Post post scriptum

To jest ciąg dalszy strony "Post scriptum", która się przeładowała i trudno było coś tam jeszcze wepchnąć (blokowało się).

***

konkurs norwidowski

                /organizatorom i uczestnikom/

wejdę tam na chwilę
pomyślę poszukam
cisza przemówi
nasza kraina dojdzie do głosu
powie sekretnie prawdziwie
o miłości
na którą trzeba (trochę) pracować
ale potem niesie na dwóch skrzydłach
do kontemplowania prawdy
piękna i dobra

droga-prawda-życie
każdego myślącego (poety)

    (wtorek, 24 marca 2015, g. 8.51)

***

separator

ile trzeba wyłączyć
bodźców spraw
drugorzędnych
żeby znaleźć(?)
zauważyć
blask perły jedynej

ile spojrzeń
dźwięków
smaków
mediów
owija skarb

na przykład żebym
mógł coś zapisać
tylko pisanie ma być zajęciem
mieć sens pod soczewką bycia
tylko TO tu teraz

włączanie
wyłączanie
uwzględnianie
rozkładu dnia
tego i tamtego
całego świata
i rodziny
a nawet sposobu
istnienia i oddychania

     (niedziela, 22 marca 2015, g. 14.35)

***

bilansowanie

co jest czego nie ma
w naszym domu
domem się nazywa
nie tylko budynki

co nazywasz domem
bth w skrócie spytam
co jest tobie najważniejsze
i wychowuje twoje nasze dzieci

bo można gonić
i mieć za czym się goni
ale nie mieć być
w tobie między nami

   (niedziela, 22 marca 2015, g. 8.15)

***

rodzina

cieszę się
mówi stryj - dzieci przyjadą
cieszę się
dzieci wstaną
cieszę się
żona wróci z delegacji
z pracy

gdyby księża chcieli
tak z nami rozmawiać
pedagogiką daru
nie zasługi

choć rodziną jest także zasługą

    (sobota, 21 marca 2015, g. 9.23)

***

wszechświaty

coście wyszli zobaczyć
codziennie jestem na post scriptum
nikt nie chce rozmawiać
nikt nie chce zagościć
poznajcie prawdę
jej złóżcie wizytę
ona daje wolność
(nie konformizm pozory)
zamieszkajcie
zamieszkajmy razem
na dziś i na wieczność

    (czwartek, 19 marca 2015, g. 9.47)

***

patronowi dnia

święty Józefie
naszym zadaniem
pracowitym
jest czekanie na śmierć
tak tak to jest praca
zrobiliśmy swoje
nasze oczy widziały
to co Symeon
strzeżemy przekażemy

ani wróżenie z kart
ani napinanie mięśni
dawanie świadectwa
drogi-prawdy-życia
wyciąganie wniosków
pogodnych z godnością

    (czwartek, 19 marca 2015, g. 9.05)

***

matematyka sensów

po co żyje człowiek
żeby się rozwijać
w zgodzie z naturą i kulturą
w miłości
której może doświadczyć
i dawać
takie jego prawo
i powinność

może i ma poznać
tyle ile może
ma wykonać pracę
dokonać wyborów
żyć w prawdzie
prawdę kontemplować
dać się jej prowadzić

droga-prawda-życie
prowadzi do Boga
ta matematyka
nie ma konkurencji
poza miłosierdziem

     (środa, 18 marca 2015, g. 15.01)

***

szalik

szalik mam na szyi
w kościele na Trawach
w 24 niedzielę Wielkiego Postu 2015
niedziela laetare

szalik ma lat pięćdziesiąt
może więcej ode mnie
ja mam sześćdziesiąt dwa
jestem szalikowcem

pure silk
rayon fringes 10
wujek nosił z Hartford
emigrant i obywatel USA

miał to samo imię
goliłem go przed śmiercią
czytałem psalmy przy łóżku
w szpitalu którego już nie ma

     (środa, 18 marca 2015, g. 12.51)

***

skoro

skoro jeszcze żyję
daję świadectwo
drogi-prawdy-życia

rozumności bronię wiary
wiary i rozumu
skrzydła mnie unoszą

czy może być inne świadectwo
byłoby świadectwem czego
bezrozumności? niewiary?

wiem czego chciałem
co mnie prowadziło
widziało moje pokolenie

nie widzą księża dzisiejsi
ich władza i organy
papieże odchodzą na emeryturę

    (wtorek, 17 marca 2015, g. 11.55)

***

absolut

nie ulega zmianie
jest jak Bóg
miriady zmian się dokonają
w sztuce nauce polityce
ciebie to nie wzruszy
ciebie nie spotka
ciebie nie dosięże

spotkałeś znalazłeś pojąłeś
masz samoświadomość
drogi-prawdy-życia
a jaka była Jezusa z Nazaretu
i pozostała Dobrą Nowiną na zawsze

    (wtorek, 17 marca 2015, g. 10.38)

***

zmiana

świat inny powstaje
prawa się zmieniają
władze plany układy
w państwie gminie kościele

mnie już w nich nie ma
po co jeszcze żyję
pytam siebie i Boga
znam chyba odpowiedź

zrób miejsce
temu co nadchodzi
w następnym pokoleniu
nic więcej nie możesz

     (wtorek, 17 marca 2015, g. 8.25)

***

idziemy

laetare mnie wyraża
mówi za mnie liturgią słów znaków i czynów
wspólnoty wiary od zamierzchłych czasów
przez Jezusa Chrystusa i Apostołów
Kościele święty nie zapomnę ciebie

różni naczelnicy kapłani i lud mnożyli nieprawości
naśladując innych szydzili z Bożych wysłanników
lekceważyli ich słowa wyśmiewali z proroków
miłość intelektulna obwieściła na piśmie
w gminie swojej kraju całym i Internecie
- wszystkie państwa ziemi dał nam Bóg
rozkazał zbudować dom w prawdzie i na
jeśli jest między wami jeszcze ktoś
niech Bóg jego będzie z nim a niech idzie

Bóg bogaty w miłosierdzie
razem z Chrystusem przywraca do życia
łaską bowiem jesteśmy zbawieni
aby w nadchodzących wiekach
przemożne bogactwo Jego łaski
wykazać na przykładzie dobroci dla nas
nie od nas to pochodzi lecz jest darem Boga
jesteśmy bowiem Jego dziełem
stworzeni w Jezusie dla dobrych czynów
Bóg z góry przygotował byśmy je pełnili
jako drogę-prawdę-życie swoje i świata poznacie

każdy kto w Niego wierzy ma życie wieczne
kto nie wierzy już został potępiony
sąd polega na tym że światło przyszło na świat
lecz ludzie bardziej miłowali ciemność niż światło
bo złe były ich myśli uczynki wybory
kto się dopuszcza nieprawości nienawidzi światła
nie zbliża się do światła by nie potępiono jego czynów
kto spełnia wymagania prawdy zbliża się do światła
nie martwi się bo jego czyny dokonane są w Bogu

   (poniedziałek, 16 marca 2015, g. 11.16)

***

wolność...

... i godność
były mi skrzydłami
i dwoma płucami
niosą niosą niosą
mało kto rozumie
najgorsze
że i w kościele
moim parafialno-diecezjalnym
naszym ale już nie naszym
nie wspólnotą
jak było w latach osiemdziesiątych
jeszcze w dziewięćdziesiątych

sobór i papież
wszystko mi wyjaśnili
podali na tacy
w duchu czasów
dali współudział
nie wynosili nade mnie
nie uważali za niegodne siebie
ze mną rozmawiać
być bratem
zdjęcia pozostały

   (niedziela, 15 marca 2015, g. 10.27)

***

rozdarcie

dziwne pokolenie
księży biskupów i innych wiernych
spotykam dziś na drodze (polskiej)
oni mnie mnie

żyjemy w dwóch światach i kościołach
oni się nas wyrzekli
z powodu wolności
zamknęli w sobie

wolności konkretnej
historycznie potwierdzonej
w moim pokoleniu solidarnosci
i dalszych wypadkach polskiego losu

my żyjemy w wolności więc
oni nie
straszne skutki widać
w eklezjologii i innym patriotyzmie

na każdym kroku

   (niedziela, 15 marca 2015, g. 9.25)

***

praca

każdy kto staje przed
szklaną ścianą metafizyki
jak lustrem?
i ją przebija wzrokiem
wiary i rozumu
wykonuje pracę gigantów
którzy glob wzięli na barki
i wytrzymali unieśli i znieśli
dla dobra wiecznego ludzkości
niecenioną przez współczesnych

    (sobota, 14 marca 2015, g. 13.44)

***

jak miło...

...jest zacząć dzień
w zgodzie z wszystkimi
w domu w Internecie
w sprawach ponapoczynanych
ale najbardziej ze sobą
drogą-prawdą-życiem
rozpoznanym uznanym
absolutnie
na wieczność wychylonym

mam swoją dziedzinę i styl

    (sobota, 14 marca 2015, g. 9.51)

***

tylko

tylko prawda i Bóg
pozostali
towarzyszami mymi
(spoza rodziny)
na drodze-prawdy-życia

trudno mi winić kogoś
choć mogłoby
tak zwane społeczeństwo
i tak zwana wspólnota kościoła
okazać wrażliwość i szacunek

z prostej przyczyny
drogi-prawdy-życia
dla niego
w nich z nimi przez Niego

nic więcej z domu
mnie nie wyprowadzi
ani wyciągnie
na last minute
wszystkich kontynentów
i biur podróży

koronę ziemi
bardziej dostałem
niż wywalczyłem
o czym świadczę
przedostatnim słowem
któż zna ostatnie

   (piątek, 13 marca 2015, g. 15.19)

***

testament

zostawiam spadek nielichy
chwałę i dziękczynienie
drogę-prawdę-życie
miłość intelektualną
wiarę i rozum
pamięć i tożsamość
człowieka (miłosiernego)
który jest drogą Kościoła
(miłosiernego)

    (piątek, 13 marca 2015, g. 9.56)

***

rzecz wspólna wspaniała

czy można adorować własne życie
jest długim zdaniem
z krótką odpowiedzią
ależ oczywiście
nie można inaczej
jeśli chce się być świadomym człowiekiem

w każdych okolicznościach
adoruj
nie ja wymyśliłem
ja odpoznałem
ponad wyznaniowo
miłością intelektualną
że to jest sprawiedliwe słuszne i zbawienne

nie głoszę chwały własnych czynów
wiem dużo o swoich grzechach
lub tylko skłonnościach
i co z tego
synu córko żono bracie sąsiedzie
odziedziczycie je po mnie
w blasku prawdy i wolności
w chwale i dziękczynieniu
które nawet błoto przemienią wam w złoto
olśnień olśnienia
ślepców w widzących

nie jesteś monadą superatomową
jesteś cząstką chwały i dziękczynienia
swojego czasu istnienia
nie tylko grzechy są twoje
przysługuje ci także dobro piękno prawda
jakie się objawiły w jakiejś mierze
dla ciebie z tobą i przez ciebie
jesteś synem Boga
nie tylko obrazem i podobieństwem
nie tylko przechodniem i obcym
choć ani jedna osoba
nie chce o tym rozmawiać
przynajmniej ze mną
ogniwem łańcucha pokoleń
solidarnościowcem historii naszej
ojcem katechetą obywatelem
rzeczy wspólnej wspaniałej
udoskonalając w słowie i istnieniu
siebie czasy i mnie
ani polityk ani duszpasterz ani nauczyciel
ani (współ)wyznawca ani obywatel
antysolidarnościowych
antywspólnotowych kadencji
z gwałtem na pamięci i tożsamości

     (piątek, 13 marca 2015, g. 9.25)

***

sens sensów

sens nas otacza
osłania otula
w nim żyjemy
oddychamy i się poruszamy

w rodzinie
w świecie w Kościele
w bibliotekach

sens wybieramy
na drodze życia
z pomocą prawdy

16 października 1978
sierpień 1980
3 Maja 1981
wrzesień 1982
10 września 1988
sale porodowe
Boże Narodzenia
i Wielkanoce
maj 1990 - 1994
2001 i RzN
lipiec 2016 ŚDM

motyl z nas wyfrunie

    (czwartek, 12 marca 2015, g. 10.26)

***

Smerf Maruda

      /na XXV samorządu/

słońce świeci
dzień wiosenny
dęby za oknami
pamięci pilnują
tożsamość mają
do samego rdzenia
piękno zachwyca
aż po zmartwychwstanie

i my w ogrodzie
od lat 110
z annopolską MBA
w świecie wolności
Polski i osoby
z wiarą i rozumem
świętujemy rodzinnie
drogę-prawdę-życie

poszukajcie takich
razem z nami
w gminie i parafii
spytajcie Marudy

    (czwartek, 12 marca 2015, g. 8.34)

***

strażnik zapoznany

strzegłem ustrzegłem
wolności i metafizyki
osoby
czego nie rozumieją
mieszkańcy Polski
gminno-parafialnej

nie oczekujcie od szewca
szycia garniturów
byłem wójtem
ojcem katechetą
tysiąc tekstów
zostawiłem do odczytania

    (środa, 11 lutego 2015, g. 11.32)

***

chwała i dziękczynienie

świat do mnie wchodzi
bardzo prosto
ja wchodzę w świat
tak samo

żyłem w nim
swoje widziałem
robiłem rozumiałem

wszystko ma swój czas
i swoją pełnię
wypełniło się dokonało

żadne tam żale
żadne przemijanie
czas się mój wypełnił
i taki pozostanie
na świadectwo
drogi-prawdy-życia
w absolutnym wymiarze

     (środa, 11 lutego 2015, g. 10.09)

***

czas Symeonów

         /abp Hoserowi/

Symeonowie widzieli
i rozpoznali
czas swojego nawiedzenia
drogę-prawdę-życie

czy mogli inaczej
skoro szukali czekali
bezkompromisowo
z wiarą i rozumem
które inne być nie chcą
w blasku prawdy
i wolności dojrzewają

ten ksiądz tamci księża
lecz także biskupi
nie chcą tej prawdy
drogi i życia zaakceptować
jakby inną Biblię czytali
innego Boga znali
w innych czasach żyli
innej Polski chcieli

ja widziałem
16 października 1978
3 Maja 1981 w Strachówce
i może doczekam
lipca 2016

między tymi datami
żyje Bóg prawdziwy
który się objawia
i nie chce nikogo
trzymać w niepewności
wystarczy przemyśleć

wiary i rozumu
nie trzymać
w oddzielnych słoikach
tabernakulach i konfesjonałach

    (wtorek, 19 marca 2015, g. 9.04)

***

dwa (Boże) światy

są tacy
którzy zamknęli Cię
w tabernakulum
i potrafią o Tobie
szeptać tylko przez kratki
w ucho penitenta

ale nie chca rozmawiać
z nami siostrami i braćmi
i co gorsza nie widzą
Ciebie w dziejach naszych

chcą nas urządzać bez nas
za naszymi plecami
bośmy ich niegodni
co oni wiedzą o godności
nigdy wolności nie poznali
prawda ich nie wyzwoli
zarażają społeczeństwo
jakąś obcą doktryną
(niemiłosierną)
Polskę 2015
kraj cudu nad Wisłą
wielu wielkich poetów
i czwartego wieszcza

    (poniedziałek, 9 marca 2015, g. 16.12)

***

dusza zahukana
                    /ks. proboszczowi/

przenikasz i znasz mnie
Ty wiesz kiedy siadam i wstaję
z daleka przenikasz moje zamysły
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane

matką głupich cię nazwano
w gminach i parafiach naszych
chociaż dzieła nasze widzieli
i wota stoją przy ołtarzach

solidarność z dnia 3 Maja 1981
katechez tysiące
wójtowanie
nowej Polsce
Rzeczpospolitą
imieniem Poety nazwaną

nie tajna Ci moja istota
utkany w głębi ziemi
tej ziemi matki mojej
oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są spisane w Twej księdze
dni określone zostały rocznicami wolności

jak nieocenione są dla mnie
myśli Twe Boże i osoba osób
jak jest ogromna ich ilość
niech krwawi mężowie idą precz ode mnie
oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie
za nic mają Twoje myśli

zahukana
przez współczesnych
zawistnych
niewiernych
odżywa kościołem
w Belgii
rozmową z biskupem z daleka
telefonem starosty

zbadaj mnie Boże i poznaj me serce
doświadcz i poznaj moje troski
i zobacz czy jestem na drodze nieprawej
a skieruj mnie na drogę odwieczną

       (piątek, 6 marca 2015, g. 11.05)

***

obecność

jestem w niej cały
choć z daleka
w rozmowie z księdzem
żony dyrektorki

w pierszej chorągwi parafialnej
w sosnach
ofiarowanych na budowę
w liście do papieża
o błogosławieństwo
wisi na korytarzu szkoły
w wotach wdzięczności
za czas wolności i godności
który był nam dany w 1981
- i o jawność szczerość
przejrzystość życia publicznego
w kraju samorządzie kościele
zawsze zawsze zawsze -
stoją przy ołtarzu
w jej krzyżu dyrektorskim
wybrązowionej zasługi
dla oświaty szkoły polskiej
RzN całej gminnej wspólnoty
parafii ze scholą
każdą zaśpiewaną pieśnią
chwały i dziękczynienia
w pierwszych komuniach
i bierzmowaniach

w każdej mszy
odprawionej z nami
zwyczajnych
świątecznych
szkolnych
rekolekcyjnych
misyjnych
vade mecum
mówiących zawsze
poszliśmy
idziemy

jestem na tysiąc sposobów
w sakramencie małżeństwa
i wszystkich innych
nam danych
za życia
i po śmierci

ale czy ksiądz rozumie
swoją naszą parafię
wolność godność osobę
nasze czasy ich ducha
drogę-prawdę-życie
szkołę pamięć tożsamość
pewnie nigdy nie powie
(jest więźniem własnej pobożności)

     (wtorek, 3 marca 2015, g. 11.17)

***

absolut

zdrowie najważniejsze
mówi się
najcenniejsze
dopowie reklama

największy skarb
czemu nie
do pewnego czasu
a potem już nie

absolut
wobec wieczności
i wszelkich porównań
mieszka w tobie

nikt zabrać ci nie może
ani go dać
kościół państwo
władza i pieniądze

mieszka w tobie
idzie przez ziemię
i przez czas
droga-prawda-życie

   (wtorek, 3 marca 2015, g. 9.19)

***

gdzie mieszka godność
                       /Kościołowi w Belgii/

przyszła do nas i mnie
niebywała
16 października 1978
napełniła porwała
niosła przez dzieje
Polski Europy i świata
przez gminę
przez Solidarność
przez wolność odzyskiwaną

godność wielka pani nasza
serc rozumu i wiary

Zechciał bowiem Bóg
aby w Nim zamieszkała cała Pełnia
i aby przez Niego znów
pojednać wszystko z sobą
przez Niego - i to co na ziemi
i to co w niebiosach
w gminie Polsce i świecie
i dał nam udział w skutkach odkupienia
was nas którzy byliśmy niegdyś obcymi
i wrogami przez sposób myślenia
mówienia i złe uczynki
teraz znów pojednał
w doczesnym Jego ciele
przez śmierć i zmartwychwstanie
do którego piękno zachwyca
do pracy prowadzi z innymi
w partnerstwie braterstwie
by stawić nas
jako świętych swoich i nieskalanych
bylebyśmy tylko trwali w wierze
- ugruntowani i stateczni -
w pamięci tożsamości
a nie chwiejący się w nadziei

godność i mądrość mieszkają blisko
nie tylko na kartkach Biblii drukowanej
w wierze i rozumie się spotykają OSOBY
w kościele wielkim jak świat
miłosiernych albowiem oni nie tylko  zobaczą
ale i miłosierdzia dostąpią

ps.
o dziwo chcą ją mi nam zabrać ksiądz księża
powołując się na kurię (anonimowe kurie jakieś)

     (poniedziałek, 2 marca - św. Heleny - 2015, g. 10.37)

***

godność skradziona

nie tylko wolność
była stawką 1980/81
ale godność również
nie ma wolności
ani godności
bez prawdy

Natan oświadczył Dawidowi:
Ty jesteś tym człowiekiem
To mówi Pan Bóg Izraela:
Ja namaściłem cię na króla
nad Izraelem
Ja uwolniłem cię z rąk Saula
Dałem ci dom twojego pana
a żony twego pana na twoje łono
oddałem ci dom Izraela i Judy
a gdyby i tego było za mało
dodałbym ci jeszcze więcej
Czemu zlekceważyłeś Pana
popełniając to co złe w Jego oczach?

kto zna Biblię zrozumie
przypowieść o godności 2015
w gminie i parafii Strachówka   

      (niedziela, 1 marca 2015, g. 17.34)

***

**

w kościele 2015

czy ktoś z was
wierzących KK
(w Polsce)
przypuścił kiedyś do głowy
że będzie musiał bronić godności
w tej organizacji
bo nie wspólnocie
godności osoby

- ojca solidarnościowca
katechety
samorządowca
autora odkrywcy
rzeczy bardzo wspólnej
i poetyckiej
z pamiecią i tożsamością
tęczy zachwytu
od zenitu dziejów -

ja nigdy
owszem tak
przeciwko kumunie
w solidarności
przeciwko plotkom
i anonimom
(media i polityka
robią to po swojemu)

dzisiaj to złe
mieszka i w tzw kościele
w parafii i diecezji
po drodze w dekanacie
swoich naszych czasów

tym samym się posługuje
trudno wymyśleć coś nowego
dziel i rządź też pasuje

Boże godności nieskończonej
którą i nam dałeś
w osobie
uzdrów swój Kościół
w Polsce 2015
i w gminach
piszę w dzień żołnierzy wyklętych

    (niedziela, 1 marca 2015, g. 9.51)

***

czas umierać

stawką życia i śmierci
nie jest
dobre doznanie
samopoczucie
tu i teraz
że może by tak
dłużej mogło być

nie

stawką jest
to co było
całe i prawdziwe
jak było
droga-prawda-życie

   (piątek, 27 lutego 2015, g. 18.57)

***

refleksja

w internecie wisi strona
różaniec rodziców za dzieci
i bardzo dobrze
niech się tak modli
jak najwięcej osób

jest to także okazja
do zreflektowania
dla mnie i innych może
że niosę dzieci do Boga
całym sobą
całym swym istnieniem
wiarą i rozumem
biada gdyby nie

każdy (niech) robi co może
i jak może najlepiej

    (piątek, 27 lutego 2015, g. 11.32)

***

pobożność
               /ludzkiej godności/

Tomaszewski
niczego nie musi już komentować
ja niczego grać
kawał życia z nim spędziłem
najwięcej wyścigów pokoju
z uchem przy radiu

każdy ma swoją godność
choć o dziwo
nie szanuje jej ksiądz
księża
mój moi "u góry"
w kościele tak zwanym
parafialno-dekanalno-diecezjalnym

traktują jak zło konieczne
jakby mnie nie było
przez 62 lata
z czego 33 lat katechezy
zasługi wolnej Polsce
ich i mojej naszej Ojczyźnie
oddane szczerze i skutecznie
dzieci odchowane w rodzinie
wiernej od stuleci

to ich nie interesuje
nie ma znaczenia
tylko oni sami dla siebie
i piękne słowa pobożności

   (piątek, 27 lutego 2015, g. 9.57)

***

Annopol 3

tu wszystko
się wypełniło
co
trzeba pytać
każdego z nas
żyjących
i już nie
nawet dębów pamieci
i MBA

   (czwartek, 26 lutego 2015, g. 11.32)

***

na zawsze

małżeństwo
to także zakochanie
inaczej być nie powinno
ale nie konkurs piękności

to spotkanie
w jakimś tu i teraz
z kimś kto się podoba
i cieszy bardzo obecnością

że nie chce
się odchodzić
(ta) osoba w (tej) sytuacji
staje się wszystkim

niech się inne/inni
schowają
to nie konkurs piękności
ale jedyności

spotkania
pociągania
afirmacji
udziału w wieczności

   (czwartek, 26 lutego 2016, g. 10.52)

***

w laboratorium (pracowni)

jestem
byłem
i pewnie będę
jeszcze jakiś czas

mam szczęście
w jedności
ciągłości
osoby i ciała

ale są
do pomyślenia
przynajmniej
ci inni

których ciągłość
została zaburzona
pamięć i tożsamość
powypadkowo

ciało to samo
na pewno
nawet po przeszczepach
w ogromnej większości

świadomość
problematyczna
na tych samych
strukturach mózgu

nie mam zielonego pojęcia
będą kiedyś wiedzieć
i uczyć w szkołach
nic mi po tym

nie załuję przecież
wystarczy
tego
co miałem

ps. (po 8.5 godz.)

   (czwartek, 26 lutego 2015, g. 10.10)

***

sobie a muzom

czym jest smutek
po śmierci czyjejś
żal że co
odruch fizjologiczno
mentalno jakiś tam

ja siebie nie żałuję
wszystko miałem
co życie dać może
no może za mało
pieniędzy
i dobrych uczynków

    (środa, 25 lutego 2015, g. 12.39)

***

dowód sensu

«ma sens... ma sens... ma sens!»
                                 /Tryptyk Rzymski/

życie moje/nasze
ani chybił
bez wątpień

przeżyłem swój czas
w czasie danym
pył w fundamencie
cegłą istnienia

odczytałem
dołożyłem
na ile mogłem
w zupełności mi starczy

nie żyłem poza czasem
Bogu dzięki
wierze i rozumowi
unosząc ku prawdzie

związek jedności ducho-cielesnej
z żoną był mi dany
dzieci przyszły na świat
i w nim pozostaną

solidarny byłem
pokolenie katechizowałem
(33 lata)
wójtowałem kadencję

rzeczpospolitą odkryłem
nazwałem imieniem Poety
bo żył i był tutaj
przed nami

w łańcuchu pokoleń
niezależnie jak
ziemia jest ukształtowana
i jak nas widzą z kosmosu

      (poniedziałek, 23 lutego 2015, g. 11.50)

***

osoba i słowo

słowo jest czynem
mówienie i pisanie
jest pracą
tylko osoba jest zdolna
do niej
uzdolniona
praca stwarza świat
ale najpierw osobę
zwłaszcza ta praca
wydaje się
z niczego

    (poniedziałek, 23 lutego 2015, g. 10.31)

***

radosny testament

jestem tu
gdzie powinienem być
co powinno
obronić się i po śmierci

   (niedziela, 22 lutego 2015, g. 16.4)

***

Polska 2015...
          /SPS-owi/

... i gmina moja/nasza
nie powstały wolne
z szukania przygody
sławy i władzy

powstały z pragnienia
wielkiego jak miłość
na śmierć i życie
z prawdy i wierności

    (niedziela, 22 lutego 2015, g. 9.54)

***

istotowo i konstytutywnie

sens i cel
i wartość
życia (mego)
opisać chciałem
wczoraj

wyszło jakby
tylko wobec życia
a chcę wobec
życia i śmierci
w absolutnej zgodzie

tak
w pełni rozumiem
i jest oczywiste
nie mam czego akceptować
i na co się nie zgadzać

pełnia to pełnia
i amen
wypełniło się
dokonało
inaczej by było
okrutnie nienaturalne

droga-prawda-życie
wyrażają najlepiej
tę jedność
w życiu i śmierci
chwała i dziękczynienie

nie jednostka zagubiona
w bezmiarze niezrozumień
żyje się w czasie danym
w nim i wobec niego
dokonuje się wyborów
na miarę poznania
i wolnej woli

prawda nas unosi
ponad ograniczenia
na skrzydłach
wiary i rozumu

jest postawa
miłości intelektualnej
do człowieka i świata
a dla wierzącego także Boga
zdolna uchwycić
cechy istotowe i konstytutywne
rzeczywistości
unikając uprzedzeń i schematów
ps.
uniknąłem

   (niedziela, 22 lutego 2015, g. 9.49)

***

sprawa miary

po co żyję
dlaczego jeszcze
opowiem

bo się urodziłem
bo chcieli mnie rodzice
modlili się nawet
o syna

więc jestem

w konkretnym
czasie i przestrzeni
czasoprzestrzeni zakrzywionej
już od lat wielu

co przyswoiłem
i oswoiłem się
nie tylko z tym

z wiarą i rozumem
przede wszystkim

żyjąc
nie z wyboru
lecz łaski (miłości)
szukałem prawdy
prawd głodny
i sensu
celów osiągalnych
nie tracąc nigdy
całości sprzed źrenic
całość w jedności
wiary i rozumu
(nie mieszajmy
dogmatów w to
proszę)
dogmaty dotyczą
świata wiary
nie nauk przyrodniczych
nikomu nie szkodzą
wiary nie mierzysz linijką
lecz miłością

   (sobota, 21 lutego 2015, g. 17.52) 

***

l'inespérée

czy znacie
na pewno
te chwile
które (kiedy) łapie
nas zadowolenie
z życia
które było
i jeszcze jest

mogą chwycić wszędzie
zawiać ni stąd
ni jakkolwiek
niespodziewane
niewydumane
prawdziwe
jak życie całe

chwilę przed
chwilę po
kawę sobie robimy
by się bardziej nacieszyć
i zapisać

kto nie zna
jeszcze się nie nauczył
niech wpadnie do mnie

    (sobota, 21 lutego 2015, g. 12.41)

***

szukajcie znajdziecie

kto nie jest głodny metafizyki
nie znajdzie perły jednej jedynej
życie może przelecieć przez palce
najlepszą miłość i małżeństwo
może zaprzepaścić

kiedy ślubujesz
raz na wieczność
dotrzymaj słowa
znajdziesz ową perłę
ale czy miłość
może żyć bez rozumu
skoro wiara nie może

   (czwartek, 19 lutego 2015, g. 15.29)

***

wobec misji

staniemy wszyscy
wezwani i wybrani
z Bożej i własnej woli
od wójta
po proboszcza
żywi i martwi
od ostatnich misji
głoszonych
przez ojca Grzybka
Maryi powierzonego
oblata
z krzyżem na szyi

co przyniesiemy
myślę i gromadzę
piszę

czy ten święty czas
w życiu wspólnoty lokalnej
da nam okazję
miejsce stół i krzesła
byśmy sobie w oczy spojrzeli
serdecznie rozmawiając
dzieląc się myśleniem
obrazem Boga w sobie
w dziełach Boga
na naszym terenie
w naszych rodzinach
i w naszych osobach

   (czwartek, 19 lutego 2014, g. 13.54)

***

podpowiedź

co porabia wasz ojciec
ojciec strzeże metafizyki
iusiurandum patri datum
usque ad hanc
diem ita servavi

    (wtorek, 17 lutego 2015, g. 12.44)

***

metafizyka (nr?)

to jest to
co było
co jest
i będzie

bez nas
cóż może obchodzić

droga-
-prawda-
życie

zjednostkowane w tobie
osobie
na wieczność

    (wtorek, 17 lutego 2015, g. 11.58)

***

śmierć jako światło

rzadko
funkcjonuje ta perspektywa
w naszych rozmowach
ba widzeniu świata
siebie rodziny itd.

ta stawka
bo nie argument
jest mi bliska
tożsama
od jakiegoś czasu

w sposób naturalny
nie z przemyśleń
ze stanu rzeczy
bo wiek
i sytuacja życiowa
odrzuconych

to nie bezsilność
lecz siła
(bo) jest
bo było
droga-
-prawda-
-życie
to metafizyka

    (wtorek, 17 lutego 2015, g. 10.35)

***

metafizyka praktyczna

wchodzimy w nią z krzykiem
narodzin
dzieciństwa
śmiechem

potem bywa różnie
na miarę
każdej osoby świadomej
bardziej lub mniej

za sakramentami
komunii
bierzmowania
małżeństwa
pogrzebów
narodzin
oświadczyn
ślubów
odkryć
spotkań
poznania
wielkich wydarzeń
w osobie
rodzinie
i świecie

droga-
-prawda-
-życie

żeby dotknąć
doświadczyć
zobaczyć zrozumieć
trzeba tylko przeżyć
mieć
oczy szeroko otwarte
uszy do słuchania
z wiarą i rozumem
zwyczajnie (po)być
na tym świecie
w kosmosie
nieskończonym
lub jakoś
ograniczonym
ps.
odrzucenie komplikuje
tylko to co jest
w wymiarze społecznym
nie to
co było
i jest sensem wiecznym

   (niedziela, 15 lutego 2015, g. 14.44)

***

ile

ile jeszcze świąt
Bożych Narodzeń
Zmartwychwstań
dla wierzących
spotkań i rozmów
które są
od których zależy
sens świata
streszcza się sens bytu
czy tylko
w filozofii dramatu
chwil kontemplacyjnych
lotów ku prawdzie
z wiarą i rozumem
bo nie dni i kalendarzy
matematyka nie opisze
życia miłości i ducha

a potem już nie
tylko święty błogi spokój

    (niedziela, 15 lutego 2015, g. 13.04)

***

słowami ubrani

słowami
szyję sobie ubranie
aby skryć się przed kimś?
przed wami milczkami
egzystencji swojej naszej
prywatno-publicznej

niektórzy nie wychodzą
z domu
bez zapachu z flakonu
mówią
ubieram się w zapachy

by wabić
by tworzyć zaporę
swoją przestrzeń

ja w słowa się ubieram
wobec was
nie
wobec wieczności

by przyodziać godnie
na spotkanie
w słowo
które jest objawieniem
i odpowiedzią na nie

    (sobota, 14 lutego 2015, g. 18.32)

***

veni vidi

co zobaczyłem
co przeżyłem
co zrozumiałem
na tej ziemi
matce mojej
i papieża

wszystko
po co żyć warto
i przekazać

    (sobota, 14 lutego 2015, g. 17.24)

***

curriculum vitae
(zamek i twierdza wewnętrzna)

o tobie piszę
(skoro inni milczą
jak długo jeszcze
oko za oko
milczenie za milczenie?)
nietajemnico moja
moje ty objawienie

od razu na czysto
ciebie nie można
sobie najpierw
naszkicować

jesteś jeszcze
ze mną we mnie
i przy mnie
dajesz się i dyktujesz
słowa
które stają się ciałem
(myślenie jest rodzeniem)

osoba człowieka
jest całym światem
wszechświatów
zrodzonych
przyjętych
świadomych
i nie

każda osoba
każda
droga prawda życie
zjednostkowane w tobie

wola
wolnych wyborów
celów
kroków

z prawdą
za pan brat
ciągle poznawaną
rozeznawaną
nic na siłę

w realiach
kontynentów i czasu
dziejów rodzinno-osobowych
globalno-terytorialnych

warto być zbawionym
zbawienie przyjąć
wiarą i rozumem
sercem duszą i ciałem

być Betlejem
i Golgotą
gotowymi na śmierć
i życie w prawdzie

w najgorsze dni
tak jak w najlepsze
jest bo było

co myślał i widział
ten który powiedział
mogę odejść w pokoju
widziałem i ja (ty osoba)

    (sobota, 14 lutego 2015, g. 9.28)

***

zaproszenie

zejdę z szyby świata
monitoru ekranu
na chwilę
w głąb znaczeń

w ilu wymiarach
żyje człowiek osoba
zaproszony do nieskończoności

   (piątek, 13 lutego 2015, g. 15.02)

***

zrozumieć i umrzeć

dlaczego
tak mało piszę o miłości
nie wiem sam

o prawdzie mogę
w nieskończoność

najpierw
była tęsknota
pragnienie wielkie

pierwszy etap
odkrycie
objawienia
był na górce
w Legionowie

zanotowałem
zajrzał za kurtynę
Bóg mu pokazał
jak się robi Kościół
jego
jak On robi

prostota
przyszła w Kodniu
po komunii
Bóg Prostota
Bóg jako prostota
aż taka
upraszczająca nasze życie
że och i ach

potem
po latach
gdzieś przy komputerze
poprzednim stacjonarnym
przy czarnym stoliku
od Mirka
w rogu pokoju
domu rodzinnego
pokoleń

a na koniec (teraz)
jako
droga-prawda-życie
już niepodważalnie
nieuchronne

kto chce
ten zrozumie
kto spróbuje
z równą mi odwagą
i posłuszeństwem
dziejom (duchowi)

kto jej dotknie
pozna dozna
życia i wolności
za życia i po śmierci
amen amen amen

     (piątek, 13 lutego 2015, g. 11.22)

***

piękno i siła

prawdo prawdo
przyjaciółko moja

jesteś we mnie
za mną
nade mną
przede mną

nieporuszona
choć żywa
dotkniesz jej
a ona wyzwoli
ochroni
da tobie
co ma
czym jest sama

choćby
wszyscy oczy zamknęli
nie szukali
nie potrzebowali
twojego piękna
i siły

    (piątek, 13 lutego 2015, g. 9.38)

***

z daleka

w całości spraw
tego świata
środku
siedzę
oddycham powoli
dogłębnie
na teraz
na śmierć i życie
na zawsze

rozmawiam z tymi
którzy się odważą

   (środa, 11 lutego 2015, g. 14.22)

***

jest są

już bez Whitney Houston
trzy lata
media przypomniały
ja dożyłem chwili
żem nie najważniejszy
bardziej mnie obchodzą
dobre wiadomości
od żony i dzieci
małżeństwo i rodzina
nie jest zakładnikiem
sukcesów osobistych
jest są sprawą najważniejszą

    (środa, 11 lutego 2015, g. 13.55)

***

drugi (inny) świat

nie chcę się widzieć
już
z nikim
kto żyje tylko na tym świecie

po co się ranić nawzajem
niezrozumieniem

tylko z kimś
z tymi (jeśli są
w liczbie mnogiej)
którzy już jakoś
na tym i na tamtym

   (środa, 11 lutego 2015, g. 11.58)

***

testament

zrozumieć wszystko
co się da
uwierzyć
z radością
to jest to
co możesz najlepszego
dać innym
swoim
oczywiście z miłością
z miłością oczywiście
na jaką cię stać
i potrafisz

za życia
i po śmierci

    (środa, 11 lutego 2015, g. 11.44)

***

czekanie

jeśli dożyjesz czekania na śmierć
co nie jest oczywiste
możesz umrzeć wcześniej
nieoczekiwanie

obyś miał wszystko uporządkowane
drogę prawdę życie przemyślane
z pewnego rodzaju samozadowoleniem
pewnego rodzaju nie od ciebie zależy

prawdy trzeba szukać wytrwale
żyć w ciekawych czasach
co zawsze możliwe
kto oczy uszy i tak dalej dalej
ma szeroko otwarte z wiarą i rozumem

   (środa, 11 lutego 2015, g. 11.28)

***

wobec prawdy

wobec prawdy żyjemy
wobec prawdy
z uczuciami
nie wobec

jeśli ten egzamin
zdany
któż przeciwko nam

drogę-prawdę-życie
staraj się rozwikłać

    (środa, 11 lutego 2015, g. 10.11)

***

jest (w nich)

co trzyma ludzi razem
w przyjaźni
miłości
małżeństwie
rodzinie

co podtrzymuje relacje
między organizmami (żywymi)
osobami najwyżej w hierarchii bytów

co jest w nich
w nas
we mnie
w tobie

co jest
tą realną siłą
ponad wszystko

    (wtorek, 10 lutego 2015, g. 11.16)

***

modlitwa (druga)
          /parafii i Kościołowi w Polsce/

świat jest dobry
uśmiecha się tysiącem sposobów
modlitwą składam dziękczynienie
jego przyjaznej odsłonie
nieprzyjaznej nie będę
wyciągał na potrzeby wiersza

kotem psem wiewiórką
słońcem księżycem
nocą i dniem
liściem kłosem płatkiem
dębem śniegiem zielenią
błękitem

rodziną
Kościołem Domowym
albo aż wspólnotą
sobie wiernych niewiernych

telewizją gazetą Internetem
tym co jest
co było i będzie (historią)
pamiecią tożsamością
jak Ci dziękować
żeś nam dał tak wiele
że jestem w życiu jak ów...

nie przesłoni tego przemilczeniem
jeden proboszcz i biskupia władza
ze mnie (Ciebie i nas) niezadowoleni

    (wtorek, 10 lutego 2015, g. 9.35)

***

na świadectwo
                  ksmj 

żyję
żyjemy

nie żeby wszystko
wszyscy mieli (z)robić

dlatego piszę
tylko i aż
na świadectwo
że dziwię się
wielu

na przykład sprawom
kościola w Polsce 2015
które ciernie wbijają
w moje nasze ciało
konkretu

wrócił do koncepcji
dawno przeżytej
nadwagi prawa
nad miłosierdziem
nieszczerości
uników
przemilczeń
boi się poznać
drogę-prawdę-życie
osób w gminie
w parafii i kraju

nie widzi ludzi
ale siebie
wchodzi w cesarskie
jak w swoje

chce rządzić duszami
i ciałami osób (światem)
nie rozmawiając
o wolności
osobie
soborze
o swoim miejscu
wskazanym w Dobrej Nowinie

    (niedziela, 8 lutego 2015, g. 9.12)

***

medytacja

przyszła
w słowie
opisie
obrazie
w (tele)wizji
mnicha buddyjskiego
sprzed 200 lat
zastygłym
na śmierć
a może i życie
dla wielu
dla mnie
przyszła
zaproszeniem
w odpowiedniej chwili
(dlaczego?)
bo problemy
w parafii
diecezji
w Polsce
w konwencji...)
trwaniem
na jak długo

    (sobota, 7 lutego 2015, g. 13.47)

***

zbawieni

całe cierpienie
i nieszczęście świata
ciebie już nie spotka

to już niemożliwe
dostaniesz co twoje
czasami za swoje
nadejdzie inny czas

    (piątek, 6 lutego 2015, g. 11.36)

***

wspólnota

nigdy nie jest tak źle
żebyśmy nie mieli
braci i sióstr
podobnie lub inaczej
odrzuconych
którzy się źle mają

jeśli zapytasz to się dowiesz
co to za wspólnota (cieni?)
na ziemi zbawionej
(zbawionych)
osób z ciałem i duszą

   (piątek, 6 lutego 2015, g. 10.58)

***

swoją drogą

każdy z nas
idzie swoją drogą
która jest nam dana
(i zadana)

szedłem swoją drogą
idę nią jeszcze
iść będę do końca
(ona mnie -
na szczęście do szczęścia
pełni - prowadzi)

nie ma innej drogi
na której możemy
przeżyć swoje życie
poznać prawdę (osobowo)
i przyjąć zbawienie
w wolności osoby (i Ducha)

droga prawda życie
tworzą w nas tożsamość
rylcem i kroplą i tchnieniem
o czym język wie
i Dobra Nowna

każdy z nas
jest trochę nawiedzony
wierzący w Chrystusa
nade wszystko
w imię Ojca
i Syna
i Ducha Świętego
Amen

    (piątek, 6 lutego 2015, g 9.48)

***

równanie (rozwiązane)

jeśli życie jest równaniem
matematycznym inaczej
drogą prawdą życiem
powiązanych (w jedno)
to znalazłem rozwiązanie
nie ma niewiadomych
jest perła jedna jedyna
za i po życiu (moim też)

zostało mi dane
tak to jest
żyj i daj żyć innym
miej oczy otwarte
uszy do słuchania
wszystkie zmysły
do tego po co są
pamięć i tożsamość
wiara i rozum wystarczą

    (środa, 4 lutego 2015, g. 20.07)

***

perła jedna (jedyna)

chciałbym dzień zakończyć
(każdy) słowem wielbiącym
każdy dzień zaczynać
słowem dziękczynienia
albo odwrotnie
bo nic większego
w życiu nie spotkałem

   (środa, 4 lutego 2015, g. 18.13)

***

łańcuch pokarmowy ducha

słowa myśli wydarzenie
poranne zazwyczaj
połyka mnie

nie tylko czymś napełnia
(duchem życiem...)
aż zagarnia mnie stąd
na wieki wieków amen

skoro (jeszcze) żyję
jeszcze o tym piszę
nawet teraz
po pięć i pół godzinie

    (środa, 4 lutego 2015, g. 15.44)

***

Betlejem odrzuconych

w światyni odrzuconych
żyję słowem
które rodzi się
we mnie
dla mnie
i świata całego

które mi się daje
takiemu
jakim jestem
z winami zaniedbań
zaletami talentów

na początku jest słowo
i ja jeszcze jestem
myślę tym słowem
piszę
i oddycham
a nawet
żyję nim we śnie

     (środa, 4 lutego 2015, g. 10.14)

***

dobro istnienia

czas się wypełnia
w nas
przynosi to i to
napełnia napełnia
czym

czas jest w nas
życiem
życie - czasem

osoba - drogą
i prawdą
poznaną uznaną

w tobie
we mnie
w papieżu

jakże przedziwne jest Twoje milczenie
we wszystkim, czym zewsząd przemawia
stworzony świat...

     (środa, 4 lutego 2015, g. 9.29)

***

metafizyczna doskonałość

mrygnęła do mnie
w miejscu najmniej stosownym
według smakoszy i celebrytów
mąż usłyszał wypowiedź
swojej ślubnej żony
czekającej na odwóz
w drodze do stolicy
tylko tyle i aż
mrygnęło do niego
doskonałoscią metafizyczną
mieszkającą w rodzinie

to nie psychologia jedynie
ani seksualność ciał
ciał i ducha zjednoczenie
suksualność uduchowiona
duch który nas poślubił
słowem czuciem odpowiedzialnością
jedność i ciągłość poślubiona
rozumienie siebie nawzajem
osób
takimi jakimi jesteśmy

ani za wysocy
ani za niscy
ani za grubi za chudzi
za młodzi za starzy
za pobożni lub nie
w zwykłych chałupach
pokoleń które już były
niemodni
raz na życie skrojeni

szukajcie a znajdziecie
metafizyka to więcej niż byt
ale bez bytu jej nie ma
bez nas jej nie ma

    (wtorek, 3 lutego 2015, g. 8.18) 

***

w świątyni odrzuconych

no żyj jeszcze
powtarzam sobie
skoro musisz

odrzucony przez Polskę
odrzucony przez kościół
lokalny nie powszechny
przez parafię i gminę

bądź jeszcze
skoro musisz
na świadectwo

   (poniedziałek, 2 lutego 2015, g. 10.25)

***

kontemplacja (słowa)

słowo przychodzi takie
myśl w nim jest podana
obejmuje serdecznie
całe siebie czucie
jak bańka unosi ze sobą
w bańce życie się rozwija
koncepcja dla nas pracuje
wiara i rozum

   (niedziela, 1 lutego 2015, g. 14.20)

***

bez usprawiedliwienia

ta noc poza życiem się działa
lub napewno poza życiem mnie stawiała
złego w uczynkach i zamierzeniach
naprawiającego błędy nieudolnie
bez zasług wobec każdego i nikogo
jedynie ze zdolnością prawd uznania
wobec prawdy chylącego głowę
wybitnie uzdolnionego w tej sprawie
co żadną moją zasługą i usprawiedliwieniem

   (31 stycznia 2015)

***

ciekawość

co jest za tą chwilą
nie na osi czasu
ale czasoprzestrzeni
albo poza

    (sobota, 31 stycznia 2015, g. 12.50)

***

pewność i nadzieja

w zakrzywionej przestrzeni
naszego życia
czas jest dzianiem (się)
Wszechświata

więc idę spać
mogę (po)czekać
warto czekać
na wszystko
nawet Boga
amen

        (sobota/czwartek, 29/31 stycznia 2015, g. 17.06/12.27)

***

najciekawsze chwile

dawno dawno temu
trzepałem dywan na żerdzi
w ogrodzie naszym starym
córka obok odrosła od trawy
siedziała lub stała
babcia chrust zbierała
dzieciństwa nawykiem
nie z koniecznosci naszej
wygłosiłem mowę
widzisz ty masz lat...
ja ... babcia tyle a tyle
w jednej chwili się spotykamy
na wieczność zapisaną
w mojej świadomości
w gwiazdach
w wierze i rozumie
dzisiaj dopowiem

i to że kawę pijemy
z tą samą córką
przy stole i w kuchni
co niejedno pamięta
ale inaczej patrzymy
na to samo życie
fenomen (istota) nam dany
ty masz go/je z przodu
ja go widzę z tyłu
trzeba dożyć chwili
gdy jest to możliwe

są takie konkurencje sportowe
że dwie trzecie może się nie odbyć
najciekawsze są końcówki

    (sobota, 31 stycznia 2015, g. 11.31)

***

jestem czekam myślę

czekam na ostatnią chwilę
ostatnia chwilo przyjdź
ani za wczesna
ani zbyt póżna
w sam raz
każdą chwilę chcę przeżyć
jak ostatnią

    (piątek, 30 stycznia 2015, g. 10.37)

***

zaproszenie i dar

może przyjść wydarzeniem
albo światłem wewnętzrnym
nie codzień wybierają papieży
ani psychologia jeno
ani jeno metafizyka
droga prawda życie
powiązane w osobie
sama psychologia świata nie buduje
sama metafizyka byłaby oszustwem
najpiękniejsze wydarzenie
musi mieć swój żłób i stajnię
momentologia w Erfurcie
prostota w Kodniu
mnie zaszczyciły
bo ktoś ich je chciał
mnie wysłał i zaprosił

   (piątek, 30 stycznia 2015, g. 9.01)

***

spokój

z czego mój spokój
z czekania na śmierć
po rozpoznaniu
drogi-prawdy-życia

   (czwartek, 29 stycznia 2015, g 18.57)

***

ciemność świata

prawda bez ciebie jest sierotą
sieroca prawda
osierocona gdy nikt nie słucha
i nie rodzi

słowo niewypowiedziane
niczego nie rodzi
prawdy
nadziei
miłości

prawda mieszka wśród nas
każdemu się dała na tyle
na ile chcesz przyjąć i się dzielić
by na świecie zajaśniała
twoja ciemność
jest ciemnością świata

gdy rozum śpi
budzą się upiory

   (środa, 28 stycznia 2015, g. 9.44)

***

sąd prawdziwy

chyba naprawdę
już nie chcę
stawać przed sądem
na tej ziemi
ani się wadzić
ani być głaskanym
chyba
że o prawdę by szło gdzieś
której świadkiem
mogę i mógłbym być

   (wtorek, 27 stycznia 2015, g. 18.48)

***

kim (jeszcze) jestem

świat się dla mnie już skończył
życie jeszcze nie
tak zwyczajnie
po prostu
w kościele
parafialno-diecezjalnym
i w polskiej gminie
w necie nadal jestem katechetą
a rodziną w domu

    (wtorek, 27 stycznia 2015, g. 14.23)

***

na ucho

powiem i w necie
zwierzę jak ksiądz Biedronka
że nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą

nie czekam na nic
bo już się znam
żadne wydarzenia
nie zmienią sensu
i raz przeżytej historii
która się stała jak strzała
drogą-prawdą-życiem

ani dzieje Jadowa uznane
teoria wszystkiego też
już mi niepotrzebna jest
ani coś tam coś tam
niczego nie zmienią w istocie
która się rozpostarła
przed oczami moimi
owszem
w postawie miłości intelektualnej
więc nie czekam na coś
co ma się wydarzyć
co
najwyżej przyjdzie
w ciszy
chwili
momentologii mojej
wcale nie jak wróg

i uniesie na dwóch skrzydłach
do kontemplowania prawdy
amen

    (wtorek, 27 stycznia 2015, g.12.32)

***

rodzina i kościół
(i księdzowatość)

rodziną się jest
bo chce
rodzina i dom
to świętość
jeśli zbudowane na skale
trwają i trwać mają
bez końca bez końca
jedne w drugie
przechodząc pokolenia
w codzienności
świętowaniu na przemian
przemian
cielesność duchowość
duchowość cielesność
wierność wierność wierność
fundamentom

kościół dzisiejszy
za bardzo schował się
lub przystroił
w dekoracyjność
(zwyczajowość)
która niczym magia
raczej więzi ducha
niż wyzwala
ps.
każdy niech policzy
ilu zna normalnych księży
nie w księdzowatości
ale w człowieczeństwie

    (wtorek, 27 stycznia 2015, g. 9.10)

***

recepta uzdrowień

z czasem przychodzi
może tylko z łaską
mądrość

że na pewno
to co było
co jest
co przychodzi
przemówi z mocą
wystarczającą
by prześwietlić
na wylot
ciebie i mnie
i nas
sie wie
metafizyka
drogi-prawdy-życia

    (poniedziałek, 26 vstycznia 2015, g. 17.14)

***

       na pewno
albo TO co nadchodzi

za chwilę
dłuższą krótszą
przyjdzie TO przeżycie
dzianie się i trwanie
tego co jest i nadchodzi
(nowe stare bezprzymiotnikowe)
większe od emocji sportowych
życiowych porachunków
perspektywy śmierci
i tak dalej dalej

rodzi się jakby nieustannie
w pełności chwil i czasu
siebie i wszystkiego
świadome i ponad
psychiczno całobytowe
ciało uduchowione
duch ucieleśniony
którym jest osoba
człowiek który nie zamknął
się w sobie ale przeciwnie
poznał i otworzył

musi nadejść TA chwila
(konieczność wolności)
przeżycie i trwanie
dopóki żyję żyjemy
żywy człowiek
jest chwałą Bożą
droga-prawda-życie
JEST
więc się udziela
amen niech się stanie
ps.
mógłym nie kończyć
każdym słowem zbliżając
bo przyjdzie na pewno

    (poniedziałek, 26 stycznia 2015, g. 11.39)

***

na granicy dwóch światów

żyjący poznający i umierający
doświadczamy ich lub jej granicy
w każdym przeżyciu zwanym
doświadczeniem lub odwrotnie

jutro ma by coś z tej megasfery
jak nie dać się się uwznioślić jej jemu
na życie na trwanie na życie na śmierć
w wierności słowu raz danemu

jak to co zewnętrzne osobowym się staje
w każdym z nas tak samo i inaczej
osoba jest przenikaniem światów granic
nieustannym zaproszeniem do kontemplacji
czego - prawdy adequatio rei et intelectus
transcendencja zapisuje się i mieszka w słowie

     (sobota, 24 stycznia 2015, g. 16.32)

***

niebo albo kto z kim gdzie i dlaczego

siedzimy (chłopaki) w pokoju
rzucam okiem na ekran
gdzie w ciepłej Australii
zaczął się sezon wielkiego tenisa
czekając na sygnał z Kitzbühel
że jedak mgły nie ma i pojadą
narciarscy ryzykanci z nieba na dół
chłopaki się specjalizują w lidze angielskiej
omawiają każdą drużynę i mecz
nie zaniedbując sytuacji w polskiej grupie
i dalszych gier polskich piłkarzy ręcznych
w Katarze po(mimo) śmierci saudyjskiego króla

kobiety mają dzisiaj nasiadówkę w kuchni
(o życiu dzieciństwie młodości wychowaniu
co na koniec boleśnie sam także odczułem
nie mam powodu win mych się wypierać)
bo nieoczekiwanie się zjechały córy
cztery przy stole jedna przy lekturze
od książek rozmowa starszych nie odrywa
choć o wyborze dalszego kształcenia też było

w niedzielę drugie zaręczyny w rodzinie
rodzina - Kościół Domowy to więcej i więcej
z kim walczy ksiadz proboszcz i diecezja
Matka Boża stoi w Ogrodzie 105 lat
wota wdzięczności za wolność 1981 i nn
stoją w kościele wniebowzięcia jak stały
Rzeczpospolita Norwidowska się ukorzenia
z kim i dlaczego oni walczą nie mówią nikomu

     (sobota, 24 stycznia 2015, g. 12.30)

***

ewangelia wg. rodziny

ewangelia w rodzinie
byłoby krócej
co ważne w tytule
ale dobra nowina
nawiązuje do czegoś
już rozpoznanego

za chwilę się obudzą
wstaną lub przyjadą
rozpogodzą nad nami
swoje oblicze dzieci
dadzą nam swoje błogosławieństwo
Bóg się w nich
do nas uśmiechnie
błogosławieństwo raz dane
powraca

tak jest
tak było
i będzie
z pokolenia
na pokolenie

    (piątek, 23 stycznia 2015, g. 8.59)

***

dlaczego nie lubią...

gdyby nie mój Bóg
no bo jaki który
ten który jest
i działa we wszystkim
cóż ja bym zrobił
zagryzłbym czasami
ale jest i działa

gdyby nie nasz Bóg
czym byłaby nasza moja
droga-prawda-życie
na wzór
na świadectwo
tego który wszedł
na nią i w nas nasz świat

więc jest zrozumiałe

drogi panie XYZ

księża i biskupi

że wspomniany pan Józef

nie uszanował próśb i rad

twierdzi że ma swój sposób


na nauczanie religii katolickiej

na swoją osobową wiarę i rozum

i myślenie śmiałe

w wolności

godności

niezbywalnej

i niezmierzonej

dlatego go nie lubią
i nie chcą rozmawiać

Bóg jest i działa
co jutro się zdarzy
aż się chce poczekać    (wtorek, 20 stycznia 2015, g. 17.46)

***

ŚDM Kraków/RzN

znak został nam dany
Kościoła Powszechnego
w Powszechnym Kościele
jak chleb łamany we wspólnocie
dziejów od Galilei Palestyny
Izraela starego i wiecznego
w ludzie pielgrzymim
w dziejach najnowszych naszych
i Powszechnego Kościoła

znak szedł z kardynałami
na konklawe 16 octobra 1978
przez Benedykta Franciszka
z Krakowa do Krakowa
przez milość do Poety
ocierając się o Strachówkę
a nawet przez sobór watykanski II
do którego Karol młody biskup
wpisał Norwida jego myśl
że Jezus objawia nam Boga
a tym samym
objawia człowiekowi człowieka
(sprawdzane przez kogoś ważnego
u Stanisława Grygiela)
objawia sens
drogi prawdy życia
wśród nas
przez nas
i z nami
nigdy nie chce być sam
i tylko dla siebie

     (poniedziałek, 19 stycznia 2015, g. 9.57)

***

o życiu i śmierci

rozmowy o życiu i śmierci
ach
nie każdemu są dane
trzeba najpierw czasu
dosyć dużo przeżyć

sam czas nie wystarczy
sorry taki mamy klimat
trzeba coś rozumieć
najlepiej wiarą i rozumem

i tak nie każdy widzi
to co się dzieje
bo każdemu się dzieje
nie każdy rozumie

bo czym innym zajęty
pochylony nad kartką
z buchalterią życia
ma zyskał stracił
a życiu fiu przeleciało

droga prawda życie
każdego prowadzi
towarzyszy
inaczej się nie

ale nie ma z kim rozmawiać
o życiu i śmierci
tym co jest pomiędzy
przed i po

   (niedziela, 18 stycznia 2015, g. 11.48)

***

Królowie z Zachodu

przynieśli w dom Królów
w Annopolskim Ogrodzie
nowy podmuch ducha
ładunek wiary i nadziei
miłość w nich mieszka
w Brukseli Gandawie
przez tę samą wiarę i rozum

posyłam aniołów do ciebie
i Królów by wzmacniali objawienia
siłę i obraz w tym świecie 2015
człowiek jest drogą Kościoła
każdy który przyjął Słowo
i chce z nim iść przez świat
oczywiste że nie instytucja

    (czwartek, 15 stycznia 2015, g. 15.33)

***

trening osobniczy

sportowcy mają cykle treningowe
okres przygotowawczy
okres przedstartowy
piłkarze rytm meczowy
bezrobotni nie mają
nie mogą być w formie

   (czwartek, 15 stycznia 2015, g. 13.59)

***

szczęście odrzuconych

szczęście może być zakłopotane
zdrowie i tężyzna nie są wieczne
życie toczy się dalej
to co wielkie i ważne
może złapać za rękę
kiedy się (już) nie spodziewasz
i jesteś bez formy psychocielesnej
ale prawdę rozpoznajesz siódmym zmysłem
całą swoją drogą-prawdą-życiem
i chcesz jej służyć ciągle jak umiesz
sam i we wspólnocie jeśli cię nie odrzuci
ps.
mogę jeszcze służyć zrozumieniem
wiary i rozumu świadectwem

    (czwartek, 15 stycznia 2015, g.12.42)

***

na świadectwo

byli tacy
którzy wchodzili na strych
i tam już dożywali
ja też bym chciał
wszystko już było (prawie)
czego strzegłbym do końca
i dawał świadectwo
bo trzeba
cudów cud
który się wydarzył
i jeszcze dzieje
klamrą sa dwie daty
16 października 1978
26 lipca 2016
za życia nikt nie chce słuchać
co było i jest pomiędzy

    (czwartek, 15 stycznia 2015, g. 11.09)

***

wmyślony w osobie

kto wymyślił Boga (aż tak)
że jest na każdym kroku
znajduję Go w tym co było
i jest objawione przed wieki
a On odnajduje się we mnie
bez dwóch zdań
jestem miejscem spotkania
i osobą
tego co było
co jest
i będzie w kolejnych pokoleniach

     (czwartek, 15 stycznia 2015, g. 9.32)

***

jest Bóg

w spotkaniu oczekiwanym
długo krócej ale bardzo
w wydarzeniu spotkania się osób
w ich istocie (co ich stanowi)
w pierwszym uścisku
w słowie pozdrowienia
między czekającymi
a potem
już mieszka
jest z nami
między swymi

jest przekazywany
rodzi się między nami
zobacz usłysz poczuj
ten moment chwili w sobie
powiedz zapisz
najlepszy argument
istnienia działania miłosci
Boga na świadectwo prawdzie
jest w Tobie
twoja wiara i rozum
droga-prawda-życie

    (czwartek, 15 stycznia 2015, g. 9.19)

***

pokój pomoc łaska

skądże mi nadejdzie
nadeszła nadchodzi
od Boga samego
(tego który jest
był i który nadchodzi)
w wierze i rozumie
w zrozumieniu
tego co się dzieje
w Kościele w Brukseli
i w Domu św. Marty
przez Edwarda i jego przyjaciół
przez naszych przyjaciół
tu gdzie mieszkamy
i w księdze twarzy
żyjemy w prawdzie
i na jej drodze wyborów
osobowo-odpowiedzialnych

jestem drogą-prawdą-życiem
każdy świadomy tak ma
myślący ze swojej istoty
tam musi szukać i pytać

    (środa, 14 stycznia 2015, g. 14.12)

***

reklama

uśmiecham się
do ludzi z reklam
pięknych lub śmiesznych
chcę jeszcze z pięć minut
być na tym świecie

   (środa, 14 stycznia 2015, g. 13.23)

***

hic et nunc

jeszcze jestem
to znaczy tu i teraz
co znaczy tu i teraz
dla ciebie
co znaczę

wiem
nikt nie spyta

   (środa, 14 stycznia 2015, g. 13.16)

***

być o-sobą

co znaczy
każdy wie i nikt
można się przyzwyczaić
do stanu bieżącego
dziadowania
wójtowania
dyrektorowania
księdzowania
panowania
podporządkowania
a bycia sobą?
tylko to się liczy

   (środa, 14 stycznia 2015, g. 13.15)

***

terroryzm
              przeciw komuś
                 i antyreligiom

rozważam terroryzm
rozważania o terroryzmie snuję
każdy może być terrorystą
w swoim świecie
domu
kościele
religii
granicach władzy odpowiedzialności
i form podporządkowania

jeśli bez dialogu z nami
chce wywrzeć nacisk
aż po groźbę śmierci
nie tylko cywilnej
byś byśmy
wierzyli
myśleli
żyli
jak on ona ono oni

wiara i rozum
w wolności
wznoszą do kontemplacji
nie do zabijania
ani przemilczania
ten kto ucisza przemilcza bliźniego
(nie musi używać broni)
ołówek pióro blog
nazywa wyraża
(i cóż że czasem prowokuje)

uciszania przemilczania
nie nazywaj miłością
terrorysto

     (środa, 14 stycznia 2015, g. 9.54)

***

modlitwa natchniona (poranna)
                        nam wszystkim
                              czyli Kościołowi w Polsce
                              świeckim i nieświeckim

Boże mój Boże Boże
skądże nadejdzie mi pomoc
nadeszła od Ciebie
przez zrozumienie
tego co się dzieje
bo dziać by się nie działo
gdyby nie było (stworzone)
wiara i rozum
żyć bez siebie nie mogą
(nie powinny zbyt długo)

nie trzeba pytać
w rodzinie ludzkiej
czy mogę przyjechać
spotkać się z Tobą

mogę tylko spytać kiedy

jesteśmy dla siebie stworzeni
człowiek jest drogą Kościoła
z Polski Belgii Watykanu
ten który zna siebie
żyje w dialogu z innymi
i ze światem całym
miłosierny wszystkim
i wszystkiemu
miłosierdzia dostąpi
dostąpimy

   (wtorek, 9 stycznia 2015, g.9.19)

***

byle zagrożenie

nie włączyłem dzisiaj
twarzy ksiąg
boję się że byle co
albo byle kto (anonim?)
może zdmuchnąć płomyk
który wczoraj zapłonął
w świetlicy szkoły
Rzeczpospolitej Norwidowskiej

    (poniedziałek, 8 stycznia 2015, g. 1.14)

***

plaster czasu

czas
dla człowieka (myślącego)
to wydarzenia tu tam
teraz w każdej chwili
nie ruchy Browna i inne
ale prowadzące do celu
życie człowieka ma sens
to droga-prawda-życie

czas leczy zdarzeniami
zranioną osobę (duszę)
jeśli łaskę w nich dojrzy i przyjmie

    (poniedziałek, 8 stycznia 2015, g. 12.10)

***

Betlejem w Strachówce

może być ich wiele
ja opiszę swoje

wczoraj przeżyliśmy
w gronie pasterzy
którzy przyszli
bo coś się dzieje
wszyscy usłyszeliśmy
doszło do nas z Brukseli
w drodze do Krakowa
za półtora roku

boję się dotąd
by nie uleciało
albo nie padło
pod mieczem Herodów
którzy spisek knują

tylko szczerzy ludzie
zła się nie ulękną
bo Ty jesteś z nami

ps.
Bóg jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.

     (poniedziałek, 12 stycznia 2015, g. 10.14)

***

zagubieni

czy coś tu było
między tymi liniami
a drogą opisaną w piątek
o godzinie 9.49

nie wiem tak sądzę
że coś wpisałem w niedzielę
ale nie ma
pewnie się skasowało
z resetowaniem Internetu

nikt mi nie pomoże
bo nikt nie wie ze mną
(nie czyta nie zagląda)
tylko w tym mamy wspólnotę

   (poniedziałek, 12 stycznia 2014, g. 10.03)

***

droga

skądś
dokądś
nawet gramatycznie
stylistycznie
lingwistyczne
nie jest zbyt prosta
do wypełnienia
słupkami oznaczeń

a w naszym życiu

ktoś nas postawił
w jakimś jej punkcie
nie dając wyboru
dla własnej przyjemności
czasem tylko chuci
a może i aż gwałtem
albo z miłości
do innej osoby
związanej z nią
jakoś
ze mną z nami

są też przypadki
że nas oczekiwali
jak wypełnienia
wielkiej miłości
wiary i rozumu
do wszystkiego
co ich stanowiło
w nowennie pokoleń

kiedy zrozumieliśmy
albo zrozumiemy
własną drogę
wyborów
dociekań
postanowień
splecionych
z tym co było
co jest
i co będzie

nasze wybory
są nasze i nie nasze
połączone z prawdą
którą odkrywamy
w pocie swego czoła
w świecie który się dzieje
jest życiem dokoła
i w nas
prawda staje się drogą
droga prawdą w nas
bardzo osobowo
inaczej jej nie ma
nie może

pytaniem pozostaje
do dalszych rozważań
czy droga wystarczy
by (roz)poznać
kto cię na niej prowadzi
czy trzeba powiązać
z prawdą i życiem (świata)

    (piątek, 9 stycznia 2015, g. 9.49)

***

istnienie (2)

gdzieś idę
w coś wchodzę
coś myślę
i czuję
odchodzę
przechodzę
więc jestem
jeszcze
bo byłem
i to jest OK

   (czwartek, 8 stycznia 2015, g. 11.08)

***

istnienie (1)

kiedy piszę
jestem konkretem
tu i teraz
ucieleśnionym
uduchowionym
jestem
bo myślę i piszę
jestem
więc myślę i piszę
bo ktoś mnie chciał
jestem
myślę
piszę
ktoś jeszcze chce

   (czwartek, 8 stycznia 2015, g. 10.35)

***

punkt zwrotny (osobowy)

punktem odniesienia
moich radości
już nie niepokojów
nie są mądre książki
ani mądrzy autorzy
nauk sztuk wszelakich
ani kazania i rekolekcje
ani prawo takie owakie

jest nim
droga-prawda-życie
przeżyte
poznane
przyjęte

wiara i rozum zadomowione
w locie ku kontemplacji
ku prawdzie jedynej
słów i czynów
wewnętrznie powiązanych

   (środa, 7 stycznia 2014, g. 14.24)

***

w świątyni odrzuconych

w wigilię trzech króli 2015
zdarzyło się w mieście Tłuszczu
nawiedziliśmy świątynię odrzuconych
powiatowy urząd pracy

bezrobotni są wykluczeni (lepiej brzmi)
wykluczeni są bezrobotni (to ma sens)
sięgnąłem dna
a może zszedłem głębiej życia-prawdy-drogi
wspólnoty ubogich tego świata

w kościele moim naszym
odpowie mi tylko pp. Franciszek
w świecie moim naszym
tylko urząd pracy bezrobotnych

w biurze jest czysto i ciepło
są stanowiska pracy urzędniczej
kolejka oczekujących sprawnie obsługiwana
choinka (to czas świąteczny wielorako)
wśród ozdób dominował fiolet

wiem co ja tu robię - dobrze że byłem
jestem z żoną przewodniczką po urzędach
wszak na codzień DyrKa
pilnuję tylko dowodu osobistego
okularów i długopisu (no i notatnika)
jestem (o)sobą z pamięcią tożsamością
refleksją i lekkim smutkiem rosnącym
bardziej refleksją niż smutkiem

dla (od-czucia) sprawiedliwości dziejowej
dobrze że byłem byliśmy
cząstką wspólnoty bezimiennych (masy)
żona dyrektorka z mężem byłym pracownikiem
DyrKa sławnej Rzeczpospolitej Norwidowskiej
ja - katecheta stanu wojennego i potem
żona musi zwolnić pracownika... wyjątek dziejów naszych
bo ksiądz nie chciał starego ojca wójta katechety

rekapitulacji sprzyja życia zawodowego (nie tylko)
aktywności życiowych świadomych z wyboru
przez poznanie prawdy objawienia i w niej uczestnictwo
bo takie życie świata i Kościoła było (1978-2015)

usłyszałem i dałem się porwać cudowi dziejów
naszych polskich i kościoła w świecie współczesnym
"walczyłem" - jak mogłem - o wolność i demokrację
o godność osoby człowieka w Polsce/PRL-u
współutworzyłem małą gminną (iskrę/ogień)
Solidarność wielce narodową zwycięską

byłem 33 lata katechetą Kościoła Katolickiego
pierwszym wójtem samorządnej polskiej gminy
dzisiaj sięgam dna wspólnoty naszej
kościelnej i ustawowej
bo dzisiaj oddaliliśmy się od siebie
straciliśmy oparcie z czyjejś woli

nie jestem (jednak) sam
obok czeka młoda matka z dzieckiem
dziecko płci córka bawi się konikiem Pony
jest też samotna kobieta
i matka starsza z bezrobotnym synem
długopisy na łańcuszkach przyśrubowanych
znów ktoś z kimś wchodzi (matka ojciec syn)
co ja bym tam sam robił zagubiony
jak kret wyciągnięty na powierzchnię
żona karmicielka matka całej rodziny
jeszcze jedno przejść musi upokorzenie

bezrobotny ma status czytam informacje
status osoby bezrobotnej
filozofia osoby (i wolności) mnie doścignęła
nie w kościele ani w samorządnej gminie
ale w biurze pracy poszukujących
mam prawa i obowiązki
ale i ten status niepewny można stracić

zamykałem oczy na stanowisku pracy
uprzejmej urzędniczki
łączyłem się z Bogiem
może kiedyś tu spotkam
bezrobotnych duszpasterzy
Piotra Andrzeja Jakuba Judę itd.

cieszyła mnie wiara i nadzieja
że ktoś to przeczyta co notuję
że mądry przeczyta pomyśli zrozumie
nikt nie chce żyć i umierać dla siebie

w życiu i pracy jest podobnie
rodzisz się bo ktoś cię zechciał - syna
(Helena i Jan nowennę odprawili do św. Antoniego)
tak tylko też można zostać katechetą KK
ktoś Cię zechciał osobę osobowo
w stanie wojennym do pracy z młodzieżą polską
koniec jest gorszy - ktoś ciebie nie chce
nie chciał mnie ksiądz proboszcz
stanął po stronie wrogich anonimów

wsłuchiwałem się w wieczorne wiadomości tv
czy zauważyli że statystyki bezrobocia wzrosły :-)

     (wtorek, 6 stycznia 2015, g. 13.14)

***

trzech czworo siedmioro

u nas pochód 3 Króli
już chodzi (od rana)
Marysia Olek Andrzej
kręcą się po domu
czwórka innych króli
gdzieś poza domem
matka żona królowa
suszy sobie głowę
wyszła spod prysznica
sługa sług notuje

    (wtorek, 6 stycznia 2015, g. 11.08)

***

moja pewność

wiecie
każdy to wie
że w relacjach osób
jest Bóg
no coś Bożego
idźmy na kompromis

ojciec żona mąż
córka syn matka
zawsze mają chwilę
że są zachyceni
(sobą relacjami między)
na samą myśl
powiew podmuch
najlżejszy z możliwych
bez względu na odległość
także we śnie

    (niedziela, 4 stycznia 2014, g. 12.02)

***

uwaga uwaga

nagle bierze mnie
nie wiadomo jak
gdzie i dlaczego
z niczym się nie wiąże

muszę ciszy zaczerpnąć
wejść w nią na chwilę
tyle może dać i daje
że nikt by nie odmówił

poza czas wyprowadza
bo nic ważniejszego
wtedy być nie może
wszystko jest na tak

jak długi to zachwyt
raczej krótszy niż długi
ale może trwać i trwać
nie ode mnie zależy

owszem nie odchodzi
z minuty na minutę
z chwil i wydarzeń kolejnych
gdy pytam dlaczego ja mnie

co to było nie wiem
po czymś spojrzeniu myśli
zawitało zadowolenie większe
bezinteresownie przeszło w zachwyt

tym razem
na schodkach werandy
szedłem po drewno
owocuje aż takim zapisem

    (sobota, 3 stycznia 2015, g. 12.55)

***

inna doba doby dób

świat się wychylił objawił
padliśmy sobie w objęcia
nawet udało się słowo zapisać
znów poszedłbym spać
ile objawień przyjąć
ile objęć zrobić się da
człowiek to ciało uduchowione
duch ucieleśniony
więc się męczy też i zużywa

    (sobota, 3 stycznia 2014, g. 10.35)

***

teoretykom

kiedy stajesz
siadasz klękasz
do modlitwy to co
pomaga służy też tobie
pokój przynosi

z obowiązku
tyż dobrze
a jeśli tylko
z miłości
brawo

a jak kochasz
ojca matkę
żonę dzieci
żyjesz mówisz
robisz swoje

nie czepiaj się
teoretyku
za bardzo
żyj kochaj
obowiązkowo

    (sobota, 3 stycznia 2015, g. 9.58)

***

zadowolony

czuję że jestem
zadowolony
z dni które były
przeprowadziły mnie
przez czas świateczny
a nawet przez próg lat

jakie były
i dlaczego jestem zadowolony
sprawdzę w zapiskach
wersowanych na post scriptum
nawet podwójnym post post
ps.
każdy może sprawdzić
w każdej chwili
ze mną lub bez

   (czwartek, 1 stycznia 2015, g. 20.13)

***

stare dzieje, nowy rok

                       abp H.Hoserowi
                       prob. Mieczysłowowi
                       Prezydentowi Wałęsie

z pewnych placówek
się nie odchodzi
wybaczcie najbliżsi
nie schodzi się z krzyża

jego ramiona jak gmina i parafia
jego drzewo jak Kościół i świat

cóż w tym dziwnego
nikt nie żyje
i nie umiera dla siebie

żyłem szukałem prawdy
czas sprzyjał wielkimi zdarzeniami
w dziejach Kościoła
Polski i świata
16 października 1978 coś się wydarzyło
czego podmuch
jak uderzeniowa fala po wybuchu
idzie dalej i dalej przenika
bo to jest moja matka ta ziemia
bo to jest moja matka ta Ojczyzna
to jest moja Europa i świat

Matka Boża w Ogrodzie (w Annopolu)
stoi od 1910
żeby nie cofać się dalej
(po Prusa i księdza Józefa)
my przyjeżdżamy od początku
łańcucha pokoleń (Adama i Ewy)
zamieszkaliśmy i mieszkamy
zawsze w Kościele i Polsce
patriotyczny i religijny nasz ród
chorągiew ze świętym Antonim (Franciszkiem?)
jest noszona w parafii od 1948
Dąb Katyński rośnie pod szkołą
vota Solidarności stoją na ołtarzu
Rzeczpospolita Norwidowska
sięga korzeni ponad chaosem
przekonań płytko współczesnych
i niesoborowych
które ani osoby ani wolności
ani wiary z rozumem w parze
kontemplować nie potrafią
szybując do istoty rzeczy
w postawie miłości intelektualnej
dając głos aniołowi który woła
słowem w nas zamieszkującym
z czynami wewnętrznie związanego

ksiądz biskup jest od 2008
ksiądz proboszcz dwa i pół roku
nie zmienimy ludzkich kalendarzy

czy umrę tutaj
w sercu mojej Polski i Kościoła
nie zależy od żadnego z nas

kto z kim rozmawia
kto nie
już tak
na świadectwo prawdzie
nowego roku i dziejów

   (czwartek, 1 stycznia 2015, g. 12.40)

***

 roz-poznanie

jak rozpoznajecie
rozpoznajemy
Ducha Świętego
po owocach
słowach i czynach
wewnętrznie powiązanych

raz rozpoznany
łatwiej roz-poznawalny
i po czym jak jeszcze

nagle w nas mówi
budzi się lub nas głos
to czego szukamy
na co czekamy
nagle jest
jakąś propozycją
którą możemy przyjąć
odrzucić lub zostawić
bez rozpoznania zapisania

często łamie standardy
daje siłę nowość
nie zostawia
z palcem na lodzie

często przychodzi w potrzebie
nad ranem
błyskiem
lub dłuższym ciągiem
i owocowaniem myśli

w radości nagłej
z byle czego
(fakty są częstą podpowiedzią)
i ni stąd ni zowąd
małych średnich wielkich
zdarzeń wydarzeń
w rodzinie świecie
(czyli i Kościele
czyli też w sakramentach)
w Internecie najczęściej?
zawsze w dziękczynieniu
ps.
i chyba (na pewno) to
że takie pytania ktoś
i kwestie podejmuje

      (środa, 31 grudnia 2014, g. 13.41)

***

cud zapisywania

gdybym Cię nie zapisywał
duchu mój święty
cóż bym najlepszego uczynił
kto wiele zapisał
temu wiele przebaczone będzie

bo kto Cię nie zapisuje
jak ma Cię rozpoznać
skoro objawienie
to zgodność słów i czynów
wewnętrznie powiązanych
ps.
czy mógłbym?
niepokój by mnie rozsadził

   (środa 31 grudnia 2014, g. 11.21)

***

zerwanie

opowiedziałem całe życie
najpierw je przeżyłem
co samo oczywiste
w rzeczywistości i narracji
droga-prawda-życie
się wiła dziesięcioleciami
teraz jeszcze została prawda
i życie się snuje
ale ktoś zerwał (tę nić)
nadgryzł samorząd
dopełnił kościół (par-diec)
ps.
odpuść im
bo nie wiedzą co czynią
po 61 i 33 latach
tak działa zaślepienie
i trwanie w uporze
biskupów proboszczów
wikarych najmniej
szaraki niczego nie mogą
w tej instytucji (władzy)

    (środa, 31 grudnia 2014, g. 9.52)

***

modlitwa (poranna)

modlitwa poranna
daje lub może dać
cały świat
Boga biblijnego
(to najważniejsze?)
i twój własny
w granicach doświadczeń
wiary i rozumu
jeśli dane ci było
mieć odwagę myślenia
i całej reszty
i okoliczności wiary rozumnej

cały świat sensów
sensu jedynego
twojej osobistej
drogi-prawdy-życia

przekrocz bracie siostro
córko synu żono i ojcze
ograniczoną wiarę
i wejdź na pola zielone
wiary i rozumu
szybuj ponad nimi
zakorzeniając się
w prawdzie

   (środa, 31 grudnia 2014, g. 7.59)

***

ukołysany

jakieś dłonie
w kołyskę złożone
niosą mnie niosą
przez ocean sensu
już tak długo

    (wtorek, 30 grudnia 2014, g. 18.45)

***

post i komentarze

każdy dostaje dostaje
przez całe życie świadome
okruchy większe i małe
do składania obrazu siebie i świata
co zobaczy i kiedy któż wie
można nazwać drugim narodzeniem
z ducha bardziej się wie
widzi podobieństwo zapowiedziane

okruch do okrucha
dzisiaj się składa
najlepiej w Internecie
najwięcej danych
bez cenzury dochodzi
czy chcesz czy mniej chcesz
i czy umiesz zrozumieć
w oparciu o własną drogę
a właściwie drogę-prawdę-życie
na ileś szukał
na ileś poznawał
na ileś otwartym człowiekiem
bo trzeba przyjąć to co dają
co przychodzi przychodzi
i się rodzi
na naszych oczach
za dni naszych
ps.
mam nowego
znajomego księdza
z Rzymu i Szkocji jednocześnie
i Spotkań Młodzieży 2016

   (wtorek, 30 grudnia 2014, g. 16.55)

***

świadkowie naoczni

jesteśmy i będziemy
inaczej się nie da
każdy czegoś
co zostało mu dane
nie szkodzi że innym też

bądź wierny idź

ja tak od 38 lat
to znaczy od 36
ale promieniuje już
i organizuje następne lata
to COŚ

    (wtorek, 30 grudnia 2014, 15.02)

***

trzy plus cztery

trzech było magów
mędrców i monarchów
różnie ich nazywamy
a ja liczę inaczej
trzy plus cztery
to znaczy plus czwarty
nieodłączny od mądrych
od nas wszystkich
w pewien sposób
każdemy tylko wiadomy
to jest Duch Boży
bo bez Niego
niczego by nie było
z tego co było
i być może
ps.
zaczynając od Strachówki
powiatu i diecezji
Rzeczpospolitej Norwidowskiej
bo tu mieszkam/mieszkamy :-)
główne zadanie przychodzi od Niego
przez innych i od dziejów

      (wtorek, 30 grudnia 2014, g. 12.26)

***

Kościół 2016

rozmawiam ze światem
ale świat o tym nie wie
albo się ukrywa

ze świata przyszło wezwanie
w formie propozycji
żeby Kościół przeżyć z nim
jeszcze raz podfrunąć

jak piórko

bo Duch Boży mówi
przez wszystkich
do wszystkich
albo (tylko) może
ps.
nie zważając na grzechy
ani zasługi

    (wtorek, 30 grudnia 2014, g. 11.11)

***

kalambur

wśród ludzi
którzy żyją czymś
ktoś żyje
czekaniem na śmierć
no bo czym
no bo jak
dniem za dniem

    (poniedziałek, 29 grudnia 2014, g. 20.47)

***

potencjał zgody

o! stwierdzam że
żeby żyć
z kimś trzeba być w zgodzie
z czymś?
synem
żoną matką siostrą
światem
z sobą
z Bogiem
bo jak inaczej
utrzymać życie
(potencjał trwania)

    (poniedziałek, 29 grudnia 2014, g. 19.11)

***

dotknięcie Fobosa

każdy ma to coś
co go prowadzi
(także księżycuje)
nie tylko w genach
w wychowaniu
lub zaniedbaniu wychowania
w kulturze otoczenia
dobrej lub złej
każdy ma to coś
ale czy uchwyci
daj Boże
daj Boże
ps.
byle to nie była
pożądliwość ciała (seksu)
oczu i tak dalej
i pycha żywota

     (poniedziałek, 29 grudnia 2014, g. 12.41)

***

w dialogu

żyliśmy
wszystko mieliśmy przed sobą
żyjemy
wszystko mamy za sobą
widzimy
że wszystko było dobre
wiadomo
prócz grzechów
ale
czy to zawsze trzeba powtarzać
ps.
zgadnijcie
z kim dialog
z Bogiem
czy stworzeniem

    (poniedziałek, 29 grudnia 2014, g 11.11)

***

kot sensu

sens jak kot za oknem
czeka żebyś wpuścił
wystarczy uchylić
jest udomowiony
zależny (też) od ciebie
i twojej spiżarni

więcej życia
to nie więcej sensu
ale większa szansa
zależy od drogi i prawdy
nie narodził się wczoraj
i nie umrze jutro
jest zadomowiony
ps.
nie ma wiary bez myślenia
i sensu na pewno

    (niedziela, 28 grudnia 2014, g. 11.02)

***

blask prawdy

jest we mnie gdzieś
wiara że istnieje
jeszcze lepszy świat
niż ten nasz

że nic z tego
co się wydarzyło
nie przepada w mroku
ludzi zalęknionych
o swój własny blask

na pewno gdzieś już
taki świat jest i ludzie
cóż w tym nadzwyczajnego
bywać normalnym

     (sobota, 27 grudnia 2014, g. 21.59)

***

bezrobotni

nigdy (chyba) nie ma
dobrego czasu na bezrobocie
bezrobocie czyni nas
bez nas
wyobcowuje
stempel stawiając na czole
zbędni
z ręki Stwórcy (po co) wyszli

w moim przypadku jest tak
byłem częścią świata mego
w dzieciństwie na podwórku
za czasów PRL
potem swojej klasy
grupy studenckiej
pielgrzymek
duszpasterstw
commuters
kursów
płetwonurków
jazdy konnej
czytelnictw
bibliotek
autostopu
wędrówek z celem i bez
piszących do szuflady
marzeń o wolności
młodych tego świata
w Taize
Solidarności
zmieniających świat
Polskę
Europę
gminę
uczących
nauczających
katechizujących
Rzeczpospolitą Norwidowską

a potem już nie
teraz już nie
i nic
tego nie zmieni
prócz słów tutaj zapisanych
nie jestem częścią
nawet własnej historii
zakazane cenzurą

    (sobota, 27 grudnia 2014, g. 20.30)

***

wszystko i ograniczenia

prezydent Obama
miał wszystko
i kończy kadencję
ja miałem wszystko
każdy może mieć
na swoją miarę

nie można mieć więcej
niż każdemu dane
do przeżycia
wyborów
poznania

decyzji
na tak i nie

    (sobota, 27 grudnia 2014, g. 14.46)

***

koleje rzeczy

kolejny Barańczak
przeżył życie
znał PRL i Paryż
i Amerykę
poznał chorobę i śmierć
ps.
ja poznaję jeszcze
słuchając tv

    (sobota, 27 grudnia 2014, g. 12.29)

***

hymn o dzielnej rodzinie

na tym etapie życia
(wcześniejszej prawdy i drogi)
gdy droga ma wielki udział
w prawdzie poznawanej przyjętej
rodzina moja twoja nasza nasze
jest jedynym schronieniem
gdy zawiodła tzw wspólnota lokalna
czyli polska gmina samorządowa
i kościół polski parafalno-diecezjalny
słowo i rodzina trwa dłużej
(wiara i rozum i Kościół Domowy)
niż zmienne kadencje władz tu i tam

niewiastę dzielną któż znajdzie?
jej wartość przewyższa perły
serce małżonka jej ufa
na zyskach mu nie zbywa
nie czyni mu źle ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia
już widzi pożytek z swej pracy
jej lampa wśród nocy nie gaśnie
dla domu nie boi się śniegu
bo cały dom odziany na lata
sporządza sobie okrycia
jej szaty z bisioru i z purpury
w bramie jej mąż szanowany
gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie
strojem jej siła i godność
do dnia przyszłego się śmieje
otwiera usta z mądrością
na języku jej miłe nauki
powstają synowie by szczęście jej uznać
córki i mąż ażeby ją sławić
wiele niewiast pilnie pracuje
lecz ty przewyższasz je wszystkie
kłamliwy wdzięk i marne jest piękno
chwalić należy niewiastę co boi się Pana
z owocu jej rąk jej dajcie
niech w bramie chwalą jej czyny

objawienie to słowa i czyny
wewnętrznie powiązane
bardzo ich dużo
w Rzeczpospolitej Norwidowskiej
ps.
ksiądz profesor Frankowski
kazał się uczyć Biblii na pamięć
na starość i bezrobocie jak znalazł

     (sobota, 27 grudnia 2014, g. 11.07)

***

modus vivendi

przeżywam życie
słowem
i zrozumieniem
zrozumieniem i słowem
przeżywam
zapisuję

w zwykłym dia/logu
albo wielkim jak Internet

    (piątek, 26 grudnia 204, g. 13.55)

***

śmierć poety

Barańczak umarł w Bostonie
dał post (doniósł w Internecie)
norwidolog w Kielcach

kiedyś reagowałem tak:

"WAM NA DROGĘ

szukałem cienia waszych pleców
i z waszych myśli tkałem swą nadzieję
ciągłą trwogę jednak czułem
że odejdziecie
i że nie poradzę

dzisiaj was już nie ma
patrzę dokoła
tylko bardziej zadumany
na świat
na ludzi
nie na wasze groby

bo dzisiaj innym
trzeba dać schronienie
- wypuściliście wątek tajemnicy -
dobrze
podejmę
stanę na rozstajach" (1980/83)dzisiaj mam większe zrozumienie

drogi-prawdy-życia

wtedy natchnienie?

wy-czucie

współ-czucie

einfühlung

itd.

ps.

tamto było po śmierci

Fromma Iwaszkiewicza

dołączył Białoszewski

     (piątek, 26 grudnia 2014, g. 12.45)

***

zrozumienie

zrozumienie raz dane
nigdy nie przemija
(przed demencją)

jest silniejsze od chandry
zmiennych nastrojów
obraz i uraz(ów)
nieporozumień

to co było ma sens
i to co jest i będzie
tak świat jest stworzony
i człowiek racjonalny
duchowy wszelaki
jeśli chce

zrozumienie jest większe
niż świat współczesny
i polski episkopat

    (piątek, 26 grudnia 2014, g. 12.18)

***

ludzie zrozumienia

ludzie
czy wy wiecie
ile daje zrozumienie

więcej
niż tradycja dać może

zrozumienie jest ucieleśnione
bardziej od wiary
wiara jest bardziej
wielkanocna

wiara tradycja
sakramenty
nic nie tracą z wiedzą
zrozumienie daje
smak
tego co jest
nam dane
w przeżyciu
drogi-prawdy-życia

wiara i tradycja
bardziej tego
co było

jest
bo było
łączy wiarę i rozum
w dwa skrzydła
kontemplowania prawdy

     (piątek, 26 grudnia 2014, g. 11.28)

***

metafizyki

zostawcie mnie z metafizyką
przyniosę jakąś korzyść
(na przykład w urnie po całopaleniu)

siedzę już na chmurce
kontempluję najdalsze galektyki
najbliższego Boga
bardziej się nie da

zostawcie mnie proszę
nic po duchu wśród żywych
tylko może straszyć

zapukajcie czasem
odpowiem w Internecie
(Intranecie)
uchwycę co trzeba
między mną a światem
między nami
w rodzinie
Kościele
Polsce
Europie...

duchy ja wy
to inna epoka
inna planeta
inny Kosmos

     (czwartek, 24/25 grudnia 2014, g. 20.30-13.15)

***

eucharystia

napaliłem w piecu
czekał przy nim Pan Bóg
ciepło będzie wspólne
obowiązek spełniłem

dostałem co dostać miałem
odmedytowałem pokojem
łaską i zachwytem
dziś będziesz ze mną w raju
jestem
niech ci się stanie według słowa mego
(niech mi się stanie według słowa twego)

    (czwartek, 25 grudnia 2014, g. 11.40-12.20)

***

alfa i omega

człowiek odwrócił się na koniec życia
i widział że wszystko było dobre
- jak na jego wyczucie i ogląd
na miarę zrobione od początku

pamiętał grzechy i spowiedzi
choć ich już nie było
one wszystkie były odpuszczone
jako i on wszystkim darował
nie pamiętał złego (czasu)
- wszystko było potrzebne koniecznie?

było minęło
zostało (samo) dobro
im pozostanie
tak cudownie jesteśmy stworzeni

     (czwartek, 25 grudnia 2014, g. 11.30)

***

potęga osoby (1)

pod moimi palcami
powstaje cały świat
nie mogę ex nihilo
niczego
muszę w dialogu z tworzywem
mi nam danym
ja tylko przeżywam
przyjmuję co jest mi dawane
i opisuję

    (czwartek, 25 grudnia 2014, g. 12.00-12.25)

***

potęga osoby (2)

czy wiesz
ile razy był Norwid na mszy
ile razy u spowiedzi
ile wierszy napisał może wiesz
wiesz że był Norwid

    (czwartek, 25 grudnia 2014, g. 12.19)

***

tradycja czci godna

znajomi na Facebooku
podsyłają mi linki
na tradycjonalizm
w Kościele
ale on nie zna granic
wszystko chce poddać
pod swoje panowanie
Polskę i świat cały
wyobcowuje
(wyobcowanie jest ich
drugim imieniem?)

Bóg religia i Kościół
są w nim i dla nich
teorią do czczenia
i tyle
bez dyskusji

forma życie pożera
symboliczne gesty
ważniejsze niż życie
i droga i prawda
rozpoznawana
podejmowana
przez osobę w czynie
z odpowiedzialnością
ze zrozumieniem

dla nich najważniejsze
jak się mszę odprawia
i przyjmuje komunię

jednostka niczym
jednostka zerem
z wiarą i rozumem
w wolności osoba
wszystko współtworząca
ps.
czy według nich
ktoś może powiedzieć
pozwól odejść słudze swemu
bo moje oczy widziały
wszystko ciągle jest nowe
rodzi się w dialogu i mieszka

    (Wigilia 2014, g. 9.58)

***

Boże Narodzenie 1981/2014

największe Boże Narodzenie
przytrafiło się nam
w pewnej polskiej gminie
i mnie oczywiście
3 Maja 1981 roku

po sumie w kościele
z błogosławieństwem
komunii świętej nad świętymi
przeszliśmy do świetlicy
sali przy OSP
trzy godziny gadałem
krzyczałem gdy trzeba
o wolności godności
solidarności ludzi i narodów
o prawach człowieka osoby

i tak się stało
wykonało się
i jest
zaowocowało tchnienie
nad nami i światem
z 16 października 1978
na wieki wieków amen

wszystko wtedy się poczęło
z tego co się poczęło
czego obchodzimy rocznicę
dwudziestą piąta dla niepoznaki
żeby każdy musiał pracować
w pocie swego czoła
żeby zrozumieć
dlaczego świętuje
Boże Narodzenie 2014

nawet biskup i kuria
miejscowy ksiądz proboszcz
tego nie rozumie
mają inną Polskę i Kościół
inne głoszą kazania

przezywają mnie teraz
- najchętniej anonimy
pod symboliką złowieszczą
na przykład "znajomy111" -
siewcą nienawiści
zdrajcą dzieci rocznicowych
i komunijnych
(tylko z klas pani K)
głoszą w Internecie
że wspomniany pan Józef
nie uszanował próśb i rad
twierdził że ma swój sposób
na nauczanie religii katolickiej
wyniki jego pracy
muszą teraz dźwigać
i naprostować
w duchu nauki Pisma Świętego
nauki Kościoła i Papieży

powiedzieli napisali
że żyłem nadaremno
i wszystko złe co (z)robiłem
wydali wyrok niepowołani
uśmiercili mnie i rodzinę
na swój herodowy sposób
piłata annasza kajfasza
ręce umyli
do stołu usiedli
weszli na mównice
o pokorze uczyli (mnie/nas)

a ja słyszałem - na krzyż
(tyle razy czytane od ołtarza
z synami w tercecie)
na krzyż na krzyż z tobą
z wami z taką Polską
my mamy swoją (wizję i plany)

papież mnie za nich przeprosił
czy przed nimi obroni
ps.
jest tutaj

     (wtorek, 23 grudnia 2014, g. 21.33)

***

sobowtór sobo-wtóry

chciałbym mieć bliźniaka
brata nie brata
podobnego niekoniecznie
we wszystkim

podobnie odrzuconego
w społeczności lokalnej
i w kościele jakimś
niekoniecznie katolickim

o podobnym wieku
i przebytej drodze
bogactwie przemyśleń
doświadczeń życiowych

niechcianego powszechnie
którym gębę sobie ociera
kto chce zrobić karierę
albo być liderem lokalnym

usiedlibyśmy sobie czasem
w barze przy piwie
pogadać pośmiać się
powygłupiać na swoje miary

kosmicznie egzystencjalne

     (wtorek, 23 grudnia 2014, g. 19.04)

***

opłatek

łamię się opłatkiem słowa
w Internecie
więc wszędzie
ze wszystkimi
z całym światem
Kościołem
diecezją parafią
gminą i szkołą
nie wykluczam nikogo
wiarą i rozumem
pamięcią tożsamością
drogą-prawdą-życiem

   (niedziela, 21 grudnia 2014, g. 12.38)

***

świadkowie

dobrze jest mieć
w rodzinie
koło siebie
gdzieś kogoś
kto zna Boga
babcia dziadek
rodzic syn córka
lub wnuk
bo spotkał
poznał
jak można najlepiej
osoba osobę
to nie musi być
aż biskup
albo proboszcz
lepiej
gdy ktoś bliżej
ps.
chciałbym
żeby i moja osoba
prowadziła do Boga
droga-prawda-życie
za życia i po śmierci

   (niedziela, 21 grudnia 2014, g. 12.00)

***

jest był i będzie

Bóg dał się w faktach
i ich zrozumieniu
był jest i będzie (więc)
w każdym spojrzeniu
w każdym oddechu
po drodze w sakramentach
(często lekko nakazanych
w słowach znakach narzędziach)
rekolekcjach i książkach
pamięć i tożsamość
droga-prawda-życie
w rodzinie Kościół Domowy
parafia wielka jak Internet
ps.
organizacja tego nie uznaje
nie rozpoznaje czasu nawiedzenia
choć na ich terenie
działo się i dzieje
to może tylko osoba
człowiek to ten kto zna siebie
człowiek jest drogą Kościoła
myśli czuje i czyni
na pamiątkę mistrza z Nazaretu

    (niedziela, 21 grudnia 2014, g.10.08)

***

szlakowi

jedni chodzą po górach
czasem ryzykują
wyznaczają trasy
inni po krawędziach bytu
też są odważni
choć nie ryzykują

    (sobota, 20 grudnia 2014, g. 13.10)

***

rodzinka i święta

rodzina jest świętem
które trwa
bez końca?
ogniwami łańcucha
do i od Adama i Ewy
alfa i omega
jezusowa rodzina
jest najpiekniejsza
ani grama w niej egoizmu
i innych wsobności

rodzina jest świętem
krzątaniem zwyczajnym
przed w trakcie i po

dojrzałem cieszę się
i spokojnie czekam na śmierć

    (sobota, 20 grudnia 2014, g. 11.12)

***

list do papieża (4)

Ojcze Święty
nie wiedzą nasze dzieci
czym był dla rodziców
przyjazd JPII w 1979
że dotknęliśmy w nim
wolności
świętości
Boga samego

dziękujemy za świat
mistrzowsko zrobiony
bo widział Bóg od początku
że jest dobry i piękny
niepiękny jest tylko grzech
ale o nim tylko z Tobą szepczemy

dziękujemy że świat jest z nami
zawsze
i telewizja
i Internet
i dobrzy ludzie w nich

że przychodzą przychodzą
ze słowem i obrazem
także Twoim
do naszych domów
do nas
każdego
bez wyboru odrzucenia
człowiek jest drogą Kościoła

do ciebie piszę
Ojcze Święty
powiedz to księżom i biskupom
którzy zamknęli się gdzieś obok

     (czwartek, 18 grudnia 2014, g. 10.07)

***

a. anty-świadectwo

w złym świecie żyjemy
w złym kraju
nie ma wolności
nie ma demokracji
nie ma wolnych wyborów
nie ma polskich szkół
nie ma prawdy
- historia kłamstw
głosi partia i ambony

    (wtorek, 16 grudnia 2014, g. 9.42)

***

b. świadectwo

o czasie ów
czasie cudów
16 października 1978
i dalej dalej dalej
przez wolność
place zwycięstw
solidarność
prawa osób
ludzi i narodów
życie uwolnione
z kłamstw
aż po RzN
Rzeczpospolitą Norwidowską

     (wtorek, 16 grudnia 2014, g. 9.37)

***

c. sprostowanie

świecie mój
dobrze że jesteś
to nie jest tak
że jest dobra religia
i zły świat
zły świat
i dobra religia w nim

    (wtorek, 16 grudnia 2014, g. 9.25)

***

constans (czyli amen)

przyszło nie wiadomo kiedy i jak
wraz z tym co było i jest
i odtąd jest bo było
ze szczególnym wyróżnieniem rodziny
jest najbardziej konkretnie
wskazuje na drogę
i prawdę
i życie
i miłość

odtąd wszystko jest adoracją
chwałą i dziękczynieniem
jest bo było
od nikogo nie zależy
nikomu nie podlega
jest we wszystkim
i oddzielnie
konfirmuje
(w jedności
ciągłości...)
drogę
prawdę
życie
droga-prawda-życie
konkretnej osoby
i tego
który pierwszy wymówił
i nie potrafi być inaczej     

      (poniedziałek, 15 grudnia 2014, g. 9.16)

***

być osobą

być osobą to co
ani wobec papierów
rulonów i monet
ani wobec ważnych osób
ani wobec mody
nawet wobec religii
człowiek jest drogą Kościoła
cóż dopiero osoba
wobec wszechświata
i wieczności
trzeba mieć odwagę
być sobą

   (niedziela "Gaudete", 14 grudnia 2014, g. 21.15)

***

pokoleniowe równanie

czuję się rówieśnikiem
własnych dzieci
żyjemy w tym samym czasie
tylko mam większą pamięć
i innych znajomych

    (sobota, 13 grudnia 2014, g. 11.40)

***

kościół na opoce

kościele święty
nie święta organizacjo
ale wspólnoto tych
którzy zaufali drodze
idą idą idą
za słowem
które stanęło na wprost
faktami
(droga-prawda-życie)
stuka puka w nas
chce sie narodzić
i chce zamieszkać
między nami

jeśli mu otworzysz
i zaczniesz rozmowę

żyjemy w dialogu
nikt nie żyje
i nie umiera dla siebie

ci którzy idą tą drogą
są drogą Kościoła
po nich na nich
Kościół przechodzi w kolejny wiek
nie organizacją bogatą
nie układami władzy
które zwyczajnie
po (nie)ludzku
mogą zniszczyć człowieka

ty jesteś opoką
na tobie zbuduję
Kościół mój
który uwierzyłeś
przyjąłeś
rozpocząłeś dialog

    (sobota, 13 grudnia 2014, g. 9.47)

***

chronometry

kawy mierzą czas
temu tamtemu
ceremonialnie mniej więcej
woda lana jest zawsze z wysoka
serce bije i bije w swoim rytmie

gevalia
jacobs jeden
i drugi
trzeci
crema gold
dallmayr-
- prodomo
czemu nie
bywa i tak
24 godziny na dobę z przerwą
na spokojny (zasłużony) sen

   (piątek, 12 grudnia 2014, g. 12.25)

***

świadectwo

muszę dawać świadectwo
muszę nie muszę
po co się żyje
dla perły jednej jedynej
skarbu ukrytego w roli
podróży wymarzonej
spełnionego snu

a jeszcze do tego
zrozumiałem
regułę mistrza nad mistrzami
który powiedział
droga-prawda-życie wam pokaże
więcej niż komputer
objawi
objawiane każdemu
zgodne na wieki wieków
słowa i czyny
wewnętrznie powiązane
oszlifowany diament
nazywa się brylantem

    (piątek, 12 grudnia 2014, g. 8.57)

***

kamień filozoficzny

kochani moi wszyscy
skoro się obudziłem
i wstałem to mówię
jeszcze raz i nie raz
jest bo było
we mnie i na świecie
dobro i sens
ja wiem i mam
ponad wszystko
jest we mnie teraz
bo było
dobro dobro dobro
rozpoznawalne
całym sobą
drogą-prawdą-życiem
które się nie (s)kończą
wraz ze mną i z nami
chwałą i dziękczynieniem
(śpiewaną nawet na pogrzebie)
śmierć tyka osób
nie sytuacji
kończy się tylko
droga pielgrzymia
i nie trzeba odtąd
dokonywać wyborów
ps.
Boga znadziesz znajdziemy
w tym co jest nam dane
(i przyjęte)
przede wszystkim
z pomocą lub nie innych
i religii
człowiek jest drogą Kościoła

      (czwartek, 11 grudnia 2014, g. 8.59)

***

moc dziękczynienia

rośnie z każdym dniem
bo wszystko co istnieje
jest dobre widział Bóg
w opisie stworzenia
trudno zaprzeczyć
trzeba patrzeć uważnie
szukajcie z znajdziecie
dzień w dzień po dniu
nawet to co sie nie udało
pod mocą dziękczynienia się zmienia

      (środa, 10 grudnia 2014, g. 15.28)

***

bilokacja

w późnym wieku
starym tak lub mniej
można być w różnych miejscach
nie wstając z miejsca
wspomnieniem snem
wrażeniem poczuciem
czytnik samoświadomości
wyświetla przenosi

   (środa, 10 grudnia 2014, g. 15.23)

***

sen o kościele

co łatwiej powiedzieć
sen o kościele
czy sen z papieżem
dlatego wam mówię
i napisałem o kościele
moim twoim naszym
chyba najmniej waszym
tu buźka lub uśmiech

szedłem z Mirosławem
pokój czyniącym
z werwą tłumaczyłem
swój nasz kościół
zbudowany na opoce osoby
nie na prezesie
ani dyrektorze generalnym
ordynariuszu takim owakim
TY JESTEŚ OPOKĄ
na TOBIE zbuduję kościół mój
nie na władzy ani instytucji
ani biurze parafialnym
ani kurialnych układach
nie na księżach i parafiach

od ciebie Miro i każdego
z ludzi wierzących z rozumem
zależy przyszłość kościoła na ziemi

nim skończyłem gadać klękneliśmy
byliśmy pod kościołem jakimś
w Urlach Jadowie Sulejowie Loretto
między wrotami a murem ogrodzenia
procesja przechodziła
za późno się zorientowałem
że papieża biała postać tak blisko szła

Mirka gdzieś zostawiłem
wróciłem sprawdzić co robił papież
w tamtym kościele (byliśmy już w nowym)
samochód z nim odjechał
ale trzech księży spotkałem pod dzwonnicą
roześmianych i rozgadanych
jak zwyczajni ludzie
albo jak ewangeliczne dzieci
- papież z nami rozmawiał
jak zwyczajny człowiek
siedział i opowiadał takie rzeczy
że kościoły nasze by się rozpadły
jak zwyczajny człowiek

stukając ich w pierś albo ramię
powtórzyłem to co Mirkowi
- nie na was i parafiach waszych
zbudowany jest kościół na ziemi
ale na człowieku osobie
człowiek jest drogą Kościoła

nie wiem czy zrozumieli
jak zareagowali
sen się urwał
ps.
przyszłość kościoła
zależy od owiec
nie od ich pasterzy

     (środa, 10 grudnia 2014, g. 9.03)

***

o świętym kościele

Kościele święty
gdzie jesteś się pytam
siebie i każdego
kto w ciebie w tobie wierzy (Bogu)
tyle zamieszania wokół ciebie
w świecie między nami
każdy mówi a raczej milczy
co sobie chce

jestem w tobie i z tobą całe życie
ale dzisiaj - kto chce - na mnie jedzie
jak na łysej kobyle w parafi diecezji
organizacja jest przeciw mnie jakaś

a co to jest prawda pytał Piłat
i mnie pytają co to jest RzN
i ja was pytam co to jest kościół

moje życie w nim z nim i dla niego
ale nagle ktoś mówi neguję
ciebie twoją drogę-prawdę-życie
twoją rodzinę itd. dalej dalej
ten ktoś nie musi się z niczego tłumaczyć
robi co chce i mówi jestem kościołem
anonimowo i dla swoich

     (wtorek, 9 grudnia 2014, g. 9.48)

***

Adwent 2014

siedzę siedzę
w ciszy samotności
czekam czekam
po co
na co
dlaczego
daremne pytania
nikt mi nie odpowie
w moim świecie (gminnym)
w kościele
parafialno-diecezjalnym
nie przyjdzie do Zacheusza
dziś nikt z nich
ani do Łazarza
żeby w ciszy wypić herbatę
albo głośno pomodlić się
na podłodze dziękczynienia
jeśli odezwie się ten
lub tamten
to
tylko
żeby z góry
spojrzeć i pouczyć
nawet przed(pre)potępić
drogę-prawdę-życie
którą szedłem
służyłem
Polsce Kościołowi gminie

czy czekanie na parę słów
jest warte czekania

żyć dla paru słów
które tak bardzo
chcą się rodzić i żyć
między nami

      (poniedziałek, 8 września 2014, g. 11.33)

***

rura w niebie

sobór drugiej połowy
dwudziestego wieku
mój twój z zamysłu
ducha świętego i dobrego papieża
Ducha Świętego Dobrego Papieża
wcale taki nie jest do tej pory
w życiu bo są dokumenty
trwale zapisane do realizacji
przez nas przez biskupów księży
znam figurę odwróconej piramidy
o której już się nie mówi
kurie się obroniły i stoją na straży
swojej władzy pozycji przywilejów
lud jest ciemny lud nie rozumie
niech pachną nami tak ładnie pachniemy
nie ich oborami chatami żłobami

kościół to rura w niebie
kran tylko my wybrani otwieramy
z łaski pana dla nich
i do nich posłani
w kazaniach posługach
nie w spotkaniu rozmowie
ale sakramentach tak świętych
że śmiertelnika dwa razy zabiją
jak się po nie schyli
podnieść z ziemi
nam (na)kazano do nich przemawiać
Broń Boże rozmawiać
świat by się (nasz) zawalił

     (poniedziałek, 8 grudnia 2014, g. 11.21)

***

przedostatnia katecheza

skoro przeżyłem śmierć w kościele
to przeżyłbym i śmierć religii
(biedni księża by się pogubili
są elementem systemu i świeccy?)
taka jak dzisiaj się przeżyła
umowności nie życia
- władza instytucja przepisy prawa -
a człowiek osoba jest gdzie
zgubiona podporządkowana
nieznająca siebie
bez świadomości wiary i rozumu
tego świat nie potrzebuje
wolność się zbuntuje w nas
godność i odpowiedzialność
Boga miłości nie może nie być
instytucja ani go doświadczyć
ani przekazać nie potrafi nie może
osoba i czyn
miłość i odpowiedzialność
wiara i rozum
człowiek jest drogą Kościoła
jedyną nadzieją
życie nie umowność
nie stare pieśni
konwencje zwyczaje
wolność osoba objawienie
wewnętrznie powiązane słowa i czyny
droga-prawda-życie
przyjęte odkryte przemyślane
ps
przyszło w drodze na Trawy
do kościoła przemienienia
w którym nawet Jan Paweł II
ma czarne zwyczajne buty
religia i życie
życie-prawda-droga
droga-prawda-życie
jakby nie patrzył
prawda zawsze pośrodku
objawiana poznawana bez końca
droga moich wyborów
czynów i odpowiedzialności
życie w epoce cudów
mniejszych i większych
mniej bardziej oczywistych
nie przepisy prawa władzy
zwyczaje teksty pieśni
obrazy obrazeczki i daty
w bardzo ludzkim kalendarzu
Bożych Narodzeń i Zmartwychwstań

      (niedziela, 7 grudnia 2014, g. 13.29)

***

wewnętrznie powiązani

narodzonych z ducha
no może obudzonych
wszystko cieszy od rana
po pierwszej kawie
i westchnieniu do nieba

droga-prawda-życie
dobro-piękno-prawda
wiara-nadzieja-miłość
z rozumem związane
pamięcią i tożsamością

człowiek to ten kto zna siebie
i od siebie nie ucieka
w inne rejony ułudy
słowa i czyny
wewnętrznie powiązane

     (niedziela, 7 grudnia 2014, g. 8.54)

***

śmierć w kościele

wkradła się do polskiego kościoła
od półtora roku
żyję bo nie umieram
z wyroków opatrzności
i księży dobrodziejów
symboliczny koniec
dialogu w parafii
przypadł na Rok Wiary
dla mnie i rozumu rok
ksiądz nie chciał
diecezja milczy zaklęta
w coś czego nie rozumiem
na szczęście jest Watykan
jest w Watykanie Franciszek
zwykły człowiek z Argentyny
polski biskup w Krakowie mówi
Kościół nie musi stawiać murów
jeśli ktoś tak robi
stawia się poza misją Kościoła
gdzie Kraków gdzie Warszawa Praga
my tutaj żyjemy
proboszcz biskup kuria przemilcza
głosy owiec po co im katecheci
a zwłaszcza ich życie-prawda-droga

kim jest dla nich człowiek
nie drogą Kościoła ale kaznodziejstwem
nawet biskupi mnie nas zdradzili
protestują przeciwko moim wyborom
naszym
są dla swoich pomysłów dla Polski i owiec

     (sobota, 6 grudnia 2014, g. 10.14)

***

racjonalność wiary

wiara nie jest bajką
jest drogą-prawdą-życiem
osoby i świata do dobrego celu
odkrywana doświadczana
weryfikowana falsyfikowana
wiarą i rozumem
to się musi zgadzać
życiorys nie jest bajką
aby nim zaigrać się
to śmiertelnie poważna sprawa
raz na życie i śmierć dana

plan objawienia urzeczywistnia się
przez czyny i słowa
wewnętrznie z sobą powiązane
tak że czyny dokonane przez Boga
w historii zbawienia
ilustrują i umacniają naukę
oraz sprawy słowami wyrażone
słowa zaś obwieszczają czyny
i odsłaniają tajemnicę w nich zawartą
wierzę w Ciebie Boże żywy
w Trójcy jedyny prawdziwy
wierzę coś objawił Boże
Twe słowo mylić nie może
najgłębsza zaś prawda o Bogu
i o zbawieniu człowieka
jaśnieje nam przez to objawienie
w osobie Chrystusa Jezusa
który jest zarazem pośrednikiem
i pełnią całego objawienia

dokonujmy racjonalnych wyborów
to nie jest takie trudne

     (piątek, 5 grudnia 2014, g. 14.33)

***

stawka sensu

każdy mój dzień
ma stawkę do przeżycia
angielską stake
która daje smak pełni
życie wypełnione
po brzeg
to jest wewnętrzne czucie
ani go zobaczyć
ani usłyszeć się nie da
na wadze sensu
ps.
dzisiaj
list Edwarda
w świetle objawienia
jest tu
KO2

    (czwartek, 4 grudnia 2014, g. 13.42)

***

non abbiate paura

na późne lata
starość tak owak
największą radością
choć to dziwnie brzmi
bardziej adekwatne
słowo to fascynacja
jest śmierć
stało się już
co się stać miało
czas żniw
droga-prawda-życie
wyprostowane
wycelowane
eschatologicznie
ps.
a jeśli jeszcze
bliźni odłączą od kroplówki
dni codziennych
we wspólnocie lokalnej
bardziej i bardziej

     (czwartek, 4 grudnia 2014, g. 9.43)

***

dar darów

wielka historia
kołysze mnie w ramionach
jej nie można wymyślić
ani zaplanować
można tylko być uważnym
zauważyć
żyć duchem czasu
wziąć udział na miarę

drogę można wybrać
prawdę studiować poznawać
życie i historia
są najbardziej dane
ze wszystkich darów
miłość też skądinąd

   (wtorek, 2 grudnia 2014, g. 16.41)

***

dziękczynienie

kochany Boży świat
kochani Boży ludzie
wierzący niewierzący
chcą rozmawiać z nami
mówią dzień dobry
dobrze że jesteś rano
w południe wieczorem
jako nasz czytelnik
odbiorca konsument
kościół się oddala oddala
nie przoduje w tej miłości
nie potrafi nic powiedzieć
człowiek człowiekowi
a raczej nie chce z urzędu
w parafii dekanacie diecezji
staje się grupą zamkniętą
cenzurującą nastroszoną
biedny papież Franiciszek

    (wtorek, 2 grudnia 2014, g. 9.02)

***

***

rodzina ludzka

doskonałość zamieszkała
w każdej rodzinie
i mieszka przez związek
dwojga i więcej osób
wcale niedoskonałych
ale jest i można ją znaleźć
każdy kto szuka

niedobrze by człowiek był sam
Bóg stworzył drugą osobę
tajemnicę sakrament
nie jednego lecz dwojga
trzy w jednym

    (niedziela, 30listopada 2014, g. 17.45 - Andrij Pierwozwanyj)

***

wielka obiektywna prawda

droga-prawda-życie
nigdy nie jest sama
i całkiem osobna
zawsze uspołeczniona
zobiektywizowana
ani tylko moja
w Strachówce
m.in. SPS i RzN
każdy kto chce
może się w niej przeglądać
za naszego życia i po śmierci

      (sobota, 29 listopada 2014, g. 10.45)

***

chwała i dziękczynienie

z prawdy się wyłaniamy
i do prawdy wracamy
mnie nie będzie
prawda pozostanie
w niej macie schronienie
i pocieszenie na wieki
szukajcie a znajdziecie

    (czwartek, 27 listopada 2014, g. 16.32)

***

kościół

to nie ten
lub tamten
facet w sutannie
kroju i koloru
na jego miarę
oni też mogą krzywdzić
człowieka prostego
i wykształconego

kościół to ci
którzy uwierzyli
i idą drogą
Dobrej Nowiny
od lat
przez wieki
człowiek jest drogą Kościoła
opoka w Kościele Domowym

       (środa, 26 listopada 2014, g. 8.59)

***

był jest...

jest bo było
jestem bo byłem
pamięć i tożsamość

    (wtorek, 25 listopada 2014, g.11.30)

***

wymiary i sieci

siatka kartograficzna
już nie wystarcza
do opisania ludzkiego losu
i miejsca w dziejach wszechświata
prócz czasu i przestrzeni
są inne parametry
w czaso-przestrzeni
po wielokroć zakrzywionych
są siatki inne
które łączą miejsca
w czasie i w przestrzeni
nas łączą ze sobą
na wiele sposobów
na przykład
myśl w samochodzie
w lesie w Rozalinie
odnajduję dzięki linkowi
od norwidologa
o szpetnym narcyzie
i genialnym prowokatorze
do którego motto
autor wziął od Boya
nikt nigdy nie powstrzyma
nas od interesowania się
życiem genialnego człowieka
można by powiedzieć
że on sam jest dziełem sztuki
że życie jego jest poematem
czy powieścią że on sam jest cudem
tak powiedział napisał
a ja sobie przypomniałem
co pomyślałem w lesie
jadąc po Olka do szkoły
po treningu badmintona
o tym że jestem lustrem
dla bytu i wieczności
ale ja mam lepsze narzędzia
poznawcze od Boya
bo zrozumiałem
drogę-prawdę-życie
o czym ciągle mówię piszę
ale nikt mnie o to nie pyta
nawet w czas rekolekcji adwentu
czekają na co innego
nie potrzebują takich katechetów
ps.
mój kościół boi się myślenia
jest zapatrzony w siebie
pachnie sobą i kurzem
nie potrzebuje żywego człowieka
który jest jego drogą

     (poniedziałek, 24 listopada 2014, g. 20.58)

***

doskonałość bytu

jestem doskonałością
ja człowiek
w którym byt się odbija
lustrem jedynym
od początku do końca
z komórki gamety zygoty
po samoświadomość
z wiarą i rozumem
unoszę się unoszę
konteplując prawdę
jestem współświatynią
ps.
mój kościół
zapatrzony w siebie
pachnący sobą i kurzem
nie potrzebuje żywego człowieka
który jest jego drogą

    (poniedziałek, 24 listopada 2014, g. 20.26)

***

rozwiązanie

równania ludzkiego życia
gdzieś są jest
szuka(łe)m póki żyję
i znalazłem
a raczej przyszło samo
zrozumienie
że to droga-prawda-życie
o której słyszałem wiele razy
w kazaniach i rekolekcjach

co się pod każdym słowem kryje
trzeba zobaczyć i pojąć
dla mnie to znaczy
to co się działo dzieje w świecie
opisane wykładane na uniwersytecie
na półkach w bibliotece
od jakiegoś czasu w Internecie
czytałem studiowalem wiem
na ile zdołałem
decyzje podejmowałem swoje własne
w kościele bibliotece na ulicy
splatają się osoba i czyn w realnym świecie
miłość i odpowiedzialność
inni to samo zrozumieli
w tej trójcy
twojej własnej
znajdziesz rozwiązanie
możesz w niej/NIM umrzeć lub żyć

      (poniedziałek, 24 listopada 2014, g. 11.54)

***

o doskonałości

opłynąłem świat
ten który jest
nam znany 2014
bańką życia swojego
patrzyłem z dołu i z góry
z zewnątrz i z wewnątrz
na wszystko co dane
wziąłem udział
w tym co się działo
w czym się dało
droga-prawda-życie
jest największą przygodą
doskonałością
samą w sobie

     (poniedziałek, 24 listopada 2014, g 9.36)

***

wolność niebieska

kiedy odkryjemy
swoja wiarę i rozum
i zaufamy
bez lęku sie uniesiemy
ku konteplacji prawdy
zamieszkamy wieczność
ponad granice
parafii
dekanatu
diecezji
służąc im
jeśli zechcą
braciom i siostrom
niczego na siłę
jeśli zechcą
ps.
czy wolność myślenia
to wolność absolutna

     (niedziela, 23 listopada 2014, g. 14.50)

***

desakralizacja polityki

nie ma świętych partii
każda gra o władzę
jak umie i chce
stety i niestety

jedna gra o podział
Polaków
i sakralizuje siebie

niech wynik wyborów 2014
ogłosi jej że NIE
są tylko partie
błędne i mądre
jak jej wyniki
nie deklaracje

bezbłędnych i świętych
nie ma
nie tu szukać ideałów
nasz kościół błąd popełnił
sakralizując na siłę ich wizje
i nierzeczywistość

    (niedziela, 23 listopada 2014, g. 9.34)

***

prawa kultury

i natury
są takie
każdy robi swoje
na przykład u nas
w gminie Strachówka
która ma Norwida
rodziców i dzieje
Rzeczpospolita
cała sie w nas przeglada
Norwidowska

szkoło rób swoje
katecheto rób swoje
jak zacząłeś
na polskiej narodowej niwie
3 Maja 1981
w Solidarności dziejów

niech was kandydaci
na władze i karierę
nowomodni
nowobogaccy
nie zniechęcą
w gminie
szkole
i parafii

zaufaj
bądź wierny
idź
jest prawda
większa
niż ich (czyjeś) plany

      (sobota, 22 listopada 2014, g. 16.43)

***

cud kultury

a może cywilizacji
to rodzina
wieczna obecność
drugiej osoby
gdzieś obok
w łańcuchu pokoleń
akuszerka miłości
aż po Betlejem

   (piątek, 21 listopada 2014, g.19.22)

***

wartości absolutne

wartości absolutne
(stawki większe niż życie)
każdy może znaleźć
rozpoznać
bez wiary i rozumu
chyba się nie da
sobą
swoim życiem
droga-prawda-życie
je napotykają
i mogą rozpoznać

jeśli wystarczająco długo się żyje
myśli
nie ma wiary bez myślenia
tym bardziej rozumu
bez ćwiczeń
bez słów i doświadczenia
wszystkimi zmysłami
inaczej się nie da
bo jak

wartości absolutne
dla każdego
kto je rozpozna
to nie to samo
(chyba czy na pewno)
co Absolut
choć już naprawdę
bardzo blisko
i każdemu życzę

    (21 listopada 2014, g. 13.49)

***

riddles

co to jest
jest bo było
ale już nie ma

coś ogromnego
jak cud cuda
wokoło i we mnie
mój Kościół
moja Polska
młodości
durnej chmurnej
ideowej aż tak
że wyrosło przeciw
ustrojom stagnacji
teraz przeciw mnie
narodzili się inni
w Polsce i Kościele
polsko-diecezjalnym

moje jest bo było
pozostanie do śmierci
doświadczeniem Boga
sensu jedności
drogi-prawdy-życia
wartości absolutnych

   (piątek, 21 listopada 2014, g.9.11)

***

21. listopada

Jestem tego pewny, w każdej polskiej gminie zwyciężać będzie coraz coraz bardziej "stronnictwo" jawności, jasności, przejrzyście dzielące się swoimi działaniami i myśleniem. Oby i w parafiach.
Skryci, tajni, nieufni, blokujący innych, unikający dialogu, podejrzliwi - ich czas mija, mija, mija. Choćby tylko przez nowe technologie komunikacyjne. Sprzyjają prawdzie i jej objawianiu. Wymuszą?

20. listopada

Myślę tak, jak żyłem. Myślę drogą-prawdą-życiem. Inaczej jest jakieś schorzenie psychiczne? Duchowe? Intelektualne?
Jeśli znajduję osoby myślące podobnie, cóż bardziej normalnego, zrozumiałego zdrowo-rozsądkowo, nie trza filozofiji i wielkich mecyji, że traktuję ich i jestem z nimi jedną partią, jednym Kościołem siostrzano-braterskim we wspólnocie z Jezusem z Nazaretu (nie z kościelnymi urzędnikami, ani klerykałami), tą samą Polską braną tęczą zachwytu od zarania dziejów.

Jestem dzisiaj - z całą drogą-prawdą-życiem - czarną dziurą w gminie, parafii, dalej się nie posunę. Żyć się już nie chce, choć ciągle muszę. Chyba powinienem przepisać to do notatek wersowanych (tak lub inaczej).

***

ściana wykluczonych

człowiek zanegowany
(negacjonizm bywa karany)
wyrzucony na
zmarginalizowany
ma ścianę przed sobą
nie wyjdzie na spacer
z kijami lub bez
żeby ją przepychać
nawet nordic walking
i dbanie o zdrowie
jest wtedy wykluczone

    (środa, 19 listopada 2014, g. 13.09)

***

homo sapiens polonorum

to co mamy
w Polsce teraz
19 listopada 2014
jest ani partyjne tylko
ani tylko państwowe
ani kościelne
mamy siebie
tylko siebie
i coś więcej
wolność
to my
lepsi i gorsi
homo sapiens
co z tym myśleniem

    (środa, 19 listopada 2014, g. 10.22)

***

weryfikator

wiara nigdy nie jest teorią
wierzy realny człowiek
który jest częścią społeczności
większych jej kultury i dziejów
wnosi w nią siebie wierzącego
słowo staje się ciałem czynów
dlatego nie mów mi jak wierzysz
ale jak żyjesz jak myślisz
pokaż swoje myślenie
opowiedz drogę-prawdę-życie
czyś świecki czy inny żywy człowiek

      (środa, 19 listopada 2014, g. 10.03)

***

przeciw względności

dziej się prawdo
jak działaś
w nas i poza nami
z nami i bez nas
objawiaj
oświecaj
rozjaśniaj
dawaj wolność
jak mnie dałaś

   (środa, 19 listopada 2014, g. 9.41)

***

jest bo było

głos wewnętrzny milczy
dziś
wszystko zostało powiedziane
może
niczego zmieniać nie trzeba
wszystko jest jak było
w świecie człowieku i Bogu
jak zostało objawione i zapisane

    (środa, 19 listopada 2014, g. 8.45)

***

jedno-jednoznaczność

kiedy odwzorowuję
rzeczywistość w słowach
mam cały świat
w sobie pod palcami
szkody na duszy
nie ponosząc
jestem po tamtej stronie
prawdy i istnienia
w aspektach istotowych
i konstytutywnych
rzeczywistości świata
człowieka i Boga

tak jak medytując
wszystko we wszystkim
na dwóch skrzydłach
wznosząc ku kontemplacji
prawdy jednej jedynej
miłość intelektualna
jest jedno-jednoznaczna

    (wtorek, 18 listopada 2014, g. 20.56)

***

nie ma żalu

jak to dobrze
dożyć sześćdziesiątki
mniej lub więcej
niczego nie trzeba żałować
tego czego boją się młodzi
nawet panicznie
chorób kalectwa
mając sześćdziesiątkę
mniej lub więcej
już się wszystko wie
wszystko ma egzystancjalnie
cóż tam materialnie
wszystkiemu mówi tak
niech się stanie amen

    (wtorek, 18 listopada 2014, g. 19.20)

***

rozmowa duszy z Bogiem

co mnie tu trzyma
jaki silnik pcha
nie chcę iść do pracy
chcę zostać i być
być już do śmierci
tylko i aż
psychologia
czy metafizyka

     (wtorek, 18 listopada 2014, g. 12.28)

***

(prze)czucie i wiedza

iść mi spać
już dzisiaj
nic tu po mnie
jutro jeśli się obudzę
świat będzie miał
nową garść wrażeń
najważniejsze że powie
odkryje objawi
prawdę prawd
ten
który jest największy
już ucho nadstawiam
ciekawie i serce
wiarę i rozum
byłem
żyłem
już wiem

    (poniedziałek, 17 listopada 2014, g. 21.05)

***

litania dziękczynienia

za co dziękujesz
pisz z namysłem powoli
pisz swoją litanię
twoja litania dziękczynna
mówi o tobie prawie wszystko
definiuje dobrego człowieka
każdego człowieka definiuje
jego litania dziękczynienia
naszych osiem błogosławieństw
za życia i po śmierci

     (niedziela, 16 listopada 2014, g. 7.45)

***

partycypacja

byłem żyłem
miałem udział w prawdzie
prawda pozostaje

życie-prawda-droga
wszystkie nieskończone
na różne sposoby
nawet droga ma kontynuację
w rodzinie i...
Ojczyźnie
Kościele
kulturze
ludzkości
biologii kosmosie
cząstek elementarnych

     (sobota, 15 listopada 2014, g. 14.27)

***

osobista podwójność

jestem już podwójnie
już jestem podwójnie
byłem żyłem
(jeszcze jestem)
wszystko opisałem
i tak pozostanę

    (sobota, 15 listopoada 2014, g. 13.35)

***

mój świat i Kościół

są wielkie i wspaniałe
chwalę je od rana
rozśpiewaną duszą
wielkiego dziękczynienia
wielki jak one oni
w bycie i prawdzie
w jedności tego
co stworzone poznane
aby byli jedno wymodlone
i sakramentalne

wielka jesteś duszo
przyjaciółko moja
ciało uduchowione
duchu ucieleśniony

śpiewam też o tym
co mam przed oczami
gdy się budzę
dom rodzinny
małżeństwo Ojczyzna
ziemia matka moja
cuda rodzicielskie
córki i synowie
rodzina dęby pamięci
pamięć i tożsamość
droga-prawda-życie
w dziejach i kulturze
prawie zanurzone po szyję
nie do rozdzielenia
tylko tak je możemy
na dwóch skrzydłach
wznieść do kontemplacji

realizm świata i osoby
nie instytucje i władza
są fundamentem
tego co istnieje

czarny masz obraz Kościoła
mówią do mnie
jesteś zgorzkniałym katechetą
najpierw należy
pisać wiersze
o biskupie kanclerzach
byłym i obecnym
proboszczu z wikarym
dyrektorze jednym drugim trzecim
ps.
w diecezji warszawsko-praskiej
a moze w całej Polsce
nie wystarczy wysławiać Boga człowieka
świat rodzinę małżeństwo
trzeba ich
o nich jak najlepiej
myśleć mówić pisać
pytając o zgodę
i imprimatur

    (sobota, 15 listopada 2014, g. 11.36)

***

cisza wyborcza

świat się dzieje jak dział
życie się dzieje jak działo
psa z kotem udomowiliśmy
żyją u nas za pan brat
prawda się daje jak dawała
tym którzy jej szukają
na drodze którą wybraliśmy
dla siebie Polski i rodziny
przed wielu laty
na drodze wyborów życiowych
prawdy nieograniczonej
do haseł i plakatów
samo życie
życie-prawda-droga

       (sobota, 15 listopada 2014, g. 10.06)

***

miłość intelektualna

cieszę się że żyłem
prawdę widziałem na oczy
zobaczyłem rzeczy
o których śnią
wszyscy filozofowie
teologowie poeci
drogę-prawdę-życie
o której mówił
Jezus z Nazaretu
niedostępną nigdy
instytucjom
funkcjonariuszom
lecz osobom
które się znają
poznały siebie
i dostały resztę

      (sobota, 15 listopada 2014, g 10.00)

***

dzień
             ks. Łukaszowi

wstał dzień przyszedł
sny były odeszły
nie pamiętam
dzisiaj mgliście
mży
na samochód drzewa
lampka się pali
nad komputerem
sobie a muzom piszę
nie - Wam i sobie
wiem
że spotkam dziś
ludzi dobrej woli
w nich radość pokój
gaudium et spes
and lumen gentium
najmniej księży
może z jednego Biskupa
ze Szczecina
Kościół się jeszcze
nie odnajduje
w świecie współczesnym
w Polsce
może w Argentynie
i Domu Świętej Marty
u nas się sobór nie przyjął
żyją i nauczają
bardziej dla siebie
i w sobie
w swoim bardzo świecie

     (piątek, 14 listopada 2014, g. 8.07)

***

noc

przychodzi wieczór noc
wiadomo
nieoczekiwanie
daje i pozwala
uciszyć emocje
rozmowy podjęte
zawisną w nocnej ciszy
snów dobrych niedobrych
różnie zdarzyć się może
nawet kolacje za późne
mają coś do powiedzenia
ale wiadomo
przychodzi noc
przerwa i odpoczynek
dobrze ją wykorzystać
dobrze oj tak
amen amen amen

    (czwartek, 13 listopada 2014, g. 20.36)

***

lekarstwo i ideał

kościół domowy
każdą biedę obejmie
utuli otoczy
zasklepi

w kościele domowym
jest wszystko
co trzeba człowiekowi
osób dwie
na początek
a jak Bóg pobłogosławi
więcej się rodzi

nie skarby
w portfelach garażach
i bankach na procent

we wspólnocie osób
jednych dla drugich
jest wszystko
(nawet pies i kot)
począwszy od transcendencji
przez progresywną transfigurację
po wierność i grób

    (środa, 12 listopada 2014, g. 11.33)

***

wybraństwo

wad to ja mam kupę
nie zliczę
i grzechów
więc czemu mnie to spotkało
że prawda mnie wybrała
ja prawdę
w jakiej kolejności zapisać
zaprawdę nie wiem

nic mnie właściwie
w życiu innego
nie porwało
dotąd
to już pewnie
nie porwie
uff! dziękuję
śpiewam
hymn dziękczynienia

    (środa, 12 listopada 2014, g. 11.17)

***

zapomniana godność

nie z tym
nie z tamtym
z sobą żyj w zgodzie
z wiarą i rozumem
bo jeśli serce twoje
i sumienie
nic ci nie wyrzuca
Bóg z tobą

wielu chce nami
kierować i rządzić
osób grup instytucji
niektóre tak szacowne
że im ślepo wierzymy
chcemy wierzyć pomimo

żadna instytucja
jest tego nie warta
ty jesteś drogą
kościoła i narodu
osobo
na drodze-prawdy-życia
uświadomionego
wyznanego wszem wobec
faktami
słowami i czynami
wewnętrznie spójnymi
weryfikatorem przeważnie
jest twoja rodzina
najbliższa ciebie światynia
Kościół Domowy

człowiek to ten
kto zna siebie
a jeśli jeszcze umie
rozpoznać obraz
podobieństwa
jest siostrą i bratem
wszystkim hominibus bv
i Boga
ps.
dlaczego
sprzedajemy godność
za co i komu

       (środa, 12 listopada 2014, g. 9.54)

***

paradoks (nie)świąteczny

11 Listopada
widać sprawy Polaków
jak na dwóch dłoniach
jasno i czytelnie
można powiedzieć
linie papilarne

dwie Polski
dwa kościoły
ze dwie trzy gminy
w Strachówce
pewnie i gdzie indziej

od pięciu lat
Grażyna organizuje
urodziny Polski
podpowiedź starosty
przyjaciela
jest msza w kościele
gdzie votum wdzięczności
za czas zryw Solidarności
za powstanie udane
bezkrwawe
stoi na ołtarzu
jako Anioł Stróż
Ziemi Wołomińskiej
i naszej strachowskiej
(wrogów w oczy kole)
koncert wyśpiewany
będzie serdecznie i głośno
Boże coś Polskę

potem jest dzielenie tortem
słodko-biało-czerwonym
puszczanie takichże balonów
które prosto do nieba lecą
ku radości dzieci i dorosłych

ale Grażyna nie jest
miło widziana w parafii
od dwóch lat i ja i nasze dzieci
bo nasze dzieje i przekonania
są ciągle biało-czerwone tak samo
od trzydziestu paru lat
a układ polityczny i diecezjalny
się w tym czasie zmienił
na jakiś inny kto ich tam wie
nie rozmawiamy tutaj zakazano (im)

w tym roku po balonach pójdzie marsz
niepodległości z wójtem na czele
od dębu pod kościołem
do dębu pod szkołą
rozstrzelanych w Katyniu pamięci

ten pod szkołą był bratem babci
chrześniakiem pisarza Prusa
dobrze reprezentuje obraz II RP
gdy otwierał swoje muzeum techniki
przyszedł prezydent Mościcki
dziś jest muzeum jego imienia
chrześniaka pisarza
który w Katyniu
myślał o rodzinie w Annopolu
cieszył się że tu są bezpieczni
a oni o niego się modlili
przed Annopolską Matką Boską
msze zamawiali w Jadowie

dzisiaj jesteśmy niemile widziani
nie pasujemy kandydatom
dla władzy świeckiej i kościelnej

w Warszawie w Teatrze sławnym
będzie dziś Norwid w Polskim
a w nim nasze dzieci i uczniowie
bo w Rzeczpospolitej Norwidowskiej
uczone chowane na ludzi nadziei
i miłości która jest szczęściem
prawdziwym tutaj innego nie masz
by bez kompleksów szły w świat

mnie nas kuria i proboszcz
chcą prostować odwracać
na drugą stronę na nice

co im historia pamięć i tożsamość
słowa i czyny powiązane
cóż personalizm
stała obecność dynamiczna
Boga wśród nas
historyczna obecność słowa wcielonego

oni mają swoje ludzkie upodobania
realizowane przez chwilę ich kadencji
kadencyjność rządzi przyziemiem
przyziemie rządzi kadencyjnością

naszą Polskę i Kościół
bierzemy tęczą zachwytu
od zarania dziejów
w pełnym objawieniu

ps.
księże biskupie proboszczu
kanclerzu dyrektorze
jaką inną Polskę i Kościół
zobaczyliście
i w nas co

     (wtorek, 11 Listopada 2014, g. 9.01)   

***

dokręciłem żarówkę w WC

w najmniejszym dobrym uczynku
jest nieskończoność dobra
osoby i świata wszechświatów
bo zechciałeś
i stało się
pójdzie za tobą w wieczność
inaczej nie może
nawet Bóg nie poradzi
bo chce by dobro trwało
w Nim z Nim i przez Niego
dla ciebie i świata całego
jak nieskończone miłosierdzie

    (poniedziałek, 10 listopada 2014, g.12.41)

***

niewiara zbyt wielu

odejdę stąd
jako bojownik
za wolność
poszukiwania
i głoszenia prawdy

człowiek to ten
kto zna siebie
czyli umie wytłumaczyć
swoje myśli
pokazać swoje myślenie?
mało kto w to wierzy

człowiek ten
wie dokąd świat zmierza
poznaje go i Boga
wie czym się kierować
stateczność jego tarcz
i puklerz mocny
na żaden strach ani zagubienie
nie dozwoli będzie go prowadził
nie podda się
połajankom
i propagandzie
powiedział święty papież
do fenomenologów
a ja widziałem słyszałem
i jestem posłuszny
prawdzie która się daje
nie im i ich zamysłom
serc zbyt wielu 2014

    (niedziela, 9 listopada 2014, g. 21.05)

***

skazany na niebo

już nie pogadam
tutaj sobie chyba
mam niemych
albo martwych
słuchaczy
ale może w niebie


    (niedziela, 9 listopada 2014, g. 20.27)

***

forma i istota

Bóg patrzy spokojnie
na listopadowe spory
Polaków
samorządowe wybory
narodowe obchody
kościelne milczenie
(brak dialogu z wiernymi)
w diecezji w-praskiej
choć źle się tu dzieje
jakby księży nie było
albo ich zakneblowali

     (niedziela, 9 listopada 2014, g. 14.31)

***

wiara

jest nadzieją i miłością
trzy w jednym
wiem
coś czuję
wierząc
rozumiem

rozum jest bardziej statyczny
wiara dynamiczna
zna To
w co wierzy
czeka
jest wiecznym oczekiwaniem
spełnienia
wyrywa się ku nadziei
na coś Kogoś

   (piątek, 7 listopada 2014, g. 9.04)

***

Jezus i Bóg mój

potrzebuję Ciebie
chcę z Tobą rozmawiać
powiedzieć co boli i być
nie wiem jak to działa
to znaczy wiem pomaga
zawsze
to Ty tak działasz
nie dając zaświadczeń
nie stawiając stempli
bo co innego i kto
skoro od tysięcy lat
przenikasz i znasz
mnie nas
a my Ciebie
na skrzydłach wiary i rozumu
kontemplujemy prawdę

     (czwartek, 6 listopada 2014, g. 10.53)

***

fundusze kościelne

czy Jezus był wycofany
czy przeciwnie wkluczony
w pełnię życia i czasów
w obecność i komunikację
bo dzisiaj religijność
jest patrzeniem i cenzurowaniem
jakby innych nas w nas
a zwłaszcza ich w nich
kierowników naszych?

kim jesteś kościele 2014
ty z małej litery
bo Ten z Wielkiej
był jest i będzie
zawsze światynią-domem
naszego bycia bytowania
tu teraz i zawsze na wieki
rzeczywistością ducha
drogą-prawdą-życiem
nie teorią instytucjonalną
subwencjonowaną przez
państwa i obywateli
na poziomie tłumaczeń
wikipedii

     (czwartek, 6 listopada 2014, g. 8.52)

***

kościelna arogancja AD

fundują nam dwa bogi
jeden żywy prawdziwy
prowadzi i ci się daje
objawia wszystko
jak tylko może
na wszystkie sposoby
kochającyOjciec
jest twoją drogą-prawdą-życiem

drugiego ci chce podać
przysłany proboszcz
instytucjonalnie

komu on służy
jego droga-prawda-życie
jest jego
i niech tak pozostanie
ja nie neguję jego
on neguje moją

     (środa, 5 listopada 2014, g.8.01)

***

wbrew niezrozumieniu

jestem szczęśliwym człowiekiem
bo moje oczy widziały
wydarzenia losy i historię
(po katolicku Zbawienie)
to co się działo w moim czasie
i wszystko rozumiałem w miarę
drogi-prawdy-życia swojego
- mowę faktów - wiarą i rozumem
z Panem Bogiem za pan brat
w osobie Jezusa Chrystusa z Nazaretu

człowieku poznaj samego siebie
jak się ojciec JP II święty czuje - sobą
odpowiedział na pokładzie samolotu
otwórz oczy uszy serce wiarę i rozum
non abbiate paura
jesteś i będziesz jeśli chcesz
drogą Kościoła
nawet jeśli księża i biskupi nie rozumieją
niech ci się tak stanie

     (wtorek, 4 listopada 2014, g. 9.32)

***

apologetyka

jest bo był
było będzie
mowa faktów tak mówi
bezpłciowa jak wieczność
wiary i rozumu
w drodze-prawdzie-życiu
osobowym osób
mnie ciebie
ale instytucje
nie uznają proroków
prorockiego w nas
istnienia
a zwłaszcza
kapłanów wiednych
świadomych prawd
Boga w nas
nas w Bogu

      (poniedziałek, 3 listopada 2014, g. 9.14)

***

kontemplacja

życie jest krótkie
albo długie
zależy komu
z której strony

można kontemplować prawdę
która się daje każdemu
w drodze-prawdzie-życiu
w sztuce dziękczynienia
wiara i rozum tam sięgają Boga
Bóg nas dotyka i mieszka
sam powiedział
Biblią i Jezusem z Nazaretu
kontemplujmy cieszmy się
radością pełną
będąc sobą
   
        (poniedziałek, 3 listopada 2014, g. 9.06)

***

zdziwienie

jeśli gwwiazdy widzą
i się nam nie dziwią
to miałby dziwić się Bóg

     (poniedziałek, 3 listopada 2014, g.8.57)

***

apel o przemianę

jak mogą
ze mną walczyć
prałaci biskupi
proboszczowie moi
czymś
co jest moim Absolutem
sekwencją zdarzeń
cudownych faktów
ubiegłego wieku
od konklawe Polaka
na papieża przełomu tysiącleci
które świat zmieniło
wolność nam dało
przez Solidarność
byłem żyłem widziałem wiem
Boże cudów
moja drogo-prawdo-życie
otwórz ich oczy
daj światło wiary i rozumu
dotknij ich niech poczują
że jesteś Żywy
jak nam się dałeś
w wydarzeniach
prawdy absolutnej
niech od nas się uczą

       (niedziela, 2 listopada 2014, g. 22.19)

***

religijna abrakadabra

w kościele nad ołtarzem
wiszą słowa na banerze
w komunii z Bogiem

a z kim chcę zapytać
mam być w kościele

komunię tak pojmuję
jako jedność z Bogiem
co jest Jego łaskawym
przyzwoleniem łaską darem
moim - pragnieniem tylko
być może

i tyle

abrakadabrą
wiara nie jest
wiara i rozum
są rozpisane w konkret
drogi-prawdy-życia
i oddzielnie
się pojąć ich nie da
także w Strachówce

     (niedziela, 2 listopada 2014, g. 19.22)

***

królestwo

dotykając prawdy
prawda nas dotka
dotykamy Boga
najczęściej w słów dialogu
ludzi dobrej woli spotkaniu
rodzi się Ten
który chce z nami mieszkać
On Ona ponad obrazami
wyobrażeniami i płcią
nie ma słów
jest samą miłością
akceptacją i miłosierdziem
przychodzi przychodzi dotyka

dotykając prawdy
prawda nas dotka
że chciałoby się potem
w takim gronie
być i przeżywać
Eucharystię
na Jego Jej pamiątkę
łamać chleb powszedni
w królestwie
nie z tego świata
na tej ziemi

     (niedziela, 2 listopada 2014, g. 9.30)

***

fałsz zabija

w Siedlacach postawiono pomnik
Solidarności RI
w naszym kościele
stoi przy ołtarzu
Anioł pamięci i tożsamości
na ołtarzu Ojczyzny i Kościoła
nie tylko ziemi wołomińskiej
votum wdzięczności
za ten czas za czyny
nasze
jeszcze żyjemy
ale coraz bardziej
przestawiają nas w kąt
ksiądz chce mnie prostować

spytajcie byłego wójta
czterech kadencji
na grobie solidarności
spytajcie kandydatkę
dzisiejszych wyborów
nauczycielkę (katechetkę?)
która przeciwko własnej szkole
i votum na ołtarzach
Rzeczpospolitej Norwidowskiej
tworzy jakiś bypass kultury
lokalnej i większej

pisząc to drżę
fałsz zabija

spytajcie
pytam
kto jego ją ich wypromował
promuje na listach PiS i PSL
do powiatu i gminy
ktoś musiał zaświadczyć
dał uwiarygodnienie
tym których fałsz zabija

wśród tych którzy dali
jest kandydat na prezydenta
Warszawy stolicy Polski
viceszefowa urzędu do spraw
kombatantów i represjonowanych

pytam pytajcie
idzie nie tylko o gminę
idzie o Polskę Ojczyznę Matkę
o prawdę-drogę-i-życie
co ma stać na ołtarzach
komu czemu stawiamy pomniki
uwiarygadniając szubrawców krętaczy
zmieniacie gen historii
co powiecie przed Bogiem

    (niedziela, 2 listopada 2014, g. 8.41)

***

(po)moc dwuskrzydlata2

gdyby Boga nie było
marny byłby nasz los
zjedliby nas w kaszy
współobywatele parafianie
ze swoimi liderami

skądże nadejdzie pomoc
jak zawsze
od Boga
poprzez wydarzenia słowa
w dialogu ludzi Dobrej Nowiny

coś tu muszę zmienić
wycyzelować
czy po całym dniu
coś się zmieniło sprawdzę
może tak:
poprzez wydarzenie słowa
które staje się ciałem
bo chce mieszkać między nami
w dialogu ludzi dobrej woli
Dobrą Nowiną

muszę jutro wrócić
do zmagań ciężkich
w moich okolicach
o prawdę
o pamięć i tożsamość

którą najpierw niszczył wójt
wielokadencyjny
a teraz kandydatka
nauczycielka wychowawczyni
o dziwo
we współpracy z księdzem
i chyba całą kurią
bo chcą innej Polski

inną wprowadzić kulturę
nie na wolności i osobie
ale na prawie i posłuszeństwie
i własnej kolejnej karierze

kto mi jeszcze pomógł dziś
poseł I kadencji lub dziesiątej
wierny Okudżawa
nawet Somalijka
walcząca przeciw obrzezaniu
dziewczynek w Afryce
przemawiając w ONZ

to ja też tam gościem byłem
walki o godność też nie zaniecham
i ojciec Kramer jak papież jezuita
który smutną twarz księdza zobaczył
przy ołtarzu Eucharystii
prywatne głupstwa gadającego w kazaniu
fałszywych małych wiar (rozumu?)
które utknęły na przedsoborowiu
i na myśli niezbyt nowożytnej
tego tak zostawić nie można
następnym pokoleniom
nieskończona jeszcze dziejów praca
także w znalezieniu odpowiedniego wyrazu
dla - czyńcie to na moją pamiątkę -

a gdyby już nie
i śmierć pierwsza
od nich była
to też już niczego
nie zmieni

pomoc wielkiego sensu
jest w tym co było
już przyszła zawczasu
wśród nas zamieszkała
ps.
a oni
kto im role wyznacza
wśród nich
tu na ziemi tylko
cud może mnie uratować

       (sobota, 1 Listopada 2014, g. 23.01)

***

(po)moc dwuskrzydlata1

gdyby Boga nie było
marny byłby nasz los
zjedliby nas w kaszy
współobywatele parafianie
ze swoimi liderami

skądże nadejdzie pomoc
jak zawsze
od Boga
poprzez wydarzenia słowa
w dialogu ludzi Dobrej Nowiny

a gdyby już nie
i śmierć pierwsza
od nich była
to też już niczego
nie zmieni

pomoc wielkiego sensu
jest w tym co było
już przyszła zawczasu
wśród nas zamieszkała
ps.
a oni
kto im role wyznacza
wśród nich
tu na ziemi tylko
cud może mnie uratować

       (sobota, 1 Listopada 2014, g. 8.18)

***

rozmowy Polaków

księże Mieczysławie
w jaką Polskę katolicką
ksiądz wierzy
jeśli nie wierzy w katechetę
jego wielką rodzinę i historię
która stoi na ołtarzu WNMP

papieżu z Argentyny
prymasie Polaku
księże biskupie Hoserze
starosto Uściński
pośle Jacku Sasinie
wójcie i kandydaci

wraz ze mną
Polska o to pyta
ps.
Maria Królowa z prymasem Hlondem
była w Kartaginie
na Kongresie Eucharystycznym
a z pielgrzymką narodu polskiego
odrodzonej wolności w ich czasach
w Ziemi Świętej 1929
rodzice po wielkiej wojnie
z Prymasem Tysiaclecia
kościół odbudowywali
by był Rodziną Rodzin

ja także wolność zdoby(wa)łem
siadałem z prymasem do stołu
z biskupami
w Trawach Jadowie Strachówce
jaka inna Polska i kościół
powstały od tamtego czasu
jaka solidarność

     (piątek, 31 października 2014, g. 5.40)

***

ty opoka

gdyby Franciszek stracił wiarę
na nic zdałyby się mury Watykanu
ty jesteś opoką
gdybyś stracił wiarę
ale w co
w siebie
zbudowanego
na wierze i rozumie
na tym co poznałeś
co się tobie dało (poznać)
na całości przekazu
prawdy drogi życia
z wszystkimi bibliotekami
wszystkim co jest w Internecie
z Jezusem z Nazaretu
z dzieciństwa
lat młodzieńczych
i dojrzałych

księże proboszczu Mieczysławie
czy ksiądz wierzy we mnie
czy w piekło zaprzeczeń
Kazimierza wójta
Krystyny kandydatki
w piekło
którego panowanie nadchodzi
na ruinach Polski
w którą ja wierzylem
my - pokolenie uprzednie
z przeżyciem cudu konklawe
Papieża-Polaka wolności i osoby
który zmienił cały świat

czy nadchodzi
nadesza epoka
Kazimierza z PiS-u
Krystyny z PSL-u
zaprzeczenia zaprzeczeń
co nasze oczy widziały
czego dla nas strzeże
papież Franciszek z Argentyny

       (piątek, 31 października 2014, g. 5.35)

***

na wysokim niebie

jestem już w niebie
czuję się jak w niebie
bo sprawy mnie porwały
nie ja się na nie porwałem
za małym
one tu się zaczęły zaczynają
ale kończą w niebie
składam dziękczynienie
za wszystko – spróbujcie

       (środa, 29 października 2014, g. 13.10)

***

realizm i kościół

żeby był realizm
muszą być bodźce
od realnego świata
rodzina jest bodźcem
największym
źródłem bodźców
w niej kościół (domowy)
najlepiej się ma
wiara nadzieja i miłość
prawda dobro i piękno
droga prawda życie
wszystko

    (środa, 29 października 2014, g. 7.28)

***

ocalić Boga

                   "Czy Ty zbudujesz
                        mi dom?"     

od paradoksu sekularyzacji
wyprowadzić z zakrystii
do domów kultury
do ludzi obecnych
w inter-osobowym-świecie
nie tylko w budynkach
świątynnych

szaleństwem
jest myślenie
że Boga można zamknąć
w murach i tabernakulach
kiedy On jest
Jego imieniem i istotą
jest Obecność
Emmanuel
Bóg z nami
rodzi się między nami
w dialogu osób
i chce tam tu mieszkać

my wy oni ja ty on ona
czy wiecie że jesteśmy świątynią
obrazem podobieństwem itd. itp.
ps.
"trzeba ocalić Boga
bo tylko On jest zdolny
nas ocalić"
ocalić Boga

   (wtorek, 28 października 2014, g. 2.46)

***

półmrok wieczorny

chodzę sobie po chałupie
póki chodzę
czekam spokojnie na śmierć
póki spokojnie
słucham Okudżawy
na werandzie światło
się pali dla przyjezdnych
pisze się też dla kogoś
może przeczyta
dać świadectwo bytu
samoświadomego 2014
w Annopolu
w gminie Strachówka

stan jest doskonały
nad stanami jest
może nad stanów-stan
jak wieża nad płaskie domy
dookoła

choć dla każdego
kto zwyczajnie żyje i rozmawia
- bez dialogu się nie da -
wieczorny półmrok przyjazny
dopóki przyjazny

w nim być się zgódź
i tyle

na przykład
oglądając z dziećmi
i albo z żoną
w telewizji film
lub śpiąc przysypiając obok

    (niedziela, 26 października 2014, g. 18.02)

***

słuchając Okudżawy

każdemu daj Boże
wygrać ostatnią nutę
napisać ostatnie słowo
namalować obraz
wyrzeźbić dać oblicze
swojej osobistej historii
życia i dziejów czasów
w których droga-prawda-życie
były mu dane
najbardziej osobiście
Дайте дописать роман
До последнего листочка

    (niedziela, 26 października 2014, g. 15.55 - 42 lata po pierwszym spotkaniu Mistrza na winylowej płycie)

***

Bóg z nami

jest z nami
brzmi lepiej
bezpieczniej
dla mnie
niż ze mną

w tej chwili
najbardziej
bardziej niż
wczoraj był
i jutro będzie

nawet na mszy
i nabożeństwach
kościelno-parafialnych
jest bo jest i tyle

a ja na obraz
i podobieństwo
kto teraz myśli
bo czyta
jest z nami
niech będzie
od niego zależy
czy z wielkiej litery

czas i przestrzeń
są Jego znakami
wszechobecności
nie ważne jak
zakrzywionej

czas we mnie
jak laser odczytuje
obecność
piękno dobro prawdę
podaje na tacy
i skrzydłach
wiary i rozumu

wczoraj i dziś
i jutro jeśli będzie
na mojej osobowej
drodze-prawdzie-życia

    (niedziela, 26 paźdzeirnika 2014, g. 14.01-14.26)

***

wiara i rozum

rozciągają się
wstecz i w przód
od przeszłości
po wieczność

z teraźniejszością
jesteśmy najbardziej
powiązani
zmysłami i emocją

amen amen amen
nie-ja-Ty-Bóg-Miłość-
-Chrystus pokój i dobro
amen amen amen

   (piątek, 24 października 2014, g. 14.06)

***

normalność jest Boska

Jest Polska
Jest wolność  i prawda
Jest wolna Polska
Jest Warszawa
Wisła płynie
Jak płynęła
Są rodacy dokoła
Jadą idą ze mną
Ze mną się modlą w kościołach
W samotności medytują
Ot normalność (wieczna)
Która ma kłopot
Przecisnąć się przez
Dziurkę od klucza
Naszego kościoła
Albo od guzika sutann
Na wielu ambon(k)ach
Plebaniach pałacach
"Korporacja" księży inaczej
Postrzega rzeczywistość
Oderwali się od nas
Zostali w przeszłości
Nie pachną owcami
(Annopol nie znany)
Pytanie w ogóle
Czy mój kościół
Umie śpiewać  dziękczynienie
Za dar wolności
Choć jeden kardynał
Ustanowił ogłosił
Święto dziękczynienia
Inni pokazują plecy
Wybrzydzają na czasy
Klaszczą wybranym politykom

Biedna podzielona Polska
Od uwielbienia do wzgardy
Polska jest jedna panowie
I panie  w sukniach habitach
Itd. itp. bo ludzie są równi
Polskę można brać tęczą zachwytu
Od zarania dziejów
Lub wybrzydzać dzieląc ludzi
Target jest ten sam
Bo to jest nasza Matka ta ziemia
Bo to jest nasza Matka ta Ojczyzna
Kazania podejrzeń pełne
Nic a nic nie stają się przez to sejmowe
Tego nie zmienią
Ani  rozgłośnia
Ani czasopisma (swoje/czyje/nasze, czy nie nasze)
Nie macie w sobie
Ducha jedności jednania
Nie idziecie z nami Drogą-prawdą-życiem 2014
Na której jest Bóg jak był zawsze
Nagle stanęliście i słuchacie echa
Własnych marzeń subordynowanych
Rzeczywistości waszej hierarchicznej
Nierzeczywistości ad rem
Trudno gdzie indziej znajdziemy
Z osobą i wolnością na sztandarze
Dalej bez was pójdziemy
(Człowiek jest drogą Kościoła)
Prawdy bronić i niepodległości
Dla naszych pokoleń i Was

    (środa, 22 października 2014, g. 15.44)

***

kto zawinił

w Polsce 2014
proboszcz nie chce
rozmawiać z katechetą
do skutku szczęśliwego
dla obu i świata całego
biskup z nimi razem
w szkole domu pałacu
katechetka przyszła
z nikim i wszystkimi
byle ze swoimi
wszystkimi chce rządzić
dialogu nie było
nie ma i nie będzie mówią

tak wygląda zgoda i jedność
zawiniona jawnie bez żenady
w katolickim kraju
Mistrzu kto zgrzeszył
oni czy ich rodzice
że się ślepymi urodzili
na ślepo głucho niemo żyją
choć żyć się nie chce
a śmierć nie przychodzi

    (środa, 22 października 2014, g. 8.49)

***

veritatis splendor II

lubię
to za mało
powiedziane
jak światło mnie
napełnia
prowadzi
lepi glinę sensu
łączy fakty
zdarzenia
dawne i bliskie
przeczucia
łączy łączy
wszystko prawie
od początku do końca
czym jesteś
o światło
ps.
czy jutro też
tak jest już i będzie

     (wtorek, 21 października 2014, g. 18.10)

***

pomnik nagrobny                      "z prawdy

                           w prawdzie

                           dla prawdy"

możecie mi wyryć
na grobie
żyłem dla prawdy (i wolności)
strzegłem jej jak mogłem
jak potrafiłem najlepiej

nie trafiłem niestety
na ludzi w gminie i parafii
którzy chcieliby rozmawiać
za nic przy stole prawdy
rozmowy o niej i dla niej
zasiąść nie chcą
w remizie szkole parafii
w sali konferencyjnej urzędu

broń Boże wdać się w dialog
nieskończony w inter-osobowym-świecie
oni ciągle żyją na półkuli instytucji
byłych klasowych i innych

bo gdzie indziej u nas
pomnik prawdzie postawić
która wolność daje
mnie wyzwoliła na amen
ps.
dzisiaj parafia i kuria
mają słabe ogniwo
fatalnego (fałszu) koalicjanta
   
    (wtorek, 21 października 2014, g. 15.45) 

***

dlaczego

nie ma ciągłości
w malowaniu dziejów
na obrazie Polski i gminy
są cięcią i szramy
niczym na jasnogórskiej
ikonie polskich ikon

są sprawy wyrwane
z osnowy świata
bez powiązania rozumień

znamy po sobie osób
w gminie i parafii
z pochodu pokoleń
Królów poetów malarzy
prezydentów prymasów
bohaterów z Katynia
narodowych i kościelnych
solidarnych dziejów
została dziś tylko
kandydatka na wójta
z integracji - dezintegracja
podpisano
Maryja z Annopola
i Rzeczpospolita Norwidowska
brana tęczą zachwytu
od zarania dziejów
w której człowiek króluje
kapłan bezwiedny ciągle
nierozpoznany niechciany
choć wieczny i soborowy
posoborowych papieży
soborowy prekursor
myśliciel z największych
w chrześcijaństwie Europy
ps.
dlaczego pospolitość skrzeczy
w wielkiej narodowej i gminnej
niepospolitej rzeczy
po socjalistyczna
nie potrafi być wspólna
wielka dziękczynna
szukająca jedności
osób w dialogu zastanym
podarowanym sponad chaosu
czy to tylko to
czy nawet religia spaczona
wyrwana z całości pocięta
scyzorykami chceń

    (wtorek, 21 październiak 2014, g. 9.24)

***

na pustyni i w puszczy

powołany miłością
urodziłem się
bawiłem czytałem
byłem uczyłem
studiowałem w pocie czoła
szukając prawd
podróżowałem
znalazłem Taize
wrociłem
Ojczyzna wołała
Solidarności dałem siebie
wśród RI w gminie
Strachówka
na Mazowszu
o czym wiedzą
wojewoda biskupi
i każdy kto chce
katechetą byłem
mężem i ojcem
jestem póki żyję
wójtem byłem
Rzeczpospolitą znalazłem
odkryłem sobie
i światu całemu
setki artykułów
o tym napisałem
dzisiaj jestem
głosem na pustyni
w puszczy
takie zadanie dostałem
na ostatnim odcinku
drogi-prawdy-życia
przyjąłem i amen
człowiek jest drogą Kościoła
ps.1
cała moja historia
się opowiedziała
któż wie
każdy wyrok z nieba
przyjmę bez wahania
ludzi nie
prawdy zdradzić
ani sprzedać nie wolno
ps.2
głos na pustyni
 
     (poniedziałek, 20 pażdziernika, g. 13.41)

***

dezintegracja II

walka żywiołów
się toczy przewala
nad nami i Polską

w demokracji
można się mylić
w debatach
przegłosowywać
dobre i gorsze ustawy
może czasem złe

ci teraz
idący w zaparte
chcą rządzić i żyć
bez dialogu
z nami
bo oni sami wiedzą
znają już wszystko

w gminie mojej
nie było
według nich nas
Solidarności RI
z 3 Maja 1981
anioł wdzięczności
za czas wolności
godności odzyskanej
nie stoi przy ołtarzu
w kościele św. Antoniego
w parafi wniebowzięcia
jednego skrzydła
czy oka i wiary
lub rozumu im brak?
?????????????????
nie było I kadencji
samorządnej Polski
nie ma szkoły RzN
(Rzeczy... Norwidowskiej)
ze sztandarem hymnem
rotą śubowania
papieskim błogosławieństwem
nie było w niej
spotkań pokoleń
pielgrzymek integracji
do polskich sanktuariów
mszy szkolnych ze scholą
gromadzących dzieci
młodzież rodziców
cały kościół
i pół parafii
w ogóle dobra nie było
był katecheta siewca nienawiści
i dyrektorka szkoły
którą trzeba na taczce
wywozić nie raz

chcą zbudować
na fałszu zaprzeczeń
nową gminę
nową Polskę
parafię już zdobyli
odbili z rąk wrogów
ps.
jedna nauczycielka
jakby Kassandra
dwa w jednym i trzy
wieszczka królewna
szkoły gminy parafii
zna i mówi prawdę
o wszystkich i wszystkim
kandydatka rzeczywistości
na ruinach prawdy
uczy jak być nowym
społeczeństwem wbrew faktom
Boże ratuj nasz świat
tego co naprawdę było
co jest dobre prawdziwe
i będzie

    (poniedziałek, 20 października 2014, g. 9.26)

***

pokój i śmierć

nareszcie wieczór
z ciszą podszedł
do fotela

czy może dać
wszystko
czego potrzebuję

bez zgody na śmierć
nie sądzę
jestem pewny

bez tego
nie ma nic
wielkiego

    (niedziela, 19 października 2014, g.20.38)

***

przecena inwestycji

społeczeństwo obywatelskie
ludzi wolnych odważnych
w samodzielnym myśleniu
biorących na siebie tak i nie
z godną odpowiedialnością
i na odwrót w każdej sprawie
własnej drogi-prawdy-życia
które się zna i ma jak dwa dwa

społeczeństwo ach takie
jest największym skarbem i potrzebą
Polski i samorządów 2014
bez nich wolność i inwestycje
smakują mniej niż są warte

    (niedziela, 19 października 2014, g. 15.45)

***

dzieci w kołczanie

jakie to praktyczne
napełnić kołczan
wysmukłymi strzałami
dzieci stąd do wieczności
ni mniej ni więcej
tak wielka jest miłość
świata całego do ich
jasnych spojrzeń
ufności pod skrzydłami
matki i ojca i rodziny
stabilnej jak skały opoka

na starość wczesną
lub dużo późniejszą
mam/y życie przy sobie
bliżej lub dalej
czy nie o to chodzi

    (niedziela, 19 października 2014, g. 15.30?)

***

świat (i kościół) rodzin

rodziny
kościoły domowe

a jeszce bardziej
stawać się będą
ciałem Chrystusa
Chrystusem narodów
Chrystusem w świecie
współczesnym
posoborowym
posynodalnym
zwyczajnym
naszym i naszych dzieci
kolejnych pokoleń

    (niedziela, 19 października 2014, g. 12.21)

***

cud medialny?

cisza i dziękczynienie
po Komunii Świętej
na mszy w Watykanie
przyniosła takie same
we wsi Annopol
w gminie polskiej
na Mazowszu
ps.1
liturgii dziejow?
życia-prawdy-drogi
ps.2
ogłoszono błogosławionym
kolejnego papieża
Pawła Szóstego

    (niedziela, 19 października 2014, g. 12.15)

***

dezintegracja 2014
    (aż metafizyczna?)

Strachówka
przecięta na dwie
Polska
przecięta na dwie
albo ileś
zasadniczo
i w każdej sprawie
trzeba
czy nie trzeba
jeśli trzeba w ogóle
...
rdzeń
bieg strumieni i rzek
fundamenty wolności
godności odpowiedzialności
pamięć i tożsamość
...
znamy na sobie
historia wybiórcza
patriotyzm wybiórczy
wolność wybiórcza
nauczycielka
cenzuruje dyrektorkę szkoły
kandydat/ka na wójta
wybiera swoje rodzynki
z ciasta dziejów gminnych
ojczystego chleba
księdzu nie podoba się
katecheta
(powołany w stanie wojennym
w 1988 roku był nominowany
odpowiedzialnością i czynem
dzisiaj jest Katechezą Online)
...
Solidarność
jest w swoim aniele
przy ołtarzu wniebowzięcia
ale nie ma o niej słowa
w życiu (pardon publicznym)
i jest coraz gorzej
i głębiej głębiej
idą podziały 2014
...
radość i dziękczynienie
i chwałę
drogę-prawdę-życie
świętujemy w domach
w Kościele Domowym
a gdy wyjdziemy dalej
(w anonimach?) donosach
słyszymy
na krzyż na krzyż na krzyż
wywieźć na taczce gnoju
...
Jezusie z Nazaretu
kto nie chce
Twego przykazania
aby byli jedno
nawet o tym rozmawiać
ps.
w szkołach gminach parafiach
trudno posadzić dwie strony
do szczerej rozmowy Polaków
omijają nawet w Internecie
kto za to kiedy odpowie
płacą już za nią pokolenia

   (niedziela, 19 października 2014, g. 9.34, korekty do g.11.04))

***

miłość i lekarstwo

prawdo miłości moja
ty jesteś pokojem
i łaską
uciszasz wszelkie burze
nawet egzystencjalne
przychodzisz przychodzisz
zewsząd znikąd
z każdej strony czasu
leczysz rany moje

bo ktoś zadowolony
czyiś uśmiech
czyjeś dobre słowo
ładny obrazek zdjęcie
w realu telewizji w necie
we wspomnieniach
marzeniach
modlitwie

jest prawda poznawalna
jest
miłości intelektualnej
postawa życiowa amen
ps.
bez pieśni akceptacji
i hymnu dziękczynienia
się nie da
prawda najlepiej mnie
komunikuje
z rzeczywistością
w niej mieszkam
zamieszkałem na wieczność?

    (sobota, 18 pażdziernika 2014, g. 16.26)

***

jesień 2014

ludzie ludziom
w Europie
na Ukrainie
w Strachówce
wszędzie
mogą gotować zły los
w imię władzy
ambicji
geopolityki
zemsty
bez względu na wyznanie
historię pokoleń
pamięci i tożsamości wbrew

     (sobota, 18 października 2014, g. 9.03)

***

teza i założenie

czy nie jest tak
że dopóki nie
złapiesz Boga za nogi
albo nie narodzi się
w tobie wolność
nie widzisz nie słyszysz
nie rozumiesz zbyt dobrze
tego co się z tobą dzieje
co się dzieje w świecie
tego co z tobą robią
ci o których nigdy
byś nie pomyślał
że mogą coś złego
są dobrze zorganizowani

    (czwartek, 16 paźdzeinika 2014, g. 16.42)

***

Bóg i Bóg (dwie religie)

spotkałem i poznałem
żywego Boga
który się wcale nie kryje
daje się objawia
każdemu kto chce
spotkać (roz)poznać
z Nim być żyć oddychać
droga-prawda-życie
w Nim możemy naprawdę
być żyć poruszać się
wolna osoba w wolności
innych osób i świata całego

a druga religia naucza
i pilnuje swego nauczania
pod różnymi groźbami
że musisz przyjść do biura
i się zarejestrować
potem naśladować
ich pobożne praktyki
o których ci powiedzą
z nich i w nich żyją
pilnują systemu
i szykują swoich następców
ps.
ciężko się nam żyje obok siebie
w Polsce gminie parafii (świecie?)

    (środa, 15 października 2014, g. 9.25)

***

o prawdołomach
                               (Grześkowi)

pracować w kamieniołomach prawdy
bywa niebezpieczne
może nie tylko dla mnie
amatora formy i stylu

pracować nad czymś
nie - pracować w czymś
prawdą się nie rządzi
czy wolno zarządzać
pozostanie wiecznym pytaniem

o wolności słowa pisali mistrzowie
wolność i prawda są nierozłączne
est adequatio rei et intellectus
jakaś odpowiedniość
adekwacja jeden do jednego
jest ideałem dla mnie ciebie dla niego

kiedy tutaj piszę i nie tylko tu
ćwiczenie odprawiam
żeby nie obrazić
i nie użyć słowa fałszywego
jednak wczoraj znowu usłyszałem
proszę nie obrażać proboszcza
każde napomnienie traktuję poważnie
dziękuję że podzieliłeś się swoim zdaniem
zupełnie nie jest moją intencją obraza
jak opisać czyjąś świadomość lub domyślną wiedzę
nieświadom - ślepy głuchy komuś ślepo posłuszny
karkołomne kamieniołomy
zaniechać prawdy nie można
ustrzegłeś mnie Boże od pogardy
prowadź dalej pierwszy krok zrobiony
za wszystkie dobro słowa i czynów dziękuję

    (wtorek, 14 października 2014, g. 9.59)

***

pieśń akceptacji

czy amen i hosanna
albo alleluja
się różnią od siebie
jak ja od ciebie
ty od innych
wolnych osób

wątpię
nie wierzę

w moim kościele
nawet pies z kotem
przysiadają się do mnie
nie pytając Franciszka
(w parafii i diecezji zarzucają
że się posługuję papieżem)
Bóg z nimi
a zwłaszcza w drugim
człowieku bliźnim
z każdej ludzkiej partii
dającym mi słowo dialogu
najczęściej w Inter-osobowym-necie
w którym Bóg się rodzi
i mieszka między nami

nikt nie popełnia grzechu
po ludzku zła
przynależności
do legalnych organizacji
zło jest osobowe
w tobie i we mnie
kiedy nie ma w nas zgody
na świat realny
realnie poznanych wartości
na osobowej i historycznej zawsze
drodze-prawdzie-życia
drodze-prawdy-życia
drodze-prawdzie-życiu
(ach ta gramatyka)
nie czyń bliźniemu
czego nie chcesz
by czynili twojej partii

szkoda że tej pieśni
nie śpiewa się dzisiaj
w polskim kościele
podzielonych partyjnie ludzi
brak tej katechezy
jest przyczyną chorób
których nie uleczy
organizacja publicznego kultu
i pośredniczenia lękliwym
pisklętom które nie wiedzą
że są orłami ku prawdzie
która wyzwala jak amen

    (poniedziałek, 13 października 2014, g. 10.01)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz