środa, 20 grudnia 2017

Współczesny patriotyzm.... myśliRządzący obecnie układ kompromituje Polskę na arenie współczesnego świata (i kultury). Dzisiaj dyskusja o Polsce, w perspektywie praworządności (wolności, osoby, kultury) idzie przez cały świat. Jak kiedyś iskra miłosierdzia!
W Sejmie (Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej, ale jeszcze nie Norwidowskiej) stoi choinka, od dołu czerwona, od góry biała. W zeszłym roku były dwie,  z lewej biała, z prawej czerwona.
Nie ma wiary bez myślenia. Nie ma osoby, nie ma wspólnoty, nie ma kultury... Jesteśmy homo sapiens, albo tylko... zwierzę dwunożne.
Przypadki skrajnego upośledzenia nie odbierają godności. Ale odbierają zdolność prawną, nawet do sakramentu małżeństwa. Zagadka to wielka. Tajemnica mistyczna.

Nie ma świadomego czynu bez myślenia. Ale może być odpowiedzialność, jeśli nie zostanie udowodniona niepoczytalność.
I tak dalej, dalej, głębiej. Dzisiejsza nauka siega tego, co kiedyś było niemożliwe. Sieci neuronowe powstają w informatyce. Biochemia pomaga usprawnić mózg i umysł. "Czymże jestem ja, nie ów kawał mięsa i kości, lecz ja z krwi i kości mych wyrastający, człowiek działający?" - pyta przesławny polski fenomenolog.

Norwid wcześniej pytał. I snuł smutne o nas Polakach rozważania - a jakże, pisząc o współczesnych sobie i zawsze współczesnych nam Rodakach. Tak mają prorocy, wieszczowie narodowi. Widzą aspekty istotowe i konstytutywne całej rzeczywistości człowieka,świata, a, wierzący, nawet Boga (JPII).

"I pożegnałem kraj, i brzegi znane
Odepchnąłem nogą, jak wioślarz z łodzi
Ziemię odpycha - i jak? odgarnia on pianę
Leniwo-płynną i luźną...
Kraj! - - gdzie każdy-czyn za wcześnie wschodzi,
Ale - książka-każda... za późno!" (C. Norwid, Do spółczesnych, oda)

Myślenie jest pierwszym i najważniejszym czynem (zadaniem powinnością moralną...) człowieka. Miłość, a jeszcze bardziej miłosierdzie, bez myśli??? Impossible! Tak! IMPOSYBILIZM ma swoje przeciwieństwo - WOLUNTARYZM. Trzeba dopisać inne, z marksisitowskiego języka i praktyki (soc-realizm): awangardę klasy rządzącej i centralizm partyjny (demokrację socjalistyczną). Zabawa słowami nie wszystko (wiele/niewiele?) mówi, i może prowadzić na obrzeża myśli i człowieczeństwa.
Myślenie obecnie rządzącego Polską Prezesa Partii dziwnie jakoś można (lepiej) rozumieć dopiero w świetle marksizmu!

Kto żył w PRL (i innych krajach tzw. Bloku Wschodniego) ma pamięć o pojęciowo-słownikowych zapędach tamtej władzy (z Kremla) i zamęcie intelektualno-moralnym w praktyce. Bo nie było ważne TO CO  JEST, ale jak nazwie to partia (Kreml i I Sekretarz). Ważne - jakie imię jego? Nie to, z biblijnego, ale z partyjnego stwarzania rzeczywistości. Nie TEN KTÓRY JEST, ale ten który jest wybrany przez większość wyborczą (i gremia partyjne). Suweren??? Kto nim jest, dla kogo?
Na koniec życia przydaje mi się praca nad "Antropologicznymi aspektami Rewolucji Nauko-Technicznej według marksistów polskich". Jednak nie zapomniałem "Istoty człowieka, według Romana Ingardena", której nie mogłem wtedy dokończyć, bo zmarł PROMOTOR, ks. prof. Kazimierz Kłósak (przez jakiś czas nauczyciel i wychowawca kleryka Karola Wojtyły).

"Cud wcielonego ducha - to nie żaden kwiatek
Z rośliniarni światowej; pismo to opłatek,
Którym łamać się trzeba i od serca życzyć
Dosiego roku prawdy - nie szermować, krzyczéć,
Lecz całą siłą działać, działać w taki sposób,
Jako dawny obyczaj, bez wyborczych osób,
Z bogobojną czeladką wieczerzając społem,
Na sianie z własnej łąki i za własnym stołem." (C. Norwid, Pismo)

Nie lubią mnie dzisiaj w kościele.pl wyborcy PiS-u i PANA Prezesa. Oni nie potrzebują dialogu. Wystarczy im słuchać i cytować swego PANA.
Nielubiana jest więc dzisiaj Rzeczpospolita Norwidowska, przypominająca swoim istnieniem i działaniem, że Poeta jest nazywany powszecnie "Poetą myśli" i "Poetą dialogu" (Józef Fert). Był poetą-myślicielem, poetą-filozofem, o bystrym, analitycznym umyśle, patrzącym krytycznie na świat (także Polskę i Kościół).
"Apostolstwo nie jest dyplomacją i kuglarstwem, i kabalistyką, ale proroctwem szczerym" (C. Norwid w liście do Augusta Cieszkowskiego ).
Najwyżej do Panteonu wyniósł go Papież-Polak, jako "jednego z największych chrześcijańskich myśłicieli Europy" i prekursora Soboru Watykańskiego II.

Ale, co to dla wszystkich nas... Polaków, także jako mieszkańców gminy Strachówka, powiatu wołomińskiego, parafii i całej naszej diecezji? Słowa, słowa, słowa! Pardon, muszę w tym miejscu oddać sprawiedliwość i podziękować Mazowieckiej Wspólnocie Samorządowej, która poprosiłą mnie raz, bym przy świątecznej okazji powiedział coś wielkanocnego, o Norwidzie i Zmartwychwstaniu, u Michalitów, w Strudze. A to Polska właśnie?!

Kto żył w PRL, ma pamięć o pojęciowo-słownikowych zapędach tamtej władzy (z Kremla) i zamęcie intelektualno-moralnym w praktyce - stawrzania rzeczywistości, po partyjnemu, z KULTEM JEDNOSTKI-WODZA łącznie! Deprywacja godności podwładnych ? Oczywista. Deprawacja moralna? Oczywista. Pojęcia wolności i osoby z pełną godnością... niechętnie podejmowane, używane w ich dokumentach, czasem wyrzucone na śmietnik. Tak było z sumieniem u marksistów - w teorii najpierw, w rzeczywistości, w istocie.

Impossibilism is a Marxist theory and perspective on the emergence of socialism that stresses the limited value of political, economic, cultural, and social reforms within a capitalist economy... (wikipedia)

Democratic centralism is a method of leadership in which political decisions reached by the party (through its democratically elected bodies) are binding upon all members of the party... Lenin described Democratic Centralism as consisting of "freedom of discussion, unity of action". The doctrine of democratic centralism served as one of the sources of the split between the Bolsheviks and the Mensheviks... In On Party Unity, Lenin argued that democratic centralism prevents factionalism. He argued that factionalism leads to less friendly relations among members and that it can be exploited by enemies of the party... During the era of Joseph Stalin, the principle of democratic centralism had evolved to the point that the Supreme Soviet, while nominally vested with great lawmaking powers, did little more than approve decisions already made at the highest levels of the Communist Party. Thus, decisions made by the Party's top leaders de facto had the force of law. This arrangement soon became the norm in nearly all Communist states... (tutaj)

Woluntaryzm - «kierowanie się tylko własną wolą i nieliczenie się z opiniami innych ludzi w podejmowaniu decyzji» zasłynął bardzo w naszym komunistycznym świecie PRL itd. że kazano rzekom płynąć pod prąd i hutom wyrastać daleko od złóż rudy... dzisiaj są tacy, którzy chcą jezior na pustyniach i mają własną koncepcję - sprywatyzowaną i wszechogarniającą - tzw. suwerena, interpretację Konstytucji, honoru, roty ślubowania, praw człowieka i obywatela... Encyklopedia rozszerzy na inne aspekty. (tutaj)

Miałem, mieliśmy już z tym wszystkim do czynienia w PRL. Nie wiem, czy są jakieś oskarżenia w stosunku do najnpowszych 28 lat Wolnej Polski - odzyskanej dzięki Czynowiu/Rewolucji/Festiwalowi SOLIDARNOŚCI - które mogą się z tamtą deprywacją/demoralizacją równać. Nasz czyn, pokoleniowy Polek i Polaków, przeanalizował i opisał całemu światu i Kościołowi dla nauki wiecznej, Papież-Polak Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus! Niestety stare wraca, nie czytają papieża, z obliczem PANA Prezesa i PANÓW wszelkich stanowisk i maści, według obecnej nomenklatury partyjnej! Nomenklatury i nowo/niby-mowy idą w parze. Encykliki - NIE!

PS.1
Na koniec coś bliższego ciału, wpisy pod moim adresem (rodziny?!) z bliskiej okolicy! Skoro powiatowo-diecezjalnej, to i gminno-parafialnej i na odwrót, bo to Polska właśnie: - "Człowieku pijany z nienawiści, nie mów proszę o trzeźwości, nie mów proszę o mądrości. Wyłącz komputer i wróć do prawdziwego życia. Byłeś przecież kiedyś porządnym człowiekiem tylko zły los zetknął cię z cwanymi manipulatorami i dałeś się zwieść, biedny człowieku. Zrób sobie kilkutygodniowe rekolekcje z daleka od komputera ale blisko dzieci i wnuków. Jeszcze jest szansa na twoje zbawienie. Trzymam kciuki."
Tak pewnie myśli 3/4 mojego powiatu "Ziemi Norwida i Cudu nad Wisłą". Bez dialogu, bez miłosierdzia, bez wspólnoty (w zgodnej współpracy wiary i rozumu kontemplując prawdę).

Cóż my wiemy o sobie, Polsce, człowieku i świecie? Wierzący, także o Bogu i Kościele Powszecnym Świętym i Apostolskim? Odpisałem w komentarzu - "Hejt zamiast rozmowy? Bluzg partyjny, po co nam dialog??? Skąd wiesz jakim byłem (jestem) człowiekiem, skoro unikasz (umykasz przed) rozmową???"

***

MOJE BOŻE NARODZENIE

                  /widzieć słyszeć czuć.../

Bóg przychodzi powoli
filozofia samopoczucia pomaga
ale Bóg nie jest samopoczuciem

przychodzi powoli
nie stąd ni zowąd
i jest

biblijną raczej ciszą
niż wojnami
jest jednością całości

sensem
poznawalnym
całym sobą i odczuciem

nikt i nic
Go nie zastąpi
w ludzkim życiu i świecie

przychodzi przychodzi
i nagle już jest
filozofia samopoczucia pomoże

człowiek to ten kto zna siebie
nie poznamy siebie bez kultury
bez światła wiary i rozumu

ponad wszystko co jest
i co poznajemy
odczuwamy

poznaj siebie
wszystkimi metodami
chcę Cię czytać i słuchać

     (środa, 20 grudnia 2017, g. 9.32)

***

GODNOŚĆ OBRONIONA

                  /dobro prawda i.../       

I-
ocean istnienia przełynąłem
po nieznanych lądach byłem prowadzony
godności nie zatraciłem
przedziwnie jest obroniona

są ważniejsze sprawy
od obowiązków stanu codzienności
godności służyć
która w nas i ponad nami

jak ją rozpoznać jak służyć
pozwolić się prowadzić
duchowi czasu naszemu duchowi
dzień za dniem krok po kroku

tego nie można wiedzieć z góry
nie ma takich mądrości w bibliotekach
nikt taki mądry się nie rodzi
wierność duchowi tam prowadzi

duch czasu duch miejsca
i ten jeszcze z wielkich największy
duch ucieleśniony tajemnicy wcielenia
w ciele uduchowionym w jedności

droga-prawda-życie z Mistrzem
nie wywiedzie na manowce
miłości odpowiedzialności
przebaczenia miłosierdzia zbawienia

II –
nie ja wszystko odkrywam
nawet to nie ja godność obroniłem
raczej we mnie została obroniona
na osobowej drodze prawdy życia

ponad proboszczów i kurie biskupów
ponad magnatów partyjnych baronów
ponad prawd zakłamywanie
ponad wspólnoty niszczone

życie-prawda-droga obroniły
i to tutaj nawet pisanie
wolności objawianie
twórczej drogi człowieka (osoby)

i cóż że ze mnie amator
potwierdzą mistrzowie
artyści profesjonalni
tej wolności odepchnąć się nie da

   (wtorek, 19 grudnia 2017, g. 9.15)

***

WARTOŚCI DUCHOWE

              /pasterzem naszym są/

są najlepsze
choć inne też nie złe
spanie jedzenie picie
seks

ale duchowe najlepsze
bo wszędzie dostępne
zawsze
w każdym tu teraz

przynoszą nie tylko pokój
ale radość i zadowolenie
przyjemność też
np modlitwa odpocznienie

źródłem są
krystalicznych wód
zielonych pastwisk woni
rozliczają z wieczności

    (poniedziałek, 18 grudnia 2017, g. 21.13)

***

PRZEGRANE BOŻE NARODZENIE

                  /w dniu św Łazarza/

dziwne rozważania chcę snuć
o przegranych świętach
sprzeczność aż w zębach zgrzyta
ale nie we mnie

jestem kim jestem
nie mogę być kimś drugim
już raz choinka bez bombek
stała w rodzinie Kapaonów

a więc to jest możliwe
to się dzieje
nie raz nie dwa
w jednym ludzkim życiu

narodzenie dzieci
było przeżyciem niebieskim
za każdym razem dla mnie
w Legionowie Łochowie i Mińsku

porywało mnie do siódmego nieba
tajemnica narodzenia
Betlejem w izbach porodowych
z każdym narodzeniem dzieci

ponad rodzinne święto
ponad narodowe
ponad religijne człowiecze
na pewno bezwyznaniowe

wystarczy być człowiekiem osobą
świadomą swej godności
w kulturze całej
w najlepszych jej wymiarach

cóż po religii w Polsce pozostało
w nas
w życiu społeczno publicznym
bez dialogu (miłości i miłosierdzia)

kłamliwe słowa
kłąmliwe nawet opłatki
gesty w pustocie beznadziejne
jak miedź brzęczą

panie i panowie rządzący
nie słyszę
by chcieli nam godność przywrócić
zabiją nawet Boże Narodzenie

nie wierzę że dożyję
innej Polski
innego w Polsce Kościoła
zachowam dobre wspomnienia

      (niedziela, 17 grudnia 2017, g. 11.16) TUTAJ - Po bierzmowaniu w Strachówce

PS.2
Nie mogłem znaleźć innego zdjęcia. To tytułowe jest z tej strony.3 komentarze:


 1. KE zdecydowała o uruchomieniu art. 7.1 traktatu UE wobec Polski. Komisja wyśle wniosek do krajów unijnych o uznanie Polski za kraj, w którym istnieje "wyraźne ryzyko poważnego zagrożenia dla praworządności".

  https://wiadomosci.wp.pl/jest-decyzja-ke-ws-polski-timmermans-polska-nie-zostawila-nam-wyboru-6200393650091649a

  OdpowiedzUsuń

 2. - Głęboko liczę, że polski rząd pójdzie po rozum do głowy i nie będzie szukał konfliktu w sprawie, w której nie ma racji. Na pewno będzie jeszcze czas, żeby uniknąć złych konsekwencji dla Polaków – powiedział Donald Tusk

  https://wiadomosci.wp.pl/donald-tusk-o-decyzji-ke-wobec-polski-popelnione-bledy-powinny-zostac-odwrocone-6200422995469953a

  OdpowiedzUsuń

 3. Prawnicy USA - "ABA stwierdza, że nowe ustawy to wyraźny krok w stronę "upolitycznienia sądownictwa", które - jak można przeczytać w oświadczeniu - zaczęło się od lekceważenia wyroków Trybunału Konstytucyjnego i niezaprzysiężenia prawidłowo wybranych sędziów do TK."

  https://wiadomosci.wp.pl/amerykanscy-prawnicy-apeluja-do-prezydenta-andrzeja-dudy-chca-by-zawetowal-ustawy-o-krs-i-sn-6200101792204417a

  OdpowiedzUsuń