sobota, 26 października 2013

Historia Strachówki, 1981


SIERPIEŃ' 81

NSZZ RI Solidarność
Tymczasowy Zarząd Gminny
w Strachówce                                                                          
                                                                              Do
Pana Wojewody w Siedlcach


                                                                 Petycja


My, rolnicy z gminy Strachówka, zrzeszeni w NSZZ RI „Solidarność” , działając w interesie wszystkich mieszkańców naszej gminy występujemy do Pana Wojewody z następująca sprawą.
W chwili obecnej oddawany jest do użytku we wsi Strachówka nowy budynek Urzędu Gminy, Milicji Obywatelskiej i Urzędu Pocztowego. Sposób jego wykorzystania uważamy za niezgodny z podstawowymi potrzebami mieszkańców gminy.
Najpoważniejszy problem i najbardziej dla nas dokuczliwy to brak właściwej opieki zdrowotnej. Obecny Ośrodek Zdrowia nie odpowiada wymogom placówki leczniczej, ponadto brak mieszkania mieszkania dla lekarza umiemożliwia zatrudnienie go w pełnym wymiarze [godzin].
Jest to tylko część problemów służby zdrowia na tutejszym terenie.
Nie rozwiązana jest także sprawa lokali dla szkół i mieszkań dla nauczycieli.

W związku z tym postulujemy, aby część nowego budynku adaptować z przeznaczeniem na cele Służby Zdrowia. Taką też propozycję złożyliśmy u Naczelnika Gminy.
Uważamy, że w obecnej sytuacji stawianie potrzeb władz administracyjnych i innych instytucji ponad potrzebami lecznictwa i szkolnictwa jest naruszeniem rzeczywistego interesu społecznego. Prowadzi to dodatkowo do podważenia autorytetu lokalnych władz.

Wobec nieprzychylnego stanowiska względem naszych postulatów, jakie zajęły władze gminne, przy jednoczesnym braku przedstawienia zadowalających nas koncepcji na rozwiązanie wyżej poruszonych problemów, zwracamy się z ta sprawą do Pana Wojewody.

W przypadku niemożliwości załatwienia problemów naszej gminy na innej drodze, domagamy się powołania specjalnej komisji do rozstrzygnięcia powyżej przedstawionej sprawy. Proponujemy, aby w skład takiej komisji weszli przedstawiciele władz administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele resortu zdrowia, resortu oświaty, przedstawiciele społeczeństwa gminy, oraz reprezentant władz NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze.

Postulujemy, aby do czasu zbudowania opisanych problemów, władze wojewódzkie wydały nakaz wstrzymania zasiedlania budynku, o którym jest w piśmie mowa.

Do wiadomości:
 1. Pana Wojewody w Siedlcach
 2. Naczelnika gminy Strachówka
 3. Zarządu Wojewódzkiego NSZZ „Solidarność” w Siedlcach
 4. Komisji Interwencyjnej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze


  PS.
  NASZE wczoraj, dziś, jutro... 
  Czy byliśmy skuteczni?
  GDZIE DZISIAJ MIEŚCI SIĘ OŚRODEK ZDROWIA, MIESZKANIE DLA LEKARZA I APTEKA?????

  KTO ZNA NAJNOWSZĄ HISTORIĘ NASZEJ GMINY?!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz