czwartek, 18 maja 2017

Niszczący mechanizm ("bo to jest moja Matka ta Ojczyzna")

"Wybrałem datę 8 grudnia [rozpoczęcie Roku Świętego], 
ponieważ jest ona bogata w znaczenie 
dla współczesnej historii Kościoła. 
Otworzę bowiem Drzwi Święte w pięćdziesiątą rocznicę 
zakończenia Soboru Watykańskiego II. 
Kościół czuje potrzebę podtrzymywania żywej pamięci 
o tym wydarzeniu. 
Zaczynał się nowy etap jego historii. 
Ojcowie zgromadzeni na Soborze 
czuli silną, jak prawdziwy powiew Ducha Świętego, 
potrzebę mówienia o Bogu ludziom swoich czasów 
w sposób bardziej zrozumiały. 
Po obaleniu murów, które przez zbyt długi czas 
zamykały Kościół w uprzywilejowanej twierdzy, 
nadszedł czas, by głosić Ewangelię w nowy sposób. 
Nowy etap ewangelizacji, która trwa od zawsze. 
Nowe zadanie dla wszystkich chrześcijan, 
aby świadczyć z większym entuzjazmem i przekonaniem 
o swojej wierze. 
Kościół poczuwał się do odpowiedzialności za to, 
by być żywym znakiem miłości Ojca w świecie.” 

Niszczący Polskę 2017 mechanizm to... kościół.pl. Oczywiście nie jedyny, ale jeden z bardziej możnych. Rozwinę, jak to rozumiem. Najpierw jednak dam cytat z biskupa - byłego sekretarza Episkopatu Polski . 

“ - Wystąpienia prezesa PiS podczas miesięcznic smoleńskich nie mają charakteru religijnego. Te marsze to polityka, nie uroczystości religijne. Religia staje się łatwym instrumentem do manipulacji... 
- Mieszkam przy krakowskiej katedrze i widzę miesięcznice, które nie odbywają się już co miesiąc, ale dwa razy w miesiącu, bo również w miesięcznice pochówku pary prezydenckiej na Wawelu. Dwutygodnice zastąpiły miesięcznic... Ludzie wychodzący z katedry robią tylko politykę... Miesięcznice smoleńskie to czysta polityka. Podczas przemówień nie ma słów o ofiarach katastrofy i samym Smoleńsku. Nie chodzi już o zmarłych. Chodzi o politykę. To, co się tam słyszy podczas wystąpień, to włosy dęba stają na głowie...” (bp Pieronek, tutaj).

Jeszcze mocniej napisał ksiądz Stanisław Walczak - "Uchodźców Polska nie przyjmie, bo łgarstwami zniszczono chrześcijańską i humanitarną duszę Polaków. 74% obywateli uwierzyło właśnie tym sztuczkom i manipulacjom. A kłamcy dzisiaj tryumfują: „Polacy nie chcą uchodźców”.... No właśnie, „kłamstwo wyzwoliło naród”.
Nasuwa się refleksja. Od samego początku do dnia dzisiejszego łgarstwa te mają poparcie ośrodków kościelnych, głównie skupionych wokół o. Tadeusza Rydzyka. Łgarzom towarzyszą niektórzy biskupi, nadając kłamstwu pozory prawdy. Pytam zatem: co chcecie osiągnąć?
Przychodzi mi na myśl słowo samego Jezusa:
„Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. ...Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44).
Kłamstwo, fałszywe świadectwo prowadzi do zniewolenia człowieka."

No cóż, ja, zwykły wiejski katecheta, od trzech lat bezrobotny, głoszę to samo, chyba codziennie, od czasu popaździernikowej polskiej rewolucji 2015 (
na przykład tutaj - m.in. "List katechety do episkopatu i Ludu Bożego w Polsce"). Ale kto by słuchał w Polsce katechety? W mojej parafii i diecezji unikają mnie, jak diabeł wody święconej - w związku z tym / A ZATEM! -i w polskiej gminie, w tzw. wspólnocie samorządowej mieszkańców. Może nawet wyklęli za plecami, kto ich tam wie, oni szczerości nie uważają za chrześcijańską cnotę. Kościół.pl motywuje do zła?! Niszczy ludzi i wspólnoty. Hoduje inną rasę i inna religię.
NISZCZĄCYM MECHANIZMEM nazywam jednak jeszcze co innego. Ten mechanizm mieści się i działa w nas Polakach, wierzących - proporcjonalnie do zaangażowania w polską kościelność à la IV RP?!

Ten mechanizm działa przez religijność powierzchowną, tradycyjny katolicyzm dziedziczony w rodzinie i motywowany środowiskowo (z obawy...). Jest to katolicyzm/religijność, w której wiara i rozum są tylko naskórkowe. Rozumu może nawet nie być ani za grosz. Rozumność w religii?! Nie może być takiego połączenia - w tym zgodni są walczący ateiści i powierzchowni katolicy. Jest tylko przynależność do dominującej grupy społeczno-narodowej. Często - lękowa.
Bezrozumna powierzchowna religijność nie myśli. Ba, nawet boi się myśleć w zakresie owej religijności, bo... może zgrzeszy, a na pewno się pogubi jeszcze bardziej. I zostanie w pustce życiowej - trudno nazwać ją egzystencjalną, choć dla jakichś wyjątków... Na pewno W IZOLACJI!

Dialogu wśród nas Polaków 2017 nie ma i być nie może. Jest bowiem "hierarchicznie" zakazany. A polscy księża, kapłani owej religijności, uczą w polskich szkołach! Czego? Racjonalności? Otwartości? Jedności? Humanizmu? Nie można dać tego, czego się nie ma. Czyli - wyciągnijmy wnioski - zatruwają czymś? Nie wiem, spytajcie ich na otwartych spotkaniach szkolnych. Jeśli Wam starczy odwagi (i im). Macie do pomocy biskupa Pieronka, księdza Stanisława, mnie-katechetę, może znajdziecie jakieś inne wyjątki w swoich okolicach?

Polska bezrozumna religijność jest zaprzęgiem cynicznych polityków. Na takiej bezrozumności (mentalność ignorancyjna podwójnie) można tworzyć sekty - partyjną, smoleńską, miesięcznicową... Są w niej miejsca nawet dla doktorów, profesorów... i niezliczonych księży proboszczów, wikarych, biskupów. Biada nam Polsko myśląca. Polsko wierząca, osobowa, z wiarą i rozumem, z pełnią godności i odpowiedzialności. Polsko, brana tęczą zachwytu od zenitu Wszech-doskonałości dziejów (C. Norwid, Fortepian Chopina).

***

PRZECIW REGLAMENTACJI

                  /księżom ku dialogowi/

nie reglamentujcie tego co jest darem
wiary i rozumu

jak trudno naszym dusz-pasterzom
uznać prawdy większe
niż im przekazano w seminariach
albo sami sobie przyznali

jesteśmy wolnymi ludźmi
osobami z pełną godnością
zdolnych do odpowiedzialności

we wspólnocie kościoła
są różne posługi
ale jeden duch
nam także jest dany

nie trwóż się trzódko mała.pl
wierzycie w Boga
i w rozum uwierzcie

kto bardziej oczytany
niech zajrzy do soboru(ów)
i nauczania papieży (encyklik)

człowiek jest drogą Kościoła
przyszłość człowieka zależy od kultury
jest prawda i jest poznawalna
wiara i rozum pozwalają ją kontemplować
w postawie miłości intelektualnej

     (środa, 17 maja 2017, g. 19.25)

***

HORRENDUM W PL

          /a ksiądz i samorząd co robią/

wielkie słowa trudna mowa
o cóż razem tym
kto mnie zna chyba wie
co u nas się dzieje

pl czy aż tak
a jak
gmina i parafia są sceną
miniatury państwa i Kościoła

rozwijaliśmy się długo
by posiąść samoświadomość
pamięcią większą i tożsamością
można nas nazywać (pl i k-ł)

człowiek jest drogą Kościoła
przyszłość człowieka to kultura
nie zmienia się dogmatów
czyż nie

Polska tu wykwitła naszych czasów
Solidarnością w dniu 3 Maja 1981
kto tego nie pojął
niewiele rozumie z tego co się dzieje

weszliśmy w dorosły okres dziejów
w wolność i samorządność
znaleźliśmy korzenie
w Sobieskich i Norwidach

Norwida prekursorem współczesności
w kościele jest nią Sobór Vaticanum II
i wyrastający z niego papieże
nazwał Polak pierwszy w Watykanie

rzucili się na nas wrogowie tutejsi
i z dalsza namówieni znalezieni
nawet na urzędowych stanowiskach
by przywrócić im swojski peerel

rzucili się na wota wdzięczności
za wolność i godność i odpowiedzialność
chcą żeby było jak wtedy
bez nas bez prawdy bez historii

bez dialogu
za który im służą donosy anonimy
bez ciał bez ducha szkieletom
horrendum polskie się dzieje

    (środa, 17 maja 2017, g. 18.01)

***

ŻYCIE

            /wypełniam powołanie/

ale mi pomysły tematy
chodzą po głowie ho ho ho no nie
przychodzą nie wymyślam
muszę zdawać z nich sprawę

nie chodzi o definicje
do encyklopedii nauk biologicznych
idzie o życie człowiecze
zindywidualizowane w tobie

opisać po kolei próbuję zadane
najpierw ktoś ciebie chce
bez tego nie ma o czym mówić
o życiu człowieka bez miłości

za mnie nawet nowennę odprawiali
rodzice nie ktoś jakieś coś gdzieś
potem jest wysiłek ból rodzenia
radość i trud wychowania

usamodzielniony wiekiem rozumieniem
z talentami i ograniczeniami własnymi
współtworzysz ten świat
homo sapiens socialis

wypełniasz zadania ducha miejsca i czasu
na ile rozumiesz i potrafisz
wszystko jest dane łańcuchem
nie tylko pokarmowym ale i sensu

w kulturze przez kulturę (niż przez biologię)
a jeśli łańcuch się przerwie (przez ludzi)
sama biologia nie wystarczy
nikt nie żyje i nie umiera dla siebie

tego nas nie uczą od początku
poznajemy o ile na sobie
doświadczyłem i ja kon-tekstu
mogę opisać przekazać

dzisiaj nikomu to niepotrzebne
nie będzie odzewu echa zapytań
ale kiedyś zza grobu
kto wie

post scriptum
z racji zamieszkania dodam
że w naszym kościele.pl
mają nas raczej za maszyny

    (środa, 17 maja 2017, g. 13.00)

***

KSIĄDZ

          /spośród i dla nas/

różnych poznałem różniastych
świętych najmniej
najwięcej instytucjonalnych
zboczonych też niestety

i tych ostatnich nie przeklinam
każdy z nas może się nawrócić
ale tylko w szczerości
nieszczery instytucjonalny najgorszy

poznaję gdy o sobie mówią
gdy dają sobą świadectwo
słowem czynem życiem
Madej Twardowski poezją

wiernością własnym wyborom
drogą-prawdą-życiem
przyjaźnią nawet takim jak ja
wspólnotą spotkaną przyjętą

fatalną im robią przysługę
ci z nas tradycyjni Polacy
którzy ich traktują nijako
niby nowy gatunek z nieba

nie ma takiego homo sapiens
jest zwykły grzeszny każdy z nas
ksiądz administrator lub misjonarz
lepszy gorszy byle szczery

     (środa, 17 maja 2017, g. 11.24)

***

PROBOSZCZOWIE PL.2017 (2)

                  /ciemni dla siebie nawzajem/

martwi się nasz papież i przewraca w grobie
i pewnie wikary z Niegowici
Norwid jego nie jest kochany
przez proboszczów (ni biskupów.pl)

szybciej u nas wieszcz trafił pod strzechy
niż na plebanie seminaria i pałace.bp.pl
źle dla naszej kultury ducha i języka
źle wróży (anty)współczesności.pl.2017

oni mają inną tradycję swoją ciasną
niestety niesoborową
w którym prekursora zobaczył
nasz polski Jan Paweł II miłośnik

    (wtorek, 16 maja 2017, g. 17.01)

***

PROBOSZCZOWIE PL.2017 (1)

            /w innym świecie/

kim są czego chcą czym żyją
znamy przeważnie od parady
zamkniętych  w twierdzach plebanii
za siedmioma górami i morzami

nie wiemy kim są
nie wiemy czym naprawdę żyją
czego chcą tym bardziej
wiemy o czym mówią kazania

nie ma ich w naszym życiu
nie ma z nami (wspólnoty)
czekamy nadaremno
w Internecie i realu

i cóż że uczą w naszych szkołach
podlegli innej władzy
w posłuszeństwo zaklęci
komu innemu

    (wtorek, 16 maja 2017, g. 14.30)

***

NA MARGINESIE

          /zbawieni objawieniem/

Polska żyje we mnie jeszcze
i ja jeszcze żyję (i objawiam)
można powiedzieć na marginesie
ta we mnie mało kogo obchodzi

nie można mieć jej od razu
na hop siup z podręcznika
trzeba jej dożyć cierpliwie
całą osobową drogą-prawdą

wszystkim co nas stanowi
bo doszło do nas
z kultury kosmosu
żeśmy poznali i zrozumieli

uczyć się widzieć bo
nie każdy kto ma oczy
nie wszystkie uszy słyszą
wiara i rozum kontemplują

wielu nigdy nie dorośnie
nie zdobędzie się na odwagę
myślenia
i dzielenia się nim w dialogu

Bóg przed nikim się nie skrywa
prawda jest poznawalna
jest miłość intelektualna
fenomenologia i metafizyka

    (poniedziałek, 15 maja 2017, g. 16.20)

***

ANTY-OJCZYZNA (ANTY-KOŚCIÓŁ)

               /jest prawda... 148/

hypothesis non fingo
myślę faktami danymi
drogą-prawdą-życiem

ojczyzna to miejsce
gotowości nieustannej życia dla
w każdym czasie danym

dla sprawy człowieka
bo najdzielniej o Ludzkość idzie
to prawo moralne Dobrych Nowin

szlachetny człowiek
nie ma innej Ojczyzny
jest procentem szczęścia Ludzkości

kościół w Polsce 2017 który
nie jest głosem prawdy i sumienia
ale nacjonalistycznych zbawicieli

nikogo normalnego nie obowiązuje
a kysz (nawet z broszurami)
jeśli proboszcze i biskupi nie czytają

osoba ludzka jest znakiem Boga
spotkanie człowieka z człowiekiem
wydarzeniem sakramentalnym

kościół który na sprawę uchodźców
i na naszą strachowską (RzN)
nie ma głosu prawdy i sumienia...

     (poniedziałek, 15 maja 2017, g. 9.45)

***


MOJE OSTATNIE ZADANIE


               /oni zacofani inni/


nie tylko moje

chyba każdego myślącego człowieka
zebrać to co zostało dane
bez wymądrzania (świadczyć)

ten co daje prowadzi

od początku do końca
jest alfą i omegą
nie muszę afiszować siebie

dar życia dar miłości

dar wychowania
w kraju języku kulturze
w wierze i rozumie

Chopin Norwid Mickiewicz

Słowacki Ingarden Wojtyła
Solidarność z Prusem i od
Annopolskie Sanktuarium

Rzeczpospolita Norwidowska

i nagłe wyklęcie wykluczenie
przez przemilczanie i nie tylko
wyprowadzanie wotów z ołtarza

niecny niegodny mechanizm

niszczący polską gminę
parafię diecezję Ojczyznę
gra w ciuciubabkę z ciemnością

dla nich przyszłość nie leży w kulturze

lecz ideologie religijno-narodowe
nie człowiek jest drogą Kościoła
ale oni hierarchiczni bez granic

   (sobota, 13 maja 2017, g. 16.17)


***


KSIĄDZ ZIELIŃSKI


          /ja - ich gorsza Polska/


redaktor naczelny Idziemy

diecezjalnego tygodnika
siedzi i rozprawia
w salonie dziennikarskim

dużo wie o reprywatyzacji

inni też do samego spodu
o krakowskich i stołecznych przekrętach
połświatkach i gwałtach

jeden z nich wie nawet

że jeśli PiS kraść nie będzie
i złodziei ukarze
długo rządzić będzie

tylko tyle wystarczy

co tam konstytucja
co tam my gorsi patrioci
gorszy sort gorsi ludzie i obywatele

pamięć ich i tożsamość

pewnie tylko smoleńska
no i okolicznościowe specjalis
na 1050 rocznicę i Fatimę

oni (tylko) myślą i mówią po polsku

słuchaj narodzie retransmituj
o chwalebni wszyscy wy i wszystkie
media polsko-katolickie

wolę jednak ja katecheta polski

drugie śniadania mistrzów
bardziej różno-wielo-rodne wolne
dają do myślenia

     (sobota, 13 maja 2017, g. 10.01)


***


O BOGU 2017


             /oni dają taki produkt/


mówię o Bogu moim

Józefa K z Annopola
ja jestem jaki jestem
nie Australopitekiem
sławną Lucy z Hadar
homo habilis ani naledi

ale ja Józef K homo sapiens

z Legionowa i Strachówki
żyjący w sanktuarium MBA
z całą drogą-prawdą-życiem
w wieku XX i XXI
w Jezusie Bóg jest doskonały

nie jestem teoretykiem

choć umysł mam spekulatywny
co powiedział mój profesor
ksiądz profesor Kłósak
bardzo mnie tym uraczył
jako żyłem wierzę i umieram

     (niedziela, 14 maja 2017, g. 13.40)


PS.

Zdjęcie nr 1 ze "świętej/krzyżowej" miesięcznicy-ulicznicy (bo są jeszcze części liturgiczno-kościelne w kościele poseminaryjnym rano i w Katedrze Arcydiecezjalnej/Metropolitalnej wieczorną/ciemną porą) na Krakowskim Przedmieściu polskiej stolicy.
Zdjęcie nr 2 - z tej strony

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz