piątek, 9 czerwca 2017

Terroryzm państwowy!!! :-(Gotuję się. Nic nowego się nie stało. TO się dzieje od wyborów i patologii jednopartyjnej władzy państwowej. Anty-kulturowej. Grób personalizmu, personalistycznych implikacji... w państwie i kościele.pl
To jest tylko powolne odsłanianie tragicznych konsekwencji wyborów z października 2015. Wróciła - inaczej - bolszewicka rewolucja terroryzmu państwowego. Jedno-partyjna dyktatura stojąca na straży wszechwładzy państwa, tradycjonalizmu, nacjonalizmu... Implikacje światopoglądowych założeń nieuchronnie będą zawłaszczać całą przestrzeń wolności, osoby...

Kiełki tego złego można było dostrzec w takich niewinnie wyglądających projektach (anty-genderyzmem napędzanych) firmowanych przez arcybiskupa Hosera i Posła Uścińskiego jak "Szkoła przyjazna rodzinie". Mój biskup i mój były starosta współpracowali w ramach diecezji i powiatu. Może jeszcze jakoś, nie wiem wszystkiego. To była jednak ideologiczna woda z mózgów - o szkole, człowieku-osobie, państwie, kulturze. Prawdy ich własne, bez światła wiary i rozumu człowieka na ziemi (w świecie współczesnym) w OTWARTYM DIALOGU! Przyszłość człowieka zależy od.... KULTURY! (JPII, UNESCO, 1980)

Dlaczego tak się gotuję? Dlaczego tak piszę, jak piszę? “Bo to jest moja Matka ta ziemia! Bo to jest moja matka, ta Ojczyzna” Bo ja to już przeżywałem w totalitarnym PRL! Bo wybrałem wtedy studia filozoficzne, żeby walczyć rozumnie z tamtym nieludzkim systemem/ustrojem. Jestem personalistą. O godność człowieka-osoby i obywatela stanąłem przeciwko tamtemu ustrojowi zakładając SOLIDARNOŚĆ RI w gminie STRACHÓWKA. Strachówka jest dzisiaj cząstką Rzeczpospolitej Norwidowskiej i Powiatu Wołomińskiego! Jestem człowiekiem wierzącym, w pełni wiary i rozumu! Nie mogą mnie nie obchodzić te sprawy! Kształtowałem swoją myśl społeczną (i antropologiczną) na pismach świętego Jana Pawła II!

Dokładam notatki wersowane, może ktoś przeczyta. Choć już raczej zwątpiłem. Dopiero po śmierci tu i tam odżyję. Jestem ciągłością, jednością... Także prawdy kontemplowanej na skrzydłach wiary i rozumu. Iusiurandum patri datum usque ad hanc diem ita servavi!

***

OSIEM POKOLEŃ

                /kto podejmie dialog/

myślę nad pokoleniami
które mnie ukształtowały
co ich napędzało
było sercem sednem i duszą

co z każdego wziąłem (bierzemy)
jak mi zostały przekazane
ogniwami łańcucha
lub prądem napięcia (natężenia)

święta miłości kochanej ojczyzny
czują cię tylko umysły poczciwe
byle cię można wspomóc byle wspierać
nie żal żyć w nędzy nie żal i umierać

żyli wtedy Józef Frąckiewicz i Marianna Bieńkowska
w 1809 roku dali życie Michałowi (komisarz handlowy )
w Radoszycach (zamieszkał w Warszawie przy Twardej)
żonę miał z Ruedigerów Wilhelminę

Jackowscy mieszkali między Kutnem a Lesznem
nim sprzedali ziemię i dwór
przeprowadzając do stolicy Królestwa Polskiego
tworząc inteligencję pozytywistyczną

Maryjsko-Aleksandryjski Instytut w Puławach
pełni ważną tajemniczą misję w rodzinie
babcia Emilii Jackowskiej tam uczyła
wychowując Prusa i moją prababcię

ciotki Marii Skłodowskiej (Curie)
zdobyły tam dobre wykształcenie
oni też z ziemiaństwa do inteligencji przeszli
z ziem nieodległych za Brokiem

Prus jako dziecko rysował laurki
wierszyki pisał dla rodziny
i moja prababcia i jej dzieci
o wielkich ideałach (traktaty)

pod wpływem wielkiego pisarza
i w wielkiej z nim przyjaźni
żyli za życia i po śmierci
przekazując geny i ideały

powstańcze marzenia o wolności
o człowieku bogatym godnością
solidarnym z potrzebującymi
wykształconym i znającym siebie

jest w tej opowieści o narodzie
szewc Kiliński i Katyń i Alek
Virtuti Militarii za rok 1920
i Solidarność z 3 Maja 1981

są wspomnienia pielgrzymek
do Ziemi Świętej (pierwszej narodowej)
na Kongres Eucharystyczny do Kartaginy
do świętości upragnionej (w katechezie)

dwieście ponad lat wykazałem
ciągłości i jedności Polaków
w kraju nad Wisłą
pisarzy poetów i papieży

dwa następne pokolenia dołożą
nasze dzieci i wnuki
czy rozwiną rozumienie zależy
na razie nie chce szkoła gmina i parafia

przykro stwierdzić ale głupszy dzisiaj naród
żyje na tej ziemi
w 1788 nasz współ-obywatel mieszkaniec
głosił przemowę o rodzinie przed królem

       (piątek, 9 czerwca 2017, g. 11.50)

***

IDEAŁY

                 /hominibus bonae voluntatis/

coraz mniej rozumiem politykę
zarządzanie zmiennymi nastrojami
na niepewnych fundamentach
o co komu chodzi

mój ideał świata jest prosty
powszechne braterstwo
osób wolnych pełnych godności
współpracujących dla wspólnego dobra

przeciwko granicom podziałom
wrogości co i rusz rozpętywanej
dla interesów doraźnych niewielu
choć propagandy podbijają tłumy

co więcej wydaje mi się
że takie same ideały
są korzeniami kultur (sztuka i nauka)
na wszystkich kontynentach

skąd czerpią swoje prawdy politycy
przeciwko prawdzie dobru pięknu
na czele swoich wyznawców
ruinując mój świat

jakie kolędy śpiewają ci inni
czy mają przekonania jakieś
by objawić światu
czy w ciemności chcą polec

pociągając ze sobą w nią
swoje dzieci i wnuków
cały nierozpoznany świat
bo nie mają odwagi pomyśleć

wyznać siebie w rozmowie serdecznej
wsłuchać się wzajemnie
czego nauczają w szkołach
i przechowują w muzeach

    (piątek, 9 czerwca 2017, g. 9.41)

***

CREDO (ze Strachówki)

jestem człowiekiem
z gatunku homo sapiens
żyję na ziemi
która jest zagubiona w Kosmosie

urodziłem się i byłem wychowany
w polskiej rodzinie
w tradycji ludzi wierzących
w konkretnej kulturze i języku

nasiąkłem i sam poszukiwałem
rozumieniem siebie świata rzeczy
w książkach i nurcie naszych spraw
w których uczestniczyłem rozumnie

znam siebie
wiem kim jestem od pokoleń
jaki jest mój świat
i jaki jest Bóg mój/nasz

przyszłość człowieka zależy od kultury
od żywiołów natury (darów kataklizmów)
od zdarzeń nieznanego Kosmosu
Opatrzność Boża gdzieś tu zamieszkała

    (czwartek, 8 czerwca 2017, g. 10.33)

***

CONSUMMATUM EST

zadanie swoje wykonałem
jestem barometrem termometrem
papierkiem lakmusowym
czym tam sobie chcecie

Iusiurandum patri datum
usque ad hanc diem ita servavi
biedni (głupi) są ludzie i narody
które nie czytają nie słyszą nie rozmawiają

nikt z nas nie żyje i nie umiera
dla siebie
choć świadectwa nasze
wpadają w glebę jak w błoto

     (czwartek,  8 czerwca 2017, g. 9.32)

***

KEPISKOPATY

           /powiedział głupiec w sercu swoim/

źle się żyje w krajach
źle się budzi wstaje oddycha
tylko sny dobre i złe bywają
w których nie ma pasterzy

przemoc w nich siły nad rozumem
choć wszystko mogą uchwalić
nie wszystko przynosi korzyść
zna to biblia nasza i apokalipsa

kęs wieczności jest we mnie
przymusza mnie bym tak pisał
jest mną nie mogę oddzielić
od myśli od wiary serca i kultury

Jezus płacze nad takimi krajami
które nie mają pasterzy prawdy
którzy jej nie kontemplują
nie wznoszą się na dwóch skrzydłach

biedny katecheta widzi zna rozumie
czytał sobór watykański drugi
i encykliki janowo-pawłowe o świecie
o nas dosłownie w rozdziale rok 1989

     (czwartek, 8 czerwca 2017, g. 8.40)

***

TO TEŻ PAŃSTWO

                /państwo to nie polityka/

państwo to nie tylko podatki
policja wojsko i parlament
rząd prezydent granice

państwo to także dopalacze
porno-biznes i taksówkarzy
protesty na ulicach

to także przestępczość
statystykami ujęte
ludzkimi tragediami niezmierzone

prawda zamieszkała na uniwersytetach
w kodeksy ujęta i podręczniki
w sztuce wyzwolona i w sądach

współ-świątynią jesteśmy (aż)
gdy ją kontemplujemy
w każdy sposób

     (środa, 7 czerwca 2017, g. 18.52)

****

LEPSZY OD MINISTRA

           /mentalność popeerelowska/

w jednym jestem lepszy
od ministra sprawiedliwości
w rozumieniu kultury (prawa)

gdy on mówi z sejmowej trybuny
koniec z sędziokracją
ja myślę i mówię herezja

wolę bezgranicznie starą sytuację
że o tym czym coś jest
rozsądza kultura nie polityka

wiara i rozum kontemplują prawdę
używając dwóch skrzydeł
polityka tylko jednego mechanizmu

nie w co wierzy i zna rozumnie
ale co przynosi korzyść
im najwyższym osądem jest władza

koniec podległości obywateli rozumowi
nowe homo postpeerelis pisoviensis
uchwalają siłą nad Wisłą

    (środa, 7 czerwca 2017, g. 18.04)

***

ROZWIĄZYWANIE STRACHÓWKI

            /o miłości do Annopola itd.../

tak jak każda wspólnota lokalna
Strachówka pełna jest możliwości
rozwiązań wszystkiego

dobra i prawdy
sensu i miłości
wiary i rozumu

nie po to piękno jest
zostało stworzone i dane
by znikać w niewierze

poeta wyprowadził więcej
aż po zmartwychwstanie
ale w pocie czoła

pytajcie wójta i proboszcza
każdego radnego
dyrektorki i nauczycieli

prezesów stowarzyszeń
urzędników
każdego mieszkańca

czy oni w to wierzą
bo jak dotąd milczą
nawet moje dzieci

   (środa, 7 czerwca 2017, g. 10.45)

*** 

O MYŚLENIU

             /człowiek to ten kto zna siebie/

kiedy myśl przychodzi (do głowy)
to z nią nie dyskutuj
zapisz
wejdź w dialog z nią potem

strasznie dużo od tego zależy
twój i nasz los świata
czy zdążysz uchwycić
i najszybciej i wiernie zapisać

prawda jest poznawalna
w aspektach istotowych
konstytuujących całą rzeczywistość
człowieka świata i Boga (wierzących)

tobie i mnie się objawia i innym
ale niewielu z nas zapisuje
jak niewiele jest ludzi
i jak nie ma prawie...

    (wtorek, 6 czerwca 2017, g. 14.30)

PS.
Zdjęcie tytułowe z tej strony.
Zdjęcie nr 3 z uroczystości w kościele w Strachówce. Obok Posła Uścińskiego stoi obecny starosta naszego powiatu Kazimierz Rakowski. Wszystkich pozdrawiam, oczekując dialogu (niepoprawny optymista).

2 komentarze:


  1. Bezprawie ustawowe! Gwałt rozumu! Gwałt wolnych osób-mieszkańców i obywateli!

    https://www.facebook.com/notes/jozef-kapaon/rozum-czy-partia-formu%C5%82a-radbrucha/1218617924835413/

    OdpowiedzUsuń


  2. Nie dajcie się oszukać.

    http://www.rp.pl/Rzad-PiS/170608946-Beata-Szydlo-do-Polonii-w-Danii-Wracajcie-do-kraju.html#ap-1

    OdpowiedzUsuń