sobota, 24 września 2016

Listy na temat kulturyFakt wymiany listów między Prezydentem Polski Andrzejem Dudą, a Prymasami Anglii abp Welby i kard. Nicholsem zasługuje na odnotowanie i dyskusję. Temat wciąga, powinien angażować każdego z nas: Polaków, Anglików, Europejczyków, emigrantów, uchodźców... bez względu na wyznanie. Bez względu na religię, ale przez wzgląd na uznawane/wyznawane wartości.

Opublikowałem, na gorąco,  posta na Facebooku, ale szybko się zorientowałem, że materia (i waga) przekracza ramy zwyczajnego posta. Przytoczę kolejno owego posta, listy Prezydenta i odpowiedź Prymasów:

1) Ludzie listy piszą. Nie ma tu jednak historycznego wymiaru "wybaczamy i prosimy o wybaczenie". Nie ma braterstwa, symetrii głębi... Szkoda. No i gdzie jest w tym dialogu kultur - wiary i rozumu - Episkopat Polski? Jako w niebie, tak i na ziemi??

2) Przewielebny Arcybiskupie,

wielu moich rodaków wybrało Zjednoczone Królestwo jako swoje miejsce zamieszkania oraz zawodowego życia. Od momentu otwarcia granic Wielkiej Brytanii w 2004 roku, po akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Polacy stali się największą mniejszością etniczną na wyspach brytyjskich. Język polski stał się drugim, po języku angielskim, najczęściej używanym językiem w Anglii. Jesteśmy wdzięczni za ciepłe przyjęcie, jakiego udzielili nam Brytyjczycy. Na przestrzeni ostatnich dwunastu lat Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, znacznie przyczynili się do społeczno-gospodarczego rozwoju Zjednoczonego Królestwa.

Niestety, w ciągu ostatnich tygodni byliśmy świadkami zdarzeń, które spowodowały głębokie zaniepokojenie zarówno moich Rodaków, jak i moje osobiste. 27 sierpnia br. polski obywatel, Arkadiusz Jóźwik, wraz ze swoim przyjacielem, zostali zaatakowani przez grupę nastolatków w miejscowości Harlow. Doprowadziło to do jego śmierci. Tydzień później, parę godzin po marszu milczenia ku upamiętnieniu naszego Rodaka, zaatakowanych zostało kolejnych dwóch Polaków. Brytyjska policja opisuje to wydarzenie jako potencjalnie motywowane narodowościową nienawiścią.

Przewielebny Arcybiskupie,

Jest niezwykle ważne, by podobne wydarzenia nigdy więcej się nie powtórzyły, gdyż mogą potencjalnie prowadzić one do trwałych podziałów pomiędzy społecznością polską i angielską. Te z kolei mogą spowodować erozję lokalnych wspólnot, odznaczających się zasadniczo pozytywną i konstruktywną obecnością osób polskiego pochodzenia.

Pamiętając słowa Arcybiskupa z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania Centrum Anglikańskiego w Rzymie, głoszące, że „jedność chrześcijan ma istotne znaczenie w coraz bardziej podzielonym świecie”, proszę pozwolić mi, Arcybiskupie, zwrócić uwagę na problem ataków skierowanych wobec Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Proszę również pozwolić mi zaapelować o konstruktywne wysiłki ze strony Kościoła Anglikańskiego i lokalnych parafii na rzecz złagodzenia negatywnych skutków nietolerancji i ksenofobii dotykających mniejszości narodowych, w tym społeczności polskiej.

Niniejszy apel wynika z mojej troski o Rodaków mieszkających i pracujących w Zjednoczonym Królestwie, oraz z przekonania, że kwestia poszanowania mniejszości jest również priorytetem dla Arcybiskupa. Tylko poprzez wzajemne zrozumienie i troskę w stosunku do bliźniego możemy zbudować kwitnące i dobrze rozwijające się społeczeństwo.
           
Z wyrazami szacunku
Andrzej Duda

2) Wasza Eminencjo,

od momentu wstąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w 2004 roku, wielu moich Rodaków wybrało Zjednoczone Królestwo jako swoje miejsce zamieszkania i zawodowego życia. W ciągu ostatnich dwunastu lat, Polacy stali się najliczniejszą mniejszością w Wielkiej Brytanii. Ponadto, język polski stał się drugim najczęściej używanym językiem w Anglii, obok języka angielskiego. Jesteśmy wdzięczni za ciepłe przyjęcie, jakiego udzielili nam Brytyjczycy. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii znacznie przyczynili się do społeczno-gospodarczego rozwoju Zjednoczonego Królestwa.

Niestety, w ciągu ostatnich tygodni byliśmy świadkami zdarzeń, które spowodowały głębokie zaniepokojenie zarówno moich Rodaków, jak i moje osobiste. 27 sierpnia br. polski obywatel, Arkadiusz Jóźwik, wraz ze swoim przyjacielem, zostali zaatakowani przez grupę nastolatków w miejscowości Harlow. Doprowadziło to do jego śmierci. Tydzień później, parę godzin po marszu milczenia ku upamiętnieniu naszego Rodaka, zaatakowanych zostało kolejnych dwóch Polaków. Brytyjska policja opisuje to wydarzenie jako potencjalnie motywowane narodowościową nienawiścią.

Wasza Eminencjo,

jest niezwykle ważne, by podobne wydarzenia nigdy więcej się nie powtórzyły, gdyż mogą potencjalnie prowadzić one do trwałych podziałów pomiędzy społecznością polską i angielską. Te z kolei mogą spowodować erozję lokalnych wspólnot, odznaczających się zasadniczo pozytywną i konstruktywną obecnością osób polskiego pochodzenia.

Warto pamiętać słowa wypowiedziane przez Waszą Eminencję w następstwie pierwszej fali ksenofobii, jaka dotknęła Wielką Brytanię po tym, jak jej obywatele zdecydowali się opuścić Unię Europejską: „ten gwałtowny wzrost rasizmu, nienawiści wymierzonej w innych, jest czymś czego nie możemy tolerować. Musimy powiedzieć, że jest to po prostu nie do zaakceptowania w społeczeństwie opartym na zasadach humanitarnych, a tego typu zachowania nigdy nie powinny być prowokowane czy promowane” oraz „musimy jeszcze raz zrozumieć sens naszego istnienia w kontekście wspólnego życia, wspólnego tworzenia i kształtowania społeczeństwa”.

Proszę mi pozwolić, Wasza Eminencjo, zwrócić uwagę na problem ataków skierowanych wobec Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie proszę również pozwolić mi zaapelować o konstruktywne wysiłki ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego w Zjednoczonym Królestwie na rzecz złagodzenia negatywnych skutków nietolerancji i ksenofobii dotykających mniejszości narodowych, w tym społeczności polskiej.

Niniejszy apel wynika z mojej troski o Rodaków mieszkających i pracujących w Zjednoczonym Królestwie, oraz z przekonania, że kwestia poszanowania mniejszości jest również priorytetem dla Waszej Eminencji. Tylko poprzez wzajemne zrozumienie i troskę w stosunku do bliźniego możemy zbudować kwitnące i dobrze rozwijające się społeczeństwo.       

Z wyrazami szacunku
Andrzej Duda

4) List Prymasów Anglii znam tylko z omówienia w mediach:

"Obaj prymasi, anglikański - Justin Welby i katolicki - Vincent Nichols, zdecydowali się na wspólną odpowiedź na list prezydenta Andrzeja Dudy z 5 września, aby w ten sposób podkreślić, że podzielają troskę o los polskich imigrantów - "naszych przyjaciół i naszych sąsiadów", którzy częściej niż inne grupy etniczne są przedmiotem ataków w Wielkiej Brytanii. 

Chcieli również przez to zamanifestować, że wspólnie będą się angażować w zwalczanie wszelkich przejawów nietolerancji skierowanej przeciw imigrantom żyjącym w Wlk. Brytanii - jak piszą w liście opublikowanym w piątek na stronie internetowej niezależnej katolickiej agencji informacyjnej, Independent Catholic News (ICN). 

Kardynał Vincent Nichols i arcybiskup Canterbury Justin Welby podkreślili też w swym piśmie, że pamiętają o modlitwie o zamordowanym 27 sierpnia Polaku i modlą się o spokój jego duszy. Potępili też ponowne ataki na Polaków, do jakich doszło później w mieście Harlow.

- Każdy przywódca w Europie, już to polityczny, już to religijny, niesie moralny obowiązek, by potępiać rasizm i ksenofobię. Z tej racji będziemy przeciwstawiać się językowi nienawiści i przestępstwom podyktowanym niechęcią czy wrogością wobec członków jakiejkolwiek wspólnoty, która dołączyła do naszego tygla w poszukiwaniu stabilności i dobrobytu - podkreślili przywódcy duchowi obu Kościołów. 

Zwierzchnicy wspólnoty anglikańskiej i katolickiej przypomnieli w swym liście, że Polacy, którzy powinni być przyjmowani w duchu chrześcijańskim w Wielkiej Brytanii i którzy - jak podkreślili - "wnoszą wielki wkład w pomnażanie dobrobytu kraju, do którego przybyli", mają możliwość korzystania z posługi duchowej w 220 miejscach kultu w całym kraju. 

Zaznaczyli, że 18 odnotowanych napaści na Polaków to nie jest dużo, jeśli pamiętać, że Wlk. Brytanii przebywa oficjalnie 831 tys. Polaków, ale i one "są czymś odrażającym". "Potępiamy działania tych, którzy popychają (ludzi) do ataków o podłożu rasowym czy religijnym"

W swym liście do prezydenta Dudy zaznaczyli, że "nie ulega wątpliwości, że globalna swoboda przepływu osób jest jednym z największych wyzwań naszej epoki". O jego skali świadczą ich zdaniem wielkie "napięcia, jakie powstały pod jego wpływem w wielu krajach, w tym - w Zjednoczonym Królestwie oraz w Polsce". Prymasi wyrazili też nadzieję, że wspólnota międzynarodowa zdecyduje się na bliską współpracę w tej dziedzinie. 

- Jesteśmy głęboko przekonani, tak samo, jak Pan Prezydent, że obowiązkiem każdego rządu jest nie tylko przyjęcie osób w potrzebie, ale również działanie na rzecz integracji tych osób, które, przynosząc do innego kraju swe umiejętności, przyczyniają się do wzrostu jego dobrobytu (Arcybiskup Welby i kardynał Nichols). 1 komentarz:

  1. Post-kultura? Post czego? Post-smoleńska?! Post-pisowska!

    http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Gdansk-nie-bedzie-asysty-wojskowej-i-Apelu-Pamieci-podczas-obchodow-77-rocznicy-utworzenia-Polskiego-Panstwa-Podziemnego-i-Szarych-Szeregow,wid,18515852,wiadomosc.html

    OdpowiedzUsuń