sobota, 10 czerwca 2017

Konstytucja Rozumu (nie chciejstwa)


"- Chcemy, aby Polacy umieli posługiwać się bronią" (Prezydent, PAD, w Wągrowcu, z którego pochodzi ksiądz Sławek, którego pozdrawiam tym sposobem).

Tam gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Nasze ideały mają pewną skłonność/zdolność/moc do materializacji.

Oto zarys mojej Konstytucji (głos referendalny). Mam inne ideały od PAD! Wolałbym postawić na rozwój uniwersytetów, niż strzelnic!!! :-( 
"Andrzej Duda tłumaczył, że chciałby, aby w trakcie referendum, które miałoby się odbyć 11 listopada przyszłego roku Polacy wypowiedzieli się na temat tego, "jak chcą, żeby Rzeczpospolita wyglądała w przyszłości". Prezydent mówił, że zależy mu na tym, aby Polacy żyli spokojnie, w bezpiecznym kraju". Moja nadzieja na bezpieczny i przyjazny świat jest zgoła inaczej ukorzeniona.

***

GWAŁT PiS-u NA ROZUMIE

                       /choroba duszy/

ideologia rządziła w mojej młodości
wszystko z materii się wzięło dla partii
jedynie słusznej państwowo-narodowej
naród partia partia to naród głosili

jeden człowiek grupa klika układ prezes
hajda z rozumem pisali podręczniki
prawo jakie prawo konstytucja jaka
wszystkim my dla was jesteśmy wola nasza

wola nasza waszym prawem obowiązkiem
wola mocy naszej inni dopowiedzieli
prawa człowieka osoby i obywatela
uchwalone będą dopiero po wojnie (i SWII)

prawo gimnazjów w Polsce do istnienia
prawo powiatu wołomińskiego (i RzN)
prawo samorządów wolnych ludzi
prawa kultury prawdy wiary i rozumu

to co robią teraz z Konstytucją
z nauką sztuką prawem i sądami
z teologią nawet i antropologią już było
nazywało się chciejstwem (woluntaryzm)

moja filozofia jest inna (osobny świat)
osoba prawda i wolność królują w niej
jest postawą miłości intelektualnej
a wspólnota jest przyjęciem daru

bo jest istota rzeczy
aspekty istotowe i konstytutywne
całej rzeczywistości (nawet Boga)
poznawalne w powszechnym dialogu

społeczności i państwa są pożądane
w funkcji pomocniczej (nie władzy)
dla integralnego rozwoju osoby
która istnieje dla dobra-prawdy-piękna

na początku jest słowo (logos)
wspólnota osób
nie kartka wyborcza nie partia
nie państwo

      (sobota, 10 czerwca 2017, g. 8.45)

***

OSIEM POKOLEŃ

                /kto podejmie dialog/

myślę nad pokoleniami
które mnie ukształtowały
co ich napędzało
było sercem sednem i duszą

co z każdego wziąłem (bierzemy)
jak mi zostały przekazane
ogniwami łańcucha
lub prądem napięcia (natężenia)

święta miłości kochanej ojczyzny
czują cię tylko umysły poczciwe
byle cię można wspomóc byle wspierać
nie żal żyć w nędzy nie żal i umierać

żyli wtedy Józef Frąckiewicz i Marianna Bieńkowska
w 1809 roku dali życie Michałowi (komisarz handlowy )
w Radoszycach (zamieszkał w Warszawie przy Twardej)
żonę miał z Ruedigerów Wilhelminę

Jackowscy mieszkali między Kutnem a Lesznem
nim sprzedali ziemię i dwór
przeprowadzając do stolicy Królestwa Polskiego
tworząc inteligencję pozytywistyczną

Maryjsko-Aleksandryjski Instytut w Puławach
pełni ważną tajemniczą misję w rodzinie
babcia Emilii Jackowskiej tam uczyła
wychowując Prusa i moją prababcię

ciotki Marii Skłodowskiej (Curie)
zdobyły tam dobre wykształcenie
oni też z ziemiaństwa do inteligencji przeszli
z ziem nieodległych za Brokiem

Prus jako dziecko rysował laurki
wierszyki pisał dla rodziny
i moja prababcia i jej dzieci
o wielkich ideałach (traktaty)

pod wpływem wielkiego pisarza
i w wielkiej z nim przyjaźni
żyli za życia i po śmierci
przekazując geny i ideały

powstańcze marzenia o wolności
o człowieku bogatym godnością
solidarnym z potrzebującymi
wykształconym i znającym siebie

jest w tej opowieści o narodzie
szewc Kiliński i Katyń i Alek
Virtuti Militarii za rok 1920
i Solidarność z 3 Maja 1981

są wspomnienia pielgrzymek
do Ziemi Świętej (pierwszej narodowej)
na Kongres Eucharystyczny do Kartaginy
do świętości upragnionej (w katechezie)

dwieście ponad lat wykazałem
ciągłości i jedności Polaków
w kraju nad Wisłą
pisarzy poetów i papieży

dwa następne pokolenia dołożą
nasze dzieci i wnuki
czy rozwiną rozumienie zależy
na razie nie chce szkoła gmina i parafia

przykro stwierdzić ale głupszy dzisiaj naród
żyje na tej ziemi
w 1788 nasz współ-obywatel mieszkaniec
głosił przemowę o rodzinie przed królem

       (piątek, 9 czerwca 2017, g. 11.50)

***

kontemplacja (prawna) 

                 /zasada Redbrucha/ 

można aż tak cieszyć się rozumem
świętować go w nim Boga
bo nie ma wiary bez myślenia

aż tak
nim partia i ich biskupi zakażą
że rozum i osoba są ważniejsi
od nich

obrońcie rozum ponad ich zakazy
którzy dwa skrzydła macie
do kontemplacji prawdy

poznacie prawdę która nas wyzwala
nie władza państwowa
ani eklezjalna

kolejność jest taka
osoba kultura i prawa
nie państwa i granice

   (piątek, 9 czerwca 2017, g. 15.27)

***

IDEAŁY

                 /hominibus bonae voluntatis/

coraz mniej rozumiem politykę
zarządzanie zmiennymi nastrojami
na niepewnych fundamentach
o co komu chodzi

mój ideał świata jest prosty
powszechne braterstwo
osób wolnych pełnych godności
współpracujących dla wspólnego dobra

przeciwko granicom podziałom
wrogości co i rusz rozpętywanej
dla interesów doraźnych niewielu
choć propagandy podbijają tłumy

co więcej wydaje mi się
że takie same ideały
są korzeniami kultur (sztuka i nauka)
na wszystkich kontynentach

skąd czerpią swoje prawdy politycy
przeciwko prawdzie dobru pięknu
na czele swoich wyznawców
ruinując mój świat

jakie kolędy śpiewają ci inni
czy mają przekonania jakieś
by objawić światu
czy w ciemności chcą polec

pociągając ze sobą w nią
swoje dzieci i wnuków
cały nierozpoznany świat
bo nie mają odwagi pomyśleć

wyznać siebie w rozmowie serdecznej
wsłuchać się wzajemnie
czego nauczają w szkołach
i przechowują w muzeach

    (piątek, 9 czerwca 2017, g. 9.41)

***

CREDO (ze Strachówki)

jestem człowiekiem
z gatunku homo sapiens
żyję na ziemi
która jest zagubiona w Kosmosie

urodziłem się i byłem wychowany
w polskiej rodzinie
w tradycji ludzi wierzących
w konkretnej kulturze i języku

nasiąkłem i sam poszukiwałem
rozumieniem siebie świata rzeczy
w książkach i nurcie naszych spraw
w których uczestniczyłem rozumnie

znam siebie
wiem kim jestem od pokoleń
jaki jest mój świat
i jaki jest Bóg mój/nasz

przyszłość człowieka zależy od kultury
od żywiołów natury (darów kataklizmów)
od zdarzeń nieznanego Kosmosu
Opatrzność Boża gdzieś tu zamieszkała

    (czwartek, 8 czerwca 2017, g. 10.33)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz