sobota, 20 maja 2017

Myśląc Ojczyzna... (Noc Muzeów w Tłuszczu, 2017)Myśli dużo. Nocno-porannych (po Nocy Muzeów w Tłuszczu). Przede wszystkim WDZIĘCZNOŚĆ. I niekończący się mój dialog z Polską, o polskości. Moją Polską, doświadczoną osobową drogą-prawdą-życiem, w niezwykłym wolnościowo-godnościowym pokoleniu. Poznane korzenie wrosły w polską glebę dziejów i kultury ponad 200 lat temu. Przechodzimy już jednak, po kolei, jak kamienie fundamentalne, na drugą stronę. Jednym z pierwszych po drugiej stronie jest Papież-Polak. Jest już w Domu Ojca wszelkiej prawdy, miłosierdzia, źródła największej ludzkiej godności, i praw - większych, niż przyznać zdoła każda z ludzkich/ziemskich władz. W tej perspektywie patrzę, widzę, rozumiem... sub specie aeternitatis. Fenomenologię łączę z metafizyką - to niezawodna metoda. "Aby przezwyciężyć kryzys sensu, którym naznaczona jest część myśli nowożytnej, konieczne jest otwarcie się na metafizykę. Właśnie fenomenologia może w znaczący sposób przyczynić się do takiego otwarcia" - napisał św. Jan Paweł II.

Nigdy nie mogę przewidzieć, w jakiej formie wypowie się (zobrazuje) świat przeżywany przeze mnie. Najczęściej są to tzw. notatki wersowane, najszybciej chwytające w słowa ulotne myśli, dane duchem czasu i miejsca, w świetle całości i jedności. 

Miłość do naszych małych ojczyzn i wielkiej Ojczyzny obejmuje prawie całość naszych spraw, krótkiego pobytu człowieka na Ziemi. Mówi się o Polsce, że jest jednym z najbardziej religijnych krajów w Europie. Nie widać tego w życiu naszych wspólnot lokalnych. Jakby w nich tzw. osób duchownych nie było! Nie dzielą naszych radości, trosk, przeżyć większych, w tym: pamięci i tożsamości. Zamknęli się w granicach świątyń parafialnych, plebanii, zakrystii. Taka postawa nie znajduje (dzisiaj, według mnie) uzasadnienia. Przeciwnie, widzę w niej nasze instytucjonalno-mentalne ubóstwo. Ten niszczący mechanizm opisałem gdzie indziej.

***

20 MAJA 2017

              /polskie od i zakłamania/

podwójne datowanie wyjdzie
tytułem i podpisem czemu dzisiaj
dzień wstał po Nocy Muzeów
Ziemią Tłuszczańską i naszą

ja tylko zapisuję
co widziałem słyszałem czułem
dotykałem rozumiałem rozumiem
pamięcią większą i tożsamością

Ojczyzna moja nasza wstawa czołem
powoli się społecznikami ożywia
nie ma w niej pasterzy
inteligencji mało społeczników paru

o miłości do Annopola czy ktoś słyszał
do Strachówki tym bardziej
grzechem zaniedbania głośno krzyczy
miłość do Polski

najgłośniej
najczarniejszym snem naszym
jest brak zainteresowania duchownych.pl
miłością do Kościoła

kiedy Polska wstawała do życia
nie z kolan ale na kolanach
pielgrzymując do Ziemi Świętej 1929
na Kongres Sakramentu do Kartaginy

taki sam krajowy w Poznaniu 1930
sakrament jedności (w nas) woła
abyśmy byli jedno Polacy
modlitwą arcykapłańską

wiara i rozum nie są kochane
tylko tradycja obrzędowość
przynależność do stada
prowadzonych dokądś skądś

przez ludzi dalekich papieżowi
dalekich myśleniu
posłusznych na pozór władzy
z lęku i dla kariery

po-klasowe społeczeństwo mamy
marksizmem przesiąknięte nakazane
inteligencja została wybita
szlamem wszystko prawie zaciągnięte

Polska wstaje dziś z kolan tylko oficjeli
w różnych tabu się dusi
o Żydach Sąsiadach tu się nie mówi
i popeerelowskiej tożsamości bez UE

jedni przeciwko drugim
nie jak w Ewangelii pospołu
miłością społeczną się miłować mamy
Dobra Nowina jest u nas bez pasterzy

bo ci-inni-oni nie chcą rozmawiać o miłości
z Polakiem patriotą ojcem solidarnościowcem
katechetą wychowawcą i samorządowcem
sami dla siebie wsobni-administratorzy

    (sobota, 20 maja 2017, g. 9.40)

***

MYŚLENIE PORANNE

             /Polsko Ojczyzno moja/

matko moja klawiaturo
ojcze monitorze
siostry bracia wspólnoto znaków
pozwalacie istnieć w świecie

zgnębiony bywam potem
czasem noc w zgnębieniu budzi
bo znam co własność ma
czym zawiniłem

myśl napotyka ścianę drzew
zieloną lub z bezlistnymi konarami
dębów śpiewających
pamięcią tożsamością i ptactwem.pl

ojczyzna moja skądś wstawa tu czołem
ponad moje słabości wady (grzechy)
śpiewa pieśń odwieczną
miłosierną bardzo (aż iskrzy)

partia mnie żadna stworzyła ni władza
państwowa ani duchowna
duch czasu pozwala mi widzieć czuć
dotykać rozumieć - ten duch mnie prowadzi

ale ci-inni-oni nie chcą rozmawiać o miłości
z Polakiem patriotą ojcem solidarnościowcem
katechetą wychowawcą samorządowcem
sami dla siebie wsobni-administratorzy

   (sobota, 20 maja 2017, g. 8.35)

***

ZAGUBIONY UNIWERSALIZM

                      /stąd przepisane wersami/

Polska moja ukochana
zagubiła uniwersalizm
który był nam dany w pokoleniu
w pakiecie z Janem Pawłem II

Pierwszy Zjazd Solidarności uchwalił
Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej
Leonid Breżniew po jego przeczytaniu się wściekł
- to niebezpieczny i prowokacyjny dokument...

byliśmy narodowo-uniwersalni nie parafialni
nie wyborcza rywalizacja partyjna nas wiodła
ale uchwały i przemówienia programowe
film Wajdy homilie księdza Tischnera

i encyklika Jana Pawła II miały największe znaczenie
dla sformułowania etosu Solidarności
która działała na skalę całego kraju i narodu
odwołując się do zasad solidarności społecznej...

my moje pokolenie w solidarności wielkiej
naruszyliśmy podstawy komunizmu w Polsce
a potem w całym bloku sowieckim
to historia nowa/najnowsza mojej Ojczyzny...

miałem szczęście brać w tym udział
wzywaliśmy cały świat na drogę wolności godności
a robotników krajów bloku sowieckiego
do tworzenia wolnych związków zawodowych

paradoksalnie nasz pokoleniowy uniwersalizm
z papieżem we wspólnocie duchowo-intelektualnej
zamarł po wydaniu encykliki o wierze i rozumie
która stała się pułkownikiem wolnej Nowej Polski

    (piątek, 19 maja 2017, g. 17.00)

***

MOJEMU PROBOSZCZOWI MJ

          /ukłony z SMBA/

Bóg się nam objawia
i stawia wota wdzięczności
krzyżami kapliczkami
na naszej drodze życia

Bóg postawił wota
w naszym parafialnym kościele
nie Józef K
który je tam tylko zaniósł

nie ten co prawa rwie
więc nieznośne mu - dnie
więc czując złe chciał odepchnąć spomnienia
z kim ksiądz walczy

acz nie byłże jak dziecko co wozem leci
powiadając o dąb ucieka w lasu głąb
przeszłość jest i dziś i te dziś dalej
całą Rzeczpospolitą Norwidowską

co ksiądz powie Bogu
który stworzył niebo i ziemię
objawił swoje imię prostaczkom
grzesznymi pisze historię

   (piątek, 19 maja 2017, g. 11.13)

***

BYT BEZPARTYJNY

              /ziemia i niebo też/

ziemia buja w niebie
niebo na ziemi już mamy
ptaki za oknem śpiewają
całkiem niepolityczne

tu jestem przebywam powracam
ani mi w głowie klatki i potrzaski
przyziemnych sporów
tylko człowiek osoba Bóg ziemia

prawda-piękno-dobro
zawsze tu wschodzą przychodzą
wypełniają horyzont objawieniem
drogi-prawdy-życia

     (piątek, 19 maja 2017, g. 9.23)

***

HOMO PARAFIANUS 

             /nie tylko u nas/

pszenica i kąkol
pospołu tu rosną
nikt nas nie zna do końca
ale co nie co o sobie wiemy

pani która niszczy szkołę
donosami anonimami
może nie jedna
jest po tej pracy podporą kościoła

na pielgrzymkę pojedzie tu tam
a jakże z dziećmi szkolnymi
z aniołkami pokomunijnymi
żeby wypróbować wiarę ich rodziców

zasiać kąkol nowy
pod samiuśką Jasną Górą
a to Polska właśnie 2017
i nowy gatunek człowieka

inna pani podpora fundament
chora z nienawiści (chyba)
z każdej sprawy robi aferę
czego się dotknie zatruwa

z księdzem się rozumieją
wspólnotę jakąś mają
ale z innymi to nie
dialog jest wodą święconą dla nich

     (czwartek, 18 maja 2017, g. 18.20)

***

PRZECIW REGLAMENTACJI

                  /księżom ku dialogowi/

nie reglamentujcie tego co jest darem
wiary i rozumu

jak trudno naszym dusz-pasterzom
uznać prawdy większe
niż im przekazano w seminariach
albo sami sobie przyznali

jesteśmy wolnymi ludźmi
osobami z pełną godnością
zdolnych do odpowiedzialności

we wspólnocie kościoła
są różne posługi
ale jeden duch
nam także jest dany

nie trwóż się trzódko mała.pl
wierzycie w Boga
i w rozum uwierzcie

kto bardziej oczytany
niech zajrzy do soboru(ów)
i nauczania papieży (encyklik)

człowiek jest drogą Kościoła
przyszłość człowieka zależy od kultury
jest prawda i jest poznawalna
wiara i rozum pozwalają ją kontemplować
w postawie miłości intelektualnej

     (środa, 17 maja 2017, g. 19.25)

PS.
Zdjęcie Zosia Kapaon - dziękuję, w dobrym towarzystwie mnie ujęłaś! :-)

4 komentarze:


 1. Istota deprywacyjnego ustroju Polski 2017!

  http://strachowka.blogspot.com/2016/05/deprywacja-episkopacie.html

  OdpowiedzUsuń

 2. POLSKA i EUROPA!
  "Nasza Ojczyzna znalazła się znowu w szczególnym momencie historycznym, momencie pod wieloma względami jedynym i może decydującym, którego nie można zmarnować dla jakichkolwiek racji. Jest to ogromny dar Boży, jakiś kairos naszej historii, który został nam dany i równocześnie zadany.

  W dzisiejszej Eucharystii modlę się razem z wami, moi umiłowani bracia i siostry, moi rodacy; modlę się razem z wami o ten egzamin z wolności, który jest przed wam" (JPII, Warszawa-Agrykola, 9 czerwca 1991)

  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/44warszawa_09061991.html

  OdpowiedzUsuń

 3. Czy nie wydaje się Wam, że język poprawności politycznej powstał na podwórku kościelnym! W naszych relacjach z księżmi (kazdej rangi). Ugrzecznionej rozmowy i niewymownej, sztucznej do mdłości. Z tytułomanią; Emnencjo, ekscelencjo, wielebny, przewielebny... Chyba, że znamy ich z innych okazji, poza kościlnych, ze studiów, wyjazdów, że mogliśmy sie zaprzyjaźnic zwyczajnie, po ludzku, nie pokościelnemu :-(
  Toż to paranoja. W siostrzano braterskiej wspólnocie braci sióstr Jezus Mistrza i Nauczyciela Przyjaciela!?

  https://www.facebook.com/jkapaon/posts/10204196872188429

  OdpowiedzUsuń

 4. JESZCZE
  żyjemy Polską w Polsce
  życie przez nas mówi
  jeszcze nasze kluczowe doświadczenie
  w nas żyje (i prowadzi)
  Polską odwieczną
  przynajmniej tysiącletnią
  która wyszła z komunizmu
  ze zniewolenia totalitaryzmem
  byliśmy przy tym
  byliśmy TYM
  dzisiaj wyrastają nowe pokolenia
  mają inne doświadczenia
  zderzenia ze światem dorosłym
  inny obraz dni i nadziei
  oni Polskę naszą i dla nas obronią
  dopóki żyjemy
  (środa, 20 maja 2015, g. 9.13)

  https://www.facebook.com/jkapaon/posts/10207352544718270

  OdpowiedzUsuń