poniedziałek, 11 stycznia 2016

Obywatelskie wysłuchanie publiczne (w sprawie...)!

Chwała Bogu, dożyłem, dożyliśmy. Głosu nie zabrałem, bo nie byłem. No i sprawa sześciolatków już nie rusza tak bardzo mnie - sześćdziesięciolatka. Rusza mnie i obchodzi zawsze sprawa oświaty, sprawa polskiej szkoły (w tym - polskiego gimnazjum).

Nie odbyła się taka debata obywatelska-narodowa na początku transformacji (1989/90...). Wspominam jednak ogólnopolską dyskusję poświęconą szkole w Sejmie (Sala Kolumnowa) pod koniec I Kadencji Samorządu. Tam swój głos dałem. O doświadczeniu oświatowo-szkolnym w gminie Strachówka w historycznym czasie przejmowania oświaty przez samorządy, w rodzącej się Polsce samorządowej-samorządnej-obywatelskiej. Ważny wykład wygłosił wtedy ks. prof. Józef Tischner. Dotknął kluczowej sprawy - CO RÓŻNI SZKOŁĘ I OŚWIATĘ W PRL, OD OŚWIATY/SZKOŁY WOLNEGO CZŁOWIEKA!!!!

Takie są szkoły i oświata - jaka wizja człowieka!

Związek Gmin Polskich, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich mają negatywne opinie na temat nowelizacji ustawy przygotowanej przez PiS. Prezydent Andrzej Duda ją podpisał.

Prowadzącą obywatelskie wysłuchanie panią profesor Annę Gizę-Poleszczuk, a obecnie także Rektor ds. rozwoju i polityki finansowej UW spotkałem w 2011 Marózie, na Ogólnopolskim Zjeździe Organizacji Działających na Wsi. Zaproponowałem wtedy - w ramach Open Space - rozmowę na temat "Jak rozmawiać o wartościach w gminie". Owocem tamtego spotkania i rozmowy było happeningowe wydarzenie na Festynie Szkolnym (w gminie Strachówka) - obecność greckich muz w naszym rozentuzjazmowanym tłumie, z zeszytami do zapisywania myśli gminnych i większych, ogólnoludzkich :-)Kto chce zobaczyć ciągłość dziejów myślenia i działania w naszej gminie i szkole (STRACHÓWKA) może zajrzeć pod linki (prócz tego w tekście), w których jest opis wydareznia z Maróza 20111 i jego owoców na Festynie w Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej. Wszystko - co ważne i osobowe - musi mieć swoją drogę-prawdę-życie!

lik nr. 1 - Co się wydarzyło w Marózie. Theatrum Graecum!  
link nr. 2Gmina naszych marzeń! Szkoła naszych marzeń! Czyli jaka prawda, droga...
PS.
Zdj. z tej strony 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz