wtorek, 2 lipca 2019

STRACHÓWKA - rejs po życiu, prawdzie i historii


Zaczęło się od zdjęć i tekstu o wypoczynku króla i królowej Szwecji. Wybrali rejs jachtem motorowym i kąpiel z dala od brzegu.
Co do roli (znaczeniu) Strachówki w moim, naszym życiu? Każdy z nas musi zrozumieć (i opowiedzieć) sam.
A co do mnie - mówię i piszę w obfitości. Nie mam wątpliwości, że będą się kiedyś Was -  obecnych i przyszłych mieszkańców - czepiać się, że milczeliście. Że nie weszliście w dialog z piszącym. Nie dlatego, że byłem ważny - ja i moje pisanie. Ale czas był niebiańsko ważny. POLSKA DROGA WOLNOSCI 1978 - 2019. A ja byłem naocznym świadkiem wydarzeń (przemian) i  ich uczestnikiem.

Wspólnota - lokalna i każda - to DIALOG. Bez dialogu nie ma wspólnoty. W naszej religii, bez dialogu nie ma Trójcy Świętej, stworzenia, ani zbawienia. nie ma Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny.

Będą kiedyś pytać, zwłaszcza koleżanki i kolegów nauczycieli i samorządowców. Także znajomych księży, może nawet kuralistów i biskupów - wszak byłem katechetą powołanym w stanie wojennym "aby być z polską młodzieżą".
Dziwię się im wszystkim, przecież dzisiaj są najróżniejsze warsztaty - sposoby, pomoc, eksperci - na takie okazje-problemy. Także ze mną kłopotliwym (kłótliwym) emerytem, świadkiem, mężem, ojcem, dziadkiem, kolegą, katechetą, blogerem (pisarzem amatorem)... trzeba tylko chcieć! Dlaczego WSZYSCY wolicie żyć przemilczającą postawą obłudną (zakłamaniem, lękiem)? Niedługo minie 41 lat od wypowiedzenia przez świętego Papieża-Polaka pamiętnych (legendarnych) słów "Non abbiate paura" (22 października 1979!).

Wiem, że Jezus z Nazaretu niczego nie napisał. Zostały po Nim zapamiętane słowa i czyny. Ja jednak zostałem powołany także do pisania, dawania niniejszego świadectwa! :-)

***

REJS (3)

      /przeciwko obłudzie (samozakłamaniu)/

kiedy piszę
nic mi nie dolega
wcale nie jestem chory
wszystkie komórki mi służą
pamieci świadomości tożsamosci
jestem jakby samoobjawieniem
samoobjawiającą się prawdą
kontemplującą się we mnie osobowo
drogą-prawdą-życiem
na wzór i podobieństwo Jezusa
bo tak jesteś-my (s)tworzeni
pamięcią tożsamością w kulturze
sięgając korzeni i Zenitu
Zenitu Wszechdoskonałości
o czym wiedzieli poeci i święci
nasi Norwid Chopin Wojtyła...
.......
kiedyś was tu spytają
dlaczegoście milczeli obłudnicy
tylko dialogiem (publicznym)
rozpuszcza się obłudę
w życiu szkół gmin parafii
wychowania religii kultury

   (worek, 2 lipca 2019, g. 11.03)

***

REJS (2)

po czym rejsują moi współmieszkańcy
dzisiejszy wójt proboszcz samorządowcy
będziemy wiedzieli gdy powiedzą
ale może nigdy się nie dowiemy

wiem po czym rejsuje nauczycielka
była (nie)koleżanka z pracy mi nam i nikomu
dzisiejsza ostoja każdej opozycji
wobec wiary rozumu pamięci tożsamości

ona jest definicją negacji
zaprzeczeniem tego co jest bo było
dzisiaj z proboszczem kręci
by wszystko na jej chwałę wychodziło

wczoraj ktoś zajrzał do historii rzetelnej
spisanej i opublikowanej na moim blogu
a tam jest jak było od czasu Solidarności
w służbie zdrowia oświacie demokracji

że w transformacji ustrojowej po wojnie
wojnie polsko-jaruzelskiej z moim pokoleniem
postawiliśmy w gminie Strachówka
na kulturę szkoły wspólnotę polską tożsamość
Polskę braną tęczą zachwytu od Zenitu Alfy i Omegi

    (wtorek, 2 liupca 2019, g. 10.45)

***

REJS (1)

rejsują pod żaglami
lub jachtami motorowymi celebryci
albo bardzo zwyczajni ludzie
młodsi przeważnie ale i starsi
w końcu jest lato upalne

nie potrafię się wczuć
ani sobie wyobrazić tego
co to za przyjemność i po co
choć kiedyś pływałem i ja
ja już czekam tylko na śmierć

pies przybłęda bawi się w ogrodzie
to nie jest pieśń biadolenia
ale życiowe stwierdzenie faktów
w podszewce się dowiecie więcej
dlaczego tak jest w Strachówce

Strachówka jest przystania czytających
szukających zrozumienia siebie i Polski
po wielkim przełomie pokomunistycznym
co dzisiejsi politycy PiS-u wykorzystują
choć sami są przyczyną patologii

raz u nich kraj nasz jest w rozkwicie
ni stąd zowąd dzięki krótkim ich rządom
innym razem wydobywa się z zapaści
oczywiście postkomunistycznej (od 2015?)
obwieszcza premier kłamczuszkiem zwany

w Strachówce analogicznie i proporcjonalnie
nie było mnie nas w Solidarności w 1981
i to Solidarności świadomości narodowej
założonej akurat 3 Maja po sumie w kościele
i całej prawie naszej historii nie było

Sobieskich czasu Konstytucji 3 Maja i Norwidów
19 letnego plutonowego Czerwińskiego z Księżyk
z Virtuti Militari za Rok 1920 (Zagon na Korosteń)
legendarnego księdza Jastaka króla Kaszubów
bo im są bardzo niewygodni

nie chcą pamięci i tożsamości prawdy
swoją chcą nadpisać (utrwalacze samych siebie)
wzorem utrwalczy ustojowych po II wojnie
pozadialogicznych (dialog wspólnoty wykluczajacy)

dlatego nie chcę innych rejsów
jak tylko kontemplujących prawdę
na dwóch skrzydłach wiary i rozumu
którą wypromował i zapisał Wojtyła
czego pozostanę naocznym świadkiem

     (wtorek, 2 lipca 2019, g. 10.21)

***

KONTEMPLACJA

          /lud katolicko-pisowski jej nie zna/ 

kontemplację można nazwać szczęściem
inne jej imię to con-templum
może pokorny mędrzec na dwóch skrzydłach
może stara kobieta w kościele
na mszy porannej lub wieczornej

każdemu ścieżka dostępna na szczyty
na jego własnej drodze
a właściwie drodze-prawdy-życia
na ile ją uczciwie chce (po)znać
na ile mózgowie pozwoli (dwie półkule)

nikt nie jest wykluczony
wszyscy bonae ho minibus mogą
tak jak w kolędach śpiewają
lub ulubionych przyśpiewkach

i ty możesz być szczęśliwy
dzięki kontemplacji piękna-dobra-prawdy
wlanej niewlanej jakiej bądź
w ciele uduchowionym
bo duchem ucieleśnionym jesteśmy

żyj wiecznie w prawdzie kontemplowanej
bądź wolny od ograniczeń biologicznych
i ideologicznych i innych
także świata cyfrowo-technologicznego

     (poniedziałek, 1 lipca 2019, g. 20.20)

***

PRZEPIS (WZÓR) NA ŻYCIE

            /a to jest życie wieczne.../

zachowywać w sercu swoim
człek świadomy od świadomości
rodzice owego człeka od początku
ów przepis (i wzór) jest niezawodny

każdy ma swój udział w sensie
czym sens jest – Logosem
odczytywanym w kulturze
pamieć i tożamosć bardzo mu służą

kiedy przychodzimy na świat
biologia może być przeciwko nam
ale sens nigdy (LOGOS)
w Łochowie Tłuszczu Strachówce
Legionowie Warszawie i Glasgow

kto najwięcej w sercu zbierze i zachowa
wie i przekaże następnym
tak trwa LOGOS od początku
przyszłość człowieka zależy od kultury
człowiek to ten kto się zna
droga-prawda-życie nikogo nie oszuka

Sardynia może być po drodze i Taize
Solidarność i Sanktuarium Annopolskie
Szkocja Ameryka Wietnam Pireneje
Włochy Gruzja Słowenia i tak dalej

każdy ma udział w sensie z urodzenia
cóż dopiero z poczęcia w miłosci
w LOGOSIE z ALFY do OMEGI
z pokolenia na pokolenie daje Bóg
nasz Bóg osobowy nie cyfrowy (jak dotąd)

     (poniedziałek, 1 lipca 2019, g. 9.18)

***

KONIEC ZAZDROŚCI

         /wiem co własność ma.../

zazdrość piękna nie jest
w żadnych konstelacjach (chyba)
może być chorobliwa

wiem kiedy może odejść na zawsze
z wiekiem doświadczeniem myśleniem
kiedy nie chcemy się z nikim niczym porównywać

bo znamy już siebie
wiemy kim jesteśmy a wiec i po co
to zawsze łączy się z niepowtarzalnością

nie muszę być zakochany w sobie
ale w drodze-prawdzie-życiu już tak
one są absolutnie jedyne (w tej właśnie trójcy)

pod starość rodzą się też wnukiu
one są najwspanialsze zawsze własne
nikt nie porówna z innymi

znać siebie (swoją misję na ziemi i w kulturze)
mieć i (za)kochać się we wnukach
na bij zabij i zbaw w miłosierdziu swoim

wiem co własnosć ma (i co ścierpieć muszę)
drogę-prawdę-życie znam i kontempluję
a to jest życie wieczne (zajrzyj do Jezusa)

    (niedziela, 30 czerwca 2019, g. 21.26)

***

INNA PERSPEKTYWA

właściwie to inne światło
w którym co innego widać
bo jak inaczej tłumaczyć
może nawet jest to inne bycie

trzeba mi o tym napisać
i cóż że w niedzielny poranek
doświadczenie innej rzeczywistości
ponadpowszechnej w istocie

biologia jest stąd dotąd
to o czym mówię inaczej
w bezkresie też realnym
duchowo-intelektualnym

mogę na dzisiaj tu skończyć
w biologię się wchodzi i wychodzi
w inną perspektywę wchodzi i zostaje
to inny świat rozumienie i wieczność

dzisiaj biologiczność mnie męczy
i tak już będzie do śmierci
ale znalazłem w czas perłę jedyną
więc niewiele się po tym zmieni

z biologią coraz mniej zbratany
nie tęsknię by było co było
wiem że już żyję inaczej
czuję doświadczam kontempluję

     (niedziela, 30 czerwca 2019, g. 9.40)

***

DWA ŚWIATY (LUB TRZY)

          /świat Marii świat Marty i trzeci/

chyba nie tylko ja widzę
choć w moim świecie tylko ja piszę
włąśnie o tym

nie o tym że zawsze były
bo różnie ich doświadczam
obie strony doświadczamy

trzeba uwzględnić realia
tych którzy są jeszcze aktywni
i drugich na śmierć czekających

po długim życiu
na emeryturze
w społeczności odrzuconych

kościół i świat odrzucają podobnie
samorządne gminy powiaty itd.
zmarginalizowany czeka na śmierć

ale ale
jest jeszcze jedno (inne) życie
duchowo-intelektualne

odrzucił cię świat materialny
ich kariery i wyrachowania
świat dóbr doczesnych

ale jest jeszcze inny
którym oni nie przejmują się bardzo
co innego my margines emerytalny

nic a nic mnie nie obchodzą
sprawy materialne
byle zjeść wypić się przespać

wiem że ciężary zrzucamy na innych
tych kochanych obik zatroskanych
my będąc już tylko współ-świątynia

współ-świątynia prawdy kontempluje
zagadki rozwiązując ludzkości
metafizyczne fenomenologicznie opisujac

rozwiazuje i opisuje się te które spotka
więcej z pewnością możnaby
ale cóż bez dialogu do nas nie  przyjdą

jedni drugim wymawiamy lenistwo
te od ciał materialnych świata płynące
lub z drugiego duchowo-intelektualnego

     (sobota, 29 czerwca 2019, g. 11.37)

***

PROSTA PRAWDA

        /jest prawda i ona zwycięży/

prawda jest dużo prostsza
niż głosi partia rządząca
zwłaszcza jeśli jest jedynie słuszną

prawda jest dużo prostsza
wystarczy rozumieć człowieka (siebie)
i coś z całej kultury człowieka

integralny rozwój człowieka
wpisany jest już w strukturę Watykanu
ale jeszcze nie w Polsce (katolickiej)

kto zrozumie siebie i kulturę
czyli posiądzie i rozwinie rozum
dołoży wiarę i kontempluje prawdę

to nie jest wojna światów
to jest wojna Kaczyńskiego i PiS-u
z resztą świata współczesnego człowieka

dzisiaj TSUE dało prostą wykładnię
rozumu kultury i prawa
niezależnego człowieka (od partii)

zwolennikom PiS-Partii jedynie słusznej
chcę zwyczajnie i prosto powiedzieć
prawdy się dochodzi i czeka (Norwid)

prawda to nie abrakadabra
kultura to nie abrakadabra
prawo i Konstytucja tak samo i podobnie

ps
nie usłyszycie tego w polskich kościołach
choć Kościół jest powołany do tego
by przez całe swoje istnienie i działalność
dbał o integralny rozwój człowieka

rozwój w świetle Ewangelii
Dobrej Nowiny nie jakieś politycznej zmiany
rozumiejąc siebie w całości kultury
od czego przyszłość zależy (i od ekologii)

rozwój taki realizuje się przez troskę
o niezmierzone dobra
jakimi są sprawiedliwość pokój
i ochrona stworzenia

Kościół w Polsce jest inny i  własny
oddał katedry i  ambony
partii z którą jest w sojuszu
na nasze potępienie (tożsamości Polski w UE)

    (czwartek, 27 czerwca 2019, g. 11.38)

***

WIĘCEJ PRAWDY

         /dlaczego nie rozumiecie mojej mowy/

poznacie prawdę a prawda was wyzwoli
Jezus rozmawiał ze wszystkimi
o grzechu niewoli i prawdzie

dzisiaj wysoki trybunał orzeknie
co jest prawdą w Polsce i Europie
weźmie się za bary z diabłem

piętnastu profesorów i sędziów prawa
z różnych krajów kultur uniwersytetów
łączy i wyraża rozum i kulturę człowieka

bardziej wszechstronnie i obiektywnie
niż prezes jednej partii albo jej rząd
służące zawsze Polit-partykularyzmom

nie znaczy przecież że absolutyzuję
piętnastu nie musi być świętych
ani nominaci partyjni obleśnie zakłamani

mówię jak w tytule wiersza
szukajcie a znajdziecie (i będziecie wolni)
gdzie więcej jest prawdy

(czwartek, 27 czerwca 2019, g. 9.43) TU- Zjednoczeni w Duchu (2)Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza