środa, 24 lutego 2016

Katolicko-polityczny światopogląd (treści metafizyczne?)

Chcę wiedzieć, jaki udział (wpływ) w wychowaniu polskiej młodzieży męskiej w seminariach ma autorytet metafizyczno-światopoglądowy, jakim jest ksiądz profesor Tadeusz Guz - nowy (inny) ojciec Tadeusz. Metafizyczny - bo to jego dziedzina badań. Światopoglądowy - bo wypowiada się w toku metafizycznych wykładów także o polskich bankach, szkołach, uniwersytetach, kulturze i całej naszej Ojczyźnie (także o Europie i świecie).

Przesłuchałem całego wywodu, tyleż filozoficznego, co katolicko-politycznego. Ten katolicyzm-polski, katolicyzm a la Polacca, ma nas zbawić, może i resztę świata. A myślałem przez kilkadziesiąt lat, że... Miłosierdzie i Iskra, która miała wyjść z Polski?! Zrobiłem wypisy, wszystkie pogrubienia, podkreślenia, italiki są ode mnie. Także niezgrabności stylistyczne proszę złożyć na mnie. Przepraszam i Autora i Czytelników. Uważam jednak, ŻE MUSIMY POZNAĆ MYŚLENIE OBECNIE RZĄDZĄCEGO UKŁADU/OBOZU SUPER-PRAWICY KATOLICKIEJ. Poznając, wiemy, czego się możemy po nich spodziewać i jakie jest najgłębsze uzasadnienie Nie-Dobrej Zmiany :-(

„Możemy tutaj rozważać same fundamenty - pod względem rozumu - całej rzeczywistości człowieka, Kosmosu i Boga. Człowiek jest powołany do istnienia, jako istota rozumna, ale rozum ma jasno określony cel, żeby poznać wszystko, co jest. Bycie człowiekiem oznacza posiadanie swojego własnego rozumu. Wielu ludzi, przez fakt zdeformowania tej władzy poznawczej, jest/są realnymi w tym świecie, tylko, że ideologia uniemożliwia im poznanie tego świata. Przykład: zwolennicy ewolucji Darwina twierdzą, że człowiek jest wyłącznie zwierzęciem. Dzieci przeciętnej polskiej szkoły i przeciętnego polskiego uniwersytetu, czyli MŁODZIEŻ POLSKA, na przestrzeni ostatnich 100 lat, nie ma możliwości rozumienia siebie jako człowieka. Cudna prawda o człowieku, że jest człowiekiem, jest redukowana do bytowości zwierzęcia. Czyli, gdyby ich spyta, kim jesteś, on i ona, pytany i pytana odpowiedziałby - powinno wybrzmieć, z punktu widzenia systemu kształcenia - jestem zwierzęciem. Więc my dzisiaj mamy, z pozycji nauki, prawie powszechną dezaprobatę Boga. Rozum ludzki jest tak zdeformowany, że ze świecą należy szukać człowieka, który pojmuje siebie człowieka, jako człowieka. I ze świecą trzeba szukać człowieka, który od strony rozumu jest przekonany, że taka bytowość, jaką jest Bóg, istnieje... Pogańscy myśliciele z IV i III w.p.CH. doszli do prawdy, ze człowiek istotowo różni się od bytowości zwierzęcia i że istnieje Bóg, który jest Absolutem, czyli najdoskonalszym życiem, najdoskonalszą rzeczywistością... więc poziom kształcenia - pod względem rozumienia człowieka i Boga - przeciętnej polskiej szkoły na początku XXI wieku i przeciętnej szkoły Unii Europejskiej szeroko pojętej, to musiałbym powiedzieć, że jesteśmy zacofani o 2 400 lat. Czy zdajecie sobie państwo sprawę, z tego, a jakim DRAMACIE INTELEKTUALNYM my uczestniczymy.
Na mapie globu - pod względem ideologicznym - jest tylko kilka wysp, nie krajów, kilka wysp w tych krajach, w których się myśli tak, pod tym względem zasady niesprzeczności, jak zdefiniował Arystoteles... Na 90% globu i ludzkości (dzisiaj 7 mld) ma w punkcie wyjścia rozumowania zdeformowane zasadniczo myślenie, jest pod takim wpływem (16 min. nagrania). Nie ma ani jednego uniwersytetu, który w 100% był wierny zasadzie niesprzeczności (wszystkie systemy, marksizm, liberalizm, genderyzm...). W takim kryzysie ludzkość jeszcze nie tkwiła. Nie tylko środowiska mediów światowych, [poza niektórymi TV i Radio katolickimi (ale nie w całości)... bo skoro redaktorzy przeszli deformację umysłu na swoich uczelniach, nawet duchowni... więc mają problem aplikowania tej zasady zasad ,że rzeczywistość jest niesprzeczna w sobie.

ŻEBY ODNOWIĆ, JAK NIEKTÓRZY Z NASZYCH RODAKÓW MAJĄ DZISIAJ AMBICJĘ - ODNOWY PAŃSTWA, CZY ODNOWY PRAWA, to jeżeli dotykamy tych rzeczywistości, to proszę sobie wyobrazić, jaka jest NIEAKCEPTACJA tej zasady, na przykład w polskim prawodawstwie [tu przykład z aborcji], "każdy Polak ma prawo do życia"... ale "dzieciak poczęty wskutek gwałtu ,albo chory, poczęty, ale w łonie matki chory, nie ma tego prawa do życia"... W tym aspekcie porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej jest sprzeczny (czyli nieprawdziwy... sprzeczność w bytowości polskiego prawa, że niektóre dzieci nie mają prawa do życia). Więc jaki musi być nasz stosunek do Konstytucji RP i porządku prawnego w Polsce?!

Widzicie, JAKIEJ FUNDAMENTALNEJ ODNOWY POTRZEBUJE ROZUM PRAWNICZY W POLSCE, ROZUM PAŃSTWOWY W POLSCE! (i tu wykład o tych, którzy się pod KOD-em podpisują...)!
Pod pojęciem demokracji w Komitecie Obrony Demokracji kryje się: 
- bezprawie
- złodziejstwo
- okradanie narodu
- instrumentalizowanie Polski, jako państwa, jako narodu, jako społeczeństwa

Czyli co to, proszę państwa oznacza [KOD]? To jest Komitet Obrony Bezprawia! To jest Komitet Obrony Sprzeczności w Rzeczypospolitej! I nikt z rozumnych nie może się pod dalszą ideologizacją, z tego zaułka KOD podpisać, czy pójść na demonstrację, którą ci ideolodzy organizują.
Jeśli polityk mówi, że jego celem jest obrona demokracji, a jego zadaniem jest troszczyć się o dobro wspólne wszystkich obywateli w państwie, to znaczy, że TAKI POLITYK JEST ZDRAJCĄ . On zdradza polską rację stanu… nie mówiąc już, że dopuszczając się aktów sprzecznych z podstawową moralnością,  donosi DO PRZEŁOŻONYCH KONTYNENTALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA POLSKĄ RACJĘ STANU! Na polski naród, na polskie państwo… (ok. 28 min., potem dopiero przechodzi do wykładu nt. niesprzeczności!)

Potem mówi o Kancie i agnostykach, którzy zawieszają sądy o rzeczywistości, bo nie mogą powiedzieć, że są czegoś pewni… 
Czy można na Kancie zbudować państwo, prawo, małżeństwo…? 
Czy moglibyśmy się napić herbaty, ale nie mielibyśmy pewności, czy to jest kubek, i czy to jest herbata (należałoby w takim  świecie jak najszybciej umrzeć, bo jak żyć).

A [następnie] Engels, który pyta – skąd są wyprowadzane te zasady? Twierdzi, że zasady są wyprowadzane ze świata zewnętrznego, czyli z materii, a zatem o tyle są prawdziwe, o ile są zgodne z naturą i historią… A materia… przecież i on i Marks i Darwin określili, że ona jest sprzeczna w sobie. Więc, jak z bytu sprzecznego w sobie mogę wyprowadzić zasadę niesprzeczności? Czy mogę wywodzić taką zasadę z bytu sprzecznego, czy z Bytu Niesprzecznego? Więc widzicie państwo, jaka to jest mizeria ten marksizm…

Rudolf Carnap w 1935 uczył, że zasada niesprzeczności jest tylko sprawą umowy społecznej… Wiecie już gdzie są pewne myśli nawet pewnych księży kardynałów… (że małżeństwo jest tylko umową).

Hegel przeniósł sprzeczność do serca rzeczywistości… zrozumieć, dlaczego niektórzy negują zasadę niesprzeczności.  Wielu głosi, że byt jest sprzeczny wewnętrznie. Wspólny mianownik wszystkich ideologii, takich jak: genderyzm, neokom unizm światowy, pozytywizm, egzystencjalizm, nazizm hitlerowskich Niemiec, socjalizm i komunizm sowiecki (i zachodni), idealizm niemiecki, oświecenie francuskie, łącznie z reformacją Marcina Lutra.

Wtedy dopiero rozumiem rzeczywistość, kiedy rozumiem ją w świetle pierwszych zasad. Inaczej ktoś będzie mi opowiadać, jakim to on jest aniołem, a w rzeczywistości jest on niewolnikiem upadłego ducha. Pierwszym, który zakwestionował zasadę niesprzeczności jest upadły anioł, diabeł.
KAŻDY SYSTEM MYŚLENIA, KTÓRY KWESTIONUJE ZASADĘ NIESPRZECZNOŚCI JEST ISTOTOWO SPOKREWNIONY Z MYŚLENIEM DIABELSKIM (44 min. 50s). Proszę nie mieć żadnej wątpliwości, nikt nie jest w stanie obalić tej tezy.

[Bardzo dużo mówi i ocenia Niemcy] Czy wiecie, dlaczego Niemcy są dzisiaj takim wielkim problemem dla Europy i świata… dlatego, że manipuluje się duchowością niemiecką i deformuje się umysłu młodzieży, dzieci, rodziców, polityków niemieckich, wmawiając im, że zasada niesprzeczności nie ma już racji bytu, że nie istnieje.

Heidegger z zimną krwią stwierdza, że „dopiero filozofia idealizmu spekulatywnego, przygotowanego przez Leibnitza i Kanta, funduje także przez Fitchtego, Schelinga i Hegla, nową zasadę myśli i bytu, polegającej na wzajemnej przynależności tożsamości i różnicy. Najpierw tak nie myślał, wyrastając w domu katolickim. Kiedy przeszedł na stronę Marcina Lutra, zakwestionował zasadę niesprzeczności. W jego katolickim domu mówiło się, że człowiek jest człowiekiem, Bóg jest Bogiem, a zwierzę jest zwierzęciem… Widzimy, co się TUTAJ zmienia, kiedy powstają fałszywe myśli.

[Jasne, że w tym świetle Wałęsa nie może być jednocześnie zdrajcą i bohaterem]!!!

Nikt z myślicieli nie usprzecznił tak Boga, jak przedstawiciele niemieckiego narodu. To niech państwu wystarczy do zrozumienia, że proces, z którym mamy TERAZ DO CZYNIENIA, w tych dniach, CZYLI TA RELACJA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ - A GŁÓWNIE JEJ URZĘDNICY NIEMIECKO-JĘZYCZNI I NIEMIECCY - A POLSKĄ. To jest sedno całego dramatu, także polityki UE… Wszystko co istnieje jest sprzeczne… sprzeczność  jest korzeniem wszelkiego ruchu i życia (Hegel). 
Co to oznacza w umyśle niemieckiego (i niemiecko-języcznego) euro-kraty? Że jeżeli Polacy, jako państwo, mówią „jesteśmy suwerennym podmiotem… mamy w związku z tym prawo określać porządek prawny, porządek moralny w państwie – mamy prawo określać, porządek gospodarczy, finansowy i handlowy – mamy prawo określać, ze względu na naszą suwerenność państwową, naukę, sztukę – mamy prawo określać (1g.9min.). 

ROZUMIECIE PAŃSTWO, ŻE Z PUNKTU WIDZENIA NIEMIECKICH POLITYKÓW (którzy są zwolennikami Hegla, pasjonatami Hegla) JEST TO WYKLUCZONE. Jest to ABSURD, jest to absolutna niemożliwość.

NIE WOLNO POLAKOM ARTYKUŁOWAĆ SWOJEJ SUWERENNEJ PODMIOTOWOŚCI! Należy się im - jakoko niemieckim eurokracie/eurokratom - sprzeciwić tej [naszej] podmiotowości. Dlaczego? Bo byt, to sprzeczność. A więc jeśli ktoś artykułuje, że jest bytowością, np. o imieniu POLSKA, to należy w nią z całą mocą uderzyć.

Tak więc, rozumiecie państwo, jeśli się nie pojmie tych dystynkcji, to się w ogóle nie wie, co się w tym Bożym świecie dzieje, na przykład w Unii Europejskiej. I nie rozumie się niemieckiej ekonomii, bo, proszę mi wierzyć, ci Niemcy, którzy wiedzą doskonale o swojej wielkości i dramacie, wiedzą, że jedyne, co łączy ich Niemców dzisiaj, to pieniądz (powiedział jakiś niemiecki minister). Co to oznacza? Światli Niemcy wiedzą, że wewnątrz samych Niemiec, nie ma innego wewnętrznego łącza, poza pieniądzem. Więc ograniczyć Niemcom dostęp do pieniądza, to ograniczyć to, co ich samych łączy.

Dla Arystotelesa, kto chce być wykształconym dobrze musi pojąc i stosować zasadę niesprzeczności. A u Hegla mamy diametralną różnicę, że kto chce być traktowany jako światły człowiek, jako wykształcony – ten, kto będzie pogardzał zasadą niesprzeczności (tożsamości).

JEŻELI POLAK POWIE PRZED NIEMCEM, WYKSZTAŁCONYM NA HEGLU, ŻE JEST POLAKIEM I CHCE NIM POZOSTAĆ, to on, ten Polak, rozumiecie państwo, w oczach tego wykształconego na Heglu – jest godny NAJWYŻSZEJ POGARDY, najwyższego prymitywizmu, jaki Niemiec wykształcony/zdeformowany na Heglu, może twierdzić, może sobie pomyśleć. 

Dlatego, to jeden z powodów, dla których Niemiec, od Hegla, uważa Polskę za jeden z najbardziej prymitywnych narodów pod słońcem. Ponieważ Polacy to są ci, którzy wielokrotnie opowiedzieli się za zasadą niesprzeczności, zarówno w kwestii wyzwania nazistowskiego, wojennego, zmagań z komunizmem, leninizmem (nie byłoby Marksa i Engelsa, gdyby nie było Hegla) – to chłopcy na posyłki, wobec Hegla, którzy stworzyli nam tzw. demokracj,e, którą panowie [KOD] zdeformowani Heglem i Marksem chcą za wszelką cenę bronić i poniewierają polskością, jak tylko to jest możliwe, żeby tylko obronić ten jad, antypolski, antyludzki, antyboski, antykosmiczny i żeby nam taką deformację, taki prymitywizm dla sfery intelektu zaserwować.

Proszę mi wierzyć, że całe systemy edukacji, że my w Polsce dzisiaj, dzisiejszy system edukacji w Polsce, szeroko pojętej, jest systemem deformacji intelektu. Jeżeli jedno dziecko w polskiej szkole powie, że człowiek jest tylko zwierzęciem, to jest to wielki dramat… teoria sprzeczności Hegla jest motorem napędowym (selekcji), życia… w systemie Darwina… Polski system edukacji jest z natury heglowski i dlatego jest fałszywy. I dlatego zamiast formacji wielkich intelektów, wielkich talentów, polskich dzieci i młodzieży, ogromnie utalentowanych, mamy do czynienia z procesami systematycznej deformacji. I to w punkcie centralnym.

Dlaczego w Polsce teraz tyle małżeństw się rozpada. Bo jad heglowskiej negacji zasady niesprzeczności tak głęboko przeniknął w strukturę polskiej racjonalności. My musimy się z tego uwolnić, a jeżeli tego nie uczynimy, to ktokolwiek z polityków obiecywałby nam raj w Polsce, w sensie ducha, ale jeżeli tego nie zdemaskujemy i systemowo nie będziemy naszej młodzieży kształcić na gruncie, na fundamencie zasady niesprzeczności, to będą tylko atrapy, obietnice bez żadnego pokrycia, bez żadnych realiów. 

To, co my tutaj rozprawiamy, to jest racjonalny fundament odnowy państwa, narodu, społeczeństwa i całej kultury. [Tu wykładowca dał przykład rosyjskiego studenta] –„ojcze Tadeuszu, dopiero dzisiaj zrozumiałem, że nie musze wyjeżdżać do Niemiec, USA, Rosji, żeby być sobą, bo bycie sobą jest we mnie”. Wychowany na negacji zasady niesprzeczności, uważał, że tylko w relacji do państwa, do społeczeństwa radzieckiego realizuje swoją bytowość. O tożsamości wewnętrznej nikt mu nie powiedział. Przez 20 lat żył w sprzeczności. Miał zrujnowane fundamenty życia. Kiedy pomoże mu się te fundament odkryć dopiero może stanąć na nogi. 

Nie ma ani odnowy państwa, ani odnowy Kościoła i religii, ani odnowy edukacji, ani sztuki – bez odnowy ducha. Ale odnowić polskie życie (KEP – odnowić w Chrystusie), to znaczy wypędzić z uniwersytetów tezy Hegla. To jest najgorsze, najtragiczniejsze ostrze, które niszczy, deprawuje umysłowość, wolność, w ogóle wszystko, wszystko – co Polskę stanowi. I my się dziwimy, że nas rozbrajają finansowo, ekonomicznie… Widzimy, gdzie jest racja tego… Na gruncie heglizmu żaden bank polski nie ma racji bytu. Trzeba go skasować. Żadna polska firma (która nazywa się polska) – nie ma racji bytu, trzeba ją skasować. Widzicie, jak musimy się poważnie ustosunkować do sprawy ducha, bo inaczej nic o tym świecie – przez 100 lat - wiedzieć nie będziemy.


1 komentarz:

  1. https://www.facebook.com/groups/RacjonalnaPolska/458003804392440/?notif_t=like

    OdpowiedzUsuń