piątek, 23 marca 2018

Implikacje (obecnego) kryzysu państwa

Filozoficzne implikacje obecnego kryzysu państwa 
(Polska 2018 a pojęcia realizmu i woluntaryzmu)

Pamięci mojego - i Karola Wojtyły - wychowawcy. 
Księdza profesora Kazimierza Kłósaka. RIP!

Każdy czyn nas współtworzy. Nic w przyrodzie i kulturze nie znika bez śladu, bez współ-komponowania naszej RZECZYWISTOŚCI! Dookreśla. Także czyn, pracą wewnętrzną, w pocie swego czoła. Każdy czyn nierozerwalnie jest powiązany jest z tym, kim jesteśmy. Czym stają się nasze wspólnoty, państwa... I z odpowiedzialnością. Polsko, jakie są czyny twoje - pytałem w dniu zakładania Solidarności w gminie Strachówka w dniu 3 Maja 1981.

Musi runąć państwo (królestwo) budowane na piasku. A jego upadek będzie wielki. Wydawać się nam powinno, że w naszym kręgu kulturowym wszyscy znają te logia.
Co jest piaskiem obecnej władzy (układu rządzącego)? Rozumienie (pojęcie) prawa, konstytucji, kultury, ciągłości państwa i świadomości narodowej, brak świadomości Kościoła Powszechnego, wyznawana przez nich koncepcja człowieka, świata i Boga. Nie są w stanie wejść w dialog z kulturą człowieka na ziemi (przemilczająca postawa ma zbyt wielu wyznawców-niewolników). Nie rozumieją (?) i nie są w stanie żyć w zgodzie z paradygmatami współczesnego świata: wolności i osoby nade wszystko i na nich zbudowanej Powszechnej Karty Praw Człowieka i Obywatela.

Budują na piasku. Przepraszam za wyrażenie, ale wycierają sobie usta, place i ulice (nie tylko przykościelne) Janem Pawłem Wielkim, ale nie znają (nie rozumieją) jego myślenia wyrażonego na setkach tysięcy stron: Osoba i czyn, Miłość i odpowiedzialność, Centesimus annus, Fides et ratio... ani soborowych podwalin współczesnej obecności Kościoła w świecie współczesnym: Gaudium et spes, Lumen gentium, Dignitatis humane itd. Mają też polsko-narodowy dystans do obecnego papieża i Jego Evangelii gaudium...

Prawda JEST i jest poznawalna. Karol Wojtyła, Jan Paweł II, miał w jej poszukiwaniu wielki udział. "Dziękuję Bogu, że również mnie dał możliwość uczestnictwa w tym fascynującym przedsięwzięciu, począwszy od lat studiów i pracy dydaktycznej, a także później, na kolejnych etapach mego życia i posługi duszpasterskiej... Aby przezwyciężyć kryzys sensu, którym naznaczona jest część myśli nowożytnej... konieczne jest otwarcie się na metafizykę. Właśnie fenomenologia może w znaczący sposób przyczynić się do takiego otwarcia." (JPII do fenomenologów, 2003)

"Książeczka o człowieku" jest cieniutka , napisana prostym językiem przez jednego z największych polskich i europejskich filozofów Romana Ingardena (1893 - 1970). Jest tam zrąb myślenia sięgającego aspektów istotowych i konstytutywnych antropologii (przyrodniczej i kulturowej) i kultury życia całego społecznego: o naturze ludzkiej, człowiek a przyroda, człowiek i jego rzeczywistość, człowiek i czas, o odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, i o sztuce prowadzenia owocnej dyskusji. Uczniem Ingardena był m.in. ks. prof. Józef Tischner, który wniósł wielki wkład w kształtowanie się postaw polskiej "Solidarności".

Przyszłość człowieka zależy od kultury?! Człowiek jest drogą Kościoła?? To nie Ingarden, ani Tischner powiedział. To powiedział Jan Paweł II. My tylko z nim powtarzamy te jasne i odważne słowa prawdy.

Niezależnie jak zakończy się obecny kryzys państwa polskiego, nie skończy się nasz dramat. Obecny ustrój państwa (forma kultu jednostki i dyktatu jedynie słusznej partii) - klonowany na ustrój nauki, kultury, całości życia publicznego w Polsce - jest chory. "Chory animator zaraża całą wspólnotę".
Deprawacja publiczna jest jego immanentną składową. Każdy, kto się chce z nim zjednoczyć, musi zrezygnować z myślenia (samodzielnego i odpowiedzialnego). Musi mieć za nic całe nasze dziedzictwo!

Mnie prowadzi ten sam duch, który przeprowadził przez PRL i epokę cudów, która rozpoczęła się wraz z wyborem Karola Wojtyły na papieża (16.10.1978). Wiara i rozum, PMI (postawa miłości intelektualnej), dialog, wspólnota… cała hierarchia wartości i paradygmatów współczesności wypracowana pracą w pocie czoła, pracą wewnętrzną… pięknem w świecie i w nas, które zachwyca i motywuje do pracy… od ponad 3 tys. lat! W tym zakorzeniona jest (źródłowo) Rzeczpospolita Norwidowska. I ja "to co piszę żyję i boleję". Całość utrwalana drogą-prawdą-życiem OSOBOWYM! Osób, we wspólnocie! O tym wszystkim jest (jeszcze) życie moje. Najpierw przerobiłem „Antropologiczne aspekty…” u marksistów, a dzisiaj u polskich narodowych katolików! Nie żyłem nadaremnie.

„(…) Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.
Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.
Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.” (Mt 7:24-27)

***

DRAMAT MORALNY PL.2018

                  /Europo widzisz i milczysz?/

nie polityczny tylko jedynie
czego się nie robi w polityce
każda partia to wie i robi
dramat tyczy osoby-człowieka

dramat ich i naszej moralności
kiedy łamią Konstytucję
szargają osobę Wałęsy bohatera
ośmieszają sędziów sądy kaeresy

zabierają emerytury jak chcą
po stuleciach dekomunizują
ale nie samych siebie
mając błogosławieństwo biskupów

wiara i rozum publicznie zhańbione
gwałt publiczny się dzieje
media narodowe i ambonki ołtarzy
do tego (przymilnie) służą

ustawy napiszą pod swoje potrzeby
każdej chwili nadobnej na kolanach
nawet je wydrukują przymuszeni
ale symbolicznie bez udziału honoru

     (piątek, 22 marca 2018, g. 9.13)

***

HAŃBA-WSTYD-PONIŻENIE POLSKI

                 /na twoim i moim przykładzie/

PiS tworzy prawo (ustawy)
aby zaspokoić oczekiwania urzędników
Unii Europejskiej mówi Ast Marek
poseł przewodniczący komisji

biedny człowiek ma rodzinę przyjaciół
mottem Jana Pawła II się posłużył
na dumnej stronie sejmowej
wiele się można z niej nauczyć

pełnisz funkcję posła RP i przewodniczącego
Sejmowej Komisji Ustawodawczej
wiceprzewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji
do spraw zmian w kodyfikacjach

ponadto jesteś członkiem innych komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka
i 6 zespołów parlamentarnych
Kresów Kresowian Dziedzictwa Ziem Wsch...

w tej ostatniej też jako przewodniczący
w województwie lubuskim jesteś prezesem
Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości
odpowiadasz za funkcjonowanie partii...

tytułów twych i honorów jest więcej
polski polityku samorządowcu radco prawny
burmistrzu wojewodo lubuski
biedny człowieku ze Złotym Krzyżem Zasługi

ciebie wielu innych z radością pocieszy
ksiądz Staniek Edward
arcybiskup Jędraszewski imiennik
i mnie wiara-rozum-honor nie pozwolą milczeć

     (piątek, 22 marca 2018, g. 10.10)

***

LEW W OWCZEJ SKÓRZE

                /gdy moralność upada/

jestem niesłychanie łagodny
zazwyczaj jak owca i baran
póki środowisko mnie nie zmieni

okoliczności cichej niszy
środowiskowo-kulturowej
mają wpływ i na mnie

czasem aż w lwa mnie przemieni
to i tamto wydarzenie
wybuchające w okolicy

tak było jest i będzie
wiem to już niezbicie
za komuny i pisowskiej zmiany

kiedy wtedy były wybory
przymuszające niestety
albo inaczej rozum łamiące

kiedy Konstytucję grzebią
kpią z Boga Honoru Ojczyzny
ja powstaję jak wtedy i dzisiaj

staję się solidarnościowcem katechetą
wójtem i nauczycielem
rzeczpospolitą nową ufunduję

      (piątek, 22 marca 2018, g. 10.21)  -  TUTAJ - Po bierzmowaniu (w RzN)

PS.
Zdjęcie ks. prof. Kłósaka z tej strony.

czwartek, 22 marca 2018

Tęcza zachwytu


Nim wrócę do smutków zanegowanego człowieka na ziemi polskiej AD, obecnie 2018. Tęcza zachwytu jest. Przymierzem. Obie strony muszą chcieć. No, jedna czasem tylko leniwie lub wspaniałomyślnie przyzwolić. A skoro żyjemy w przymierzu, wystarczy chwilka, by nawet w najgorszych okolicznościach życiowo-zdrowotno-jakichś w niej się rozświetlić-rozbłyszczeć wszystkimi kolorami.

Zenit Wszechdoskonałości bezapelacyjnie (w naszym kręgu kulturowym) JEST. Wczoraj z Nim rozmawiałem, z nimi. Spisałem, opublikowałem. Ale pewnie w naszej rzeczywistości przemilczania, przemilczana jest cała rzeczywistość?? Ślepi, głusi, chromych wiodą gdzieś.

Nie jestem sam. Duch Wolnej Polski, świadomość narodowa i samoświadomość Kościoła (Powszechnego Świętego i Apostolskiego) mnie tworzą/wypełniają i prowadzą.

***

TĘCZA ZACHWYTU

         /Andrew z Dundee na 100-lecie „N”/

i kto ją dzisiaj głosi
ja ze wsi Annopol
i Internautka z Łodzi
z mojego pokolenia

może jeszcze niewielu nam podobnych
którzy posiedli życiową polską mądrość
świadomość narodową
i samoświadomość Kościoła

młodzi nie wiedzą o czym piszę
trzeba przeżyć
drogą-prawdą-życiem
samemu się ich nie wymyśla

mieszkają na wieki wśród nas
w ciemnych Norwidach
i uniesieniach soborowych dyskusji
przegłosowanych demokratycznie

ich wychowawcy nie znają
ani duszpasterze
polskimi zwani z rozpędu
politycznych karier i propagandy

ich natura znów innym podległa
w kościelno-partyjnych strukturach
nie zdobędą się na niezawisłość
nawet w konstytucyjnych kaeresach

moja natura jest stara i inna
z epoki cudów między nami
właśnie tam leży gdzie źródła
i pola zielone dojrzałością spokojne

nasze szczęście-bez-granic
nie w granicach leży (nawet wspólnot)
sprzed i ponad Brexitów
Duch Wolnej Polski osób-ludzi

    (środa, 21 marca 2018, g. 11.27)

***

ROZMOWA PRADZIADKÓW

          /w STULECIE Niepodległości RP/

znów dzisiaj długo palę w piecu
węgiel sprzed starej werandy noszę
słońce mroźny dzień ozłaca
tak Tobie jak i mnie

dzisiaj to samo we mnie płynie
co w Tobie w Dundee w 1939
na Monte Cassino i w Rimini
w 1945/46 choć żeśmy się nie znali

połączył nas Duch Wolnej Polski
i wnuk prawnuk Benjamin
w tajemnicy odkupienia wojen
i zła które miłość zwycięży

    (środa, 21 marca 2018, g. 13.04)

***

KSIĄDZ EDWARD STANIEK

                  /z poważaniem Józef K./

kochany księże profesorze
mam wielki szacunek
do księdza osiągnięć naukowych
ale nie ostatnich wypowiedzi

głupstwa ksiądz powiedział
w królewsko-papieskim Krakowie
jestem z tego samego pokolenia
Polakiem wierzącym katechetą

ale ja jestem papistą
całkowicie papiesko-soborowym
Janem Pawłem karmiąc się żyłem
dałem prowadzić Duchowi czasu Świętemu

księdza pobożne życzenia śmierci
dla papieża Franciszka
w modlitwie liturgicznej
są intelektualnym nieporozumieniem

wiara i rozum są jak skrzydła
na których duch ludzki
może się wznosić
ku kontemplowaniu prawdy

ta prawda jest powszechnie-globalna
dostępna każdemu myślącemu
bez myślenia nie ma homo sapiens
ani naszej wiary

    (środa, 21 marca 2018, g. 16.31)

*** 

REKOLEKCJE POGARDY

          /Polska i K-ł w niej jak K2/

z każdym dzisiaj rozmawiam
z rodziny i przyjaciół
o rekolekcjach świętych 2018
przed świętem zmartwychwstania

jak je napisać wygłosić
oczywiście z miłością chcę i ja
Duch Święty prowadzi
bez miłości bym milczał

to mnie dzisiaj spotkało
i całą naszą rodzinę
we wspólnocie wiary i rozumu
kontemplujących prawdę

Polska dzisiaj się izoluje
w sojuszu sama z sobą
i to nie ze wszystkimi Polakami
ale swoimi przy tronie i ołtarzu

świat jest piękny jak był
i będzie tak stworzony
na wieczną pamiątkę
tym którzy patrzą i widzą

świat jest wielki
pomimo rozszerzającego się Kosmosu
i wszystkich technologii zbliżających
ale tylko tych którzy chcą

wolność godność osoba
nie zna granic
w cywilizacji personalistycznej
tak jest tak mam o tym piszę

przemilczają mnie pogardliwcy
chyba tylko dla rozumu i jego kultury
bo chyba nie ludzi na litość Boską
chyba cząstka i w nich jeszcze się tli

rekolekcje pogardy mi głoszą
zadufani przemilczający
ze wszystkich poziomów
społeczności polskiej jakiejś

tym im nie odpłacę
będę pisał jak pisałem
żył jak żyłem
całością drogi-prawdy-życia

teorie są tylko cząstką
jednej trzeciej tej prostej
która za Zbawicielem prowadzi
długo dzisiaj ogień rozpalałem

     (wtorek, 20 marca 2018, g. 10.36)

***

ANTYWSPÓLNOTA (ANTY)KATOLICKA.PL 2018

          /afera nie Stańka ale naszego kościoła/

ksiądz głupoty od ołtarza gada
ale jemu wolno
ma swoich kolesi do wszystkiego
w dobrem i złem obronią

jeśli to samo powiemy
my nic nieznaczący bliźni
o biada
gromy się na nas zwalą

ksiądz profesor Staniek
o śmierć się rychłą modli
w Krakowie Jędraszewskiego
dla papieża powszechnego

Kapaona uważają za zapowietrzonego
może ksiądz proboszcz ostrzega
świat cały przede mną
biada ci tzw. kościele polski

który skrzywdziłeś człowieka prostego
śmiechem nad krzywdą jego wybuchając
jest Bóg pamięć i tożsamość
świadomość narodowa i samoświadomość K-ła

    (niedziela, 18 marca 2018,  g. 17.01)

***

MADAME I PIEC W STARYM DOMU

            /scalić człowieka po PRL/   CAŁOŚĆ TUTAJ - Po bierzmowaniu (w Strachówce, RzN)
...
Zaledwie 28 lat temu skończył się u nas komunizm. I jego socrealizm. Kiedyż dojrzejemy do Realizmu.
Biada nam w Strachówce, Rzeczpospolitej Norwidowskiej całej, gdybyśmy nie zachwycili się tęczą zachwytu, widząc i pojmując to, co nasi dziadowi i ojcowie.

Dołączam od wielu dni ten poniższy czerwono brzmiący akapit. To nie jest moja sprawa prywatno-osobista. Osobista, oczywiście, ale wspólnotowa. Dotyczy mojego Kościoła, wspólnoty Ludu Bożego na naszym terenie, mazowieckiej ziemi i całej Polski-Ojczyzny. Pamięć i tożsamość człowieka Polaka wierzącego w zgodzie z rozumem na początku Trzeciego Tysiąclecia naszej ery!

"BĘDĘ KRZYCZAŁ - SŁYSZYSZ PROBOSZCZU MIECZYSŁAWIE, MOI BISKUPI DIECEZJALNI I CAŁEJ POLSKI! USŁYSZCIE GŁOS SZAREGO CZŁOWIEKA, KTÓRY PRZESZEDŁ TĘ DROGĘ POLSKIEJ I LUDZKIEJ WOLNOŚCI I GODNOŚCI OSOBOWEJ - W SOLIDARNOŚCI ZE WSZYSTKIMI LUDŹMI DOBREJ WOLI.
KTÓRY POZNAŁ PRAWDĘ NA MIARĘ SWYCH MOŻLIWOŚCI I KONTEMPLUJE JĄ NA DWÓCH SKRZYDŁACH WIARY I ROZUMU! KTÓRY ŻYŁ TYM ŻYCIEM - TUTAJ NA TEJ NASZEJ ZIEMI - BO JE OTRZYMAŁ W DARZE MIŁOŚCI OD RODZICÓW, BOGA I KULTURY."

Ile razy jeszcze przed śmiercią życie dorzuci mi/nam coś i uwyraźni/objawi w tym aspekcie istotowym i konstytutywnym (l.poj. i mn.?) całej naszej rzeczywistości: człowieka, świata i Boga! Jeśli będę w stanie - zanotuję i opublikuję!


wtorek, 20 marca 2018

Rekolekcje pogardy


Courtesy of www.AirPano.com


Ach jakie piękne. Wszystko chyba pomieściłem w poście, co chciałem. Co otrzymałem w darze drogi-prawdy-życia samoświadomej osoby. Tak może dawać tylko Duch Święty - tego nikt sobie nie wymyśli (ani stworzy). Wyraziłem. Głoszę. Krzyczę, jak krzyczałem. Rosjanie pomogli.

Tylu mam znajomych na Facebooku. Przyjaciół życiowych. Znajomych księży setkę, albo 450! Nawet wielką Rodzinę. Na dialog Polaków, wierzących i niewierzących, to jednak nie wystarcza! Nie chcę wierzyć, że tylko ja jestem już po bierzmowaniu?! ;-)

***

REKOLEKCJE POGARDY

               /Polska i K-ł w niej jak K2/

z każdym dzisiaj rozmawiam
z rodziny i przyjaciół
o rekolekcjach świętych 2018
przed świętem zmartwychwstania

jak je napisać wygłosić
oczywiście z miłością chcę i ja
Duch Święty prowadzi
bez miłości bym milczał

to mnie dzisiaj spotkało
i całą naszą rodzinę
we wspólnocie wiary i rozumu
kontemplujących prawdę

Polska dzisiaj się izoluje
w sojuszu sama z sobą
i to nie ze wszystkimi Polakami
ale swoimi przy tronie i ołtarzu

świat jest piękny jak był
i będzie tak stworzony
na wieczną pamiątkę
tym którzy patrzą i widzą

świat jest wielki
pomimo rozszerzającego się Kosmosu
i wszystkich technologii zbliżających
ale tylko tych którzy chcą

wolność godność osoba
nie zna granic
w cywilizacji personalistycznej
tak jest tak mam o tym piszę

przemilczają mnie pogardliwcy
chyba tylko dla rozumu i jego kultury
bo chyba nie ludzi na litość Boską
chyba cząstka i w nich jeszcze się tli

rekolekcje pogardy mi głoszą
zadufani przemilczający
ze wszystkich poziomów
społeczności polskiej jakiejś

tym im nie odpłacę
będę pisał jak pisałem
żył jak żyłem
całością drogi-prawdy-życia

teorie (wasze i każde) są tylko cząstką
jednej trzeciej tej prostej
która za Zbawicielem prowadzi
długo dzisiaj ogień rozpalałem

     (wtorek, 20 marca 2018, g. 10.36)  TUTAJ - Po bierzmowaniu (w Strachówce)

Przypomnę, co wykrzyczałem już dwukrotnie na tym blogu. Na tłusto i na czerwono. I będę powtarzał co jakiś czas. Bo Polacy nie gęsi i swój język mają?!

BĘDĘ KRZYCZAŁ - SŁYSZYSZ PROBOSZCZU MIECZYSŁAWIE, MOI BISKUPI DIECEZJALNI I CAŁEJ POLSKI! USŁYSZCIE GŁOS SZAREGO CZŁOWIEKA, KTÓRY PRZESZEDŁ TĘ DROGĘ POLSKIEJ I LUDZKIEJ WOLNOŚCI I GODNOŚCI OSOBOWEJ - W SOLIDARNOŚCI ZE WSZYSTKIMI LUDŹMI DOBREJ WOLI.
KTÓRY POZNAŁ PRAWDĘ NA MIARĘ SWYCH MOŻLIWOŚCI I KONTEMPLUJE JĄ NA DWÓCH SKRZYDŁACH WIARY I ROZUMU! KTÓRY ŻYŁ TYM ŻYCIEM - TUTAJ NA TEJ NASZEJ ZIEMI - BO JE OTRZYMAŁ W DARZE MIŁOŚCI OD RODZICÓW, BOGA I KULTURY.

« Le beau existe afin qu’il nous enchante pour le travail », a écrit Cyprian Norwid, l’un des plus grands poètes et penseurs qu'ait donné la terre polonaise, et qu’a reçu ― et conservé au cimetière de Montmorency ― la terre française...

Rendons grâces au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les saints. Rendons grâces pour sainte Thérèse de Lisieux. Rendons grâces pour la beauté profonde, simple et pure, qui s’est manifestée en elle à l’Eglise et au monde. Cette beauté enchante. Et Thérèse de Lisieux a un don particulier pour enchanter par la beauté de son âme. Même si nous savons tous que cette beauté fut difficile et qu’elle a grandi dans la souffrance, elle ne cesse de réjouir de son charme particulier les yeux de nos âmes.

Elle enchante, donc, cette beauté, cette fleur de la sainteté qui a grandi sur ce sol; et son charme ne cesse de stimuler nos cœurs à travailler: « Le beau existe afin qu’il nous enchante pour le travail ». Pour le travail le plus important, dans lequel l’homme apprend à fond le mystère de son humanité. Il découvre en lui-même ce que signifie avoir reçu « un esprit de fils adopti », radicalement différent d’« un esprit d’esclave », et il commence à s’écrier de tout son être: « Abba! Père!»

Par les fruits de ce magnifique travail intérieur se construit l’Eglise, le Règne de Dieu sur la terre, dans sa substance la plus profonde et la plus fondamentale. (JPII, Lisieux, 1980)

PS.
Zdjęcie świętych Rodziców świętej Teresy z Lisieux z tej strony.poniedziałek, 19 marca 2018

Ksiądz (Staniek) a sprawa polska


Napaliłem w piecu. Dzisiaj najpierw, potem siadłem do pisania, było zimno w domu, tylko 13 stopni Celsjusza. Stary dom w Sanktuarium Matki Bożej Annopolskiej. Dzisiaj dzień jej męża. Sanktuaria to (jeszcze) większe rodziny. Żyjące czymś więcej na ziemi, niż okoliczności(ami), którym się nie kłaniamy.
Kawa wczorajsza czekała w mikrofalówce.

Temat czeka i puchnie. Nie tyleż o jednym księdzu, ale o naszej Ojczyźnie Polsce AD 2018. Księża odgrywają w niej wielką rolę. Nie sami z siebie, ale w tradycji w ogóle, a w tradycjonalizmie polskiego kościoła w szczególności.

Sam ksiądz Staniek i wzburzenie, jakie spowodował, mnie nie wciągnął. Jego osoba i czyn dociera do mnie powoli, stopniowo, przez posty i komentarzy innych osób, bliższych mi o wiele w polskiej rzeczywistości (państwowo-kościelnej).

Jeszcze nie przeczytałem całej jego wypowiedzi mszalnej, ale coraz bardziej się wkurzam. Z powodów kościelno-społecznych. Z powodu przelicznych implikacji życiowo-teoretycznych dla bardzo wielu z nas, myślących wierzących.

Bo on powiedział, co powiedział, ale skutki publiczno-kościelne dla niego są jak dotąd niewielkie. A gdy ja coś piszę, co myślę, z odwagą równie bezkompromisową, to sypnie się na mnie parę odsądzających od rozumu komentarzy z Powiatu Wołomińskiego (albo Gdańska), ale głównie dotkną mnie potępiającym przemilczaniem. Jakbym dokonał niehonorowego harakiri i trzeba szybko trupa zasypać. Może nawet mój ksiądz proboszcz pisze za moimi plecami wyroki i rozsyła. Dawniej tak robił, to może i dzisiaj. Oczywiście w obronie "wiary i tradycji". W pobożności swojej - w pobożność swoją jak-zaklęty. To i diecezja?! Nawet po zmianie biskupa?! Dopóki nie usłyszę w zwykłej ludzkiej rozmowie, będę nadal tak myślał.

Otóż bezprawie i niesprawiedliwość dzisiaj Polską rządzą i "naszym" w niej Kościołem? Ksiądz Staniek stał się objawieniem syndromu! To przekracza zakres "pochopnego mówienia". Jego zdanie mszalne o "ludziach, którzy wybierają grzech jako swój świat" uważam za deformację umysłową, w którą każdemu księdzu wpaść łatwo, żyjąc poza światem (anty-dialogicznie). Ale czemu jemu, im, ma być wolno gwałcić rozum - tego żadna kultura zaakceptować nie może. Oczywiście kultura wolnego człowieka-osoby, świadomej swojej niezbywalnej godności, zdolnej unieść pełną odpowiedzialność.
Nie WOLNO im tego robić, nawet (ZWŁASZCZA) od ołtarzy. Władza absolutna zaślepia absolutnie! A oni czują się podwójnie zabezpieczeni. Sojusz tronu i ołtarza działa w obie strony. A to Polska właśnie AD 2018.

Ech! Święty Józefie, z Kalisza i z gdziekolwiek, gdybyś zesłał mi dzisiaj choć jednego rozmówcę. Wiem, jesteś głównie znany jako milczący, ja też mogę, w swojej sprawie, ale w sprawach Polski i Kościoła w nim?! Przecież nie ucieknę do Egiptu!

Kochani imieninowi życzeniodawcy! Z góry dziękuję za każde dobre słowo. Ale wiecie, jestem półgłówkiem, każdego dnia potwierdzacie to milczeniem wobec moich równie-codziennych wypowiedzi. Ktoś, kogo się wstydliwie (pogardliwie?) przemilcza jest głupem publicznym. I szkodnikiem w naszej sielsko-anielskiej rzeczywistości. Tak się żyć nie da. Żaden z moich komentarzy na temat ks. prof. Stańka nie doczekał się zwykłej ludzkiej relacji. Tak się żyć nie da. Ale tak nie buduje się też wspólnoty, nie rozszerza kultury, nie pozwala szlifować się człowiekowi człowiekiem. To jest nieludzki wymiar polskiego życia publicznego, takoż w państwie, w samorządzie, jakoż i w Kościele W Polsce - co chyba jest źródłowe i najgorsze. "Prawdy się zarazem dochodzi i czeka" (CKN). Amen.

*** 

ANTYWSPÓLNOTA (ANTY)KATOLICKA.PL

                  /afera nie Stańka ale naszego kościołą/

ksiądz głupoty od ołtarza gada
ale jemu wolno
ma swoich kolesi do wszystkiego
w dobrem i złem obronią

jeśli to samo powimy
my nic nieznaczący bliźni
o biada
gromy się na nas zwalą

ksiądz profesor Staniek
o śmierć się rychłą modli
w Krakowie Jędraszewskiego
dla papieża powszechnego

Kapaona uważają za zapowietrzonego
może ksiądz proboszcz ostrzega
świat cały przede mną
biada ci tzw. kościele polski

który skrzywdziłeś człowieka prostego
śmiechem nad krzywdą jego wybuchając
jest Bóg pamięć i tożsamość
świadomość narodowa i samoświadomość K-ła

    (niedziela, 18 marca 2018,  g. 17.01)

***

MADAME I PIEC W STARYM DOMU

                       /scalić człowieka po PRL/

madame jest aktorką
hiszpańską mieszkającą we Francji
opowiada jak z kopciuszka w barze
albo z orła wśród kaczek wyjść

że człowiek jest osobą
która może się wznieść ponad
wszelkie małości i uwarunkowania
ku kontemplowaniu prawdy

aktorka opowiedziała swój los
który prawie każdego być może
ale musi mieć to coś
ponad pospolitość skrzeczącą

zderzam to z pispodłością
naszych moich czasów 2018
jako zjawiskiem
nie z podłymi ludźmi

ludzie są dobrzy
ze znamieniem popeerelowskim
w polskim kościele sie modlą
nie mają odwagi inaczej

to moi znajomi przyjaciele rodzina
polskie środowisko życia
nie staną się inni
nie (za)mieszkali w sanktuarium

ja to co innego
Tomasz Mann i filozofie prowadzą
życie całe
mieszkam u Pani z Annopola

piec w starym domu rozpalałem
mam czas na myślenie
węgiel leży przed rozpadajacą się werandą
szybuję wsłuchuję się w ogień dokładam

walczę o prawo do myślenia
dla każdego człowieka
w państwie prawa i sprawiedliwości
i w polskim (niestety) kościele

że każda twoja myśl
jak każdy gest aktorki
musi być osobowo-jedyny
z wiarą i rozumem najwyżej

skąd weźmiesz tę siłę
człowiek to ten kto zna siebie
przyszłość zależy od kultury
walki o prawo i sprawiedliwość

draństwem jest lęk
wychowywanie z lęku do lęków
przemilczanie bliźniego i siebie
w polskim środowisku

     (sobota, 17 marca 2017, g. 12.07)  TUTAJ - Po bierzmowaniu (w Strachówce)

niedziela, 18 marca 2018

Jak PiS (i "ich" polski katolicyzm) niszczy człowieka


Wczoraj cały dzień pisałem tego posta i nie napisałem ani słowa, poza tytułem. Cały dzień jednak tekst (temat) we mnie rósł. Owszem, na wieczór wpisałem tutaj trochę punktów, które dzień luźno z nim powiązał. Tutaj wpisałem, bo była biała kartka - i cóż, że elektroniczna - więc wykorzystałem.

Na końcu strony i dnia zapisała się sprawa jednego z polskich księży. Wcale nie w nawiasie, ani z nawiasu. Sprawa do mnie dotarła od najpoważniejszych osób w moim Kościele, należących do najważniejszych i bardzo lubianych Internautów. Dopiero co wpisałem swój komentarz - wieczorami nie mam warunków przedmiotowo-podmiotowych. Czy odniosą się do niego? Moim głównym doświadczeniem w tzw. polskim kościele jest nieludzkie przemilczanie.

Dlaczego taki tytuł? Dla takich samych powodów, co całe moje pisanie. Duch tak chciał. Veritatis splendor. Błyśnie, więc zapisuję, co zobaczę w błysku. Głównie w notatkach wersowanych. Teraz często je oprawiam w posty linearne. Teologia świadomości? Teologia przeżyć świadomych. Takoż - fenomenologia, co metafizyka, poezja itp. Z jednego źródła wypływają. Z tego co jest nam jakoś objawiane. Co przyjmujemy i pojmujemy całym sobą-osobą. Drogą-prawdą-życiem.

No więc wczoraj usłyszałem parę zdań z głębi doświadczania osobowego aktorki. Ona - osobliwie piękna. Jej słowa - pięknem absolutnym. Zalśniły w kontraście do tła, a jakim żyje dzisiaj cała Polska i Kościół w niej - bo, co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozdziela, nawet człowiek polityczny.

"Red. AW - Czy wierzysz w szczęście? Mówi się, że w aktorstwie trzeba mieć szczęście, żeby osiągnąć sukces.
Mme RdP - Dużo mocniej wierzę we właściwe podejście. Trzeba wierzyć w siebie. Myśleć o sobie, że się jest kimś wyjątkowym. Zachowywać się w taki sposób, żeby w każdym geście było widać pewność siebie. Szczęście się w życiu zdarza, że jest się akurat we właściwym miejscu i we właściwym czasie - ale nie ma się nad tym kontroli - nie da się tych przypadkowych sytuacji samemu stworzyć..."

***

MADAME I PIEC W STARYM DOMU

                /scalić człowieka po PRL/

madame jest aktorką
hiszpańską mieszkającą we Francji
opowiada jak z kopciuszka w barze
albo z orła wśród kaczek wyjść

że człowiek jest osobą
która może się wznieść ponad
wszelkie małości i uwarunkowania
ku kontemplowaniu prawdy

aktorka opowiedziała swój los
który prawie każdego być może
ale musi mieć to coś
ponad pospolitość skrzeczącą

zderzam to z pispodłością
naszych moich czasów 2018
jako zjawiskiem
nie z podłymi ludźmi

ludzie są dobrzy
ze znamieniem popeerelowskim
w polskim kościele sie modlą
nie mają odwagi inaczej

to moi znajomi przyjaciele rodzina
polskie środowisko życia
nie staną się inni
nie (za)mieszkali w sanktuarium

ja to co innego
Tomasz Mann i filozofie prowadzą
życie całe
mieszkam u Pani z Annopola

piec w starym domu rozpalałem
mam czas na myślenie
węgiel leży przed rozpadajacą się werandą
szybuję wsłuchuję się w ogień dokładam

walczę o prawo do myślenia
dla każdego człowieka
w państwie prawa i sprawiedliwości
i w polskim (niestety) kościele

że każda twoja myśl
jak każdy gest aktorki
musi być osobowo-jedyny
z wiarą i rozumem najwyżej

skąd weźmiesz tę siłę
człowiek to ten kto zna siebie
przyszłość zależy od kultury
walki o prawo i sprawiedliwość

draństwem jest lęk
wychowywanie w lęku z lęku do lęków
przemilczanie bliźniego i siebie
w polskim środowisku

     (sobota, 17 marca 2017, g. 12.07)

Jak PiS i tzw. kościół w Polsce niszczą osoby? Godność, prawdę, piękno, dobro, wspólnotę??? Są pytania, można znaleźć odpowiedzi, na wielu drogach, byle myślących. Można choćby wczytać się w słowa gwiazdy filmowej, albo filozofów - "Każdy podmiot duchowy ma swoje własne, wyjątkowe i szczególne „naoczne ujęcie świata”, wpływające na wspomnianą indywidualność i tożsamość" (P. Biela, EINFÜHLUNG JAKO DIALOGICZNOŚĆ PERSONALIZMU FENOMENOLOGICZNEGO EDITH STEIN).  Cytowałem te słowa na Dzień Kobiet w 2011, jako moje Ziarno Filozoficzne.

***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

                    /gatunek człowieka jest jeden/

słyszę Kylie Ann Minogue
w radio w kuchni na liście nowości
łączy mi się z tekstem medialnym
o logice rozwodowej w rodzinie Trumpa

każdy musi sobie pytania stawić
i znaleźć zadowalające rozwiązania (odp)
w sprawach (wspektach) najważniejszych
istotowych i konstytutywnych

celebryta prawnik barman
lekarz fizjoterapeutka i tak dalej
kim jestem ja człowiek
kim czym rodzina i świat i Bóg Dobra

       (piątek, 16 marca 2018, g. 21.45)

***

FORTEPIAN PREMIERA (NIBY RP)

               /rządowej grupie rekonstrukcyjnej/

z dwóch jeden złożył
trzeci
fortepiano-twórca
symbol symboliczny

na własną chwałę i rządu
nie całej Rzeczypospolitej
ale jednej jedynej partii
mitomanów i women

nie wszystkim grać chcą przecież
na tym co tworzą
nie ideał
od zenitu Wszechdoskonałości

grają tylko swoim
wrażliwym na ich mowę (sztukę)
nie słysząc mojego czasem forte
a czasami piano-piano

      (piątek, 16 marca 2018, g. 9.52)

***

BEZ DOBREJ NOWINY... 

                   /rodzi się w dialogu/

... się nie da wyjść z biedy
egzystencji człowieka na ziemi
zakopując coraz bardziej
w rzeczach do konsumpcji

bez dobrej nowiny o zbawieniu
od zła rozpaczy bezsensu
we wspólnocie osób nam bliskich
od ziemi po niebo najwyższe

ta nowina przyszła i żyje w dialogu
z każdą otwartą gościnną osobą
słowo się rodzi między nami
i od nas w życiu globu zależy

zabija milczenie wobec słowa
które się miedzy nami rodzi
i chce żyć moją i twoją odpowiedzią
ginie na szubienicy przemilczeń

ale to tylko Józek Kapaon
nie miejcie wyrzutów sumienia
macie ważniejsze sprawy
dla innych nie do wyobrażenia

niektórzy aż kościół cały na głowie
w Polsce PiS oczywiście
muszą zdać rachunek
wobec władców owych

wolność godność osoba
niech czeka (pamięć i tożsamość)
na kolejny sobór
przyjdzie niechybnie

powrócą Wota Wdzieczności
na ołtarze Boga Ojczyzny diecezji
w Strachówce i powiatach
we wspólnotach narodowo-gminnych

    (środa, 14 marca 2018, g. 11.03)  TUTAJ - Po bierzmowaniu (w Strachówce)

***

"POST SCRIPTUM"
C. Norwid 

Nie tylko przyszłość wieczna jest - nie tylko!...
I przeszłość, owszem, wieczności jest dobą:
Co stało się już, nie odstanie chwilką...
Wróci Ideą, nie powróci sobą...

PS. 1 (moje :)
W komentarzu do dialogu o jednym z polskich księży profesorów wpisałem - "Kochani Moi! Dziękuję Wam za każde słowo. Jesteście najlepszą cząstką mojego świata (i Kościoła Powszechnego w nim). Ja (jednak) muszę iść dalej. Jestem wybierzmowany pod wieloma aspektami w mojej parafii w Strachówce i diecezji warszawsko-praskiej. To jest także mój Kościół. Mówią mi „posługujesz się papieżami”. Więc, w przypadku księdza prof. Stańka to albo jest jego demencja, albo tej jego cząstki świata i Kościoła w Polsce. Może akurat był po gorliwej dyskusji w podobnych sobie gronie i wyraził to liturgicznie. Ani myślę żartować. To jest moje życie. W obecnym stanie tzw. polskiego kościoła spotyka mnie tylko przemilczanie. Jestem katechetą powołanym w stanie wojennym, „aby być z polską młodzieżą”.

PS.2
W kolażu zdjęcie Rossy de Palma z tej strony.
Oraz grafika z tej strony Instytut Dialogu Międzykulturowego im. św. JPII.

piątek, 16 marca 2018

Rozum na pohańbieniu. A ty graj, maszeruj... taki kraj?


"Par les fruits de ce magnifique travail intérieur
se construit l’Eglise, 
le Règne de Dieu sur la terre, 
dans sa substance la plus profonde 
et la plus fondamentale."
/Jan Paweł II, Lisieux, 1980/

Ilustracją tytułową jest twarz PANA Premiera Profesora Glińskiego. Tytuły się dewaluują, ale grafika z fortepianem jest wyrazista.
Impulsem do pisania posta jest co innego, informacja z Irlandii. Na szczęście świat się nie kończy nad Wisłą. Rzeczpospolita Rozumu ogarnia cały glob. Bo przyszłość zależy od kultury. Jest prawda, i jest poznawalna. Można zobaczyć i pojmować wszystko - człowieka, świat, Boga - w aspektach istotowych i konstytutywnych, nie tylko partyjno-propagandowych. W tych wymiarach nie pojawiają się nazwy partii, ani ich liderów.

Wiara i rozum pozwalają kontemplować prawdę, to znaczy wznieść się na ten poziom, nie każdy musi. Jest także ruch przeciwny ludzkich postaw mentalnych (duchowych? intelektualnych?) - wtopić się w tłum, podążający za głową komety. Gdzieś dolecą. Przeważnie wpadają w wir - jednych wyrzuca na pobocze, innych wciąga w czarną dziurę.

Sędziowie ze stowarzyszenia Association of Judges of Ireland zabrali głos, stanęli po stronie swojej koleżanki. Ciasteczkowej jedynie? No nie. W zwykłym ludzkim odruchu solidarności, czyli rozumowej przyzwoitości człowieka na ziemi. Nie tylko zawodowej, nie samym zawodem żyje człowiek! W całej ludzkiej kulturze. Ale tego wymoczki? Wypierdki? Gamonie - będzie najłagodniej, rozumieć nie są w stanie. W głowach im zawirowało.

Wczoraj naród czeski ucieszył część narodu polskiego. Nie wytrzymali bredni swojego Prezydenta. Nasz co i rusz gada rzeczy anty-intelektualne. A PAN Premier Węgier życzy nam zdrowia w przyjaźni z sobą i swoim po-radzieckim przywódcą na Kremlu. Ciiii... oni mają broń atomową i środki paraliżująco-drgawkowe.

***

FORTEPIAN PREMIERA (NIBY RP)

                 /rządowej grupie rekonstrukcyjnej/

z dwóch jeden złożył
trzeci
fortepiano-twórca
symbol symboliczny

na własną chwałę i rządu
nie całej Rzeczypospolitej
ale jednej jedynej partii
mitomanów i women

nie wszystkim grać chcą przecież
na tym co tworzą
nie ideał
od zenitu Wszechdoskonałości

grają tylko swoim
wrażliwym na ich mowę (sztukę)
nie słysząc mojego czasem forte
a czasami piano-piano

      (piątek, 15 marca 2018, g. 9.52) - TUTAJ - Po bierzmowaniu (w Strachówce)

Powtórzę jeszcze i to z wczorajszego posta - (bo źle prowadzicie ten "kontredans z władzą", dusz-nie-pasterzując prawdzie, ale sobie):

BĘDĘ KRZYCZAŁ - SŁYSZYSZ PROBOSZCZU MIECZYSŁAWIE, MOI BISKUPI DIECEZJALNI I CAŁEJ POLSKI! USŁYSZCIE GŁOS SZAREGO CZŁOWIEKA, KTÓRY PRZESZEDŁ DROGĘ POLSKIEJ I LUDZKIEJ WOLNOŚCI I GODNOŚCI OSOBOWEJ - W SOLIDARNOSCI ZE WSZYSTKIMI LUDŹMI DOBREJ WOLI.
KTÓRY POZNAŁ PRAWDĘ NA MIARĘ SWYCH MOŻLIWOŚCI I KONTEMPLUJE JĄ NA DWÓCH SKRZYDŁACH WIARY I ROZUMU! KTÓRY ŻYŁ TYM ŻYCIEM - TUTAJ NA TEJ NASZEJ ZIEMI - BO JE OTRZYMAŁ W DARZE MIŁOŚCI OD RODZICÓW, BOGA I KULTURY.

« Le beau existe afin qu’il nous enchante pour le travail », a écrit Cyprian Norwid, l’un des plus grands poètes et penseurs qu'ait donné la terre polonaise, et qu’a reçu ― et conservé au cimetière de Montmorency ― la terre française...»

PS.
Grafika tytułowa z tej strony.

czwartek, 15 marca 2018

Hawking, Bóg, my i „ja”


"Ludzie oczekują od różnych religii odpowiedzi 
na głębokie tajemnice ludzkiej egzystencji, 
które jak niegdyś, tak i teraz 
do głębi poruszają ludzkie serca: 
czym jest człowiek, jaki jest sens i cel naszego życia"
(św. JPII)

Moje pisanie, moja praca - w ramach podziału pracy ludzi na Ziemi – znalazła nowy mechanizm napędowy. Choć nie szukałem. Są większe siły, które rządzą naszym życiem, niż podmiotowa wola.

Nowy mechanizm polega na tym, że działa jak silnik dwutaktem zwany. Dwusuwem. Notatki wersowane powstają, nie pytając nikogo o zdanie. Są. Jak góry. Himalaje na Równinie Wołomińskiej. Motywują, by wejść na nie. A czasem – do pisania postów linearnych. Motywacja ta nie jest absolutna. Nazwę ją – wspomagajacą.
BTW. Miałem dzisiaj piękny sen, ślepy los zetknął mnie z Herbertem, zamknął w tym samym pokoju hotelowym podczas jakiegoś eventu. Godzinami rozmawialiśmy, nie mogąc przerwać, tak nas wciągnęło spotkanie dwóch homo sapiens. Mogliśmy, cieszyło nas, dawanie siebie drugiej rozumiejącej osobie. Było pasjonująco. Siłą rzeczy i losu, było też o Prusie.

BĘDĘ KRZYCZAŁ - SŁYSZYSZ PROBOSZCZU MIECZYSŁAWIE, MOI BISKUPI DIECEZJALNI I CAŁEJ POLSKI! USŁYSZCIE GŁOS SZAREGO CZŁOWIEKA, KTÓRY PRZESZEDŁ TĘ DROGĘ POLSKIEJ I LUDZKIEJ WOLNOŚCI I GODNOŚCI OSOBOWEJ - W SOLIDARNOSCI ZE WSZYSTKIMI LUDŹMI DOBREJ WOLI.
KTÓRY POZNAŁ PRAWDĘ NA MIARĘ SWYCH MOŻLIWOŚCI I KONTEMPLUJE JĄ NA DWÓCH SKRZYDŁĄCH WIARY I ROZUMU! KTÓRY ŻYŁ TYM ŻYCIEM - TUTAJ NA TEJ NASZEJ ZIEMI - BO JE OTRZYMAŁ W DARZE MIŁOŚCI OD RODZICÓW, BOGA I KULTURY.

« Le beau existe afin qu’il nous enchante pour le travail », a écrit Cyprian Norwid, l’un des plus grands poètes et penseurs qu'ait donné la terre polonaise, et qu’a reçu ― et conservé au cimetière de Montmorency ― la terre française...

Rendons grâces au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les saints. Rendons grâces pour sainte Thérèse de Lisieux. Rendons grâces pour la beauté profonde, simple et pure, qui s’est manifestée en elle à l’Eglise et au monde. Cette beauté enchante. Et Thérèse de Lisieux a un don particulier pour enchanter par la beauté de son âme. Même si nous savons tous que cette beauté fut difficile et qu’elle a grandi dans la souffrance, elle ne cesse de réjouir de son charme particulier les yeux de nos âmes.

Elle enchante, donc, cette beauté, cette fleur de la sainteté qui a grandi sur ce sol; et son charme ne cesse de stimuler nos cœurs à travailler: « Le beau existe afin qu’il nous enchante pour le travail ». Pour le travail le plus important, dans lequel l’homme apprend à fond le mystère de son humanité. Il découvre en lui-même ce que signifie avoir reçu « un esprit de fils adopti », radicalement différent d’« un esprit d’esclave », et il commence à s’écrier de tout son être: « Abba! Père!

Par les fruits de ce magnifique travail intérieur se construit l’Eglise, le Règne de Dieu sur la terre, dans sa substance la plus profonde et la plus fondamentale. Et le cri « Abba! Père! », qui résonne largement dans tous les continents de notre planète, revient aussi par son écho dans la clôture carmélitaine silencieuse, à Lisieux, vivifiant toujours de nouveau le souvenir de la petite Thérèse, laquelle, par sa vie brève et cachée mais si riche, a prononcé avec une force particulière: « Abba! Père! ». Grâce à elle, l’Eglise entière a retrouvé toute la simplicité et toute la fraîcheur de ce cri, qui a son origine et sa source dans le cœur du Christ lui-même.» (HOMÉLIE DU SAINT-PÈRE JEAN-PAUL II, Lisieux, Lundi 2 juin 1980)

***

ŚWIĘTEJ PAMIĘCI FIZYKA

                   /Stephenowi Hawkingowi/

mój Bóg nigdy nie był fizykiem
nie rodzi się ani mieszka w teorii
jest życiem
i doświadczeniem

jest sensem osobowym
miłością wcielonym
w Jezusa Dobrej Nowiny
i Ducha Świętego

dobrze że nam czas przybliżyłeś
wielki fizyku kosmosu
pozwalasz każdemu tam zajrzeć
gdzie wzrok i światło nie sięga

     (środa, 14 marca 2018, g. 16.34)

***

BEZ DOBREJ NOWINY...

                   /rodzi się w dialogu/

... się nie da wyjść z biedy
egzystencji człowieka na ziemi
zakopując coraz bardziej
w rzeczach do konsumpcji

bez dobrej nowiny o zbawieniu
od zła rozpaczy bezsensu
we wspólnocie osób nam bliskich
od ziemi po niebo najwyższe

ta nowina przyszła i żyje w dialogu
z każdą otwartą gościnną osobą
słowo się rodzi między nami
i od nas w życiu globu zależy

zabija milczenie wobec słowa
które się miedzy nami rodzi
i chce żyć moją i twoją odpowiedzią
ginie na szubienicy przemilczeń

ale to tylko Józek Kapaon
nie miejcie wyrzutów sumienia
macie ważniejsze sprawy
dla innych nie do wyobrażenia

niektórzy aż kościół cały na głowie
w Polsce PiS oczywiście
muszą zdać rachunek
wobec władców owych

wolność godność osoba
niech czeka (pamięć i tożsamość)
na kolejny sobór
przyjdzie niechybnie

powrócą Wota Wdzieczności
na ołtarze Boga Ojczyzny diecezji
w Strachówce i powiatach
we wspólnotach narodowo-gminnych

        (środa, 14 marca 2018, g. 11.03)  - TUTAJ - Po bierzmowaniu (w Strachówce)

Hawking rozpowszechnił wiedzę o zakrzywionej czaso-przestrzeni. I ja mogłem w Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce dać uczniom zadanie w ramach naszego festiwalu nauk. - Narysujcie najdłuższą linię prostą na ziemi! Na początek myślenia. Nie przez abstrakcyjny wysiłek - ale przez doświadczenie.

Każdy czyn, także myślenie jest czynem, zwłaszcza to "w pocie swego czołą" nas współkształuje, szlifuje w osobowe diamenty (dokańczając dzieła stworzenia). Osoba i czyn? Miłość i odpowiedzialność? Tak, ja jestem z tej szkoły. Idę tą ściężką ludzkiego doświadczania i myślenia. Dlatego rozdałem uczniom, przy innej okazji "Arkusz obserwacji Miłosierdzia". Byliśmy wtedy na projektowym wyjeździe do Domu Św. Faustyny w Ostrówku, w sąsiedniej gminie Klembów. Projektowaliśmy ponad oceanem, ze szkołą św. Teresy z Lisieux z Lincoln, Ne, USA.

Dzisiaj rządzi w naszej części diecezji antyintelektualne podejście do życia i religii. Zaklęci w milczenie, pogardliwe przemilczanie drugiego-innego człowieka. Proboszcz czynem symbolicznym wyniósł z kościoła Wota Wdzieczności za Wolność i Godność Polaków odzyskane Czynem Solidarności! Zgroza i nie widać jej końca.

W tym linku Dom Św. Faustyny prezentuje się całemu światu!

Przed 6 laty, będąc jeszcze czynnym Katechetą Kościoła Katolickiego - pod wpływem pracy w pocie swego czoła, przed poprowadzeniem uczniów szkoły Rzeczpospolitej Norwidowksiej do Domu św. Faustyny - napisałem i OPUBLIKOWAŁEM PONIŻSZY APEL DO WSZYSTKCIH LUDZI DOBREJ WOLI!:

"Apel do braci i sióstr w wierze
13 listopada 2012 o 12:33
Nie zostawiajcie nas samych. Pomóżcie nam znaleźć drogę do Emaus i siebie samych AD 2012, w polskim kościele. Rozmawialiśmy w drodze do Ostrówka, do Domu Św. Faustyny, śpiewaliśmy, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, słuchaliśmy sióstr-kustoszek miejsca, obejrzeliśmy film o roku Helenki Kowalskiej w domu państwa Lipszyców. Zgromadziliśmy ogromny materiał doświadczeń. Jak je odkry(wa)ć, porządkować, oprawić w medalik na całe życie?

Tak trudno jest w dzisiejszym świecie i w naszej gminie się spotkać i rozmawiać. Wiem to, doświadczam bardzo boleśnie od 1994 roku na sobie, rodzinie, w szkole, parafii i w całej tzw. wspólnocie lokalnej. Pomóżcie!

Nie zlekceważcie mnie i nas, tylko dlatego, że mówię i piszę takim otwartym językiem. To mój osobisty i wspólnotowy zarazem dar, że każdego człowieka, zwłaszcza wierzącego, chcę i potrafię traktować jak brata. Bez względu na tytuły hierarchiczne i naukowe przed nazwiskiem. Tak mam, nie wińcie za to całej naszej grupy i tzw. wspólnoty lokalnej. Potrzebuję Was! Potrzebujemy! Wasz autorytet, a także tytuły, mogą być bardzo służebne. Z ich (tzn. z Waszą) pomocą łatwiej się zwołać i zgromadzić (stanowiąc ecclesia). Możecie pomóc otworzyć nam drzwi i zapalić światło.

Mam wielką świadomość wyzwania, jakie zostało przed nami postawione. Mamy globalny Rok Wiary (i Rozumu). Minął pierwszy miesiąc, następne posypią się jak lawina czasu. Jak siła twórcza, nowatorska na miarę wyzwań, czy rutynowo niszcząca?

Przed wyjazdem do Ostrówka, do ukrytego w lesie Miłosierdzia, zwróciłem się z podobnym apelem do świata całego.

„Tomorrow we are going to visit a "House of St. Faustina Kowalska". This place is close to our village. We are a project group in "pen pals" project between schools in Lincoln, Ne, USA and Strachowka, Poland, appr. 20 students, our headmistress, our parish priest, three teachers.

This task is strictly motivated by the Year of Faith. We would like to touch Reality of Faith, known as Mystery of God's Mercy (Faustyna's Diary and Dives in Misericordia, JPII).

Quite unpredictable I feel like this group is becoming a lay missionaries for a great peaceful job in this world. Or, we are becoming only pilgrims.

Whatever will be, will be, but for sure we need your prayers to fulfill the task. Be with us. Help us!” (na swoim koncie na Facebooku, 8 listopada).

Tamten apel, sprzed paru dni, zauważyły dwie osoby, tzw. świeckie (choć apel miał i ma charakter jak najbardziej duchowy). Jedna osoba, do której skierowałem osobistą prośbę, odpowiedziała - dziewczyna z Ugandy. Nieprzyjaciel wybudował niewidzialne ściany między ludźmi, między innymi również między tzw. Świeckimi i duchownymi w naszym kościele (z wyjątkami). To jest grzmiący temat na Rok Wiary (i Rozumu). Jesteśmy braćmi i siostrami, albo kulawym - na własne życzenie – (polskim) kościołem 2012.

Mnie można zlekceważyć i pominąć milczeniem, przyzwyczaiłem się. Młodzieży - NIE WOLNO (jest/są w tej grupie także dwójka naszych dzieci). Musimy – nasz absolutny obowiązek – pomóc im osadzić doświadczenie Miłosierdzia (Miłosiernego-Boga-nieomal-Sąsiada) w ich osobistym rozumieniu siebie "i świata całego" i całej kulturze, w jakiej razem żyjemy.

Z Wiarą, rozumem, nadzieją, świadomością własnej słabości...

      Józef, ojciec dużej rodziny, "solidarnościowiec'81", katecheta (wójt I Kadencji)"                                                                                        KONIEC APELU!
PS.
Zdjęcie Stephena Hawkinga z tej strony.