środa, 2 grudnia 2015

Pokój Tobie, Polsko 2015! Ojczyzno moja!"Przyszły los ludzkości leży w ręku tych, którzy potrafią podać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei... 
Ażeby... wszyscy obywatele byli skłonni uczestniczyć w życiu różnych grup, z których składa się organizm społeczny, konieczne jest, by mogli w nich znaleźć wartości, które by ich pociągały i skłaniały do służenia drugim...

"Ogólnoludzki zryw sumień, który wyraził się w Karcie Praw Człowieka..." Solidarność 1980/81 i UE też były/są zrywem (sumień), nie tylko interesów!

To ma z kolei podstawowe znaczenie dla całej naszej polskiej dzisiejszej ekonomii, polityki itd.itp. Polityka, ekonomia, oświata, wychowanie — jak i praca — jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy, polityki, oświaty (szkół, podstawowej, gimnazjum liceum...) nie człowiek dla ekonomii. Owszem, tylko wówczas, gdy człowiek ma poczucie swojej podmiotowości, gdy praca i ekonomia i wszystko są dla niego — wówczas i on jest dla pracy, dla ekonomii, polityki, szkół, wspólnot... także kościelnych. 

Tylko tak może się budować również i ekonomiczny postęp. I wszelki. Człowiek zawsze jest pierwszy! Nie tylko w narodzie, państwie, także w Kościele(?!) - (Człowiek jest drogą Kościoła)!!!

Trochę już żyję. Trochę słyszałem, widziałem, jestem nawet naocznym świadkiem swoich czasów i wielkich rzeczy, które się w nim dokonały. Jak umiałem, wziąłem udział. Moja misja jeszcze się ne skończyła. Mówię prawdę.

Głęboko odczuwam trudny okres w życiu narodu i państwa. Przytoczę więc jeszcze w tej sprawie [tych naszych sprawach AD 2015] następującą wypowiedź Soboru Watykańskiego II: „Na pochwałę zasługuje postępowanie tych narodów, w których jak największa część obywateli uczestniczy w sprawach publicznych w warunkach prawdziwej wolności” (Gaudium et spes, 31). Mówię to, ponieważ prawda powyższa należy do przesłania Kościoła w świecie: w świecie współczesnym. Do przesłania „pokoju i sprawiedliwości”.

Każdy z tych ludzi ma swoją osobową godność, ma prawa tej godności odpowiadające. W imię tej godności słusznie każdy i wszyscy dążą do tego, aby być nie tylko przedmiotem nadrzędnego działania władzy, instytucji życia państwowego — ale być podmiotem. A być podmiotem to znaczy uczestniczyć w stanowieniu o „pospolitej rzeczy” wszystkich Polaków.

OTO SĄ PRAWDZIWE - PRZYNAJMNIEJ DLA MNIE - Motywy życia i nadziei (JPII) - z przemówienia Papieża Polaka są wszystkie cytaty (i Soboru Watykańskiego II, oczywiście). I do tego, z bardzo szczególnej okoliczności jego wygłoszenia.

1 komentarz:

  1. Żyję tym problemem od początku!

    https://www.facebook.com/notes/jozef-kapaon/glossa-moja-do-sporu-o-trybuna%C5%82-konstytucyjny-remake/1099519630078577

    OdpowiedzUsuń