czwartek, 26 listopada 2015

Prawo - naród - pożytekZ największą troską cytuję:

"Kto wynosi ponad skalę wartości ziemskich rasę albo naród, albo państwo, albo ustrój państwa, przedstawicieli władzy państwowej albo inne podstawowe wartości ludzkiej społeczności, które w porządku doczesnym zajmują istotne i czcigodne miejsce, i czyni z nich najwyższą normę wszelkich wartości, także religijnych, i oddaje im cześć bałwochwalczą, ten przewraca i fałszuje porządek rzeczy stworzony i ustanowiony przez Boga-Człowieka, i daleki jest od prawdziwej wiary w Boga i od światopoglądu odpowiadającego takiej wierze"

Właśnie w świetle tej zasady trzeba ocenić aksjomat: "Prawem jest to, co narodowi przynosi pożytek". Można wprawdzie zdaniu temu nadać sens właściwy, jeżeli się je rozumie w tym znaczeniu, że to, co jest moralnie złe, nigdy nie może być prawdziwie korzystne dla dobra narodu. Już dawni poganie uznali, że zdanie to, by mogło być naprawdę poprawne, musi być odwrócone i brzmieć: "Jest niemożliwe, by coś było pożyteczne, jeśli równocześnie nie jest moralnie dobre. I nie dlatego jest coś moralnie dobre, że jest pożyteczne, lecz dlatego jest pożyteczne, że jest moralnie dobre". Owa zasada, oderwana od tej normy moralnej, oznaczałoby bezustanny stan wojny pomiędzy poszczególnymi narodami."

Wszelka prawdziwa i trwała reforma zawsze miała swe ostateczne źródło w świętości, w ludziach pałających miłością i pociągniętych przez nią ku Bogu i bliźnim.

39. Zgubną tendencją czasów obecnych jest odrywanie od fundamentu Bożego Objawienia nie tylko moralności, lecz także teorii i praktyki prawa. Mamy tu na myśli szczególnie tzw. prawo naturalne, które ręką samego Stwórcy zostało wpisane do serca ludzkiego; a w sercu tym może je odczytać zdrowy, nie zaślepiony grzechem i namiętnością.
Według przykazań tego prawa naturalnego może być ocenione cale prawo pozytywne - bez względu na to, od jakiego prawodawca pochodzi - co do jego treści moralnej i tym samym co do siły jego obowiązywania. Ludzkie prawa, gdy sprzeczne są z prawem naturalnym do tego stopnia, że tej sprzeczności usunąć nie można, już od samego początku obciążone są wadą, której żaden przymus, żadna zewnętrzna siła uzdrowić nie może."

***

OPAMIĘTAJCIE SIĘ! Jest prawda. Prawda jest poznawalna (bezwyznaniowo też). Jest postawa miłości intelektualnej (św. JPII). Szukajmy tego, co istotowe i konstytutywne!

PS.
Zdjęcie z tej strony (bł. Kardynał von Galen) 
8 komentarzy:

 1. Życie będzie pisało komentarze!

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Prawnicy-z-PAN-krytycznie-o-sytuacji-wokol-Trybunalu-Konstytucyjnego-To-niedopuszczalne,wid,18005647,wiadomosc.html

  OdpowiedzUsuń
 2. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/balcerowicz-o-planach-pis-to-przeniesienie,127,0,1965183.html

  OdpowiedzUsuń
 3. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Demonstracja-przed-sejmem-rece-precz-od-Trybunalu,wid,18005852,wiadomosc.html

  OdpowiedzUsuń
 4. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Handelsblatt-Angela-Merkel-powinna-spotkac-sie-wkrotce-z-Jaroslawem-Kaczynskim,wid,18006823,wiadomosc.html

  OdpowiedzUsuń
 5. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Handelsblatt-Angela-Merkel-powinna-spotkac-sie-wkrotce-z-Jaroslawem-Kaczynskim,wid,18006823,wiadomosc.html

  OdpowiedzUsuń
 6. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Niemiecka-prasa-rzad-w-Polsce-depcze-demokratyczne-standardy,wid,18007320,wiadomosc.html

  OdpowiedzUsuń
 7. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Niemiecka-prasa-rzad-w-Polsce-depcze-demokratyczne-standardy,wid,18007320,wiadomosc.html

  OdpowiedzUsuń
 8. Jaki i dla kogo Norwid. Stowarzyszenie ogólnopolskie! TAK!

  http://norwidiana.blogspot.com/2015/11/jadwiga-puzynina-norwid-jaki-i-dla-kogo.html

  OdpowiedzUsuń