wtorek, 8 grudnia 2009

Rekolekcje o Niepokalanym Poczęciu (5)

Modliwa powszechna:

1."Pan Bóg szuka każdego człowieka i pyta „gdzie jesteś”. Módlmy się za cały Kościół, za każdego człowieka, który pozwala się znaleźć.
2."Pan Bóg pokazuje nam swoje zbawienie". Módlmy się za księdza rekolekcjonistę i za księdza proboszcza, aby silni swoim kapłaństwem, pokazywali Boga i jego zbawienie.
3."Zdrowaś Maryjo, łaski pełna". Módlmy się, żebyśmy umieli i chcieli pozdrawiać wszystkich z radością: w szkole, w sklepie, na ulicy.
4."Cieszcie się, weselcie i grajcie". Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio. Módlmy się za tych, którzy nie potrafią się cieszyć.
5."Wszystkie narody wychwalajcie Boga". Módlmy się za młodzież wybierającą się na spotkanie Taize w Poznaniu.
6."Dla Boga nie ma nic niemożliwego". Módlmy się, za nas wszystkich, obecnych na tej mszy świętej, żeby Pan Bóg zrobił z nas radosną, szczęśliwą, mądrą szkołę Rzeczpospolitej Norwidowskiej. Ciebie prosimy….

Komentarz na procesję z darami:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I my jesteśmy błogosławieni, bo Pan Bóg wybiera nas na każdej mszy świętej i chce nas napełnić wszelkim błogosławieństwem duchowym.
Chcemy złożyć na ołtarzu wszystkie trudne i radosne sprawy każdego ucznia i całej szkoły. Dla Ciebie nie ma przecież nic niemożliwego.

Refleksje osobiste jak zwykle na blogu tekstowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz