wtorek, 14 marca 2017

Kornik umysłowy (duchowo-intelektualny)"A pani [panu] cóż ja powiem?..."

Zżera nas kornik, najgorszy. Wyżera duchowość gminno-parafialną Strachówki. Wszyscy, którzy mogliby i powinni przeciwdziałać, boją się. Milczą, przemilczają na śmierć.
Nie wybrałem sobie tematu. Zabełtała koleżanka z mojej byłej szkoły. Parafianka, samorządowiec (niespełniony?). I post-zaproszenie do uczczenia Aniołów Stróżów Ziemi Wołomińskiej, w wigilię Świętego Józefa 2017.

Szukając śladów/źródeł uhonorowania mnie tymże Aniołem w 2008, znajdowałem takie tam różne, różniaste posty, w których echo zła żyje. I stąd, stamtąd...  NICZEGO NIE WYMYŚLAM, tym bardziej, nie podmieniam.

Koleżanka mi napisała - w kontekście historii opowiedzianej w cyklu "Rody i rodziny Mazowsza" - "Dzień dobry. Wstydu nie masz, aby kontaktować się ze mną po tych wszystkich kłamstwach i obelgach, które wypisywałeś o mnie, o Kościele nazywając to swoją prawdą" (bez jednego ziarenka niefałszu), samozwańczym prawem do osądzania innych Nie interesują mnie Twoje sprawy. Nie życzę sobie wykorzystywania mojego służbowego konta do szerzenia informacji o Twoich prywatnych celach. 
Niech Bóg Ci wybaczy."

Oto, z czym walczy moja parafia i diecezja. Władza gminna też się o to nie upomni. Pamięć i tożsamość? - po cóż im to, punktów nie przynosi w mentalności/społeczności polskiej 2017. Kornik zawiści (nienawiści) i perspektywa kariery osobistej niszczą umysły.


"GDYBY NIE PROBOSZCZ ANTONI
RZECZPOSPOLITA NORWIDOWSKA
TAK PIĘKNIE BY NIE ROZWINĘŁA SKRZYDEŁ.
TO OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ.
SPRZYJAŁ, ZACHĘCAŁ, WSPIERAŁ KAŻDĄ NASZĄ INICJATYWĘ. WSPÓŁTWORZYŁ OBRAZ RZECZY-strachowskiej-POSPOLITEJ i NORWIDOWSKIEJ NIEPOSPOLITEJ
Zwłaszcza gościnnością na plebanii (prawdziwy dom parafialny)
i przyjazną obecnością w szkole, domach i kościele,
tak z posługą jak i rozmową dla każdego.
Chcę głośno powiedzieć,
wszem i wobec
jak wielkim byłeś darem w ciężkich latach 
(1994-2009) czterech kadencji wójta Kazimierza Łapki -
który był przeciwieństwem wszystkich zalet proboszcza
(zamknięty na demokrację i cały świat współczesny, nieprzyjazny,
łamiący przyrzeczenia, skąpy, może chciwy...).

Obecny proboszcz Mieczysław wszedł w to wszystko, co było. Przyjął punkt widzenia jednej ze stron i działa, jakby według jej scenariusza (dop. 14 marca 2017). Nie widzi, nie rozumie, (nie ceni?) dzieła swoich poprzedników. 

ŚP. ksiądz proboszcz Mieczysław Iwanicki odegrał istotną rolę przy powstaniu SOLIDARNOŚCI w dniu 3 Maja 1981.
Nie tylko wygrzmiał patriotyczne kazanie na sumie,
po której przeszliśmy do sali w OSP
ale stale nam błogosławił i wspierał.

Postawiłem w naszym kościele Wota Wdzięczności za tamten czas i dzieła wspólnoty gminno-parafialnej. Ale dzisiejsi nas zwalczają, czyli także pamięć o nim! Postawiłem, to znaczy oddałem, proboszcz Antoni postawił tam, gdzie stały.

O tym trzeba mówić. O tym milczeć nie wolno. Żeby zło wygrało, wystarczy, żeby dobro milczało.

Kiedy dostrzeże się i zrozumie (przyjmie) życie jako dar, to choćbym już nie wyszedł więcej z domu (pokoju w Annopolskim Ogrodzie) mogę powiedzieć, że ŻYŁEM I OTARŁEM SIĘ O NIEBO...

Jakim wielkim darem obdarzyła nas Historia! Opatrzność! Mieszkamy na Mazowszu, na terenach, które każą myśleć o Polsce Jana Sobieskiego III, Konstytucji 3 Maja, Cyprianie Norwidzie i wolności, którą dało Słowo Które Stało się Ciałem. Wczoraj przez krótka chwilę (czy chwila ma miarę? - znów krótka historia czasu zapisana w języku daje do myślenia) medytowałem głośno przy Marysi (kl.6 SP) nad "Rzeczą o wolności słowa". Przygotowuje się do Wielkiego Konkursu Powiatowego recytacji dzieł Cypriana Norwida - chcę ją zachęcić do pracy w pocie czoła. Trudne dla niej wyzwanie, aż roi się od kulturowych szczytów na tym szlaku - transcendencja, metafizyka, skrajnie indywidualistyczne sytuacje, struktura genologiczna utworu literackiego (miejsce przedmiotów genologicznych znajduje się w świecie form; współczesna nauka o literaturze jest skłonna widzieć przedmioty genologiczne jako formy; formom tym przypisujemy znaczenie struktur; całość utworu literackiego jest oparta w swej indywidualnej konstrukcji na strukturze rodzajowej), kierunek metaforycznie orfejski...

Oswajam wszystkich uczniów z wyżynami duchowymi na lekcjach religii, literackie poznaję przy okazji konkursów. "Nie ma wiary bez myślenia", a moich katechez bez "poznaj samego siebie", apologetyki (samoświadomość Jezusa), św. Teresy z Avila, Fatimy, miłości intelektualnej Boga, człowieka i świata całego (wielkiego jak Miłosierdzie Boże). A Cyprian Norwid i Jan Paweł II to jedni z największych chrześcijańskich myślicieli Europy...
Może w Strachówce zacznie się kiedyś tzw. kościelny proces informacyjny w sprawie czwartego polskiego wieszcza, jak kiedyś miała najprawdopodobniej koncepcja-poczęcie Poety? Dziwne by było, gdyby nie. Potrzebny tylko jakiś znak z nieba. Promotora już ma w niebie. 
...
Nigdzie i nigdy się nie ukrywam. Ani swoich poglądów. Postów nie podmieniam i nie usuwam. Ludzi nie cenzuruję. Wierzę w Prawdę (OSOBOWĄ) Jedną Jedyną, dostępną nam dla dobra (zbawienia). Kto chce o tym ze mną porozmawiać?


WYZYWAM NA POJEDYNEK
- DEBATĘ PRZYJAZNĄ (KULTURALNĄ) -
"O NAJNOWSZEJ HISTORII STRACHÓWKI"!
- TO TYLKO 37 LAT! -
W SZRANKI MOŻE STANĄĆ KAŻDY MIESZKANIEC
WIEK, PŁEĆ, STAN, POGLĄDY - BEZ ZNACZENIA
-JEDYNIE UMIŁOWANIE PRAWDY -

Z RADOŚCIĄ ZAJMĘ DRUGIE MIEJSCE
ALBO PRZEGRAM SROMOTNIE Z LEPSZYMI
NIE O SPORT WSZAK IDZIE - ALE O SAMĄ PRAWDĘ
O PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ (CHRZEŚCIJAŃSKIEJ) WSPÓLNOTY
... 
Inne cytaty rzucają ostrzejsze światło na to, w czym uczestniczymy - chcąc nie chcąc - jako mieszkańcy jakiejś części świata. Każdy kawałek ziemi podlega jakiejś władzy, przeważnie tzw. świeckiej i tzw. kościelnej (duchownej). W samorządowej i parafialnej możemy podobno mówić bez obawy. Samorząd i osoby hierarchiczne podlegają takim samym regułom, pokusom i wypaczeniom jak cysorze, sekretarze i króle.

"Democracy needs the media to monitor and prevent cases of abuse of power is hardly controversial. It has been present in the imagination of democratic societies for centuries" (2012r.)

PS.
Zdjęcie/grafika tytułowa z tej strony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz