czwartek, 16 lipca 2020

Godzilla atakuje! PiS-KEP-ustrój i ośmieszanie religii.

     

Niby śmieszne i szkoda słów. Gdyby nie wyborcy PiS-u. Wyznawcy. W Rwandzie rozdawali maczety i motyki. U nas ustawy i może sekatory? Dodając w pakiecie różańce.

Dzisiejsze doniesienia medialne mówią, "Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nadała bieg ustawie piętnującej świętowanie Halloween. Jej autorem jest anonimowy obywatel, wpłynęła w formie petycji. Zgodnie z proponowanymi zapisami proszenie tego dnia o cukierki może skończyć się aresztem". 1 kwietnia byłaby kupa śmiechu.

Godzilla PiS-KEP-ustroju atakuje takich jak ja katechetów, ojców, dziadków, obywateli. Moją wiarę i rozum. Czyli moja wolność godność, kulturę, mój świat i życie rodzinne. Cóż jeszcze powiedzieć? BIADA WAM BISKUPI! Leczycie dżumę cholerą. Pani Marszałek ma zawsze na podorędziu coś. Wyciąga, gdy się zbłaźnią. Ich wyznawcy lubią, tak mają, po prostu.

Cóż jeszcze powiedzieć? BIADA WAM BISKUPI! Leczycie dżumę cholerą. Pani Marszałek ma zawsze na podorędziu coś. Wyciąga, gdy się zbłaźnią. Ich wyznawcy lubią, tak mają, po prostu.

W Łochowie nie omieszkajcie pytać, jak partia i władza szkoły rodzicom i nauczycielom oddaje!
A kto bardziej w Papieżu-Polaku oczytany, niech szuka schematów i uprzedzeń, jako osi magistralnej katolickiego nauczania PiS-KEP-ustroju! Howgh!

***

religijna patologia

           /przeciwko dyktaturze instytucji/

religia jako system jest patologiczna
religia jako służba Bogu i osobie piękna
jako system zewnętrznych czynności
bo ty osobo jesteś Boga świątynią

tej prawdzie służyć
do niej wychowywać
współtworząc świat
dobra-prawdy-piękna i siebie w nim

religia jako system powinności
jest patologią kulturową i przemocą
dzieci wstawia w sytuacje bez wyjścia
jak mają się bronić nie rozumiejąc

rozumie się dobro i szuka podskórnie
szczęściem jest dobro-wolna miłość
nie narzucone katalogi obowiązkó
ze względu na coś czego nie widać

szukaj go w sobie bo tam mieszka
nie w budynkach z kamieni i złota
w których może ale być nie musi
Kościół Jezusa to jest serc wspólnota

wejdź w siebie
całą drogą próbuj siebie poznawać
drogą życiem prowadzony odkrywaj ducha
nie znajdziesz czymkolwiek przymuszony

wiedział Norwid bo wiedzą poeci
nie ma sztuki bez wolności wewnętrznej
wiedział Wojtyła Karol papież i sobór
nie wie nasz polski tradycjonalizm

tradycjonalizm ma być posłuszny
ba posłuszeństwo nakazuje nie wolność
Boga można spotkać i rozmawiać w sobie
bo on wolnością jest w dialogu i wspólnocie

        (środa, 15 lipca 2020, g. 22.03)

***

na górze i na dole

            /góra to TRW a ja Duch Czasu/

gdybym z dziećmi nie rozmawiał
jako tako bo i w internecie
nie pisałbym tyle
bo to w tej perspektywie patrzę

patrzę widzę reflektuję rozumiem
w tej wirtualnie zdalnej rozmowie
dzisiaj dzień cały
to co na górze oni ja widzę na dole

na górze niby wielkie sprawy polityki
choć dość marnych ludziw
weryfikuje u nas samo życie
pogrzeby byłch wójtów konkurs w LO

życie trzeba zobaczyć przezroczystości
przezroczyste bardziej na samym dole
górę spowijają mroki tajnych projektów
czasem obnażone przez pranksterów

jak dzieje sie konkurs dyrektora LO
ilu kandydatów jacy kto za nimi stoi
w Urlach wicedyrektorkę partia postawiła
wiem bo nasza była nauczycielka

wieczna wojowniczka o władzę
którą trudno było nazywać koleżanką
miała własne nad wszystko ambicje i plany
być wójtem radną dyrektorem szkoły

kiedy patrzy się z perspektywy grobu
przejrzystość się odsłania przybliża
dobrze to chyba dzisiaj opisuję
fenomenologia dobrze mi służy

rozpoznać czas swojego nawiedzenia
duchem nie materią ani matematyką
dramat wszystkich dni rozpoznać czas
w którym Bóg mnie nawiedza jaki Jest

   (środa, 15 lipca 2020, g. 19.10)

***

mowa faktów

         /pogrzeby prank konkurs w LO/

życie jest także mową faktów
to jedna z definicji
im dłużej żyję wiecej rozumiem

sprankowany prezydent
to nie najważniejszy dziś fakt
są moje i europejskie ważniejsze

fundamenty są głębiej
a cóż dopiero istota rzeczy
aspekty istotowo-konstytutywne

na koniec więcej widać
nawet filmy kończą się pointą
rozwiązując zagadki początków

widok odwróconej perspektywy
ekscytacji czekania na koniec
ostatni dzień tchnienie wypełnienie

przez pryzmat wypełniony treścią
drogi-prawdy-życia sensu Logosu
młodość nie przesłania perspektywy

może nie tyle nie przesłania
co ma inną jakby symetryczną
ale w drugą stronę

mową faktów nie tylko prank dzisiaj
ale refleksja o dwóch pogrzebach
i dyskusja o Polsce w parlamencie EU

   (środa, 15 lipca 2020, g. 15.58)

***

teoria (nie)racjonalnych wyborów

            /pomarksistowskie materializmy/

dziękuję za taką racjonalność
która kulturę człowieka obraża
racjonalność to samama tematyka
kulturanie  jest tylko cyfrowa

w innej epoce cudów żyłem
Drogą Polskiej Wolności zwaną
ta była prowadzona duchem
Duchem Czasów bo kto zaneguje

więc najpierw trzeba poczekać
aż odejdą naoczni świadkowie
Duch Czasu przestanie was straszyć
będziecie mogli modelować wszystko

do śmierci pozostanę inny
utożsamiając ze starym paradygmatem
kultury od ktorej przyszłość zależy
człowieka myślącego w osobie na ziemi

    (śoda, 15 lipca 2020, g. 14.28)

***

rozmowy z Bogiem

     /przyszłość człowieka zależy od kultury/

mój Bóg nie jest abstrakcją
nie mógłbym rozmawiać
z pustką ani abstrakcją
tylko z pełnią istności

najlepiej gdy oczy zamykam
siedząc leżąc klęcząc jak-bądź
swoje mantry powtarzam
lub już tylko staję się ciszą

z dobrem jedynym największym
przecież nie złem ani nijakością
możecie badać status ontologicznyn
niczego tym nie zmienicie

takiego mojego Boga nie wymyśliłem
Boga nie sposób wymyślić
nie wolno Go też nikomu narzucać
jest wolnościa osobą w kulturze

każdemu życzę takich spotkań i rozmów
człowiek to ten kto zna  siebie
przecież to sam papież powiedział
zaczynając encyklikę od Greków

dlaczego to nie jest katecheza powszechna
dlaczego nie ma do niej duszpasterzy
łatwiej o kaznodziejów tradycjonalizmów
antysoborowych bez myśli i kultury

    (środa, 15 lipca 2020, g. 13.28)

***

dwa pogrzeby i Grunwald

         /w dniu konkursu na dyr LO w Łochowie/

tylko ja mogę tak sprawy łączyć
widzieć rozumieć rzeczywistość
to nie tylko sprawa mojego wieku
co mojej ducho-umysłowej natury

pogrzeby szanowanych obywateli
od ważnych funkcji społecznych
ba mieli wpływ duży na życie
w tychże społeczeństwach.pl

w pogrzebach uczestniczyłem
życie nas zetknęło ze sobą
postawiło na drodze-prawdzie-życiu
niełatwe zadało nam zmagania

zwolennicy zmarłych nas nie lubią
to mało i delikatnie powiedziane
hejtują jak hejtowali ciągają przed sądy
całą Rzeczpsopolitą Norwidowską

oni byli bardziej praktyczni od nas
potrafili (za)dbać o swoje urzędy
mieli wpływy i szacunek do końca
jak bitwa pod Grunwaldem skądinąd

dzisiaj dwaj prezydenci tam pojechali
reprezentanci zwyciezców Polski Litwy
kto przyjedzie na inna rocznicę do nas
w 200-setną urodzin Norwida-Wieszcza

życie wiara rozum kultura
pozwalają poznać-kontemplowac prawdę
w aspektach istotowo-konstytutywnych
po kres całości jedności rzeczywistości

oddycham jeszcze ja świadek historii
wczoraj cieszyłem wzrok zielenią gminną
wracając z pogrzebu do Annopola z Łochowa
bo ja jedyny wójt-naczelnik jeszcze żyję

        (środa, 15 lipca 2020, g. 12.14)

***

polskie wieloznacznosci

                /rozmowa z dziećmi własnymi/

stara Strachówka wraz ze mną
stawiła się na pogrzeb byłego naczelnika
czym w naszym życiu są pogrzeby
pytanie nieuniknione do dorosłych

różne więzi nas trzymają przy życiu
bez więzi by nas nie było ani Kosmosu
więzi i związki nas tam przyprowadzily
nie wiem czy jestem w stanie je wyrazić

mnie ze zmarłym najpierw łączy wojna
gdy o Polskę szło na przełomie dziejów
dziesieć lat przed transformacją
rózne mieliśmy korzenie rzeczywiscie

więcej będą mogli powiedzieć historycy
jeśli się kiedyś tu w ogóleo budząb
bo trzeba śmiałości myślenia pisania
ciągle brak ludzi dialogu więc wspólnoty

tak rozumiałem samorządność I kadencji
Kazik tak rozumiał Przewodniczący Rady
spotkaliśmy się kiedyś przypadkiem
trzech byłych u Kazia na bazie (bez wójta)

jeszcze kiedyś chyba u niego w Łochowie
z Adamem byłym dyrektorem naszej szkoły
więc potwierdzić mogę jego gościnność
o której jego syn Andrzej mówił w Kościele

wicie rozumicie już wszyscy chyba
że fenomenologia nie wyklucza nikogo
stara się w pocie swego czoła widzieć całość
opisać całkujac po wszystkich danych

nie tak dzisiejsi władcy rządzą nie służą
wedle przestarzałej metafizyki szkoły
w której to co się chce uznaje za podstawę
moja droga-prawda-życie idą od Α do Ω

    (wtorek, 14 lipca 2020, g. 16.24)

***

lekcja pogrzebu i życia

         /o miłości do-prawdy-(od)wiecznej)/

wróciłem po pogrzebie
byłego naczelnika mojej gminy
wzdłuż pól łąk w upalny dzień
do swojego naszego sanktuarium

msza w Łochowie była piękna
godna słuszna zbawienna
kazanie mądrościowo-pobożne
światopoglądowe o wolności religijnej

piękne przemówienie miał syn Andrzej
długoletni dyrektor tam liceum
wyśmienity mówca po śp ojcu
bardzo duchowo-intelektualnie wyważone

zmarły wszystkie role pełnił w Strachówce
dyrektora naszej szkoły prezesa GS
najdłużej do końca bankowo-spółdzielcze
z Jadowem Węgrowem po drodze

z naszego sanktuarium widać dalej głebiej
w perspektywie konstytucyjnej od 1773
z pewnością od dnia założenia
sprzed II RP w kulturze największej

życie czym jesteś w zmiennych politykach
chrześcijaństwo pozwala zajrzeć na zaplecze
oczywiście przystosowuje się do bieżączek
ale w podszewce niesie wieczność

PS.
patrzyłem wczuwając się w swoje  dzieci
rozmyślaniem śmierci i swego pogrzebu
nie chce na nim pogrzebowych piosenek
i obecności tych co mnie dzisiaj przemilczaja

jesteśmy myśleniem i myślami w ciele
przecież także w przestrzeni publicznej
strzelistą obecnością świadomości osoby
przemilczaniem zabijamy przed śmiercią

oddajmy bliskim zmarłym wzruszenia
uczucia zawsze są chwilowo-terminalne
tylko prawda jest wieczna
lecz tak trudno jej szukać

      (wtorek, 14 lipca 2020, g. 14.43)

***

rzeczywistość młodych
- na przykładzie Strachówki -

           /trzeba wyjść poza opłotki swoje/

dom potem szkoły
później samodzielnym życiem
poznają świat wokół i siebie

w dzisiejszej Polsce polityką
podziałów na dwie części
partyjno-kościelną i pozostałych

opowiedz mi swoją Polskę
opowiedz swój świat
opowiedz siebie

co przejąłeś domem wychowaniem
co wiesz z lat i nauk szkolnych
jaki świat ci pokazali w Kościele

dyskusji medialnych mnóstwo
każdy ma ulubione stacje
swoją tv radio i profile w Internecie

kim jestem pytanie od ziemi idzie
w naszej ziemi się urodził Norwid
wieszczowie żyją w narodzie wieki

kto zajrzy do niego by siebie rozumieć
Polskę od Zenitu Wszechdoskonałości
braterstwo innym i światu dać może

to nie jest wizja Polski rządzących
od 5 lat zamkniętych na świat i kulturę
nie w Soborze szukających wykładni

swoi dla swoich tylko bo najlepszych
nie skleją z resztą partii i Koscioła
są absurdy nieprzekraczalne swojskości

     (wtorek, 14 lipca 2020, g. 11.53)

***

rozbita Rzeczpospolita

          /prawda o zakłamaniu/

czy jeszcze rzeczpospolita
czyja
na jakich wartościach scalana

zrobiłem eksperyment myślowy
(z) mieszkańców sołtysów radnych
w mojej naszej gminie i parafii

gdyby prezydent przybył
na którego zagłosowali
co by opowiedzieli o Rzeczpospolitej

kto umiałby nas skleić w jedno
życia historiii  kultury
jedność drogi-prawdy-życia znalazł

    (poniedziałek, 13 lipca, 2020, g. 16.28)

***

ich i moja Polska

         /co wybory nam objawiają/

rozmyślam z synem o jutrze
będa kolejne wybory
wiem że bez wiary się nie da

co zrobią dziś nasi i ci drudzy
wiem co ja bym zrobił
tworzył ośrodki dialogu

tego nie mogą ci drudzy
ich są ośrodki propagandy
niestety i moich do tego mało

prezes partii zarządzi wybory
od dzisiaj w każdej gminie
wiadomo czego wymaga i czeka

wiary trzeba do działania
wielkiej wiary do wielkiego wysiłku
nakaz partyjny tu nie starczy

    (poniedzialek, 13l ipca 2020, g. 11.20)

***

widzieć dobro

         /to tylko pierwsza próba/

kiedy coś się dzieje
zaczynam bilans dziękczynienia
no bo coś się dzieje
istnienie ma moc niebywałą

łatwiej w radości
trochę trudniej w smutku
dziś po przegranych wyborach
jednak spróbuję

kampanii nikt już nie unieważni
odbyła się wielka debata
w całym kraju Ojczyźnie
choć jeszcze nie w mediach

kampania dobro siała rozrzutnie
ilu z nas Polek i Polaków rozgrzała
przed 10 maja udało się Polskę obronić
coś więcej niż przed ich despotyzmem

obronić rozum przed nielegalnością wyborów
obronić przed zamachem PiS-KEP-ustroju
zamysłem niemoralnego Prezesa Kaczyńskiego
rękami Sasina naszymi pieniędzmi z budźetu!

dawno nie było takiego poruszenia
mówimy o 10 milionach Rodaków
płci obojga upodobań różnych
może więcej otworzy się na drugich

zaczęliśmy rozmawiać w rodzinach
w domu przy stole grilu w Internecie
młodzi się tłumniej ruszyli
będą uzdrawiać świat pokovidowy

starzy mają się czym dzielić
już nie tylko emerytura słabą
może ożyją jak i we mnie
wspomnienia tożsamość solidarności

nie wyręczę nikogo w widzeniu dobra
czyli piękna i prawdy pospołu
tym jest rzeczywistość prawdziwa
nie wydumana nie teoretyczna

    (poniedziałek, 13 lipca 2020,g . 11.00)

***

dlaczego dziękczynienie

         /kto zacznie zrozumie więcej/

Duda wygrał wybory
śpiewam dziękczynienie
głosowałem na Trzaskowskiego
jak to wszystko zrozumieć

z pozoru to niedorzeczne
trzeba wejrzeć w głębię do istoty
rzeczywistosci całej i osobowej
bo najpierw trzeba znać siebie

postawę dziekczynienia nabyłem
drogą-prawdą-życiem
nie z mediów ani podręczników
teorie taką ma też Paweł z Tarsu

widzieć dobro uczyłem
młodych w Legionowie 1982-89
za co dzisiaj możesz podziękować
wysil się duchowo-intelektualnie

pamiętam swoje obrazowania
może bardziej wyrachowanie
że gdyby zła było więcej
świat przestałby istnieć

ucząc innych kształtujemy siebie
wtedy naprawdę coś rozumiemy
mówią teoretycy nauczania
kształcimy kształtujemy osobowo

pamiętam pierwsze pisanie na piasku
literalnie na okładce zeszytu
słowami wielbienia wszechchwały
w najgorętszych sporów momencie

kamieniem filozoficznym nazywam
bo rzeczywiście ma moc przemieniania
wszystkiego w złoto egzystencjalne
personaliści zrozumieją co piszę

     (poniedziałek, 13 lipca 2020, g. 10.46)

***

wyrachowanie wyborcze

             /ponad nimi jest istota rzeczy/

nie samym ruchem narodowym
wygrywa się dziś wybory
w Polsce Ojczyźnie mojej
trzeba dołożyć religię (katolicką)

co to ma wspólnego z Bogiem
co to ma wspólnego z prawda
nikt wam nie odpowie
unikają dialogu prawdziwej wspólnoty

bez dialogu wspólnoty nie ma
i być nie może z istoty rzeczy
życie mnie nauczyło obu plus cztery
dialog-prawda-wolność-wspólnota

wyrachowania starczą na czas jakiś
na znaczące zwycięstwa wyborcze
do czasu większej wolnosci
większego dialogu wiary rozumu kultury

jest szkoła współczesnej politologii
dla której inne są racjonalności wyborów
to co prowadzi do sukcesu (wyrachowanie)
ale nie chcę żyć długo w takim świecie

(nd. 12 lip. 2020, g. 16.23) TU- Niezjednoczeni...PL

2 komentarze:


 1. Żeby p. Witek tak się śmiała z projektu nt. Halloween!
  Parodia Sejmu i ich wizja państwa pis-kep-polskiego!

  https://www.facebook.com/watch/?v=673282623226266

  OdpowiedzUsuń

 2. Chyba nie tylko pomysł na okładkę podobne! Kopie, klony... Budapeszt w Warszawie?! Nie daj Boże!

  https://magazyn.wp.pl/ksiazki/artykul/media-wedlug-orbana-wizja-niepokojaca

  OdpowiedzUsuń