piątek, 25 maja 2018

RODO - czego ochrona?


Moja jednoosobowa agencja medialna nigdy dotąd nie była tak aktualna w komentowaniu przepisów prawa. Od dzisiaj ma obowiązywać jakieś RODO. Czym toto jest, ten stwór-rodotwór?! Na mnie podziała jak płachta na byka. Szczerzy się na mnie. W szyderczo-kpiącym uśmiechu? Politowania? Grozy? Wampira?

Nowy świat powstaje jeszcze za mojego życia. Jest mi obcy. A ja jemu. W pewne regulacje jeszcze mnie wkręci, siłą rozmachu, rzeczy otaczających i spraw. Życie się dzieje - to praw mych księga. Mam nadzieję jednak, że umrę, jak to się mówi "odejdę" - jeszcze po staremu. W tym, czym jest dla mnie - świat, drugi czlowiek, Bóg. W aspektach istotowych i konstytutywnych, tak jak je rozumiem. Bez uprzedzeń - do nikogo, niczego, także nowego prawa.

Wiem, że nie da się wyplątać z obowiązujących regulacji. Docierają do mnie zewsząd, takż ekiedy pisze tego bloga. Spróbuję jednaj uchwycić, opisać, przekazać mój osobisty punkt widzenia. Na świadectwo OSOBY i jej (mojej) drogi-prawdy-życia.

Na początku dzisiejszego pisania, zostałem powiadomiony, że - "Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej musisz informować użytkowników z krajów unijnych o plikach cookie wykorzystywanych na Twoim blogu i zbieranym przez niego danych. W wielu przypadkach przepisy wymagają również uzyskania ich zgody. 

Aby ułatwić Ci spełnienie tych wymagań, dodaliśmy na Twoim blogu powiadomienie o wykorzystywaniu przez Google określonych plików cookie Bloggera i Google, w tym plików cookie usług Google Analytics i AdSense, oraz o innych danych zbieranych przez Google. 

Na Tobie spoczywa obowiązek upewnienia się, że to powiadomienie jest odpowiednie dla Twojego bloga i wyświetla się na nim prawidłowo. Jeśli stosujesz inne pliki cookie, na przykład związane z dodaniem funkcji innych firm, to powiadomienie może nie być wystarczające. Jeśli Twój blog zawiera funkcje innych usługodawców, za jego pośrednictwem mogą być zbierane dodatkowe dane o użytkownikach. Dowiedz się więcej o Twoim powiadomieniu i Twoich obowiązkach."
Dziękuję administratorze. Dziękuję Unio. GoldenLine.pl też mnie dopadło z informacjami o prawie do wcale przeze mnie niechcianej "prywatności" - dzisiaj to moje katusze.

Jestem starym - odchodzącym - pokoleniem. Wychowanym na 10 Przykazaniach. Przed epoką wszechwładzy regulacji wszystkiego, małym druczkiem na dole umów bankowo-pożyczkowych itd. itp. Ja już od dawna nie rosnę. Nie dorosnę do tychże regulacji, czasem może, aż w nadmiarze. Przeregulowanie bywa groźne. Zbyt wyspecjalizowane gatunki giną w procesie ewolucji, w przypadkach nieoczekiwanych zmian.

Jako emeryt nie przeszedłem przeszkoleń pracowniczych co do RODO. Wiem tyle, co zerknę w medialne teksty.
"RODO wchodzi w życie i we wszystkich krajach UE będą obowiązywały takie same zasady ochrony danych osobowych. Tłumaczy, co się w zmieni w praktyce dla przedsiębiorców i konsumentów.
Konsumenci mogą mieć pewność, że niezależnie od tego, kto będzie przetwarzał informacje o nich, to będą chronieni w całej Unii na tym samym poziomie. Nowe przepisy są na tyle uniwersalne, że zachowają aktualność w zmieniających się warunkach.

- RODO to zmiana na lepsze. Jest aktem prawnym, która ma nas chronić. Dla zwykłego konsumenta nie wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami. Pozwoli być gospodarzem swoich danych osobowych na każdym etapie ich przetwarzania...
RODO nie mówi firmom wprost, jakie dokumenty, procedury bezpieczeństwa i polityki trzeba wdrożyć. Jednak nakłada na podmioty obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, tak by podczas przetwarza danych osobowych nie doszło do nieprawidłowości. W jaki sposób spółki to zrobią? Same zadecydują, jaką metodą i środkami to uczynią.
Za naruszenie przepisów odpowiadać będzie dyrektor firmy, instytucji, szkoły czy urzędu."

Acha, niczego tu nie ma o mnie, emerycie Józefie K. To dobrze, bym pewnie nie pojął. Jest o jakimś konsumencie i instytucjach. A, to już nie ja, niech się sobą zajmują, oni.

Chcę umrzeć jeszcze w moim świecie. W personalistycznej kulturze, nie cyfrowej. W spersonalizowanym świecie ludzi, jednych dla drugich. W moim świecie osobę chroniły przykazania. Dane - nie cyfrowe, parametry mierzalne, zmysłowo postrzegane przez cyfrowe matryce... nawet siatkówkę oczu, zapach, smak, pociąg seksualny i opcje.

W personalistycznej kulturze i świecie podstawową wartością (darem, nie "daną") była godność. Godność osobowa. Czy ochrona danych ją chroni? Kultura przyszłych pokoleń wykaże.

Co będzie ze starą kulturą? Kulturą dialogu osób? Czy powstaną jej skanseny? W cyfrowo-zmaterializowanym świecie? W czym i jak będzie żył i działał duch ucieleśniony, ciało uduchowione? Moje - poznają coraz nowsze ograniczenia. Praca z cyfrowo narzuconymi regułami męczy mnie coraz szybciej. Tylko jakiś czas - coraz krótszy - mogę tu przebywać i pisać. W pewnym momenciewszystkie klawisze klawiatury, strony otwarte i karty - niezbędnie potrzebne na różnych etapach twórczych -  i wszystkie dostępne opcje zaczynaja działa sobie i przeciwko mnie-autorowi, podmiotowi, osobie. Jakieś nieopaczne kliknięcie może cały dotychczasowy trud zniweczyć. Trud w pocie swego czoła - OSOBOWO-DUCHOWO-CIELESNO-ZMATERIALIZOWANY-jakoś...

Różnie też przebiegają procesy cywilizacyjne, w różnych częściach naszego globu. Jednym przepisem prawa nie da się ich przestawić na inne tory. Zależy od dotychczasowego poziomu rozwoju, kultury, tradycji, wiary i rozumu ludzi. Dla jednych zmiana dzisiejsza nie jest wielka, dla innych - rewolucyjna?

W STRACHÓWCE, w której żyję, i tak nie było dotąd między ludźmi (nami) dialogu. Może ostatni wielki dialog zakończył się wraz z SOLIDARNOŚCIĄ NARODOWĄ?
Więc dla wielu RODO może nieść nadzieję, że tacy jak ja, Józef K. znikną ostatecznie, przestaną denerować pytaniami o tenże dialog, pamięć, tożsamość, świadomość narodową i Wota Wdzięczności Za Wolność, Godność, Polskość Odzyskane Czynem Solidarności (u nas od 3 Maja 1981). 
Ba - w najwyższej konsekwencji - pytaniami o obraz i podobieństwo do Stwórcy i Zbawiciela. Być może wkrótce na polu publicznych działań pozostaną tylko instytucjonalni głosiciele nakazani i zakazy dla wszystkich innych?

Owszem, są wśród nas osoby o zakazowo-nakazowej mentalności wobec bliźnich swoich, którzy już wcześniej stosowali przemoc wobec nas, zakazując-nakazując w całkiem publicznych/szkolnych sprawach - "pisze do ciebie, ale ni ewolno ci tego nikomu powiedzieć, nikomu, także mężowi". Manipulatorzy-terroryści-nieislamscy-nasi-duchowo-obcy kulturowo z innego świata. Są wśród nas.

Nb.
Miałem dzisiaj w planach, od wieczornego zapisu (g. 19.54) pisać wokół Blasków Strachówki, może jeszcze wrócę?!

***

STRACHÓWKA W BLASKU


                /to co jest bo tu było/

veritatis splendor
nad nami świeci mocno
mało kto w to wierzy
choć wszyscy tu ochrzczeni

skoro ja to piszę
wątpi proboszcz radni i nauczyciele
choć w Rzeczpospolitej Norwidowskiej
są zatrudnieni ze swoją dyrektorką

a ja warkocze z promieni zaplatam
zbieram je z nieba i ziemi
z naszej i Norwida ziemi cudów
w wieczne dałem się za-chwycić

traktują mnie jak kabaret wesoły
pewnie i irytujący
ale rozmawiać ze mną nie chcą
żeby się przekonać

król Jan III Sobieski był i jest
w nas jakoś wplątany przez rodzinę
teraz Kazimierz Wielki przez... Ormian
a my o kulturze tu nie dyskutujemy

owszem realizujemy programy
z wielkim nakładem sił i pieniędzy
prawdę mamy za darmo
lecz jej nie szanujemy

boją się ze mną rozmawiać
posłuchać wykładu tęczą eksplozji zachwytu
o świadomości tożsamości konstytucyjnej
choć niewielu z nas do niej dochodzi

należy się naszym uczniom i ich rodzicom
wszystkim mieszkańcom ponad-wyznaniowo
słowo i prawda która wzbogaci ich nas
każdego myślącego Polaka

i cóż że mamy stulecie jedno drugie
jeśli całości w jedności nie widzimy
II RP z wojną 1920 i ruchu oporu z AK
potem Solidarności z Wotami Wdzięczności

ech to nasze zakłamanie kompleksy
gry interesów i prywat samorządowych
kościoła pobożności ale bez (nie) rozumu
tak prawdy się nie kontempluje

    (czwartek, 24 maja 2018, g. 19.54)

***

ANIOŁ WOŁOMIŃSKI


               /nawet jest w pieśni i w herbie/

każdy kto dotknie istoty (rzeczy)
aniołem się staje
choć na chwilę
nawet w Wołominie

każdej walce o godność błogosławię
prawdę się kontempluje
zawsze na dwóch skrzydłach
inaczej nie ma kontemplacji

nawet śmierć gdziekolwiek dotknęła
tło nie istotę co na tle rozdarłszy
prócz chwili w której wzięła nic nie wzięła
człek od niej starszy

aniołami się stajemy (nawet ja)
gdy prawdy szukając znajdziemy
wiarą rozumem całymi sobą
tylko prawda wyzwala

    (czwartek, 24 maja 2018, g. 18.11)

***

STRACHÓWKA I PRZEZNACZENIE

                  /śliczne panie panowie i kwiaty/

jeśli dostajesz Strachówkę
jako proboszcz wójt dyrektor prezes
dostajesz wyzwanie nie lada i łaskę
wszystko co do wypełnienia trzeba

przegra każdy nierozumiejący
kto będzie świat i życie sądził resortowo
przepisany ustawą rozporządzeniami
prawem kościelnym państwowym itd.

tu obowiązuje prawo kultury (osoby)
nieomal od Jana III i króla Kazimierza
wiara i rozum tam sięgają
są w stanie kontemplować i prowadzić

Rzeczpospolita Norwidowska jest
niczyim wymysłem i projektem
nie pozwólmy słowom paść na kamień
o jednym z największych myślicieli Europy

biada niech wszystkim się stanie
kto prawdę poniża lekceważy
w polityce upatruje celów
w karierach prywatach narcyzy nie- kwiaty

   (czwartek, 24 maja 2018, g. 15.09)

***

WNIEBOWZIĘTY

         /pyt. do JPII,  jak się Ojciec Święty czuje - "sobą"/

czuję się tak zawsze
gdy większą pracę wykonam
nie tyle w liczbie wersów
co ich wadze

ostatnio dnia każdego
od zapisania po sam wieczór i noc
o to wzmożenie pytam siebie samego
w mojej kulturze jest jedna odpowiedź

dostajesz łaskę
nikt nie zna dnia ani godziny
może to właśnie tobie się przydarza
właśnie w tych dniach w tej chwili

co z nich za księża-duszpasterze
którzy tego nie wiedzą
nie rozpoznają czasu naszego nawiedzenia
wszyscy duchem czasu jesteśmy nawiedzani

każdym wydarzeniem które zrozumiemy
kiedy na siatkę pada naszej kartografii
osobowej jedynie i tylko
drogi-prawdy-życia

ja mógłbym tak bez końca
wszystko co upada na mnie opisywać
ale przecież to nie jest potrzebne nikomu
ani Bogu

przepraszam żonę dzieci wnuków
że ku ich niezadowoleniu
leniem jestem wniebowziętym
z ciałem i duszą

jeśli dochodzisz kresu opowieści
wszystko osiągasz co tu jest możliwe
choć sam swych win nie zmyjesz
potrzebne miłosierdzie Zbawiciela

dzień za dniem się dzieło wypełniło
tako życie jako i pisanie dopowiada
inaczej być nie może (aż śpiewam)
nie stoi wóz przed koniem

     (czwartek, 24 maja 2018, g. 13.57-14.34-44)

***

O NIEŚWIĘTA NAIWNOŚCI

                  /jam jest i smutne proroctwo Miłosza/

cała polska naiwność się objawia
chyba cała dzisiaj ale nie dzisiejsza
nie dzisiejsza jedynie Strachówką

oni wszyscy myślą (o ile)
że tylko mnie lekce-sobie-przemilczają
przemilczając wolność-godność-osobę

ksiądz proboszcz Krystyna ich partia
niszczycieli pamięci tożsamości
nie tylko naszej szkoły

a była i jest w tym Polska i Kościół
nie te ich im na miarę przykrojone
ale całość w jedności Chrystusowej

a milczcie sobie niszcząco zaklęci
w jakąś złą siłę kompleksów i złości
spisane są słowa czyny przemilczenia

przemilczenia nie tworzą historii
na milczących wstyd dyshonor ściągają
tak było jest i będzie w ludzkiej kulturze

    (czwartek, 24 maja 2018, g. 11.54)

***

POLSKIE LOSY

        /Strachówka w Rzeczpospolitej Norwidowskiej/

za Sasa jedli pili popuszczali pasa
tak rzecze porzekadło
resztę wyczytać trzeba z literatury

myśl i duch światły się wypowiedziały
nigdy się nie ukrywają (objawienie)
pozostały w Konstytucji

tak sobie myślę o Polakach Polkach
że świadomość konstytucyjna ich kształtuje
i jest naszą świadomoscią narodową

kto o Tobie Polsko wtedy tak nie myślał
święta miłości kochanej Ojczyzny
tęczą zachwytu pisana przekazana

arcydziełami myśli więc kultury
piękna-dobra-prawdy
drogą-prawdą-życiem ludzi

i my na tej drodze jesteśmy
łańcuchem pokoleń
i we mnie żyje Norwidem i Prusem

Puławy się we mnie wpisały
sławnym ośrodkiem Czartoryskich
i Instytutem Wychowania Panien

nurt sentymentalny tam propagowany
Franciszka Karpińskiego i Kniaźnina
pieśni poranno-wieczorne i kolędy

nie tylko ody sielanki bajki i satyry
poematy heroikomiczne i pierwsze powieści
prababcia tam bywała z Prusem na wakacjach

choć do tego doszedłem krwią w pocie
pracą swego czoła i życia czynami
jestem lekce-tutaj-ważony milczeniem

dzisiaj czas jest dla księży i podobnych
sojuszu partii władzy i tronu ołtarzy
Wota Wdzięczności w Strachówce wyniesiono

     (czwartek, 24 maja 2018, g. 11.07)

***

ANNOPOLSKO-STRACHOWSKA KATEDRA

                       /Sanktuarium MBA i RzN/


czego ja dzisiaj tak się spieszę
jakbym wszystko chciał zapisać tutaj
czyżby śmierć była już tak blisko
ale katedrę jeszcze wybuduję

nie kamieniami czas i w zeszycie brukuję
życie moje i tutejsze dzieje Polski
światła promieniami veritatis splendor
wiersza wersami i prozą w Internecie

sięgam wszystkich korzeni i szczytów
bez uprzedzeń wiary tradycji ograniczeń
kultury i Kościoła w świecie współczesnym
nie jakimiś czymś gdzieś z i donikąd

najkrócej powiem że w personalizmie
najbardziej się odnalazłem i mieszkam
jeśli dobrze się w siebie i w niego wpatrzę
najwierniej opiszę odnajdę zrozumiem

przyjaciół wielu spotykam na drodze
Norwida Karola Wojtyłę Ingardena i Sobór
prawami powszechnymi człowieka-osoby
wszędzie siostry i braci odnajdę

jesteście moim natchnieniem dzień i noc
także Krystyna ksiądz proboszcz i inni
nie tylko radości ale i problemy
w głowie sercu mam i pod palcami

fascynującą przygodą i przedsięwzieciem
jest żyć poznawać kochać opisywać
dawać świadectwo temu co wśród nas jest bo było
drogą-prawdą-życiem-pięknem-i-dobrem

nie tęsknię za uznaniem zaszczytami nagrodą
prawie za nic mam tytuły pochlebcze
mnie wystarczy moje osobowe osiągnięcie
annopolsko-strachowskiej katedry

     (czwartek, 24 maja 2018, g. 10.08)

***

MYŚLĘ JĘZYKIEM I ...

                   /droga-prawda-życie i Dobra Nowina/

myśli bywają we mnie nim zapiszę
słowa się dobierają w pary wcześniej
nim stuknę pierwszy klawisz
bywa że ostatni już klika

cząstki świadomości się zlepiają
genami napędzane jedynie
człowiek żyje w kulturze
naturą zachwycony

znaki interpunkcyjne nie wystarczą
by wyrazić wszystkie stany rzeczy
funkcje komunikatywności odbiór
jedno-wielo-znaczność sens emocje

dziesięć jest takich znaków
a i to nie starczy (ech te e-korekty)
wspomagam się dywizami i tak dalej
i dalej i będzie ich coraz więcej

droga-prawda-życie wciąż dziwią
nie tylko moich czytelników
dlaczego tak ciągle zlepo-połączone
jak w Jezusa wypowiedzi

dlatego piszę i wyrażam wszystko
co zostało mi dane (powierzone)
we mnie wklejona Strachówka
i Annopol Polska Kościół pozostaje

lecz do nas nie dotarło jeszcze (tutaj.pl)
wiele prawd kontemplowanych u MBA
że człowiek jest drogą Kościoła (i RzN)
a przyszłość człowieka zależy od kultury

     (czwartek, 24 maja 2018, g. 9.38)

***

Z KIM WALCZY PiS

                /dlaczego nie pytam nie pytamy o TO/


moim zdaniem z rozumem i kulturą
twierdzę tak od początku ich zmiany
najlepiej widać w prawie i sprawiedliwości
bo przecież nie tylko chodzi o sądy

nie tylko o Trybunał i Konstytucję
nie tylko cały KRS SN prezesów
bo czym się różnią notariusze i prokuratorzy
czym adokatura i ich stowarzyszenia

prezes jest doktorem tego samego prawa
tego samego prawa i uniwersytetu prezydent
więc o co chodzi pytajmy
jeśli rozumem nadążamy (w kulturze osoby)

państwo władza instutucje chą nas kontrolować
lepiej więcej głębiej dalej i coraz bardziej
nigdy nienasycone są ich aspiracje
władztwa nad człowiekiem tym drugim (innym)

walczą z reprywatyzacją tu i tam wybiórczo
nie z problemem po wojnie i komunie
z Żydami realnymi i wyimaginowanymi
mówią że ciągle wzmacniają demokrację

zamydlą oczy serce wiarę rozum Polaków
swoich zwolenników wyborców
nie tkną sprawy mienia pożydowskiego
w Jadowie Dobrem Stanisławowie Pcimiu

coś wydobędą z mroków inne coś schowają
prawdy w prostym dialogu się boją
jak diabeł święconej wody i w Strachówce
z Rzeczpospolitą Norwidowską walczą

    (czwartek, 24 maja 2018, g. 9.08)

***

ANNOPOLSKA SAGA

                    /aż dotąd... a potem/


aż dotąd dociągnąłem doszedłem
kto pociągnie dalej
pielgrzymią polską drogę
przez wiarę rozum dzieje i kulturę

pierwszym wrogiem jest rozum
jeśli prawdy nie sięga i zaniedbuje
zaraz potem finanse
na remont i konserwację zabytku

samą decyzją rodzinną nie starczy
musi duch dopowiedzieć prowadzić
ten który jest u początków
rodów rodzin pokoleń jak w psalmie

   (czwartek, 24 maja 2018, g. 8.50)

***

O MYŚŁENIU SŁÓW PARĘ

                 /miłość to dialog czyny książki/

jest w moim życiu powołaniem
czymś wiecej niż zadaniem i hobby
chcialbym żeby było
naszym sportem narodowym

mamy wszelkie dane do mistrzostwa
nie ma wiary bez myśłenia
a my prawie wszyscy ochrzeni
na ziemi polskiej Ojczyzny

nie cierpię nawalanek medialnych
naszczekiwaniem jakimś na powierzchni
czasem walki buldogów pod dywanem
zamiast dialogu o istocie rzeczy

nie jestem traktowany poważnie
w mojej gminie parafii dawnej szkole
dialogu nikt ze mną nie potrzebuje
tu się o wszystkim milczy

dziwny to kraj ta Polska (2018)
gdzie każdy czyn za wcześnie wschodzi
ale książka każda... za późno
a dialogu jak nie było tak nie ma

kochani moi i ja w tej gminie jestem
mieszkam żyję myślę piszę
czyżby na wasze nieszczęście
i już tylko na moją śmierć czekacie

coś wniosłem w kształt Polski
dzisiejszej na tej naszej ziemi
co pamięć i tożsamość musi
bo nie tylko powinna zatrzymać

będziemy sie mijać mijać
aż będzie za późno
nie nauczył nas ksiądz Twardowski
kochać się wzajem w czas stosowny

     (środa, 23 maja 2018, g. 19.38)

***

ROZMAWIAJMY POWAŻNIE

               /bajki pobożniuchne na dobranoc/

u nas ksiądz stał się bajaderą
opowiadaczem bajek świątobliwych
no wyglądających na takie
bo nie rzeczywiście realnych

zabawa z nami trwa już lat 7/8
każdy wybryk można wytłumaczyć
niestworzonymi opowieściami
o krasnoludkach i sierotce Marysi

każdy epizod zamydlić przeczekać
metoda łapie w swe sieci naiwnych
którzy chcą być oszukiwani
nie zapisują faktów tracą pamięć

nie widzą sensu bezsensu nie odróżniają
tak zwany lud polski katolicko-łatwowierny
nie wierzą w Biblię bo nie czytają nie znają
ani w wiarę i rozum (logikę) bo nie używają

Wota Wdzięczności Polskości Honoru zniknęły
z ołtarza Boga i Ojczyzny Biały Apel ze szkoły
donosy się pisały i piszą jak pisały
te same mają cele i zatrute strzały

starego wójta-katechety już nie ma i kolonii
o Solidarności mało kto pamięta
Norwid został wyzwaniem dla uczciwych
kultura pamięci o Czerwińskiego się upomina

Światowe Dni Młodzieży chcieli zbombardować
uroczystości upamiętnienia patriotyzm
pamięć i tożsamość zmienić
na tożsamo z nimi i ich partii planami

każdemu wmówią że chcą i co innego robią
że to nie to o co ich podejrzewamy
bo gdzieżby – tacy dobrzy ludzie-oni
i tylko że... nie lubią rozmawiać szczerze

mnie nie chodzi o politykę ani popularność
tylko o godne życie aż do śmierci
w pełnej pamięci i tożsamości
tego co jest tutaj bo się wydarzyło

     (środa, 23 maja 2018, g. 18.05)

***

KU ŚMIERCI

            /poezja świadomości i przemilczenia/

Strachówka zmierza dokądś
jak każda polska gmina i parafia
ja tylko ku śmierci już
tu dialogu się nie doczekam

ku śmierci najzwyczajniej
jak czlowiekowi osobie wypada
bez zbędnych lęków
głowy pod topór nie nadstawiam

ani donikąd uciekam
po prostu zmierzam dniem za dniem
po życiu bardzo zwyczajnym
choć ze wspaniałymi rodzynkami

kiedy ktoś mnie pyta
dlaczego milczę
odwracam się na drugi bok
ucho prezesa nawet wtedy nie bawi

codziennie mówiłem pisałem
do was żywych i umarłych
od nikogo głosu nie dostałem
ale pozbawić sensu się nie dałem

nawet wczoraj i dzisiaj
ciężkie tematy podejmując
pokój i wojnę przynieść mogły
powinność wypełnię pies nie szczeka

     (środa, 23 maja 2018, g. 14.10)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza