czwartek, 19 lutego 2015

Życie polsko-parafialneNa stronie mojej parafii wisi ogłoszenie! Czy w ślad za nim pójdzie zainteresowanie parafian, mieszkańców? i gotość księdza do rozmowy! Jest/są we mnie w sposób naturalny. Przeżywałem poprzednie misje, byłem przy ich kolebce, spisałem ich przebieg, piękno, prawdę i wrażenia. Także Noc Czuwania w ich i całej naszej wspólnoty intencji. Na wieki wieków! Pozostaną!

Żyję tą gminą i parafią prawie od początku. Sosny, Maria i Andrzej Królowie, są w tę parafię wpisani, w fundamenty. Od kilkudziesięciu lat nawet ją jakoś współkształtuję, jako Solidarność RI z 3 Maja 1981- z błogosławieństwem ks. Mieczysława Iwanickiego, wota wdzięczności stoją przy ołtarzu, jako wójt (w maju odchodzimy XXV-lecie samorządności), jako ojciec dużej rodziny z tradycjami religijno-patriotycznymi, także jako ojciec ministrantów, lektorów, kantora - w Kościele Powszechnyn, Europejskim i globalnym, sam też lektor, kantor i katecheta.


"Misja święta
w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Strachówce będzie głoszona
w dniach 7 – 14 czerwca 2015 r. 
  Poprowadzą ją ojcowie Redemptoryści specjalizujący się w misjach parafialnych.

Na Misję Świętą zapraszamy wszystkich dorosłych, matki i ojców, dzieci, gimnazjalistów, młodych, chorych i cierpiących, samotnych oraz poszukujących pogłębienia wiary w Pana Boga. Przyjdź nie odkładaj na potem! Może Pan Bóg puka do Twych drzwi ostatni raz! Prosimy módlcie się o łaski Misji Świętej dla nas.
  Ojcowie Redemptoryści 
  Ks. Mieczysław Jerzak 

Modlitwa o łaski misyjne 

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany i ożywienia życia religijnego naszej parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa w naszej wspólnocie żyli, jak prawdziwi świadkowie wiary, miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga. Misjonarzom, którzy przybędą użycz światła i łaski, aby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i umocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię o to przez Syna Twego Jezusa Chrystusa. Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej parafii.
Królowo Wniebowzięta, nasza Patronko bądź Matką parafii w czasie misji świętej i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen."
***
CZY PRAWDA, PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ WYPŁYNIE NA WIERZCH NIM PRZYJADĄ MISJONARZE?  CZY ZDOBĘDZIEMY SIĘ NA SZCZEROŚĆ BY PRZYGOTOWAĆ DROGĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU? CZY DAMY JEMU I SOBIE SZANSĘ! Czy włączą nas w przygotowania Światowych Dni Młodzieży 2016! Czy siądziemy razem by rozmawiać, planować, dyskutować? Papież potrzebuje naszego głosu! Kościół potrzebuje! Polska i świat potrzebują! Matka Boża Wniebowzięta króluje w naszym Ogrodzie od 1910 roku. Ogłosiliśmy ją Patronką Spotkania Młodych Europy 2016 na naszym terenie! Zwyciężyłaś - zwyciężaj!PS.
Pierwszy biskup (Ojciec Założyciel) diecezji warszawsko-praskiej Kazimierz Romaniuk w 1995 nawiedził Matkę Bożą Annopolską i udzielił swojego błogosławieństwa (wśród nas są uczestnicy Nocy Czuwania na zakończenie Misji Pięćdziesięciolecia! Jak trudno niektórym rozumieć i realizować misję Jezusa Chrystusa "Aby byli jedno". Jedność i ciągłość - na świadectwo Tego, który ponad nami wszystkimi. I z nami.

1 komentarz:

 1. Komentarzem jest także ta wersowana notatka, zapisana sporo wcześniej:

  WOBEC MISJI

  staniemy wszyscy
  wezwani i wybrani
  z Bożej i własnej woli
  od wójta
  po proboszcza
  żywi i martwi
  od ostatnich misji
  głoszonych
  przez ojca Grzybka
  Maryi powierzonego
  oblata
  z krzyżem na szyi

  co przyniesiemy
  myślę i gromadzę
  piszę

  czy ten święty czas
  w życiu wspólnoty lokalnej
  da nam okazję
  miejsce stół i krzesła
  byśmy sobie w oczy spojrzeli
  serdecznie rozmawiając
  dzieląc się myśleniem
  obrazem Boga w sobie
  w dziełach Boga
  na naszym terenie
  w naszych rodzinach
  i w naszych osobach

  (czwartek, 19 lutego 2014, g. 13.54)
  http://strachowka.blogspot.com/p/post-post-scriptum.html

  OdpowiedzUsuń