środa, 3 maja 2017

Polskość ukochana 2 - APPENDIX 1Dlaczego tu aż tyle tego? W głowie miałem, że gdzieś musi być tekst, który jest znakiem mojego drugiego narodzenia. Szukając go, aż tyle było po drodze, co wołało do mnie "I ja! I ja! Jam jest tu!", więc kopiowałem, wklejałem. Aż doszedłem do sedna i szczytu i nowego początku?! - co wstawiłem tutaj na pierwszym miejscu. Dwa dni mi to krzywi kręgosłup, mięśnie szyi pieką. Żałuję, oczywiście, że nie ma tu linków w ukośnikach, ale musiałbym kolejne godziny ślęczeć. Komu będzie się chciało i zależało, znajdzie w Komnacie Siódmej 4 i w Archiwum 3.

***

WIGILIA 1856

        /wyjątkowe wigilie noble święta/

aż tu mnie doprowadził
duch poszukiwań tożsamości
dalej chyba się nie da
w tym życiu

w Puławach najwcześniejszego
przeżycia Bożego Narodzenia
danego żyjącym wtedy przodkom
w drzewie genealogicznym

w tych gałęziach odnalazłem siebie
zawsze zielonych kwitnących
z dojrzałymi owocami
w łańcuchu pokoleń

mogła być tam prababcia
niewykluczone
u matki swojej 
z resztą rodziny

opisał po latach Pisarz
wielki polski Autor
wielki realizmem
serce serc

babcia ich (Prusa i prababci)
pracowała w znanym Instytucie
Aleksandryjskim wychowania panien
żadna nauka nie idzie nadaremno

po 160 latach
ja późny prawnuk
odnajduję ich w sobie
klimat domu i nauki

ile w tym jest Polski
daję tylko tropy
trzy ciotki noblistki.pl
kończyły ten sam instytut

jak blisko są ścieżki i drogi nasze
Marii Curie-Skłodowskiej
dziadek Józef (dyrektor) jest symolem
to on wywiódł Skłodowskich z zaścianka 

przekształcił z zubożałej szlachty 
przeżywającej klęski powstańcze
w pozytywistyczną inteligencję
jak pradziad Jackowski Aleksander Kalikst

ile w nas podobieństw (pokrewieństw)
jak łatwo jeszcze sięgnąć do korzeni
przynajmniej w XIX wieku
polskiej pamięci i tożsamości wigilijnej

sławny brat-łata prababci wspomina Lublin
tu za katedrą w gmachu po-jezuickim
zaczęto od pierwszej klasy realnej 
kształcić mój umysł i uszlachetniać serce

w tymże gmachu miałem honor 
zawrzeć znajomość ze świętej pamięci
dyrektorem Skłodowskim Józefem
dziadem Marii Noblistki Curie-Skłodowskiej

    (piątek, 13 stycznia 2017, g. 16.30)

***

NIEBYWAŁE (drugie narodziny)

                 /kto się nie rodzi powtórnie.../

kiedy chłop ma 64 lata
i rodzi się powtórnie
to paradny jest widok
wielu oczy odwraca

tak jest dzisiaj ze mną
ja to i ja i nie ja już
nowy człowiek we mnie
od jakiegoś czasu (Prusa)

i była jest w tym Polska
od lat prapradawnych
w skali jednej osoby
odkrywana i żywa

po 27 latach wolności
w pełni zmartwychwstała
długo do siebie dochodzi
i jeszcze bardzo długa droga

pamięć i tożsamość
w janowo-pawłowym sensie
ciągle jest zbyt trudnym zadaniem
dla współczesnych moich

    (poniedziałek, 24 kwietnia 2017, g. 16.53)

***

ROZDYGOTANIE

                  /jak Ci dziękować.../

mogę je nazwać wielkanocnym
przyszło w oktawie 2017
ale niby jest skądinąd
kto wie co kiedy gdzie jak się poczyna

ciągłości naszych dziejów
ciągłość narracji wielkiego myślenia
zadanego nam homo sapiens
w bardzo konkretnych ramach

w kulturze wiary i rozumu nad Wisłą
i Osownicą na ziemi stanisławowskiej
w piaskowo prostej bezpoetycznej ziemi
do pewnego czasu (i czaso-przestrzeni)

w dzień najprozaiczniejszej barwy
ni suchy ni dżdżysty
o dobie około południowej
i bardzo powszednią barwę mającej

na zagrodzie ubogiej ojców swoich
urodził się wielki czwarty wieszcz
który zadał nam wielkie myślenie
nam Polakom chrześcijanom Europy

ja się urodziłem w bezpoetycznym PRL
w nieodległym Legionowie
nigdy bym nie przypuścił
że zamieszkam na ziemi poety

ile znaczą dla osoby człowieka
ślady znalezione w glebie
w którą zapuszcza korzenie
we wspólnocie dziejów

tutaj odkrywaliśmy siebie
i rodzinne pokolenia
przez II RP po Bolesława Prusa
polskość uniwersalność zadaną

przez tę samą wiarę
rozumem rozkwitającą
u wieszczów i świętych
w człowieczeństwie po prostu

przez późny romantyzm
wczesny pozytywizm
Rok 1918 i 1920
Katyń i Solidarność (RI)

    (wtorek, 18 kwietnia 2017, g. 18.21)

***

POKOLENIA 

              /Józek i Benek nasze wnuki/

przy okazji świąt liczę pokolenia
które coś znaczą
rodzinnej pamięci i tożsamości
wyznaczają tropy

osiem jak błogosławieństw
których się mogę domyślać
od każdego dla wszystkich

Marcjanna i Wincenty Trembińscy
od nich się zaczyna (1780/1790)
albo tylko do nich wiedzie trop

dzisiaj do Józka i Benka
jest właśnie osiem pokoleń
czyli błogosławieństw

    (Wielki Piątek 2017, g. 15.03)

***

ANTYDIABEŁ 

               /nie boi się dialogu i.../

jeśli nie wiecie co jest antydiabelstwem
to wam powiem szczerze
człowiek który chce się objawiać
nie ma ich niestety zbyt dużo
większość się boi
niektórzy są jawnym diabelstwem

jak ich poznać u nas
bardzo prosto
będą negować Solidarność 3 Maja 1981
będą negować obecność Norwida
Rzeczpospolitą Norwidowską
wielki sukces konkursu powiatowego
wielkie pochwały za perfekcyjność

będą obmawiać jak obmawiali
będą szykanować szkołę
pisać donosy do arcybiskupa 
do Rzecznika Praw Dziecka
do kuratora i prokuratora itd.
może nie będą się kłaniać na ulicy

jeśli nie wiecie co jest antydiabelstwem
to wam powiem szczerze
człowiek który chce się objawiać
nie ma ich niestety zbyt dużo
większość się boi otworzyć
niektórzy są jawnym diabelstwem

    (piątek, 7 kwietnia 2017, g. 16.23)

***

REKOLEKCJE NORWIDOWSKIE

                 /sam pasterz nawraca/

o księża proboszczowie
o biskupi
nie usłyszeliście głosu naszego błagania
o rekolekcje norwidowskie

były tylko pierwsze myślałem
przez siostrę Alinę wygłoszone
a dzisiaj zrozumiałem łaskę Bożą
nam okazaną inaczej

w konkursach norwidowskich
w Strachówce dla całego powiatu
polskich szkół podstawowych
i polskich jak dotąd gimnazjów

to są rekolekcje prawdziwe
zagłębiania się w człowieka
który czuje żyje poznaje i pisze
człowieka twórcy swego losu

jaki paradygmat chcecie nam przedłożyć
jakie motywy życia i nadziei
wewnętrzna prawda nas wyzwala
poznana wiarą rozumem i sercem

       (środa, 5 kwietnia 2017, g. 14.56)

***

MÓJ CI JEST


          /czym Polska i świat bez Ciebie/

od chrztu i Krzyżaków
od Wawelu i Akademii
w Krakowie jego moim naszych
udziałem widzeniem rozumieniem

jesteś nie tylko w słowie
w bycie naszym narodowym
owocowaniem miłości dojrzałej
w wierze i rozumie prawdziwych

wraz z Tobą mogę kontemplować
prawdę której się dochodzi i czeka
kimże jest człowiek pomyślałeś
za psalmistą odpowiadasz Norwidem

jakże daleko idzie nasz czwarty wieszcz
aż po przeświadczenie że
stał się jednym z prekursorów Vaticanum II
jakże daleko idzie z nim nasz papież 

Universal Declaration of Human Rights
remains one of the highest expressions
of the human conscience of our time...

dziękuję Bogu że również mnie to dał
że mogłem uczestniczyć
w tym fascynującym przedsięwzięciu czasów
unikając uprzedzeń i schematów

chciałbym powiedzieć za nim szczerze
że jest to niejako postawa miłości intelektualnej
do człowieka i świata
a dla wierzącego także do Boga

sobór w Tobie zakiełkował i wykwitł
myśl soborowa wspólnoty wierzących
dla których człowiek jest drogą Kościoła
miarą wszechrzeczy i istnieje...

... o ile umie się oddać dobrowolnie
na wytwarzanie dobra piękna prawdy
o ile pozna samego siebie
braterstwo ludom dać może

jesteś dzisiaj dla mnie
jak zawsze i jak nigdy nie byłeś
w każdym zdaniu które myślę i piszę
o człowieku świecie Bogu (Polsce)

o gminie Strachówka
i parafii która mnie zraniła (i diecezja)
bez Ciebie nie miałbym takiego życia
ani fenomenologii ani metafizyki

    (niedziela, 2 kwietnia, g. 10.46)

***

ŹRÓDŁO


            /... jak Bóg/

najtrudniej jest zobaczyć
prawdy oczywiste
o jak trudno zobaczyć
może jest właściwsze

przypadła mi o dziwo
rola bycia źródłem
na tym terenie lokalnym
prawdy prawd wszelakich

boją się ze mną rozmawiać
dialogu nie(na)widzą ustrojowo
swoje małe losy karier
na czym innym opierają

na przemilczeniach prawdy
na plotkach za plecami
na donosach do kuratorium
do biskupa i arcy i tak dalej

pompuję w mój teren Polski
opinię o wszystkim czym żyjemy
nie omijając lękliwie niczego
jak sobór prawd szukając

bez opinii publicznej
zaułkiem się stajemy na powrót
w jednym świecie i Europie
które nas przerosły (duch czasu)

czego się boicie lękliwi
non abbiate paura Polak zawołał
papieżem powszechnym wybrany
nikt z was nie usłyszał nie wierzę

kiedy zapisze coś ważnego
bardziej może niż innego
czuję wiem aż mnie unosi
wiem to całym byciem bytu

każdy dostaje od środka to coś
mało kto poświęca mu uwagę
jeszcze mniej spisze narysuje zaśpiewa
choć każdemu dano (jakiś) talent

takie moje przeznaczenie
przecież nie początek
zapisać to czego doświadczyłem
całą drogą-prawdą-życiem i tyle

    (sobota, 1 kwietnia 2017, g. 19.47... 22.08)

***

LITURGIA DZIEJÓW


               /wielka misja-służba/

słowo do słowa
myśl do myśli i gesty
jeśli przekazane
tworzą nasze dzieje
człowieka na ziemi

osoba i czyn
miłość i odpowiedzialność
wiara i rozum
prowadzą nas daleko
wyżej głębiej

mnie
do Annopola w gminie Strachówka
w Rzeczpospolitej Norwidowskiej
każdym dniem życia i miłości
odpowiedzialności płodnej

niczego nie wymyśliłem
w ogrodzie wierszyków młodości
wszystko zapowiedziane
w solidarności się spełniło
z czymś największym

     (piątek, 31 marca 2017, g. 12.47)

***

PRIORYTETY


              /byle umieć opowiedzieć/

każdy ma jakieś
bo inna jest droga-prawda-życie
każdej myślącej osoby
ducha bardzo ucieleśnionego

jednym dzisiaj wystarczy 500 plus
mnie nie
mam swoje priorytety
od Adama i Ewy

człowiek myślący z natury
w kulturze żyjący całej
jak ziemia jest okrągłą
a Słońce wschodzi nad nami

    (piątek, 31 marca 2017, g. 12.24)

***

MISJA 

        /grawitacja nie jest Bogiem/

stanąłem im na drodze
ktoś mnie tu postawił
niczego sobie nie wymyśliłem

nie wymyśliłem życia
nie wymyśliłem miłości
nie wymyśliłem prawdy

za mną łańcuch pokoleń
przede mną wieczności przeznaczenie
jak przed każdym

Polski nie wymyśliłem
z jej historią kulturą
Chopina Papieża Norwida

Annopolem Strachówką
Słońcem i księżycem
prawem grawitacji

walczę (służę) tylko słowem
słowo moją misją
stało się na amen
moją służbą publiczną

     (piątek, 31 marca 2017, g. 10.15)

***

JEDNOPARTYJNI


                      /moja medytacja o prawdzie/

w jednym życiu doświadczyłem
dwóch epok jednopartyjności
za PRL i teraz w IV PiSRP

wszystkim rządzi partii jeden człowiek
wszyscy w niego wpatrzeni zaprzedani
reszta nic nie znaczy

wszystkie instytucje państwa
wszelka władza na ich niebie i ziemi
mają wyhodować człowieka jednopartyjnego

inni są ochrzczeni przezwani wykreśleni
jako złodzieje komuniści gorszy sort
zdrajcy polskiego katolickiego narodu

jednopartyjni nie myślą skąd się wzięli
jak świat się dział historii i kultury
zawierzyli prezesowi jego pytajcie

Norwid im stanął na drodze w Strachówce
a człowiek a sumienie ideały skąd się biorą
skąd Rzeczpospolita

piękno które zachwyca do pracy
w pocie swego czoła skąd
wyprowadźcie fałszywe sztandary

gdyby człowiek miał być z jednego kopyta
byłby czarny żółty czerwony albo biały
natura i kultura o coś więcej zadbały

w religijności oni używają języka dogmatów
ja drogi-prawdy-życia (inny realizm)
najpierw to co zwykłe piękne dobre prawe
fenomenologia przed metafizyką

          (piątek, 31 marca 2017, g. 9.31)

***

POWŁOKA


              /dzieło dokonane/

kimże jestem dla ciebie
mój współobywatelu mieszkańcu
polskiej samorządowej gminy
w polskiej parafii ochrzczony

za które chciałem życie dać
na przełomie czasu fałszu i prawdy
w solidarności encyklikalnej
ludu mój ludu

jestem powłoką
przez ciebie uczyniony
życiem przez ciebie ukatrupionym
w społeczności lokalnej

mnie nie podtrzymują katedry
uniwersyteckie ani diecezjalna
zabieracie mi nawet gminną gimnazjalną
tu przyszło mi żyć

w długiej legendzie realnej
Sobieskich Norwidów Prusów
Jackowskich Królów Kapaonów
wszystkoście mi zabrali

aby byli jedno
jest mi przykazaniem życia
dlatego dzielę się sobą myśleniem
oczekując tego samego

jestem skrępowany pozdrowieniami
z dalekiego świata (każdemu odpowiem)
będąc tylko powłoką
głosem z zaświatów w krzakach

    (czwartek, 30 marca 2017, g. 10.27)

***

SUBJECTIVITÉ ET IDENTITÉ

               /podmiotowość i tożsamość/

i tak wszystko co mówię
co chcę pisać o świecie
biorąc wszystko i wszystkich
pod uwagę świadomą
wychodzi ode mnie

mogą mnie badać opisywać
prześwietlać skanować
wykresy robić trójwymiarowe
i tak pozostanę sobą
nieskończoną tajemnicą

    (środa, 29 marca 2017, g. 13.03)

***

W ŁONIE NIEBA


           /uśmiechnij się/ 

przecież i ja
w łonie nieba trwam
pisząc o wszystkim
niczego lękliwie nie zostawiam na boku

na tym to polega
znaczy metafizyka
nie zabawa w piaskownicy
zwłaszcza na koniec

o powiecie szkole gminie
parafii dekanacie diecezji
z wiarą i rozumem
prawdę kontempluję

realizm nie ideologia jakaś
prezesa lub kogoś tam
sięgam absolutu samego
drogi-prawdy-życia

    (poniedziałek, 27 marca 2017, g. 17.35)

***

EUROPO


             /Europa Europa/

warta jesteś pieśni
hymnów uroczystych
świątecznych ludzką miłością
myślą osobą godnością wolnością

jesteś kontynentem nadziei
mojej drogi-prawdy-życia
Schillera Beethovena Mozarta
Norwida Mickiewicza Miłosza

personalistów fenomenologów
metafizyki uniwersytetów i katedr
sztuki nauki literatury
wiary i rozumu kontemplacji

moja Europa spotkała się teraz
za dni moich jeszcze (na koniec epoki)
w Kaplicy Sykstyńskiej i na Kapitolu
pod sztuki koroną wiary nadziei miłości

ponad dwa tysiące lat ją stanowiły
kształtowały podziwem i cierpieniem
w Europie Auschwitz leży
na polskiej (chrześcijańskiej) ziemi

       (sobota, 26 marca 2017, g. 12.52)

***

UNIVERSE OF DISCOURSE 


         /granice siebie poznania dialogu/

każdy ma swoje granice
drogę-prawdę-życie
skądś dokądś
byle poznane i uświadomione

każdy chodzi swoimi drogami
inne książki wybiera (muzykę i filmy)
świat obserwuje nawet jeśli ten sam
to ze swojego punktu widzenia

siebie wnosimy do dialogu
całym sobą (rodziną pokoleń)
z owymi granicami
pokaż mi swoje myślenie

pokaż objaw mi siebie
wskaż swoje fundamenty
bo jeśli ich nie masz
nasza dyskusja daremna

człowiek to ten kto zna siebie
przyszłość człowieka zależy od kultury
dumny był z tego Wojtyła polski Papież
człowiek jest drogą Kościoła Powszechnego

  (czwartek, 23 marca 2017, g. 16.02)

***

POLSKA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE


             /Londyn i Paryż się obronią/

państwo spełnia swoją rolę
zapewnia bezpieczeństwo
gdy dobrze funkcjonuje
jak mechanizm zegara

nakręcanego ręką zegarmistrza
a każdy ruch jest procedurą
przemyślaną spisaną w konstytucji
mądrością zbiorową pokoleń

my dumni Konstytucją 3 Maja
dzisiaj żyjemy w anarchii
prezydent konstytucję łamie
posłuszny tylko prezesowi partii

i rządem i jego premier/ką
wszystkim on kręci
jak marionetkami
Polska jest w niebezpieczeństwie

    (środa, 22 marca 2017, g. 17.42)

***

SENS


             /Księga Mądrości/

błoto bywa kochane i słodkie
zrujnowany dom nie zagryza
drzazg nie wbija pod paznokcie
bo sens najważniejszy

wypełniło się dokonało
gdy możesz powiedzieć przy śmierci
która przychodzi w każdej chwili
od daty urodzenia i chrztu

sens idzie dzisiaj ulicami Glasgow
po chrzest wnuka Benjamina
z brytyjskim paszportem
w asyście uroczystej rodzinnej

śledzimy online z owego błotka
przygotowania idą całą parą
w duszpasterskim lokalu braterskim
uniwersytetu of Glasgow

wujowie chrzczonego bratanka
na chwilę zdjęli koszulki klubowe
Arsenalu Londyn
rękawy podkasali

dla nich to ważny dzień życia
dla mnie wypełnienie
sens i misja w świecie i kosmosie
chrześcijańskiej rodziny

poprzedni wnuk Józio
ochrzcił się w wiejskim kościele
w sąsiedzkich Trawach
cały świat jest nasz i Boży

wiara sama się nie rodzi
ani nie chrzci ni znajduje
ale trzeba ją rozumem objąć
wyczesać myśleniem wystudiować

przyszłość człowieka idzie przez kulturę
z niebem ponad głowami
głowę trzeba otworzyć i serce
wszystko objąć nie wykluczając niczego

realizmem pełnym
ciszą kontemplacji
wszystko z dobra się bierze
a ze zła niewiele

    (niedziela, 19 marca 2017, g. 12.04)

***

MISJA


         /biało-szaro-czerwoni/

patriotyzm to nie polityka
nie partie te lub inne
to miłość która kieruje
nami osobami myślącymi

patriotyzm nie ma barw partyjnych
dom nasz ze starości szary
kolorowość rodów (rodzin)
osób w łańcuchu pokoleń

partie przemijają miłość trwa
tak jak u nas w annopolskim domu
u Matki Bożej w Ogrodzie
murillowską zwanej

przyszłość człowieka zależy od kultury
nie od partii koalicji i kadencji władzy
przemiennych jak życie i epoki
człowiek jest kimś więcej

ile nasz dom ich widział
epok partii tendencji
od 1910 roku
sprzed wolności nawet

wszystko tu przetrwa
Polska kontynenty kultura
jeśli szaleńcy nie zniszczą
nacjonalizmów i partii

    (sobota, 18 marca 2017, g. 11.11)

***

MĄDROŚĆ I POLITYKA


                   /wymiar głębi/

mądrość to nie polityka
to co istnieje
spotkane poznane uznane
w dialogu z kulturą

polityka zabija mądrość
komuś czemuś służy
trudno u nich o prawdę
rzeczy osób spraw jakie są

a wiara i rozum kontemplują
w pokoju serc rozumu duszy
całego człowieka istnienia
drogę-prawdy-życia

tam skarb twój gdzie serce twoje
rzadko stajemy się inni (całkiem)
pamięć i tożsamość
nas prowadzi

    (sobota, 18 marca 2017, g. 10.09)

***

SINE QUA NON


                 /dziesiątki samochodowe/

jeśli spotkałeś przeżyłeś
coś metafizycznego
to żyłeś
wypełniło się dokonało

a jeśli jeszcze spotkałeś
w naszym kulturowym kręgu
Jezusa z Nazaretu
i go zrozumiałeś

to zostałeś zbawiony
i ty o tym wiesz
jakie to proste
ech życie żyć

   (czwartek, 16 marca 2017, g. 10.26)

***

MODLITWA PORANNA


chleba naszego metafizycznego daj
pode mną krzesło i podłoga
przede mną dwa okna
małe - monitor kompa
duże (z krzyżem) - za nim dęby pamięci
stół stoi w tym miejscu
w którym stało biurko Andrzeja Króla

niech przyjdzie już ta chwila
moment metafizycznego otwarcia
i dostawy
cóż jest tą metafizyką
opowiem

spotkanie dwóch światów
które stają się jedno
jedną chwilą i zapisywaniem
połączeniem jądrowo-atomowym
które wyzwala (eksplozja a rebours)
bezpieczne dla każdego
i świata całego

metafizyczne gdy przychodzi
jest niedyskursywne
jest i tyle
zapiszesz albo nie
i będziesz się męczył
co do mnie należy zapisuję

    (czwartek, 16 marca 2017, g. 8.54)

***

METAFIZYKA CODZIENNA


                  /nasze teraz i metafizyka/

chleba naszego powszedniego
dostajemy bobyśmy wymarli
ale nie tylko
bardzo lubię sporty w telewizji

lubię jeść pić spać
zbliżenia fizyczne
dostępne w małżeństwie
i coraz bardziej metafizyczne

bo taka metafizyka
zaświatem powszechnie nazywana
potrafi wyjrzeć zza węgła każdego
odwrócisz gdzieś głowę a ona tam jest

to nieprawda że tylko w kościele/łach
oczy i serca na nią ci otwierają
ona nie zależy od tego i owego
spotkać cię może jak chleb (kęs i kromka)

    (środa, 15 marca 2017, g. 20.59)

*** 

A MOŻE JEDNAK


                 /Krystynie Ołdak/

może od ligi mistrzów
nie zależą losy świata
ani sens mojego życia
i od wyników wyborów w Holandii

a może jednak
bo gdyby się liczyła tylko modlitwa
to klęczałbym bez ruchu (i myśli)
klęczelibyśmy wszyscy obok siebie

a wiary bez myślenia nie ma
jest zabobonem lub zaprzaństwem
istocie człowieka i konstytucji
bez rozumu nas nie ma

więc może jednak
każda chwila jest ważna
i każdy po coś jest inny
i liga mistrzów i wybory w Holandii

swój czas już przeżyłem
i najważniejsze sprawy jego (nasze)
wolność godność osoby (i Wałęsę)
i to co przyniósł duch czasu (mojego)

nauczanie Wojtyły o człowieku
Bogu Miłosierdziu sensie i istocie
wiarę i rozum encyklikalnie połączone
choć jeszcze nie dotarły do parafii i diecezji

    (środa, 15 marca 2017, g. 18.01)

***

WYIMAGINOWANI


                     /nie wiedzą kim są/

w wyimaginowanym więcej mniej
świecie żyjemy
Polską jeszcze w UE
kapitał społeczny i ludzki tutaj nic nie znaczy
nie to o czym myślał papież i założyciele

parę myśli ugryzło mnie w zwoje
przebiegło wzdłuż wszerz
niczym ondulacja u fryzjera
muszę je z radością zapisać
radość płynie z pisania (nie z życia tutaj)

wyimaginowane spotkania
wyimaginowani słuchacze rozmówcy
wyimaginowani czytelnicy
wyimaginowany świat nie-dialogu

jeśli nie ze świadkami naocznymi
to z kim
jeśli nie ze mną wśród
piszącym o Norwidzie Prusie
Solidarności wolności godności

dlaczego osobę wywyższam tak
na piedestał postawiłem jak sobór
całą osobową drogą-prawdą-życiem
nie dowiedzą się uczniowie mili
szkół gimnazjalnych i liceów
co nie ich winą lecz nauczycieli

przyszłość człowieka zależy od kultury
z tym się nie dyskutuje
wszak pochodzi od Papieża Polaka świętego
odrzuca się neguje mnie
jego wyznawcę i katechetę (głosiciela)

nie wyprę się swojej misji
nie wymyśliłem jej dostałem
czasem i miejscem życia
nie mogłem nie wytęsknić osoby wolnej
żyjąc w niegodnym narzuconym peerelu
przywalony pseudo monumentem państwowym
państwa monolitu totalitarnego anty-opoką

młodzi dzisiaj szukają mogą znaleźć co innego
wszak świat i myśl ludzka nie jest ruchadełkiem
na wole i bezwole polityków
stateczności która przeczy wszystkiemu co żywe

niestety
wyimaginowani jesteśmy bez dialogu
sztuczni obcy kulturze i światu wolnemu
w czym niestety partycypują dzisiaj szkoły
o gminach a zwłaszcza parafiach - szkoda słów
skąd mają znać coś więcej
skoro nie czytają

     (środa, 15 marca 2017, g. 16.27)

***

CZARODZIEJE


                   /Via Veritas Vita/

wróciłem z magicznego miejsca
z fabryki przyszłości Wołomina
Strachówki i okolic

przyszłość człowieka zależy od kultury
powiedział papież narodom w Paryżu
Papież-Polak mówił stojąc przed UNESCO

dzisiaj było spotkanie kultury
kulturalnych Polaków powiatowo-gminnych
w jakieś wspólnoty wkorzenionych

spotkania z książką regionalną
kiermasz targi
Wołomin 2017

książek o naszym regionie
napisanych przez lokalnych autorów
historycznych beletrystycznych

poezji i sztuki
ja w ciągłości Polski i rodziny
od Prusa do dzisiaj

czarodzieje potrafią przemieniać
rzeczywistość burą w złotą
ani słowem nie mówiąc o polityce

ale o tym co jest
drogą-prawdą-życiem naszym swoim
piękno na to jest i prawda i dobro

co trwa przetrwa (nawet) czarodziejów
bo ma zachwycać do pracy
praca by się zmartwychwstało

ciekawy jestem co czuliście na sali
co teraz czujecie myślicie
jak długo wasza radość żyje
ja jeszcze jestem szczęśliwy

    (niedziela, 12 marca 2017, g. 17.16)

***

KULTURA I POLITYKI


             /zawsze za mali/

kultura jest wszystkich
polityka niektórych
kultura jest
politykę deklarujesz

przyszłość człowieka zależy od kultury
żaden polityk nie ma takiej władzy
w kulturze żyje człowiek (wolny)
w polityce polityk (zawsze nią opętany)

polityk jest silny swymi wyborcami
w krajach demokratycznych
najbardziej pragnie wyznawców
na nich jak na opoce buduje

polityka wybiera sobie z kultury
co jej akurat podpasuje
i takich wybiórczych ludzi
wiara i rozum człowieka płacze

    (środa, 8 marca 2017, g. 10.38)

***

GNIEW POLSKI 2017


               /spisuję czyny i rozmowy/

nie mam słów adekwatnych
by wyrazić to co we mnie się dzieje
w dniach tych
przypadkiem Saryusza nazwanych

policzkowanie homo sapiens w nas
szarganie honorem narodowym
wiarą i rozumem czyli prawdą
i kontemplowaniem

dzieci żołnierze z Afryki
przyszły mi do głowy
jeden z najtragiczniejszych procesów
deformowania człowieka

porywają ich bandy żołnierzy wyklętych
i aby sobie przysposobić na wieki
każą im wykonać wyrok na rodzicach
rodzeństwie albo na sąsiadach

potem już im są poddani
nie mają dokąd uciec
tak samo Polacy zwolennicy PiS
muszą nakłamać o Saryuszu do cna

pragnienia prezesa im Bogiem
ołtarzem samozatracenia (woli i rozumu)
przy milczącym kepiskopacie
zaprzedanym komuś czemuś

     (wtorek, 7 marca 2017, g. 10.22)

***

LEKCJA POLSKIEGO


        /kultura i przyszłość człowieka/

w XXI wieku świata
naszego świata naszej Europy
musimy przerobić (do tyłu)
wiele lekcji myślenia
które nam nie były dane w PRL

o kulturze większej niż narodowa
bo narodowa bez uniwersalnej
jest czym
bez dialogu

czyż nasi studenci nie jeździli
do Bolonii Padwy Paryża
nie pielgrzymowali(śmy)
do Santiago i Canterbury

do Kartaginy Lourdes Taize
Rzymu Świętej Ziemi Lisieux
cóż byśmy byli za Polską
bez kultury świata i Europy

dzisiaj PiS idzie pod prąd dziejów
sam sobie sterem żeglarzem
byle z Żoliborzem płynął
był sobie pięknym kiedyś brzeg

po rozbiorach prawo scaliliśmy
z kilku stolic zrobiliśmy jedną
ruską katedrę zburzyliśmy
Cud pod Ossowem ogłosiliśmy

wolność płyciutko w nas płynie
jeszcze mniej wiara i rozum osoby
ani sobór ani unie i oenzety
u nas się jeszcze nie przyjęły

    (niedziela, 5 marca 2017, g. 12.11)

***

WYKOŃCZENIE


           /pożegnanie z kim czym/

jakie to miłe
że z nikim nie muszę się kłócić
o partie politykę i władzę
nawet w samorządzie

że zdążyłem miłość wyznać
do Annopola Strachówki
Polski i Kościoła
żona i dzieci to inna kategoria

że nigdzie nie muszę się wpraszać
lecz jeśli kto zaprosi opowiem
o drodze-prawdzie-życiu
które jedno było w ciągłości

o myśli ludzkiej XX wieku
Karcie Praw Godności Osoby
o soborze i solidarności
z Wałęsą i wszelkim człowiekiem

o Prusie Głowackim i prababci
Bożym Narodzeniu w Puławach 1856
o ideałach które ich prowadziły
i aż do nas przeszły (u MBA)

    (sobota, 4 czerwca 2017, g. 19.07)

***

W BŁOCIE DZIEJÓW


               /w błocie dziejów/

pomazał Jezus oczy błotem
współczesnym swoim i przejrzeli
my w błocie mieszkamy

wartość tego miejsca
domu w Ogrodzie u MBA
to wartość długiej już opowieści

o miłości niestandardowej
do Annopola i Strachówki
Polski i Kościoła

opowieść sięga Kilińskiego
Prusa Placówki Katynia
Ziemi Świętej kongresu w Kartaginie

Papieża Polaka i Taize
Solidarności stanu wojennego
Katechezy broniącej prawdy

wolności odzyskanej godności Polaka
osoby ludzkiej kultury i obywatela
po Rzeczpospolitą Norwidowską

szkoła z klasą pierwsza tutaj była
na wszystkie okoliczne powiaty
Brązowy Krzyż Zasługi żona wysłużyła

tu Polska jest i Kościół
zwykłych grzesznych ludzi
nie spoza ziemi świątobliwych

     (sobota, 4 marca 2017, g. 8.29)

***

MOJA METAFIZYKA


       /w obronie praw i godności/

to to co jest
jak to rozumiem
dogłębnie najdalej
co moim życiem kieruje
rządzi włada
nie partia jakaś
nie to co mówi polityk
ksiądz lub biskup
wiara i rozum tam prowadzą
unoszą
do kontemplowania prawdy

   (piątek, 3 marca 2017, g. 11.59)

***

GORYCZ


         /rody i rodziny polskie/

usiadłbym wysłuchał
napatrzył by się spotkać
po papiesku (Lisia Góra)
z fenomenologią i metafizyką
w pałacu w Chrzęsnym

szukał nadal obecności większej
z pomocą Norwida
w naszym życiu kulturze języku
jak lat już siedemnaście plus

ale jakbym się tam mijał z tymi
którzy mnie wygnali z kraju tego
ze wspólnoty tak zwanej lokalnej
wójta proboszcza nauczycieli
mieszkańców bez otwarcia na dialog

przecież oni wszyscy wiedzą
że jestem ich mieszkańcem
i parafianinem
solidarnościowcem z 3 Maja 1981

że byłem wójtem katechetą
że uczyłem 20 lat w tej szkole
odkrywaliśmy przecież razem
Rzeczpospolitą Norwidowską
rzecz wspólną i niepospolitą

ale oni biedni bo coś się zmieniło
nowej książki nie czytali i nie znają
Miłości do Annopola Strachówki
Polski i Kościoła

audycji w Radio dla Ciebie
Rody i Rodziny Mazowsza
pod wpływem przyjaźni z Prusem
nie słyszeli
i na stronę www tam nie zajrzą
ich pytajcie dlaczego

gdybym poszedł do Pałacu
nie byłbym duchem i straszył obecnych
jeszcze nie hologramem
na ekranie lub w powietrzu
ale jeszcze sobą niby żywym
nie zrobię im i sobie tego

bo co
byłbym słuchał potakiwał głową
dwa zdania z kimś wymienił
a potem przepadł jakby w czeluść
w inną rzeczywistość osobową
mojej drogi-prawdy-życia
bo jestem dla nich niewygodny

więc dziękuję w domu posiedzę
ponad stuletnim
w Sanktuarium MBA
i w Internecie
cisza też ma wiele do powiedzenia
o obecności większej

nie chcę takiej (ich) Polski
i takich wspólnot lokalnych
gmin parafii dekanatów diecezji
bez DIALOGU

bez troski/miłości dla pamięci
i tożsamości ciągłości jedności
szczerości nawet nie chrześcijańskiej
ale zwykłej obywatelskiej
godności honoru zwyczajnie ludzkiego

nie chcę tego tylko dla siebie
dla mojej rodziny ale i dla Was
kochani Rodacy Polacy wierzący i nie
w co wierzycie nie wiem
nie (od-po-)znam was
bez dialogu

    (czwartek, 2 marca 2017, g. 15.44)

***

URAZ


     /kończę się gdzie możność moja/

mam uraz
nabawiono mnie urazu
zabawiono się mną człowiekiem
za nic mając moją drogę-prawdę-życie

czekałem aż dotąd
bezwstydnie cytując Poetę
czekałem dopóty
aż pękło serce jak organ zepsuty

któż wie co będzie z grobem moim
przecież proboszcz wota przestawia
aby ukryć pamięć i tożsamość
przed wami o mnie

samorząd z nim nie zadrze
biskup i kuria za nim stoją
po co narażać mają się nauczyciele
grzecznie bye bye więc mówię

spotkajmy się w niebie
ja już po tej stronie wyklęty (przez was)
jestem samą pamięcią i tożsamością
jeśliby ktoś mnie szukał

     (czwartek, 2 marca 2017, g. 9.23)

***

KOREKTA


potrzeba doczekać
aż ludzie nam dorosną kochani
Polacy Rodacy Katolicy
że trzeba nauczyć się myślenia
na miarę własnej osoby i odpowiedzialności

bo nauczeni byli/śmy
w każde słowo księdza wierzyć
a tu się okazało
że bywają niedouczeni
nieuwspółcześnieni
za to bywają pedofilami

    (środa, 1 marca 2017, g. 20.01)

***

ZASTĘPSTWO PROCESOWE


              /wiara rozum Konstytucja/

w procesie zmian niedobrych
uciekających od rozumienia człowieka
rozumienia kultury Kościoła i Boga
kto wystąpi w obronie (myślenia)

poznacie prawdę prawda was wyzwoli
gdzie prawda jeszcze mieszka z nami
człowiek to ten kto zna siebie
przyszłość człowieka zależy od kultury

osoba i jej godność były na soborze
we wspólnocie wiary i rozumu
świata całego jak miłosierdzie
były jego podstawową płaszczyzną

w obronie prawdy osoby myślenia
wystąpią prawnicy Iustitia
kryzys sądownictwa konstytucyjnego
a rozproszona kontrola zgodności
prawa z Konstytucją Rzeczypospolitej

kepiskopat śpi sprzyjając upiorom
zastąpili rozum i wiarę miesięcznicami

manifestacji w Warszawie i na Wawelu
w procesie kultury człowieka na ziemi
nie wolno milczeć myślącym osobom
bo od tego zależy nasza przyszłość

     (wtorek, 28 lutego 2017, g. 9.35)

***

NORWID I MY2 (dlaczego)


         /Pracownia Słownika Języka CN/

zaraz dwa wieki miną
od twojego urodzenia
na naszej ziemi

dlaczego tyle myśli wspólnych
mamy jak mieliśmy
o człowieku świecie Bogu

we wspólnocie żyjemy
ponad czasem
przyjmując te same dary

dar zamieszkiwania tutaj
dar języka kultury wiary i rozumu
kontemplujących prawdę

drzewa uciekają w głąb lasu
przed jadącymi za szybko
cisza dopowiada stale

twoja przeszłość to wczoraj
jest i dziś i te dziś dalej
człowiek to ten kto zna siebie

    (wtorek, 28 lutego 2017, g. 9.11)

***

NIE TAKA AŻ TAJEMNICA


              /tego się doświadcza/

mój świat nie jest bezosobowy
o kurczę
mój świat jest osobowy jakoś
to brzmi tajemniczo
a nie powinno

każdy jakąś drogą-prawdą-życiem
doświadcza tego lub innego
lub inaczej
ale

mój świat nie jest bezosobowy
ani w dni słoneczne (co łatwe)
ani nawet w pochmurne
i pluchy

jak doświadcza się tego
tej osobowej tajemnicy
samym czuciem chyba się nie da
rozum jest w wielkiej potrzebie

my bez jego użycia
w jeszcze większej
bo tylko wiarą i rozumem
prawdę (tę) kontemplujemy

jest bo było
w moim życiu empirycznym
Był Jest i Będzie w teologii
przyszłość człowieka zależy od kultury

    (poniedziałek, 27 lutego 2017, g. 14.27)

***


LOS SENS I ŚMIERĆ


      /sam tego nie wymyśliłem/

mogłem napisać inaczej
los sens istota i koniec po prostu
ale inaczej by myśl prowadziło
nie tyle moją co czytelnika

śmierć nie jest bowiem istotą
tylko zwykłym ludzkim końcem
biologicznego działania
bo nie w kulturze osoby

każdy ma jakiś los i sens
musi go dobrze odczytać
człowiek to ten kto zna siebie
wymyślili Grecy a papież powtórzył

mój los moje przeznaczenie
wykonałem zrozumiałem pod koniec
Polska i Kościół zadania postawiły
potem wypluły odrzuciły

Solidarność i katecheza młodzieży i dzieci
przez samorząd i kulturę prowadziły
a potem już nie
czekam na śmierć w pokoju

nikt nie żyje i nie umiera dla siebie
niczego nie ma w izolacji bez dialogu
droga-prawda-życie są jednością
od początku do końca (i) na miarę

kulturoznawstwo i psychologia
ciało uduchowione i odwrotnie
fenomenologia i metafizyka
wiara i rozum prawdę kontemplują

kiedy ktoś spyta znienacka (z daleka)
co robisz prostą mam odpowiedź
czekam swoje wykonałem
innego zadania nie dostałem

    (poniedziałek, 27 lutego 2017, g. 11.25)

***

WERYFIKACJA


              /dyktatura fałszu/

synu córko siostro bracie
rozmawiajmy póki jeszcze można
co nas łączy co dzieli
w polskiej politycznej rzeczywistości

czy wierzycie mi jeszcze
gdy powtarzam
nie ma wolności bez prawdy
prawdy bez dialogu

jeśli dialog ucichnie (nie będzie)
diabeł nie musi w ornat się ubierać
bez ornatu może służyć
sobie i swemu królestwu

    (niedziela, 26 lutego 2017, g. 7.58)

***

WROGIE PAŃSTWO


            /nauka o państwie/

żeby złagodzić od początku
zachęcić mimo wszystko
do lektury inaczej myślących
podam rejestr zastępczy

nieprzyjazne niechętne
gdzie indziej prowadzące
inne cele motywy ideały
ich nakręcają (wrogie czy przyjazne)

fakty ostatecznie zdecydują
kto z nas bliżej był prawdy
może chmura prawdopodobieństwa
jedynie obecnej cywilizacji

ja stały mam cel idealny
odpowiednie dać słowo
całej rzeczywistości
mojej drogi-prawdy-życia

moje cele oscylowały wokół ideałów
człowieka-osoby-świata-Boga-Osobowego
ich poznawałem poznałem
ich szukałem znalazłem

dlatego łączę dywizem
i żeby się w wersie zmieściły
wskazując powiązania
ale nie aż teologię

we wszystkim stałem się obcy
mojemu państwu (polskiemu)
a to znaczy że także kościołowi w nim 2017
któremu ważniejszy jest sojusz z tronem niż osoba

to jeden z najbardziej niszczących
mechanizmów obecnej Polski
od 1050 lat z nazwy chrześcijańskiej
chrześcijańska może być osoba i kultura

na Wyszyńskim wychowany
z Glempem pokój czyniący
na pielgrzymkach i encyklikach wojtyłowych
dzisiaj słyszę że nie ich nie Polski

(ale) nie państwo nie polityka
toksyczne sojusze tworzący
przyszłość człowieka zależy od kultury
kultura od osoby wolnej i dialogu

przemilczają mnie w swoich enklawach
w parafii dekanacie gminie i diecezji
które współtworzyłem (było mi dane)
drogą-prawdą-życiem

można nazwać niechęcią i nieżyczliwością
że im ze mną nie po drodze
inne drogi inne cele mamy
oni definiują się dzisiaj przez sojusze

a ja wolności pragnąłem z solidarnością
osoby godności Polaka człowieka
wierzyłem i wierzę że wiara i rozum
mogą kontemplować prawdę

gimnazjum w samorządnej gminie likwidują
muzeum techniki likwidują w Warszawie
naszą pamięć o Katyniu w którym zginął
jego twórca wygaszają bo był bratem babci

szukajcie a znajdziecie swoje fakty
czy państwo jest wam przyjazne czy wrogie
czy jego ideały was gaszą czy współtworzą
ideał człowieka-osoby świata Boga

     (niedziela, 26 lutego 2017, g. 6.55)

***

CAŁOŚĆ W JEDNOŚCI


abyśmy byli jedno
ktoś to już powiedział
czy może być w rodzinie
coś piękniejszego

więc może się ktoś zdziwi
może się zdziwicie
ale wszyscy byliście w tej mszy
u Matki Bożej Annopolskiej

i wy nieobecni ciałem
i ci którzy już pomarli
dziadowie prababcie
na cmentarzach w Warszawie
w Legionowie Jadowie Mikołajewie
i dalej aż po Hartford w Connecticut

jak można inaczej
nie można być we mszy rozdzielonym
jest się całością albo nie jest wcale
a msza to nie rubryki
ale Jezus z Nazaretu ze swoim przesłaniem

potrzebny tylko stół byle jaki
by usiąść dookoła
w grupie szukających (wspólnocie)
otwartych na wszystko
co było co jest i co się wydarzy

    (sobota, 25 lutego 2017, g. 13.03)

***

PRZEROBIĆ ROZUMEM4 (tę mszę)


nasz świat jest racjonalny (rozumny)
nie ręczę za świat słoni i mrówek
droga-prawda-życie moim absolutem
cóż mnie obchodzi co jest poza nimi
dla mnie niczego tam nie ma
tam jest nicość a tutaj jest wszystko

okolicznością niebywałą
jest Sanktuarium Annopolskie
co uświadomiło mi i wszystkim
dzięczynienie po Komunii Świętej

sięgnij po książkę głos wewnętrzny
podpowiedział mi z miłością
chodziło o modlitwę dla Marii z 1896
na imieniny 8 września
Marii Jackowskiej z męża Królowej
od Oktawii Głowackiej żony Prusa

"Z Panem Jezusem niech cię krzyż złączy
Bo krzyż to godło miłości
Dla każdej duszy z niego się sączy
Najczystsze źródło świętości

Krzyż cię nie zwiedzie krzyż nie omami
Bo krzyż prowadzi do Pana
A będziesz świętą lecz w każdej chwili
Bądź z Panem ukrzyżowana

I nigdy sama nigdy z twej woli
Nie zstępuj z krzyża twojego
Lecz gdy na krzyżu bardzo zaboli
Myśl kto cię przybił do niego

Oczekuj w świętej serca cichości
Aż przyjdzie twój oblubieniec
On ci zamieni krzyż na radości
A ciernie na rajski wieniec"

nie sięgnąłbym nie przeczytał
gdyby na stole domowym
przeistoczonym na ołtarz
nie stały relikwie założyciela
wspólnoty Krwi Chrystusa

i - prawdopodobne plus - słowa Marii
Królowej z domu Jackowskiej
że dąży do doskonałości
za pomocą kształcenia się
w przyszłości chce zostać zakonnicą
a właściwie siostrą miłosierdzia
zapisała w dzienniczku 1-11-1900

niech będzie co chce
a świętą dziewicą być muszę
dopisała na Jasnej Górze na rozeznaniu
drogi swego życia 30-11-1902
szczęśliwą była trzy dni bez zegara
spowiedź odbyła z całego życia
Prusowie byli na jej ślubie z Andrzejem

skoro przytoczyłem modlitwę od cioci Głowasi
to i inną dla tej samej Marii od siostry Emilii
czyli mojej babci w czas wojenny przesłaną
z Warszawy do Annopola 31-3-1942

"O mój Ojcze, o mój Boże -
Kto Ci ufa  pocieszony
Twoja dobroć wszystko może
Smutek w radość przemieniona
Czego płakać lub narzekać
Czego dręczyć serce troską
Z wiarą łaski z nieba czekać
Cóż silniejsze nad MOC BOSKĄ
Moja wola z Twoją zgodna
Czy dusz rozkosz czy dusz męki.
Czy mi smutno czy radosno
Wszystko dziełem Twojej ręki
Wstrzymaj Boże łzy pamięci
Uśmierz boleść mojej duszy
Niech się wola Twoja święci
Niech pokora niebo wzruszy AMEN"

ja tylko łączę w całość
co wiem i rozum nakazuje (podpowiada)
człowiek to ten kto zna siebie
Bóg daje z pokolenia na pokolenie siebie
każda rodzina może poznać dotknąć
wiara jest sprawą człowieka myślącego
nie przede wszystkim kościoła (lokalnego)
człowiek (taki) jest drogą Kościoła
Powszechnego jak ludzkość i wszechświat

przypowieść powszechną u Kapaonów
życie pisze
jeden Józef Kapaon leży w grobie
na cmentarzu ewangelickim przy żonie
drugi chronologicznie Józef Kapaon
siedzi tu i pisze
trzeci Józef Kapaon przebywa aktualnie
wśród buddystów w Tajlandii (z rodzicami)

    (sobota, 25 lutego 2017, g. 13.15)

***

RELACJA3 (wotywna wikipedia)


         /z ogólno dostępnych stron/

wotywa msza wotywna
w Kościele katolickim
jest to msza odprawiana
w czyjejś jakiejś intencji
nie według formularza
przypisanego na dany dzień
lecz według formularza
odpowiadającego wspólnocie (komuś)
pobożności wiernych
lub szczególnej okazji

dar wotywny wota dziękczynne
dar składany w podzięce
za wysłuchanie modlitwy
w kościołach i miejscach pielgrzymek
wota to przedmioty wiążące się z
określoną intencją modlitwy
lub jej wysłuchaniem
bywają kule inwalidzkie jak i różańce
modele statków odlewy części ciała...

w naszym kościele w Strachówce
Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej
jest wotywny i medale pamiątkowe
i trzy tomowe wydanie
życia i twórczości Cypriana Norwida
za czas Wolności i Solidarności
za godność odzyskaną
o którą żarliwie się modlił
i błogosławił naszym działoniom
pamiętny proboszcz Iwanicki
i za Rzeczpospolitą Norwidowską
z błogosławieństwem papieża
tego który stoi przed kościołem

tabliczka wotywna
od łacińskiego votum –
czyli przyrzeczona ofiara albo dar
ślubowanie obietnica i dzięczynienie
– tabliczka ofiarowana w związku
ze złożonymi ślubami
albo w podzięce za wysłuchanie modlitwy
składana w kościołach
miejscach pielgrzymek
lub w miejscu samego wydarzenia
umieszczano na niej tekst
postacie świętych lub scenę zdarzenia

wotum w sensie szerszym
oznacza wszelki ślubowany dar –
symboliczne wyobrażenie lub inny przedmiot
ofiarowany w określonej intencji
albo jako dowód wdzięczności
w miejscu (sanktuarium)
gdzie zwrócono się w potrzebie
pojawia się w końcu XVI i początkach XVII w
jako przejaw ludowej pobożności

w Instrumentum laboris Synodu Biskupów
Rzym Roma locut 2008 nr 38 czytamy
dzisiejszy świat wymaga osobowości
kontemplatywnych czujnych krytycznych
i bardzo odważnych bo
wymaga on niekiedy nowych
i nieznanych dotąd wyborów.
będzie wymagał szczególnych interwencji
które nie wypływają z przyzwyczajenia
czy obiegowych opinii (pobożności tradycji)
lecz ze słuchania Słowa Pańskiego
i tajemniczego dostrzegania Ducha Świętego
w sercu i dziejach człowieka myślącego

dzieło Chrystusa może trwać w świecie
dzięki posłudze Ducha Świętego
Duch Święty duch Boga prawdziwego
jest zasadą życia prawdy i miłości
drogi-prawdy-życia całości w jedności

ci którzy żyją według Ducha
dążą do tego czego chce Duch
ci których prowadzi Duch Boży
są synami Boga
postępujcie według Ducha bo
życie duchowe jest istotowo życiem Nim
gdyż On w swej Boskiej płodności
budzi do miłości Boga i człowieka
pozwala jednocześnie przezwyciężyć zło
gdyż pierwszą posługą Ducha
jest uświadomienie grzechu
grzechem jest brak myślenia w wierze
nie ma wiary bez myślenia
On zaś gdy przyjdzie
przekona świat o grzechu
Duch Święty zasadniczo przeciwstawia się
duchowi „tego świata”
który trwa w synach buntu
myśmy nie otrzymali ducha świata
lecz Ducha który jest z Boga
dla poznania darów Bożych
a cały świat leży w mocy Złego
Duch Święty poprzez posługę cnoty wiary
rozświetla od wewnątrz prawdę podobieństwa
czy też niepodobieństwa do Boga
i życia w Jego przestrzeni
oraz pozwala demaskować pułapki Niegodziwca
to Duch Święty zasadniczo potęguje miłość
miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego który został nam dany
uświadamia nam
że ona pracuje w życiu poprzez cierpliwość
i łaskawość i umiłowanie prawdy

   (sobota, 25 lutego 2017, g. 13.37)

***

RELACJA2 (logiczna)


           /a oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka
              i dzięki słowu swojego świadectwa/

msza wotywna o rozumie (Duchu Mądrości)
dla mnie
dla innych o wierze i świętych
wiara i rozum nie mogą być rozdzielne

wśród okoliczności
najpierw wymienię wdzięczność
dla Marka Kamili Beaty Darka Uli
na koniec dla księdza Marcina
i ojca Kazimierza z Niepokalanowa

domy misyjne są otwarte
przyjmują ludzi z różnych kultur
tworzą klimat wzajemnego ubogacania
dialogu i życia wspólnotowego
jako znaku pojednania w Chrystusie...

aspektami centralnymi w duchowości
nie tylko Krwi Chrystusa są
praca z cierpiącymi
tworzenie wspólnot
celebrowanie Eucharystii
posługa przebaczenia i pojednania
osobistego wspólnotowego i społecznego

    (sobota, 25 lutego 2017, g. 11.43)

***

RELACJA1 (logiczna)


            /dobro i zło w systemie/

msza w domu
nie jest codziennym wydarzeniem
wszelkie dobro i zło
ma swoje okoliczności i skutki

jedyną winą naszą
jest (bywa) brak myślenia
wyciągania wniosków
konsekwentnie logicznych

zobacz dotknij posmakuj
metafizyka zaczyna się tutaj
od fenomenologii
relacji logicznej

dobro i zło
okoliczności skutki (zmiany)
zawsze są jakieś
grzechem jest brak myślenia

Marysia Olek Zosia tym razem
zostali wprowadzeni w ten krąg
wydarzenia w domu
zadane zostało im myślenie

obserwuj łącz
nie pomijaj niczego
żadnej obserwacji
także ciszy w tobie lub krzyku

   (sobota,  25 lutego 2017, g. 10.24)

***

DEZYDERAT2


       /zamach na myślenie/

aby każda partia
miała swój think tank
wystarczająco ambitny
by sięgnąć filozofii rzeczy

dobrego opisu fenomenologicznego
wyczerpującego na ile się da
i metafizyki jakiejś
w historii ludzkiej myśli

rozumiem polityków zabieganych
w ferworze wystąpień mało logicznych
ale za nimi powinien stać thinking
mądrych zdystansowanych ludzi

mądrych tym co ludzkie odwieczne
myśleniem nie polityką partyjną
każdej z nich bezwzględnie
czy to PO czy PiS czy PSL SLD itd

     (czwartek, 23 lutego 2017, g. 12.12)

***

NORWID I MY...


     /Kraków 2016 Chrzęsne 2017/

leży na stole w Annopolu
z dedykacją
z Waszymi imionami i pracą
a ja pytam dlaczego

nie tylko dlaczego aż tyle
i jak Wam dziękować
ale powraca pierwotne pytanie
dlaczego

z samych początków
Rzeczpospolitej Norwidowskiej
za co jemu (adekwatnie)
poecie wieszczowi

pamiętam miejsce pytania
na drodze koło Warmiaków
między Łochowem a Strachówką
myślę piszę tymi samymi słowami

poeci wzbogacają rozszerzająco
wielcy zasłużyli na pracownie
i profesorów Słownika Języka
na to zasłużył Cyprian Norwid

Norwid i my
wskazuje na niego
wielkim jest człowiek
skąd i dlaczego aż tak

młodzieńczy zachwyt rozumiem
brata babci sztuk studenta wiersza
w Krakowie 1911 króry się podpisał
Cyprian Kamil Gozdawa Jackowski

co odkryliśmy i czym zachwycili
przekazujemy nowym pokoleniom
w szkołach książkach Internecie
od Krakowa i Warszawy po Chrzęsne

prawd szukając stając wobec niej
jesteśmy wieczni (adekwatni)
oddech wstrzymujemy kontemplując
od zenitu Wszechdoskonałości dzieje

    (czwartek, 23 lutego 2017, g. 10.17)

***

NIEWIERNOŚĆ PiS-u


       /aby wszyscy stanowili jedno/

ci którzy gębę mają pełną
narodowych frazesów i ideologii
są niewierni strasznie historii naszej
niewierni pamięci i tożsamości

Polska nie od nich się zaczęła
ma już lat tysiąc plus 50
oni niewierni jej ciągłości
jedności nijak nie rozumieją

nie biorą jej ze mną tęczą zachwytu
za poetą wieszczem Norwidem
od zenitu wszechdoskonałości
dziejów jakie są bo były

niewierni dialogowi z nami
patriotami wszech-czasów
innego Lecha Wałęsę mają
inną Solidarność i Kapaona

inną Strachówkę inny Wołomin
innych szkół programy nauczania
inną wiarę i rozum (jeśli połączone)
inną prawdę innego człowieka

strasznie się z nimi obejdzie historia
zmiecie nadobnym za podobne
ślad po nich nie zostanie
fałszywego prawa i (nie)sprawiedliwości

   (poniedziałek, 20 lutego 2017, g. 10.14)

***

POMIDOR NARODOWY


        /fenomenologia i metafizyka bez-sensu/

gra dziecięca nowej władzy
która dorwała się do nas i wszystkiego
zamienia nazwy własne w narodowe
w ustrój piso-katolicko-narodowy

najlepiej  prześledzić tę chorobę
na przykładzie muzeum ciotecznego dziadka
brata babci z domu Jackowskiej
prosty opis dziejów pokaże

założył brat babci z inspiracji Bolesława Prusa
który był jego ojcem chrzestnym
byli zafascynowani rozwojem techniki
jak to pozytywiści (warszawscy)

mieli zasługi w propagowaniu wiedzy i kultury
chcieli ją siać u podstaw w narodzie (i tzw ludzie)
misja pokoleniowa błogosławiona wolnością 1918
w Wojsku Polskim miał Jackowski wielki zasługi

był idolem (wzorem) dla pokolenia mego ojca
wszyscy chcieli być jak on wyrosnąć na Polaków
Hitler i Stalin pokiereszował ich losy
zginął Jackowski w Katyniu z przyjaciółmi

ale zdążył jeszcze stamtąd napisać (1940)
że cieszy się że (jego) Muzeum przetrwało
dosłownie to brzmi jakże jestem wdzięczny Bogu
że cała moja rodzina żyje i że Muzeum ocalało

Andrzej Król mecenas z Annopola gmina Strachówka
syn niepiśmiennej chłopskiej wielodzietnej rodziny
zapisał 12 listopada 1939 - Ninka żona jego otrzymała
z Czerwonego Krzyża wiadomość że Kazio żyje

że przebywa w obozie Putivlskim jeńców obłast Kijów
stacja Tetkino
i prosi o interwencję władz Muzeum to jest
inżynierów Klarnera Drzewieckiego i Olędzkiego

stacja Tietkino jest na linii kolejowej Kijów-Charków
a miasto Putivl znane jest w historii rosyjskiej
jako dzielnica Igora i Słowa o pułku Igora z XII wieku
i mecenas z chłopskiej rodziny cytuje ten poemat

o wietrze wietrze czemu silnem swem wianiem
Chanowi w pomoc idą skrzydła twoje
czemu miotasz strzały na lube me woje
małoż ci jeszcze bujać po gór szczycie
i chwiać koraby na morza błękicie
czemu wesele rozwiałeś mi dawne
z wieżyc Putivla słychać Jarosławnę

rzuć to wszystko do władzy i ich wyborców
nazwę własną polskiej rzeczywistości
odrzucą ci z dodatkiem narodowy
nowi (narodowi) chrzciciele

Muzeum wojny nie przeżyło
odżyło w Pałacu Kultury i Nauki w 1955
ale o Katyniu mówić nie wolno było
w wolnej Polsce od 1989 już wolno

muzeum inżyniera Jackowskiego
dostało w nazwie swego twórcę
tablicę w hollu umieściło w 2005
tylko przez dyrektora i wiernych potomnych

Los Muzeum Techniki wydaje się przesądzony
w związku z przeciągającymi się negocjacjami
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie nowego Narodowego Muzeum Techniki

w roku 2016 po raz pierwszy od 60 lat
Muzeum Techniki i Przemysłu NOT
nie otrzymało wsparcia finansowego
co było przyrzeczone przy powierzeniu prowadzenia NOT

Opatrzności Boża
któraś czuwała nad losami narodu polskiego
czemu nas wybrałaś na płaczki i strażników
pamięci i tożsamości większej niż gminna

dzisiaj wszystko przechrzczą nowi chrzciciele
narodowy minister obrony
narodowy prezes partyjny
narodowa premier narodowego rządu
może zrobią nową narodową armię krajową

dom wariatów narodowy
albo narodowych wariatów
wszystko od pisu się zaczęło
i na pisie się kończy
patologicznie narodowym

    (poniedziałek, 20 lutego 2017, g. 9.47)

***

KOCHANI PISOWCY


          /osoba i czyn i odpowiedzialność/

jesteście wśród moich znajomych
i przyjaciół a także w rodzinie
każdy sam sobie partie wybiera
głos im swój oddaje (ale nie rozum)

nic komu do tego w demokracji
ale jednego nie wybaczę
życia bez dialogu
w zawziętości partyjnej (na głucho)

nie będę się o każdą ustawę kłócił
ale o podstawy świata-poglądu
koncepcję człowieka i Boga
wolności osoby godności

ja na was wojsk terytorialnych
nie stworzę ani nie wystawię
ja tylko własną wiarą i rozumem
chcę kochać i rozumieć   

    (niedziela, 19 lutego 2017, g. 10.32)

***

INACZEJ


     /moje Westerplatte/     

nie patrzę co zrobić
myślę co zrozumieć
gotowy odejść
na bok albo w sen

tyle się działo stało
co to wszystko znaczy
co chce nam powiedzieć
bo przecież nie tylko mnie

to moje zadanie
obowiązek moralny
egzystencjalny mus
fenomenologicznie
i metafizycznie zadany

żyć w prawdzie
nie może być tylko sloganem
jak je wypełniam ja ty
tylko prawda nas wyzwoli

   (piątek, 17 lutego 2017, g. 16.29)

***

AMATOR


    /notatki wersowane moje/

jestem amatorem
myślę piszę swoje
po swojemu notuję
moją rzeczywistość

nie miałem szans stać się zawodowcem
nikt mnie o nic nie pytał
nie zwracał uwagi
nie rozmawia

może i dobrze
bo bym się zacukał
pod ostrzałem krytyki
pozostanę amatorem

    (piątek, 17 lutego 2017, g. 10.20)

***

RZECZYWISTOŚĆ


         /rzeczywistość (osobowa)/

rzeczywistość woła daje znaki
ci którzy widzą słyszą
dają się prowadzić jej
na miarę zrozumienia

pojechałem do Legionowa
bo na zaproszeniu było
znaczy na plakacie
rozmowa o samorządności

jestem samorządem
rzeczywistość mną włada
jej głosy obrazy znaki
na miarę mojego rozumienia

zobaczyłem nowoczesność
z rozmachem
piękną godną własną integralną
w świecie współczesnym na amen

z tego miasta wyszedłem
spośród tamtych ludzi
stan wojenny zrobił mnie tam katechetą
czuję tam podziw i ciągłość

warto było jechać rozmyślając
piękno zobaczyć mądrych ludzi słuchać
o gminnych gimnazjach powiedzieć
o katedrach naszej rzeczywistości

rzeczywistość zawsze jest nasza
większa mniejsza na miarę osoby
w miarę pytań poszukiwań się rozszerza
nie uwodzi jej imieniem jest miłość

    (piątek, 17 lutego 2017, g. 11.01)

***

TYLKO


         /przeszczepy z nieba/

tylko nakaz moralny
jest w stanie dziś mnie zmusić
do działania
i wyciąga z domowych pieleszy

nic ponad
żadne względy towarzyskie
zwyczajowe
i tym podobne

wspominać 13 grudnia w Siedlcach
skoro Strachówka nie chciała
w Legionowie
rozmawiać o samorządzie

w klubach obywatelskich
budować nadzieję
na spotkania i dialog
i w Internecie

    (czwartek, 16 lutego 2017, g. 15.20)

***

IDEALIZM


      /pokolenie solidarności i samorządu/

praeterit figura huius mundi
za dni i nocy naszych też
wyszliśmy z kraju niewoli
my idealiści
wolności osoby godności
solidarności samorządności
wiary i rozumu kontemplujących prawdę
wspólnoty i stowarzyszeń

nadszedł czas wyrachowania
partyjności
przemocy władzy innej
także w kościele
sojuszu tronu z ołtarzem
inaczej się dzieje dzieją

czas negowania panuje
naszych ideałów idealistów
szargają naszym imieniem dobrym
wpisanym w polską historię na wieki
przezywa prezes partii i inni
Sasin dał oblicze fatalne
śmierci naszym wspólnotom
Polaków z godnością samorządowych
katedry gimnazjalne gmin wiejskich
likwidują wraz z wolnym myśleniem
Polaka Europejczyka

     (czwartek, 16 lutego 2017, g. 14.55)

***

PRZEISTOCZENIE I KONSUBSTANCJACJA


                        /jak to jest/   

transfiguracja jest z naszego świata
w elektronice to coś tam coś tam
w teologii przemienienie Jezusa
coś tam u mistrzów duchowych

przeistoczenie
to jeszcze coś innego
w Eucharystii wielka chwila
tajemnicza jak transsubstancjacja

kołaczą się nam w głowach
dalekie echa katechizmowego nauczania
ale czasem nami coś kołacze
puk puk historia i tożsamość

co powie o mnie Polska
może nawet gmina parafia diecezja
nie będę ciągle ja o nich
mówił pisał publikował

   (środa, 15 lutego 2017, g. 11.36)

***

KŁOPOT Z TYTUŁEM


       /pożyczka z red. Łosia/

nie wiem jak to nazwać
z istotą sobie poradzę
po prostu opiszę jak było
będę kontemplował

mogło mnie tam nie być
jak w tysiącu miejsc innych
wykładów książek prelekcji
nic by się światu nie stało

ale mnie ale nam rodzinnie
a przez nas wspólnotom
mieszkalnym dziejowym kościelnym
bo człowiek to ten kto zna siebie

bez człowieka nie ma szkół i bibliotek
nie ma gmin parafii diecezji
nie ma kultury pamieci tożsamości
największego obrazu i pododobieństwa

nie byłoby polskiej drogi wolności
Polski by nie było i Kościoła tutaj
branych tęczą zachwytu od zenitu
nie mieliby kogo czego przemilczać

na Ochocie mając Radzymin za sobą
wokół jeszcze starszych ode mnie
przede mną był ekran starych zdjęć
i prelegent z mikrofonem Ochorowicza

na zdjęciach babcię zobaczyłem
tę na którą w Muzeum Prusa w Nałęczowie
Łazarz syn zakrzyknął ciocia Marysia (siostra)
takie w nas idzie podobieństwo na wieki

a jeszcze potem siódemka Jackowskich
z których Stanisław rzeźbiarz wyróżniony
został portretem i zdjęciami swoich rzeźb
które (jak i Prus) tworzą tożsamość Warszawy

mogłem tam nie być
nic by się nie stało
Warszawa może nie być Warszawą
Strachówką Strachówką

    (środa, 16 lutego 2017, g. 9.24)

***

PODZIW 

        /człowiek formuje się człowiekiem/

coraz większy podziw mnie ogarnia
a staję się przecież starszy i starszy
z tego co mi się objawia
w rodzinnych dziejach ukryte
od Adama i Ewy

i dzisiaj mnie wyciąga z domu
co ostatnio jest ewenementem
to co chce mi na ucho mówić
coś do serca rozumu i duszy
przez Igora Strojeckiego

przez zaproszenie od Joli
do Wołomińskiej Fabryczki
bo po to jest piękno
bo po to jest prawda
bo po to jest Dobra Nowina

którą czytali także nasi przodkowie
i jak umieli przekazali
od Instytutu Wychowania Panien
w Puławach poczynając (dla mnie)
przez prababci dom i jej dzieci

przez ludzi tamtej epoki
dziejów naszych
polskich i kulturę świata
placówki dumy i polskości
osoby świadomej także w Wiśle

czemu mnie nie zapraszają szkoły
czemu z zawiści i kompleksów
dziedzicznych po peerelu
nawet w kościele naszym przekazywanych
a człowiek to ten kto zna siebie

bez zarozumiałości (z pokorą jakąś)
na świadectwo prawdy (prawd większych)
przecież nawet w kościele polskim
człowiek jest i musi być drogą
w dialogu otwartym na każdego

co przekazujesz jeśli siebie nie znasz
do najdalszego pokolenia
uczniowie wbrew pani minister AZ
nie uczą się świata z podręczików
ale spotkaniem z człowiekiem-osobą

    (wtorek, 15 lutego 2017, g. 12.51)

***

ZIEMIO MOJA


       /bo to jest moja Matka.../

cóż mi mówisz
bo mówisz i śpiewasz
kto ciebie słucha
i w tobie szuka

co mi mówisz
Strachówko Annopolu
Księżyki Zofininie
Jadowie Radzyminie

Ossowie Warszawo
Legionowo Wołominie
Łochowie i Tłuszczu
ziemio nie tylko norwidowska

Urle Korytnico Górki Borze
rozszerzyłyście się bardzo
za mojego życia
przez Prusa Norwida Ochorowicza

przez Józefa Czerwińskiego z VM za 1920
Jackowskich i Królów
i przez Solidarność
nie tylko rolników

    (wtorek, 14 lutego 2017, g. 10.41)

***

ŚWIĘTO KATEDR


         /nic z niczego się nie pisze/

kiedy napiszę coś
notatkę wersowaną lub posta
na blogu świat osobny
i kliknę publikuj
nie po to
aby świat usłyszał
ale ażeby nie znikło

to jest święto
ciepło się po mnie rozchodzi
i błogi pokój
dokonało się wykonało
bo przecież nie moja wola
stoi u początku wszelkiego pisania
jakbym dom wystawił
strzechę umocował
a może nawet katedrę

   (poniedziałek, 13 luego 2017, g. 17.01)

***

DZIEDZICTWO


                /Aleksander Głowacki/

dobrze mieć kogoś wielkiego w rodzinie
niekoniecznie znanego encyklopediom
ojca matkę babcię pradziadków
antenatów naszych i dziedzictwo

dochodzić skąd ich wielkość
na czym polegała
co trwa do dzisiaj (może w nas)
co przekazali cośmy odczytali zrozumieli

bez pracy w pocie swego czoła się nie da
szukania szperania medytacji
nad Królami Jackowskimi Trembińskimi
Głowackimi Borutami Wiatrami Kapaonami

kto z kim od kogo co wziął co rozwinął
co dokładamy każdym dniem i myślą
na początku jest słowo i logos czyż nie
Krakowskie Przedmieście i coś więcej

co zamieszkało między nami
w Annopolu Strachówce Legionowie
co wnosimy w rodzinę i wspólnoty (lokalne)
co wręcz jest dobrem narodowym

co bierzemy tęczą zachwytu
od zenitu Wszechdoskonałości dziejów
co ich i nas tworzyło tworzy
biada nam i krajowi jeśli nie

   (poniedziałek, 13 lutego 2017, g. 9.52)

***

DOM ODDYCHA


         /Boga sanktuarium rodzinne/

stary dom oddycha
czasem stęknie skrzypi
nie wiem jak jest w nowych

stary dom oddycha drzazgami
z podłóg odrzwi
z uszczypanych cząstek

na przykład przy remoncie dachu
albo werandy
oddycha też chyba nami

     (sobota, 11 lutego 2017, g. 12.16)

***

CHECKS AND BALANCES


         /fenomenologia i metafizyka/

chyba połowę nocy strzegłem
tej nieznanej Polakom prawdy
dowiozłem dośniłem

ile w tym jest mądrości zdrowej
jak w dwumianie wiara i rozum
prawdę kontempluję

bo jest poznawalna
jestem realistą zdrowym
nie upiornym ideologiem

wiarę sprawdź rozumem i prześwietl
sobie przetłumacz i drugim
rozum popchnij wiarą w największe

Polska 2017 PiS-u
chciałaby wymazać tę zasadę zdrową
zakrywając wszystko wolą prezesa (ludu)

sądy mu im poddając i Ziobrze Jakiemu
no bo jakie wyroki powydawały
Ziobro Prezes Jaki taki są miarą

w nocy coś więcej widziałem
stosowalność zasady powszechnej
w gminie szkole parafii adekwatnie

analogicznie i proporcjonalnie
do wszystkiego
córki moje syny wnuki

nikt nie jest doskonały
byle miał mechanizm wdrukowany
sprawdzaj i równoważ

nikt nie jest doskonały
wyjdź z grzechu każdego
wróć do miejsca wyjścia jeśli to możliwe

zatrzymaj się i pomyśl po co...
po co ten dzień ta godzina
po co to wszystko (jest sens jest sens)

coś tu może dopiszę
więc miejsce zostawię i wielokropek...

    (sobota, 11 lutego 2017, g. 12.34)

***

PRZEKRÓJ CZASU (SUMIEŃ)


           /Ona to widziała i widzi/

jedno spojrzenie
jedna myśl
wieczność potrafi otworzyć
o Matce Bożej Annopolskiej

stoi tylko 107 lat w Ogrodzie
zaprojektowanym ręką ludzką
a wiele epok widziała
trudnej polskiej historii i Kościoła

od Polski rozbiorowej zaczynając
przez wojny 1-szą i bolszewicką
przez szczęśliwą II RP (rozkwit)
przez II Wojny hekatombę

potem bezbożnego peerelizmu
czas polskiego papieża i Solidarnosci
okrągłego stołu i wolności 1989
po Rzeczpospolitą Norwidowską

słyszysz Polsko gminna Strachówki
i kościele warszawsko-praski
jest za co wota wdzięczności
stawiać na ołtarzu proboszczu

im bardziej będziesz się sprzeciwiał
powołując na kurię i biskupów
tym bardziej Ona swój wzrok podnosi
a ja Jej głosu użyczę

   (piątek, 10 lutego 2017, g. 13.52)   

***

RAJSKIE PRAWD OGRODY


           /prawa rozumu/

piękna jesteś prawdo
przyjaciółko moja
w rajskich mieszkamy ogrodach
jeden dzień z tobą
jest wiecznością całą

kto ciebie od-poznał lub przyjął
w rajskich zamieszkał ogrodach
każdą chwilą którąś jest
na dwóch skrzydłach
może kontemplować ciebie

kto sądy niezawisłe obali
podporządkuje
zgwałci naocznie publicznie
wiarę i rozum Polaków
odda nas dyktaturze

dyktatorzy czyhają w Azji i Afryce
w Polsce Rosji Ameryce
prezesami się zowią naczelnikami
królami lub prezydentami
sąd rozumu są im nienawistne

wiara rozum godność (osoby)
niektórzy dopowiedzą obraz podobieństwo
Boga samego (Miłosierdzia Jego)
czy państwo partie ideologie przemienne
chcesz by cię sądziły

   (piątek, 10 lutego 2017, g. 11.19)

***

PÓKI ŻYJĘ


                /cząstka wielkiej całości/   

wszystko przebiega przeze mnie
wszystko co dochodzi skądkolwiek
ze wszystkim się wiąże kojarzy
co poznałem zrozumiałem
albo dopiero dziś zrozumiem
dzięki temu co nadchodzi
co się wydarza
staje rzeczywistą realnością
w świetle całego życia
całej prawdy
całej wiary i rozumu
kontempluję
współstając się
świątynią i odpowiedzialnością

    (wtorek, 7 lutego 2017, g. 12.44)

***

SZCZĘŚCIE


        /wszystko co nas stanowi/

szczęście to widzisz
mój mały (i stary)
rozumienie siebie
zdolność dziękczynienia
za wszystko
i talent uwielbienia
pisania na piasku
jak Jezus nad jeziorem
człowiek to ten kto zna siebie
z pomocą bibliotek
nie każdego Gogacza filozofa
droga-prawda-życie

    (wtorek, 7 lutego 2017, g. 12.28)

***

POLACY PO PRL


           /baza i nadbudowa
              nie-kultura osoby/

jednym z charakterystycznych rysów
nas Polaków po peerelu
jest niewiara w rozum
na przykładzie prawa i sprawiedliwości

co to jest prawo (dla nich)
grupa kolesi z korporacji w togach
i jawne ich niesprawiedliwości
podawane w mediach co chwila

jaka sprawiedliwość ich być może
dają odszkodowania zbrodniarzom
chcą sądzić nawet decyzje prezydenta
a przecież są w Polsce nie w Ameryce

tutaj ludowe pojęcia ciągle panują
na sąd na prawo i sprawiedliwość
my narodu cząstka decydujemy
decydować chcemy o wszystkim

prawo i rozum cóż mają do siebie
konstytucja to wymysł komunistów
za czasów Kwaśniewskiego wymyślona
na pewno przeciwko nam pisowcom-katolikom

   (wtorek, 7 lutego 2017, g. 11.15)

***

SEN O BISKUPIE


        /powolne młyny kościelne/

pozostaje nam wierzyć
że następny biskup
przywróci nam wspólnotę
parafialno-dekanalno-diecezjalną

wystarczyłby proboszcz
ale się nie odważy
ma zahamowania natury moralnej
woli widzieć w nas diabła

zamknął oczy na rzeczywistość
poprzestaje na pobożności
pamięci i tożsamości nie rozumie
ani wiary nie łączy z rozumem

      (poniedziałek, 6 lutego 2017, g. 12.11)

***

WAŁĘSA LECH


         /nie partia ani nawet IPN/

Wałęsa Popiełuszko Kościuszko
Piłsudski może nawet Chrobry
każdy postawiony życiem
w jakimś miejscu
wobec jakichś zadań
każdy wypełnił jak umiał

człowiek dopiero istnieje (i ja Józef K)
w pełni jako ja-osoba ty ja on ona my
gdy odda się dobrowolnie
na wytwarzanie piękna dobra i prawdy
wiem to znam i czuję gdy piszę

człowiek to ten kto zna siebie
powtórzył po Grekach święty
dwudziestego wieku Papież-Polak
Karol Wojtyła jako Jan Paweł II
i ty i ja i on jest drogą Kościoła

       (sobota, 4 lutego 2017, g. 9.14)

***

JEDNO ZDANIE


            /zdaniem myśl zamieszkuje/

przez całą noc myśl niosłem
doniosłem urodziłem wstałem
zapisuję

że literatura jednym zdaniem się zaczyna
w literaturze najważniejsze jest zdanie
po nim cię rozpoznają
potem idą style i wiedza
jak bohaterów prowadzić
zawsze można douczyć się w Internecie

ale wszystko prawie w zdaniu się mieści
zdaniem tym żyje ożywia
to mi się wyśniło
w rozmowie w bibliotece w Legionowie
do której zaszedłem po 20 latach
i powiedziałem zdziwionym
że jestem tutaj u siebie
jak kurz na książkach

a jeśli ktoś chce mnie (za coś) wykląć
niech sprawdzi cały urobek dnia i życia
bo nie przeciwko komuś żyje człowiek
i pisze

    (piątek, 3 lutego 2017, g. 13.45)

***

DLACZEGO STRACHÓWKA POLSKA (I...)


               /sakrament małżeństwo rodzina/

taka gmina Polska Kościół u nas
nie powstał z partyjnych programów
ale z pragnień osobowych
wolnych ludzi Polaków
rodzonych chowanych przez pokolenia

szukających prawdy i w niej siebie
przez to co było i trwa sponad chaosów
brane tęczą zachwytu
od Wszechdoskonałości dziejów

wybuchło (także) w 1980/81 Solidarnością
a pragnienia ludzi 1989
zostały wpisane w encyklikę
świętego Papieża-Polaka

u nas zostały dopełnione i ukoronowane
Rzeczpospolitą Norwidowską dziejów
dziejów myślącego homo sapiens
między Odrą Bugiem i Tatrami

nad Osownicą Strachówki i Jadowa
na prostej równej jak piaski ziemi
bezpoetycznego obwodu stanisławowskiego
na Mazowszu niedaleko Laskowa i Głuch(ów)

Wołomina Dąbrówki Chrzęsnego i Tłuszcza
dziejów Polski części dziejów Europy
dziejów kultury wolnego człowieka
osoby z pełną godnością

zdolnego wziąć odpowiedzialność
za siebie swoje myślenie i czyny
żyjącego w otwartym dialogu ze światem
posoborowym dla wierzącego rozumnie

wiarą i rozumem kontemplującego prawdę
niewygodnego dla każdej władzy
zwłaszcza dla sojuszu tronu i ołtarza

w każdym momencie danym
potrafię powiedzieć dlaczego
dlaczego Strachówka Polska Kościół
dlatego bo ja żona my Trembińscy Głowaccy
Jackowscy Królowie i Kapaonowie...

szlak i dom nam dali tutaj
tu zakorzenili podmiotowo osobowo
sanktuarium Matki Bożej wybudowali
w Annopolu

chyba mogę powtórzyć za Poetą że i ja
zasłużyłem na dwie rzeczy od społeczeństwa
to jest aby oneż społeczeństwo nie było
dla mnie jak dla Niego obce i nieprzyjazne

     (piątek, 3 lutego 2017, g. 11.12)

***

NIESZCZĘSNY KEPISKOPAT


               /Maior est Deus/

nie strzeże naszego losu
nie strzeże wielkiej prawdy
o Bogu osobowym i miłosiernym
nie stoi w naszej obronie (godności)
Polski i Polaków 2017

nie głosi wielkiej Dobrej Nowiny
po soborze wielkim i świętym
po świętych papieżach
po ich encyklikach (elementarzach)
wolnego człowieka osoby
z pełną godnością
zdolnego kontemplować prawdę
na skrzydłach wiary i rozumu

biedna Polska
biedny człowiek w Polsce
pamięć i tożsamość

komu oni służą
dlaczego to nam robią
pytajcie mnie nie odpowiedzą
nie odpowie mi mój biskup
Henryk Hoser
nie odpowie mój ksiądz proboszcz
Mieczysław Jerzak

oni są ponad nami
wyniośli
od głoszenia kazań
nie rozmowy z bliźnim
mają jakąś swoją prawdę
swoje wizje tradycji i ładu
w państwie polskim i kościele

żeby być całkiem sprawiedliwym
(miłującym prawdę)
muszę powiedzieć dopowiedzieć
że nikt mi nie odpowie
w gminie parafii szkole mojej
w Kraju nad Wisłą 2017
po PRL jeszcześmy nie dorośli
zresztą zawsze byliśmy tacy mali
jako społęczeństwo
wielcy jako naród

elementarz wiary i rozumu
poznawania i kontemplowania prawdy
integralnego rozwoju osoby
homo sapiens
i ładu społecznego centesimus annus
czekają na następne pokolenia

    (czwartek, 2 lutego 2017, g. 10.17)

***

SĘDZIOWIE NASI


      /serce pełne rozsądku do sądzenia/

kim jesteście
rzadko się o to pyta
w momencie sądu przeważnie
nad nami
nad naszymi sprawami
nad sprawiedliwością
nad ustrojem (dziejami)
czyli konstytucją

jeśli ktoś nigdy się nie zastanawiał
kim jestem
kim jest człowiek
nie wie kim czym sąd jest
skąd jest jego prawo sądzenia
skad prawo w ogóle
i sprawiedliwość (czy tylko społeczna)

najbardziej znanym waszym przedstawicielem
jest (dla mnie) Salomon
i jego salomonowe wyroki (sądy)
jeśli jego też nie znamy
nie przemyśleliśmy
tośmy ignoranci i analfabeci
takimi łatwo rządzić partii (tej tamtej)

czym jest partia (także pytajmy)
grupą ludzi z celem politycznym
zdobycia i utrzymania władzy
partie są i ich nie ma
tak szybko się zmieniają
albo ich liderzy
nigdy nie są absolutem

powiedz mi co wiesz o kulturze
jaka jest twoja kultura
co wiesz o człowieku
na ile znasz siebie
na ile jesteś człowiekiem
kulturalnym nie partyjnym (wyborcą)
jak chcesz zapewnić im niezależność
od Ziobry Jakiego Prezesa i innych
jakie masz pomysły (odwagę)

kultura i prawo idą przez wieki
szczęśliwe narody wolne
zorganizowane w ONZ UNESCO UNICEF
zorganizowane w UE i tak dalej
mające konstytucje
i trybunały wolne które ich strzegą

wolność badań naukowych i sumień
uniwersytety i katedry bibliotek
zgłębiające naturę osoby i kultury
wiara i rozum prawdę kontemplują
nie są zdolne do tego partie i liderzy
nie są bowiem do tego stworzeni
(by rządzić osobą i naszymi sprawami)

   (czwartek, 2 lutego 2017, g. 9.58)

***

BÓG OJCÓW NASZYCH


          /prawda prawd osobowa/

wszystko co najlepsze
w dziejach naszych
osobowych
przytrafiło się
i czym kim byli oni
którzy życie nam przekazali
tak jak sami w nim udział mieli
jak poznawali wybierali żyli
osoby ich i czyny
godność i odpowiedzialność
nie mów że Boga nie ma
bo myśmy Go spotkali
dotknęli uwierzyli powierzyli
wiarą i rozumem kontemplowali

     (środa, 1 lutego 2017, g. 11.16)

***

WIDZENIE


       /dzieło sztuki niedookreślone/

zobaczyłem człowieka
wysokość szerokość głębokość
obraz i podobieństwo Boga (samego)
ni mniej ni więcej

wszystko co jest na ziemi
jemu ma służyć tobie mnie wspólnocie
wspólnota i dialog też są miarą
ale najbardziej sam człowiek

w każdej gminie i parafii
na każdym kawałku ziemi i ojczyzny
człowiek jest miarą rozwoju
jak jest szeroki wysoki głęboki

któż z nas bez grzechu
któż do końca zna siebie
człowiek to ten kto zna siebie (jednak)
na ile jesteśmy i potrafimy

na ile jesteśmy i potrafimy być święci
wyrozumiali (od wyrozumienia) miłosierni
świętość nie bezgrzeszność nade wszystko
każdy ma miejsca niedookreślone

     (wtorek, 31 stycznia 2017, g. 10.34)

***

PARTIE I LUDZIE


             /człowiekiem się mierzy rozwój/

w popeerelowskich pokoleniach
najpierw są partie potem ludzie
osoby nikt tu nie rozumie
nawet jeśli czytał egzystencjalistów

dżuma nas dopadła na drogach wolności
w nowej epoce wolności po solidarności
wszyscy chcą bardziej mieć
budują kupują mozolą na ścieżkach kariery

osoba godność czyn i odpowiedzialność
czekają w poezji i encyklikach
trudno wpisywalne w programy nauczania
jeszcze trudniejsze do zrealizowania

chłopo-robotnicze społeczeństwo
wpierw ustrój i półwiecze
wyrok na kapitał ludzki i społeczny wydały
wyrok wykonano

najpierw jest partia prezes biura polityczne
potem kościół proboszcze biskupy
układy rodzinne na wsi czyli klany
myśl wolna i kultura daleko za mgłą

nie wchodzi się dwa razy do życia i wody
trzeba zasiać kto inny będzie uprawiał
inne pokolenia będą owoce zbierały
partie przeminą człowiek pozostanie

     (wtorek, 31 stycznia 2017, g. 9.40)

***

ZMĘCZENI SZCZYTEM


              /sub specie aeternitatis/

codzienne prawie doświadczenia
prawd zapisywanie gdy się dają
przynosi na koniec zmęczenie
to jest wysiłek (praca)

choć w to nie wierzą nasze żony
wypatrywanie czekanie gotowość
ich złości
ale samo lenistwo nie zmęczy

to nie jest czekanie na Godota
gotowość powiedzenia tak na zawsze
bo zawsze to jest metafizyka
osoby i wieczności (życie i umieranie)
     (poniedziałek, 30 stycznia 2017, g. 21.58)

***

PERSONALIZM


          /rzecz osoba społeczeństwo/

kim jest człowiek
że Bóg o nim pamięta
kim czym osoba dociekliwa
że człowiek to ten kto zna siebie

ja wiem
co nie co dociekłem
wierzcie mi to rzecz niepospolita
ciągle mnie o tym przekonują rodacy

ciągle przekonują mnie sprawy Polski
które mało kto zna (niestety)
bo nikt nie chce o tym rozmawiać
będąc partyjnie za lub przeciw

czym jest sąd sądy trybunały
czym podział trójwładny
nad rzeczywistością całą
społeczną człowieka na ziemi

jeśli nie wiesz kim jesteś
kim czym jest osoba
i nie umiesz ich (i siebie) umiejscowić
we wszechświecie

jeśli nie jesteś osią we wszechświecie
osobą
to trudno ci wytłumaczyć resztę
sąd konstytucję kulturę trybunały

personalista musi być nade wszystko
potem być mistykiem albo niewierzącym
nie można być personalistą zależnym
od kogoś czegoś (w tym klerykalnego lęku)

    (poniedziałek, 30 stycznia 2017, g. 21.06)

***

PARASOL METAFIZYCZNY


           /bardziej być niż mieć/

zawsze żyjemy pod jakimś
dopóki żyją rodzice
są takim dla dzieci
metafizycznym parasolem

a sami mają w swoim życiu
jeśli jest jakieś jednolite
wartościami ciągłością jednością
wiernością

tak to leciało w moim
składam hołd i dziękczynienie
i chwałę
żonie rodzicom dzieciom

całym dziejom rodzinnym
z wielu rodzin złożonym
strumieniom połączonym
sakramentalnie-bytowym

    (niedziela, 29 stycznia 2017, g. 18.58)

***

KRÓL ZWIERZĄT


         /weź i pisz/

kiedy napiszę tekst
w którym jestem cały
całym sobą na tę chwilę
drogi-prawdy-życia

kiedy zapiszę myśl daną
lub całe rozmyślanie
na ten temat
dłuższe lub króciutkie

jestem królem zwierząt
na czas jakiś chwil parę
homo sapiens
człowiekiem myślącym-osobą

    (niedziela, 29 stycznia 2017, g. 14.09)

***

BÓG I DOŚWIADCZENIE


           /poza i ponad teorie/

Bóg jest doświadczeniem
wiary i rozumu
myślącego człowieka (osoby)

nie abrąkadabrą
definicją katechizmową
kanonem prawa kanonicznego

objawienie jest (z istoty)
niesamowitą pomocą
ale bez rozumu wiary nie ma

doznaj poznaj doświadcz
całym sobą niepokawałkowanym
egzystencjalnie drogą-prawdą-życiem

ciało uduchowione odkryj i uszanuj
ducha ucieleśnionego smakuj
kontemplując prawdę

     (piątek, 27 stycznia 2017, g. 12.51)

***

NAGRODA (ŚWIĘTOŚCI) 

         /mimochodem/

kto szuka znajduje
kto prosi dostaje
ojciec niebieski nie odmówi

kto prawdę pozna aż dotąd
nie szuka nie pyta dalej
ani się boi wieczności

już ma
a raczej już jest
na całość gotowy

Boże Ojcze wieków
jak się Ciebie bać
gdy się Ciebie poznało

nie grzeszność jest przeszkodą
lecz nieszukanie
świętość to nie bezgrzeszność
lecz łaska i odwaga

   (piątek, 27 stycznia 2017, g. 12.37)

***

PUSTKA (pl.2017)


            /Polska gminno-parafialna/

nie chcę pisać o sobie
choć ze swojego doświadczenia
bo to stan społeczno-narodowy
w gminach parafiach w Polsce

pustka przemilczania
niechwalebnego bardzo
zawstydzającego wobec
nie tylko wobec świata
wobec prawdy

jakby nikogo nie dotyczyła
z obecnie żyjących
na ziemiach ojczystych
między Odrą Bugiem Tatrami

zajęci sobą głowy odwracają
procesów myślowych nie pokażą
oni są wąsko-zawodowi
w parafii szkole gminie i diecezjach

ta pustka dzisiaj nie zabija
choć definiuje nasze chrześcijaństwo
jest jeszcze Bogu dzięki Internet
są gdzieś ludzie myślący piszący
udostępniający siebie i nadzieję

    (piątek, 27 stycznia 2017, g. 11.14)

***

CO TO JEST OJCZYZNA


          /uratować godność/

gdyby zapytał kto solidarnościowca
w roku 1980/81 dlaczego
przyjechał do Strachówki
zakładać związek Polaków
niezależnych i samorządnych
to już zna odpowiedź
ale dzisiaj nikt nie pyta
nie ma (już) odważnych myśleniem

    (piątek, 27 stycznia 2017, g. 10.44)

***

POSŁUSZEŃSTWA


          /co twoim jest demiurgiem/

nie ma jedynie słusznego
są dwa przynajmniej
posłuszeństwo komuś zewnętrznemu
i posłuszeństwo swojemu myśleniu

jakie są twoje ideały
twój ideał
człowieka świata i Boga
czyli jak Go rozumiesz

będziesz posłuszny sobie
i kochał bliźniego swego
jak trzeba aż po krzyż
to są przykazania

jeśli inaczej wychowujesz
dla posłuszeństwa prawom
proboszcza nauczyciela państwa
bez refleksji i pytań zło czynisz

    (czwartek, 26 stycznia 2017, g. 20.06)

***

TWÓRCOM PATOLOGII


       /czytaj narodzie Polaków/

sąd dzisiaj orzekł
polski sąd (nie)publikowany
to co dla nas jest oczywiste
czym jest konstytucjonalizm

sąd polski powiedział
to samo co Komisja Wenecka
to o czym rozstrzyga Konstytucja
czego nie chcą uznać rządzący

łamią konstytucję
łamią moralność
demoralizują deprawują
od prezydenta w dół
przez premierkę ministrów
pożal się Boże nad RP

   (czwartek, 26 stycznia 2017, g. 17.48)

***

ANNOPOL POCZWÓRNIE


          /fides ratio prawda mądrość/

że też dożyłem
by o tym opowiedzieć
mogłem przecież nie

nie wymyślam ani tworzę legendę
ona jest i nam się odsłania
tym którzy widzą (Der Schauende)

nie wypatruję drzewom dróg
skoro są
same się odsłonią

najpierw to było letnisko
z elementami rezydencji
wakacyjno-robotniczo-chłopskiej

odkopywanego innego świata
przedwojennego i jakiejś II RP
dzieciom niewiele to mówiło

jak muzeum innej epoki
książek strojów czasopism
lamp naftowych na suficie i stole

strych zaczarowany innością
kart pocztowych na ściany przybitych
parasolek i popiersia Bolesława Prusa

drugi Annopol stał się nam domem
podczas transformacji ustrojowej
domem wójta i spotkań osób rodzin

mszy domowych modlitw wspólnotowych
chrztów a nawet raz spowiedzi
księża przyjaźni żyli w okolicy

ten Annopol jest domem rodzinnym
dla naszych dzieci
nim odkryje więcej

trzecią odsłoną może tylko słowną
jest sanktuarium Matki Bożej Annopolskiej
którą zobaczyłem nazwałem papież pobłogosławił

zobaczyłem i nazwałem wiosną
kwietną zieloną radosną
papież dopowiedział z Guadalupe

na tym nie kończy się opowieść
po pogrzebie wuja profesora Jacka
wracałem do polskiego dworu

od grobu rodzinnego pradziadów
Aleksandra Kaliksta i Emili Jackowskich
którzy większe myślenie nie tylko mnie zadali

inni pytali widząc czeluść grobu
który pochłonął profesora
gdzie i czym jest ten Annopol

niby dziejopisarze i kulturoznawcy
wiedzą i pisali dawno o czymś takim
jak kultura polskich dworów

ale my z peerelu nie braliśmy do siebie
byliśmy biedną wielodzietną rodziną
gdzieżby tam z jakiejś elity RP (której nie było)

i oto na stronie wiejskiej polskiej szkoły
wyczytałem że tacy jak nasi przodkowie
stawali się inteligencją pozytywistyczną

oho coś na stare moje lata nowego
usłyszałem odpoznałem
co przywraca tożsamość pełniejszą

tak to leciało
nie tylko Skłodowscy i Jackowscy
sprzedawali dwory szli do miasta

ile naszej pamięci i tożsamości
zatarli komuniści polscy peerelu
piętno odcisnęli które w nas trwa niestety

trwa społecznie w gminach i parafiach PL'2017
które nijak nie mogą stać sie wspólnotami
przekleństwa nie chcą nad sobą zobaczyć

dożyć to nie znaczy doczekać wieku
to odpoznać
człowiekiem stając się do końca

polskie ziarno zasiane głęboko
ziarno solidarności też stąd
rośnie rośnie rośnie rośnie

   (czwartek, 26 stycznia 2017, g. 12.11)

***

ŻYCIE I PO


    /pamięć i tożsamość/

szybciej się żyje
niż myśli
no nie

myśli się że ho ho
a tu już po
czyż nie

no gdy ktoś koło dziewięćdziesiątki
to może
ale gdy po sześćdziesiątce jest po

trudno
nikt nie powinien się żalić nadaremno
co najwyżej myśleć o wnioskach

reklamacji nie składam
swój absolut przeżyłem
przemyślałem
zrozumiałem
Amen

no myślałem
że ludzie są inni
że pamięć mają i tożsamość
że każdemu zależy jak mnie

    (środa, 25 stycznia 2017, g. 14.59)

***

BREXIT I ASYŻ (odwrotnie)


                /aby stanowili jedno/

wali się mój świat z hukiem
i z przemilczeniem najbliższych
w gminie parafii diecezji
śmierć sobie żwawo poczyna

budzą mnie ze snu
wstaję i piszę świadectwa
to powinność (myśl serdeczna)
młodzi będą musieli odbudować świat

świat swój zbudować już nie mój
znaleźć to co łączy (myśl serdeczna)
co jest wspólnotą
aby znów byli jedno (oikoumenē plus)

ja miałem opór wobec PRL
papieskie konklawe dla Polaków
Taize Solidarność Annopol
katechezę  Norwida  samorząd

    (środa, 25 stycznia 2017, g. 7.30)

***

WEHIKUŁY PARTYJNE I MOJE ASMR


     /autonomia doświadczeń wewnętrznych/

cieszę się że piszę
cieszę się gdy podchodzi
do mnie myśl bodziec umysłowy
bodziec z tożsamości całej
z wrażliwości na świat

wieczorem nagle dzisiaj
że partie są wehikułami tylko
dla karier
osiągania celów wodzów
zwanych też liderami

a ich zwolennicy
gotowi się pozabijać
nie pytając ideałów
po co to wszystko
kim jest człowiek świat i Bóg

    (wtorek, 24 stycznia 2017, g. 20.12)

***

DUCH TEGO ŚWIATA


         /przeinaczona tożsamość/

duch tego świata
chodzi mi od rana po głowie
pilnuję by nie zgubić i zapisać
tak jak mi się objawi

to nie jest duch miłości
duch miłosierdzia
duch pokoju wolności
duch osoby godności odpowiedzialności
świadomej i przyjętej

jest to duch woli mocy
duch panowania ponad wszystko
władza władza władza
i dorabiane ideologie

papież Franciszek przestrzega
dobrze to ujął naywając
przeinaczoną tożsamością
i ja to widzę katecheta
ubiegłej epoki
ale nie kepiskopaty tu i tam
szukające dla siebie korzyści
(fatalne sojusze z partiami)

kardynały burki pławią się w tytułach
szatach długich z frędzlami (kutasami)
w ceremoniach zaiste cesarskich
panowaniem nad sumieniami
którym jasno mówią co tak i co nie
nie w pełni świadomi tego potrzebują
boją się dotknąć Boga sami
ich wiara i rozum jeszcze nie obowiązują

duch tego świata nie spada z nieba
zazwyczaj skrywany potem wybierany
demokratycznymi procesami
jakąś większością elektoratów

duch innego świata ideałów
płacze lecz przeżyje
w katedrach bibliotek
w księgach świętych
w osobach wolnych i świadomych
kontempluje prawdę
on siłą nie rządzi

    (wtorek, 24 stycznia 2017, g. 9.55)

***

KRYZYS CZŁOWIEKA


         /odrastające zagrożenia/

dwa słowa
o niszczącej sile
to tożsamość przeinaczona
zwierzę budzi w człowieku

to papież Franciszek powiedział
że
ludzie w sytuacji kryzysowej
szukali własnej tożsamości w 1933

aż pojawił się charyzmatyczny lider
z wąsem i obiecał że ją zwróci
dał im przeinaczoną tożsamość
i władzę nadludzi nad podludźmi

    (poniedziałek, 23 stycznia 2017, g. 20.04)

***

WŁAŚNIE NA DZIŚ


              /kamień filozoficzny/

dziękczynienie
jest właśnie na taką chwilę
gdy cię krew zalewa bo coś
bo coś ty u ciebie u dzieci
jak pożyję dłużej to i wnuków
Tuhafeni bezbronny w Afryce
płacze w reklamie mleka UNICEF2

dziękczynienie jest na życie i śmierć
moje twoje matki ojca dziadka
chwała i dziękczynienie
wtedy jest najbardziej prawdziwa
myślę że to Jezus robił wtedy
gdy pisał na piasku
nie spróbujesz - nie wiesz

     (poniedziałek, 23 stycznia 2017, g. 19.37)

***

ONA I ON (I ONE)


        /zakochani plus/

kiedy się spotkają
właśnie ona i on
nikt inny nie może
zaczyna się nowy świat
a stary gdzieś znika
jest tylko sceną i aż

    (poniedziałek, 23 stycznia 2017, g. 13.15)

***

PODSUMOWANIE


dane mi zostało
dane mi było ostatnio
zobaczyć i zrozumieć to

łącznik jakiś serdeczny
pomiędzy starą księgą rodzinną
i pogrzebem osobą wuja Jacka

łągodność i dobroć
wbrew wszystkim przywarom
która jest obecna od prababci
w Prusie nazwana sercem serc

wije się literacko artystycznie
i bardzo po ludzku wychowaniem
i biologicznie-genetycznie
w nas
w ojcach matkach dzieciach i pra

    (poniedziałek, 23 stycznia 2017, g. 13.12)

***

KLUCZE KRÓLESTWA


komuś je dano
także kepiskopatowi 2016
i mnie (i Tobie)

kepiskopat niesolidarny
jest ze mną katechetą (pis-oni)
nie wiem z kim jest naprawdę

związał się z władzą
niesławny sojusz tronu i ołtarza
niszczy dziś Polskę

władza pisu niesolidarna
jest z historią (więc i ze mną)
z Wałęsą z Solidarnoscią 1980/81

z soborem (choć ponoć katolicka)
z papieżami
z encyklikami Polaka-Papieża

z Rokiem 1989
z Fides et Ratio
z Centesimus annus

z kulturą osoby wolności
godności praw człowieka
z ciągłością jednością dziejów

bliżej im autorytaryzmów
podporządkowań hierarchicznych
zniewoleń totalitarnych (kult wodza)

     (poniedziałek, 23 stycznia 2017, g. 11.55)

***

I WIARA I ROZUM I WSPÓLNOTA


             /żywych i umarłych
                za życia i w śmierci/

rozum jest czynnością
rozumowaniem
wiara jest stanem
i aktem metafizycznym

akty metafizyczne zostawiam
filozofom i teologom
dokładam wspólnotę
bo to moja dziedzina (działka)

żal mi ludzi na pogrzebach
którzy wspólnoty (communio)
przeżyć nie chcą (nie mogą)
wspólnoty przeżyć głębokich

wspólnoty nawet najgłębszej
któż porównać może
jakimi miernikami
lecz można doświadczyć

wiara ma przecież składniki
aspekty komponenty
w człowieku zapodmiotowane
w osobie świadomej

jest więc rzeczywistością osobową
psycho-cielesno-duchowo-intelektualną
nie odmawiaj sobie niczego
z tego co zbawić cię może

zwłaszcza na pogrzebach
ale i w miłości przecie
w pełni życia i szczęścia
bądź w pełnej wspólnocie

niby wszystko jest oczywistością
ale dopiero encyklika pozwoliła
śmiało się w tym udomowić
w integralnym rozwoju człowieka

kiedyś tylko tradycja i obowiązki
w wierze się liczyła
była rozliczana
przed jakąś publicznością

na wiarę trzeba się zgodzić
przyjąć inną rzeczywistość
jako całkiem możliwą
jako wspólnotę większą bardzo realną

      (niedziela, 22 stycznia 2017, g. 10.46)

***

KSIĄŻKA O MIŁOŚCI


      /bez dialogu jesteśmy głupi jak but/

moim udziałem w niej
wkładem osobowym i pracą
jest widzenie całości jako jedność
że zobaczyłęm zrozumiałem
że są to rozdziały jednej historii
o miłości

do Annopola Strachówki
Polski i Kościoła
każdy ma jakąś rolę do wypełnienia
życie nie przemija
ale się wypełnia dokonuje

wbrew proboszczowi obecnemu
wójtom następnym też i innym
naszym współczesnym
którzy nawet jeśli popierają i lubią
to milczą na zabój
unikając otwartej debaty jak ognia
brak opinii publicznej jest zgniłym owocem
i poletkiem owocnym anonimów 

wbrew zatem im wszystkim
połączyłem w jedno
historię osobowa rodzinną narodową
kościelną i gminną
bo gdzieś człowiek żyje i działa
gdzieś jest Annopol na mapie

Druga Rzeczpospolita Polska
jest namocniej w książce
bo takie było życie ich nasze rodzinne
czas miejsce przekonania i wiara
takie zostawili materiały obfite
takie dokonania (chwalebne)

po wojnie strasznej
było tworzenie parafii w Strachówce
w czym jeszcze aktywnie uczestniczyli
a potem było długie peerel
świat pozorów uników i blagi

tradycja wolności podmiotowej
wróciła Solidarnością
chlubną kartę zapisaliśmy w gminie
ale broń Boże w pamięci i tożsamości
naszych moich sąsiadów mieszkańców
samorząd obecny odmówił uczczenia
XXXV Rocznicy naszej i narodowej 3 Maja 2017
bo po co a nuż ktoś zapyta co wtedy robili...

Rzeczpospolita Norwidowska wyrosła
z ziarna Solidarności na przekór
i ma się dobrze i będzie mieć coraz lepiej
nikt kultury narodowej nie zwycięży
ożyje powstanie odnajdzie zainteresowanych

bo kultura wyrasta z dna bytu człowieka
jest zakorzeniona na amen w naszych losach
homo sapiens na Ziemi (Matce lub macosze)
papież Polak ją reprezentował i ustrzeże

z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie
poezja i dobro i więcej nic
a kto skrzywdził człowieka każdego
nie może być bezpieczny
bo ktoś pamięta zapisuje przekaże
godność to rzecz święta i absolutna
nie możecie zniszczyć Biblii ani rozumu
poznajcie prawdę która was wyzwoli

    (czwartek, 19 stycznia 2017, g. 14.42)

***

APEL


         /Strachowianie i inni/

ludzie
poczujcie swoją moc
z godności idącą
bo jesteście osobami
na obraz i podobieństwo Najwyższego
wieszego tytułu w kulturze nie znajdziecie
ani we Wszechświecie
a jeszcze 
jeśli poszukacie w sobie (głębi)
i w dziejach rodziny
to nie będziecie się lękać
ani po papiesku non abbiate
ani po strachowsku tej sekutnicy

    (czwartek, 19 stycznia 2017, g. 12.15)

***

KRÓLESTWO


                       /ZNP/

było czterech braci w Annopolu
Józef Andrzej Piotr i Zygmunt
w dziewiętnastym wieku urodzeni
promieniują na dwudziesty pierwszy

Józef ksiądz dziekan magister
po świętej teologii w Petersburgu
Andrzej prawnik po uniwersytecie
Zygmunt po politechnice
Piotr został na roli

ojciec Adam był niepiśmiennym chłopem
pracowitym jak pszczółka
dzień pracy zaczynał o świecie
kończył wraz z zachodem

a kiedy polem rano szedł
mnąc czapkę w dłoniach
znaczyło
że pacierze mówi

czterech Króli trzy siostry mieli
wszystkie za mąż poszły w okolicy
Aleksandra za Adama Powierżę
Julia za Oksiędzkiego (i Orzechowskiego)
Zofia za Aleksandra Paśnika

siostrę Julcię zięć rozsławił
jak i całą rodzinę i gminę polską 1920
córka Mania Oksięcka z domu
męża wzięła Józefa Czerwińskiego

a ten ci dopiero miał charyzmę
został kawalerem Virtuti Militari
za czyn niebywały na wojnie cudów
wziął do niewoli 900 bolszewików
w czternastu bohaterów

o czym muszę pisać po 100 latach
albowiem w Polsce pamięć umarła
zabita przez komunistów PRL
a pustka i dziś jest wykorzystywana
propaganda żadna prawdy nie cierpi

chcą nas zamilczeć na śmierć
w gminie parafii diecezji
niestety i szkoła tożsamości nie szuka
nas mieszkańców samorządnych
w Polsce wolnej od 4 czerwca 1989

dzięki Solidarności która o godność się upominała
i wolność pół Europie przyniosła
u nas bohaterów miała nieuznanych
i tak ma pozostać do naszej śmierci

prawdy się tu boją
w prawdę nie wierzą
nawet teraz gdy manipulatorka
i jej intrygi przepadły dzięki ZNP

    (środa, 18 stycznia 2017, g. 15.35)

***

PRZEKLEŃSTWO


       /przeklętym przez współczesnych/

przebywam w niebie (swoim)
słowa logosu sensu (wszechmiłości)
nie tylko jako na ziemi

i cóż że tam bywam
że piszę dzielę się jako i sobą
bez wzajemności znikąd

przekleństwo jest antysłowem
antypojęciem antylogosem
przemilczeniem

    (środa, 18 stycznia 2017, g. 11.54)

***

SŁOWO


           /εν αρχη ην ο λογος/

opiszę własne doświadczenie
świat empiryczny osobowy
ty słowo ty myślo (niektóre)
kiedy przychodzicie (czasem)
wszystko przemieniacie
jesteście na początku
pewnego stanu życia osoby

mam zmysł odróżniania
wiem kiedy jesteście objawieniem
z krainy sensu najwyższego
królestwem tronem berłem
królowaniem człowieka 

przyjdź myślo przyjdźcie słowa
będę was zapisywał
na tablicy świata (istnienia)
ogarniacie wypełniacie sobą
tchnieniem duchem miłością

uciszacie pustki niepokoje
żale smutki żałoby
ponad czasu panowanie
gdzieś w przestrzeni materii
nie ma przestrzeni bez materii
ani mnie nie byłoby bez biologii
słowa i myśli bez kultury
w osobie się spotykamy
czy aż na wieczność
przyjdźcie

kiedyś będziecie mną prawie
zapisem owocem wcieleśnieniem
tego co się we mnie spotkało
ożyło przeżyło zrozumiało wyraziło
i pozostało

   (środa, 18 stycznia 2017, g. 10.50)

***

TERAPIA


        /medice, cura te ipsum/

doszedłem do rozpoznania
i wysnułem wniosek
że rodzina ma więcej niż wie

na ten przykład moc terapeutyczną
która z pokolenia na pokolenie jest dana
nie hop siup na teraz na klaśniecie dłoni

ale na pracę rozumu
do odkrycia (czyli rozpoznania)
od-poznania siebie i dziejów

genotyp ma swój fenotyp
trzeba odtworzyć łańcuch splątań
na ile i jak długi się da zobaczyć

zobaczyć i zrozumieć
widzieć i czytać ze zrozumieniem
całą drogę-prawdę-życie

każdemu bym zalecał bo 
nie tylko że człowiek to ten kto zna siebie
ale w tym i pokój sumienia i łaska

tyle teraz dobrego
stąd na mnie idzie i płynie że 
zwycięża nicość wątpienia i rozczarowania

pierwszą katechezę o rodzinie
miałem 30 ponad lat temu
wybrałem jedno zdanie z psalmów

że z pokolenia na pokolenie Bóg daje
szukaj długo cierpliwie to absolut
ale że aż leczy zrozumiałem teraz

    (wtorek, 17 stycznia 2017, g. 19.17)

***

MIŁOŚĆ


        /cielesno-jakoś-duchowa/

jest kroplą czegoś
co spaja
siłą kosmiczną lub spoza
która się ucieleśnia

w tych dwojgu
tu teraz
powinno na zawsze
ale tak nie jest

kroplą wieczności
którą potrafimy zniszczyć
z niezrozumienia
z niedoskonałości

a ona kiedy spadnie
na dwojga
trwa (i rodzi dalej)
albo zepsuta gdzieś wraca

jest kroplą cząstką kwantem
sił jakichś
z kosmosu lub kultury
z całokształtu istnienia

nikt z nas ludzi
nie żyje sobą samym
i nie umiera dla siebie
jest cząstką całokształtu

nie płacz/cie na cmentarzu
zmarły swoje zrobił
zrodził coś przekazał
teraz wy róbcie swoje

   (wtorek, 17 stycznia 2017, g. 10.19)

***

ANTY-PIS

        /droga-prawda-życie/

z czego wyrasta mój antypis
z tego z czego ich antyświat
z rozumienia siebie-człowieka
i całej naszej mojej rzeczywistości

że się rozwijamy permanentnie
ba jesteśmy rozwojem wyborami
wraz z wiedzą coraz nową (większą)
o sobie i wszystkim

wraz z nauką kulturą sztuką religią
niczego nie wykluczając a priori
z tego co jest nam dostępne
co staje przed nami do wyboru

pięć zmysłów na to mamy i mózg
który wszystko obrabia
swoimi możliwościami
wiarą rozumem tożsamością

tożsamości nie nazywaj sprawą wtórą
dostajesz ją dochodzisz
całą drogą-prawdą-życiem
dlatego jestem i pozostanę antypisem

    (wtorek, 17 stycznia 2017, g. 9.52)

***

POWRÓT Z POGRZEBU


      /wielkim jest Człowiek/

wróciliśmy z pogrzebu
od grobu rodzinnego
który znów ożył
przyjmując kolejne ciało

na Powązkach jesteśmy u siebie
grobami rzeźbami modlitwami
tylu tutaj znajomych
pradziadek spoczywa od 100 lat

potem dołączyła prababcia Emilia
cioteczna siostra Prusa
którego grób jest sławny
z rąk rodzinnych jej syna Stanisława

tu leży żona od drogi życia i Mazowsza
i ojciec i wujowie ciotki Aleksandra
i Kapaonowie moi
wspomnieni są Królowie i Katyń

Stanisław brat babci tu doczekał
Aleksandra pochowanego dzisiaj
a jest też autorem Anioła w transie
najpiękniejszego na Powązkach

wnuk Stanisława był na pogrzebie
i reszta bliskiej rodziny
i współpracownicy z Kontekstów
Instytutu Sztuki i tak dalej

pogrzeb artystyczny niemal
zasłużył wuj od sztuki wysokiej
i tej naiwną zwanej od których
Jezus Frasobliwy przysiadł dziś na grobie

pogrzeb z elementami państwowymi
wuj Aleksander profesor i Jacek
był odznaczony przecież
Orderem Wojennym Virtuti Militari 

Krzyżem Walecznych
a najbardziej ostatnim krzyżem jest
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
byśmy się z Tobą odradzali

bo ty się w grobie nie zmieścisz
ty nas wszystkich przeżyjesz
wszystkim zadając myślenie
kim jestem kim jest człowiek 

mógłbym po powrocie z Powązek
zapłakać się na śmierć
ale siadłem w Annopolu zdjęcia oglądać
i filmy z pogrzebu i pisać

i odsłuchać wiersza może nie jeden raz
bo ksiądz Twardowski wpadł i dziś do Ciebie
jak na urodziny 36 lat temu gdy Ci go napisał
zadając kontekstów wiele Tobie i nam wszystkim
dzisiaj po raz pierwszy na cmentarzu usłyszałem

    (poniedziałek, 16 stycznia 2017, g. 17.57)

***

MAŁOŚĆ MORALNA

         /WOŚP azali pucz/

dwa polskie światy
się nią obrzucają
rządzący nas
ja w nich miotnę

nie jestem opozycją
totalną żałosną i jakąś
bom bezpartyjny patriota
żyłem widziałem wiem

ich wczoraj media objawiły
ich media narodowe
kompromitując do szczętu
rządzącą siłę narodu i partię

partia więc prezes
prezes więc partia
jedyna rządząca siła
przewodnia

tak łgać tak odwracać wartości
przedstawiać lżonego i atakowanego 
człowieka jako agresora nie wolno
nie wolno prezesie się mści 

    (poniedziałek, 16 stycznia 2017, g. 9.15)

***

BOGACI HISTORIĄ


              /Mecenas z Annopola/

kiedy wokoło huczy burza 2017
jak lodołamacz jadą po nas dzieje
partyjne
krusząc i gwałcąc rozum

jest coś więcej
nie tylko poeta pamięta
pamięć i tożsamość
w kimś przetrwa

gminą zapomnienia.pl
miała być Strachówka
ale powstała ofiarami wojny
Solidarnością Norwidem

Józefem Czerwińskim
kawalerem Virtuti Militari
za wojnę 1920 roku
za darmo orderów nie dają

za czyny
a te z charakteru się rodzą
szybkości odważnych decyzji
by 14 żołnierzy 900 wzięli do niewoli 

taki był zięć Julci z Księżyk 
Julcia siostra Andrzeja Króla
miała dwóch mężów
Oksięckiego i Orzechowskiego 

i ty Strachówko
nie jesteś zgoła najmniejsza
i z ciebie wyszli bohaterowie
i ty miałaś w rodzinie Bolesława Prusa

   (sobota, 14 stycznia 2017, g. 18.22)

***

BEZWOLNI


        /co to jest Ojczyzna/

była Polska wolna
jest bezwolna
co to jest bezwolność

bez wolności ludzie
czy bez woli wolności (godności)
bezmówni i tak dalej (niedialogiczni)

chrześcijaństwo mówi o godności
na obraz i podobieństwo Boga
o wierze i rozumie i prawdzie poznawalnej

a wieszcz (wieszczowie) wykładają Ojczyznę
że jest to miejsce od urodzenia do śmierci
kiedy się ma gotowość nieustanną życia

i utrudzania się tam
gdzie w każdym czasie danym
najdzielniej o Ludzkość idzie

   (czwartek, 12 stycznia 2017, g. 10.18)

PS.
Zdjęcie z tej strony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz