sobota, 23 lipca 2016

Światowe Dni Strachówki w ŚDM 2016 (dzień siódmy, ostatnia katecheza i wyjazd do seminarium w Tarchominie)Właściwie to koniec. Brzmi źle, ale znaczy wiele wiele łaski. Błogosławieństwo na nas spoczęło. I Boże Miłosierdzie zostało nam okazane. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Kto? Kto? Kto i jak był miłosierny? Wiem, jak miłosierdzia dostąpiłem.
Dzisiaj, na przykład. Poranna modlitwa była o 9.30. Przed nią zdążyliśmy sobie wyjaśnić kwestię granic naszego zaangażowania w jutrzejszej mszy niedzielnej-pożegnalnej. Co do modlitwy powszechnej i procesji z darami (z komentarzem). Ksiądz proboszcz przekazał propozycję modlitwy, z zasobów diecezjalnych. Diecezja wydała modlitewnik „DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO W CZASIE DNI W DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ”.


 

Katechezę dzisiaj wygłosił ksiądz Filip, wychowawca kleryków w seminarium w Louvain, o świętej siostrze Faustynie. Na tyle już znam (;-)) język holenderski (flamandzkiego nie ma w google tłumaczu), że jakoś sobie poradziłem. Andrzej, tłumacz, poszedł z księdzem Jorisem i Grażyną omawiać, uzgadniać szczegóły jutrzejszej mszy na plebanię. 
Wikipedia wyjaśnia – „język flamandzki – belgijska odmiana standardowego języka niderlandzkiego, która (jako język niderlandzki) jest oficjalnym językiem w Regionie Flamandzkim i, obok języka francuskiego, także w Regionie Stołecznym Brukseli. Niektórzy uczeni uznają ją za język odrębny od niderlandzkiego”.

Ksiądz Joris jest specjalistą od liturgiki i wikariuszem generalnym biskupa diecezji. Ksiądz Guido prowadzi duszpasterstwo dwujęzyczne Brukseli. Peter, mój brat-katecheta, jest dzisiaj rzecznikiem biskupa diecezji Ghent. Możemy się od nich uczyć, ale nie pouczać. 
Ustalenia są takie, że trzy wezwania modlitwy powszechnej czytają Belgowie, trzy – my, wolontariuszki. Procesja z darami – tak. Komentarz do niej – nie. Śpiewy rozdzielone między Belgów, scholę i organistę. Ta msz ma być bardziej wspólnotowa, niż środowa. No i dobrze. Bardzo dobrze, bo Kościół jest wspólnotą, Ludem Bożym, nie owcami i baranami prowadzonymi dokądś przez kogoś, jakichś „ich”.
Dało się wyczuć, dali mi poznać wprost, słowem i postawą, zarówno ksiądz proboszcz jak i Belgowie odpowiedzialni za całą grupę i liturgię, że trochę się boją, czy z czymś nie wyskoczę. Spoko. Obaw zbądźcie, wiem „co własność ma, co ścierpieć muszę, bo już się znam”. Norwid mi Mistrzem

Muszę jednak wszystko mówić, nie tylko od siebie, ale i za tych, którzy takich możliwości literacko-komputerowych nie mają i proszą mnie, upoważniają, dają mandat społeczny (parafialno-gminny). I mówię, piszę, wszystko, można znaleźć pod różnymi adresami, głównie na Komnata Siódma 4 (i wcześniejsze jej numery 1-4). Nikt nie żyje i nie umiera dla siebie. To moja misja, nie tylko jako katechety, ale ojca, uczestnika historii, Polaka, człowieka wiary i rozumu, wykształconego na nauce Jana Pawła II i soboru.

Nie uwierzycie - NIE DO WIARY - ale są mieszkańcy parafii i gminy, którym ŚDM 2016 służą do jeszcze głębszych podziałów, podkreślania, że to nie ich wydarzenie, że oni należą do innego kościoła, że mają swoich duszpasterzy itd. Schizma pobłogosławiona?! Bóg cierpliwy, ale sprawiedliwy!

Nie do pomyślenia jest w (innej) parafii przyjmującej pielgrzymów, by nie było żadnej reakcji na stronach parafialnych, w katechezach i kaznodziejstwie. By nie było żadnej relacji księdza proboszcza, i wikarych jeśli są. Przecież to jest DZIEŁO BOŻE, inspirowane papieżami, a nie jakieś tam coś, gdzieś, gdzie nigdzie ludzie nie bywali. 


ŚDM 2016 się skończą, relacje pozostaną. Na wieki wieków. Na świadectwo Duchowi Świętemu, który mieszkał i działał wśród nas. Będą kiedyś pytać współcześni (dzieci i wnuki): gdzie wtedy byliście? Coście wtedy zrobili? 
Bez odniesienia do tego świadectwa BOŻEJ OBECNOŚCI jest fałsz. Nie pozwolimy na to. Nie pozwólmy, przypominajmy i napominajmy - siebie nawzajem! Któż z nas bez grzechu? Któż z nas bez winy! 
Duch Święty nam, wybierzmowanym sakramentami i dziejami, nie pozwala milczeć, ani trwać w bezczynności! Będę domagał się spotkania delegacji parafialnej z biskupem Ordynariuszem. Basta! Non possumus! Z pokorą. W Duchu Świętym i Prawdzie! Człowiek jest drogą Kościoła, choć przez wieki panowało w Kościele przekonanie, że to "Kościół jest drogą człowieka". Komentarz (quasi liturgiczny) Pan nas wysłuchał, kiedy Go wzywaliśmy

w sprawie Światowych Dni Młodzieży 2016

tu - pośród nas - i w Duszpasterstwie Młodzieżowym w Belgii.


Bóg wyciągnął swoją rękę
przeciwko gniewowi naszych wrogów
Wybawia nas Twoja prawica.
Pan za nas wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich w Strachówce.

Podziękowania i sława należą się także
Matce Bożej Annopolskiej
za wstawiennictwo i opiekę
nad pielgrzymami z Belgii i nad nami
Ją przecież ustanowiliśmy półtora roku temu
Patronką Tego historycznego wydarzenia w naszej gminie i parafii.

Na wieczną rzeczy pamiątkę składamy ten medal
Wybity na XXV Rocznicę powstania Solidarności
która jest rokiem Belgijsko-Polskiego Spotkania w ŚDM 2016.


*** 


NOWA ERA STRACHÓWKI

       /człowiek jest drogą Kościoła/

nowa era
może nawet wieczna
zaczyna się dla nas ŚDM
historycznym wydarzeniem XXI w

skąd ta pewność
z wszystkich znaków na niebie
takie rzeczy
nie dzieją się codziennie

raz na parę wieków może
taki łańcuch cudów się przydarza
wierzącym rozumnie
rozumiejących z wiarą dzieje

wybór Papieża Polaka
Solidarność
wolność w świecie wolnego człowieka
w Kościele Posoborowym

kończy się dla mnie
Światowymi Dniami Młodzieży
w Strachówce RzN 2016
dla wielu będzie początkiem

   (sobota, 23 lipca 2016, g. 14.16)

***

RABAN (w Strachówce)


                 /raban i porządek/

wiem że jestem zapalny
często sprawiam kłopot
tak było i jest na starość
ale przeze mnie też Bóg działa

tak Duch Święty w nas mieszka
czy nie wiecie tego duszpasterze
chcecie rządzić ponad miarę nami
ludem wiernym Bogu poświęconym

On przez nas przemawia (modl. powsz.)
do świata całego jak Jego miłosierdzie
nie pytając was o zgodę ani zdanie
nie uzależnicie Go od swojej władzy

jesteście sługami sakramentu wspólnoty
chwała wam za to i za celibat
niesiecie krzyż na miarę i dobrowolnie
ale nie wyżywajcie się na nas za to

   (sobota, 23 lipca 2016, g. 12.23)

***

WOLONTARIUSZKOM ŚDM


             /kto podał kubek wody.../

bez was właściwie by nie było
kościoła lokalnego w ŚDM
w parafii w Strachówce (Jadowie)
tyle wiem co widzę i myślę

bez was właściwie by nie było 
nadziei dla nas i Papieży
nie ma Światowych Dni (bez) Młodzieży
was widać w białych koszulkach z logo

w kościele w szkole na stołówce
w kajakach Kobyłce seminarium
chyba nawet w Treblince
nawet ja wszystkiego nie wiem

jesteście naszą chlubą dumą
gdzie są inni w tym czasie nie wiemy
waszą uczynną obecność widzimy
niech pozostanie zalążkiem Kościoła

tego papieskiego z rabanem (świętym)
bez nieufności podejrzeń i knowań
otwartego Kościoła Jezusa z Nazaretu
Soborów Apostołów - dla ludzi

wiary i rozumu głoszonych przez św. JPII
encyklikami homiliami miłością do Norwida
nie tradycjonalizmu zamurowanego lękiem
rozkazami z gór hierarchicznych kolorowych

człowiek jest drogą Kościoła skałą i opoką
na osobie Piotra zbudowanym słowem
nie pieczątkami urzędami poddaństwem
taka jest też Rzeczpospolita Norwidowska

młodzi Belgowie duszpasterstwa ijd.be z nami
więcej katechez usłyszeli może (zobaczyli)
niż przez cały rok w naszych szkołach
choć regularnie się odbywają z dziennikami

tematem życia i katechezy Bożej jest życie
życie samo i droga własna człowieka i prawda
człowiek to ten kto zna siebie - i na plebanii 
a nie ten posłuszny w ławce i dzienniku

   (sobota MBA 23 lipca 2016, g. 11.29)

***

PUCZYŚCI 

    /Błogosławieni miłosierni.../

nie mnie Boże nie nam
daj chwałę
ale imieniu swojemu
którym jest miłosierdzie

wielkie rzeczy uczyniłeś
w Strachówce
i czynisz za dni naszych
w ŚDM/WYD 2016

spodobało się Tobie
i zechciałeś dać papieży
oni w młodzieży zobaczyli
wielki znak nadziei Kościoła

ale są jacyś inni pozostali
którzy nie uwierzyli Tobie
nie słuchają papieży
na zgubę parafii Twojego Kościoła

puczyści w naszym swoim kościele
mają swoje wyrachowania (plany)
głusi pozostali na Twój głos
i na Patronkę spotkania MBA

mają swoją władzę niestety
niechlubną za nią się chowają
bo nam (im) zakazano się włączać
w Boże sprawy ŚDM w Strachówce

w  nich najgorsze oblicze Kościoła
się objawiło między nami
władzy walki o wpływy tytuły
kolory sutann frędzle i ordery

    (sobota MBA 23 lipca 2016, g. 8.08) TUTAJ - Komnata Siódma 4Brak komentarzy:

Prześlij komentarz