niedziela, 7 stycznia 2018

Przeciw Jędraszewskim i ich złej nowinie"Zrozumienie człowieka jest bardziej wyczerpujące, 
gdy widzi się go w kontekście kultury, 
poprzez język, historię i postawy przyjmowane 
wobec podstawowych faktów egzystencjalnych, 
takich jak narodziny, miłość, praca, śmierć."
/św JPII, Rozdz. III, z CA/

Działają wyzywająco. Wyzywają polską wiarę i rozum na pojedynek. Na ubitą pokoleniami ziemię - bez względu na tytuły naukowe i wyznanie. Ze względu na godność osobową i samopoznanie drogą-prawdą-życiem. Ich stolicą jest Wawel i inne historyczne polskie pałace, katedry, miejsca, miasta. Naszą - domy rodzinne. Łańcuch pokoleń od 1050 lat. Ostatecznie - "Polska brana tęczą zachwytu od zenitu Wszechdoskonałości dziejów" (Norwid, Fortepian Chopina).

Nie można z nimi nie podjać rozmowy. Wezwano i mnie - w stanie wojny polsko-jaruzelskiej - "abym był z polską młodzieżą"! Oto jestem, Panie!  Nie można nie wejść w dialog o sprawach najważniejszych. Nie mogę i ja. O DOBREJ NOWINIE! O sprawach więc, ani chybi, naszych, ludzkich, narodowych, europejskich - człowieka na ziemi. Oni, Jędraszewscy, robią z religii (swojej) bicz na innych, ideologię! Od końca, do końca - od narodzin, życia bez dialogu, po śmierć... Kosmosu.

Dialog przyniesie zbawienie, przyjęcie lub odrzucenie Słowa-Logosu. Nie, podporządkowanie tym lub tamtym oświeconym (jaśnie lub jaśniej). Nawet jeśli profesorom, następcom książąt i księciów. Przyszłość człowieka zależy od kultury (św. Jan Paweł II, UNESCO, Paris 1980).
Rok 1978 i 1989 przyniósł nam i światu wielki powiew świeżości. A może trzeba cofnąć się jeszcze bardziej, aż do Karty Praw Człowieka (1948) i Soboru Watykańskiego II (1962 - 1965).
Nasza polska kultura i świadomość narodowa też ma bohaterów, poetów, wieszczów i świetych. I nas, lud zamieszkujący tę ziemię. Tę odnowioną Duchem Świętym ziemię, od Bugu po... i od Bałtyku po... Sponad chaosu, przez Watykan, oceanu ruchome płąszczyzny... "Vivre pour le meilleur". Nikt z nas - i ludy i narody - nie żyją i nie giną tylko dla siebie.

Arcybiskupie, obaw zbądź! Człowiek, to brzmi dumnie. W nim szukaj, poznaj samego siebie! Człowiek jest koroną stworzenia. W nim, w nas, w Tobie i we mnie jest obraz największy wpisany. Na podobieństwo Boga Samego! Stwórcy i Zbawieciela! Obaw zbądź!

Nie może coś jednocześnie być i nie być:
A) -  jedną z najwznioślejszych wypowiedzi ludzkiego sumienia naszych czasów
B) -  przykładem zwycięstwa woli dialogu i ducha ewangelicznego w zmaganiach z przeciwnikiem (wydarzenia roku 1989)

Moje pokolenie żyje jeszcze, aby DAWAĆ ŚWIADECTWO TEJ PRAWDZIE! Arcybiskupie, przecież też do niego należysz, masz już 68 lat.

Arcybiskup od wielkich sił - jakich?! Kosmicznych, politycznych, biblijno-kulturowych, parcia na karierę... Grzmiał w święto Objawienia (tzw. Trzech Króli) - "Wszystko, co najbardziej wartościowe jest przekreślane... Nie walczy się wprost z Bogiem, po prostu się o nim milczy, a znaki jego obecności się usuwa, bo mogą kogoś drażnić. W sposób milczący odchodzi się od Boga... Takie są wielkie siły tego świata, które kierują swój atak na Polskę, żeby też odeszła od swoich chrześcijańskich korzeni, zapomniała o sobie i w jakiejś mierze roztopiła się w tej nowej rzeczywistości, gdzie nie ma miejsca na rodzinę i na naród".

Arcybiskupie, jeden, drugi, trzeci. Księża proboszczowie mojej-naszych parafii. Księża wikariusze, a nawet klerycy i kandydaci - NIE MILCZCIE, innym milczenie zarzucając! Nie - w kazaniach i w listach episkopatu, ale w dialogu powszechnym, także ze mną, zwykłym szarym człowiekiem-mężem-ojcem-katechetą-i-obywatelem. Przemilczacie mnie haniebnie - w parafii w Strachówce, dekanacie jadowskim, diecezji warszawsko-praskiej! Łatwe słowa padają z ambonek. Zbyt łatwe, niszczą prawdę, osoby, wspólnoty (także tę europejską, globalną?).

***

PRZECIW JĘDRASZEWSKIM

            /profesor na Wawelu i antyrealizm/

wszystko rozważam starannie
nie krzyczę ani się pieklę
o wy arcykapłani biskupi
w miejscach historycznych

wszystko przychodzi z pomocą
człowiekowi myślącemu
zasada antopiczna i kultura
wersy rytm słowa i długość

szukajcie innego Boga
jego imieniem wykrzykujcie
na lud inny
wiary bez udziału myślenia

przyszłość człowieka zależy (pewnik)
od zasad antropicznych i kultury
Bóg (mój) sobie z tym poradzi
biedni są Jędraszewscy

człowiek w kosmosie i kulturze
jest jak ryba w wodzie
niczego mu nie braknie
gdy już pozna siebie

skoro tak tu powstał
Bogu niech będą dzięki
nie musi być ponad wszystko
i cóż że tak zależny

myślącym wszystko sprzyja
nawet Jędraszewski arcybiskup
godność się przed nim broni
większy obraz i podobieństwo

wszystko bierze żywot z ideału
ideałem jest dialog (objawia)
nie czyjeś metafizyki
nie Jędraszewscy

     (niedziela, 7 stycznia 2018, g. 10.26)

***

MARZYCIEL WIECZNEGO JA

                        /nie tylko polityka/

że w mediach będzie zmiana
czyli inna równowaga
tyle samo ciekawych programów
o kulturze co i polityce

o istocie człowieka
aspektach  konstytutywnych
świata i Boga samego
o ile ktoś wierzący

że wszystko się zbilansuje
wiara i rozum
będa mogły
prawdę kontemplować

    (niedziela, 7 stycznia 2018, g. 12.37)

Dołączę wyciąg z papieskich rozważań o świecie, Europie, człowieku i Bogu. Tylko z jednego rozdziału, pewnej encykliki o społecznym wymiarze Kościołą Powszechnego. Przecież musisz znać! Doktoryzowałeś się, habilitowałeś z ich i naszej kultury: Levinasa, Sartre'a, Ricoeura... Myślę, że punkt siedzenia zmienił twój punkt widzenia. Że kiedy korzonki wrastają w fotele tronów... rozum idzie w odstawkę (bardzo delikatnie to wyraziłem).

Oto mój wyciąg z jednego rozdziału (polecam jeszcze przemówienia papieskie, nie tylko kościelne, np do UNESCO, ONZ, dyplomatów, uniwersytetów, świata ludzi kultury...), ale każdy myślący wierzący POWINIEN mieć swój własny wyciąg:

"... [z] wiele obiecujących wydarzeń ostatnich lat. Ich punktem kulminacyjnym były niewątpliwie wydarzenia roku 1989 w krajach Europy środkowej i wschodniej…  Dziękując wraz z całym Kościołem Bogu za świadectwo, niejednokrotnie heroiczne…  modlę się, aby wspierał On wszystkie wysiłki zmierzające do budowania lepszej przyszłości. Odpowiedzialność za to spoczywa nie tylko na obywatelach poszczególnych krajów, ale na wszystkich chrześcijanach i ludziach dobrej woli...

... do upadku tego „bloku”, czy imperium doprowadza prawie wszędzie walka pokojowa, która posługuje się jedynie bronią prawdy i sprawiedliwości... nie uciekali się do przemocy, zaś odmawiając konsekwentnie ustąpienia przed potęgą siły, zawsze umieli znaleźć skuteczne formy świadczenia o prawdzie… Nie przestaję dziękować Bogu, że wsparł ludzkie serca w czasie tej trudnej próby i proszę Go, aby ten przykład był naśladowany w innych miejscach i w innych okolicznościach; by ludzie nauczyli się walczyć o sprawiedliwość bez uciekania się do przemocy…

... Osią każdej kultury jest postawa człowieka wobec największej tajemnicy: tajemnicy Boga. Kultury poszczególnych narodów są w istocie rzeczy różnymi odpowiedziami na pytanie o sens osobistej egzystencji [podkreślenie moje jk]...

… Wydarzenia roku 1989, które rozgrywały się głównie w krajach wschodniej i środkowej Europy, mają znaczenie uniwersalne, ponieważ ich pozytywne i negatywne konsekwencje dotyczą całej rodziny ludzkiej. Następstwa te nie mają charakteru mechanicznego ani fatalistycznego, stanowią raczej okazje, w których ludzka wolność może współpracować z miłosiernym planem Boga działającego w historii…

… Trzeba jednak podejmować konkretne działania zmierzające do stworzenia bądź umocnienia międzynarodowych struktur, które w przypadku konfliktów między narodami są w stanie interweniować i proponować słuszne rozstrzygnięcia, zapewniając poszanowanie praw każdego z nich, osiągnięcie sprawiedliwego porozumienia i pokojowego układu, szanującego prawa innych. To wszystko jest niezbędne dla narodów europejskich, ze sobą złączonych więzią wspólnej kultury i tysiącletniej historii.

... Upadek marksizmu naturalnie pociągnął za sobą daleko idące skutki w tym, co wiąże się z podziałem globu ziemskiego na zamknięte wobec siebie i zazdrośnie rywalizujące światy. Jaśniej ukazał realną współzależność narodów oraz to, że ludzka praca ze swej natury powinna narody jednoczyć, a nie dzielić….

… Żaden autentyczny postęp nie jest możliwy bez poszanowania naturalnego i pierwotnego prawa człowieka do poznania prawdy i kierowania się nią w życiu. Z prawem tym wiąże się inne, będące jego zastosowaniem i pogłębieniem, mianowicie prawo do odkrycia i przyjęcia w sposób wolny Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym dobrem człowieka…" (Centesimus annus)

Tylko tyle? Tak. Tylko... (z Różewicza). Bądź wierny! Idź... (z Herberta). Każdy człowiek, z natury i z kultury chce - "Vivre pour le meilleur" (do odsłuchania w linku w poniższych ukośmnikach)! To jest nie tylko moja dobra nowina - ale POWSZECHNA ŚWIĘTA I APOSTOLSKA.

***

JOHNNY HALLYDAY

          /przeciwko Jędraszewskim śpiewamy/

patrząc na Francuzów
Niemców Rosjan Anglików
i wszystkie inne narody
nie widzę potworów

widzę sportowców (głównie)
artystów polityków biznesmanów
jak we wszystkich innych ludach
państwach narodach bez liku

tylko nasi tzw duszpasterze
i politycy partii rządzącej
wszędzie widzą rasy wrogów
odczłowieczonych dwugłowych

zdemoralizowanych nieludzko
przeciwko prawom życia i rodzin
żyjących na stosach
trupów i ideologii (przeciwko nam)

   (niedziela, 7 stycznia 2018, g. 13.25)

PS.
Zdjęcie z tej strony.

4 komentarze:


 1. Pisałem... "Hierarchia niekonsekwencji"!

  https://www.facebook.com/notes/jozef-kapaon/hierarchia-niekonsekwencji/1405340836163120/

  OdpowiedzUsuń

 2. Tak też już pisałem... "Biskupi i rząd spraw naszych?"

  https://www.facebook.com/notes/jozef-kapaon/biskupi-i-rz%C4%85d-spraw-naszych/1404428269587710

  OdpowiedzUsuń
 3. "Przyczyną tego spadku jest poczucie u wielu katolików, że Kościół Katolicki w Polsce wspiera rząd. Głównym motorem (i beneficjentem) tego poparcia jest największa rozgłośnia katolicka kierowana przez o. Tadeusza Rydzyka. To jego polityka..."

  https://opinie.wp.pl/roman-giertych-cena-za-ojca-rydzyka-6206818662594177a

  OdpowiedzUsuń

 4. "ego głównymi bohaterami będą trzej duchowni. Sam reżyser opowiadał wcześniej, że przeszkadza mu w Kościele brak rozliczenia z afer pedofilskich. - Nie ma ani w mediach, ani w klerze potrzeby oczyszczenia się. No i najważniejsze: są ofiary, nimi się trzeba zająć. To jest coś, co mnie uwiera, co mnie boli. I co pewnie znajdzie odbicie w moich kolejnych filmach. Bo nie ma u mnie na to zgody - mówił reżyser "

  https://film.wp.pl/najbardziej-oczekiwane-filmy-polskie-2018-roku-jest-na-co-czekac-6206500360255105g/2

  OdpowiedzUsuń