czwartek, 1 lutego 2018

Wojna wiary z rozumem


Tytuł nie jest szokujący dla myślących. Mogę dodać podtytuł - "Regres wiary i rozumu w Polsce". Niemyślących jest w Polsce dużo więcej. Dlatego mamy, co mamy. Lecz nie mamy dyskusji. Nie ma dialogu w Kościle, nie ma w państwie, nie ma w samorządach, szkołąch, lokalnych wspólnotach i większych. Nawet w Internecie.

Na szczęście żyłęm w innym czasie. Jestem naocznym świadkiem ducha wolności, godności odnalezionych, zwycięskich, umocnionych. Utrwaliły nasze czyny. Zgodne z Duchem Czasu. Duch ludzki, kultura, nie stanęły po wybudowaniu kurtyn ze stali, ołowiu, ognia fałszu i nienawiści. Na polskiej granicy i tzw. krajów Bloku Wschodniego.

W 1948 roku narody zjednoczone uchwaliły Kartę Praw Powszechnych. Człowieka i obywatela. Nie wyrosły z niczego. Wyrosły z gleby kultury. Na drodze ludzkiej myśli (m.in. filozofii) i tragicznych doświadczeń ludzkości: nazizm, komunizm, wojny, Shoach.

Kościół też się ruszył. powstała w nim myśl z papieskich foteli. Był święty, który grzechu nie znał, uśmiechnięty papież Jan 23. Nie bał się. Ducha Świętego zobaczył. Zawołał, potrzeb anam aggiornamento, tak nie może być dłyużej! Nie jesteśmy oblężoną twierdzą. Otwórzmy okna - przewietrzmy.

Sobór był powszechny. Święty i Apostolski. Uczestniczyła kształtowąła go (jego dokumenty) powszechna dyskusja, w kuriach biskupich, lokalnych kościołąch, uniwersytetach. Bez lęku większości. Mniejszość zawsze sie boi (?).

Duch Święty świat obiegł, zebrał wszystkei mądrości, przegłosował więszośćią mądrych ludzi, bez lęku, chociaż habitowo-sukienkowych! :-)

Wydał światu papieża, z Polski. Który tak kochał Norwida, że go do soboru wpisał (jego propozycje przeszły).

Dlaczego mnie małemu, szaremu człowiekjowi i obywatelowi, najgorszemu ze wszystkich (spytajcie współmieszkańców gminy i parafii) zostało dane takie zadanie? To dar naszej ziemi! Ziemi Cudu nad Wisłą i Norwida. Koniec, kropka - nikt sam by sobie nie wymyślił. Ani nikt sam nie jest doprowadzony do odkrycia i utożsamienia ze świadomością narodową i tożsamością konstytucyjną i Rzeczpospolitą Norwidowską. Po zenit Wszechdoskonałości. W polskiej i światowej kulturze.

Dziwny jest ten mój głos. Z głębi osobowej drogi-prawdy-życia. Ani z roli, ani z soli... Ja, czlowiek myślący, na mocy deginicji (istoty) gatunkowej. Ja, człowiek i droga Kościołą, na mocy chrztu i osobowej wiary i rozumu. Poza tym zwykły Polak, solidarnościowiec (3 Maja 1981), samorządowiec, mąż, ojciec, katecheta.
Wszystko, co mnie stanowi (i co przeze mnie przebiega), zapisuję. Szczególną rolę pełnią notatki wersowane (gdzieżby tam wiersze). Drugą formą są zwyczajne notatki/posty linearne. Wszystko. Co mnie stanowi. W świecie i kulturze współczesnej.

***

WOJNA WIARY Z ROZUMEM

                    /antyencyklika pl.2018/

najpierw jest rozum w powijakach
potem w wierzących rodzinach
dochodzi wychowanie religijne
trudno rozumowi się wyzwolić z niego

na szczęście był Sobór (sobory)
soborowi potem papieże
i encyklika Fides et ratio
nie ulękła się niczego

można prawdę kontemplować
z minimum odwagi egzystencjalnej
pozbyć się lęku bycia
znać prawdę która wyzwala

ale to jeszcze nie w Polsce
pod tradycjonalizmu butem
zalęknionego ludu i kapłanów
aintelektualnych w wierze

na tym PiS władzę buduje
błogosławi episkopat
warci siebie w strachu
nieszczęście Rzeczypospolitej

    (czwartek, 1 lutego 2018, g. 10.58)

***

IGRASZKA ŚMIERCI

                /kiedy usłyszysz że…/

boją się śmierci młodzi
bo może wszystko zniszczyć
przerwać unicestwić

nie muszą starsi
którzy prawdę spotkali
która większa starsza i trwa

Budenbrook na łożu śmierci
uchwycił się następnych wcieleń
w pokoleniach po nim

ja nie
ja znalazłem życie wieczne
w prawdy kontemplowaniu

z nią się utożsamiam
chwała i dziękczynienie
w niej wiecznie trwa

następnym pokoleniom muszę to przekazać
biada mi i im jeśli nie
człek w prawdzie od niej starszy

w Strachówce prawdy dożyłem
przekażę wszystkim synopsę
Norwid-Wojtyła-Sobór

nie bójcie się śmierci
tylko prawdy szukajcie
ponad wszystkie inne uroki

      (czwartek, 1 lutego 2018, g. 8.50)

***

GRA O ELEKTORAT

              /dyktatorzy tak mają/

w świecie jest wielu oburzonych
polskiej polityki manewrami
ale nie wszyscy

wystarczy dobrze patrzeć
by rozumieć
ktoś jest zadowolony

ich elektorat
polskimi demonami budzony
wiary przesądów tradycyjnych

na tym gra prezes (i partia)
ugrać można strasznie wiele
wojną wiary z rozumem

więc na naszym terenie
co innego obowiązuje
nie Norwid nie papież nie Sobór

     (czwartek, 1 lutego 2018, g. 8.30)

***

KONGRES ROZUMU

         /na to jest piękno Promethidionów/

położył Bóg przed nami
życie i śmierć

wybierać może człowiek
osoba dwóch skrzydeł

jeśli prawdy potrzebuje
jak organizm tlenu

na ludu sentymentach
grać każdy tyran może

w Rzymie kazali rannego dobić
lub ocalić jeśli lud miał kaprys

w Jerozolimie krzyczeli
na krzyż z nim

w Polsce idą pod ambasady
palą flagi szubienice stawiają

zespół Kongresu USA
apeluje o weto władze.pl

świadomość narodowa się obroni
konstytucyjna od 3 Maja 1791

i duch który unosi się w nas
po zenit Wszechdoskonałości

    (środa, 31 stycznia 2018, g. 19.47)

***

SOLIDARNOŚĆ WIEKÓW

                /poznać i kontemplować/

najpierw nie było nic
czysty schyłek PRL
potem wybuchła Solidarność
zmrożona stanem wojennym

potem był Norwid
wyskoczył jak Filip... Neri
radością nas napełnił
dał imię szkole sztandar hymn

dzisiaj hoho tyle mamy
całą Rzeczpospolitą Norwidowską
ale i to nie wszystko
bo jeszcze synopsę z JPII i Soborem

światu światło zajaśniało większe
Norwidem Wojtyłą Soborem
myśmy się nie spodziewali
że tak daleko to zajdzie (z nami)

ale wiemy od Lucy z Lincoln
że głód poznania papieża
góry i kontynenty przerasta
dzisiaj to samo mówią Francuzi

więcej nie powiem
bo zbyt jest piękne
nie wymyślili sobie tego wieszcza
to droga-prawda-życie osobowe

       (środa, 31 stycznia 2018, g. 18.08)  TUTAJ - Po bierzmowaniu

PS.1
Chciałem dołączyć zdjęcia z polskiej prezentacji papieskiej encukliki o relacjach między wiarą i rozumem, jaka się odbyła na Politechnice Warszawskiej, ale nie znalazłem. Grafika tytułowa pochodzi więc z tej strony, jest tam również link na tekst ks. prof. Jana Sochonia pt. "Fides et ratio Papieża Polaka i duchowa wspólnota narodów". Z tego tekstu wziąłem cytat - "W encyklice 'Fides et ratio' Jan Paweł II postawił tezę: gdyby budująca się Europa zatraciła zdobycze greckiej myśli, dzisiejszy świat wyglądałby zgoła inaczej. Zachowując konieczną ostrożność, trzeba stwierdzić, że to właśnie Grecy utworzyli europejski sposób racjonalnego odnoszenia się do rzeczywistości, w tym do sfery religijnej"

PS.2
A to dorzucił Fb, wspomnianiami, dawnymi postami. Wiąże się, niestety. Też jest na temat wojny wiary z rozumem.

PERSONALIZM (MÓJ)

          /rzecz osoba społeczeństwo/

kim jest człowiek
że Bóg o nim pamięta
kim czym osoba dociekliwa
że człowiek to ten kto zna siebie

ja wiem
co nie co dociekłem
wierzcie mi to rzecz niepospolita
ciągle mnie o tym przekonują rodacy

ciągle przekonują mnie sprawy Polski
które mało kto zna (niestety)
bo nikt nie chce o tym rozmawiać
będąc partyjnie za lub przeciw

czym jest sąd sądy trybunały
czym podział trójwładny
nad rzeczywistością całą
społeczną człowieka na ziemi

jeśli nie wiesz kim jesteś
kim czym jest osoba
i nie umiesz ich (i siebie) umiejscowić
we wszechświecie

jeśli nie jesteś osią we wszechświecie
osobą
to trudno ci wytłumaczyć resztę
sąd konstytucję kulturę trybunały

personalista musi być nade wszystko
potem być mistykiem albo niewierzącym
nie można być personalistą zależnym
od kogoś czegoś (w tym klerykalnego lęku)

(poniedziałek, 30 stycznia 2017, g. 21.06)

***

PARTIE I LUDZIE

          /człowiekiem się mierzy rozwój/

w popeerelowskich pokoleniach
najpierw są partie potem ludzie
osoby nikt tu nie rozumie
nawet jeśli czytał egzystencjalistów

dżuma nas dopadła na drogach wolności
w nowej epoce wolności po solidarności
wszyscy chcą bardziej mieć
budują kupują mozolą na ścieżkach kariery

osoba godność czyn i odpowiedzialność
czekają w poezji i encyklikach
trudno wpisywalne w programy nauczania
jeszcze trudniejsze do zrealizowania

chłopo-robotnicze społeczeństwo
wpierw ustrój i półwiecze
wyrok na kapitał ludzki i społeczny wydały
wyrok wykonano

najpierw jest partia prezes biura polityczne
potem kościół proboszcze biskupy
układy rodzinne na wsi czyli klany
myśl wolna i kultura daleko za mgłą

nie wchodzi się dwa razy do życia i wody
trzeba zasiać kto inny będzie uprawiał
inne pokolenia będą owoce zbierały
partie przeminą człowiek pozostanie

     (wtorek, 31 stycznia 2017, g. 9.40)

1 komentarz:


  1. Co się ma jeszcze wydarzyć? Papież ma napisać nową encyklikę? Nową naukę wyłożyć contra gentiles? Czy wstać z grobu i powtórzyć lekturę Rok 1989 z CA?! Itd. itp.

    https://wiadomosci.wp.pl/usa-nie-odpuszczaja-polsce-kolejne-oswiadczenie-6215887015233665a

    OdpowiedzUsuń