niedziela, 21 maja 2017

Polskość to (nie)normalność większa


ZWIĄZKI NORWIDA Z PRUSEM I ANNOPOLEM
         - legenda rodzinno-polska -

                               /marsz marsz narodzie patrz i myśl/

robię sobie żarty bombastyczne
chcę zwrócić uwagę na to
co zwróciło uwagę moją w 2017

szukając polskości pochodu
w sobie i w rodzinie
łańcuchem pokoleń

trafiłem do Puław na Wigilię 1856
babka pisarza i mojej prababci
tam pracowała

w sławnym instytucie maryjskim
aleksandryjsko-maryjskim po carach
wychowania panien dobrych

bardzo to polski wątek w dziejach
kultury wychowania polskości
nawet państwowości naszej

bardzo był renomowany (prestige)
nr 2 po uniwersytecie w stolicy
sławne wychowanki i budynki

pałac Czartoryskich w Puławach
gmach obecnego Parlamentu RP
wpisały się w polskie dzieje

babcia Prusa tam uczyła (mieszkała)
więc babcia mojej prababci Emilii
dobry wpływ na nich (i nas) wywierała

tak samo ciotka Domicella
najpierw w Puławach tuż obok
potem w Lublinie

ciotki Marii Curie-Skłodowskiej
tam się wiele nauczyły (i ekumenicznie) 
a wcześniej Pustowójtówna sławna

mocno angażowała się w działalność
religijno-patriotyczną
demonstracyjne śpiewanie pieśni narodowych

w miejscach publicznych (jak my potem np 3 Maja 1981)
składanie kwiatów pod pomnikiem unii lubelskiej
organizowanie procesji kościelnych
z okazji rocznic narodowych (jak my 11 Listopada)

w 1861 została skazana
za organizację i udział w takich manifestacjach
na karę pozbawienia wolności

ucieczką uchroniła się przed wykonaniem kary
po niej przystała do organizujących się
w Mołdawii oddziałów polskich

po wybuchu powstania styczniowego
przyłączyła się do niego
przedzierając się przez granicę

u generała Mariana Langiewicza
była adiutantem
w bitwach pod Małogoszczem Pieskową Skałą

aresztowana została razem z nim
generałem-dyktatorem przez Austriaków
Polka waleczna dobrze wychowana wyemigrowała

Praga potem Szwajcaria ostatecznie Paryż
zarabiała układaniem kompozycji z kwiatów
w wojnie francusko-pruskiej i Komunie Paryskiej
służy pomaga w charakterze sanitariuszki

za niesienie pomocy rannym odznaczona
Krzyżem Zasługi i dyplomem dziękczynnym
przez Towarzystwo Niesienia Pomocy Morskiej i Lądowej

wtedy odnowiła znajomość ze Stanisławem Loewenhardtem
lekarzem poznanym w czasie powstania styczniowego
w oddziale generała-dyktatora Langiewicza

poślubiła lekarza mieli czwórkę dzieci
wzięła jeszcze pod opiekę dzieci zmarłej bratowej
siostry męża dwójkę małych

rok później zmarła nagle na atak serca
na cmentarzu Montparnasse ma napis grobowy 
Henryka LEWENHARD z domu PUSTAWOJTOW 
Pełna Odwagi Energii Poświęcenia w Kraju i na Wygnaniu
na Polu Bitwy i w Rodzinie 1843 – 1881

jej imieniem nazwano ulice 
w Lublinie Starachowicach oraz w Małogoszczu 
ale dlaczego Norwid i dlaczego Annopol

niewiele wiadomo o jej kontaktach z Norwidem
istniały podobno listy poety do niej
podobno w Muzeum Raperswilskim

a w książce pamiątek Norwida
znajduje się wizytówka Henryki Pustawojtoff
podaję za Kalendarzem ż i t CKN (Poznań 2007)

Norwid w liście do Konstancji Górskiej napisał
pani Pustowojtoff za Komuny zbawiła
siostrę arcybiskupa Paryża od rozstrzelania

- byłem temu przytomny jesienią 1882
ta kobieta wyprosiła wysłużyła życie
u Jarosława Dąbrowskiego lub Raoula Rigault

a po jej śmierci w innym liście do Konstancji
że kiedy pani Pustawojtoff chorowała śmiertelnie
żadna dama polska nie przysłała kartki
z zapytaniem jak się pani czuje
on sam był już parę miesięcy przed śmiercią

wtedy też refleksje snuje o świętym Lourdes
i niedocenianiu przez społeczeństwo polskie ludzi wielkich
takich jak Józef Hoene-Wroński Joachim Lelewel i...

... Henryka Pustowójtówna
Prot Lelewel leży u nas po sąsiedzku w gminie Poświętne
w Małogoszczu dziekanem był ksiądz Król z Annopola

historia żyje dzięki nam i w nas łańcuchem pokoleń
jeśli ją poznamy pamięcią tożsamością wielką
bo naród polski wielki społeczeństwo żadne

nas dziedziców i twórców historii przemilczają
gmina parafia diecezja za nic mają (politycznie)
z prezesem JPK uważając za gorszy sort i zdrajców

    (niedziela, 21 maja 2017, g.18.54)

PS.
Zdjęcie nr 1 Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego po przeprowadzce do Warszawy (gmach Sejmu!) z tej strony
Zdjęcie nr 2 i 3 Anny Pustawójtówny z wikipedii

4 komentarze:


 1. Strzegę (i przekazuję) Ducha Czasu. I On mnie strzeże <3
  ***
  MY I WY
  /człowiek jest drogą
  wspólnoty i anty (?)
  aby byli jedno i JPII/
  zmienia się epoka
  mój czas się kończy
  a moje paradygmaty
  czyli Duch Czasu (?)
  najpierw trzeba je poznać
  odpoznać się muszą objawić
  to była wolność i osoba (świętość)
  zarówno w świecie jak w Kościele
  do dzisiaj tak mam (mój ONZ)
  że wagę dnia odmierza
  przeżycie prawdy i zapisanie
  godność i odpowiedzialność moja
  my i wy i oni
  są w strukturalizmie każdym
  organizacyjnym państwowym
  i kościelnym (plus tradycja)
  a myślałem że tego nie dożyję
  nie wiedziałem że tak być może
  myślałem że jedność i ciągłość dziejów
  wyrażona myślą polskiego papieża...
  (sobota, 21 maja 206, g. 8.23)

  https://www.facebook.com/jkapaon/posts/10210316543736393

  OdpowiedzUsuń

 2. Obcy sobie kulturowo Polacy 2017! Czy tylko dzisiaj, po komunie podzieleni na część zdeterminowaną genetycznie-kulturowo "ludem pracującym miast i wsi" i tę wolną/wyzwoloną duchowo-intelektualnie? ? O jakiej obcości pisał Norwid w "Kółku" (1861?)?

  TEN OBCY

  /tym obcym księżom biskupom i samorządowcom/

  o Camusie rozmawiałem
  z psychologiem w Legionowie
  służbowo w 1970 roku
  podczas spisu powszechnego

  trafiłem w swoim obwodzie spisowym
  na takiego co chciał porozmawiać
  z młodym pisarzem-rachmistrzem
  powołanym z miejscowego liceum

  dlaczego pamięta się takie rzeczy
  widocznie dużo wtedy znaczyły
  i pozostały pamięcią i tożsamością
  młodość poszukiwała zrozumienia

  dzisiaj jestem ten obcy (kulturowo)
  w gminie polskiej parafii diecezji
  bo tutaj zakładałem Solidarność (3.5.1981)
  a stan wojenny zrobił mnie katechetą

  wszyscy wiedzą że życie nie jest
  wcale warte trudu przeżywania
  zdawałem sobie sprawę że nie ma znaczenia
  czy się umiera

  w trzydziestym czy w siedemdziesiątym
  roku życia ponieważ jest oczywiste
  że w obydwu wypadkach inni mężczyźni
  i inne kobiety żyć będą dalej przez tysiące lat

  ja inaczej dzisiaj powiem niż Camus
  że to wszystko ma sens ma sens ma sens
  to mną pisze w 2017 roku w Annopolu
  cała droga-prawda-życie przeżyte i sens

  i cóż że chce mnie słyszeć tylko Bóg
  Muzeum w Tłuszczu i półkowniki
  Solidarność Wolność nam dała i sens
  Rzeczpospolita Norwidowska pozostanie

  (niedziela, 21 maja 2017, g.15.10)

  https://www.facebook.com/jkapaon/posts/10214011247741684?pnref=story

  OdpowiedzUsuń

 3. Reżyser zadeklarował, że w poniedziałek poinformuje dyrekcję festiwalu o swojej decyzji. ”Nie chcę brać udziału w imprezie, która na wiele lat podzieli polskie środowisko artystyczne na tych lepszych i na tych gorszych zostawiając na nim wielką bliznę"

  http://teleshow.wp.pl/opole-traci-rezysera-koncertow-konrad-smuga-dolaczyl-do-bojkotu-6125098011387521a

  OdpowiedzUsuń

 4. - Ktoś narusza moje elementarne prawo. Mam prawo, tak jak każdy pojechać na Wawel, tam jest grób mojego brata. Ci ludzie powinni ponieść za to odpowiedzialność cywilną i zapłacić za koszty ochrony policyjnej – mówił polityk.

  http://wiadomosci.wp.pl/kaczynski-chce-pozwac-ludzi-ktorzy-utrudniaja-mu-odwiedziny-grobu-brata-na-wawelu-6124935917516929a

  OdpowiedzUsuń