wtorek, 15 czerwca 2010

Zaproszenie

Szczęść Boże, Witajcie!

ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM ...

Zwiastuję wielką radość:
będziemy mieli w Strachówce Ojca Andrzeja Madeja, OMI.
Będzie dla nas(!) w sobotę, 19 czerwca, w godz. 11.00 - 14.00.
Będzie służył swoją osobą, wiedzą, wiarą, poezją.

Ojciec Andrzej jest superiorem Turkmenistanu i attache kulturalnym nuncjatury apostolskiej, autorem niezliczonych artykułów, kilku tomików wierszy.

Spotkanie z o. Andrzejem odbywa się w ramach Samorządowego
Uniwersytetu LGD Równiny Wołomińskiej.
Będziemy prosić, by ojciec Andrzej wyznaczył nam ścieżki poszukiwania pojednania, wspólnoty, tożsamości kulturowej i duchowej.

Ojciec Andrzej jest kopalnią wiedzy o kościele w Azji, o dialogu katolicko - muzułmańskim, o Ukrainie, Rosji, o całym współczesnym świecie, widzianym oczami dyplomacji watykańskiej. A przede wszystkim jest wielkim autorytetem moralnym naszych czasów.

Miejscem spotkania jest kościół parafialny w Strachówce i Zespół Szkół im.
Rzeczpospolitej Norwidowskiej.

Msza święta na inaugurację uniwersytetu ludowego. Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej. Aktywizacja terenów wiejskich. Nowa Europa. Niech przyjdzie każdy szukający czegoś. Święto wierzących szukających trwa bez końca.
Adveniat regnum tuum. Jak potężne jest to wezwanie, wiedzą, którzy go przeżyli. Wielka modlitwa wstawiennicza. Festiwal Ducha Świętego.

"Celem stworzenia przez Boga wszelkiego bytu jest świętość" - na takie zdanie trafiłem na stronie, na którą skierowała mnie wyszukiwarka Google, po wpisaniu "Adveniat regnum tuum". Wpisałem, bo przeżywam adwent, czas oczekiwania. Chciałem pogłębic rozumienie advenire, przychodzić, przybywać. Bo przybywa do nas ktoś bardzo ważny w dzisiejszym kościele i świecie, Andrzej Madej. Nikt, jak on, nie jest stworzony do tego, by mówić, że "celem stworzenia przez Boga wszelkiego bytu jest świętość". Tak nauczającego,
takim, w całej swej istocie, zapamiętałem go od pierwszego spotkania w 1983 roku na spotkaniu ekumenicznym w Kodniu. Znam go, jako człowieka, w którym chyba żadna wina nie powstała.
Można tak mówić i pisać. Podobnie powiedział, sam o sobie, św. Jan XXIII w
rozmowie z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Cuda się zdarzają. Największym cudem jest człowiek wypełniony łaską. Muszę pisać to na świadectwo. Spotkajmy się w sobotę na świadectwo kościoła pielgrzymującego i wiecznie szukającego świętości.

PS. Poczęstunek w braterskiej wspólnocie i kawa przewidziane.

Przybywajcie, rozgłaszajcie. Niech nikt nie pozostanie obojętny!

Grażyna i Józef Kapaon z całą wspólnotą Rzeczpospolita Norwidowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz