sobota, 4 czerwca 2016

Kultura naocznych świadków i anty-matematyka

4 Czerwca (1989) zasługuje u Polaków na chwałę. Dzisiaj mija 27 rocznica. Wiele osób wspomina. Ci, co pamiętają. Problemem są ci, którzy widzą rzeczywistość tak, jak partia. Zauważcie, że nie nazwałem partii. Były, są, będą - różne. W normalnym świecie liczy się świadectwo naocznych świadków.

Jeśli dla kogoś, ludzi-osób, władzy... rzeczywistość (matematyka) się nie liczy, to klęska ich jest blisko. Może stać się dramatem, byle nie tragedią, wielu:

"Encyklika Jana Pawła II Centesimus annus (Setna rocznica). Kolejna encyklika społeczna Jana Pawła II. Ogłoszona w dniu wspomnienia św. Józefa Robotnika, 1 maja 1991 r., w setną rocznicę opublikowania encykliki Leona XIII Rerum novarum, stanowiącej fundament katolickiej nauki społecznej. W dużej mierze zawiera ona krytykę komunizmu i wszelkich ideologii totalitarnych, w dużej mierze odnosi się też do sytuacji po przemianach 1989 r. Papież jeszcze raz krytykuje materialistyczne widzenie świata, a także brak personalizmu w pojmowaniu roli jednostki. Uważa, że czynnikiem decydującym o upadku systemu był jego programowy ateizm. Bezkrwawy upadek w Europie systemów opartych o marksizm-leninizm łączy z zawierzeniem Bogu i rzeczywistym wpływem Opatrzności" (tutaj).

"Spośród ankietowanych przez TNS Polska okres po 1989 r. "zdecydowanie dodatnio" oceniło 6 proc. badanych, zaś 48 proc. - "raczej dodatnio". Z kolei wśród ocen negatywnych o latach po 1989 r. "raczej ujemnie" wypowiedziało się 27 proc., zaś "zdecydowanie ujemnie" pięć proc. badanych. Zdania w tej kwestii nie miało 14 proc. pytanych... 66 proc. ankietowanych chce publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego [ale] rzecznik rządu Rafał Bochenek [mówi]: Polacy są tego samego zdania, jakie ma rząd" 

"4 czerwca 1989 r. to niewątpliwie jedna z najważniejszych dat w historii najnowszej Polskipowinno zostać ustanowione jako święto państwowe. Odbyły się wtedy pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Parlamentu. Były owocem obrad Okrągłego Stołu. Jednak obecne badania społeczne pokazują, że nie wszyscy Polacy potrafią wyjaśnić, co wydarzyło się w tym dniu. - Jest pewien odsetek ludzi młodych, którzy nie pamiętają tej daty z własnego życia. Natomiast system edukacji jest tak ułożony, że - uogólniając - nie uczy się o historii najnowszej, w szczególności o tak późnej, jak dzieje upadku komunizmu - komentuje prof. Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Jeśli chodzi o starszych Polaków, to tamtego dnia mniej więcej co trzeci z nich nie poszedł głosować. Dlaczego więc dziś mieliby oni coś pamiętać, skoro wtedy ich to nie interesowało?"
 
"CZWARTEGO CZERWCA U MNIE [Krzysztof W. Kasprzyk] - ... zostałem pełnomocnikiem Komitetu Obywatelskiego przy Wałęsie oraz współprzewodniczącym komisji wyborczej w konsulacie PRL w Chicago z ramienia „Solidarności”.
    W sobotę, 3 czerwca 1989 r., (polskie wybory w Ameryce są zawsze dzień wcześniej) przyjechałem o wpół do piątej rano z domu do konsulatu przy eleganckim bulwarze Lake Shore Drive... O szóstej rano pracownicy konsulatu otworzyli placówkę, zamienioną w tym dniu na siedzibę komisji pierwszych od czasu Jałty wyborów w Europie Środkowo-Wschodniej z wbudowanym w nie elementem demokracji i wolności... nikomu nie przeszkadzało, że w tej pierwszej w Chicago po wojnie polskiej kolejce do demokracji trzeba odstać kilka godzin. Dominowała lekkość, entuzjazm i serdeczność. Aktor Jacek Wojciechowski odśpiewywał ballady Jacka Kaczmarskiego. Festyn wolnościowej radości. A peerelowski konsulat wytoczył pojemniki z kawą, herbatą, roznosili też coś do jedzenia.
    Wewnątrz tłok nie do opisania. Setki, tysiące ludzi. Ale nikt na nikogo nie wrzeszczał, nikt nie wytykał rejwachu i lekkiego bałaganu, który musiał towarzyszyć tak wielkiej operacji...".***

Też chcę to wytłumaczyć, przekazać, aż zarazić dumą dzieci. Własne! Od czegoś (kogoś) trzeba zacząć, orkę na polskim ugorze! 

***

BOLENIE CZERWCOWE        
            /cośmy Polsce uczynili.../

jakie to bolenie nasze
rodziców pokoleń po wojnie
którzy nie chcieli PRL
i doczekali wolności

że dzisiaj władza marginalizuje 
ich pamięć i tożsamość polską
co tam wasza historia nasza
skoro nam nie dała piedestałów

co tam wolność jakaś wasza
skoro inaczej myślimy i chcemy
autorytarnego państwa zawsze
z wodzem liderem prezesem

czy moje dzieci i żony matki ojca
zrozumieją i obronią prawdę
swoich rodziców i ich przeżyć
dla nas to była rosa i tlen (i blask)

    (piątek, 3 czerwca 2016, g. 18.57)

Od dłuższego czasu myślę i pisze o TYM! Uzbierało się. Trzeba jakoś zebrać, upublicznić, postawić jako świadka naocznego przed publicznością 2016 i następnych pokoleń. Piszę bardzo dużo, parę stron dziennie. Btw. dzięki temu można sprawdzić spójność pod każdym względem, czyli osobowość osoby, drogi-prawdy-życia. Czasem warto wybrać tematycznie. Niewielu przeczyta, ale kropla musi padać do oceanu, na świadectwo.

***

PRZEZ OKNO (4 CZERWCA)

anty-nomia anomii PiS-u
inna rzeczywistość nie-co-jest
ale musi być partyjnie skrojone
ale jakie jest imię jego nasze

w tę i we w tę patrzę
wte i wewte też można
sztuka pedanterii mi obca
windows jest dwustronne

zawsze na dęby pamięci
jam szczęśliwiec wiejski
dzisiaj na czwartego czerwca
mam pamięć i tożsamość

widzę nadzieję radość szczęście
jakie powiązała z tym dniem historia
nasza polska i pokoleniowa
nie obca sowiecko-pisowska

osoba i czyn i wolność
miłość i odpowiedzialność
wiara i rozum i kontemplacja
prawda na śmierć i życie jest nasza

prawda jest poznawalna (faktyczna)
postawą miłości intelektualnej
po istotę człowieka świata Boga
drogą-prawdą-życiem osobowym

władza ma pisze nie tylko projekty
ma w podszewce projekt filozofii
stwarza niejako wszystko na nowo
od nazw faktów znaczenia i interpretacji

     (sobota, 4 czerwca 2016, g. 8.34)

***

PRAWDOMÓWNOŚĆ

jak spojrzą mi w oczy
czciciele dobrej zmiany 2015
w dniu mojego i naszego święta
pierwszych tzw wolnych wyborów

zwijcie jak chcecie i świętujmy
raczej razem niż osobno
bo wtedy w naszym polskim świecie
i niebie gwiazda wolności zajaśniała

i my czekaliśmy na nią Panie
od lat mniej niż 4 tysiące
i przyszła z modlitwy pracy i hymnu
w narodzie suwerennej solidarności

    (piątek, 3 czerwca 2016, g. 14.15)

***

MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA 2016

                       /pamięć jest OBOWIĄZKIEM
                           bez pamięci nie ma narodu
                           a patriotyzm? - partyjny!/ 

rok 1989 abyśmy byli wolni suwerenni
ten rok stosunek do niego pokazuje
jak bardzo nowa władza zdradziła papieża
jego encykliki o sprawach społecznych

to obowiązkiem naszym a nie polityką
czczenie pamięci tożsamości polskiej
wiary i rozumu (powszechnej i naszej)
osoby i czynu (powszechnych i naszych)

miłości odpowiedzialności i jedności
daru i tajemnicy ciągłości pokoleń
grzechem jest przeciwieństwo
wasz wyniosły (pogardliwy) stosunek

do najnowszej historii Ojczyzny Polski
mojego życia drogi-prawdy-życia
wasz wyniośle wzgardliwy stosunek
jest stosunkiem do nas do praw człowieka

     (czwartek, 2 czerwca 2016, g. 14.40)

***

ZGROZA
               
               /jeszcze nie stulecie/

dożyłem czasu Polski Piłatów
umywają ręce serce rozum
nad podwładnym rokiem 1989

za nic mają papieża (świętego)
którego kochają w przemówieniach 
dla klaki panie dla klaki i procentów

wiara i rozum czym są dla nich
im zabroniono kontemplacji
w wychowaniu zawiści poddaństwie

wiara rozumu i prawda nie dla nich
aspekty istotowo konstytutywne
ani człowieka ani świata ani Boga

troska o sprawy społeczne wspólnoty
jest święta jak nasz polski Rok 1989
obrona i umocnienie praw człowieka

    (czwartek, 2 czerwca 2016, g. 14.19)

***

TAK ZWANY SYSTEM

                 /dwupodział władzy/

tzw intelektualista gminny
jest nikomu niepotrzebny
czy że intelektualista
czy że gminny bez tytułów

zarówno w świeckości naszej
samorządowej (i państwowej)
i w kościelności polskiej
znów bardziej klerykalnej

nie tak było na początku
ani w latach 80-tych naszych
ubiegłego wieku
pamiętającego KIK powstanie

ja z lat 80-tych katecheta
wybierzmowanych dziejami 
polskiej drogi wolności
mocą ducha z bardzo wysoka

zrodzony 16 pażdziernika 1978
i sierpnia 1980 solidarności
wyborami 4 czerwca 1989 
samorządnością i NGO-sami

kościół klerykalny tego nie widzi
zamknął oczy serce rozum
stał się organizacją nie wspólnotą
pre-systemem systemów (władzy)

intelekt im wadzi
wiara obywa się bez rozumowania
choć bez myślenia jej nie ma
takie jest ich pasterstwo i tradycja
w oparach dziś sojuszu tronu i ołtarza

    (wtorek, 31 maja 2016, g. 17.17)

***

PRZECIW PAPIEŻOWI

                /Polska i KEP 2016
                   mainstreamowe/

kto z was pomyśli odpowie
w poważny dialog wejdzie
z katechetą od lat ponad 30
z całą polską drogą wolności

dzisiaj ciągłość dziejów i jedność
nauczania Dobrej Nowiny
nie obowiązuje w Kraju nad Wisłą
robią jak chcą dobra i zła zmiany

nam towarzyszyła myśl papieża
że człowiek jest drogą Kościoła
że nikt siebie nie zrozumie bez Niego
że nie wolno odrzucać na błoniach

niczego z tego co nas Polskę stanowi
dzisiaj przeciw Papieżowi-Polakowi
antyfundamentalne zmiany wprowadzają
negując Jego nauczanie

że wiary i rozumu skrzydła
pozwalają kontemplować prawdę
a miłość intelektualna
sięga istoty człowieka świata i Boga

że Rok 1989 święty dla Polski i świata
i nie wolno odrywać z tego teologii
jeśli chcemy iść naprzód jedną drogą
ludzkiej myśli kultury zbawienia

   (poniedziałek, 30 maja 2016, g. 9.32)

***

MÓJ ŚWIAT I PRAWDA

               /Moja Ojczyzna i Kościół
                  są weryfikowalne/

moja Ojczyzna i światopogląd
nie z traw mchu i paproci
poczciwych skądinąd
bezpartyjnych

Ojczyzna moja nie stąd stawa czołem;
Ja ciałem zza Eufratu,
A duchem sponad Chaosu się wziąłem:
Czynsz płacę światu.

Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył;
Wieczność pamiętam przed wiekiem;
Kluch Dawidowy usta mi otworzył,
Rzym nazwał człekiem (1861, CKN) 

cóż dodać dzisiaj 2016
mądrzejsi o czas i wydarzenia
wyznania miłosne papieża
dla Norwida i Roku 1989

kiedy prawda się objawia nie skrywa
jak się objawiła polskiej drodze wolności
nam od 16 października 1978
czasu i festiwalu Solidarności

ponad stanem wojennym 13 grudnia 1981
nasz 3 Maja tego samego roku
okazał się większy silniejszy niż generałowie
przyszłość człowieka zależy od kultury

wiara i rozum się umocniły komu zechciał
na dwóch skrzydłach kontemplować
być współ-świątynią czasu dziejów
drogi wolności myślenia człowieka na ziemi

    (niedziela, 29 maja 2016)

***

ŚWIĘTO 4 CZERWCA

                 /Ziarno Solidarności
                    także z JPII/

jak Ci dziękować za tak wiele
za 966 1410 Unię Brzeską
za 1683 3 Maja 1791 1918 i 20
za 1944 16 października 1978

za 1980 3 Maja 1981 w Strachówce
za 4 czerwca w Polsce i w encyklice
za to że opowiedziałeś nam jedność
i ciągłość ludzkiej myśli i wolności

przyszłość człowieka zależy od kultury
od ciągłości i jedności myśli wolnej
która potrafi kontemplować prawdę
na skrzydłach wiary i rozumu

   (niedziela, 29 maja 2016, g. 11.40)

***

DRUGA POLSKA

        /czym jest Kościół/

w rodzinie świecie
Kościele Europie
telewizjach i tak dalej
dalej głębiej i we mnie

we mnie ta sama 
wiara i rozum kontemplują
od urodzenia wychowania
poszukiwania i studiów

znalazłem zrozumiałem
idę wiernie tą samą drogą
tą samą prawdą życiem
tę samą mszę odprawiam

czy tylko nazwa jest ta sama
i data chrztu 966 dla Polaków
muzyka Chopina bo literatura
a nawet wieszczowie kto wie

      (niedziela, 29 maja 2016, g. 10.17)

***

MODLITWA KOD-OWCA

              /anty-komunizm, anty-kaczyzm/

ja kodowiec się modlę codziennie
nim otworzę internet
by nie trafić na hejty od rana
bym mógł spokojnie wyrazić siebie

myślami się podzielić czyli sobą
nie od wczoraj od zawsze
co myślę o świecie sobie demokracji
a nawet o Bogu miłosiernym

przeżyłem wiele w swoim czasie
osoby drogą-prawdą-życiem
w tym polską drogę wolności
z nieocenionym wkładem papieskim

Rok 1989 zasłużył na rozdział w CA
w jego encyklice o sprawach społecznych
w setną rocznicę innej encykliki
świat jest łańcuchem ciągłości jedności

   (piątek, 27 maja 2016, g. 9.25)

***

MOJA (WOLNA) OJCZYZNA

            /wota wdzięczności 
             stoją na ołtarzu WNMP
             w Wilanowie budują.../

moja ojczyzna dzisiaj zabija
najpierw trzeba rozum i wiarę
jak to się robi
każdy może przerobić
w mojej gminie parafii diecezji

przykro to pisać smutno żyć
ale trzeba
na świadectwo
może komuś kiedyś uratuje życie
może tylko zdrowie i sens

minęło 35 lat niesolidarności
mieszkańców gminy i parafii
minęło życie katechetyczne
w diecezji i polskim kościele

po co na co
nie pytajcie władzy i duszpasterzy
oni chyba niczego nie rozumieją
z daru i tajemnicy człowieka osoby

świadomość się odsłania powoli
wczoraj jeszcze tego nie wiedziałem
wczoraj bym jeszcze nie napisał
dzisiaj stopniowo etapami

    (środa, 25 maja 2016, g. 7.33)


***

NIEROZUMNOŚĆ

                /na fortepianie Chopina/

Kaczyński nie uznaje świętości
jedności i ciągłości dziejów
modlitwy arcykapłańskiej Jezusa
ani Norwida tęczy zachwytu
od zenitu Wszech-doskonałości

jest on on i on na pół z bratem
który leży z żoną na Wawelu
po tragicznej śmierci w Smoleńsku
któremu kończyła się prezydentura

ale przecież nawet oni się kłócili
chociaż raz po złym wyborze
po decyzji która nigdy nie powinna
była być zaistnieć podzielić

nigdy w żadnym państwie
nie powinni bracia się podzielić
władzą najwyższą w kraju
łamiąc na wieki ducha demokracji

    (wtorek, 24 maja 2016, g. 12.28)

***

(NIE)POLACY

jacyś inni
cali na nie
wobec tego co było
polskiej jedności ciągłości

nie rozumieją nie chcą
tego wszystkiego
co nas stanowi od zenitu
Wszech-doskonałości dziejów
wybierają sobie sami siebie

nie-solidarność nie-Wałęsy
nie stół nazbyt okrągły
nie wybory 4 czerwca
nie Europa (nie-takie-na-to)
nie Tusk nie Kapaony

nie samorządność nie-Mazowsze
nie stowarzyszenia
nie wolność nie-osoba
nawet nie papież-za-mało-polski

za-mało-katolicki
nie jego encykliki (za trudne)
Centesimus annus (z Rokiem 1989)
nie dla wiary i rozumu połączenia

    (wtorek, 24 maja 2016, g. 8.43)


***

O ROKU ÓW! - ROK 1989 !!
(jeden rozdział jednej encykliki)

              /Papieżowi Nadziei i ŚDM
               w Krakowie i Strachówce
               tę pracę poświęca
               przepisywacz encyklik JPII
               to także moja wiara i rozum/

na tle opisanej sytuacji w świecie
która została przedstawiona także
w encyklice Sollicitudo rei socialis
można docenić znaczenie wydarzeń
roku 1989 w krajach Europy
środkowej i wschodniej (EEC)
nieoczekiwanych i wiele obiecujących

owocny proces drogi 
ku formom politycznym 
bardziej sprawiedliwym 
zapewniającym obywatelom 
pełniejszy udział w życiu kraju

ważnym lub decydującym czynnikiem
była działalność Kościoła 
w obronie i dla umocnienia praw człowieka
by przynależność do określonej grupy 
ideologią nie zacierała świadomości
powszechnej ludzkiej godności

Kościół głosił z prostotą i mocą
że każdy człowiek niezależnie od przekonań 
nosi w sobie obraz Boga
a zatem zasługuje na szacunek

identyfikowała się z tym większość Narodu
co prowadziło do poszukiwania [trwale]
form walki i rozwiązań politycznych 
bardziej uwzględniających godność osoby

z tego procesu historycznego wyłoniły się kraje
nowych form demokracji
ich kruche struktury polityczne i społeczne 
pozwalają żywić nadzieję na przemiany
choć obciążone są hipoteką wielu krzywd
zrujnowaną gospodarką i konfliktami społecznymi

dziękując wraz z całym Kościołem Bogu 
za świadectwo niejednokrotnie heroiczne
jakie liczni Pasterze całe wspólnoty chrześcijańskie
poszczególni wierni i inni ludzie dobrej woli 
składali w tych trudnych warunkach modlę się
aby wspierał On wszystkie ich wysiłki 
zmierzające do budowania lepszej przyszłości

odpowiedzialność za to ciąży na obywatelach 
poszczególnych krajów ludziach dobrej woli
bo złożone problemy tych narodów 
można rozwiązać metodą dialogu i solidarności
a nie walką zmierzającą do zniszczenia przeciwnika

kryzys tamtych ustrojów rozpoczął się w Polsce
wielką akcją protestu w imię solidarności
robotnicy pozbawili prawomocności ideologię
która chciała przemawiać w ich imieniu
odkryte zostały na nowo pojęcia i zasady NSK
co się wykłada Nauką Społeczną Kościoła

do upadku tego imperium doprowadziła 
prawie wszędzie walka pokojowa
która posługiwała się jedynie 
bronią prawdy i sprawiedliwości
poszukując wytrwale dróg pertraktacji i dialogu
dając świadectwo prawdzie
odwołując się do sumienia przeciwnika (usiłując)
rozbudzić w nim poczucie wspólnej ludzkiej godności

wyłonił się wtedy nowy porządek europejski 
zrodził się wysiłkiem ludzi bez przemocy
umieli skutecznie zaświadczyć o prawdzie
prawda rozbroiła przeciwnika
przemoc musi usprawiedliwiać się kłamstwem
przybierać fałszywe pozory obrony jakiegoś prawa 
czy odpowiedzi na czyjąś groźbę 

nie przestaję dziękować Bogu
który wsparł ludzkie serca w czasie trudnej próby 
proszę Go by ten przykład był naśladowany 
w innych miejscach i w innych okolicznościach
by ludzkość nauczyła się walczyć o sprawiedliwość 
bez uciekania się do przemocy
wyrzekając się walki klas 
w sporach wewnętrznych 
i wojny w konfliktach międzynarodowych

pogwałcenie praw człowieka do inicjatywy
do własności i wolności w dziedzinie ekonomicznej
należy łączyć z wymiarem kulturowym i narodowym
nie można zrozumieć człowieka
analizując jedynie jego aktywność gospodarczą

rozumiemy człowieka w kontekście kultury
poprzez język historię postawy egzystencjalne
wobec narodzin miłości śmierci pracy... 
osią każdej kultury jest postawa wobec Boga
jego największej tajemnicy

kultury narodów są w istocie rzeczy odpowiedziami 
na pytanie o sens osobistej egzystencji
gdy to pytanie zostanie uchylone
kultura i życie moralne Narodów ulegają rozkładowi
walka 1980/89 w obronie pracy została połączona 
z walką o kulturę i prawa narodowe spontanicznie

adekwatną egzystencjalnie odpowiedzią na pytania
na pragnienie dobra prawdy i życia [wypełnionego]
obecne w sercu każdego człowieka
jest dla wierzących (chrześcijan) Jezus Chrystus

pustka duchowa wytworzona przez ateizm
pozostawiła młode pokolenia bez drogowskazów
w nieustannym poszukiwaniu tożsamości i sensu życia
odkryć mogą na nowo religijne korzenie kultury narodów

WYDARZENIA ROKU 1989 są przykładem [na wieki]
zwycięstwa woli dialogu i ducha ewangelicznego 
w zmaganiach z przeciwnikiem bez zasad moralnymi
(nie czuje się nimi związany)
są przestrogą dla tych którzy usuwają prawo i moralność
z areny politycznej [w imię tzw. realizmu w dniu wyborów]

walka ROKU'89 wymagała wielkiej przytomności umysłu 
umiarkowania cierpień ofiar
w pewnym sensie zrodziła się ona z modlitwy 
byłaby nie do pomyślenia bez zaufania Bogu bez granic
który jest Panem historii i sam kształtuje serce człowieka

lekceważenie natury człowieka stworzonego dla wolności
jest niedozwolone z punktu etycznego 
w praktyce okazuje się zawsze niemożliwe
bo gdy organizacja społeczeństwa ogranicza lub eliminuje 
sferę wolności przysługującej obywatelom
tam życie społeczne stopniowo rozkładowi się i zamiera

człowiek stworzony do wolności… nosi ranę grzechu
dąży do dobra ale jest również zdolny do zła
nauka chrześcijańskiego odkupienia
pozwala zrozumieć ludzką rzeczywistość
polityka ma pokusę stawać się „świecką religią”
która łudzi że buduje w ten sposób raj na ziemi

żadne społeczeństwo ktore posiada 
autonomię prawa swoją organizację polityczną
nie może się nigdy mylić z Królestwem Bożym
jedynie Bóg może oddzielać tych z Królestwa
od tych którzy należą do Złego
ten sąd będzie miał miejsce na końcu czasów

roszcząc sobie prawo do formułowania sądu teraz
człowiek stawia siebie na miejscu Boga [herezja]
sprzeciwiając się [jawnie] Jego cierpliwości
społeczności doczesne istnieją w czasie 
ich cechą jest niedoskonałość i przemijalność

Królestwo Boże obecne w świecie
nie będąc ze świata
oświeca porządek społeczności ludzkiej
a energie łaski przenikają go i ożywiają
w ten sposób można lepiej zrozumieć [nasze]
potrzeby społeczeństwa godnego człowieka
naprawić wypaczenia zachęcać w służbie dobra

do tego dzieła przepajania duchem Ewangelii 
rzeczywistości ludzkich [wszelkich]
ze wszystkimi ludźmi dobrej woli powołani są
chrześcijanie a w szczególny sposób świeccy

WYDARZENIA R'1989 mają znaczenie uniwersalne
choć rozegrały się głównie w krajach Europy (CEE),
ich pozytywne i negatywne konsekwencje 
dotyczą całej rodziny ludzkiej
następstwa nie są mechaniczno-fatalistyczne
są okazją żeby ludzka wolność mogła współpracować 
z miłosiernym Bogiem działającym w historii

gdy marksizm znalazł się w kryzysie
zaczęły wyłaniać się spontaniczne formy świadomości 
żądającej sprawiedliwości i uznania godności pracy
ruch robotniczy włączył się w szerszy ruch ludzi pracy
ludzi dobrej woli na rzecz wyzwolenia osoby ludzkiej
i afirmacji jej praw i ogarnął krajów wiele 

Kościół ofiarowuje wszystkim swą doktrynę społeczną
i w ogóle naukę o osobie ludzkiej 
(wierzymy że odkupionej przez Chrystusa)
lecz także swoje konkretne zaangażowanie i pomoc
w zwalczaniu upośledzenia społecznego i cierpienia

teraźniejszość skłania do potwierdzenia autentycznej 
teologii całościowego wyzwolenia człowieka
by wszystkich przenikał duch pokoju i przebaczenia
by nienawiść i przemoc nie tryumfowały 

z tego punktu widzenia wydarzenia 1989 roku 
są równie ważne dla krajów EEC
jak i dla krajów tzw. Trzeciego Świata
poszukujących drogi swego rozwoju
by nie zabrakło postawy moralnej świadomego wysiłku
by dawać świadectwo prawdzie
jak to miało miejsce w 1989 i czasach minionych

trzeba konkretnych działań dla stworzenia 
bądź umocnienia międzynarodowych struktur
które w przypadku konfliktów między narodami 
mogą interweniować i proponować dobre rozstrzygnięcia
zapewniając poszanowanie praw każdego z nich
osiągnięcie sprawiedliwego porozumienia układu pokoju
szanującego prawa innych

to wszystko jest niezbędne dla narodów europejskich
ze sobą złączonych więzią wspólnej kultury 
i tysiącletniej historii
trzeba podjąć ogromny wysiłek moralnej i gospodarczej 
odbudowy krajów które odeszły od komunizmu
dla wielu krajów Europy dopiero teraz rozpoczyna się
prawdziwy okres powojenny w pewnym sensie

wypaczeniu ulegały tam elementarne stosunki i cnoty
podstawowe także w dziedzinie gospodarczej
prawdomówność wiarygodność pracowitość 
zostały zapomniane wręcz wykorzenione

upadek marksizmu pociągnął daleko idące skutki 
jaśniej ukazał realną współzależność narodów
oraz że ludzka praca z natury powinna narody jednoczyć
a nie dzielić bo taka jest natura ludzkiej pracy

bowiem pokój i pomyślność są dobrami które należą 
do całego rodzaju ludzkiego
nie można korzystać z nich w sposób właściwy i trwały
jeżeli są osiągane i używane kosztem innych 
ludów i narodów z pogwałceniem ich praw
czy pozbawieniem ich dostępu do źródeł dobrobytu

Europa nie będzie mogła żyć w pokoju
jeśli różnego rodzaju konflikty zaostrzą się na skutek 
gospodarczego chaosu duchowego niedosytu i rozpaczy

konieczny będzie nadzwyczajny wysiłek 
uruchomienia zasobów (bo światu ich nie brakuje)
dla wzrostu gospodarczego i wspólnego rozwoju
lecz i rewizji skali wartości i priorytetów
na których opierają się decyzje gospodarcze i polityczne

wielka sprawa jeśli uda się wprowadzić skuteczne
alternatywne w stosunku do wojny sposoby 
rozwiązywania konfliktów
a następnie upowszechnić zasadę kontroli i redukcji
zbrojeń napięć niesprawiedliwości 

rozwoju nie należy pojmować w znaczeniu 
jedynie gospodarczym ale w sensie integralnie ludzkim 
jego celem nie jest zrównanie poziomu życia tylko
wszystkich narodów z najbogatszymi krajami
ale tworzenie solidarną pracą życia bardziej godnego
konkretna służba w umocnienia godności 
i rozwoju uzdolnień twórczych każdej osoby

jej zdolności do odpowiedzi na własne powołanie
a więc na zawarte w nim Boże wezwanie
szczytem rozwoju jest zatem możliwość korzystania 
z prawa-obowiązku szukania Boga
poznawania Go i życia zgodnie z tym poznaniem

w ustrojach totalitarnych i autokratycznych została 
doprowadzona do ostateczności 
zasada pierwszeństwa siły przed rozsądkiem
zmuszono człowieka do poddania się światopoglądowi
narzuconemu siłą
a nie wypracowanemu przez wysiłek własnego rozumu
i korzystanie z własnej wolności

należy tę zasadę odwrócić 
i uznać w całości prawa ludzkiego sumienia
związanego tylko prawdą
czy to naturalną czy też objawioną
uznanie tych praw stanowi pierwszą zasadę 
wszelkiego porządku politycznego prawdziwie wolnego

zasadę tę [taką] trzeba potwierdzać z wielu powodów
bo totalitaryzm i autokratyzm nie zostały wyrugowane
i całkowicie przezwyciężone
istnieje niebezpieczeństwo że odżyją na nowo
wymaga to wytężonej współpracy i solidarności 
wszystkich krajów

badaj człowiecze co utrudnia uznanie i poszanowanie 
hierarchii prawdziwych wartości ludzkiej egzystencji
żaden autentyczny postęp nie jest możliwy 
bez poszanowania naturalnego i pierwotnego 
prawa człowieka do poznania prawdy 
i kierowania się nią w życiu

nie tylko dla chrześcijan jest prawo do odkrycia 
i przyjęcia w sposób wolny Jezusa Chrystusa
który jest prawdziwym dobrem człowieka

    (wtorek, 10 maja 2016, g. 10.21)

***

POLITYKA

             /Polska w ruinie
               i Polska Plus/

polityka to naczynia połączone
w tym worku jest wszystko
wcześniej lub później zachodzą związki
mieszają się łączą rosną i przeciwnie

stosunki wewnętrzne i zagraniczne
wzdłuż w poprzek w dół i wzwyż(?)
aqua parki z pięćset plus i orlikami
mieszkania ich brak biedni i bogaci

pytania też się przeplatają
na konferencjach prasowych
czasem umówione pozwalają pływać
rozwiązujemy problemy Polaków a UE...

wszystko się z czasem połączy
daje plusy dodatnie i ujemne
łaska pańska na pstrym koniu jeździ
nawet takiego jak my suwerena

    (piątek, 3 czerwca 2016, g. 13.00)

***

MĄDROŚĆ O MIARACH CZASU

            /czas to inaczej sens/

przeżył czasu wiele ten ktoś
choć umarł młodo
gdy

sprawiedliwy choćby umarł młodo 
znajdzie odpoczynek 
sędziwością u ludzi jest mądrość 
a miarą starości - życie nieskalane 
urok marności przesłania dobro 
a burza namiętności mąci prawy umysł

wcześnie osiągnąwszy doskonałość
przeżył czasów wiele 
dusza jego podobała się Bogu 
dlatego pospiesznie uszedł nieprawości 
a ludzie patrzyli i nie pojmowali 

ani sobie tego nie wzięli do serca 
że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi 
i nad świętymi Jego opatrzność 
sprawiedliwy umarły potępia żyjących bezbożnych

i dopełniona wcześnie młodość… 
… leciwą starość nieprawego 
zobaczą bowiem kres roztropnego 
a nie pojmą co o nim Pan postanowił 
i w jakim celu zachował go bezpiecznym

patrzą i żywią pogardę ale Pan ich wyśmieje
a na mądrego przyjdzie taka chwila
ni stąd ni zowąd nie patrząc w kalendarz i zegary
nazwie ją pełnią życia i spełnieniem czasu 

    (piątek, 3 czerwca 2016, g. 16.28)

PS.

Wszystkie teksty wersowane są na stronie Komnata Siódma 3.
Zdjęcie papieża na grobie Rodziców z tej strony.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz