wtorek, 9 lutego 2016

Tożsamość (pamięć), osoba, kultura i ŚDM 2016Dlaczego (ten) post? A dlaczego zmieniłem zdjęcie w tle na Facebooku? Na rodzinę (rodzinne) we wnętrzu Starego Domu w Ogrodzie w Boże Narodzenie 2013! Zdjęcie? - bo syn polubił. Jeden z czterech. Facebook mnie o tym powiadomił. A ja nie byłem oporny. Pozwalam się prowadzić.

Rozum w Polsce nie jest kochany. Wizyta Komisji Weneckiej to objazdowa manifestacja ROZUMU w Polsce 2016. Że jest prawda. Że prawda jest poznawalna. Że jest postawa miłości intelektualnej, sięgająca aspektów istotowych i konstytucyjnych całej rzeczywistości człowieka, świata, a jak ktoś wierzący, to także i Boga. Tu zbiegają się nurty ludzkiej myśli współczesnej (współczesności). Także Kościoła w świecie współczesnym. Także świętego Jana Pawła II. Charakterystyczne, że Prezes Rzepliński (ten od wyklętego trybunału i konstytucji RP z 1997) po spotkaniu z Komisją Wenecką przywołał Kartę Praw Człowieka i Obywatela, o której JPII powiedział w 1995 w ONZ, że "pozostaje jedną z najwznioślejszych wypowiedzi ludzkiego sumienia naszych czasów".

Papież Polak mógł tak myśleć i powiedzieć. Prezes Rzepliński tak mówi. Józef Kapaon też tak myśli i mówi. Nie sam z siebie, ale dlatego, że jest częścią - nic nie znaczącą - tego samego nurtu myśli i czasów. Tej samej współczesności, w świecie, Europie, Polsce i Kościele Powszechnym.
Jestem (po)traktowany okrutnie. Przemilczanie jest torturą, którą stosują w stosunku do mnie wójt (muszę sprawiedliwie dodać, że dużo mniej rygorystycznie od swego 16-letniego poprzednika), obecny proboszcz, tak lub siak: gmina, parafia, diecezja... Polska.

Polska dzisiaj choruje na brak pamięci i tożsamości, na każdym poziomie, nie wyłączając (broń Boże) Kościoła. Kto chce słuchać, czytać, powtarzać (wprowadzać w życie?!) te rozważania:
Moralne podłoże powszechnego dążenia do wolności ujawniło się wyraźnie podczas bezkrwawych rewolucji, jakie dokonały się w Środkowej i Wschodniej Europie w 1989 r. Te historyczne wydarzenia, choć osadzone w konkretnym czasie i miejscu, pozwalają wyciągnąć wnioski wykraczające daleko poza granice określonego obszaru geograficznego: bezkrwawe rewolucje roku 1989 pokazały, że poszukiwanie wolności jest niepowstrzymanym dążeniem, które ma swoje źródło w uznaniu godności i nieocenionej wartości ludzkiej osoby i musi się wiązać z działaniem dla jej dobra. Nowożytny totalitaryzm był przede wszystkim zamachem na godność osoby, który doprowadził wręcz do zakwestionowania nienaruszalnej wartości ludzkiego życia. Rewolucje roku 1989 stały się możliwe dzięki działaniu ludzi odważnych, których natchnieniem była wizja odmienna i w ostatecznej analizie głębsza i bardziej żywotna: wizja człowieka jako osoby rozumnej i wolnej, noszącej w sobie tajemnicę, która wykracza poza nią, obdarzonej zdolnością refleksji i wyboru – a zatem zdolnej osiągnąć mądrość i cnotę. O powodzeniu tych bezkrwawych rewolucji zadecydowało doświadczenie solidarności społecznej: występując przeciw reżimom opartym na sile propagandy i terroru, solidarność ta stała się moralnym jądrem «siły bezsilnych», była pierwszą zwiastunką nadziei i nadal przypomina nam, że człowiek, krocząc swym historycznym szlakiem, może wybrać drogę najwyższych aspiracji ludzkiego ducha.
Patrząc dziś na ówczesne wydarzenia z tego szczególnego «światowego obserwatorium», nie sposób nie dostrzec zbieżności między wartościami, które stały się inspiracją owych masowych ruchów wyzwolenia, a wieloma postulatami moralnymi, zapisanymi w Karcie Narodów Zjednoczonych: mam na myśli na przykład postulat «umacniania wiary w fundamentalne prawa człowieka, w godność i wartość ludzkiej osoby»; a także postulat «działania na rzecz postępu społecznego i lepszych warunków życia oraz szerszej wolności» (Preambuła). Grupa 51 państw, które założyły Organizację Narodów Zjednoczonych w 1945 r., naprawdę zapaliła pochodnię, której światło może rozproszyć ciemności tyranii i wskazać drogę wolności, pokoju i solidarności." (JPII, ONZ, 1995).


Światowe Dni Młodzieży 2016 będą miały także przystanek/akcent w Strachówce/Rzeczpospolitej Norwidowskiej. Buntuje się na to proboszcz, biskup... stawiając Wójta w trudnej sytuacji. O nas, czyli o wspólnocie lokalnej chyba nikt nie myśli. NIE ROZUMIE. - O co ja się tak pieklę?!

Piszę dużo. Wszystko, o wszystkim. Kto ciekaw, jak się sprawy mają, niech czasem zajrzy, choc nie mam nadziei:

***

kraina propagandy

           /Wójt Gminy Strachówka zaprasza
            przedstawicieli organizacji pozarządowych
            działających na terenie gminy Strachówka
            na spotkanie 9 lutego 2016
            w sali konferencyjnej urzędu gminy/

Polska (i nasza gmina)
nasze gminy
nie mogą się wyzwolić
spod władzy propagandy

nie to co jest
ale jakie jest imię jego
definiuje szczęście
i nieszczęścia nasze

prawda nie jest kochana
powiedziałby Franciszek
święty dwunastego wieku
świata Kościoła i Europy
może powie papież imiennik jego
podczas Światowych Dni Młodzieży

prawda o rzeczy-pospolitej (republice)
(naszej) polskiej i norwidowskiej
o stowarzyszeniach i kołach
gospodyń przyjaciół Strachówki
niesiemy pomoc dajemy radość
w zielonej perełce Mazowsza
prawda dobra wspólnego

prawda o wolności i jej historii
o solidarności wiejskiej i większej
o działaniach (walce) dla godności
osoby człowieka we wszechświecie
Europie w Kościele i w całym świecie

tego tekstu też nie przeczytacie
na swoich zgromadzeniach
w gminie parafii diecezjach
szkole i szkołach rzeczypospolitej

współpraca stowarzyszeń
wolnych ludzi
z gatunku homo sapiens sapiens
nie wyda jeszcze dojrzałego owocu
propaganda już długo króluje
i końca nie widać

   (środa, 3 lutego 2016, g. 13.03)
Matkę Bożą Annopolską ogłosiliśmy 18 stycznia 2015 Patronką Spotkania Belgijsko-Polskiego w Strachówce, w ramach ŚDM 2016! Na zdjęciu Belgowie: Edward, Niels, Tim, Andrzej i my Annopolanie/Strachowianie/Polacy/Europejczycy.

***

niebostrada

                              /"kultura oznacza wszystko
                     czym człowiek doskonali i rozwija
                     wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała
                     stara się drogą poznania i pracy 
                     poddać sam świat pod swoją władzę"
                                              Sobór Watykański II/

droga-prawda-życie
prowadzi stąd do wieczności
w Afryce Europie Azji...
na wszystkich kontynentach
każda kultura ma wszystko
co do nieba prowadzi
a ja podmiot związany z osobową transcendencją
nie będąc partyjnym
mogę rozmawiać z całym światem

po i pis i nowoczesna
i kukiz i psl sld razem 
lub osobno
nie mają władzy nad światem
ani nade mną
bo człowiek ma być afirmowany
dla niego samego 
nie dla partii
jego dobro i godność są najważniejsze 
i ponad wszystkim
dlatego że jest człowiekiem osobą
wiara i rozum tam prowadzą
gdzie polityka nie sięga
pamięć i tożsamość pomaga
moja droga-prawda-życie
- całość duchowo-cielesnej podmiotowości
rozumie kulturę poprzez integralnego człowieka
przez rzeczywistość jego podmiotowości
całą rzeczywistość jego naszą
w kulturze szukać zawsze całego integralnego człowieka
w całej prawdzie jego duchowo-cielesnej podmiotowości
ażeby na ten autentyczny ludzki układ
na tę wspaniałą syntezę ducha i materii (ciała)  
nie nakładać apriorycznych rozróżnień i przeciwstawień -
nie wierzcie w partie
one się nie nawrócą
choć można je wybierać
w demokratycznych wyborach

   (wtorek, 9 lutego 2016, g. 11.48)PS.
Zdjęcia u Matki Bożej Annopolskiej, przed figurą (1927 i 1995) oraz w Starym Domu w tymże Ogrodzie (BN 2013).


4 komentarze:

 1. A tak śpiewaliśmy po raz pierwszy Hymn Światowych Dni Młodzieży 2016. Były to pierwsze próby podczas pierwszego pobytu Belgów-Animatorów IJD w Starym Domu w Annopolu, styczeń 2015 <3

  https://www.facebook.com/jkapaon/posts/10206290145518954

  OdpowiedzUsuń
 2. Czego się boją nasi biskupi, księża, proboszczowie...?

  http://worldyouthday.com/polish-bishops-receive-wyd-advice-from-pope-francis

  OdpowiedzUsuń
 3. Czego się boją nasi biskupi, księża, proboszczowie...?

  Dlaczego mój/nasz kościół lokalny nie wierzy w swoje(?) wcielenie w dzieje nasze najnowsze? Ile krzywdy tym robi :-(

  NA PEWNO
  (albo TO co nadchodzi)

  za chwilę
  dłuższą krótszą
  przyjdzie TO przeżycie
  dzianie się i trwanie
  tego co jest i nadchodzi... (z 26 stycznia 2015)

  A to:

  ŚDM Kraków/RzN

  znak został nam dany
  Kościoła Powszechnego
  w Powszechnym Kościele
  jak chleb łamany we wspólnocie
  dziejów od Galilei Palestyny
  Izraela starego i wiecznego
  w ludzie pielgrzymim
  w dziejach najnowszych naszych
  i Powszechnego Kościoła

  znak szedł z kardynałami
  na konklawe 16 octobra 1978
  przez Benedykta Franciszka
  z Krakowa do Krakowa
  przez milość do Poety
  ocierając się o Strachówkę
  a nawet przez sobór watykanski II
  do którego Karol młody biskup
  wpisał Norwida jego myśl
  że Jezus objawia nam Boga
  a tym samym
  objawia człowiekowi człowieka
  (sprawdzane przez kogoś ważnego
  u Stanisława Grygiela)
  objawia sens
  drogi prawdy życia
  wśród nas
  przez nas
  i z nami
  nigdy nie chce być sam
  i tylko dla siebie

  (poniedziałek, 19 stycznia 2015, g. 9.57)

  http://strachowka.blogspot.com/p/post-post-scriptum.html

  OdpowiedzUsuń
 4. Dziwnie pasuje, wpisuje się w nasze doświadczenia kościelne w Strachówce, to stwierdzenie - "czy da się na trwałe zaszczepić demokrację liberalną w postkomunistycznych krajach. Ta kwestia ma znaczenie nie tylko dla tego regionu, ale wciąż zastanawiamy się, czy w ogóle demokracja liberalna możliwa jest gdziekolwiek poza Zachodem."

  Stąd -> http://wiadomosci.wp.pl/kat,141202,title,Anton-Szechowcow-Putin-swietuje-dzieki-Kaczynskiemu,wid,18151289,wiadomosc.html

  Ale po wizycie Komisji Weneckiej także to -"w Polsce została naruszona równowaga instytucjonalna, oceniając zmiany w ustawach o Trybunale Konstytucyjnym, mediach publicznych i służbie cywilnej.
  A to wcale nie koniec" stąd -> http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dziejesienazywo-rok-2017-bedzie-bardzo,91,0,2015579.html

  ŚDM 2016 w Strachówce strasznie dużo objawiają. Smutne jest to objawienie. Papieżu Franciszku, znaj nasze sprawy! To jest także Twój Kościół :-) <3

  OdpowiedzUsuń