Norwidowskiej
i taką chcę przekazać Polskę swoim dzieciom
i wszystkim następnym pokoleniom

    (piątek, 2 września 2015, g. 16.22)

***

kiedy (życie i śmierć)

kiedy historia ożywa pod (twoimi) palcami
- koniecznie trzeba zapisywać -
to śmierć nie straszna ani cię nie boli
żyjesz przecież i oni żyją
i w tym przypadku życie śmierć zwycięża
jak zwyciężyć miało i zwyciężyło

    (piątek, 2 września 2015, g.15.30)

***

nie pytaj

nie pytaj nie pytajcie
o zdrowie
ale o istotę rzeczy
która tu pozostanie
i pozostanie
nawet gdy mnie nie będzie
ja z wami pozostanę
w owej istocie wynurzonej
nie w zdrowiu które przeleciało
tego nie udaje mi się doprosić

     (piątek, 2 września 2015, g. 10.54)

***

teologia realizmu

            /Małżonce/

siedzę w pół letargu
mówię tak tak tak
kiedy sił przybędzie
to samo zapiszę w notatkach
i w innej pracy umysłowej
wczoraj rozmawiałem o tym
z żoną to znaczy kim jest Bóg
i kim jest czlowiek
tak tak tak i amen
całości drogi-prawdy-życia
czy może się lepiej objawić
powtórz powiedz to samo
pozwól Mu się prowadzić
   
    (piątek, 2 września 2015, g. 10.49)

***

wota wdzięczności
(albo rewolucja świadomości)

                             /księdzu Mieczysławowi/

bójcie się Boha Jehovah wy
którym wota wdzięczności przeszkadzają
wota miłosierdzia nad nami
Kyrios Theos i Misericordiae Vultus

składali je nasi przodkowie
i my skłądamy gdy mamy za co
z serc wypełnionych podziwem dziękczynieniem
sensem wielkim nad nami i w nas

Maria Królowa dała Zbawicielowi
18 listopada 1939 mąż jej zauważył
że w kaplicy Matki Boskiej
jej krzyż perłowy z Jerozolimy
został zastąpiony niklowanym

nie dowiemy sie pewnie nigdy
czy z obawy przed Niemcami
czy dla potrzeb remontu dachu
nad kaplicą świętego Ekspedyta

wiem wiemy że inny jej krzyż z Jerozolimy
z kości słoniowej domowo czczony rodzinnie
pomocny początkom samorządu polskiego
został wyśmiany w Strachówce przez kogoś
kto szperał w biurku pierwszego wójta szukając haków
(skądinąd również Biblia z czasów legionowskich)
- jaką mamy tożsamość (i pamięć) rodzi się pytanie

co zrobi mój proboszcz (zawsze tymczasowy)
z moim Aniołem Stróżem Ziemi Wołomińskiej
ze srebrnym medalem opiekuna miejsc pamięci
- NARODOWEJ NARODOWEJ NARODOWEJ -
i medalami rocznicowymi Solidarności któż wie
i z trzytomowym Norwidem w Całości od szkoły
Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce
może wyrzucą na bruk jak fortepian Chopina

co z dyplomem od komitetu honorowego
do Prezydenta RP o Orła Białego
dla bohatera spod Ossowa Skorupki
ich i naszego współbrata księdza prefekta
albo z drzewem pamięci o zabitych w Katyniu

wielu ma inny obraz Boga Polski i Kościoła
wdzięczność i miłosierdzie ich kruche
pamięć i tożsamość nieznane
nakaz i posłuszeństwo ich bożkiem

dwudziestego tamtego miesiąca i roku
mąż Marii Królowej z Annopola
zauważył w tym samym kościele na mszy
(wikarym był tam wtedy ksiądz Cegłowski
późniejszy proboszcz i dziekan jadowski)
- modli się lud wierny modlą się kapłani
aby Bóg miłosierny
odwrócił od nas klęskę która nas spotkała
i wolność nam przywrócił jak drzewiej - Amen

    (czwartek, 1 października 2015, g. 9.02)

***

spostrzeżenie

to nie to
że czegoś nie lubię
tego lub tamtego świata

tylko to
że bardzo chcę być w tamtym
bo ze mną tylko żyje teraz (jeszcze)
może
a może ja bardziej w nim

    (środa, 30 września 2015, g. 21.10)

***

mentalność polska 2015

ksiądz nasz inni księża kurie
w inną Polskę wierzą (i innego Boga)
inny kościół nam robią (niesoborowy)
biedny on i oni i my biedni
kto im tak w głowach zamieszał
brak im całościowego spojrzenia obrazu
na Polskę współczesną (od 1918 roku)
z naszą własną drogą wolności
mają klasowo korporacyjne
nie chcą rozmawiać nie poszerzą obrazu
ani nas rozumienia nie wzbogacą wsobni
ale oni dalej mieszają i niżej
niewiele jest w tym dobrej nowiny
o człowieku i świecie i miłosierdziu 
nawet i także w perspektywie ŚDM 2016  
     
   (środa, 29 września 2015, g. 9.09)

***

eschatologia

każdy zapis tutaj
mówi o stanie faktycznym
o tym co przeżyte i doświadczone
tak jest
wykonało się
nie jakieś popisy słowne

    (poniedziałek, 28 września 2015, g. 8.57)

***

Opatrzność nad nami
(historia zmagań o człowieka)

w moje grzechy osoby i życia
Bóg przychodzi na wiele sposobów
faktami najpierw potem modlitwą
dzisiaj teraz historią rodzinną
Ziemią Świętą Rzymem Kartaginą
do Lisieux i Lourdes pielrzymkami 
opisanymi ja tylko przepisuję
(mając w oczach nasze własne życie
drogę i prawdę poznaną wcieloną przeżytą)
niezmiennie niezmienny ten sam
Bóg-miłość-pokój-dobro-Chrystus
to może zrozumieć tylko drugi człowiek
który na drodze-prawdzie-życiu
z wiarą i rozumem też tak ma
nie instytucjonalnie podporządkowane struktury
instytucje nie rozumieją osoby człowieka
ale przepisy i nakazy prawa i nie są zachwycone 
że Bóg ma swój pomysł na (nasze) życie

    (poniedziałek, 28 września 2015, g. 8.45)

***

śmierć

czy gdyby nie śmierć
myślelibyśmy tyle
o sensie życia i w ogóle
śmiem wątpić
ani my
ani dzieci nasze

przeżywszy swoje
cóż mielibyśmy tu robić

    (piątek, 25 września 2015, g. 16.57)

***

za i przeciw

dowody życie wyprowadza
na pełne światło Zmartwychwstałego
żyję pielgrzymką narodową 1929
 - bo to jest moja matka ta ziemia
bo to jest moja matka ta Ojczyzna - 
jak żyłem i żyję Solidarnością z 3 Maja 1981
W Strachówce mojej gminie i parafii
przypisani sobie wyrokiem Opatrzności
czasem wolności i polskiej historii
cząstki historii powszechnej
wota wdzięczności stoją na ołtarzu
w Strachówce i u świętgo Zbawiciela
jedne ode mnie drugie od Królowej
wojny mogą niszczyć pamięć i tożsamość
zarówno w Strachówce jak i w Warszawie
posługujemy się papieżami Franciszkiem
Janem Pawłem II Piusem XI (Achille Ratti)
- świadkami Cudów nad Wisłą 1920 i 1980/81 -
każdym byłym i następnym nam bliskim
z jakiegoś ważnego powodu
mamy także ulubione wersety Dobrej Nowiny

tego nie rozumieją (tu znak zapytania)
ksiądz proboszcz Mieczysław
dyrektor młodzieży ksiądz Emil
i całe ich kurie (ideologów świata i kościoła)
wyniośle zagubionych jakichś
nawiedzonych pobożnościowo-tradycyjnie
sięgając sufitu... 
to jest nie-do-wiary
zwłaszca dla wiary złączonej z rozumem
lecz jeśli...
biada nam biada Polsko ukochana 2015nn
więc módlcie się za nami

     (piątek, 25 września 2015, g. 10.39)

***

szokujące fakty
       
               "cytując Mertona"

papież w Ameryce
przemawia w Kongresie
cytując Mertona

ja się posługuję 
jednym i drugim
on jeździ małym fiatem

nas potrafią cywilnie zabić
księża i biskupi
wykorzystując swoją pozycję

wszystko im się należy
z racji stanu tradycji
społecznie materialnie

to co robią z nami
od lat paru
jest poniżej godności (i prawdy)

      (piątek, 25 września 2015, g. 9.22)

***

Polak i pielgrzym

siedząc w Annopolu
przepisując kajet z 1929
czuję się wędrowcem miłym
polskim narodowym
na szlaku pielgrzymim
do Ziemi Świętej
przez pół Europy
Afryki trochę i Azji

tak kiedyś bywało
dzisiaj się zmieniło
w diecezji warszawsko-praskiej
jesteśmy wyklęci bez słowa
bez prawdy bez wczucia
w osobę człowieka
której oni nie rozumieją
od proboszcza wzwyż

     (czwartek, 24 września 2015, g. 10.50)

***

sen o misjach ludowych
              /parafii w Sulejowie/

Boże Narodzenie
to nie tylko święta
ale fakt zamieszkania
mądrosci między nami
na świecie czyli ziemi

czas zapisać na tablicy
lekcji wielu przedmiotów
i włączyć w każdą dyskusję
bo (i że) małżonkowie
lepiej rozumieją (mają pd ręką)
obecność Boga w miłości i świecie
księża zaś (wszelkich hierarchii)
w obrzędowości i tzw. wyłączności

    (poniedzialek, 21 września 2015, g. 7.21)

***

jak dzieci

rośnie sobie człowiek
aż bardzo urośnie
ma rówieśników równie dużych

i nagle - jeśli jest mu dane -
zostaje rodzicem
małe dziecko jest mu powierzone
na ręce i za rączkę

co się wtedy w nas dzieje
kim się stajemy i jesteśmy
od aż po kres zdziwienia
darem i tajemnica

    (czwartek, 17 września 2015, g. 8.01)

***

Boża obecność (sakrament)

Bóg dzisiaj przyszedł
w rozmyślaniach o Marii Królowej
która chciała być świętą
ona zapisała swoje pragnienia
Bóg w nich w niej ślad zostawił
dla następnych pokoleń
Jackowskich Królów Kapaonów
nie przegapiłem czasu mojego nawiedzenia
też mam obowiązek pisania
Duch Święty mnie nas ponagla

   (wtorek, 15 września 2015, g. 8.56)

***

rozumieć

najmniejsze cząstki elementarne
rzeczywistości człowieka
- syn córka żona wróci
uśmiechnie się odezwie -
zdarzenia fakty najmniejsze
najdrobniejsze odpryski odblaski
ziarna kosmicznego pyłu nie tylko
ale i wieczności
objawień zwiastowań nawiedzeń
kiedy są możliwe dla pielgrzyma
jeśli nie w samoświadomości
drogi-prawdy-życia
oddzielnie się nie da
w nich rozmawiamy spotykamy
całość sensu - czyli dobra
Boga
bo jest
można spotkać i (od)poznać

   (poniedziałek, 14 września 2015, g. 8.15)

***

dwa światopoglądy

w czasach PRL władcy chcieli
żeby obowiązywał jeden światopogląd
mówili o nim naukowy
dzisiaj bardzo wielu by chciało
by obowiązywał kościelny
którym mierzą przeszłość historii
jej dzień dzisiejszy i na pewno przyszłe
chcą nam nawet tłumaczyć nasze własne życie

       (niedziela, 13 września 2015, g. 9.17)

***

nie żałuję (je ne regrette pas)

dużo podróżowałem mówi prezydent miasta nad morzem
kiedyś bym pomyślał że nie dane mi było
ale już nie dzisiaj
dzisiaj podróżuję w czasie z emocjami miłością
prezydent ma plany zaprosić uchodźców
do każdej szkoły miasta którym rządzi
bardzo dobry pomysł
ja też gdybym był wójtem dyrektorem placówek oświaty
dzisiaj zapraszam na konto w Internecie choć znaczkiem


po co mi marzyć o czymś co nie dla mnie
gdy nie chcą ze mną rozmawiać ksiądz wójt i szary obywatel
w kraju i w gminie gdzie solidarność zakładałem
katechizowałem dzieci i młodzież ucząc ich myślenia
nad tym w co wierzą czemu służą przy ołtarzu
niektórzy przeszli całą drogę wtajemniczanie we wspólnotę
przez rozmowę śpiew zabawę czytanie przy pulpicie
w kościele słowa które się nie dewaluuje jest żywe
na wieki daje życie wiary i rozumu myślącego człowieka
religia to nie tradycja zakazów nakazów lęków
przed sąsiadami i wiejską społecznością co powie 


nie żałuję zbliżając się do drugiego brzegu
bo moje oczy widziały (także Twoje zbawienie)
księże Emilu proboszczu arcybiskupie biskupi
tyle cudów za nami
a my ciągle nie śpiewamy hymnu dziękczynienia
i wy nas tego nie nauczycie bo w miłości i w świecie
żeście mniej się wyćwiczyli niż małżonkowie
ale oczy wasze zamknięte także przed tą prawdą

        (piątek, 11 września 2015, g. 18.38)
      

***

niecnoty

przyszedł skądś nowy proboszcz
młodzi kurialiści rządzą w Warszawie
wygnali nas z macierzy ojcowizny
mówią (myślą sobie)
napiszemy nową historię Strachówki
od nas ją zaczniemy
od naszych planów i pomysłów na Polskę
przed nikim nie musimy się tłumaczyć

    (piątek, 11 września 2015, g. 10.18)

***

życie po życiu

coraz więcej i częściej
żyję tym że żyć nie będę
jak wszyscy którzy żyli przed nami
przyjmuję z pełnym zrozumieniem
bo wiem co jest za mną
droga-prawda-życie zrozumiane
tyle dobra dobrego
że Symeona starego jak ja wspominam

   (czwartek, 10 września 2015, g. 16.36)

***


sprawiedliwość znaleziona

                       "Małżonkowie lepiej rozumieją
                       obecność Boga w miłości
                       i w świecie, niż kapłani" (o.Knotz)

wiem czułem przeczułem wiedziałem
że ta wizyta u biegłego lekarza sądowego
ma kolosalne znaczenie pozaprawne
egzystencjalno-duchowo-metafizykalne
poznacie prawdę a prawda was wyzwoli
to było ulubione zdanie z Dobrej Nowiny
dobrego mądrego Papieża Polaka
nigdy i pewnie nikt by nie przypuszczał
że do nich się odniosę odwołam
że taką perspektywę zobaczę
że w takiej szerokiej mieści się ten wyjazd
mój Józefa K do Warszawy
solidarnościowca (3 Maja 1981 w Strachówce)
ojca dużej rodziny wójta katechety
eksplorera rzeczypospolitej norwidowskiej
wstyd tyle zasług sobie przypisywać
ale cóż zrobić takie mi dano przyswoić
na drodze-prawdy-życia z wiarą i rozumem
patriotyzmem i religijnością wrodzoną w rodzinie
od 150 lat z wieków w wieki

prawo bez sprawiedliwości
sprawiedliwość bez prawa
często się przydarza nam 2015
ale dane mi zostało zrozumienie
...
lekarze i sądy
tlen podały sponiewieranemu
godność mi oddali
którą tamci zabrali zaorali
życia mi nowego nie dadzą
ale jeszcze pożyć trochę
Kościele kościele cóżem ci uczynił
jam twoją wolność ubezpieczał
rozszerzał zakorzeniał
w kraju nad Wisłą
służyłem całym sercem wolą i rozumem
tyś mnie wypędził skazał na pustynię
prawa człowieka i obywatela
i to że ja ty osoba człowieka jest drogą Kościoła
nie światopogląd praw nakazów instytucjonalnych
.
nie dzięki wspólnocie samorządowej
nie dzięki kościołowi w parafii i diecezji
wręcz przeciwni ci mi najbardziej dojedli
ale się nie poddałem (nawet anonimom)
podałem rwącym mi brodę i grzbiet
z imieniem nazwiskiem i obliczem
nie złamali mnie jak trzciny do końca
co zrozumiałem podam wiekom dalej
taka jest sprawiedliwość nad nami Boża
nie do ugryzienia przez ideologów
- teologów pożal się Boże praktyki
zamiast duszpasterzy naszych czasów

jechałem podziękować za medyczną pomoc
bez której bym nie przeżył do tej chwili
medycy i biegli sądowi
oddają to co mi zabrali w gminie i w parafii
gdzieżbym wiedział to wcześniej
a nawet teraz miał odwagę powiedzieć
przecież u nas nie mówi się takich rzeczy
a kto ma odwagę pomyśleć nawet
że mogą krzywdzić nas w kościele księża i biskupi
dzisiaj to wiemy 
choć nadal większość odwraca głowę w drugą stronę
hodują nienawiść do bliskich sąsiadów w parafiach
jak kiedyś kapłan i lewita na drodze do Jerycha
...
eureka zawołałem na Gagarina ulicy
to co mnie nas spotkało stało się testamentum
do przekazania pokoleniom moich wszystkich i wiekom
taką wagę naszym sprawom nadali ci co nas nazwali
siewcami nienawiści – przegięli i wyświetliła się prawda
większa od ich woli na zgubę nieszczerości pokrętnej
fałszu który chcieli narzucić gminie parafii diecezji
poznacie prawdę a prawda was wyzwoli wyzwoliła poznałem

także uchodźcy pokazali że polski katolicyzm ostatnich lat
zrobił się bardziej polityczny niż moralny i metafizyczny
a kościół współrządzący panujący chce być 


   (środa, 9 września 2015, g. 20.45)

***

na badaniu

nie dziwcie się 
że w pewnym moim wieku
nie myśli się o planach
zdobyczach podbojach
ale o stanie umysłu obecnym
drogi-prawdy-życia

w spojrzeniu z góry samego siebie
na (po) horyzont istnienia
w perspektywie istnienia wszystkich rzeczy
tego co było co jest i co będzie
i co mi wyszło wychodzi na Gagarina
w głodomorze przy kawie
że jest w porzo jest ok
latte latte latte

   (środa, 9 września 2015, g. 14.40)

***

przemilczanie
            /młodym z diecezji/

jest cenzurowaniem czasu
a nawet drogi-prawdy-życia
w kościele naszym diecezjalnym
selekcjonowaniem tego co wygodne
i pasuje nam do wizji i planów
duszpasterskich powiedzą niektórzy

niech posłuchają jak to wygląda
z drugiej naszej strony
żyjących jeszcze przemilczanych

to deprawacja godności osób i osoby
bardziej przemilczających niż przemilczanych
nie tak Bóg zamierzył swój obraz i podobieństwo
w nas
nie po to dał nam ciało uduchowione
ducha ucieleśnionego z pamięcią i tożsamością
nie po to jest wiara i rozum
w postawie miłości intelektualnej
nie po to są

nie po to są światowe dni młodzieży
by młodzież obdarzać ocenzurowanym światem
nawet z tych którym została powierzona piecza
nad młodymi stanu wojennego w Polsce i Kościele

    (środa, 9 września 2015, g. 9.04)

***

cień dobry

to co jest świeci
prawdą prawd teoriami
idzie z nami za nami
gdy nie pamiętamy
jest w nas tożsamością

rocznice są po to
by odbłyszczały
dodając blasku prawdy
i sensu dniom naszym
droga-prawda-życie
je zawarły na amen

   (środa, 9 września 2015, g. 8.29)

***


zgubiony znaleziony 

życie nasze gra z nami
nieraz w ciuciubabkę
zgubiony znaleziony

byłbym jestem zagubiony
w gęstym omotany lesie
gdyby nie to co istotowo-
-konstytucyjne właśnie

gdybym nie znał nie znalazł
nie wybrał i ciągle wybierał

ten punkt oparcia wszechświata
wszechrzeczy i życia mojego osoby
jest mi kompasem niezawodnym
wstrzelony w niego istnieję
(w postawie miłości intelektualnej)

po drodze do Rzekunia z objazdami
znakami mylnymi dla mnie i przeze mnie
na szybkich trasach ruchu
prowadzi mnie jedna myśl i obraz jeden
krok pierwszy ku istocie tzn czytaniu
w kościele podczas sakramentu 2KŁK
czytanie modlitwy Tobiasza i Sary
która była także modlitwą Grażyny i Józefa
w początkach naszego małżeństwa
(nawet brewiarz wtedy też wykorzystywaliśmy)

po drodze do Rzekunia z objazdami
znakami mylnymi dla mnie i przeze mnie
na szybkich trasach ruchu
prowadziła mnie jedna myśl i obraz jeden
także pięknej modlitwy powszechnej
przygotowanej przez tak zwanych młodych (2KŁK)

choć wyszło trochę inaczej - życie poprowadzi
było pięknie wspólnotowo i wzniośle
w prezbiterium wysokim Józefa Dziekońskiego
ze scholą harcerską z gitarą rytmiczną
z księdzem pallotynem z Radomia i wikarym

wracałem w pokoju do starego domu i psa nocą
z radością wyjeżdżałem wracałem rannym podróżnikiem
lekkość traci się z czasem zmęczenie przychodzi
dopowiemy tę pieśń z żoną synami córkami w rodzinie
potomstwem w którym błogosławione imię Twoje na wieki  

   (wtorek, 8 września 2015, g. 15.57) 

***

powroty
               /Matce Bożej Annopolskiej/

kiedy opary zmęczenia
wspomnienia napięć sporów i konfliktów
cię nas dopadną
wracaj czym prędzej wracajmy
w świat rzeczy istotę
do tego co najważniejsze
niestety - o ile znalazłem znalazłeś

ona ukoi utuli ogarnie z powrotem
tego w nas nieukojonego gościa osobę
nie daj nie dajmy zwyciężać powierzchownemu
przeciwnikowi naszemu
naszych osób i rodzin wspólnoty
z pokoelnia na pokolenie

     (poniedziałek, 7 września 2015, g. 9.52)

***

MBA i czas oczekiwania

skądże to nam
że Matka Pana Naszego
wśród nas zamieszkała
a my u Niej
od ponad stu lat
na wieczność

ideały idą z nami za nami
Marii z Jackowskich Królowej
królowej naszego Ogrodu w Annopolu
królowych domu naszego
z pokolenia na pokolenia

Kapaoni tu wzrastali
i pomocy Twej doznali
lecz już dziatwa w świat ucieka
więc przemożna Twa opieka
niech za nimi idzie stale
i pociąga ku Twej chwale...

   (sobota ślubu ŁiK, 5 września 2015, g. 11.32)

***

sakrament zadziwienia 

skąd tyle gości
czemu tyle okrzyków radości
ze ślubu i wesela
gdyby to miała być
jedna z imprez wielu
to po co szkoda
wydzielać tyle energii
której ma starczyć na życie
ale jeśli to dwoje robi
odtąd mąż i żona
coś nowego i niebywałego nieomal
za każdym (takim) razem
wiążąc się z wiecznością na wieczność
to rozumiem

   (sobota ślubu ŁiK, 5 września 2015, g. 11.12)

***

światło z wysoka

w wydarzeniach wielkich istotnych
jak w zdaniach kluczowych tekstu
błyska (jest) światło z wysoka daleka 
które oświeca serca i umysły
tym co było co jest i co będzie
w świetle wszystko widzimy (mamy szansę)

    (sobota ślubu Ł&K, 5 września 2015, g. 10.08)

***

recydywa

księża w kazaniach niedzielnych 
tak zwykłych dni jak i rekolekcjoniści
powtarzają pewną figurę retoryczną
że oto ktoś coś podchodzi pod dom nasz
puka prosi się w gościnę odgonione
Bóg nierozpoznany za próg wyrzucony
nie znacie dnia ani godziny mówią
sami zaś nie widzą najłagodniej mówiąc
tego co u nas się stało i dzieje od lat
od dziesięcioleci i wieku co najmniej
i tak mądrość Polaków zapisaną
w słowach Gość w dom Bóg w dom
nawet przy okazji ŚDM 2016 postponują
dalej będą mówić kazania o nierozpoznanym
tworząc swoistą wspólnotę recydywistów

    (sobota ślubu Ł&K, 5 września 2015, g. 9.11)

***

wieczność i my

są takie wydarzenie w życiu człowieka i świata
że nić wieczności między nas się wplata
poczęcie z miłości
narodziny
śluby i wesela
dla wierzących msze sakramenty modlitwa
śmierć
czasem wybory papieży

    (sobota ślubu Ł&K, 5 września 2015, g. 8.57)

***

osoba i czas

zaglądam w rzeczy najważniejsze
jak do siebie (Łazarz z grobu wstaje)
te które były które są i które nadchodzą
atrybutami Bóg z nami się podzielił

w istotę rzeczy i zdarzeń 
która jest była i będzie
dęby pamieci pozostaną sobą
droga-prawda-życie poznane przebyte

zapisane wydarzeniami i nami
duchami ucieleśnionymi
ciałami uduchowionymi
nikt poza nami tak nie ma

    (sobota ślubu Ł&K, 5 września 2015, g. 8.50)

***

upodobanie 

lubię przeżywać taki czas takie wydarzenia
w których coś się ogniskuje spoza czasu naszego
co wychodzi ku nam jakby z wieczności
mryga błyska kiwa ku nam palcem
mówi wszystkimi zmysłami wiarą i rozumem
podejdź zobacz dotknij poczuj posmakuj
to coś - istota życia i spraw naszych - osoby

a wy - wiem nikt mi nie odpowie
odwieczne jedźmy nikt nie woła

   (piątek, 4 września 2015, g. 20.28)

***

zmiany

gdzie zachodzą zmiany w naszym życiu
u mnie już tylko na klawiaturze
litery cyfry daty dni tygodnia tytuły
coraz gorzej widzę 
i nigdzie nie bywam
mając cały świat otwarty
przez już przebytą drogę-prawdę-życie

    (piątek, 4 września 2015, g. 18.03)

***

siła oddziaływań (3)

najważniejsze rzeczy pozostają na zawsze
jeśli zostaną odnalezione spotkane
zwłaszcza przy takich okazjach
aż czasem podane na tacy
szukaj nie tego co oczywiste
na powierzchni zdarzeń
ale tego co jest istotą
istotowo-konstytucyjnie
nie da się nieosobowo nieegzystencjalnie
z wiarą całą i rozumem dając się porwać
ku kontemplowaniu prawdy

najważniejsze rzeczy pozostają na zawsze
w twoim notatniku w twoim domu
pod czaszką i w sercu
bez względu ile razy świat się obróci
ilu księży proboszczów się zmieni i biskupów
nawet prezydentów i papieży

    (piątek, 4 września 2015, g. 18.00)

***

siła oddziaływań (2)

jak o was nie myśleć
skąd bierze się siła
waszych oddziaływań
że wszystko (co) najważniejsze
w was odnajdujemy
przeżywając do szpiku kości i serc dna
z wiarą i nadzieją i rozumem
się do was wchodzi znajduje
tym są i to nam ofiarują
takie wydarzenia
co wkładamy wyjmujemy
tylko po części
bo Bóg jest większy
nie przyszedł nas sądzić ale zbawić
wszystko jest możliwe dla tego kto wierzy
we wspólnocie wiary i rozumu
jest wszystko dla naszego z(a)bawienia
bo tak się Stwórcy Zbawicielowi spodobało

   (piątek, 4 września 2015, g. 16.14)

***

siła oddziaływań (1)

każde ważne wydarzenie
działa na mnie jak hipnoza
albo flet na węża fakira
zastygam w bezruchu
albo spać chcę się kłaść
nakryć kołdrą po uszy
żadnych zabiegań broń Boże
by przeczekać adwent
obudzić się w niebie

    (piątek, 4 wrześna 2015, g. 14.26)

***

we wspólnocie (PMI)

usiądę (teraz) i będę rozmyślał o życiu
jeśli coś wypłynie lub mi się objawi
podzielę się z wami (jak zawsze)
każdy tak może i każdy tam idzie
własną i wspólną drogą-prawdą-życiem
nikt nie żyje i nie umiera dla siebie
życie dostajemy prawdę poznajemy
a jeśli umiemy przyjąć postawę MI
to już w ogóle

   (piątek, 4 września 2015, g. 11.41)

***

śluby i wesela

przed nami ślub kolejny (i wesele)
czekam jak na i tam jadę
na spotkanie z Bogiem
w tym wydarzeniu
a jak można inaczej
nie tylko w ślubach i weselach
w każdym ważniejszym zdarzeniu
jak inaczej 
przejść drogę poznać prawdę
życie przeżyć swoje w świecie
z wiarą i rozumem
w postawie miłości intelektualnej

   (czwartek, 3 września 2015, g.13.31)

***

na niwie

jestem robotnikiem
na niwie pańskiej
bardzo zapracowanym
dla ludzi bezrobotnym

z Nim w Nim dla Niego
bo jakże się rozdzielić
mając tyle drogi-prawdy-życia
za sobą w jawności dla każdego

jak można się uważać za robotnika Jego
bez szczerości 
w zakryciu większym niż sutanny
nieszczerość wszystko podważa

"oto matka moja i moi bracia 
może dlatego mówię tak jak mówię
ponieważ to jest moja matka ta ziemia
to jest moja matka ta Ojczyzna
to są moi bracia i siostry
i zrozumcie wy wszyscy
którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw
zrozumcie że te sprawy
nie mogą mnie nie obchodzić
nie mogą mnie nie boleć!
was też powinny boleć!
łatwo jest zniszczyć trudniej odbudować
zbyt długo niszczono!
trzeba intensywnie odbudowywać!
nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!"

to jest moja nasza matka innej nie mam
jestem naocznym świadkiem tego wszystko
co się działo dzieje od 37 lat w Polsce gminie i Kościele

      (środa, 2 września 2015, g. 12.23)

***

druga strona lustra

kiedy patrzę w lustro drogi-prawdy-życia
to śmieję się do siebie z uciechy
radość szczęścia mnie napełnia
na śmieć i życie się cieszę
w drugiej kolejności widząc rozumiejąc
smutek z nią związany dla niektórcyh

    (środa, 2 września 2015, g. 12.29)

***

obecność i nieszczerość
                   /Tłuszcz, Urząd Pracy/

stoję w kolejce do urzędu pracy
czyli w kolejece bezrobotnych
nie moge nie myśleć
patrząc na świat dookolny 
myślenie i stanie robię z Nim
w Nim w obecności z obecnością
nie da się rozdzielić na tym etapie
kiedy się przeszło tyle drogi-prawdy-życia
nie można być nie sobą lub inaczej
po światowo-medialnemu w pop kulturze

każdy człowiek obok jest życzliwym bratem
i siostrą w kolejce do urzędu pracy
dla bezrobotnych w tym świecie
i miła urzędniczka (młoda) jest nam życzliwa
takie powinny być urzędy biura instytucje
świeckie kościelne samorządowe rządowe

lecz nieszczerość zabić wszystko potrafi
zwykłe nasze sprawy zmieniając na swoje
swoje kariery wyrachowania wizje dusz/pasterskie
nie potrafię wejść w skórę ludzi nieszczerych
odgrodzonych od osób i świata ścianą nieszczerości
znam niestety księdza jego świątobliwość nienaszą
bo bez szczerości nie da się być świętym
to schizma - nieszczerość niszczy i zabija

       (środa, 2 września 2015, g. 9.54)

***

wiele żyć

ile języków obcych znasz
tyle masz szans na życia przeżycie
mawiał wielki niemiecki poeta
a jeśli chcesz poznać poetę
musisz poznać jego kraj

jeszcze bardziej chyba prawdziwe
z zastosowaniem wyrażenia 'ile dzieci'

   (wtorek, 1 września 2015, g. 12.23)

***

gnozy

nie przypuściłbym nigdy zaprawdę
że przyjdzie mnie grzesznemu
ostrzegać innych przed zagrożeniami

gnostyckie mnożą się nagminnie
prądy trendy grupy i diecezje
którzy wiedzą wszystko o innych
z zewnątrz miarę swą przykładając
kto jakiej słucha muzyki
czym w co się bawi czyta i ogląda
jak wygląda i się zachowuje
wsłuchują się w głos i ton bliźniego
wypatrują drżenia i nerwicy
sami nieskalani zależni od siebie
innych dzielą wykluczają jak wtajemniczeni
szukają wypatrują kolejnych objawień

    (poniedziałek, 31 Sierpnia 2015, g. 17.56)

***

świat prawdziwy

trzeba umieć widzieć wokół siebie
a tym bardziej w sobie (osobie)
rzeczy duchowe niewidzialne
albo ich komponent 
w nadchodzącym ślubie i weselu
posiedzeniu rady pedagogicznej
rozpoczęciu roku w nowej szkole
żeby być (człowiekiem) w pełni

świat rzeczy widzialnych i niewidzialnych
także potrzebuje naszej wiary i rozumu
bo prawda nie chce się ukrywać przed nikim

    (poniedziałek, 31 Sierpnia 2015, g. 8.50)

***

sedno sprawy
                   /na wiary i rozumu
                       dwóch skrzydłach/

cóż mi po wiedzy ogromnej
ogromnego świata zewnętrznego
gdyby nie było gdybym nie miał
świata wewnętrznego

gdybym nie mógł smakować
sensu (sensów) podanych na talerzu
mi w nim

    (poniedziałek, 31 Sierpnia 2015, g. 8.16)

***

prawda

prawdo robisz mi psikusy
gdy chcę cię chwycić opisać
już prawie cię miałem
zawiesił się komputer
choć duch cię trzymał w objęciach
tak to jest z duchem
że może ulecieć
nim się zapisze i opublikuje

ale u niego nic straconego nie ma
czym jest objawia skutecznie
nie chce się (nic) ukrywać

kto kiedy może powiedzieć
że zna prawdę
są tacy - masz w (o)sobie miarę

ja się do niej zbliżyłem na tyle
że też mogę
nie jest to prawo ambicji

zbliżasz się i poznajesz
drogą-prawdą-życiem
z wiarą i rozumem

nikt z boku ci jej nie poda
nie ma takich usług i rankingów
ty wiesz to najlepiej człowiecze

trwaj w postawie miłości intelektualnej
jak powiedział Papież Polak
ja mu wierzę

    (piątek, 28 sierpnia 2015, g. 9.52)

***

scena i doniczka2

coś było mi dane
i coś zapisałem
jak udało się złapać

po czasie 
w kuchni
w trakcie rozmowy z córką
zrozumiałem

że wierniej oddaje
to pierwotne doznanie poznanie
czas przeszły
może jeszcze niedokonany
że życie już we mnie dojrzało
pokazało objawiło itd.
co pokazać i objawić miało

to co nazywam drogą-prawdą-życiem
jak widzicie nie jest takie łatwe do złapania

   (czwartek, 27 sierpnia 2015, g. 18.36)

***

scena i doniczka1

żyję po to
i ja i ty on ona
żeby życie w nas zajaśniało
prawda się objawiła
miłość kwitła
wszystko co ludzkie zdobyła
innej sceny i doniczki nie ma

   (czwartek, 27 sierpnia 2015, g. 16.35)

***

po co

po co się żyje
kiedy nic już nie ma
do zrobienia
z prawd wszystkie najważniejsze
przeżyte poznane

oparami pamięci i tożsamości
z rozpędu

świat sobie takich pytań
nie stawia
ma w nosie
wykluczonych wyłączonych
nawet w kościele (małe "k")

a jest to całkiem zasadne pytanie
w krajach tzw rozwiniętych

    (czwartek, 27 sierpnia 2015, g. 15.34)

***

czekanie na odpowiedź

mówię piszę sobie Bogu i muzom
najbliżsi i floriańska3 milczą
jakby nasze spotkanie ŚDM/WYD
ich nie dotyczyło
możecie być pewni
że Bóg nam odpowie
i śmierć przyjdzie

   (czwartek, 27 sierpnia 2015, g. 12.22)

***

pewność

skąd ta moja pewność
- jest we mnie z wykrzyknikiem -
i spokój na koniec drogi
że wszystko było w Bogu 
z Bogiem i z Boga
ano nie wiem tak jak i wy
ale sprawdzić można (wszystko wskazuje)
że odpowiedź leży na drodze-prawdy-życia
ja ją mam po prostu i tyle

   (czwartek, 27 sierpnia 2015, g. 11.45)

***

immanentna transcendencja

rzeczywistość cała w nas rozmawia
dochodzi do głosu
na miarę naszych możliwości 
talentów chęci i ograniczeń
w zakresie nam potrzebnym
do życia i zbawienia
bo Bóg też się nie ukrywa
w konfesjonale i w Internecie
droga-prawda-życie

   (czwartek, 27 sierpnia 2015, g. 10.57)

***

(mój) Bóg w rodzinie

życie dostałem
bo ktoś mnie chciał
opiekował wychował
w duchu wartości i miłości

wartości i wychowanie
wpłynęło na moją drogę
prowadziło przez lata i świat
przez biblioteki i akademie

doprowadziło tu gdzie jestem
na ostatnim etapie
w pełnym świetle
samoświadomości 
drogi-prawdy-życia

    (czwartek, 27 sierpnia 2015, g. 9.24)

***

argument z dna

tu nie napiszę niczego
przeciw komuś czemuś
lub za czymś kimś
z polemicznych motywów
tu wszystko bije ze źródeł
amen amen amen

   (środa, 26 Sierpnia 2015, g. 15.46)

***

dopóki

dopóki Bóg
chce mnie mieć tu
zadanie da jakieś
bo jest miłosierny
nic więcej już nie mogę

    (środa 26 Sierpnia 2015, g. 15.13)

***

Ockham w kościele

kościół ocenia
i może być oceniany
kościół sądzi
i może być sądzony
nie twórzmy bytów prawnych
ponad miarę (potrzebę)
ksiądz to jedna trzytysięczna
nas wierzących w KK
jest jeden na czternaście tysięcy
nas ziemian
człowiek jest droga Kościoła
(bywa że arcybiskup molestuje
a kardynał jedzie po pijaku)

    (środa, 26 Sierpnia 2015, g. 8.15)

***

żeby

żeby żyć
trzeba czymś żyć
nieprawdaż

sam metabolizm nie wystarczy
musi być jeszcze jakiś
przerób informacji

metabolizm pokarmowo-biologiczno-metafizyczny
najlepiej z emocjami

   (wtorek, 25 sierpnia 2015, g. 13.37)

***

kościół i Kościół

jestem Kościołem 
co to znaczy dla wypowiadającego
jestem ochrzczony w onymż
wiarę zachowałem z apostrofem
to znaczy z rozumem nierozdzielną

jestem Kościołem więc mówię
myślę jestem każdym krokiem drogi
krokiem powiewem czynem
myślą oddechem przestrzenią
w  nim się poruszam i tak dalej

droga-prawda-życie we mnie dojrzały
i stały się niepodzielone
się dopowiadają objaśniają tłumaczą
żadne nie jest izolowane od drugiego trzeciego

tak są ludzie myślący
z łaski i z natury (kultury)
bracia Boga naszego
(sięgający istoty rzeczy i jej konstytucji)
księża myślą że są inaczej
siostry zakonne prawie zdania nie mają
choć siostra profesor Zdybicka
i parę innych
wybiły się na niepodległość
a ty/Ty?

    (wtorek, 25 sierpnia 2015, g. 12.37)

***

nieznośność (bez Internetu)

kościoły narodowe
stają się nieznośne
są głównie dla zaspokojenia
ambicji dygnitarzy (lokalnych)
ratuj Kościół papieżu Franciszku
to samo dziać się może bywa
w parafiach i diecezjach

coraz bardziej dochodzi do głosu
Kościół Powszechny Apostolski Święty
wolny wolnością wolnych ludzi-osób
bez Internetu i w Nim by się nie dało

   (poniedziałek, 24 sierpnia 2015, g. 16.12)

***

proklamacja

nie bój się nie lękaj się
wiara i rozum wystarczą
byś przeżył najważniejsze
nawet w każdym momencie
bo miłość to wiesz
musisz spotkać (się) i zakochać
a wiara i rozum idą z tobą przez życie
całą drogą ławą
byleś ich używał
bądź sobą
ty jesteś opoką

     (poniedziałek, 24 sierpnia 2015, g. 9.44)

***

harmonia sensu

każdy ma chwile ciszy
zapatrzenia zamyślenia
szybowania kontemplacji prawdy
nie każdy ma dęby przed oczami
niektórzy noce bezsenne

musisz człowiecze znać siebie
swój punkt oparcia bezkresny
absolutny
dla wiary i rozumu
nie wierzę że ktoś nie ma (jeszcze)
porozmawiajmy

    (poniedziałek, 24 sierpnia 2015, g.9.18)

***

waga myśli nowej

kiedy jestem oswojony z myśleniem
przeważnie przecież swoim
kto się zajmuje cudzym
chyba tylko wiktimolodzy
prokuratorzy obrońcy sędziowie

kiedy jestem oswojony
poświęcam mu trochę czasu (też swojego)
znam siebie wiem co myślę
to umiem rozpoznać
myśl nową świeżą i ważną
w chmurze myśli mojej (nie cudzej)
mojej samoświadomości
życia mojego i świata
którego jestem cząstką
a skorom wierzący to i Kościoła
więc mówię piszę publikuję
(sporo ich tutaj)

    (poniedziałek, 24 sierpnia 2015, g. 8.55)

***

nieszczerość

                  "jak niewiele jest ludzi
                      i jak nie ma prawie
                      pragnącyh się objawić" (CKN)

niszczy kościoły nie Kościół
małych krętych ludzi
obwieszcza jego nieważność
niczym kościelno-prawne
unieważnienie małżeństwa

dopiero w późnym wieku
dotarła ta prawda do mnie
choć nie za mnie się zrodziła
"oni" zawsze tacy byli
ale myśmy nie śmieli tego widzieć
kościół i wszystko kościelne
było jakby z innego świata
nie naszego 

aż bańka prysła
dzisiaj - jeśli się nie nawrócą
to biada im biada i nam
oszukiwanym

    (niedziela, 23 sierpnia 2015, g. 10.01)

***

po co dlaczego

po co ludzie studiują filozofię przyrody
odpowiem za jednego
choć nie wiem po co
wiem dlaczego
z miłości do myślenia
o świecie o człowieku o Bogu
o Kosmosie
w którym wszystko to się dzieje
z miłości do miary wagi celu
matematyki chemii fizyki biologii 
do rozmyślań nad sobą
i samoświadomości
z wiarą i rozumem za pan brat
zachowujemy całe życie wrażliwość
na wieści i szmery z Kosmosu

    (sobota, 22 sierpnia 2015, g. 17.13)

***

testament (...)

patrzę na was przodkowie
na zdjęciach
na laurkach sięgam najdalej
po rok 1879 w waszym domu
w naszych dziejach rodzinnych
z jednej strony

z drugiej
na plebanii księdza w USA
spotkali się dziadkowie
był z rodziny babci
a oni z sąsiednich wsi pod Tarnowem

nie wiem czy uda się 
przekazać kolejnemu pokolenie
całą miłość tożsamość z pamięcią
ale proszę was
nie dajcie się wypchnąć
z naszej parafii w Strachówce
w której wasze miejsce
potwierdzają zaproszenia przodków
na odpust parafialny 1948 i 1979
od dawnych proboszczów i założycieli
zaprzyjaźnionych na wieczność
nawet biskupi i kardynałowie
nie dla naszej chwały ale prawdy wieków
tylko obecny bawi się w kartografa
wybacz mu Boże bo nie wie co czyni

    (sobota, 22 sierpnia 2015, g. 15.07)

***

(naj)większe miłosierdzie
                    /bp M.Solarczykowi/

non abbiate paura i szukaj
miłosierdzie nad nami
szukaj z ufnością aż znajdziesz

najbliżej ciebie jest w domu
być przynajmniej powinno
w związku sakramentalnym
co znaczy że jest narzędziem
znakiem tajemnicą codzienną
chlebem bez mała powszednim
nie tylko w wigilie i święta

zdziwisz się jeśliś jest wierzący
że miłosierdzie w kościele domowym
może cię dotknąć wyleczyć
słowem mi(g)nięciem w przelocie
w kuchni przy stole przed telewizorem
gdy zranią cię w kościele parafialnym
kaznodziejstwem nieszczerością fałszem
a nawet w diecezji władzy i strukturze

nie bój się przyjać i nazwać
dać świadectwo
czasem może być odwrotnie
miłosierdzie nie zna granic
Bóg jest większy
nie przychodzi sądzić
ale zbawić
kto wierzy doświadczy
góra dla niego rzuci się w morze

    (sobota, 22 sierpnia 2015, g. 8.44)

***

czas niejednostajny

choć umarł młodo przeżył czasu wiele
można więcej mniej i na miarę
z mojego doświadczenia wynika
że jest coś takiego jak czas pokolenia
czas naszego nawiedzenia
przeżyłem jako drogę-prawdę-życie
życie świata wszechświata musi być jasne
dar i tajemnicę mówiąc papieżem Polakiem

wiem że nie da się tego przekazać
kolejnemu pokoleniu że musi samo
swój czas przeżyć poznać jego swój sens rozpoznać
choć linki są niezbędnie potrzebne między nami

    (piątek, 21 sierpnia 2015, g. 8.37)

***

oczywista oczywistość

to takie oczywiste
że jesteśmy kościołem Jezusa Chrystusa
gdy wszyscy razem Go wielbimy
słowem czynem drogą-prawdą-życiem
bez wykluczania
co jest praktyką niegodną człowieka
z całą pamiecią i tożsamością
księża proboszczowie wikarzy kurialiści
siostry zakonnicy i tzw świeccy
aż chciałoby się nazwać każdego po imieniu

    (czwartek, 20 sierpnia 2015, g. 15.04)

***

miniaturyzacja

są tacy którzy w dół ciągną
wszystko wszystkich
którzy wokół mieszkają
ambicjami zawiścią napędzani

liderzy pozornego(?) dobra
lub jawnego zła
świat zmieniają na gorszy
pieniactwo im nie obce
pomówień oskarżeń donosów

korzystając ze znajmości i struktur
kościelnych od parafii wyżej
nadają wymiar gorszy zniszczeniu
gmina jest miniaturką państwa
nie wszystko od głowy się zaczyna

    (czwartek, 20 sierpnia 2015, g. 9.21)

***

kąkolnicy

skad się biorą pomysły
by kąkol siać w nocy
na polach Strachówki
matki naszej tej ziemi
matki naszej ojczyzny

czemu oni nie uwierzyli
w światło przemianę
w zstąpienie ducha na nas
na tej ziemi ojczystej
Reczpospolitej Norwidowskiej
jak długo ich znosić będziemy
musieli ile zdrowia stracimy

nawet księża nasi nie rozpoznali
ręce umywają chcą żyć bez dialogu
nie musimy przecież myśleć tak jak oni
(w zwyczajnych sprawach tego świata)

   (środa, 19 sierpnia 2015, g. 18.15)

***

nadepnięty temat

tylko nadkruszony
z wałów Jasnej Góry
jak jest zaprawdę naprawdę
sprawdzamy na dole słowa biskupa
rozłączenie spraw Kościoła narodu 
państwa i samorządu jest niemożliwe
bo kościół to my większość deklaruje

u nas w Strachówce wygląda to tak

że radny i nauczycielka żona liderują
wspólnie z ksiedzem i w porozumieniu
chcą stworzyć nową Polskę w gminie
na fałszu pomówieniach donosach
przeciwko szkole dyrce katechecie
przeciwko pamięci i tożsamości
której fundament inni położyli
z innym księdzem proboszczem
katolicka Polska musi się przebudzić
w wierze i rozumie z papieżem ŚDM 2016
poznamy prawdę tylko prawda wyzwala

    (środa, 19 sierpnia 2015, g. 9.56)

***

co to jest miłość

paradoksalnie
albo bardzo doksologicznie
powtórzę to samo
co mówiłem przed laty
idąc Doliną Chochołowską
w rozmowie z narzeczoną

miłość jest zbyt wielką tajemnicą
bym mógł ją sam uprawiać
potrzebuję pomocy drugiego
z większego największego źródła
muszę ją otrzymać zaczerpnąć
uznać rozpoznać w obliczu drugiego
doksologicznie tę samą (z tegoż Źródła)

małżonkowie to wiedzą sakramentalnie
'epifania twarzy nie jest objawieniem 
wszystkiego wszystkim
lecz objawieniem prawdomównego wybranemu'
mówią interpretują filozofowie

     (wtorek, 18 sierpnia 2015, g. 18.53)

***

współczesnym

siedzę w krzako-lesie
w Matki Bożej Ogrodzie
w Strachówce właśnie mural powstaje
modlę się za ofiary wypadków zamachów
nikt mi tego zabronić nie może
ani ksiadz proboszcz 
ani kurialistów wielu
nawet za ŚDM 2016 w naszej gminie

   (wtorek, 18 sierpnia 2015, g. 12.07)

***

biskupowi Depo po Dziędze
             /głos braterski w Kościele i narodzie/

codziennie muszę przepraszać 
że (jeszcze) żyję i się wstydzę
będąc zgorszeniem dla żony i dzieci
zeschły liść w fotelu zeszłego wieku-epoki
czego wiedzieć nie możesz nic dla ciebie nie znaczę
kochany księże mój i nie mój biskupie
których słowa szybują nad nami
z wałów Jasnej Góry i innych kazalnic
innych gmin i ojczyzn szukacie i w innych żyjecie

zgadzam się z Tobą Wami dlatego się wstydzę
rozłączenie spraw Kościoła narodu i państwa jest niemożliwe
bębnię to i bębnię wstyd że nikt nie słucha
co Bóg złączył nad Wisłą człowiek jednak rozdziela
człowiek bez sutanny i w sutannie też
tak trudno (im) zrozumieć nasze dzieje

jedna wspólnota społeczeństwo tu mieszka
większość o sobie mówi jestem katolikiem
każdy mój czyn każde słowo je współkształtuje
jestem nierozerwalną osobą ciałem uduchowionym

z wiara i rozumem samośwaidomością pamięcią tożsamością
przebyłem świadomie osobowo swoją drogę-prawdę-życie

przyjdźcie duchy niebieskie aniołowie stróże naszych dróg wyborów
zabierzcie nas z padołu łez i niezrozumienia w ojczyźnie (nie)prawdziwej
przyjedźcie do Strachówki krok po kroku poznacie mechanizm
dobra i zła

mój niemy głos dałem u stóp Matki Bożej Annopolskiej
na świedectwo czasu pokoleniom których nie muszę przepraszać
głos zostaje niemy choćbym pod próg przyniósł proboszczom biskupom
oni są od kazań o nierozerwalności spraw Kościoła narodu i państwa
nie od tego co leży pod ich nogami oczami nawet opublikowane
nie dano im tego zrozumienia (bo nie żyją w ciele? - kto ich wie)
       

         (wtorek, 18 sierpnia 2015, g. 11.32)

***

laboratoria podmiotowe

wszystko można zbudować na ziemi
byle mieć budżety zatwierdzone
duszy człowieka tajemnicy
nie poznacie jeśli (sam) nie opowie

   (poniedziałek, 17 sierpnia 2015, g. 11.04)

***

hic et nunc

nagle wszystko całość
w tobie woła prosi
usiądź na chwilę wieczności
wszystko to jest całością
drogi-prawdy-życia przebytego
aż dotąd każdej życia chwili
tu teraz gdzie jesteś (jeszcze)
nie jest to aktywizm
ani żadna (porządna) działalność
to jest tylko bycie
nie wyważam otwartych drzwi
zbieram tylko to co jest mi dane
starożytna we mnie pszczoła
świeca płonąca
    
    (poniedziałek, 17 sierpnia 2015, g. 10.31)

***

gaudium et spes
         /człowiek jest drogą Kościoła/

a jeśli Bóg ci mówi
usiądź i zapisz to co
opierasz się czy zapisujesz

kościół w świecie wspólczesnym to my
oczywiście z księżmi biskupami i papieżem
ludźmi wszelkich posług
z siostrą Chmielewską i księdzem Kaczkowskim
w pierwszej kolejności chyba
bo idą do tych którzy się źle mają
Jezus do nich przyszedł
przyszedł do nas
obywateli mieszkańców współczesnego świata
wszystkich epok
najłatwiej Go dostrzec w miłosierdziu
kiedyś uważano że w kulcie
tradycja (obyczaj Polaków) nadal tak twiedzi

    (poniedziałek, 17 sierpnia 2015, g. 10.01)

****

do biskupów
        /człowiek jest drogą Kościoła/

piszę i piszę na Berdyczów
do was księży biskupów we wspólnocie
braci i sióstr w wierze i rozumie
bo do kogo mam pisać

przyjdźcie zbadać dobro i zło
które między nami zamieszkało
przywróćcie nadzieję i wspólnotę
nie in vitro ale w gminie parafii i kraju

przeszliśmy całą polską drogę wolności
od II RP przez PRL i Solidarność
nikt sobie teraz nie radzi
z gminno-parafialną pamięcią i tożsamością

my tu sami już nie poradzimy
grzech jest publiczny publicznie czyniony
wykluczeni wyrzuceni bez-prawnie ze wspólnoty
pardon z kościoła lokalnego

msze jak były są odprawiane
sakramenty sprawowane i administrowane
z zewnątrz jakby nic się złego nie stało
co pewnie jest złem największym realnym

    (niedziela, 16 sierpnia 2015, g. 9.43)

***

non abbiate paura

chopie siostro córko synu bracie
nie martw się
że ten tamten ksiądz biskup
krzywo patrzy na ciebie albo cię nie lubi
lub jakiś list napisał 
który tobie się nie podoba

wyślij list do niego
zaproś na rozmowę

wiem dobrze
jak źle się czujemy
tam gdzie nas nie chcą
nie da się na siłę kochać
można tylko tłumić odruchy
zło dobrem zwyciężać

nie dla księdza chodzisz do kościoła
dobre sobie
jakbyś był abstrakcją albo czystym duchem
nie nie nie nie lękaj się powiedzieć że
jesteśmy ciałem uduchowionym
duchem ucieleśnionym
Bóg dał nam naturę istotę
zgwałcić się jej nie da - nie warto
Bóg jest większy
wszystko jest możliwe dla tego kto wierzy
Jezus przyszedł na świat nie aby świat sądzić
ale aby świat zbawić
umiłowawszy wybiera się jak Bóg nas wybrał
Jezus ujrzał celnika a ponieważ go umiłował wybrał go
i powiedział mu: pójdź za mną - vade mecum
nikt nie pójdzie za kimś na wieczność 
kto na wieczność nie kocha

   (sobota, 15 Sierpnia 2015, g. 10.02)

***

całkiem inna era

wszystko się zmieniło
wyrósł nowy świat
z nami w nas i dla nas
Polska popeerelowska
wolność wszystkim zajaśniała
nie wzięła się z niczego
z czynu wiary i serc naszych

synowie wrócili z tenisa
w Strachówce po nowym asfalcie
szukaliśmy w internecie
jaki film obejrzymy rodzinnie
stary ojciec co wpisze na bloga
część Kapaonów mieszka w Glasgow
po tamtym uniwersytecie
w tamtym duszpasterstwie po uszy

co się zmieniło w naszym kraju
wszystko się zmieniło
wyrósł nowy świat
z nami w nas i dla nas
Polska popeerelowska
wolność wszystkim zajaśniała
mie wzięła się z niczego
z czynu wiary i serc naszych

kto sprawił ten cud całkiem innej ery
my naród solidarności i wiary
z duchem który zstąpił 2 czerwca
na Placu Zwycięstwa w Warszawie
z papieża po drodze wybranego w Watykanie
tą samą mocą mądrością nadzieją

i oto poszedł papież słowiański
na świat cały jak miłosierdzie
a myśmy zobaczyli usłyszeli uwierzyli
zbudowaliśmy wspólnie nową erę wolności
dla wszystkich ktrórzy tu mieszkają
bo to jest nasza matka ta ziemia
bo to jest nasza matka ta Ojczyzna

my naród parlamenty rządy
samorządy i stowarzyszenia
przez 26 lat z czego 11 w Europie
z jej budżetem myślą ideami
jesteśmy tym samym narodem
jak byliśmy przez tysiąc ponad lat

bo to jest nasza matka ta ziemia
bo to jest nasza matka ta Ojczyzna
brana tęczą zachwytu od zenitu dziejów
nie oddajmy jej w nas ślepocie propagandy

wszystko się zmieniło
wyrósł nowy świat
z nami w nas i dla nas
Polska popeerelowska
wolność wszystkim zajaśniała
mie wzięła się z niczego
z czynu wiary i serc naszych

  (piątek, 14 sierpnia 2015, g. 9.00)

***

znaki/symbole ŚDM (Kościoła)

ciało jest uduchowione w nas
a duch jest nami ucieleśniony
kiedy coś chodzi mi po głowie
chodzi i nie schodzi
jest mną
z całą moją pamiecią i tożsamością

trudno to wtedy zapisać właściwie
w pełni i do końca
formy szukamy
to co chce być zapisane
i ja (prze)żywający podmiot zapisujący
życie świadome
siebie-drogi-prawdy-życia
samoświadomość itd.

tak dzisiaj mam od rana
o kościele w polskiej polityce
tej wielkiej i samorządowej
czyli kościół w świadomości Polaków
czym jest i jak wpływa na całość
bo wpływa bardzo wpływa

można - widzimy - kościołem fechtować
uderzać w jednego prezydenta
a drugiego kościołem bronić
(czy aż się posługiwać)

to samo w samorządzie (naszym)
nasza radna kościołem argumentuje konflikty personalne
żeby kogoś atakować (mnie? nas? historię?)
kogoś-coś bronić w jej mniemaniu
lekko-łatwo-przyjemnie(?) budząc demony
nie tylko lokalne

wpisywanie kościoła we wszystko
o tyle jest słuszne
że kościół jest w nas
milionach Polaków
człowiek jest drogą Kościoła
ale mało kto jeszcze wie o tym
żyjąc wiarą i rozumem złączonymi
i mówi "kościół" jakby to byli jacyś "oni"

jedni przeciw drugim walczą kościołem
wbrew temu że przeważnie nim są
lepiej usiedlibyśmy i rozmawiali ze sobą
żeby się i kościół zrozumieć
i potem żyć w dialogu jawnym i właściwym
(człowiek i kościół to ten kto zna siebie)

na przykładzie bardzo świeżej sprawy (rany)
wygląda to tak
jakaś kościelna struktura struktury
przemilczają nas-kościół metodycznie
teraz jeszcze metodycznie nas omijają
ze znakami symbolami ŚDM 
- znajdując czas na godzinę na chwilę
w tym tamtym kościele szpitalu ośrodku -
które w 2016 także u nas wśród nas
się zatrzymają na dni parę
by objąć nas miłosierdziem
człowiek wspólnoty tak by nie potrafił zrobić
tylko człowiek uprzedzony (i struktury władzy)

ktoś niszczy wspólnotę diecezjalną (parafialną przy tym)
ktoś godzi w większą światową wspólnotę
Kościoła Powszechnego
słowa mocne mogą i muszą powiedzieć
ci z nas będący kościołem 
objeżdżanym przemilczanym jak zapowietrzeni  
każda godzina ranę rozdrapuje i jątrzy
leczy tylko Miseridordiae Vultus
amen amen amen

     (środa, 13 sierpnia 2015, g. 10.30)    

***

placówka

siedzę tu
w Annopolskim Domu i Ogrodzie
strzegę pamięci i tożsamości
i jak się okazało logiki
we wspólnocie samorządowej
wspólnocie narodowej
i kościelnej

wiara i rozum to sprawiły
które dojrzały dojrzewały
na osobistej drodze-prawdzie-życiu
po których większa siła mnie prowadziła
jestem - bo ktoś mnie chciał i chce

    (wtorek, 11 sierpnia 2015, g. 14.11)

***

ulotna myśl

jest świat jesteś ty ja
wszystko jest tak samo
w tej chwili
jak stoi w sprawozdaniach
wykresach raportach
i całej naszej drodze
po której byliśmy prowadzeni
sami szliśmy szukaliśmy wybierali
z całym poznaniem i mądrością
i nagle myśl ulotna
uczucie odczucie samopoczucie
w nim radość spełnienia
skądś się wzięła

    (worek, 11 sierpnia 2015, g. 9.10)

***

kim jesteś

musiałem chyba musiałem
przejść parę pielgrzymek
szukać czytać pytać
można zmieniać kolejność
popodróżować samemu
z własnym bagażem w plecaku
spać na polach przy drodze
na klatkach schodowych
i podłogach nieznajomych przyjaciół
musiałem bywać w Taize
patrzeć ze wzgórza na wzgórza
w ciszy siedzieć lub czytać
bywało tak upalnie jak dzisiaj

daj-my spokój tym wyliczankom
musiałem parę rzeczy jak każdy
suma sumarum
by znaleźć siebie być sobą
czytanie i cisza były także u kamedułów
w Krakowie na Bielanach

zajechałem tam bo wcześniej
byłem tu i tam
i czytałem to i owo
myślałem (nie można czytać bez myślenia)
dałem się prowadzić słowom myślom
tchnieniom natchnieniom wołaniom

co było najwcześniej
wychowanie
rodzina i rodzinne opowieści wieku
wiara praktykowana
potem czytanie studiowanie
i wydarzenia zewnętrzne
które z tym wszystkim
były jakby skorelowane
oczekiwane od wszystkich pokoleń
oczekujących wbrew nadziei
consummatum est


     (poniedziałek, 10 sierpnia 2015, g. 21.01)

***

przeprawa

przedzierałem się przedzierałem
wróg już mnie nie zniszczy
choć kolce pozostaną na drodze i w ciele
prawd szukałem prawdy i sensu
znalazłem
leżę na zielonych pastwiskach
na steropianie na tekturze też mogę

   (poniedziałek, 10 sierpnia 2015, g. 16.51)

***

powinności

najpierw trzeba mi było życie przeżyć
z uświadomioną drogą-prawdą-życiem (świata całego)
by je potem opisywać tutaj
co daj Boże wypełnić До последнего листочка
może nawet zasnąć przy tej pracy

    (poniedziałek, 10 sierpnia 2015, g. 13.41)

***

dobrociąg-
- albo o mateczkach

początki sięgają 1881 (1879?)
na laurkowych życzeniach dziecięcych
albo sporo wcześniej 
nie mam notatek
lub jeszcze nie znalazłem
sprzed Prusa - może w jego książkach

najpierw babcia i jej rodzeństwo
pisało dla kochanej mateczki
dla ojca także 
ale mi tutaj nie pasuje do tytułu
zostawię na inny raz jak dożyję

ta mateczka zmarła w 1922
wiele drzew nam w Ogrodzie posadziła
na następnej pogrzebie byłem (1965)
miałem lat dwanaście
pamiętam leżącą w mieszkaniu cioci Jadzi
która ją opiekowała na Racławickiej
skąd niedaleko do mojego pierwszego wydziału
na Narbutta stadionu jezuitów i tak dalej
z nią był ojciec w obozie w Neumunster
gdzie moją Mateczkę Mamę Bacię Helę poznał
dobrociąg - wierzę - neskończony

takie sprawy nie pozwalaja mi leżeć
nawet w pamiętne upalne lato 2015
zasypywać gruszek w popiele

    (poniedziałek, 10 sierpnia 2015, g. 13.36)

***

zatoka oceanu

budzimy się każdego dnia 
w oceanie świata
w zatoce samoświadomości
ach te poranne medytacje
ach te medytacje soborowe

wierność względem Ducha
a jakże świętego
idzie w parze z poszanowaniem
myśli ludzkiej
taka przecież jest droga
dochodzenia do prawdy
napisał papież (późniejszy)
ale zawsze święty

   (poniedziałek, 10 sierpnia 2015, g. 9.39)

***

zamiana

jeszcze sobie oglądam
mistrzostwa pływaków
siedząc w fotelu
oni pławią się chlapią
ale przecież niedługo
i oni i ja pierwszy
będziemy mieli robaki za towarzyszy
(innych przyjemności nie będzie
bo co to za stół i łoże)
ale życia i śmierci
nie mierzę mistrzostwami świata
sens widziałem sens
dobro prawdę piękno
i zbawienie
całą drogę-prawdę-życie przeszedłem
teraz tylko włos i niewidzialna ściana
dzieli mnie od wielkiej zmiany
nie mam żalu
jak możnaby żałować pełni

    (sobota, 8 sierpnia 2015, g. 17.43)

***

pomimo

żyjąc na bezrobociu
w krzakach
prawie w lesie
jestem w centrum
świata całego
dzięki miłosierdziu nad nami
wierze i rozumowi osoby
widzę i rozumiem
że centesimus annus
jeszcze mniej się przyjęła
u nas - w Polsce
niż fides et ratio

   (sobota, 8 sierpnia 2015, g. 10.06)

***

nowa era (duda-era)

             /pp Franciszkowi
               za słowa 'żyj i daj żyć innym'/

wszystko się wzięło
z Lecha Kaczyńskiego
nic wcześniej
ani po nim nie istniało
życio i senso dajnego
solidarność - jaka czyja
pamięć wdzięczność tożsamość
kanon ustali ustaliła
jego i Dudy polityka historyczna
wolność - jaka wolność
prawa czowieka - jakie prawa
jest tylko wolność-i-sprawiedliwość
według tego jednego prezesa
szczególnie Polska wcześniej nie istniała
ruiny wraz z Dudą zmartwychwstały
kościół biskupów księży kleryków i ich wyznawców
z Dudą pod rękę
Polaków poprowadzi
na nowe wyspy (obozy) szczęśliwości
prawości odwiecznej ponadnaturalnej

   (sobota, 8 sierpnia 2015, g. 7.54)

***

kościelna wyliczanka

stworzenie świata
Kopernik Galileusz Bruno
ziemia jest płaska
Darwin ewolucja
monopol na seksualność
obyczajowość tradycję
in vitro
będzie stale przybywać

a w cieniu Bóg
miłosierdzie
Jezus z Nazaretu
i Dobra Nowina

    (sobota, 8 sierpnia 2015, g. 7.43)

***

karykatury

wedle polskich kazań
nauczań przekazów
obraz świata
to suma patologii
dewiacji wynaturzeń
jak tam w ogóle
przeżył człowiek
z naszego gatunku
homo sapiens sapiens
Polska w świecie współczesnym
jest według nich wyspą
na oceanie nieprawości
(ich część Polski - swoi)

   (sobota, 8 sierpnia 2015, g. 7.35)

***

dobre strony (złego?)

widzę dobro
jeszcze jedno ze zmiany
wytężam swój umysł
(wiara i rozum ma we mnie Betlejem)
widziałem tłumy ludzi
na Krakowskim Przedmieściu
dobrze ich mieć zadowolonych
wreszcie
przynajmniej ja wolę
choć czy dialog wzrośnie
szczerze wątpię
to nie są ludzie skłonni do dialogu
ich żywiołem są oczekiwania
roszczenia
i niechęć do nas nieswoich
skądkolwiek byśmy przybywali

   (czwartek, 6 sierpnia 2015, g. 20.01)

***

pars pro toto

sens świata
istnienia świata
wszechświata
musi się potwierdzić
wypełnić 
także w moim życiu
osoby
zwykłego małego Józia K.

    (czwartek, 6 sierpnia 2015, g. 16.38)

***

lepiej być

być ministrem
ministrantem
być premierem
być prezydentem
biskupem papieżem
tenisistą nauczycielem
Polakiem Europejczykiem
obywatelem świata

"kto inny ma laur i nadzieję,

ja — jeden zaszczyt: być człowiekiem"   (czwartek, 6 sierpnia 2015, g. 13.41)


***

in vitro
     /Konf. Ep. Polski/

wiem co myślą biskupi
wiem co sam myślę
co myślą biskupi 
co myślą lekarze
co ty myślisz
dobrze jest wiedzieć
dobrze jest myśleć
nie ma wiary bez myślenia
nie ma na pewno nauki
nie ma prawa
nie ma niczego co boskie i ludzkie

powinniśmy o tym rozmawiać
mamy prawo wiedzieć jak najwięcej
ale nie rozmawiamy prawie
publicznie także w Internecie
bo nie przy spowiedzi przecie
nie spowiadasz się z poglądów
nie wiem jak miałbym je zmienić

    (środa, 5 sierpnia 2015, g. 16.37) 

***

testamentum

prawda którą przeżyłem
droga prawda życie
jest są większe
od usterek ubytków 
innych braków

   (środa, 5 sierpnia 2015, g. 11.58)

***

o talentach

każdy ma jakiś się mówi
ja chyba do modlitwy
co znaczy że i do katechezy
bo zawsze się nią zaczynała
nie zawsze kończyła

stawaliśmy pod krzyżem w ciszy
z której rodziły się słowa
wprowadzenia do medytacji
nim modlitwa pańska popłynęła

nie miałem nigdy trudności
znalezienia słów adekwatnych
do chwili chwil miliona
każde teraz stawało się dziękczynieniem

nie rozumiem słów księdza proboszcza

że nie uszanowałem próśb i rad 

i twierdziłem że mam swój sposób 

na nauczanie religii katolickiej

że wyniki mojej pracy musi teraz 

sam udźwignąć i naprostować w duchu

i nauce Pisma Świętego Kościoła i Papieżyoby każdy nauczał w zgodzie z talentami

które otrzymał i rozeznał

i innym nie bronił nie negował   (środa, 5 sierpnia 2015, g. 11.46)

***

czekanie

na śmierć się lepiej czeka
niż na wszystko inne
na film w kinie
na wycieczkę
awans i podwyżkę
nic się równać nie może
z tą ofertą radykalnej zmiany

może już to niedawno pisałem
ale takie ładne że powtórzę

    (wtorek, 4 sierpnia 2015, g. 20.30)

***

wspólnota

umiem grać zespołowo (z historią)
dawca jest panem wspólnoty
nikt nie jest samotną wyspą
jeśli jakiegoś dawcę uznaje nad sobą
jestem bo ktoś mnie chciał

we wspólnocie dawcy życia i historii
nigdy nie jestem sam
on przemówi faktami wydarzeniami
nie z tej to z innej strony

cóż może uczynić mi człowiek
cóż ja mógłbym sam
nie widząc nie słysząc nie rozumiejąc
tego co w moim czasie się działo
jak duch czasu przemawiał nad nami
do wszystkich którzy sensu szukają
i w nas i poprzez
tak było tak jest i tak będzie
droga-prawda-życie poprowadzi
ciebie jeszcze mnie i kolejne pokolenia
non abbiate paura non abbiate 

   (wtorek, 4 sierpnia 2015, g. 20.06)

***

oto jest pytanie

czy jeszcze coś jest w stanie
przywrócić do życia
to co uwiędło społecznie
odpowiedź jest chyba w pytaniu
społecznym być musi
nie rozdzielając fałszywie
tego co ludzkie i boskie

    (wtorek, 4 sierpnia 2015, g. 14.05)

***

IPT

instytut pamieci terytorialnej
powinien powstać w każdym samorządzie
gmina to mieszkańcy i terytorium
miejsca ludzie wydarzenia
samorządowcy lubią mieć krótką pamięć
pamiętają to co im wygodne
i sprzyja przed kolejnymi wyborami
pamięć i tożsamość tak nie działa
nie jest tylko strażnikiem
ani propagandą - historia jej nie potrzebuje
ale fundamentem i skarbem
ponad inwestycje i neony
niczego z blasku im nie ujmując
historia w nas wszystkich zainwestowała

   (wtorek, 4 sierpnia 2015, g. 9.29)

***

czekanie na śmierć

czekanie na śmierć
ma jakieś reguły
jest lżejsze i lekkie
wiarą w to co było

współczuję tym
którzy nie wierzą
nie rozpoznali swego przeznaczenia
w tym co było im dane
co przeżyli przeszli zobaczyli
jako drogę-prawdę-życie

   (wtorek, 4 sierpnia 2015, g. 9.23)

***

wiara rozum i wspólnota

wiara wymaga wspólnoty
to takie oczywiste
rozum sam się nie rozwinie
wiara bez rozumu martwa jest
tak jak bez uczynków
myślenie jest czynem
a nawet tróistne istnienie
bo zwłaszcza dzielenie się nim
z bliźnim najbliższym sąsiadem
kolegą w pracy na ulicy w autobusie
w internecie codziennie powszednim
jak chleba potrzebujemy dialogu
więc mówię piszę publikuję
księża nasi tego nie rozumieją
bo gdzieś indziej to na szczęście tak

   (poniedziałek, 3 sierpnia 2015, g.11.47)

***

godności sceny
- i zakrystie nieprawości

jedni przyjeżdżają by rozmawiać
o wielkich dziełach i projektach
dając obraz prawdzie
która tutaj się dzieje wśród osób

inni przyjeżdżają by sądzić
zamknięci w gabinetach władzy
obok życia-prawdy-drogi
(skrzydeł wiary rozumu)
przeciwni godności odwadze
których nie rozumieją
bojąc się istnienia (w dialogu)

jedni - by się zawierzyć drodze
inni - by się uzurpować i pysznić
zawierzyliśmy ŚDM 2016
na naszym terenie
naszej Matce Bożej
Annopolskiej od ponad stu lat

to samo w Polsce ten sam mechanizm
oskarżeń od rzeczników i ambon
rozstrząsanie ludzkiej wolności
reglamentowanej
komunikowania z Bogiem
słudzy niegodności 
pierwsi poddają słowo niegodne
na gwizd i buczenie gawiedzi
wypełzłych poczwar podgryzanie

   (poniedziałek, 3 sierpnia 2015, g. 11.24)

***

samoświadomość

droga-prawda-życie
co ma wspólnego
z samoświadomością
chyba wszystko

samoświadomość pokochałem
- choć miałem przedsmak
w obiektywizacji -
na wykładzie teologii fundamentalnej
była mowa o samoświadomości Jezusa
jako kluczu i drodze apologetyki

   (poniedziałek, 3 sierpnia 2015, g. 10.36)

***

odejścia

gdzieś chcę
za chwilę lub już
w myślenie
za wcześnie na sen
w modlitwę
(mantra mi pomoże-
- jest bardzo chwalebna)
do wieczności zajrzeć
w istotę rzeczy 
już teraz
kiedyś nie będę miał wyboru

   (piątek, 31 lipca 2015, g. 18.44)

***

czarna masa

o drodze nie powiedzą
bo im zakazano albo co
prawdzie serca swego nie dali
więc prawić o niej nijak
życie (świata) zaś im obrzydliwe
nienawistne nie jest lepszym słowem
bo się ich nie słucha
jest niezależne
czarna masa nad nami przeważa
oto jest pytanie

   (środa, 29 lipca 2015, g. 18.01)

***

Misericordiae Vultus

opuszczę świat biologii
zostanę w świecie ducha
sensów i znaczeń
inaczej być nie może

kto więcej sensu przeżył
tym łatwiej opuszcza ten świat
więcej się nie da
choć przed nikim drzwi się nie zamknęły

po to się żyje przychodzi na świat
droga-prawda-życie
wiara i rozum
poezja i dobroć
piękno i prawda
na wieczne świadectwo

    (środa, 29 lipca 2015, g. 14.48)

***

kanon-izowany

jeśli nie spotykasz Boga
wszędzie dookoła i w sobie
to jak spotkać Go możesz
w teorii i praktyce
swojej pobożnej pobożności
a nawet świątobliwości

   (środa, 29 lipca 2015, g. 9.19)

***

braterstwo

z bratem Jezusem
szedłem przez świat
raz bliżej raz dalej
zawsze powiązani
listy do siebie pisaliśmy
rozmawialiśmy na wiele sposobów
on mi o sobie i Ojcu
ja mu o sobie Annopolu
i tak dalej dalej dalej
o wszystkim

    (poniedziałek, 27 lipca 2015, g. 10.08)

***

w spadku

nie zostawię wiele
nie będzie co dzielić
stary stołek w kuchni
filiżankę z urwanym uchem
z pożyczonego aparatu parę zdjęć
przedpotopowy komputer
prawdy szukałem
znalazłem

    (poniedziałek, 27 lipca 2015, g. 9.57)

***

memento

myślę o śmierci
na śmierć czekam
Polska mnie zabiła
lokalna bardzo 
i bardzo polityczna
nieszczera

kościół mnie zabił
lokalny i większy
proboszcz na chwilę
i na tę chwilę kuria
dla których pamięć i tożsamość
są wrogiem (równie) śmiertelnym

nie bójcie się tak myśleć
nie bójcie nazywać (pokazywać)
prawdziwe uczucia
bo wiara i rozum
są waszą naszą ostoją
silniejsze są ponad układy
chrzest i bierzmowanie
rodzina sakramentalna
- kościół domowy -
żyjąc miłosierdziem
i jego obliczem nad nami

nie daj się zastraszyć
nie bój się ich przemilczenia
oni ani struktury władzy (żadnej)
nie są wieczni
pamięć ich przeżyje
tożsamość przerasta
człowiek jest drogą kościoła
osoba i wspólnota
na obraz i podobieństwo Najwyższego
dziedzic nie przechodzień
syn umiłowany córka
brat Jezusa z Nazaretu

jak się umiera za życia
- spytajcie

   (niedziela, 26 lipca-św. Anny 2015, g. 18.54)

***

słowo (mego) życia

na początku było słowo
i na końcu niech będzie
nazwane powiedziane opublikowane
niech po nas (po mnie) pozostanie
słowo prawdy miłości afirmacji
słowo świadectwo na wieki
dla tych którzy byli
którzy są
i którzy się narodzą

   (niedziela, 26 lipca 2015, g. 12.54)

***

sługom pojednania

powiedz co kochasz
w którą stronę idzie całe twoje życie
powiedz co myślisz
o człowieku sobie
co o świecie naszym
co o Bogu
jeśli wierzysz w Niego

jak łatwo mówić o partiach
i o polityce bez definiowania
że ktoś jest bardzo przeciw (komuś)
ale nie o tym za czym jest
i dlaczego tak
dlaczego nie

o bezrozumni
biada i wam i nam
człowiekowi na świecie
naszemu Bogu kościołom religiom
tylko prawda wyzwala

nie prawo lecz osoba
której ma służyć (pomagać)
nie osądzaj bliźniego swego
świat w miejscu nie stoi
od stworzenia i ewoluowania
w stronę dobra piękna prawdy i jedności
także w gminie Strachówka

   (niedziela, 26 lipca 2015, g. 11.32)

***

wesele

być ze sobą
ani żreć
ani chlać
ani nawet szaleć
istota rzeczy
to (co) jest najważniejsze

   (piątek, 24 lipca 2015, g. 12.51)

***

Annopolski hymn
             /proboszczowi, proboszczom/

o Maryjo witam Cię
o Maryjo kocham Cię
o Maryjo pobłogosław
wszystkie dzieci me

wierzysz - potwierdź drogą i prawdą
prawdę - drogą i słowem wypowiedzianym
żyjesz - potwierdź tego wszystkiego powiązaniem
izolacja (przemilczanie też) tylko izoluje
rozrywając tkankę ciała wspólnoty
prawdę (i szczerość) mając za nic
pamięci tożsamości śmierć zadając
jestem (jeszcze) pamiętam czuwam

   (piątek, 24 lipca 2015, g. 9.13)

***

czarna masa

uczestniczę w życiu Ojczyzny
bo mam swoje zdanie
i się nim dzielę (obficie)
uczestniczę w życiu Kościoła
z wiarą i rozumem
na świadectwo prawdzie
czarna masa ucisza
marginalizuje wyklucza
kim są - ich spytajcie
potwierdzą każdym odezwaniem
czarne chmury nad Polską
czarne chmury nad nami

   (piątek, 24 lica 2015, g. 9.01)

***

kalambur

księża by chcieli
by życie było kościelne
a ja chcę
by kościół był życiowy

człowiek jest drogą Kościoła

    (czwartek, 23 liuca 2015, g. 12.36)

***

modlitwa genomiczna

siedzę w poczekalni do lekarza
oglądam ściany i ludzi
tabliczka na drzwiach naprzeciwko
wiedzie dużo dalej
pracownia medycyny genomowej

cóż robić w poczekalni długiej
patrzeć myśleć modlić się umiem
w czasie podarowanym
mam za kogo i lubię

czym różni się myśl serdeczna o bliskich
od modlitwy za nich
daję sobie zadanie
bo nie ma wiary bez myślenia

modlitwa nie jest znakiem
jest rzeczywistością
wieloosobową
dotknij jej opisz

modlitwa ma oprogramowanie
wielkie (prawie) nieskończone
wieków myślenia objawienia
poznania dotykalnego
i niewidzialnego
treści przenikające
wszystko co istnieje od zawsze
(s)krzyżowania dróg wielu
prawdy życia świadectw
wiara i rozum praktycznie

myśl tak daleko nie sięga
żeby być z nimi aż
i jeszcze z Kimś możnym
ps.
to moja praca codzienna
widzieć rozumieć nazywać

    (środa, 22 lipca 2015, g. 8.52)

***

człowiekiem nas stworzył

ubrani tekstylnie
rozebrani bytowo
częściej mamy okazję
znać siebie
jeśli chcemy odsłonić
objawić coś z siebie
osoby podobne
niepowtarzalne
swojej drogi-prawdy-życia

    (wtorek, 21 lipca 2015, g. 13.57)

***

na świadectwo

każdego dnia muszę wejść
w sens wszystkiego
tak mam - homo sapiens

w sens bycia człowiekiem
w bycie świata
w Bożą obecność
zgodę na śmierć i życie
albo odwrotnie

droga-prawda-życie
dobro piękno prawda

nikt też nie może powiedzieć 

bez pomocy Ducha Świętego

Panem jest Jezuspewnie - nie od razu

dano mi zrozumienie

poznałem wiarą i rozumem

czy można żyć bez tego 

można ale nie chcę


   (sobota, 18 lipca 2015, g. 9.18)

***

zrozumienie

dano mi zrozumienie
a ja nie odepchnąłem
przyjąłem
nie szukałem innego

chwałą i dziękczynieniem
się nazywa wyraża
nie ma innego pod Słońcem
w mojej ojczyźnie

złe momenty nie szkodzą
czasem coś zaboli zaskrzeczy
od dziękczynienia i chwały
dzień i życie zaczynam
codziennie od nowa

jestem gotowy usłyszeć i poznać
inne drogi-prawdy-życie
inne wiary i rozumy
swojego doświadczenia nie zmienię

    (czwartek, 16 lipca 2015, g. 10.04)

***

podziały

Bóg jest miłością
chwałą i dziękczynieniem
miłosierdziem
widocznym widzialnym
obliczem
taka jest ostatnia nauka (linia)
Kościoła Powszechnego

jeśli rozmawiać ktoś nie chce nie umie
składać dziękczynienia
w każdych okolicznościach
rozumiem
przeszkadza mu polityka
bo reszta jest polityką

   (środa, 15 lipca 2015, g. 13.47)

***

aż tak (basta)

kto poznał ten stan
nad stanami stanów-stan
gdy nazwiesz zapiszesz
podzielisz się z wszystkimi
tą myślą ci daną na wskroś
która cię natchnęła przenikliwie
przeniknęła na wylot do końca
duchem ucieleśnionym
ciałem uduchowionym twoją osobę
potem jest niebo
i zgoda na śmierć
i tym umierasz że umrzeć nie możesz
prawie aż tak

    (środa, 15 lipca 2015, g. 10.40)

***

rozmowy

rozmawiam z światem całym
świat jak miłosierdzie
jak jego oblicze
odpowiada

nie są to bliscy sąsiedzi
bliźni przysłowowi
jak w przypowieści
ksiądz biskup i kleryk z diecezji

są jednak tacy
miłosierni słowem
dzielonym z wiarą i rozumem
ze mną i z drugimi

    (środa, 15 lipca 2015, g. 10.21)

***

na Trawach
                   /Lechowi Wałęsie/

w szczęśliwych czasach żyjemy
cieszyłby się Paweł Apostoł narodów
mamy za co dziękować
zapisałem w kościele na Trawach
(przed)wczoraj na kazaniu
w niedzielę rozesłania misyjnego

mam za co dziękować bo dożyłem
czasu wiary i rozumu
(i nieobecnej w kazaniach miłości intelektualnej)
o których mam świadczyć pokoleniom
bo moje oczy widziały
ręce dotknęły uszy słyszały
osoba wolna pojęła fides et ratio
więc sobie i Bogu szybuje
nie tylko wiarę tradycją nakazaną
w wolności żyć będziesz
na obraz i podobieństwo Boga swego
choćby niewielu zrozumiało
braci i sióstr twoich w sutannach i bez

    (wtorek, 14 lipca 2015, g. 9.20)

***

religijna szarada

wybierz (sobie) z podanej listy
wielkich słów
słowa ukochane
pokarm dla duszy
ciała uduchowionego
ducha ucieleśnionego

wiara rozum tradycja
organizacja nakaz zakaz
Bóg sąd posłuszeństwo
radość potępienie zbawienie
szczerość zaufanie osoba
dobra nowina i nowiny złego
wykluczenie wspólnota miłosierdze
ojciec proboszcz przyjaciel
brat siostra i biskup
i tak dalej dalej

czy już wiesz w co wierzysz
a czego się tylko boisz

    (poniedziałek, 13 lipca 2015, g. 11.24)

***

teologia wyzwolenia (moja)

wiara i rozum
pozwalają szybować
ku kontemplacji prawdy
prawda jest dostępna i poznawalna
religia i Kościół
to nie nakaz zakaz i organizacja
człowiek jest drogą Kościoła
we wspólnocie i dialogu
dotknij Boga
On ciebie dotyka
patrzy obliczem miłosierdzia
daje Dobrą Nowinę
i radość ewangelii

    (poniedziałek, 13 lipca 2015, g. 9.59)

***

rozmowy o Bogu

nic prostszego nie ma chyba
nie o nakazach zakazach prawa
nie o kościele i strukturach
o przymusie tradycji
wystarczy otworzyć się
na miłosierdzie
Bóg jest misericordiae vultus

   (niedziela, 12 lipca 2015, g. 19.25)

***

bańka

czy na naszych oczach
za czasów naszych
nie pęka bańka
że dzisiejszy kształt kościoła
to niestety nie wspólnota
ale organizacja

musi coś się skończyć ujawnić
by coś mogło się narodzić

   (niedziela, 12 lipca 2015, g. 11.36)

***

fałszywe dylematy

to miejsce szuka artysty
mówi rzeźbiarz
wiara szuka zrozumienia
rozum inspiracji

wraz z Wesołowskim Józefem
kościół położył się na ojomie
tak dalej być nie może
najwyżej Bóg wypali ogniem
niektóre parafie i diecezje
lepiej uwiązać im kamienie z młyna

   (sobota, 11 lipca 2015, g. 19.57)

***

między nami

jeśli Bóg ojciec
chce komunikować się
ze swoimi kochanymi dziećmi
to w nas
ma najkrótszą drogę

a i my do Niego
i musi to być wpisane
w nas
ciało uduchowione
ducha ucieleśnionego

Kościół to nie instytucja 
struktury władzy itd.
to osoby połączone wiarą i rozumem 
we wspólnotę życia nadziei
miłości i miłosierdzia
misericordiae vultus
nad ziemią matką naszą
ojczyźnie ludzi
z pamięcią i tożsamością
masz to w sobie
ja mam

   (sobota, 11 lipca 2015, g. 16.40)

***

największe rozczarowanie

to kościół księży nieszczerych
bo nas wierzących owiec prawie zrozumiałe
ale oni
mówiący kazania przez wieki
mający usta pełne pobożnych nakazów
zakazów i nauk
proces Wesołowskiego staje się znakiem

nieszczerzy z definicji
dobrze gdy tylko robią uniki
gorzej gdy kłamią
bo świat podzieli między swoich i nas
to co mają dla swoich nie mają dla innych
ba mają tysiąc tłumaczeń że im nie wolno
ale nie w imię wyższych wartości
tylko (samozadowolonej) korporacji 

z tym fałszem żyjemy
w pełnej zgodzie
że kościół musi inaczej wyglądać
w przekazie księżowskim
i wtedy kiedy my mówimy o nich

bez platform pośrednich
dwie równoległe rzeczywistości

   (czwartek, 9 lipca 2015, g. 16.52)

***

głos sumienia

byłem i jestem jeszcze
głosem pokolenia które
widziało słyszało
jest kto dożył naocznym świadkiem
odważyłem się zapisałem zdążyłem
głosem nie sumieniem
ale głosem sumienia
bo co jest drogą-prawdą-życiem
jeśli nie ono one 

    (czwartek, 9 lipca 2015, g. 13.34)

***

słowo wiary

żeby coś napisać
i podpisać szczerze
sobą z imieniem i nazwiskiem
z drogą-prawdą-życiem
przeżytym doświadczonym
z samoświadomością
trzeba wierzyć w słowo
które chce być przez nas zapisane
światu całemu oczywiście
nie na privie privach
i nie w anonimach
słowo staje się tobą
gdy jest powiedziane zapisane
tak chciałem żyć tak żyłem
tak dopóki demencja nie zmoże

   (czwartek, 9 lipca 2015, g. 12.47)

***

rosół i metafizyka
      /polskim księżom 2015/

czy ksiądz wie
szanowny kapłanie
czym jest rosół
ugotowany w rodzinie
bo córka zachciała
albo kompot bo syn zachciał
z wiśni włosnoręcznie zebranych
w dzikim starym Ogrodzie
w którego rogu
Matka Boża stoi Annopolska
sprowadzona przez przodków
bo ideały wcielili w ten sposób
wymarzona przez Marię Jackowską
która ideałem świętości żyła
bardzo się starała do śmierci
która przyszła po Nią
na plebanii pierwszego proboszcza Strachówki
w dalekim Mikołajewie
choć bliskim Niepokalanowa (i Niepokalanej)
kto ma się o Nią upomnieć
parafia nie chce ja musze - powinność metafizyczna
czy ksiądz wie cokolwiek z tego
zamknięty w swoim światku niekomunikowalnym nikomu
choć w księdze Dobrej Nowiny napisano
że będzie ksiądz nam i siostrą i bratem
ale nie
ksiądz ma swoją władzę strukturalną jej służy
odcinając się od życia-prawdy-drogi
tych którzy są drogą Koscioła
ma swoich wybranych zauszników
unikając szczerości jak wody świeconej i ognia

bo nie wszyscy mogą pozostać samotni

tylko ci którzy mają taki dar

niektórzy są samotni

bo od urodzenia są niezdolni do małżeństwa

inni pozostają samotni

bo ludzie uczynili ich niezdolnymi do tego

a jeszcze inni decydują się żyć samotnie

ze względu na królestwo niebieskie

kto może niech stara się to pojąć

przyprowadzano też do Jezusa dzieci

aby je pobłogosławił i modlił się o nie

uczniowie jednak odsuwali je

nie chcąc aby Mu przeszkadzały (kto księżom przeszkadza 2015)

ale Jezus powiedział

- nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do Mnie

gdyż do takich jak one należy królestwo niebieskie

rosół i kompot im ugotuję rękoma rodziców

    (czwartek, 9 lipca 2015, g. 11.59)

***

weryfikator

Internet okazał się dla wielu
barierą nie do przejścia
w drodze ku bliźniemu
nie chcę nie muszę nie powiem
jemu tobie mnie i światu całemu
tego co myślę
jestem sobie dla siebie
i tak lubię
jestem księdzem
nazywają mnie duszpasterzem

   (czwratek, 9 lipca 2015, g. 12.09)

***

rodzina bezrobotnych
    /proboszczom i samorządowcom/

parafie i gminy
wolałyby żebym milczał
po co o tym mówić
wiadomo że to wina państwa

jesteśmy biedni
nie tylko brak pieniędzy
na koncie doskwiera
ale odrzucenie
bycie śmieciowym elementem 
naszego świata i okolic
chore są nami rodziny
chorych społeczności

te okolice to właśnie
gminy i parafie nasze
w których mieszkamy
chodzimy do kościołów
które nas nie chcą
nie mają serca dla nas 
bezużytecznych odrzutów czasu

nie chcą nas
kapłani i samorządowcy
nie mają nawet nic do powiedzenia
zadowoloni z siebie
chodzący do kościoła

niepotrzebni nikomu
zarażamy nasze żony i dzieci
ksiądz nas nie zaprosi
wójt się nie wykosztuje na kawę
powiatowe biura pracy
przyklepią wam pieczątki
czego jeszcze chcecie
chyba nie miłości aż
z obliczem miłosierdzia 

nie chcemy takiego kościoła
i kapłanów w drodze do Jerycha
chcemy tych co idą do Emaus
życie weryfikuje wartość powołanych
sprawujących władze 
głoszących kazania

    (środa, 8 lipca 2015, g. 7.55)

***

rozczarowanie
   /polskim biskupom 2015/

kościół mnie zawiódł
strasznie (w Polsce) 
nie wystarczy powtarzać
kościół kościół kościół
pokaż mi swoje myślenie
drogę-prawdę-życie

gorszycielom lepiej by było
gdyby...
kościół władzy
parafia diecezja kuria
struktury władzy
podporządkowane
uciszone myślenie
wygaszone
zakazany dialog
wiara bez rozumu
rozum na manowcach

który skrzywdziłeś człowieka prostego
śmiechem nad krzywdą jego wybuchając
godności pozbawiając
pamięć i tożsamość mając za nic
bez otwarcia szczerości
zamknięty w sobie znanych wieczernikach
w czasie zesłania Ducha Świętego
który odnowił i odnawia tę ziemię
bo to jest moja matka ta ziemia
bo to jest moja matka ta Ojczyzna
bo to jest mój Kościół 
przez życie do wieczności

taki kościół zawiódł mnie strasznie
podporządkowany czyimś planom
i jednopartyjnemu duszpasterstwu
- nie bądź bezpieczny
spisane są czyny i rozmowy

wierzę w Kościół Powszechny
Jeden Święty i Apostolski
żywy we wspólnocie
gaudium et spes
lumen gentium
evanelii gaudium
misercicordie vultus
także w Strachówce
czekającej na Belgów w 2016
podczas Światowych Dni Młodziezy

    (wtorek, 6 lipca 2015, g. 12.59)

***

sine qua non
         /Veritatis Splendor/  

jeśli masz samoświadomość
to sie nią dzielisz objawiasz
albo zakrywasz nieszczerością
brakiem odwagi innymi deficytami
i manipulujesz ludźmi
podporządkowujesz świat diabłu

    (wtorek, 6lipca 2015, g. 10.13)

***

adekwatne słowo (2)

Boże mój Boże
czemuś mnie opuścił
ludu mój ludu
cóżem ci uczynił
w parafii i gminie
w czemem zasmucił
albo w czem zawinił
jam cię z niewoli wyprowadził
godność samorządność
wśród ciebie osadził
skarby odnalazł
i wszystkim przekazał
aby wspólne dobro
prowadziło nas w jasną przyszłość
prowadzi jak od lat prowadziło
bo ze świata tego
zostanie poezja i dobroć
i więcej nic
na nic zaprzeczanie
pamięci tożsamości
wierze i rozumowi
budowanie innej Polski i kościoła
na władzy i propagandzie
unikając dialogu
i kontemplacji na dwóch skrzydłach

    (wtorek, 7 lipca 2015, g. 9.48)

***

głos sumienia

bo jak nazwać
ten głos ten głos ten głos
z głębi samego siebie
którym do nas wołał
także Jan Paweł II
w przededniu zesłania Ducha
na nas wszystkich zgromadzonych
i oddalonych od obozu
Mojżesza naszych czasów
na placu i drodze Zwycięstwa

wyprowadził z niewoli
prowadził przez dziesięciolecia
głos swój zostawił zapisany
uwieczniony także fonograficznie

z głębi samego siebie wołam
każdy kto tam sięga może
na mocy zbawienia objawienia
do siódmej komnaty w nas
osobie wolnej z godnością
największą godnością 
obrazem i podobieństwem
Boga samego żywego objawionego
w wierze i rozumie idącego z nami
drogą człowieka
prawdą i w prawdzie
życiem które się dzieje
i nikt sam sobie go dać nie może

sięgam tam więc piszę
na świadectwo prawdzie 
objawionej i mnie także
na drodze zwanej polską drogą wolności
drodze bardzo własnej osobistej
i wspólnotowej w Polsce
branej tęczą zachwytu od zenitu dziejów
w Kościele który samoświadomość zdobył
większą na nasze czasy (po)soborowe

    (poniedziałek, 6 lipca 2015, g. 12.2)

***

miłosierdzie 2016

w objęcia modlitwy
pcha nas zły los
i dobry Bóg pociąga

droga-prawda-życie
nie zepchnie na manowce
prowadzi jak dotąd z miłością
przez chaszcze wyrosłe
w strukturach władzy
także tzw duchownej

Papież Franciszek zaprosił
do nas świat cały młody
nadzieją entuzjazmem
szukających Boga i ludzi
dobrej woli nade wszystko
błogosławieni miłosierni
albowiem oni miłosierdzia dostąpią

    (poniedziałek, 6 lipca 2015, g. 9.00)

***

do jutra

nikt nie pyta o nic
czekają wszyscy aż umrę
takie przyzwyczajenie rutyny
w domu gminie parafii i świecie

a ja oczywiście widze świat inaczej
niż każdy (z Was)
bo tylko ja się urodziłem 30 marca 1953
w rodzinie Heleny i Jana z Legionowa

i przeszedłem całą swoją drogę
prawd szukając prawd znalazłem
poznałem przyjąłem zrozumiałem
w zwiąku z życiem świata i Kościoła
który po Soborze potrzebował papieży
którzy go wypełnią bo przeżyli
ja też jak się okazało po 16.10.1978

    (niedziela, 5 lipca 2015, g. 22.00)

***

instytucjonalizacja wiary
                  /papieżowi Franciszkowi/

przeciwko oczom które widzą
uszom które słyszą
przeciwko drodze
po której idziemy
przeciwko prawdzie którą poznajemy
bo się objawiła w całym pięknie i prostocie
przeciwko życiu (rozumnemu)
które się udziela daje odnawia odradza...
przeciwko człowiekowi
który jest ukochaną drogą Ojca i Kościoła
przeciwko dialogowi wolności osobie
dla siebie
dla swoich wyobrażeń i przyzwyczajeń
- krojów szat tytułów pierścieni
dla swoich planów i ambicji
dla sprawowania władzy nad innymi
zawsze sobie jakieś 'dla' wynajdzie

    (niedziela, 5 lipca 2015, g. 9.41)

***

interwałowy świat

jest jeszcze mój świat
pisanie na piasku
które wbrew wszystkiemu
głosi chwałę i sens
potrzebna cisza
w samotności
to znaczy w interwałach
pustego i pełnego domu

   (piątek, 3 lipca, 2015, g. 20.44)

***

zgubiony znaleziony

między stołem a drzewami
jest okno
z krzyżem
za oknem jest trawa
dużo traw zielonych
drzewa są dębami
ja człowiekiem
siedzę nie wiem jaki mój czas
życie mam za sobą
siedzę siedzę siedzę
patrzę myślę piszę
mimo to i wszystko
znaleźć słowo
to i znaleźć siebie

   (piątek, 3 lipca 2015, 201.14)

***

Marana tha

nie
nie jestem zarozumialcem
drżę jak liść osiki
przed sądem Opatrzności
winię się za wiele
grzechów i niedoskonałości
dobrze że przychodzi
ten który życie daje
i radość w obfitości
nawet do mnie

   (piątek, 3 lipca 2015, g. 13.14)

***

rodzice i dzieci

starym rodzicom
nie zostaje wiele innego
jak modlić się za dzieci
kapłaństwo powszechne
wypełnić z radością w rodzinie

czy to coś daje
nie ma wiary bez myślenia (ani modlitwy)
człowiek to kapłan bezwiedny
pisał Norwid
ale i wiednych jest sporo

czy to coś daje
mogą oni powiedzieć
w moim życiu dało bardzo wiele
modlitwa bezustanna matki
ojciec zmarł za szybko

czy to coś daje
skoro daje nawet ten zapis
to nie ma wątpliwości że coś
resztę badajcie i opiszcie sami

    (czwartek, 2 lipca 2015, g. 11.33)

***

a jednak

a jednak każdy z nas
taki jaki jest
współtworzy ludzki świat
ty wy oni
a jednak także ja
Bóg jest mocniejszy od władzy
także w kościele w Polsce
w mojej parafii i diecezji

    (czwartek, 2 lipca 2015, g. 10.28)

***

świadectwo
      /ks. proboszczowi i kurii/

żyję jeszcze
w innym abstrakcyjnym świecie
dla was
dla nas bardzo realnym
z pamięcią i tożsamością
którego nie znacie
nikt wam nie opisze
ludzi których nie ma

jakby właściwie
już poza światem waszym
patrzymy zza szyby
szkło bolesne w oku
z wysoka spod spodu
nie wiadomo jak
nawet nam

    (czwartek, 2 lipca 2015, g. 9.44)

***

jak dobrze

jak dobrze
że jest nasz świat
media i Internet
nie tylko podwórko
gmina i parafia
muszę to powiedzieć
choć niby takie oczywiste
tu czasem chcą nas zgnieść
ale Bóg sobie z nimi i nami poradzi

    (środa, 1 lipca 2015, g. 16.04)

***

apel do osób

tylko osoby i dzięki osobom
w których ciągle coś się dzieje
coś dochodzi do głosu
stają się glebą przyjazną dla słowa
które chce się w nas rodzić
i mieszkać między nami
świat się twórczo dzieje i rozwija
dołącz do nas (powiedz słowo)

    (środa, 1 lipca 2015, g. 12.08)

***

mój list okólny

Ingarden napisał że
kiedy oddam się dobrowolnie
na wytwarzanie dobra piękna i prawdy
wówczas dopiero istnieję (jako człowiek)

beziteresowny dar z siebie
jest istotą miłości małżeństwa
encyklik świętego Jana Pawła II

podziel się sobą także w Internecie
ze światem całym (za siostrą Faustyną)
pokaż nam swoje myślenie
widzenie słyszenie smakowanie czucie
wiarę z rozumem idące w parze
bądź sobą dla innych bez wahania

   (środa, 1 lipca 2015, g. 11.56)

***

godność i praca

nikt nie żyje dla siebie
i nie umiera dla siebie
bo w życiu i w śmierci
jest sens
nikt sensu nie tworzy
nie napisze sobie
nie zaprogramuje
(przyjmuje jako dar)
w samoświadomości

musi pracę wykonać
najlepiej w pocie czoła
w łączności z kulturą
swego czasu i osobami
z wiarą miłością rozumem

godność otrzymaliśmy
praca nas łączy z innymi

    (środa, 1 lipca 2015, g. 11.35)

***

adekwatne słowo

1. 
w każdej chwili
chcę dać opowiedź tę właściwą
najbardziej prawdziwą
w pełni osobową
na jąką mnie stać
nie zawsze potrafię

2.
tylko w człowieku
świadomość styka się 
z wszechświatem
(nie tylko z podręcznikiem i prawem)
droga-prawda-życie

3.
wierzę że jest TO możliwe
na miarę obrazu i podobieństwa
choć grzech może przeszkadzać
na szczęście jest miłosierdzie Boże

  (środa, 1 lipca 2015, g. 11.15) 

***

obezwładniającym

czy można takich tekstów
nie napisać
które w nas się rodzą
ni stąd ni z owąd
ich się nie wymyśla
oczywiście że można
zmusić się zgwałcić
ale w imię czego
czym żyć będziemy
i jak
bez myśli bez uczuć
bez wiary i rozumu
dwuskrzydlatej prawdy
samoświadomości obezwładnionej

    (środa, 1 lipca 2015, g. 10.40) 

***

do piachu

przykryj mnie piasku
niepamięci przysyp mnie
skryj mnie
nie zabiorę skarbów ze sobą
zostawię wszystkim
i tak starczy dla mnie
bym je pod piachem
adorował

    (środa, 1 lipca 2015, g. 10.34)

***

zwierzenia

otwartość i miłosierdzie
idą w parze
jak wiara i rozum
uwierzcie mi

a nasz pokój
w naszym starym domu
staje się od czasu do czasu
moją pracownią gabinetem
co bardzo lubię

    (wtorek, 30 czerwca 2015, g. 13.46)

***

epitafium

tu leży poszukiwacz obrońca
miłości intelektualnej
istoty rzeczy
pamięci i tożsamości
wiary i rozumu
wolności osoby
mojej twojej naszej
godności
obrazu i podobieństwa
nie poddał się nigdy
zawsze gdzieś jakiś
poeta pamięta spisuje
czyny i rozmowy

   (wtorek, 30 czerwca 2015, g. 9.55)

***

patrzeć pozytywnie

dostrzegam i widzę
pozytywy
bezrobocia i odrzucenia
- żono rodzino wybaczcie -
w gminie i parafii (diecezjalnym kościele)
nie interesują mnie Seszele
ani Bałtyk Tunezja i góry
tu tam wszędzie na świecie
nic mnie nie interesuje na dobre
tylko to co było
strzegę o tym pamięci
prawdy tożsamości istoty
wiary i rozumu
(drogi-prawdy-życia)
wbrew i przeciwko tym
którzy zabijają pamieć 
i wykluczają
chcą świat mieć dla siebie
i gminę i kościół i władzę
ps.
czy tylko oni wpędzili mnie
w tę prawie obsesję
czy ten który prawa rwie
więc nieznośne mu dnie itd.
chyba nie - ja jestem ten drugi
z Nim za pan i siostra i brat

     (wtorek, 30 czerwca 2015, g. 9.32)

***

na dwóch skrzydłach

nie chcę się ślizgać
po powierzchni zjawisk zdarzeń
okiem wrażeniem doznaniem
małorozumną myślą bez wiary

chcę się wgryzać i mieszkać
w ich głębi istocie
skąd po co dlaczego
od Kogo przez kogo
z alfy do omegi
droga-prawda-życie
(drogą-prawdą-życiem
Drogą-Prawdą-Życiem)

    (wtorek, 30 czerwca 2015, g. 8.03)

***

pomocny sakrament

sakrament małżeństwa pomaga
w wielu sytuacjach
także całkiem niespodziewanie
na przykład
gdy świat chce cię dopaść i zniszczyć
że sam nie tylko nie podołasz
ale zwątpić możesz w swój rozum
w zdrową ocenę siebie i przeciwnika
(na przykład w parafii kurii kościele)
kiedy się okaże że przeciwnik
także atakuje żonę z innej strony
obiektywnie obiektywnej szkole
nie na swojej ziemi
więc w ramach jedności małżeńskiej
macie dowód że jesteście normalni
i zdrowi wobec tak potężnego przeciwnika

    (poniedziałek, 29 czerwca 2015, g. 21.37)

***

implikacje

no cóż
czas odejść
by kości dokończyły
prześwieca z każdej strony
widać to co było
jest aż takie wielkie
że chce się upomnieć na wieki
o siebie dla przyszłych pokoleń
nie być zakryte
przez płaskie sprawy
(czas konsumpcjonizmu)
bez oblicza miłosierdzia
wolności osoby
radości ewangelii
prawdy z daleka wysoka
miłości intelektualnej
istoty brzeczy

    (poniedziałek, 29 czerwca 2015, g. 12.26)

***

mantra

Chrystus pokój dobro
Bóg miłość amen
jak dobrze i miło
gdy bracia razem mieszkają
gdy dobro Bóg miłość
przyjść mogą
w każdej chwili
na głębsze za-wołanie
pragnienie
wszystkiego
co tu na ziemi dostępne
stać się może
amen amen amen :-)

    (poniedziałek, 29 czerwca 2015, g. 11.46)

***

Alfa i Omega
          /gloria in excelsis Deo
          et in terra pax hominibus
          bonae voluntatis/  

wiem
że przyjdzie
narodzi się objawi
słowo myśl fakt wydarzenie
przez słowo myśl wydarzenie
we mnie w nas
w tobie jeśli się podzielisz
było tak jest i będzie
bo nikt z nas
świata nie stworzył ni zbawił
a jest był i będzie
z nami w nas i bez nas

    (poniedziałek, 29 czerwca 2015, g. 11.25)

***

betlejemskie światło

nie wiem kiedy zaświeci kolejne
słowo jak gwiazda na niebie
kiedy przyjdzie
narodzi się i cały świat
nie ode mnie zależy
nawet w największej ciemności
usłyszę zobaczę zapiszę

    (niedziela, 28 czerwca 2015, g. 19.09)

***

bonus życiowy

życiem chodzę po linie
przywilej mam
patrzę na dwie strony
wiem już i znam
w tym wieku
jest to możliwe
w wieku osoby
ludzkiej technologii
egzystencji

    (niedziela, 28 czerwca 2015, g. 18.53)

***

Pan mój i Bóg

cóż by to było
cóż byłby za Bóg
gdybyś nie mógł Go spotkać
i się z Nim zjednoczyć
tu teraz natychmiast
nie wychodząc z domu
Pan mój i dom mój
zawsze stoją u drzwi
ja z Nim a On ze mną

    (niedziela, 28 czerwca 2015, g. 9.05)

***

eros i agape

dobrze że są
lepiej że są
niż miałoby nie być
ciało uduchowione
duch ucieleśniony 
acha jest jeszcze amor 
i philia i storge
po łacinie po grecku
po ludzku
blisko bliżej
najbliżej
małżeństwo i rodzina są (moją)
drogą-prawdą-życiem

    (niedziela, 28 czerwca 2015, g. 9.00)

***

z alfy do omegi

kiedy panujesz
nad rzeczywistością 
wiarą i rozumem
urzeć nie możesz
jesteś drogą-prawdą-życiem
które się nie kończą

   (sobota, 27 czerwca 2015, g. 15.50)

***

Polska w ruinie 2
              /Kukizowi i niedowiarkom/

piękno dobro prawda
podchodzą pod drzwi
wystarczy drzwi uchylić
zmysły wiarę rozum
by je kontemplować
pełnym obrazem 
i w nas podobieństwem
do Boga samego

jak można żyć
w ruinach
jak żyć
bez dziękczynienia
(i miłosierdzia)
z misericordie vultus
i evangelii gaudium

   (sobota, 27 czerwca 2015, g. 12.07)

***

obiecanki cacanki
                   /na wzór pslamu 19/

minęła rocznica XXV-lecia
polskiego samorządu (pierwszych wyborów)
życia w wolności
którą sami kształtujemy
na miarę własnych marzeń i prawdy
w nas zapodmiotowanych

minęła
była wpisana już w program
posiedzenia Rady Gminy w Strachówce
by oddać pamięć i podziękowanie
tym którzy ją współtworzą od lat
którzy uwierzyli i poszli tą drogą

pamięć i tożsamość
nie jest u nas kochana - odwołali
wójt sam przyjechał do starego Ogrodu
gdzie wszystko się zaczęło
z najnowszej naszej historii
u Matki Bożej Annopolskiej
wójt przeprosił że odwołali
bo coś tam coś tam
i obiecał że w najbliższej przyszłości

dęby u nas rosną jak rosły
pamiętają i głoszą tożsamość
tak samo wota wdzięczności
za wolność stoją przy ołtarzu

niebiosa głoszą chwałę Boga

dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon

dzień opowiada dniowi

noc nocy wiadomość przekazuje.

nie są to słowa ani nie jest to mowa

których by dźwięku nie usłyszano

ich głos się rozchodzi po całej ziemi
ich słowa aż po krańce świata


jak zapamiętają i zapamietamy
współczesnych u władzy
ich inwestycje i starania
co opowiedzą dęby i aniołowie potomnym

    (sobota, 27 czerwca 2015, g. 9.47)

***

szpica

czubkiem góry lodowej 
jest moje tu pisanie
i każdy z nas
za każdym stoi
wielka rzeczywistość
spraw przeżytych
poznanych przemyślanych
odziedziczonych
objawionych
przyjętych na wiarę
droga-prawda-życie
z wiarą i rozumem

szpica jest zbroją i bronią
w walce na tym świecie
o większe dobro inny świat
nikt z nas nie żyje sam z siebie
nie żyje i nie umiera dla siebie

    (sobota, 27 czerwca 2015, g. 8.55)

***

teologicznie 

moje tu pisanie
nabiera nowych funkcji
zupełnie niezwykłych
po pierwsze
Bóg do mnie przemawia
gdy słabnę lub się plączę
mówi mi pisz Ja jestem
przez fakty (które są znakami)
fakty wydarzenia są mową Boga
ja tylko opisuję

znów mnie umocni przekona
i poprowadzi

po drugie daje Wam świadectwo
i światu całemu
po trzecie jest rozmową z kurią
która nie chce brać udziału
w dialogu z nami (i RzN)

    (piątek, 26 czerwca 2015, g. 18.47)

***

w łańcuchu pokoleń
                   /Marysi i Olkowi
                    którzy dzisiaj złożyli 
                    papiery do liceów
                    - z czwórkami od księdza -
                    w Mińsku Mazowieckim
                    ostatni z Kapaonów
                    wychodzą z domu/

życie prawdą (pięknem i dobrem)
jest moim powołaniem i szczęściem
nie moge powiedzieć od dzieciństwa
dzieckiem w kołysce hydrze łba nie urwałem
nie pamiętam bynajmniej
choć od dzieciństwa poprzez dziedziczenie
zostałem wprowadzony na jej trop
postawiony na drodze do prawdy
antykomunistycznie i religijnie w Kościele
przejęliśmy pałeczkę i modlitwę
od poprzedniego pokolenia:
"Kapaoni tu wzrastali 
i pomocy Twej doznali...
lecz już dziatwa w świat ucieka
więc przemożna Twa opieka
niech nad nimi czuwa stale
i pociąga ku Twej chwale"

kroki milowe postawiłem
wraz ze światem całym 
po pierwsze w pamiętne konklawe
po drugie w Taize
po trzecie czytając Ingardena

nie zaprzepaściłem szansy i daru
znalazłem perłę jedną jedyną
na drodze-prawdzie-życiu
obym zdołał przekazać zachwycić

   (piątek, 26 czerwca 2015, g. 16.16)

***

veni vidi...
          /Matce Bożej Annopolskiej/

prawda się o nas upomniała
prawda zwyciężyła
radość dała w obfitości i daje
chwała alleluja chwała na wieki
wierzę że nie tylko na następne pokolenia
powstała przeciwko złorzeczącym
złoczyniącym w imię boga anonima
bezpłodnego więc martwego na wieki

gdzie szukać jej śladów
gdzie (na czym) stopy postawiła
patrzcie a zobaczycie
słuchajcie a usłyszycie
myślcie a zrozumiecie

jej piękno i siła jest powalająca
w niej jest obraz i podobieństwo Najwyższego
nie ma prawdy bez osoby
(ani wolności bez obu)
droga-prawda-życie nie kłamią
nie mogą
nie są (tylko) z nas i w nas
są życiem
prawdą
drogą wielu

duch czasu nas osłonił (zacienił)
i moc Najwyższego nas prowadzi
nie zaprzepaściliśmy
czasu nawiedzenia od 3 lipca 1910
i 16 października 1978
w łańcuchu pokoleń

   (piątek, 26 czerwca 2015, g. 14.41)

***

librum scriptum

jest świat
który tylko w nas
został poznany
który objawił się tylko nam
na przykład moje wspomnienia
przeżyć w szkole podstawowej
przejścia do liceum i tak dalej
tylko nam znany
poznany zapisany
w księdze istnienia

     (piątek, 26 czerca 2015, g. 13.48)

***

Polska w ruinie
          /bezrozumnym/

krócej czekaliśmy
niektórzy walczyli
o wolność
niż na prawdę
zwycięską wśród nas
w Polsce gminie
kościele tu i tam

wota wdzięczności
za tamten czas
stoją na ołtarzach Ojczyzny
przy nich odprawiają liturgie
ci którzy ich nie widzą
nie rozumieją
czasu swojego nawiedzenia

    (piątek, 26 czerwca 2015, g. 13.29)

***

paradoks Bożej woli
             /papieżowi F1, to też/

chcieli mnie uciszyć
w kościele przez małą literę
- struktura władzy nie wspólnota -
(parafii diecezji kurii)
tylko wzmocnili mój głos
wielu czyta co piszę
Bóg nasz Bóg
zawsze bierze w obronę biedaka
tam gdzie zło (bezrozumne)
bez twarzy (misericordiae vultus)
tam jeszcze bardziej rozlewa się łaska

Bóg nasz Bóg
nie ma względu na osoby
niezmierzone jest Jego miłosierdzie
więc błogosławieni są jesteśmy miłosierni
albowiem my i oni miłosierdzia dostąpią
dostąpimy
już dostąpiliśmy
w Polsce Krakowie Strachówce
Rzeczpospolitej Norwidowskiej
spłacimy swój dług (także wobec Poety)
znów nabierzemy wiatru w żagle

   (piątek, 26 czerwca 2015, g. 9.39)

***

ŚDM 2016
            /papieżowi F1/

przemilczany
w parafii diecezji 
gminie i kurii
jestem w sercu Kościoła
jego spraw odwiecznych
na wieki wieków amen

   (piątek, 26 czerwca 2015, g. 9.31)

***

dobra nowina i los

siedzimy w gondoli wieczności
zawieszonej w ziemskiej atmosferze
przyszliśmy się zjawili
w łańcuchu pokoleń
nie znikąd 
zawsze ktoś nas chciał i chce

    (czwartek, 25 czerwca 2015, g. 15.46)

***

wierzę słowu

                  "jakaś moc przeogromna
                      z nagła poczęła się we mnie"
                            ks. Jan Twardowski 

słowo
ciągle mnie rodzi i odradza
skąd ma tę moc
spróbuj sam
zapisz podaj światu całemu
to co jest ci dane
bez makijażu
za co warto życie dać

wchodzi się z nim
wchodzi się w nie
coraz głębiej i dalej
to ono prowadzi nie ja

nie bierze się z niczego
nicość nic nie rodzi
z czego skąd
we mnie jest
drogą-prawą-życiem

    (czwartek, 25 czerwca 2015, g. 9.18)

***

życzenie śmierci
- prowokacja - 

zero reakcji na to
co tu i teraz piszę
jest wymowne bardzo
już nie żyjesz dla nas
nie żyj
nie mów
nie pisz
czy się przed tym obronię
krótki czas pokaże
kto kogo

    (środa, 24 czerwca 2015, g. 10.27)

***

zmiana

u nas już nastąpiła
wiele zmian
od czasu PRL
była solidarność
została zdradzona
demokracja się obroniła
w szkole
w parafii
rzeczpospolita nowa powstała
z niepamięci
rzecz wspólna (dobro)
Rzeczpospolita Norwidowska
potem nawet w gminie
ale ponownie padła
tu tam

po ostatniej zmianie
mgła znów przysłoniła
pamięć i tożsamość
nawet w parafii
Wniebowziętej Maryi
wotum wdzięczności
zapomniane stoi
za wolność
za czas walki o godność
o wychowanie w wartościach
dopytajcie jakich

po zmianie spodziewanej w kraju
jeszcze się pogorszy
klimat dla pamięci
mojej twojej pokolenia
że wolność i godność
nie biorą się z niczego
że samorządowiec
nie musi bać się biskupa
aż tak
a nawet proboszcza
którego nie rozumie
ale czegóż się nie robi
dla popularności
i władzy

   (środa, 24 czerwca 2015, g. 8.59)

***

aklamacja

nie żyję choć jestem
w kartotekach
ewidencji ludności
urzędach stanu cywilnego
stanach konta (zerowych)
urzędach skarbowych
listach obecności
zgromadzeń partyjnych i innych
jestem i żyję w sobie (osobie)
w myśleniu odczuwaniu
dzieleniu wspólnoty
w rodzinie wiary i rozumu
i tam gdzie mnie jeszcze chcą

    (wtorek, 23 czerwca 2015, g. 14.58)

***

rozczarowanie

im bardziej wejdę do komnaty (sódmej)
w istotę rzeczy
bytu i istnienia
tym mniej się chce wracać
bo tu nikt nie spyta
jak tam było
ani chce rozmawiać
dziękuję
dobranoc
jestem pasożytem

    (wtorek, 23 czerwca 2015, g. 14.00)

***

różni

jeden chce zalutować
końcówkę przewodów lub inny element
drugi zasiać i zebrać z pożytkiem
a ja znaleźć słowo odpowiednie
dla nazwania rzeczy niewidzialnej

     (wtorek, 23 czerwca 2015, g. 13.38)

***

obserwator

jestem już tylko
obserwatorem swojego życia
życia nie życia
asystentem własnej 
pamięci tożsamości wspomnień
nie emeryta jeszcze bezrobotnego
czasem coś zajarzę podpowiem
żyjącym światłem drogi-prawdy-itd.
nieciekawa to pozycja dla rodziny
dla obserwatora moc
możliwości metafizycznych
z których jedno będzie ostatnim
który z biologów powie o wegetacji
bezsensowna

    (wtorek, 23 czerwca 2015, g. 13.27)

***

samoświadomość

komórki się degradują
wszystko co żywe umiera
ciało uduchowione
duch ucieleśniony
też osiągają swoje apogeum
kto wie kiedy i jak
w samoświadomości

    (wtorek, 23 czerwca 2015, g. 11.06)

***

normalność

kto nie chce normalności
w mojej twojej gminie i parafii
na perspektywie krajowej
znają się politolodzy

kto nie chce się spotykać
by rozmawiać szczerze
żyć w dialogu
z pamięcią i tożsamością
za pan siostra i brat

są rocznice w naszych kalendarzach
wota wdzięczności stoją na ołtarzach
bez normalności jest fałsz
kto sie boi prawdy
zadeptuje ziarno historii

    (wtorek, 23 czerwca 2015, g. 10.47)

***

testament

z każdego chaosu
zamieszania bałaganu
wyłoni się światło
promień z daleka
sens

tak było jest i będzie
z niebytu wszechświaty
z materii życie
życie da samoświadomość

jak się to stanie skoro
ciągle zbyt mało danych
się objawiło poznanych
szukają tłumaczą badacze
nauk ścisłych i humanistyki
teologowie filozofowie poeci

i w naszym życiu jest podobnie
kto przeszedł wystarczająco daleko
drogę-prawdę-życie
już wie

    (wtorek, 23 czerwca 2015, g. 10.32)

***

siódma komnata

w każdej chwili niemal
możesz wejść do komnaty
lub zostać do niej porwany
królewskiej lub siódmej
jak mówią klasycy
na miarę osoby
obrazu i podobieństwa
ze wszystkim co ciebie stanowi
co było co jest i co będzie

   (wtorek, 23 czerwca 2015, g. 9.38)

***

radość Europy

kolejny syn wyjedzie do Anglii
na dłużej lub krócej
śladem starszego i pomocą
rodzice nie płaczą
rodzice się cieszą
Bogu dziękujemy za świat
otwarty i przyjazny 
jak Kościół Powszechny
bardziej niż lokalny

zawsze ich prosiłem
jedźcie do Taize
po życie nowe
po dorosłość
wspólnotę prostotę
styl i piękno modlitwy
posługę jednania
w wierze i rozumie
wyjście z opłotków
z zasiedzenia
tam bardziej się do Was przybliży

    (poniedziałek, 22 czerwca 2015, g. 16.00)

***

każdy

każdy człowiek jest szansą
dla innych
i świata całego
chyba każdy 
prawie
na pewno
na to coś 
co w nim się narodzi
z nagła
albo powoli
gest
uśmiech
myśl
czyn
słowo
miłosierdzie

     (poniedziałek, 22 czerwca 2015, g. 13.45)

***

dzień ojca

dzwonili
składali życzenia
zadałem im ciasto
i butelkę wina
na odległość

    (poniedziałek, 22 czerwca 2015, g. 1055)

***

marzenie niedościgłe

normalność chodzi mi po głowie
czasem spać nie daje
jeść spać kochać
gdy zajrzę do Centesimus annus
dojdzie myśleć i poznawać
spotykać się rozmawiać pracować

    (poniedziałek, 22 czerwca 2015, g. 10.53)

***

sic et nunc 2015

wsłuchuję się w Polskę
publicystycznych programów
raczej o polityce (bieżącej)
niż o głębi 
o rzeczywistości
jaką jest
istotowo i konstytu/cyj/tyw/nie
ale żyję w gminie i parafii
w powiecie i diecezji
kiedyś jeszcze w szkole

gmina mnie zapomniała
parafia nie chce
o szkole zapomnieć musiałem

    (niedziela, 20 czerwca 2015, g. 12.00)

***

upolitycznienie
albo przetarte okulary

było wspaniale
szkoła i parafia współdziałały idealnie
i plebania (dom spotkań i dzielenia chlebem)
czasem zamieniały się miejscami
przy stole braterstwa
w pielgrzymowaniu do tego samego celu

jest coraz gorzej
nastąpiła zmiana
nowy proboszcz wybrał inne sojusze
za pan i siostra i brat z opozycją
przeciwko dyrektorce i katechetom

tego nie wyjaśni już zwyczajna rozmowa
ale komisja z Watykanu
co mają z tym wspólnego moje okulary
przecieram od czasu do czasu
patrzę na ten sam świat od dziesięcioleci
jasność widzenia jest darem i zadaniem

    (niedziela, 20 czerwca 2015, g. 9.53)

***

religijny konceptualizm

gdzie jest człowiek
najlepszy
przeważnie
sądzę że w domu
od kołyski
do śmierci (naturalnej)

niektórzy by chcieli
żeby w kościle
albo na religii w szkole
a tak nie jest

sakrament to sakrament
jest znakiem i narzędziem
każdemu do pomocy
i tyle
a życie to życie

jest jeszcze
najwyższa forma tajemnicy
wtajemniczenia
objawienia
poznania
droga-prawda-życie
wcielone
zbawione

    (sobota, 20 czerwca 2015, g. 16.50)

***

ŚDM w Strachówce 2016
         
         "człowieku 
          poznaj samego siebie"

jakie będą
nikt nie wie tylko Bóg
od Niego przychodzą
przez ludzi
przez ducha czasu
i papieży

będą takie
na miarę
na miarę Bożego działania
w nas
na naszą miarę
naszej wiary i rozumu
doświadczeń pielgrzymów
drogi-prawdy-życia
którą każdy z nas kroczy
którą przebył
bo nie ma wiary bez myślenia

coś się w historii wydarzyło
wielu widziało słyszało przeżyło
ktoś tej prawdzie uwierzył
ktoś kogoś spotkał
dali się porwać drodze
Duchowi który przemówił
(wolnością godnością osoby)
zapalił i zmienił oblicze ziemi

nie zrobił tego jeden człowiek
nie zrobiły rozporządzenia
wielkich instytucji
ani inna władza i kanony
słowo prawdy wtenczas
wśród nas zamieszkało
niejeden naród zmartwychwstał

    (sobota, 20 czerwca 2015, g. 9.18)

***

inna strona medalu

znosić swoją niedoskonałość
grzechy
czasem obrzydliwość
czyny i zaniechania wobec bliźnich
każdego wieku
także wobec wspólnoty (rodziny)
w szkole gminie parafii
tutaj tam 
w Glasgow i Brukseli
w Legionowie
na świecie
może być nie do zniesienia
i boli boli

   (piątek, 19 czerwca 2015, g. 13.29)

***

powszechnie i sakramentalnie

bardziej mi chodzi o prawdę
niż o przetrwanie (życie)
księże z parafii kurii itd.
nie potrafiłbym inaczej
wbrew własnej danej i wybranej
drodze-prawdzie-życiu

nie pojmuję zupełnie
że wy potraficie
oddzielić szczerość
od kapłaństwa

   (piątek, 19 czerwca 2015, g. 12.42)

***
widziałemwidziałem żołnierzy z dziewięciu krajów


którzy działali jak jeden zespół


dowodząc że siły NATO są zdolne


wykazać się takim stopniem gotowości


i przygotowania


który jest konieczny w trudnych czasach


powiedział sekretarz generalny NATO

a ja widziałem świętującą wspólnotę


z dziesięciu krajów


sakrament małżeństwa Katy i Jana


też nie lada wyczyn organizacyjny


któremu podołali


w imię miłości

     (czwartek, 18 czerwca 2015, g. 12.05)***

styk

styk pomiotu z objawieniem


objawiającego


jest tak momentalne


że czasem można nie uchwycić


nie zobaczyć śladu


na osobowej kliszy światłoczułej


ale to rzadziej


częściej – zapisać


     (czwartek, 18 bczerwca 2015, g. 12.01)

***

Bóg wolności naszej

w spotkaniu 
i doświadczeniu 
wolności drugiej osoby
poznaję wolę Bożą
wobec mnie
i naszego wspólnego świata

jeśli nie pokażesz mi
swojego myślenia
(co ważne i o mnie)
- nie musisz
jesteś wolny
pocierpimy razem
uszczerbek poniesie ten świat

   (czwartek, 18 czerwca 2015, g. 10.31)

***

zagadka

odejdę odjadę
od problemów
problemy są natury społecznej
i materialnej

gdzie odejdziesz odjedziesz
już tu jestem

gdzieś wejdę
gdzieś mnie chcą
zaproszą
już jestem zaproszony
wykonam pracę
pobędę

   (czwartek, 18 czerwca 2015, g. 9.29)

***

do braci biskupów (to tylko brudnopis)

piszę bo jestem udręczony
nie mniej żona i cała rodzina
ale także dlatego
że krzyż w okno na świat wpisany
przez budowniczych ich wiarą
i Matka Boża stoi w Ogrodzie
ich staraniem sprowadzona
nie lekceważcie wiary pokoleń
danej na świadectwo wszystkim

dobrze i źle się dzieje
u nas
przeszliśmy polską drogę
wolności odzyskanej godności
od konklawe z 16 pażdziernika 1978
przez Solidarność samorządność
po Rzeczpospolitą Norwidowską
jej szkoła jest wielką sceną życia
prawdy piękna dobra
w boju o przyszłość pokoleń
we wspólnocie dialogu i różnorodności

w parafii były ostatnio misje

ale dialog między szkołą i parafią
jest dzisiaj zachwiany
choć nowy ksiądz jest członkiem rady
ciała pedagogicznego
Norwid autorem motta wychowawczego
Emila nauczycielka szkolnego hymnu
Grażyna zaś wyznaczyła jej nam 
kierunek drogi (rozwoju) i zarządzania
to już nie to co dawniej
przez 16 lat księdza Antoniego
za którego ideał się utrwalił
najściślejszej współpracy
współdziałania

czekaliśmy tyle lat na gminę
by dołączyła do wielkiej trójcy
skutecznych działań we wspólnocie
lokalnej i większej
władza kościół szkoła
i nadal czekamy
kto
wspólnota samorządowa
bo nie tylko ten lub owy
bo człowiek jest drogą Kościoła
każdy jak umie i potrafi
z wiarą i rozumem
i podmiotem praw
człowieka i obywatela
wierzący jeszcze
jednością jest członków
Ciała Jezusa z Nazaretu

proboszcz nie chce rozmawiać
o wierze i rozumie ani miłosierdziu
chce tylko żeby jego słuchać
i iść za jego kierownictwem
nie chce uczestniczyć w zespole
dla przygotowania radosnego i wielkiego
i papieskiego dla przyszłości wszystkich
w Kościele Powszechnym Spotkania
Światowych Dni Młodzieży w gmine
misjonarze odmówili wizyty w szkole
i tak dalej dalej dalej i coraz gorzej

niech biskupi zbadają i się wypowiedzą
bo dalej tak żyć się nie da
albo jakaś komisja z Watykanu
czy ktoś nie wydał na nas jakiegoś
zaocznego wyroku (wykluczenia potępiającego)
w ruchu kościelnym rodzin księdza proboszcza
dlatego adresuję do księdza biskupa
pomocniczego we Wrocławiu
specjalistę od życia duchowego
albo w układzie kurialnym
dlatego też do naszego biskupa diecezjalnego
specjalistę bio-etycznego i lekarza
wyrok który niesie śmierć
realną jak stosy średniowiecza
dla osób prawdy i wspólnoty
z pamiecią i tożsamością
wiekszą niż ostatnie trzy lata
więc muszę do trzeciego
arcybiskupa nuncjusza
bo do Wrocławia i Warszawy-Pragi już pisałem
bez większego (lub żadnego) odzewu
a tak w Kościele naszym być nie może

podpisuję Wasz brat mały bardzo
ale razem jesteśmy Kościołem
więc i ja świadkiem żywego kościoła
na polskiej drodze wolności i godności
i katecheta od stanu wojennego
bo Bóg tak chciał
ps.
załącznikiem niezbędnym jest kolejny tekst
jak śpiew łąbędzi

   (środa, 17 czerwca 2015, g. 14.04a)

***
łabędzi śpiew (załącznik)


              /mojemu pokoleniu/

w nowym tysiąclecia


jesteśmy świadkami niezwykłego


i globalnego (w 'świecie' i religiach)


przyspieszenia dążenia do wolności


to stanowi jedną z głównych sił napędowych


ludzkiej historii

zjawisko to – nie jednej tylko części świata

i nie jednej tylko kultury

przeciwnie - w każdym zakątku Ziemi

ludzie mimo zagrożenia przemocą

podjęli ryzyko wolności

domagając się aby przyznano im miejsce

w życiu społecznym politycznym ekonomicznym i...

na miarę ich godności jako wolnych osób

to dążenie do wolności jest naprawdę

jedną z cech wyróżniających naszą epokę

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

pozostaje jedną z najwznioślejszych wypowiedzi

ludzkiego sumienia naszych czasów


powiedział święty Jan Paweł II w ONZ

      (środa, 17 czerwca 2015, g. 14.04b)    

***

a posteriori

leżąc już na desce
jak Mazur
zerwę się
po kartkę papieru
i długopis
zapiszę ostatnie doświadczenie

    (środa, 17 czerwca 2015, g. 9.47)

***

zagrożenie

jak kraj długi szeroki
głęboki i nieznany
wyobcowanie
z współczesności
z historii najnowszej
z rodziny narodów
może dziać się w parafiach
nawet z radości Dobrej Nowiny
i od papieża ("posługujecie się papieżem")
na rzecz Polski w ruinie
ideologii prekariatu
i wsobności

także kościół bez dyskusji (dialogu)
staje się cmentarzem

     (środa, 17 czerwca 2015, g. 9.42)

***

tajemnice diecezji
- albo 'na marginesie'"Kościół

 w którym się nie dyskutuje 

 jest martwy - to cmentarz"

/papież Franciszek/

historia
długo na nas pracowała
przez pradziadków
w przyjaźni z Bolesławem Prusem
przez ciotkę co chciała być świętą
i pewnie była
Bóg spełnia takie pragnienia
jej brat zginął w Katyniu
drugi wyrzeźbił rzeźb wiele
Kilińskiego i Chrystusa Króla
ona się modliła o Polskę
w miejscach świętych
gdzie Jezus się narodził
żył nauczał mękę poniósł
i Zmartwychwstał
Jego chwałę widziała 
na kongresach eucharystycznych
w świecie i w Poznaniu
za walkę o szkołę polską
dyplom dostała
kochali ją zakonnicy z Jerozolimy
Rzymu Kartaginy Padwy Mantui Messyny 
jej ich zapiski się nie starzeją
a także zaproszenia na uroczystości odpustowe
w Strachówce pierwsze z 8 sierpnia 1948 roku
byli dobroczyńcami parafii
my ich spadkobiercami
z własną drogą i "zasługami"
Kapaoni od drugiej siostry Marii
kustoszami się czujemy ich miejsca
w pamięci i tożsamości
i Matki Bożej Annopolskiej

po co ja to piszę skoro
przyszedł nowy proboszcz
wszystko przekreślił
chce ustanowić nową rzeczywistość
odciąć od historii
taka jest widać jego wiara i rozum
i polecenie od przełożonych

     (wtorek, 16 czerwca 2015, g. 11.5)

***

rozwiązanie
           /Małżonce :-) /

jak to jest
żyć i umierać
człowiekiem na ziemi
na drodze mlecznej
tajemniczego kosmosu

zależy coś przeżył
co rozumiesz
w co wierzysz
od samoświadomości
drogi-prawdy-życia
bardzo wiele zależy

lepiej ją mieć niż nie mieć
wtedy nie jest źle
nawet dzisiaj
poczekam
co mi dzień przyniesie
i co tobie i mnie Pan Bóg da

    (wtorek, 16 czerwca 2015, g. 11.17)

***jestemgdy czuję TO i wiem

i w myśl ubieram zrozumiałą

wyrażam siebie

i swoje rozumne istnienie

o innych nie powiem

nic powiedzieć nie mogę

ciało uduchowione

duch ucieleśniony

metabolizm

pokarmowo/energetyczno-informacyjny     (poniedziałek, 15 czerwca 2015, g. 6.47)***być Kościołemw Glasgow byliśmy Kościołem

powszechnym z 10 krajów

delegacją kościoła polskiego

podkreślał biskup obecnością

swoją i posługą słowa

sakramentalnego

potem młodzi

pojechali na audiencję do papieża

po błogosławieństwo na życie

swoje we wspólnocie narodów    (poniedziałek, 15 czerwca 2015, g. 6.51)***pan młodyto ten który tu grał nam i śpiewał

na mszach niezliczonych

zwykłych niedzielnych szkolnych

i odświętnych na Boże Narodzenie

na Zmartwychwstanie

na I Komunie

na Bierzmowanie

na pielgrzymkach wielu

do świętych miejsc Polaków

którego ksiądz proboszcz

nazywa kawalerem z Jadowa

Mękę Jezusa ze mną czytał

syn jeden i drugi      (poniedziałek, 15 czerwca 2015, g. 6.55)***cmentarz wykluczonychkim są w parafii naszej

były wójt I kadencji

katecheta od stanu wojennego

założyciel Solidarności w gminie

dyrektorka szkoły

lektor kantor gitarzysta

którzy przygotowywali przez lata

liturgie Eucharystii

chwały dziękczynienia i męki

pielgrzymek wiele

bywało

że drogi krzyżowe

różańce

nawet Exsultet - wyśpiewałem


starożytną pieśnią orędzie paschalne

jeden proboszcz wszystko odmienił

lecz kiedy słabnę aż można oszaleć

sam papież przychodzi mi z pomocą

rzadko – niestety – nasi biskupi

Kościół w którym się nie dyskutuje

jest martwy - to cmentarz     (poniedziałek, 15 czerwca 2015, g. 7.01)

***

/a TO przepisałem z soboty, bo byliśmy cały dzień odcięci od Internetu/Alleluja i do przoduwłaściwie potrafię myśleć już tylko online

myśleć pisać rozmawiać żyć w dialogu

ze światem całym (miłosiernym obliczem)

radością dobrej nowiny którą poznałem

nie mogę jej ukryć przed nikim

do przejrzystości głoszonej w Taize

doszedł wynalazek internetu
słowo staje się ciałem na naszych oczach
za dni naszych w duchu czasów
do szuflady pisać nie potrafię
(nikt nie żyje i nie umiera dla siebie)


      (sobota, 13 czerwca 2015, g. 10.35)


***

na szczęście (dla wielu)

dotykam Cię Boże
słowem
myśli wyrazem
przebytą drogą
prawdą
życiem
poznaniem
przeżyciem
samodzielnością
odwagą myślenia
i cóż że grzeszny człowiek


(sobota, 13 czerwca 2015, g. 18.17)

***

dziesięć słów

Boże prawdo moja
Ty jesteś jak zdrowie
ile Cię cenić trzeba
ten tylko się dowie
kto Cię szuka
kiedy duch nie śpi
i rozum pracuje
na dwóch skrzydłach
wznosząc się
ku kontemplacji Ciebie
    (sobota, 13 czerwca 2015, g. 13.44)

    ***
przeciw wykluczeniu

można wypchnąć z parafii
z historii gminy ale nie Polski
można wypchnąć z kościoła (lokalnego)
nie można wypchnąć z wiary i rozumu
ani z Kościoła Powszechnego

   (niedziela, 14 czerwca 2015, g. 13.10)

***

nazywanie uczuć

wymaga samoświadomości
znajomości siebie
z wiarą i rozumem najlepiej
- jak się Ojciec Świety czuje
- sobą - odpowiedział papież
na pokładzie samolotu
spytany przez dziennikarza
uprzejmie

czy uprzejmie ktoś spyta
jak się czuję w Strachówce dzisiaj
nie mnie Panie nie mnie
ale imieniu Twemu daj chwałę
Ty dałeś mi zadania
dla naszej wolności godności
i Twojej chwały i Dziękczynienia
składanego w każdych okolicznościach

mamy za co dziękować
wielkie cuda się dokonały
w oczach naszych i na nich
w źrenicy dziejów wszechświata
jesteśmy koroną stworzeń i będziemy
na wieki
na amen

wyprowadziłeś i nas z niewoli
z potężnych rąk faraonów
armii czerwonych i tajnych
zobaczyliśmy kraj miodem i mlekiem płynacy
na horyzoncie dziejów
możemy umierać w pokoju
bo myśmy widzieli
nawet jeśli kapłani i lewici
miną nas leżących na drodze do Jerycha
Ostrówki w sąsiedztwie zbudują dzieje
tych którzy Tobie uwierzyli
nie zawstydzą się na wieki
człowiek jest drogą Kościoła
nadejdą Światowe Dni Młodzieży
i dla Strachówki
teologię (nam) pisze życie
droga-prawda-życie
w dziejach Polski Kościoła i świata

chwałą Ojca jest żywy człowiek
chrześcijaninie poznaj swoją godność
stałeś się uczestnikiem Boskiej natury
pomnij do jakiej należysz Głowy
i jakiego Ciała jesteś członkiem
Syn Boży przyszedł na świat
abyśmy życie mieli i to w obfitości
w jasności i jawności prawdy
nie w ideologiach modach zabobonach
ani w zabójczych anonimach

    (niedziela, 14 czerwca 2015, g. 11.25)

***

pociecha i ratunek

moja pociecha i mój ratunek
moje zbawienie
jest w imieniu Jezusa z Nazaretu
Jest Który Jest
który narodził się działał mówił
umarł i zmartwychwstał
dla mojego zbawienia
mojego i naszego i twojego

uwielbienie Boga Który Jest
który działa
także w naszym i moim życiu
jest moją siłą i ratunkiem
przed zgrają szyderców
uwielbienie pisanie na piasku
powtarzanie modlitewne mantry
Bóg Miłość Chrystus Pokój Dobro
przeciw zgrai szyderców
nawet w naszym kościele
w ludziach zawziętych zapamiętałych
przeciwko pamięci i tożsamości
przeciwko rozumowi
dla własnych wizji i planów
bez dialogu miłosierdzia
i oddania chwały Temu Który Był
i działał wśród nas
bez nazwania prawdy

     (niedziela, 14 czerwca 2015, g. 11.10)

***

w zastępstwie

czym jest zastępstwo uczestniczące
kto za mnie działa
gdy w adoracji siedzę milczącej wielce
w zachwycie podziwie uległości
jak daleko sięga który działa
ps.
za to się krzyżuje(?)

     (piątek, 12 czerca 2015, g. 11.17)

***

egzystencja kwantowa

łyknąłem porcję świata
zasmakowałem
padła na matrycę prawdy
rozpoznałem wchłonąłem w siebie
nie ma prawdy bez drogi
na której została poznana (objawiona)
nieodłączona od życia (świata i nas w nim)
mogę mówić dobranoc
idę spać
ps.
nie mogę przemóc kości i mięśni
by odejść od stołu adoracji
którą wam posłałem
istnieć poznawać i działać (na miarę)

    (piątek, 12 czerwca 2015, g. 10.59)

***

my i RzN

jesteśmy potrzebni sobie
jesteśmy potrzebni światu
jak miłość i miłosierdzie
jak prawda piękno i dobro

rzeczy wspólna
polska włoska angielska
szkocka francuska
amerykańska i tak dalej

jesteśmy sobą osobą
z najwyższą godnością
sobie znani z imienia
z wiarą i rozumem
pamięcią tożsamością
zadani na wieki

    (środa, 10 czerwca 2015, g. 12.48)

***

Via-Veritas-Vita

jeśli ktoś jest
śmiertelnie nieświadomy
rzeczy spraw siebie i życia
to jak dotknie nieba

tego co było
co jest
i co będzie

życie nade wszystko
ma w sobie moce niesłychane
podchodzą podchodzą do nas
nie wiemy jak kiedy się stanie
to co niesłychane co jest istotą
nie wiemy kiedy i jak
w każdej chwili

kot pies drzewo zaszeleści
słońce błyśnie i ogrzeje
spojrzy na ciebie obliczem pogodnym
niebo nad nami i w nas

jeśli nie umiemy powiązać zrozumieć
trzech źródeł
skrzyżowania istotą
drogi decyzji wyborów
prawdy objawionej poznanej
nazywanej odczytywanej przyjmowanej
wiarą i rozumem i sercem i całym sobą
a nade wszystko życia
w którym to wszystko się toczy idzie
i jest zanurzone

    (środa, 10 czerwca 2015, g.11.56)

***

przeżycie
     /samoświadomość/

czy można
być aż tak
w jednym spojrzeniu
w jednym oddechu
w jednym spotkaniu
istnieniu
w myśli jednej
zachwycie
zadumie
aż tak
na wieki
na wieczność
- chyba tak

    (wtorek, 9 czerwca 2015, g. 14.06)

***

crossroads
                  /Katy&Jan/

skrzyżowanie dróg dwóch osób
małżeństwo sakramentalne
ma swoją prawdę i życie
wiedzie od pokoleń
z pokolenia na pokolenie
gdzieś muszą się spotkać
mieć swój czas i miejsce

wy znaleźliście w mieście Glasgow
na Uniwersytecie
w jego duszpasterstwie (katolickim)
w Turnbull Hall
pod skrzydłami jego gospodarza
w jego postawie miłości
w jego wierze rozumie duchowym ojcostwie
w jego przyjaźni
we wspólnocie świata całego
jak kula śnieżna
via-veritas-vita
ku wieczności

płomień światła
błyszczy w dziejach świata i człowieka
obliczem miłosierdzia
misericordiae vultus
evangelii gaudium

z przyjaźnią księdza i biskupa
nie przeciwko

    (poniedziałek, 8 czerwca 2015, g. 17.30)

***

góry przemienień

kiedy wchodzę w istoty rzeczy
w aspekty ich konstytutywne
wracam odmieniony
niczym Apostołowie i Mojżesz
tak sobie myślę (codziennie)
a inni widzą próżniaka

   (środa, 3 czerwca 2015, g. 17.19)

***

Bóg żywy

już myśleli że Go (i nas) mają
że wszystko powiedziane poukładane
zinterpretowane do bólu status quo
ci którzy Jego mają nami pomiatają
bo cóż może im uczynić człowiek
nic nie może się zmienić
tylko stroje przywdziewać
procesje prowadzić po kolędzie chodzić

a tu nagle klops ni z owego ani z tego 
Bóg może być Ona i Ono
cóż może Mu zrobić gramatyka
nic a jednak im wiele
bo On Ona Ono naszej pomocy nie musi
ani nie potrzebuje
ale my nie żyjemy poza czasem
zmian ustawicznych (demokracje aż piszczą)
zmian żadamy zmian
więc jeśli kapłani tego nieświadomi...
muszą się nawrócić na gaudium et spes

    (środa, 3 czerwca 2015, g. 16.57)

***

nazywanie istot

przyprowadza do mnie Bóg
- ma dla mnie zadanie -
nie żywe istoty
ale żywe sprawy
bym je nazywał po imieniu
w opisie rzeczy istotę
która które dzieją się
co chwilę i (co) rusz
w naszym żywym świecie
dróg-prawdy-życia
nazywam
taką moc dał mi nam Bóg
o czym wspomniał Papież
22 marca 2003 roku

   (2 czerwca 2015, g.14.55)

***

wymagania

jeśli i skoro
mam mówić o istocie rzeczy
lub ją czytać ze zrozumieniem
uciekam jak mogę najdalej
od tego tamtego
wchodzę w istotę tej rzeczy
staję się (jej) powiernikiem

   (wtorek, 2 czerwca 2015, g. 12.07)

***

poglądy (polityczne)

czym są czym jest moja polityka
doświadczeniem
drogą przebytą z wiarą i rozumem
nie tym tamtym politykiem
broń Boże nienawiścią
żaden nie jest ideałem
i nie musi
kompromis jest moralnością polityki 
ja mam niewzruszoną
drogę-prawdę-życie

     (wtorek, 2 czerwca 2015, g. 12.03)

***

dęby i krzyż

przez krzyż w oknie
patrzę na Ogród i świat
tak zamierzyli przodkowie
kiedy dom w Annopolu stawiali
wybrali okna trójdzielne
których rama środkowa
tworzy krzyż
system zamykania też 
jest na trzy punkty
góra środek dół
razy dwa i cztery
bo sześć szyb
dwóch połówek 
oddzielnie dół góra
góra rzadko otwierana
w ramie zewnętrznej
i wewnętrznej

w noc księżycową
krzyż ponad wszystko lśni
na poduszkę snów i dumania
mantry powtarzanej owiec nieliczonych 
bo niepotrzebnych wierze i rozumowi

w dzień
zależnie od pory roku
zielone lub brązowe uschłe
liście dąb nam pokazuje
a właściwie dęby w liczbie mnogiej
pamięci (i tożsamości)

wchodziliśmy na nie jako dzieci
wspinaliśmy się do nieba

schodziliśmy na obiad do domu
po ich przyjaznych gałęziach

    (wtorek, 2 czerwca 2015, g. 9.17)

***

nihil novi

każdy jest jakiś
każdy byt działa tym czym jest
nie przeskoczę siebie samego 
tego nikt nie potrafi
można oddać się dobrowolnie
na wytwarzanie dobra piękna prawdy
wówczas dopiero istniejemy
z całą masą zaniedbań i grzechów
żebyśmy nie byli za świeci za życia
w pokorze niedoskonałości 
uznali i przyjęli wielkość swoją
nic więcej  nie zrobię
wybaczcie powiedział sędzia Ilicz
i odszedł pocieszony

   (poniedziałek, 1 czerwca DD 2015, g. 11.14)

***

kraj zamieszkania

zamieszkuję jednoosobową krainę
pamięci i tożsamości
pożyczyłem nazwę od papieża Polaka
są w niej dęby pamięci wiewiórki 
koty w oknie jak doniczki z kwiatami
pies pod starą jabłonką
sadzoną przez przodków niepamiętnych

wszystko nieruchomieje i ożywa w ciszy
lub w słońcu

lęk jest poza tym krajem i światem
lęk jest przed tym krajem światem i przede mną
każdy zamyka się w swoim

    (poniedziałek, 1 czerwca DD 2015, g. 9.07)

***

wykluczeni

nie ma życia
poza wspólnotą
nie ma zwiedzania Wrocławia
nie ma Kanału Elbląskiego
wiary i rozumu gdy nie ma wspólnoty
gdy cię wyrzucą poza nawias
w gminie parafii i tak dalej
ci bez pamięci i tożsamości

    (sobota, 30 maja 2015, g. 12.18)

***

dlaczego

wiem dlaczego żyłem
bo ktoś mnie chciał
i co miałem do zrobienia
czas epoka ich duch wyznaczył

dlaczego jeszcze żyję nie wiem
pewnie dla tego samego
spoza mnie powodu
transcendencja

     (sobota, 30 maja 2015, g. 10.27)

***

chandra

mnie dopadła i musiała
bo się wywnętrzniam
wywnętrzniałem i dzisiaj
refleksję nad samoświadomością
zaproponowałem wspólnocie braterskiej
która ani taką ani siostrzaną być nie chce
proboszcz jak zaklęty milczy i unika
nie chce nic dorzucić wiary i rozumu
bez których Światowe Dni Młodzieży czym są
wspólnoty bez pasterzy błądzą w różne strony
Jezus płacze nad nimi i nami

dzieci ze szkoły wróciły choć dwoje
nie ma to jak wspólnota rodzinna domowa
u Matki Boże Annopolskiej z 3 lipca 1910 roku

    (czwartek, 28 maja 2015, g. 15.31)

***

w ciszy

jest mi wszystko dane
ta sama Polska jest
dęby przed oknem
świerszcze tak samo grają
jak w maju roku 81 ubiegłego wieku
droga się nie urwała nie może

uwierz temu co jest ci dane
z wysoka z daleka najbliżej ciebie
w samym środku prawda ta sama
życie się toczy jak toczyło
żyć się chce i nie chce po staremu
u nas zmiana dokonała się
dwa lata temu (w parafii)
25 lat samorządności świętuję
czekam na śluby w rodzinie
i Światowe Dni Młodzieży

    (poniedziałek, 25 maja 2015, g. 8.07)

***

antycypując

czy ten wygra
czy ten drugi
wsiądę w kontemplację
nie zmienię życia
pod wpływem procentów

    (niedziela II tury, 24 maja 2015, g. 13.15)

***

po śmierci

moje ciało nie będzie
pochłaniać kalorii
gęba nie będzie
rzucać słów na wiatr
nie będę siadywał w ciszy
odnajdując wszystko (prawie?)
tego co najlepsze
nie zapiszę

co ze mną będzie
wie tylko Pan Bóg

    (niedziela, 24 maja 2015, g. 11.49)

***

x absolut y

x - to co wybierasz poznajesz
co przeżyłeś
w swojej epoce 
rozwoju świata i narodów
y - nikt zabrać nie może
to twój punkt oparcia i odporu
fali krytyki i negacji
droga-prawda-życie
w lustrze z Nazaretu

    (niedziela II tury,  24 maja 2015, g. 8.35)

***

tyyyle rzeczy

tyle rzeczy cieszy
przez życie całe
zabawa wakacje
przyjaźnie nauka
nowość prawd
podróże
sprawność fizyczna
i seksualna
piękno dobro
i literatura
muzyka sztuka
przeżycia religijne
żona dzieci rodzice
i cała rodzina pokoleń
a na koniec chyba
tylko sens tego wszystkiego
we wszystkim
nawet w śmierci

   (piątek, 22 maja 2015, g. 11.58)

***

zielono mi

kocham ciszę
i dęby za oknem
ptaki w nich śpiewają
rodzina w nich jest
co nam zrobił proboszcz
nigdy nie zrozumie
nie ma pamięci i tożsamości
naszej ani wspólnoty

   (piątek, 22 maja 2015, g. 9.57)

***

świat (muzeum) marzeń

to że wszyscy tak mówią
nie znaczy że tak jest
moje marzenia się zrealizowały
marzyłem o sensie życia

    (czwartek, 21 maja 2015, g. 18.00)

***

przed wyborami

nawet w takiej sytuacji
w ciszy jest Polska (moja)
ostatnie 37 lat
i całe moje życie

nie w nakazanej przez PKW
w ciszy wyboru własnego
teraz za chwilę dzisiaj jutro
zawsze kiedy chcę w nią wchodzę

    (czwartek, 21 maja 2015, g. 10.57)

***

jeszcze

żyjemy Polską w Polsce
życie przez nas mówi
jeszcze nasze kluczowe doświadczenie
w nas żyje (i prowadzi)
Polską odwieczną
przynajmniej tysiącletnią
która wyszła z komunizmu
ze zniewolenia totalitaryzmem
byliśmy przy tym
byliśmy TYM

dzisiaj wyrastają nowe pokolenia
mają inne doświadczenia
zderzenia ze światem dorosłym
inny obraz dni i nadziei
oni Polskę naszą i dla nas obronią
dopóki żyjemy

    (środa, 20 maja 2015, g. 9.13)

***

Polsko Polsko...
             (... mojej wolności i osoby)

napisałem tak 3 Maja 1981
rozmyślając od rana
chodząc po Ogrodzie
i przed Matką Bożą Annopolską
było bardzo rano
dwie strony A4
o naprawie Rzeczypospolitej

Polsko Polsko
myślałem na niechcianą w gminie
rocznicę trzydziestą (Solidarności)

Polsko Polsko
na XXV-lecie samorządności
na wybory prezydenckie

droga-prawda-życie się sprawdziły
inaczej być nie może
nie może droga być przeciwko prawdzie
prawda przeciwko życiu
trzeba tylko wiary z rozumem
samoświadomości choć na dłuższą chwilę

   (wtorek, 19 maja 2015, g. 10.07)

***

tak-tak nie-nie

nie jestem jastrzębiem ani gołębiem
księże proboszczu mój biskupie
całą drogę weźmijcie pod lupę
jak Bóg mi nam ułożył
Wam pewnie też czemu nie rozumiecie
swojego bliźniego brata w wierze
jeśli mnie tak traktujecie
to możecie każdego w sutannie i bez
nikt Wam tego prawa nie dał

    (wtorek, 19 maja 2015, g. 9.37)

***

rocznica
       /na 25-lecie Samorządnej Polski/

siedzę myślę czekam
o 14.00 spotkanie
w Zespole Szkół w Strachówce
imieniem Rzeczpospolitej Norwidowskiej
z historią
owszem będą goście
ważni goście RP
bez nich by się nie odbyło
minister profesor starostowie
będzie młodzież nasza gimnazjalna
gospodarze gminy i szkoły 
będą nauczyciele i kombatanci samorządowi

pięknie wspaniale (może i ksiądz proboszcz)
ale najważniejsza jest i będzie historia
zapisana wolnością i osobami

     (poniedziałek, 18 maja 2015, g. 9.57)

***

droga

zaufałem drodze
która mnie prowadzi(ła)
od poczęcia

najpierw była nowenna o syna
jestem bo ktoś mnie chciał

droga wychowania
droga poszukiwań
droga błędów (grzechów)
droga odkryć i zachwytów
prawdą pięknem dobrocią
historią wielką największą
Polski Kościoła i świata
małżeństwem rodziną

zaufałem drodze przemian
zwanych transformacją

ta droga nadal mnie prowadzi
czasem po ugorach naszych
jest prawda (poznawalna)
miłość intelektualna
wiary i rozumu dwa skrzydła

    (poniedziałęk, 18 maja 2015, g.8.41)

***

kawa z sensem

niosę pełną szklankę
z kuchni do pokoju
jeszcze nie rozlewam

myślę o sensie
z jakim umieramy
ja ty on oni
ja swój znam
nawet jeśli kroplę kiedyś uronię

    (niedziela, 17 maja 2015, g. 17.51)

***

pamięć...

... i tożsamość
są darem niebieskim
niezaplanowanym ani wymyślonym
są nami obrazem i podobieństwem

są większe niż (tylko) samopoczucia
nie na chwilę ale na życie i śmierć

dziwne że musiały stać się bastionem oporu
w jednym niejednym życiu
drodze-prawdzie-życiu Józefa K.
przeciw proboszczowi biskupowi i kurii
nic ich pieczątki i zarządzenia nie zmienią
w istocie ani drogi przebytej
ani prawdy odkrytej i objawionej
ani życia z wiarą i rozumem

oni chcą żeby nie to co jest
ale to co im się wydaje że być powinno
było jak w totalitaryzmie który minął
zwane niby mową i woluntaryzmem
kazali rzekom płynąć pod prąd
jeziorom kwitnąć na pustyni

spadli z księżyca
z innej strony nieba
poeta pamięta
spisane będą czyny i rozmowy
skrzywdzili więcej niż tylko
człowieka prostego...

     (niedziela, 17 maja 2015, g. 9.13)

***

o Duchu Świętym

najpierw z Nim
co rano rano
nim w zapasach z światem
nawet jeśli w Kościele
bo ci złamią kręgosłup
bez wiary i rozumu porzucą
przy drodze do Jerycha
albo ze Strachówki

    (sobota, 16 maja 2015, g. 8.11)

***

Aparecida

co ma wspólnego
z małym Annopolem
szukajcie a znajdziecie

ja już poznałem i wiem swoje
dialog dialog dialog
którego między nami nie ma
bez którego
nawet pustynia wyschnie
między Annopolem Aparecidą
Strachówką Warszawą Berlinem
Brukselą i tak dalej dalej
...
Kościół szuka własnej odnowy
(z mężnym i pełnym zapału odruchem?)
czyli naprawy tych błędów
których dopuścili się jego członkowie
bo wytyka mu piętnuje jego własne sumienie
to Chrystus woła o nieustanną reformę
nawrócenie duszpasterskie dotyczy Kościoła
całości i wszystkich
musi być zgodne z nauczaniem Soboru
nie sposób nie wspomnieć o problemie struktur
muszą być ciągle odnawiane i dostosowywane
- nieustanny jest rozwój dziejów (mamy rok 2015) -

nawrócenie od modelu wyłącznie zachowawczego
do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego
pokazanie Kościoła jako matki
która wychodzi na spotkanie
jako gościnnego domu (szkołę komunii misyjnej)
kochani księża i biskupi nie zadowalajcie się
zwykłym administrowaniem czymś co już istnieje
nie poprzestawajcie na nim

    (sobota, 16 maja 2015, g. 7.41)

***

korespondencja

długo się modliłem
przestępowałem z nogi na nogę
mantrę powtarzałem
nim ten list otworzyłem
nie ja Ty Bóg Miłość
Chrystus Pokój Dobro Amen

"Drodzy czytałem wasz list 

(...)

zobaczę swojego biskupa

jest odpowiedzialny za młodzież

chciał mówić osobiście

dziś będzie więcej wiadomości

dam znać

(...)

Courage et Confiance!"


    (piątek, 15 maja 2015, g. 9.13)

***

ze sobą 2

tu nie ma polityki
jest życie
droga-prawda-życie
bo tak teraz rozumiem
drogę wyborów
prawdę wkorzenioną
życie niezawisłe od nikogo
wszystko się dopowiada
jedno drugie wyjaśnia
tłumaczy do końca z trzecim
nie ma nic bez sensu

pokazują dzisiaj w telewizjach
marsze kandydatów ulicami miast
rozrywają na klatki tłumaczą
co dlaczego zrobił powiedział powiedzieli

nie tak było z nami (ze mną) w 1980/81
nikt nas nie ustawiał i nie podpowiadał
jeno serce i życia wychowanie (szkło w oku)
w rodzinach i Ojczyźnie zakazanej

szedłem od wsi do wsi
od domu do domu
z sercem wiarą rozumem i flagą

dzisiaj nie obchodzimy w gminach
tamtych rocznic ojców braci i nas
jesteśmy pogardzani zapomnieni
zakazem pamiętania
nakazem milczenia (nawet w diecezjach)

dlaczego dzisiaj wybieram tak a nie inaczej
bo część tej drogi wspólnej mamy
i brak szacunku u drugich (jak w gminie
parafiach diecezjach na ambonach)
ps.
a młodzi?
kto im pokazał szacunek dla ojców braci i nas (mnie)
ci drudzy wyobcowali nas dla rodzin gmin i Kościoła

    (czwartek, 14 maja 2015, g. 9.43)

***

curriculum vitae

nowenna o syna rodziców
urodziny w Legionowie
dzieciństwo
i młodość w rodzinie Kościele i Annopolu
literatura nauka i studia
literatura i filozofia (i teologia)
Jan Paweł II z Krakowa w Watykanie
jego pierwsza pielgrzymka do Polski
i encyklika w drodze do Taize
język francuski (kultura kraj) i Solidarność w gminie
stan wojenny i katecheza w Legionowie
Andrzej Madej małżeństwo rodzina duża
promieniowanie ojcostwa Karola Wojtyły i JPII
samorząd polski wójtowanie
praca w szkole to samo stawanie pod krzyżem
jakie w Legionowie się zaczęło (modlitwa)
wydrukowane nawet w Królowej Apostołów
Rzeczpospolita Norwidowska i NGO'sy
obecność w prasie lokalnej i w Internecie
walka duchowa z proboszczem i diecezją
o prawdę podmiotowość Spotkania Młodzieży
o wierność drodze-prawdzie-życiu

    (środa, 13 maja 2015, g. 12.49)

***

do siebie

ze sobą rozmawiam
czekam na śmierć czekam
czekam na zawał czekam
przyjdzie przyjdzie
ten tego tego tam
zmienić się nic już nie może

   (środa, 13 maja 2015, g. 10.25)

***

Roma locut

czy to jeszcze działa
pewnie tak 
ale tylko wewnętrznie
dla świata jest opinią
jedną z wielu

dlaczego więc
redaktor naczelny Idziemy
głosu naszej diecezji
wypowiada sądy wartościujące
w polityce i polityków
sięgające najwyższego Urzędu

dlaczego w naszej diecezji
nie szanują wypowiedzi Jezusa
by cesarskie zostawić cesarzom
a Boże umieć dzielić z wszystkimi

jego niefrasobliwe słowa
stały się moim nocnym koszmarem
nie chcę żyć w takim świecie
nie chcę takiego kościoła

     (środa, 13 maja 2015, g. 9.23)

***

zdziwienie

dziwię się aż wzdrygam
brr gdy myślę wspominam
rok 1981
a nawet także 1982-89
duch jakiś prowadził
pchał i towarzyszył
bo młody człowiek
w sobie nie znalazłby siły

  (wtorek, 12 maja 2015, g.12.32)

***

modlitwa

modlę się o pokój
nim zacznę rozmowę
ze światem gminą diecezją parafią
a potem - by powrócił

dęby pamięci te same
i Wisła płynie jak płynęła
pardon - Osownica

    (wtorek, 12 maja 2015, g. 9.53)

***

system(y)
      /Kukizowi/

z czego się rodzą
jak się zmieniają
wiem swoje jedynie
że z faktów (życiowych)
dziejowych
nie z fanaberii ani dla nich
droga-prawda-życie się dopowiadają

rozglądam się po Polsce
zaczynając w gminie i parafii
tyle się zmieniło (już)
od tamtej chwili chwil

nowe systemy dróg
łączności przewodowej i bez
języki html style i klasy
system wodociągów
boiska Orliki korty tenisowe
są prawie wszędzie
o komputerowych pracowniach
i OHPach nad głową już zapomnieliśmy
(także o encyklice Wiara i Rozum)
systemy wierzeń może te same zostały
ale niekoniecznie
hale sportowe stadiony
piękne aqva parki i spa
tu i tam Kina Za Rogiem
dostrzegłem jeszcze system
w systemie oświatowo drogowym
państwowo-samorządowym
zestawy solarne przy przejściach
migających ostrzegawczo świateł
systemy zmieniają się cywilizacyjnie
źle jeśli odwrotnie (i rewolucyjnie)

czy nam coś nie powinno zamigać w głowach
jeśli samoświadomość mamy
więc proklamowałem kiedyś Partię Dziękczynienia
gdy to zrozumiałem
był rok lat początków 90-tych ubiegłego wieku
Miłosz nas pytał
dlaczego nie śpiewamy
Hymnu Dziękczynienia
Andrzej Madej był na tym spotkaniu
w Domu Literata

zawsze byłem wyczulony
szedłem z duchem czasów i narodu
zemrę sobie nie zburzą ale pozostawię

    (poniedziałek, 11 maja 2015, g. 14.29)

***

Ogród

spokój w mym Ogrodzie
pisanym z dużej litery
zostało po przodkach
tutaj Polska oddycha sobą
Matka Boża w nim stoi

    (poniedziałek, 11 maja 2015, g. 8.49)

***

Ojczyzna

34 lata temu
też w maju
chodziłem jeździłem na rowerze
z flagą (od psów się też nią oganiałem)
po tych samych drogach ścieżkach
i miedzach
czasem Janek podwoził
Maluchem (przystosowanym)
czasem w błocie grzęzliśmy
rower połamałem 

Polski się uczyłem zapisałem
z pól łąk kwitnących
z rak spracowanych
podpisujących deklarację Solidarności

dzisiaj wybierałem Prezydenta
tej samej Ojczyzny mojej naszej

    (niedziela, 10 maja 2015, g. 15.17)

***

dualizm (nie)metafizyczny

żyję adoruję
kontempluję
unoszę się prawdą
ku prawdzie ostatecznej

zachwycam Polską
jej tęczą zachwytu
od zenitu dziejów
i każdą rzeczą
w której potrafię znaleźć
piękno dobro prawdę

tego nauczyła mnie
nie tylko filozofia
wiara i rozum
ale droga-prawda-życie
przede wszystkim
tak że się nie zachwieję

a jednak księża i kuria 2015
oskarżają mnie z wielu stron
że ich błotem obrzucam
do piekła wysyłam lub straszę
wszystko przeciw nim obracam
i bądź tu mądry człowieku
przez nich przemilczany
wszystko to mówią za plecami
(kto tu jest normalny)

    (sobota, 9 maja 2015, g. 14.37)

***

majowy zew

mój Ogród kwitnie i przemawia
jak w owym maju
kiedy Polska łańcuchy zrywała
głowę podnosiła w gminie
wywieszała flagę na 3 Maja
który był zakazanym świętem
z kościoła poszliśmy do sali OSP
rozmawiać o Polsce przekonywać
dawać ducha i odwagę
by znaleźć w sobie godność
większą od ustroju robotniczo-chłopskiego
zwyciężyliśmy jest taka Polska
wolna między narodami
przemieniona unijnymi miliardami
i tymi którzy wtedy uwierzyli
ps.
dzisiaj solidarności z nami nie ma

    (sobota, 9 maja 2015, g. 10.07)

***

kościół w Polsce

kiedyś się mówiło (niektórzy)
że tylko pod  tym znakiem
Polska jest Polską a Polak Polakiem
że Bóg honor Ojczyzna
i tak dalej i podobnie

dzisiaj to nie działa
liczy się to co jest w tobie
nie na Giewoncie
na Krakowskim Przedmieściu
nad Bałtykiem i dalej dalej

jaka jest twoja świadomość
pamieć i tożsamość
nie przynależność
co w tobie
wiara rozum pogodne
czy wojownicze postawy

księża różnie uczą
różnie postępują
choć większość jest
jednopartyjnie nastawiona
a ten i tamten jawnie błądzą
i nie mają nic do powiedzenia
ani w diecezjach
ani na ambonach

    (piątek, 8 maja 201, g.15.55)

***

świątki i tabu
              /ks. P.Studnickiemu i pp F1/

jest w kościele moim
poprawność polityczna
jak Watykan to tylko hosanna
jak księża to tylko Alleluja
Paetz Wesołowski Gil
są wypadkami przy pracy
to nic że niszczą osoby rodziny ojczyzny
że niszczą prawdę ogłupiają
w przekazywanym obrazie
świata człowieka i Boga
że wielu księży
traci kontakt z rzeczywistością
i ciągną tylko na lekach
uchodząc nadal za pasterzy

chory duszpasterz zaraża wspólnotę
tabu niszczy nie prawda i dialog
a Jezus siedzi na dróg (i prawdy) krzyżowaniu
głowę oparł na ramieniu

    (piątek, 8 maja 2015, g.11.50)

***

normalność

i naturalność
zwycięża wybory partyjne
żadna partia (i diecezja) nie musi
życia mi uzasadniać
mnie usprawiedliwiać 
przed kim przed czym
wiem po co żyłem
co moje oczy widziały
wiara i rozum zadomowiły pojęły
dzisiaj za parę dni majowych
zmierzymy się z XXV-leciem
rządzenia własnym życiem
we wspólnotach lokalnych
samorządowych dumnych
przemyślanych lub nie
z pamięcią i tożsamością lub nie
ludzie bez pamięci nie mają przyszłości
my akurat mamy od... 170 i więcej 
lada miesiąc
synów dwóch założy rodziny
na fundamentach tych samych
co my co łańcuch pokoleń
w Polsce rozszerzonej o Szkocję Francję Niemcy USA
o świat bez granic w tym samym Kościele
co będziemy świętować i u nas
w gminie i parafii parafiach
Światowymi Dniami Młodzieży 2016
kto jeszcze w gminie i diecezji to rozumie

     (środa, 6 maja 2015, g. 9.13)

***

lekarstwo i treść

śmierć śmierć śmierć
o śmierci przed śmiercią
na śmierć czekanie
i lekarstwo
z rana w południe przed snem

   (środa, 5 maja 2015, g. 19.37)

***

szczęście

jest istota rzeczy
jest osoba wolność wartości
wszędzie można spotkać
zobaczyć usłyszeć zrozumieć
kontemplować
czy każdy to wie

    (wtorek, 5 maja 2015, g. 15.41)

***

miara rzeczy

Tomaszewski i Bartoszewski
mieli długie nie tylko nazwiska
mój wuj Jackowski krótsze
ale jeszcze żyje ich rówieśnik

ja mam tylko i aż dwie trzecie
i cóż z tego
inną miarą mierzę nie robię podsumowań
nie trzeba gdy się osiągnęło zrozumienie
drogi-prawdy-życia

na skrzydłach wiary i rozumu
unoszę się i kontempluję prawdę

   (wtorek, 5 maja 2015, g. 10.57)

***

życie pozagrobowe

po złozeniu zimnego ciała
do zimnego grobu
pozostaje życie tego wszystkiego
czym byliśmy (jesteśmy)
jest bo było

    (poniedziałek, pogrzeb prof. Wł. B. 4 maja, g. 15.24)

***

komentarz do 3 Maja 2015

najmniejsza praca z Tobą
- dla nas i dla Ciebie -
staje się kluczowym doświadczeniem
w niej mój dzień się zaczyna
i życie kończy (i Polska trwa)

dana nam źródłowo krystalicznie
bez domieszek niczego innego
jest losem człowieka na ziemi
najpiękniejszym w pełni
niczego nie pragnie się poza
piękno na to jest
by zachwycało do pracy
praca - by się zmartwychwstało

    (niedziela, 3 Maja 2015, g. 9.11)

***

miłosierdzie 

powiedz mi swoją prawdę
ona nigdy tylko twoja
opowiedz swoje życie
i najważniejsze wybory
cóż więcej może człowiek
ofiarować człowiekowi
jak nie siebie samego
jesteś swoją prawdą
(na miarę) wiary-rozumu-miłości

   (sobota, Dzień Flagi, 2 maja 2015, g. 18.59)

***

adekwatność

do mnie słowo należy
z cała swoją mocą i tajemnicą
bardziej niż ruch
i inne działania
z racji wieku
czyli etapu
drogi-prawdy-życia

   (sobota, Dzień Flagi, 2 maja 2015, g. 8.33)

***

z możności do aktu

przeczucie radości
przedsmak radości
rośnie wraz z czasem
drogą-prawdą-życiem
rośnie i rośnie
aż tylko śmierć
może ją zaktualizować
i życie wieczne

   (czwartek, 30 kwietnia 2015, g. 12.30)

***

coś więcej

czekasz na informacje
szukasz
życie od nich nie zależy
niczyje
to tylko informacja
której szukasz czekasz
na przykład sportowa
takie czekanie jest miłe
coś więcej też w nim jest
z psychologii i metafizyki

    (czwartek, 30 kwietnia 2015, g. 10.39)

***

non possumus

zgadzam się na wszystko
prawie
na bezrobocie
i na śmierć cywilną
na biologiczne wyniszczenie
ale nie zgodzę się nigdy
by fałsz królował
w mojej gminie i parafii

   (środa, 29 kwietnia 2015, g. 19.05)

***

prawdy diament

wiem że nic nie znaczę
dla wójta radnych władzy
proboszcza księży w diecezji
czyli dla świata
i bardzo wiele w historii najnowszej
gminy parafii Kościoła i Polski lokalnej
prawda pozostanie

   (środa, 29 kwietnia 2015, g. 17.24)

***

wokanda

ważą mnie mierzą badają
położą na szali sprawiedliwości
a wystarczyłaby zwykła przyzwoitość
mojej wspólnoty lokalnej
jednak ona oficjalnie milczy i unika
wydając na łup hejterów
którzy zafałszowali nasze dzieje
a że ksiądz się zmienił (dołączył)
i diecezji nakazano milczeć (kuria)
odzierając z najpiękniejszych laurów
kart chwały i godności kolonii Caritas
patriotycznych sakralnych mistycznych
wyżej nie sięgnę bo i tak wystarczy
więc zamiast pracować dla wspólnego dobra
na drodze solidarności samorządności katechezy
czyli na drodze-prawdy-życia które mnie prowadzą
bronię się by nie uśmiercili przedwcześnie
bo choć stosów już dzisiaj się nie pali
donosy w naszym świecie nadal się pisze

    (środa, 29 kwietnia 2015, g. 15.47)

***

kalambur

pokaż proszę ciało
ciało to materia
materia ożywiona
czy uduchowiona
to zależy :-)

   (poniedziałek, 27 kwietnia 2015, g. 12.53)

****

dlaczego
        /metafizyka osoby/

dlaczego ach dlaczego
ludzie mi blisko współcześni
we wspólnocie lokalnej na przykład
myślą czują wierzą tylko dla siebie
w skorupkach bezpieczni
psychologii socjologii pracy zawodowej
boją się odemknąć zwyczajnie 
po ludzku dla metafizyki bliźnich
ile dobra piękna i prawdy
nigdy nie zabłyśnie
i liturgie będą jak były

   (poniedziałek, 27 kwietnia 2015, g. 10.19)

***

misja

Duch Święty wszędzie mieszka
każdy może Go poczuć i rozumieć
zapisać i przekazać dalej

   (poniedziałek, 27 kwietnia 2015, g. 10.05)

***

duch święty

materia/energia wszechpromieniuje
instrumenty pomiarowe mierzą
dobro wszechpromieniuje
sensy promieniują
na osobę człowieka
zewsząd
dzisiaj w płatkach owsianych
z owocami
młodsza córka najmłodsza
na wzór starszej zrobiła
i bliźniaki mają dzisiaj urodziny

   (poniedziałek, 27 kwietnia 2015, g. 9.59)

***

jawność szachrajstw

słowa nasze
nie są tylko nasze
nikt nie jest ojcem i matką
kultury kraju urodzenia i świata
ojczyzny małej i dużej
w niej mamy udział
i błogosławieństwo
w miłosierdziu nad nami
żyją życie dają (lub śmierć) 
gdy są dzielone w dialogu
rodzą się między nami
i chcą z nami mieszkać

błogosławieni słów używający
rozumnie (czyli i odpowiedzialnie)
albowiem oni mają uczestnictwo
w czymś większym
są częścią dobra wspólnego

nasze polskie hejty
na mnie na ciebie lokalnie
są w wielkiej mierze
polsko-katolickie
mniej więcej narodowe

one buszują niszczą
ciebie i mnie
ale na powierzchni
życie publiczno religijne
kwitnie jakby nigdy nic

kto sięgnie korzeni
naszych dróg-prawdy-życia
znajdzie pokój i łaskę
i błogosławieństwa
to co nienazwane się toczy
w sprawie ŚDM 2016
na naszej ziemi
matce ziemi ojczyźnie
i Rzeczpospolitej Norwidowskiej
jest słowem aktem partnerstwem
miłości wspólnoty godności
lub szachrajstwem polsko-katolickim

    (niedziela, 26 kwietnia 2015, g. 11.11)

***

o miłosierdziu moja pieśń

proszę księdza biskupa proboszcza
i kardynała
papieżowi nie trzeba tego mówić
że kiedy zanurzam się w miłosiedziu
ono pochłania mnie całego
po czubek nosa włos na głowie
i nic poza nami wtedy nie istnieje
ani przed ani potem
jest co jest (bo było)
jestem pogodzony ze sobą i światem
ze wszytkimi i z Bogiem
na wieki wieków amen

żyję miłosierdziem
w świecie miłosierdzia
nie ludzi z tutaj teraz
(tutaj teraz ciasna wiara i rozum)
odwiecznej
która się objawiła objawia i daje
czyż miłosierdziem nie jest istota
wszystkich rzeczy człowieka i Boga

    (piątek, 24 kwietnia 2015, g. 14.00)

***

lamentacja3

chyba dani mi/nam jesteście są
byśmy przez krzyż zdążali do celu
na głupstwach się nie zatrzymywali
nie dali pochwycić w potrzaski
zwykłych ludzkich marzeń i spraw

wy z krzyża nam zejść nie dacie
jest coś diabelskiego w waszym zachowaniu
non serviam prawdzie
która nas stworzyła
3 Majom i Solidarności
i narracji historii która spoza nas

bronicie swojej niezależności a rebours
od prawdy dziejów nieszczęśnicy

   (piątek, 24 kwietnia 2015, g. 13.00)

***

lamentacja2

Boże Abrahama Izaaka Jakuba
Józefa Jezusa Boże Apostołów
przeciwko nam powstali
chociaż dzieła nasze widzieli
Twoje dzieła w nas
z nami przez nas dla Ciebie
dla prawdy wiecznej która trwa
udziela się każdemu który szuka i chce
prawda im nienawistna taka
ciągła i jedna od stworzena świata
przyjdźcie zobaczcie zbadajcie
w Rzeczpospolitej naszej Norwidowskiej
diecezji warszawsko-praskiej

    (piątek, 24 kwietnia 2015, g. 12.00)

***

lamentacja1

Boże mój Boże mój
przeciwko nam powstały
machiny urzędnicze
karier i układów
nie szanują Ciebie
drogi-prawdy- i życia naszego
w Nim z Nim i dla Niego
mają swoje plany
tu na ziemi i tylko
na rządzenie światem
wielkim i małym
w gminach państwach
parafiach diecezjach
cóż im może zrobić
i powiedzieć papież Franciszek

    (piątek, 24 kwietnia 2015, g. 10.00)

***

słowa sprawiedliwe

wszędzie słowa zostawiam
na kartkach karteluszkach
opakowaniach lekarstw
kopertach broszurach
zaproszeniach tu tam
przeważnie w projektach NGO
niektóre się starzeją
są nie do odczytania
inne ożyją jakoś gdzieś
jestem ich ojcem
i bratem siostrą wspólnotą
szkoda że żadne na chleb
dzieciom nie da
kościół zabrał im stypendia
karze za grzechy rodziców
za kolonie Caritas (nomen omen)
za 33 lata katechizowania
za wolność i Solidarność
i Rzeczpospolitą Norwidowską

    (czwartek, spr. gim. 23 kwietnia 2015, g. 22.13)

***

sprostowanie
              /wójtom w 25-lecie/

nie jestem kulą bilardową
pchaną uderzaną tu tam
decyzją graczy urzędników
świata i kościoła (lokalnego)
ich pieczątkami podpisami
ich łaskawą zgodą lub niezgodą
(kurii urzędów prześwietnych i nie)
żebym żył wierzył myślał
oddychał poruszał się

jeśli gdzieś idę jadę 
mówię piszę publikuję
o wolności osobie Kościele
wolą Boga jestem poruszany
(pociągany inspirowany natchniony
bom osoba obraz i podobieństwo)
czy zrozumiecie to wreszcie
niewierni ludzie małej wiary

    (czwartek, spr. gim. 23 kwietnia 2015, g. 1057)

***

nieprawdaż

jeśli ktoś mówi
(albo myśli)
że Bóg mi niepotrzebny
to kłamie
gdzież bym był
i czym
byłaby moja
droga-prawda-życie

    (środa, spr. gim. 22 kwietnia 2015, g. 12.57)

***

doskonałość

czy każda czynność
wiadomo że człowieka osoby
może mieć pełnię i wymiar
metafizyczny
chyba tak
jeśli świadomość nadąża
z wiarą i rozumem
za zmysłami
sięgając osiągalnej
doskonałości
piękna dobra prawdy
(w postawie miłości intelektualnej)

    (środa, spr. gim. 22 kwietnia 2015, g. 12.59)

***

medytacja3

dla zmysłów coś jest warte dużo
teraz nic za chwilę
w ciągu dnia i życia
emocje i uczucia się zmieniają
z wiarą i rozumem jest inaczej
one (wy)trwają ponad zmienności wykresy

    (środa, spr. gim. 22 kwietnia 2015, g. 10.47)

***

medytacja2

czym ostatnie tchnienie
jest lepsze od pierwszego
bo między nimi są ogromy
przeżyte uświadomione
w łączności z innymi
drogi-prawdy-życia
nawet jeśli nikt nie pyta

    (środa, spr. gim. 22 kwietnia 2015, g. 10.19)

***

medytacja1

biorę śmierć na bary
na serce na rozum
towarzyszkę moją
siostrę i brata

to zwykłe czekanie
z bez oczekiwań
na to naturalne
bez alternatywy

alternatywą by była
nie długowieczność
ale pełny worek
skarbów i wyborów

planów niechcianych
bo niemożliwych
cieszy to co jest
w świetle tego co było

z bez oczekiwań
bo jakie być mogą
nie ma nic od świata
ani w moim kościele

siadaj tu przy mnie
świadomie zapraszam
pooddychaj ze mną
w całej krasie życia
(drogi-prawdy-życia)

nie stargam cię ja
nie - ja uwypuklę
tak wynika z rachunków
wiary i rozumu

śmieciarka odjechała
znów bez naszych śmieci

    (środa, spr. gim. 22 kwietnia 2015, g. 9.47)

***

powszechnie

każą mi się martwić
i zająć czym innym
(mieć wyrzuty sumienia)
tym lub tym i tamtym
a ja już nie mogę
mając takie zdobycze
metafizyczne
szkoda

    (wtorek, spr. gim. 21 kwietnia 2015, g. 15.03)

***

snooker 2015

punkt w punkt
czerwone kolorowe
suną po suknie bile
towarzyszy moich
we wspólnocie 
przeżyć i geografii
poznaję rzymską historię globu
na wyspach brytyjskich
i nie tylko
daty urodzeń losy osobiste
rodzinne zdrowotne życiorysy

    (wtorek, spr. gim. 21 kwietnia 2015, g. 12.01)

***

sportowiec

ciało z duszą porusza
mięśnie reagują na myśl
skup się człowieku
bez głowy
sportowca nawet nie ma

    (wtorek, spr. gim. 21 kwietnia 2015, g. 11.53)

***

bezrobocie wszechświata

w każdym z nas
wszechświat
zyskuje samoświadomość
lub może

co to znaczy oznacza
nie wiem
i może nigdy się nie dowiem
choć wiara i rozum są
i we mnie pracują
(dzięki bezrobociu intensywniej)

   (wtorek, spr. gim. 21 kwietnia 2015, g.11.49)

***

koszty (bytowania)

co robi królowa
króluje
co robi metafizyk
(osoba człowieka)
metafizykuje
najgorsze są koszty utrzymania
ps.
śnił mi się Andrzej Madej
wybrany papieżem
w telewizji obchody 89-lecia
angielskiej królowej

    (poniedziałek, 20 kwietnia 2015, g. 9.15)

***

Janowi Pawłowi II

budzenie spóźnione
wstawanie takie sobie
jak zwykle przeważnie
kawa i lekarstwa coś zmienią

musiałeś to znać dobrze
w ostatnim okresie

za oknem wiatr targa
zimny przedwiosenny
w domu się nic nie chce
teoretycznie (z)robić

gdy znikąd zawieje
mrugnie i tak dalej
veritatis splendor
miłość intelektualna

wiadomo skąd idzie
gdzie są ich/jej korzenie
istota i współkonstytuowanie
metafizyką można zwać do woli

jedno jest źródło istnienia i prawdy
nikt dotąd tego nie obalił
dostępne nam w poznaniu
przeżyciu objawieniu
choć przyjść potrafi
przy przeglądaniu
stron sportowych
człowiek jest osobą
najwspanialszą monstrancją

   (poniedziałek, 20 kwietnia 2015, g. 10.32)

***

oczekiwanie (adwent)

każde powiadomienie
może przynieść wszystko
albo wiele
na facebooku
w poczcie
tyle spraw zawisło w powietrzu
ŚDM 2016 w Strachówce
czeka na potwierdzenie woli
tylko dobrej bo złej mamy dosyć
rocznicy samorządu
obchodzonej godnie we własnej gminie
bo nam się należy
pamięć i tożsamość
nie gierki pokątne
wyborcze
świeckie i kościelne
na końcu może własna klepsydra

   (niedziela, 19 kwietnia 2015, g. 22.15)

***

nowość (odwieczna)

kiedy jest mi smutno
zaczynam myśleć o śmierci
trochę z rozrzewnieniem
i metafizycznie
ona wszystko ułoży
może wydobędzie (w świetle)
po co to ciągnąć samemu

   (niedziela, 19 kwietnia 2015, g. 20.37)

***

znak broń i narzędzie

znakiem i narzędziem 
są sakramenty
bronią mą i narzędziem
wiara i rozum
skuteczną skutecznymi
na każdą okazję
(zwłaszcza w potrzebie?)
niczym zastąpić nie mogę
się nie da - i dziękczynienie
i miłosierdzie

    (niedziela, 19 kwietnia 2015, g. 17.54)

***

wo bist du

najczęściej między
wrażeniem a sensem

   (niedziela, 19 kwietnia 2015, g. 14.23)

***

jesteśmy

sobota i niedziela (a może i w piątek)
czasem jesteśmy razem
tylko tyle i aż
każdy na czymś siedzi idzie
coś robi je pije
w telewizji dyskusje
w radio gra muzyka
komputery klikają na like
jeden dwa trzy cztery pięć
plus dwa trzy cztery
tyle dobra piękna prawdy jest
nam dane w nas w nich w was
jesteśmy jesteśmy jesteśmy
ja także jeszcze na służbie

   (niedziela, 19 kwietnia 2015, g. 10.40)

***

jak (to) jest

wrażenia zmysłowe dochodzą
sobie nam tu teraz w każdej chwili
świat ze sobą rozmawia w nas
ale sensy znaczenia istota rzeczy
jest do odkrycia wiarą i rozumem
nie zawsze nadąża nadążamy
to jest zupełnie inna sprawa 
od wrażeń szczęśliwym być się nie da
nie po to żyje człowiek - osoba
jest postawa miłości intelektualnej
sięga istoty ją konstytuuje
ciekawe jak jest u was
u mnie ułamek sekundy rozdziela
obie fazy poznania doznania świata
o błysk uświadomienia

   (sobota, 18 kwietnia 2015, g. 16.25)

***

jak dzieci

czasami mam lat kilka
czasami kilkadziesiąt
kalendarz
nie wszystko wam powie
ps.
droga-prawda-życie

   (sobota, 18 kwietnia 2015, g. 13.06)

***

niektórzy (konstytucja)

I

jedźmy nikt nie woła
nie mówi nie powiedział
nic nie dzieje się wokół
ale świat istnieje

jest bo było
dziurką mniejszą od klucza
od szpilki końca wejdę
zamieszkam
równy pomiędzy gwiazdami
siostrom i braciom
(także w Chrystusie)

to metafizyka bytów
dzieje się dzieje
sensy wydarzenia są
i postawa miłości intelektualnej
tam sięgająca (konstytuująca)
mało kto o tym wie i chce

II

gdzie dzisiaj będę jestem (więc)
na fotelu w faktach usadowionych
słowo jest (też) faktem
na początku bywa wszystkich rzeczy
jedźmy nikt nie woła

   (sobota, 18 kwietnia 2015, g. 9.16)

***

smoleńskie pejzaże

prowadzę moje tu-teraz
w sterylnej kabinie
nikt nigdy
o nic nie zapytał

    (piątek, 17 kwietnia 2015, g. 14.47)

***

na zabój/na amen

Kościół Franciszka Jezusa
Ravassiego Maradiagi
a nawet i Nycza
rozmawiać potrafi
nawet z Michnikiem
jest więc nadzieja i ze mną
i z nami tłumacząc 
Jezus nie był kapłanem
(jak oni)
był świecki jak my

tego nie chca ani potrafią
inni hierarchowie (nie)nasi
za nimi idą rzędem parami
ich (nie)nasi księża
z wielkim świątobliwym 
nieludzkim posłuszeństwem

    (piątek, 17 kwietnia 2015, g. 12.59)

***

trochę bardziej

mieszkamy w muzeum trochę
bardziej w sanktuarium
jesteśmy muzeum i sanktuarium

    (piątek, 17 kwietnia 2015, g. 12.37)

***

bezkres

zawołaj krzyknij
radość pełna i szczera
może tylko teraz
przez ułamek chwili
znajdź tysiąc powodów
może dziesięć
nawet jeśli tylko jeden

   (piątek, 17 kwietnia 2015, g. 12.12)

***

w świątyni (Ducha i prawdy)

kiedy prawdę zwietrzę 
(to temat obserwacji)
jak koń ułański
kiedy zawieje
najmniejszym przeczuciem
ciepłem promieniuje

zmysł metafizyczny
jest nam dany
tylko osobie człowiekowi

to świętuję o każdej porze
w każdym miejscu

prawda zawsze rodzi
w nas człowieka
(albo zabija?)

    (piątek, 17 kwietnia 2015, g. 10.27)

***

inność innych

martwa natura
najlepiej wychodzi na obrazach
bo tak naprawdę
liczy się tylko to co wewnątrz
niedostępne dla oka
ale dla metafizyki

całość i jedność
z nami zamieszkała na ziemi
i zamieszkuje
bez nas nie ma

taką dostaliśmy władzę
i kompetencje i talent
pal sześć martwą (wszak) naturę
jest opakowaniem

już chyba nie zdążą mnie zaakceptować
takie rzeczy to tylko po śmierci
nieprzydatnego obciążnika w inności
irytującej lenistwa (bytu) na kosmicznej planecie
dla innych malarzy niebiańskich 
w metafizyce objawionej
drogi-prawdy-życia

   (piątek, 17 kwietnia 2015, g. 9.55)

***

pragmatyk
(różnych kapitałów)

opisuję stan rzeczy
dany mi wszechstronnie
z zewnątrz i wewnątrz
znam go (już) doskonale
jak w laboratorium
opisuję opisuję punk
po punkcie jak mi się odsłania
może kiedyś komuś
gdzieś się przyda
wszak nie każdemu psu burek
i nie każdy pies tak samo (za)szczeka

wykonuję pracę
na razie bezużyteczną
piątego koła u wozów
ale kiedyś przyjdą inni kołodzieje

    (czwartek, 16 kwietnia 2015, g. 12.27)

***

wektory zwycięstwa

góra dół na boki
do przodu do tyłu
z nas wychodzą prowadzą
są wynikiem wypadkowym 
drogi-prawdy-życia
nie można im nakazać
by szły za nami

dzisiaj się złąpałem że
myśli o zmarłych są mi jakoś
bliższe niż o żywych
(całkowicie wypełniają sny)
myślom ciało nijakie wtóruje
chętnie bym im potowarzyszył
za żywych trzymam kciuki

co mają takiego tamci
czego nie ma tu teraz
cali należą do metafizyki
albo jakoś tak i podobnie

babcie dziadkowie rodzice
bohaterowie naszych nocy i dni
historii i drogi co się wypełniła
pełnością pociąga czy co

bo my z nich jesteśmy
swój ciągnie do swego (świata)
może jest tak wtedy
gdy już nic tutaj nie możemy
i więcej śmierci jest w nas niż życia

miłość miłosierna zawsze
na wszystkie strony działa
na sposób właściwy
dawać świadectwa nie ustanę
to jedno jest i pozostanie
prawda zwycięża zwyciężyła
już nie czekam już wiem

    (czwartek, 16 kwietnia 2015, g. 9.46)

***

koniec

kiedy nic nie usłyszę nie zobaczę
ciekawego pięknego
niczym się nie zachwycę
kiedy nic nie napiszę
kiedy nie będę potrafił zamknąć oczu
oddychać powoli coraz wyżej wyżej
to znaczy że już mnie nie ma
   
    (środa, 15 kwietnia 2015, g. 10.57)

***

światy

żywych i nieżywych
jeszcze nieumarłych
są 
mój biorę za przykład
bo znam
to dom pokój fotel
widok przez okno
i monitory na świat
nazywanie pamięci i tożsamości
w której mam udział
próba utrzymania prawdy
na powierzchni życia publicznego
z trudem
piękno i dobro z fałszem się 
przeplatają powszechnie
w gminie i parafii

    (środa, 15 kwietnia 2015, g. 9.58)

***

sąd sprawiedliwy

prawdo prawdo oświeć mnie
prawdo prawdo ogrzej mnie
prawdo prawdo unieś mnie
i prowadź prowadź jak zawsze

tyś ożywicielką
tyś pocieszycielką 
w telewizji od rana
profesor doktor Sławek
w relacji zmarłego kardynała
(prezydenta kandydatów i konsekrowanych)
w historii Polski i Strachówki
w gminie i parafii
we śnie i na (mojej) jawie

    (środa, 15 kwietnia 2015, g. 9.04)

***

dwa pojęcia

najpierw cytat

wieś i niebo - dwa pojęcia

które ranny brzask umila

były dla mnie dla dziecięcia

jak dwa skrzydła dla motyla

wsią i niebem żyłem cały”

solidarność i katecheza

w nich z nich małżeństwo i rodzina
rozdzielić się nie da jedności (z nieba)

wiara i rozum i patriotyzm

i Rzeczpospolita Norwidowska    (wtorek, 14 kwietnia 2015, g. 12.01)

***

śmierć jak życie

nie martw się mała trzódko
to takie naturalne
zamykasz oczy i cię nie ma
jak wtedy gdy medytujesz
gdy wiara i rozum cię porywają
ku kontemplacji prawdy
oddychasz spokojnie oddychasz
aż nie wiesz że oddychasz
ani że się unosisz
możesz zacząć teraz

    (wtorek, 14 kwietnia 2015, g. 8.46)

***

dziad i baba

z zewnątrz można powiedzieć
tak się prezentują (młodym)
wewnątrz ci sami co byli
którzy w siebie się rozwinęli
siebie poznali zakochali
są będą i umrą
osoba i tożsamość

    (wtorek, 14 kwietnia 2015, g. 8.31)

***

przychodzi wieczerzać

prawdo ojczyzno moja
przenikasz i znasz mnie
kiedy przychodzisz do mnie
z każdej bodaj strony świata
kiedy rozmawiają mądrze o polityce
albo ktoś daje szczere świadectwo-kazanie
każdy każdemu może służyć prawdą
otwierać przedsionki niebieskie 

    (poniedziałek w okt. W., 13 kwietnia 2015, g. 19.51)   

***

współzależności

chcę coś powiedzieć zwierzyć
mojemu prezydentowi wójtowi
staroście marszałkom i wojewodzie
biskupowi proboszczowi dziekanom
że nie mogę mówić o Polsce Ojczyźnie
przeskakując to co dzieje się w gminie
ani o Kościele Powszechnym Apostolskim
przeskakując to co jest w parafii
bo nie jestem bytem abstrakcyjnym
ale drogą-prawdą-życiem
jak Jezus w Nazarecie

   (poniedziałek w okt. W., 13 kwietnia 2015, g. 11.18)

***

zmiana pokoleń

nowi młodzi ludzie
snują plany i narracje

ciebie nie dosięże

miecz nieuchronny a ty przed swymi

oczyma ujrzysz pomstę nad grzesznymiiżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja"

iż Bóg najwyższy jest ucieczka twoja -

nie dostąpi cię żadna zła przygoda
ani się najdzie w domu twoim szkodaciebie już nigdy

mam nadzieję że ich i was też nie
świętuję życie które było    (poniedziałek w okt. W., 13 kwietnia 2015, g. 10.06)

***

kontemplacja

chwila której rozum nadąża
na początku
tyle jego uniesienia
potem nic nie musi
i nic nie robi
oddech radości
radość oddychająca
jestem

   (Niedziela Miłosierdzia, 12 kwietnia, g. 12.57)

***

święto miłosierdzia

zanurzenie w prawdzie
choćby także i tylko
jako droga-prawda-życie
jest sakramentem
znakiem dla zanurzonego
narzędziem dla świata całego 

   (Niedziela Miłosierdzia, 12 kwietnia 2015, g. 12.01)

***

katolicyzmy

są różne jak woda i ogień
są jak łagodny powiew
i wicher skryty niszczący
ci inni są i u nas
dajcie im Radio Maryja
jako broń obosieczną
a urządzą dopełnią rzezi
pamięci i tożsamości
przywołają pamięć owszem
wojen krzyżowych i inkwizycji
albo współczesnych egzorcyzmów
z imieniem Boga i papieża na ustach

   (sobota w okt. W., 11 kwietnia 2015, g. 9.23)

***

prawda żywa

prawda nie jest książką
artykułem lub inaczej
dotyka mnie ja jej
napełnia unosi ożywia

"ona za mną przede mną i przy mnie

ona w każdym oddechu 

ona w każdym uśmiechu 

ona we łzie w modlitwie i w hymnie"    (piątek w okt. W., 10 kwietnia 2015, g. 14.45)

***

zafałszowanie (i bunt)

spadli z nieba
więc dzisiaj wszyscy święci
ci co jeszcze żyją
muszą powinni czuć się winni
zrobimy (dwie) kilka więc uroczystości

państwo zawiodło
jak łatwo powiedzieć
czyli kto
państwo to partie
albo ten tamten
dla niektórych

nie nie nie 
jesteśmy Polską
braną tęczą zachwytu
od zenitu dziejów

ja ty on ona my wy
nie patrząc w legitymacje
w dokumenty parafialne
człowiek to ten kto zna siebie

jest postawa miłości intelektualnej
bo to jest moja matka
ta ziemia
bo to jest moja matka
ta ojczyzna

nie jestem nobilitowany
ani uświęcony
bo znam znałem tego tamtego
aż po najwyższe stanowiska

    (piątek w okt. W., 10 kwietnia 2010, g. 8.19)

***

Bóg z tobą

jeśli drugi (bliski) człowiek
jest zadowolony
któż przeciwko tobie
niekoniecznie nawet z ciebie
w ogóle że jest

    (czwartek w ok. W., 9 kwietnia 2015, g. 19.02)

***

na mecie

nie ma mnie już tam tam tam i tam
jestem jeszcze tu
tylko
w Annopolu i
Rzeczpospolitej Norwidowskiej
wierzę że na zawsze
chyba
żadnego świata już nie pocznę
żaden (inny) ode mnie się nie zacznie

     (środa w okt. W., 8 kwietnia 2015, g. 15.38)

***

Jest

w każdym doskonałym ruchu
świadomym doskonałości (istoty)
(a pewnie i nieświadomych)
stworzonej wypracowanej
naturą i kulturą (ćwiczeń)
w każdej myśli myślącej
szukającej objawiącej dobrej
w każdym oddechu oddychającym
w każdym dziękczynieniu
w każdym uwielbieniu
po prostu
prócz grzechu
to takie proste
oczywista oczywistość
wolnością woli dobra piękna prawdy

    (środa w okt. W., 8 kwietnia 2015, g. 11.53)

***

w Trzech Osobach

siedzę sobie myślę wiem czuję
Bóg to nie dziadek
patrzący na świat z chmury
i nie teoria nazbyt piękna może
to wola dobra piękna prawdy
dobra piękna prawdziwa
wola ponad wszystkimi wolami
miłość miłosierna zawsze i wszędzie

a dla mnie
droga-prawda-życie
też pełna dobrej woli
zakochana i przebaczająca
dająca się prowadzić
temu co jest
temu Który przychodzi
o każdej porze dnia i nocy naszych
wiarą i rozumem Go sięgniesz
bez obaw - nie ogarniesz
ani przywłaszczyć nie możesz
im więcej Go bierzesz
więcej go i więcej
dla innych i świata całego
jest
i przychodzi
rodzi się
chce mieszkać między nami
w słowie chlebie rodzinie wspólnocie
sam we wspólnocie Trzech Osób
(lepiej w każdą stronę)
być z nami przez nas i w nas
chce dla każdego najbardziej
najłatwiej najprościej 

godne to i sprawiedliwe słuszne i zbawienne
abyśmy tak myśleli mówili czuli żyli
Tobie zawsze i wszędzie składając dziękczynienie
to prostsze jest niż nas nauczają
Bóg jest Prostotą Nieskończoną
w tej chwili gdy czytasz
we mnie w innych i w tobie

    (środa w ok.W., 8 kwietnia 2015, g. 10.13)

***

bonifikata

bycie w prawdzie
unoszenie szybowanie
potrafi być takie piękne
i dobre
starczy ci mojej łaski
Bóg powiedział
inaczej być nie może

   (wtorek w ok. W., 7 kwietnia 2015, g. 16.56)

***

do księdza

u was i u nas jest różnie
nie wiem czy musi
czy to tylko przypadłość
psychologiczno życiowa

rodzina to to co było i jest
jest i będzie tak lub inaczej
prawie niezauważalnie
przechodzi płynie i objawia

wasze posługi są bardzo tu teraz
w innej rzeczywistości trwałości
my chętnie (i obficie) z waszych korzystamy
wy z naszych nie

bez spotkania i dialogu
w obie strony w równości
inności dopełniania
nie ma Kościoła wspólnoty

    (wtorek w ok. W., 7 kwietnia 2015, g. 15.16)

***

mentalność (metafizyczna)

gdzie więcej widzisz Boga
gdzie częściej Go spotykasz
w kościele czy w domu
w rodzinie czy liturgii

skąd takie pytania
z życia z doświadczenia
z prostej obserwacji
że tam gdzie kapłani rządzą
życiem religijnym
są nadreprezentowani
i ich czynności

a Bóg czeka
by się ciągle rodzić między nami
i mieszkać zwyczajnie
w słowie chlebie rodzinie
więziach naszych codziennych
powszednich powszechnych
On się nie reglamentuje

    (wtorek w ok. W., 7 kwietnia 2015, g. 14.01)

***

przeistaczanie

jest słowo i chleb
których potrzebuję co dzień
to słowo te słowa ten chleb
rodzą się stają nieustannie 
moją drogą-prawdą-życiem
treścią rytmem i stylem
biada mi gdybym
nie słyszał nie widział
nie czuł nie rozumiał
nie wchłaniał nie zapisywał
słowo stało staje się chlebem
życie słowem coraz bardziej
zamieniam czy jestem zamieniany
amen alleluja

   (wtorek w ok.W., 7 kwietnia 2015, g. 11.14)

***

miłosierdzie (wielkanocne)

jeśli nie umiesz znaleźć w sobie Boga
to jak Go znajdujesz na zewnątrz
liturgie Go nie zastąpią
liturgie Go podają 
tobie i światu całemu
człowiek to ten kto zna siebie
poznaj samego siebie
skoro Boga łakniesz i szukasz
jest miłość intelektualna 
wiara potrzebuje rozumu
nie rozrywaj tego
co Bóg w tobie połączył
miłosierny dla świata całego

    (Poniedziałek w ok.W. 6 kwietnia 2015, g. 12.23)

***

pisanki 2016

siedzą po obu stronach stołu
wielkanocnego
po prawej trzy i po lewej
siódmy pojechał do Szkocji
do rzeczonej sobie
na wprost mnie żona

kto ich tutaj posadził
życie
droga-prawda-życie
Kapaonów i Tego co nad nami
u Matki Bożej w Annopolu

     (Poniedziałek w ok.W., 6 kwietnia 2015, g. 10.46)

***

modlitwa

Matka Boża Annopolska (i psalmy)
szczęśliwe dzieciństwa
a także Rzeczpospolita Norwidowska
ustrzegą pomogą by naszą rodzinę
ominął los Budenbroków
upadek rodziny by ominął dom

na skale został zbudowany nasz
przez przodków
codziennie tu jestem
współ istnieję współ czuję
jedźmy nikt nie woła

    (Poniedziałek w ok.W., 6 kwietnia 2015, g. 10.03)

***

zwycięstwo (Boga)

zrozumiałem dzisiaj
że w wielkanoc
zmartwychwstanie zwycięża wszystko
nie będzie nas dzisiaj straszyć aborcja
dogmaty in vitro i pigułka dzień po
jak mają głosować posłowie niezawiśli Rzeczypospolitej
moralizowanie i politykowanie odchodzi na bok
wobec zmartwychwstania prawd (prawdy) i metafizyki

    (Wielka Niedziela, 5 kwietnia 2015, g. 19.01)

***

namysł i odkrycie

zastanawiałem się rano
czy powiem kiedyś coś o zmartwychwstaniu
i oto przyszło przyszło bardzo szybko
w południe słuchając papieża
Urbi et Orbi
że przecież to mam i robię
głosząc drogę-prawdę-życie
one większe od mnie i każdego
moje są tylko wybory dokonywane
w związku nieśmiertelnym z prawdą i życiem
które ponad nami
trwa i trwać będzie i ma
w tym jest zmartwychwstanie i życie wieczne
reszta w credo jest wypowiadana
przy uroczystych okazjach
Amen Alleluja

   (Wielka Niedziela, 5 kwietnia 2015, g. 12.13)

***

bez obaw

do wszystkich przyjdzie Bóg
którzy szukają Go i chcą
dzisiaj w święceniu pokarmów
odświetnych nabożeństwach

udział w liturgii jest udziałem w historii zbawienia

uobecniając zbawcze dzieło Chrystusa

sami stajemy się uczestnikami tego dzieła

i sami włączamy się w to wszystko

co Bóg objawił w swoim Synu Jezusie Chrystusie 

i do mnie przyjdzie

z wnętrza tego wszystkiego

co się wydarzyło i dzieje

przez wiarę i rozum kontemplując prawdę

jest bowiem postawa miłości intelektualnej

drogi-prawdy-życia która wyzwala

dostałem udział

dany nam wszystkim

którzy szukają i chcą

nie bój się mała trzódko

ojcze matko synu córko bracie sąsiedzie
jest metafizyka życia (i prawdy)
wejdź z nią w dialog    (Wielka Sobota, 4 kwietnia 2015, g. 9.16)

***

Wielki Piątek 

cisza na razie oliwna
wszyscy śpią
wszystko stanęło zamarło
ale żyje prawdą oddycha
drogą-prawdą-życiem
dęby pamięci czuwają
kopce kreta przyprószone śniegiem
zużyte opony imitują bramki
czekają na gole wiejskich synów
poeta pamięta ja też mogę
i powinienem
przekazać wiekom historię
która wśród nas się dokonała 
i nadal dzieje niechlubnie

przodkowie dali drzewa na budowę
ksiądz aktualny robi z nich
dla nas drzewa krzyży
matką chrzestną została Królowa
pierwszej chorągwi parafialnej
nim dekret podpisał Prymas Tysiaclecia
czas był powojenny
pierwszy proboszcz uznał się ich synem

Andrzeja pochowali w Jadowie
Marię w Mikołajewie stację za Niepokalanowem
umarła na nowej plebanii pierwszego proboszcza
jak u syna

rodzice się przyjaźnili z kolejnymi
pamiętam odwiedziny 
na rowerze pieszo z podwózką parafian
pamiętam dyskusje księży wokół mistrza
msze przy figurze i w domu
Matka Boża pamięta murillowska w Ogrodzie
wymarzona sprowadzona ufundowana na ideałach
pragnieniu świętości
opromieniona modlitwami i wierszami pokoleń trwa
zwyciężyłaś zwyciężaj

widziałaś czekanie na wolną Polskę trzy razy
kult Teresy z Lisieux i księdza spod Ossowa
kto się w opiekę odda panu swemu
recytowaliśmy latami w wieczornej modlitwie
kanony śpiewaliśmy z Taize
przyprowadzaliśmy gości odwieczną tradycją
spojrzałaś na dwóch posłów staliśmy wtedy razem
biskup pierwszy przybył i pobłogosławił
dom nasz i majętność całą polską na wskroś

w kościele naszym odtąd stoją wota wdzięczności
za wolność za nodlitwy błagalne
za mszę inaugurującą nasze działania solidarne
z resztą kraju naszych sióstr i braci
jak rolnik powiedział ze wzruszeniem
- wzruszeń wtedy nam nie brakowało -
"o to nasi bracia walczyli" więc i on się zapisał
pamięć i tożsamość wiele może

tu modlitwa mościła nasze kołyski i powicia
chrzest komunie pierwsze i bierzmowania
nasze dzieci przyjęły by ich Bóg prowadził
jak nas jak pokolenia wierne ideałom
tu śpiewaliśmy na chwałę tu odprawialiśmy
pod przewodnictwem kapłana nasze msze zbiorowe
szkolne soborowe katechezy parafialne jak biskupi prosili
na odprawie katechetycznej na Floriańskiej

tyle spotkań medytacji słowa Biblii i papieża
dróg krzyżowych w kościele na ulicach i w szkole
jednej zwłaszcza pamiętnej pod cmentarz
Męki Pańskie czytane w Niedziele Palmowe i Piątek
liturgie Wielkiego Triduum wielkie i wspaniałe 
w wielogłosowe psalmy oprawne służebnie
kontemplacje ciszy w i obecności Tego Który Jest
przed w trakcie i na zakończenie misji parafialnych
noc czuwania z przyjaciółmi drogi od początków

to wszystko ksiądz aktualny odepchnął
on mówi nie jesteście z mojej parafii 
idźcie sobie gdzieś
bezdomni

nigdy nie zrozumiem tego sądu
odrzucenia tego co się działo
co się objawiło i chce mieszkać między nami 
w Rzeczpospolitą całą rozrosłe
Norwidowską
myślę że nasza nieobecność będzie wołać
przez dziesięciolecie lub wieki pytając

czy wolno
i w imię czego „wolno”
jaki argument rozumu
jaką wartość woli i serca
można przedłożyć sobie samemu
i bliźnim i rodakom i narodowi
ażeby odrzucić ażeby powiedzieć „nie”
temu czym wszyscy żyliśmy
temu co stworzyło podstawę naszej tożsamości
i zawsze ją stanowiło

    (Wielki Piątek, 3 kwietnia 2015, g. 10.39)

***

wiara idzie z rozumem (chłodnym)

omijam dzisiaj programy wspominkowe
relacje przyjaciół i świadków
zupełnie są mi nijak potrzebne
no bo i co z tego wynika dla życia
chwila potakiwania głową i wzruszeń
emocje były wtedy gdy umierał
ale teraz żyje i ma się jak najlepiej
czuję niesmak odchodzę zdegustowany
sobie z nim pogadam jak rodak z rodakiem
tyle żeśmy ze sobą przeżyli i przeżywamy
Vademecum się zbliża też już jedenaste
pójdzie Bożym śladem z Norwidem
nie ma wiary bez rozumu i miłości żywej
non abbiate paura krzyż stał się nam bramą
Fides et ratio i Centesimus annus

   (Wielki Czwartek, 2 kwietnia 2015, g. 18.49)

***

w miłości intelektualnej

wszedł w moje życie
16 października 1978 wieczorem
i już wyjść nie może
jak widzę 10 lat po jego śmierci
to tylko śmierć
zamieszkał z nami
słowem duchem
to już nie te czasy
że wszystko może zniknąć ze śmiercią

jest słowem i duchem
wystarczy sięgnąć i chcieć
jestem gotowy
wiarą rozumem wolnością
stać na rozstajach wszystkiego
w postawie miłości intelektualnej

    (Wielki Czwartek, 2 kwietnia 2015, g. 15.37)

***

ten który jest

od dziesięciu lat go nie ma
mówią dzisiaj w telewizji co i rusz
wspominają godzinę 21.37
co za merkantylizm
nie tylko w mediach

jak może nie być ktoś kto był
droga-prawda-życie
zapisane w materii wieczności
nie tylko w duchu ucieleśnionym

jest w nas naszym czasem
naszą mądrością wolnością godnością
których nie pozwolimy zabrać
ani politykom ani dusz-pasterzom
którzy żyją swoimi planami karierami
nawet świątobliwym posłuszeństwem
władzy biskupiej (tego aktualnego
konkretnie i jego wizji i kurii)
ale nie braterstwem z nami
z wiarą i rozumem ponad utylitaryzmy
nie rozumieją za grosz co znaczy
że człowiek jest drogą kościoła
my ich przeznaczeniem w dialogu

oświeć ich w Wielki Czwartek 2015
Jezusie z Nazaretu
i Karolu z Wadowic

     (Wielki Czwartek, 2 kwietnia 2015, g. 13.32)

***

szczęśliwe dzieciństwo
       /Grażynie w dniu Imienin/

pokolenie już trzecie
a może więcej
trwa szczęśliwe dzieciństwo
Kapaonów

Matko Boska Annopolska
wymarzyła Cię Jackowska
a gdy z mężem tu przybyła
ideały swe wcieliła

człowiek osoba
jest ideałem wcielonym
duchem ucieleśnionym
ciałem uduchowionym

żyjemy jak żyli przed nami
tymi samymi ideałami
za to pobyt tak tu miłu
jak u Boga Jegomościa

nieważne jak wygląda łazienka
kuchnia albo korytarz
jak my wyglądamy
mogę nie wyglądać wcale
ale jak wygląda nasze życie

Kapaoni tu wzrastali
i pomocy Twej doznali
bądźmy jako dzieci
niech trwa

   (Wielka Środa, 1 kwietnia 2015, g. 10.05)

***

przyrzeczenie
                    /dzieciom/

obiecałem sobie i... (wieczności)
że nie zostawię ich was nikogo sierotami
ani obcymi w świecie wiary i rozumu

że znajdę perłę i ją pozostawię
w widocznym miejscu
w widoczny sposób
dla każdego kto szuka i kocha

dotrzymałem słowa
każdym słowem na tym blogu

      (Wielki Wtorek, 31 marca 2015, g. 20.37)

***

śmierć ojca matki

kolejna rocznica śmierci ojca
bogatsza śmiercią matki
ośpiewaną chwałą i dziękczynienim
jest rozmową z czym i kim
z kim ja rozmawia
z Tobą z Ty
z całością jednością
z logiką i sensem
z wiarą i rozumem
nikogo nie zabija ani siebie
właśnie rozmawia bo jest
drogą-prawdą-życiem
nikt nie zna ojca ani syna
tylko ja ty i Bóg

    (Wielki Wtorek, 31 marca 2015, g. 12.41)

***

wielkość piękno i małość

nie jest się prorokiem
we własnej gminie i parafii
nie jest się czasami w ogóle
dla zapiekłych powodów czyichś
(może nawet w kuriach biskupich)

jest się tym kim jest
droga-prawda-życie
podaje bez fałszerstw
trudno je trzy sfałszować
bez śladów pozostawienia

żyłem tu i teraz odczytując ducha
dzisiaj życzenia przysyłają inni
księża i nie-księża wspólnoty żywej
sióstr klasztornych i domowych
wiary nadziei miłości i rozumu
z Gabonu Litwy Anglii i Szkocji
Bangladeszu Kanady i USA
z Wysp Bahama Hiszpanii i Danii
Bułgarii i Turcji
wielki i piękny jest świat
małostkowi ludzie w gminie i parafii
na szczęście są wyjątki

     (Wielki Wtorek, 31 marca 2015, g. 11.21)

***

solidarność

dano mi tę ziemię
a potem
tak jakby zabrano
bo nie uwierzę
że można zabrać
to co Bóg dał daje
w dziejach
solidarny z człowiekiem

    (Wielki Poniedziałek, 30 marca 2015, g. 13.34)

***

na urodziny

moja całość i jedność
dojrzewa w innej całości i jedności
biologiczno-kulturowo-kosmiczno-jakiejś
tańcują dwa michały na największej scenie
i gdyby Boga nie było
nie miałbym z kim gadać
to znaczy rozmawiać
o wszystkim
drodze-prawdzie-życiu
miłości nadziei zbawieniu
z wiarą i rozumem
co mnie spotkało
z wzajemnością 
i się ucałowaliśmy na amen
z pełnym zrozumieniem
przeżywszy czasu wiele i wystarczająco

   (Wielki Poniedziałek, 30 marca 2015, g. 10.26)

***MY SAMORZĄDNI POLACY

                         /XXV-lecie/przebyliśmy dość daleką drogę

w wolności szukając godności

własnej podmiotowej od zenitu dziejów

aby się wypełniła w nas za dni naszych

zdobyliśmy wiedzę niebagatelną

live and learn się sprawdziło na nas

panie wójcie proboszczu starosto

wojewodo biskupie ministrze

i potomni (wykorzystajcie)
    (sobota, 28 marca 2015, g. 16.00)

***

trójczwórgłos

okryję się cieplej metafizyką
cokolwiek to znaczy dla was
ja wiem swoje
sensem podanym na tacy
drogi-prawdy-życia
który wszystko mi wyjaśnił
wszystko rozwiązał
dlatego uwielbiam go
podaję jego adres każdemu
kto chce porozmawiać
jedźmy nikt nie woła
nawet ambony oniemiały

    (piątek, 27 marca 2015, g. 9.25)

***

lęk i wiara

boję się tremuję lecz pójdę
stanę przed wszystkimi
przemówię publicznie
wiersze przeczytam wybrane zadane
wykonam i to życiowe zadanie

antycypować mogę wydarzenia
bo już się znam
znam prawa natury i łaski
wiarę i rozum
miłość intelektualną

życie jest doświadczeniem
poznawaniem które (w) naszej osobie
objawione staje się jednością
drogą-prawdą-życiem
zwycięstwem wiary-nadziei-miłości
prawda-dobro-piękno
nabierają z czasem trójblasku
z nami i w nas veritatis splendor
ps.
pojadę wcześniej do Strachówki
by poćwiczyć czytanie ze zrozumieniem
pod szkolnymi wierzbami
(w wielkiej w samochodzie ciszy)
Bóg mieszka w tej szkole (RzN)

    (czwartek, 26 marca 2015, g. 8.00)

***

poznać i przyznać

niech ktoś tam
ma laury władzę zasługi
pieniądze karierę
ja my jeden tylko zaszczyt
być człowiekiem

człowiek to ten
kto zna siebie
wtedy braterstwo ludom da
wie co ścierpieć musi

krzyż staje się bramą
piękno zachwyca do pracy
aż po zmartwychwstanie
pracując na miłość wytrwale

ziemia prosta uboga i równa
z wierzchu bezpoetyczna
piasków sosen Liwca Osownicy
jest już Norwida i Cudu nad Wisłą

dostaliśy ją do zamieszkania
odpoznania jej i naszych dziejów
pamięć i tożsamość z niej wydostać
bo to Matka nasza i Ojczyzna

papież to wiedział rozumiał
mówił Norwidem całemu światu
po co jest piękno
Boży człowiek rozumie drugiego

jest jednym z największych
chrześcijańskich myślicieli Europy
i my prostujemy drogę myśli
czekając na pielgrzymów z Belgii

    (środa, 25 maca 2015, g. 8.28)

***

przygotowania

wkładam na siebie Mazowsze
pamięć i tożsamość
naszą i swoją historię
drogę-prawdę-życie
od Watykanu przez Gdańsk 
dla mnie także Francję i Taize
idę na konkurs do (polskiej na wskroś) szkoły
Zespołu Szkół im. Rzeczpospolita Norwidowska
w gminie Strachówka
w powiecie Wołomin
czytać Norwida

    (wtorek, 24 marca 2015, g. 15.48)

***

przemiana

bezpoetyczna ziemia stała się
Rzeczpospolitą Norwidowską
krainą poezji konkursów 
wiedzy dogłębnej i recytacji
serdecznego zmagania
z dziedzictwem poety
najserdeczniejszego dla nas
kształtującego nasze szkoły
gminy parafie powiat i stowarzyszenia
Polski wolnej od Solidarności
i polskiego papieża
jego ich i nasza Ojczyzna
tablicami zakwitła przy drogach
bo tutaj doświadczył wspólnoty kulturowej
poetyckiego wtajemniczenia
doświadczenia jedności poezji gminnej i wysokiej (ZD)
Mazowsze jest punktem wyjścia
jego biografii i naszej

poeto historii
poeto kultury
poeto osoby
poeto wolności

poeto egzystencji (TK)
wiary i rozumu
miłości intelektualnej
prawie soborowy
ekumeniczny
braterstwa i solidarności
poeto Boży
Polski Europy i świata całego
jak mamy spłacić nasz dług
boś TY pozostawił dzieło
z którego emanuje światło 
pozwalające wejść głębiej w 
prawdę (naszego) bycia człowiekiem (JPII)
tylko (taka) prawda staje się ideą i mocą i władzą

"ZNASZ  TO  ZDANIE   Z   SOBORU  VAT 2
JEZUS  OBJAWIA  NAM   BOGA A  TYM  SAMYM   OBJAWIA  CZŁOWIEKOWI  CZŁOWIEKA


WIESZ   SKAD  TO  JEST


TO  JEST   CZYSTY... NORWID  
A KTO  MOGŁ    GO   DO   SOBORU WŁOŻYĆ
TYLKO   WOJTYŁA" (e-mail z Azji)

     (wtorek, 24 marca 2015, g. 15.19)

***

konkurs norwidowski
                /organizatorom i uczestnikom/

wejdę tam na chwilę 
pomyślę poszukam 
cisza przemówi 
nasza kraina dojdzie do głosu 
powie sekretnie prawdziwie 
o miłości 
na którą trzeba (trochę) pracować 
ale potem niesie na skrzydłach 
do kontemplowania prawdy 
piękna i dobra 

droga-prawda-życie 
każdego myślącego i Poety     

   (wtorek, 24 marca 2015, g. 8.51)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz