piątek, 1 września 2017

Nierzeczywistość i antykultura.pl 2017


Człowiek jest sobą poprzez wewnętrzną prawdę.
Wszyscy pragną świata bardziej ludzkiego, 
w którym każdy 
mógłby znaleźć miejsce odpowiadające jego powołaniu. 
W którym każdy mógłby być podmiotem swego losu, 
a równocześnie współuczestnikiem wspólnej podmiotowości
wszystkich członków swego społeczeństwa.
To miejsce ma swoją jakość [tu podstaw RzN]
Nie można „zdezerterować”.
/JPII, Westerplatte, 1987/

Napisałem post i znów straciłem, co jest podobne ciut-ciut do śmierci klinicznej. Spróbuję odtworzyć, na ile można.

Post dlatego powstał, że wydarzyło się coś. To coś, to koincydencja. Nie tyle zdarzeń, co sensu/sensów. Bo napisałem coś osobistego - RZECZYWISTOŚĆ (ZIBATEPA) - na mocy RZECZYWISTOŚCI, którą przeżywam bardzo. W rozmowie z księdzem proboszczem Mieczysławem Jerzakiem w Internecie (na Fb, na priv) temat się dopiero rodzi i - mam nadzieję - jest zarodkiem dialogu w parafii (Kościele, oby dorastał stale do przymiotnika Jezusowo/posoborowy), gminie (samorządzie), szkole (wszak z dumną nazwą Rzeczpospolitej Norwidowskiej) - czyli w tzw. wspólnocie lokalnej (na razie tylko w tzw. wspólnocie samorządowej wg. zapisów ustawowych, bo żeby się stać wspólnotą, trzeba czegoś "malutkiego" więcej). 

A po opublikowaniu otworzyłem media/Internet i znalazłem informację o "Zgrzyt na Westerplatte. Wojsko nie dopuściło harcerzy do odczytania Apelu Pamięci" (tutaj).

Nikt z nas nie poczyna się, nie rodzi się, nie żyje, ani nie umiera w pustce (nicości). Ale w związku z innymi ludźmi, z kulturą, ze wszystkim, co nas i ten (wszech)świat stanowi. ... 
Polski kościół.pl.2017 wykazuje dużo cech nierzeczywistości (realizmu) - bardzo to przeżywam i dużo o tym piszę. I będę pisał, póki się... nie nawróci?!. Jak? Na co? Na rzeczywistość, czyli realizm nam wspólny, w każdej jakiejś danej epoce (kultury). Kosciół MUSI być i działać w rzeczywistości wspólczesnego sobie (nam) świata. Tak uchwalił pod działaniem Ducha Świętego i tak zapisał Sobór Watykański II. A ja cały soborowy i papieski, w moim rozumieniu wiary i rozumu i człowieka i świata i Kościoła i Boga - kontempluję na dwóch skrzydłach prawdę. 

Do postu dołączyłem najpierw motto z Papieża św. Jana Pawła II. Który potem (motto) rozrosło się trochę. No, ale straciłem. Za drugim razem nie udało się zachować zwięzłości, skromny cytat rozrósł się w WIELKIE CYTOWANIE. Więc dla wielkiego cytatu dałem oddzielny (nowy) post.

***

RZECZYWISTOŚĆ (i ZIBATEPA)


           /czy można odepchnąć to wszystko/


czym jesteś czym jest
osobowa nam czy obojętna
dla matematyków matematyczna
być może

rzeczywistość polska
w epoce w której żyję
czasoprzestrzeń naszego życia
ze wszystkim co ją stanowi

nie wziąłem się ani te rozważania
z pustki (mocniej mówiąc z nicości)
ale konkretów sytuacji i wydarzeń
mojej naszej gminnej polskiej 2017

z rozmowy na Fb z gminnym proboszczem
z przemówienia świętego papieża Polaka
w krakowskim sanktuarium narodowym
o znaczeniu dziejów i religii

otoczeniem czasowym i środowiskiem
jest Solidarność gdańsko-nasza
nasza powstała 3 Maja 1981
przyszłość człowieka zależy od kultury

na tym resztka życia mi schodzi
na obronie prawdy
która rozegrała i wydarzyła się nam
a ja i inni jestemy naocznymi świadkami

gdyby ktoś kiedyś nie spisał ewangelii
nie wiem co by do dzisiaj pozostało
Jezus o to nie prosił
zrobili to ludzi postawili wotum

co jest waszą rzeczywistością
narodzie polski i gminny
dzisiaj niestety bez pasterzy
czytajcie chociaż papieża

      (piątek, 1 września 2017, g. 9.32)

Ponieważ o wszystkim piszę (na żywo/na bieżąco), tak, jak natchnienie Duch Święty mi daje - bo tylko On w pełni jest Drogą-Prawdą-Życiem - więc należy czytać i mnie, w kon-tekście. Dlatego dołączam, co już wcześniej gdzieś udostępniałem. Każdy wszak może się zwolnić z czytania, myślenia, dialogu... więc krzywdy nikomu swoim pisaniem i publikowaniem nie czynię! :-)
***

WOJNA NA GÓRZE


          /stan śmiertelnego zakłamania/


dzisiaj tak wygląda
w gminie
są powstańcy zwycięzcy
Polsce wolność dali

o godność się upomnieli
o sprawiedliwość wśród nas
nie o coś gdzieś gdzieśmy nie bywali
są oni i ja ich przywódca

ale kogo to obchodzi
nikogo (dusz-pasterzy brak)
wyjątek robią dla 1863
i Powstania Warszawskiego

    (czwartek, 31 Sierpnia 2017, g. 16.24)

***

PIĘKNO WSPÓLNOTY


            /dla Jego bolesnej Męki.../


nie ciągną mnie piękne widoki
blisko jeszcze bardziej daleko
cóż mi po tym świecie
bez wspólnoty

gdyby Strachówka znak dała
że potrzebuje że chce
pamięć i tożsamość
współbudować bym chciał

ale jak to mawiali poeci
wiem że się tak nie stanie
miłości mojej
smutno mi Panie

trudno mówić że tęsknię
bo chyba już nie wierzę
cud musiałby się stać
w gminie parafii lub szkole

     (czwartek, 31 Sierpnia 2017, g. 15.49)

***

NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO STRACHÓWKI


           /tu ziarno Solidarności wpadło w polską glebę/

dziwnie wygląda taki długi tytuł
prawdaż
ale jaki sens się kryje w nim

inna wersja mówi
na obraz i podobieństwo kraju
gminy są

a więc po kolei
napisałem co piszę
z przekonaniem

jestem ostatnim naocznym świadkiem
tego co się wydarzyło wśród nas
w XX wieku

wśród nas w gminie
najbardziej przeżyłem
całym sobą

objawienie prawdy
pośród nocy komunizmu
dokonało się w Polsce

w związku zawodowym
na pohybel ideologii marksizmu
o wyższości pracy nad rozumem

jestem sługą słowa jak Łukasz
by przekonać z całkowitą pewnością
o faktach wydarzonych

w czym więc szyderstwo tytułu
bo dzisiaj zaprzeczają wszystkiemu
nastał czas negacjonistów (jacyś oni)

i o dziwo najpierw doświadczyłem w gminie
tu historii i pamięci zaprzeczają dawno
można badać jak to u nas leci

nie było Solidarności
są komuniści i złodzieje
wota wdzięczności wystawili z kościoła

nie do wiary (kto pyta nie błądzi)
to spójrzcie jak dzisiaj w Europie
przezentuje się Polska

ci którzy u nas za plecami
rozrabiają prawdę i zbawienie
na swój obraz i podobieństwa użytek

oni od lat wielu bardzo
zabijają prawdę moralności
pamięć i tożsamość

nic się im złego nie dzieje
liczą się z nimi liderzy
są wszak wyborcami

Boże któryś jest na niebie
Boże ojców naszych i Solidarności
wstawiaj się za nami przed...

      (czwartek, 31 Sierpnia 2017, g. 10.43)

***

PREFACJA POLSKA


             /na wieczną rzeczy pamiątkę/


zaprawdę godne to i sprawiedliwe
słuszne i zbawienne
abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie
wszechmogący wieczny Boże
i Tobie za wszystko składali dziękczynienie

w dniu w którym wspominamy
w którym obchodzimy
w którym świętujemy
Solidarność

jej najbardziej sławnym przywódcą jest Wałęsa
ma innych głośnych i cichych bohaterów
jak każde powstanie narodowe
zwłaszcza te które przyniosły zwycięstwo
i wolność i godność nam przywróciły

bez niej
nic by się nie stało z tego co się dzieje
aż dotąd
i w niejednym kraju

szczęśliwi którzy rozumieją
rozumni żyją z wdzięcznością
za epokę cudów wśród Polaków
z patronem świętym w Watykanie

módlcie się
modlimy

     (czwartek, 31 Sierpnia 2017, g. 10.10)

***

FILOZOFIA POLSKI


            /co Ciebie stanowi/


wymienić dzisiaj trzeba
wszystko co istotne
wszystko co nas stanowi Polskę

aspekty istotowe i konstytutywne
naszej rzeczywistości całej
Polaka Ojczyzny kultury i dziejów

księże proboszczu Mieczysławie
wójcie Piotrze
dyrektorko szkoły imienia RzN

każdy nauczycielu polski
dusz-pasterzu
mieszkańcu świadomy siebie

są jeszcze naoczni świadkowi
kto milczy
zakłamuje historię i ludzi

był Papież-Polak
został cudem wybrany (i dla nas)
dla naszej niepodległości

dla naszego ducha
większego niż siła rządzących
na placach i ulicach wolności

w zakładach pracy całego kraju
od stoczni i Wałęsy zaczynając
z Walentynowicz i Gwiazdą

msze były w nich odprawiane
wota wdzięczności stanęły na ołarzach
i u nas w Strachówce

kto jeszcze nie żył
albo był za młody
niech pyta

damy świadectwo cudom
które wśród nas się wydarzyły
jak dla świętych Pawłów

w dobrych zawodach udział wziąłem
do mety dobiegłem
byłem wierny

co ciebie stanowi
opowiedz zenit Wszech-doskonałości
wstań ze swoim wydarzeniem

    (czwartek, 31 Sierpnia 2017, g. 8.26)

***

WIARA W ROZUM


          /rzeczy widzialne i niewidzialne/


wierzę w mądrość człowieka
w naszą rozumność
w prawdy kontemplowanie
na dwóch skrzydłach bo jakże

wierzę w świat racjonany
w którym żyje człowiek
od atomu po Kosmos
kiedy myśli

bezmyślny wie niewiele
nawet siebie nie zna
braterstwa dać nie może
chyba aż nikomu

  (środa, 30 Sierpnia 2017, g. 23.08)

***

POSŁUGA FILOZOFIĄ


             /przeciw zakłamaniu/


co łatwiej powiedzieć
posługa myślenia może
napisałem co napisałem
jednak nie jestem Piłatem

wiem że jest prawda
i że jest poznawalna
aspekty istotowe i konstytutywne
całej rzeczywistości

w każdej prawie sprawie
warto pisać jej filozofię
by niczego nie przeoczyć
w rutynie własnej przegapić

aspekty szerokie
wszelakie implikacje
najpierw dostępne postrzeganiu
zmysłów i rozumowi

szkołą czym jest
czym parafia
czym gmina
czym (tzw) wspólnota lokalna

nieresortowo
lecz kulturowo-cywilizacyjnie
w całej swojej rozciągłości
i głębi

prawdę można
i należy kontemplować
na dwóch skrzydłach
bo więcej nie mamy (?)

nie tylko przed spotkaniem debatą
ale i w trakcie
można się zatrzymać by myśleć
więcej kontemplując

ostatnio na temat męża i żony
niefrasobliwie nowomową zastępowanych
czym jest małżeństwo czym rodzina
czym miłość nawet (przecie)

czym rozróby nachalne wokół szkoły
w gminie Strachówka
potop donosów anonimów
do organów (narządów) wszelakich

co tworzy co niszczy
kogo (parafię szkołę gminę)
czym jest wspólnota (samorządowa)
jakie jej zadnia przypisane

co mówi ustawa jedna druga
samorządowa i o systemie oświaty
przecież to naczynia połączone
które trzeba scalić myśleniem

jeśli każdemu każdej
której chce się to robić
niszczyć innych (bliźnich i wspólnotę)
powiemy nic do ciebie nie mam

bo się mogę narazić jakiemuś wyborcy
w świecie i w kościele.pl
i jakiejś ich władzy
to nic warci jesteśmy

nie strzeżemy prawdy
nie strzeżemy dobra (wspólnego)
ani piękna rzeczywistości
które wychowanie tworzy

     (środa, 30 Sierpnia 2017, g. 19.30)

IN ADDITION, bo napisane już po utraconym poście:

***

NATCHNIENIA


         /są sensem, a sens z nich/


nie piszę sam z siebie
mną coś pisze większe
Ktoś duchowy

z rzeczy świata tego
wybrałem duchowe
nie wiem czemu tak mam

dom się rozwala
i samochody
a ja się cieszę duchowymi

sprawy duchowe
dzieją się cały czas
zapisał Olek na moją prośbę

tylko my
zwracamy na nie uwagę
od czasu do czasu

to prosiłem zapisać
przed wyjazdem na Madeja
bo sam już zasypiałem

on jest przygodą duchową
każde z nim spotkanie
całe już życie (od 33 lat)

od pierwszego Kodnia
na którym Bóg mi się objawił
jako nieskończona Prostota

prostota błogosławieństw
przez niego udzielanych nam
i dzieciom naszym

od poczęcia...
ostatnie przed zaślubinami
Zosi i Krzyśka

materia jest mniej materią
niż duch duchem
kwanty jej masę nadają

przeżycie duchowe jest
bardziej ze świata konieczności
niż matematyka

jest tym
co rozpoznaje człowek
jako ze świata konieczności

jest bo było (wydarzyło się coś)
i ma dalsze własne życie
uświadomiona całostka rozumna

różne porządki rzeczy zapisałem
w różnych konstelacjach tu
wydarzeń lecz jednego sensu

    (piątek, 1 Września 2017, g. 12.17)PS.

Zdjęcie z artykułem o "Zgrzycie na Westerplatte" na tej cyt. stronie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza