piątek, 25 marca 2016

Odpłata katechety


Była (polska 2015) szopka bez Żyda Jezusa, Józefa, Maryji i bez Arabów. Dzisiaj mamy polską Wielkanoc 2016 (firmowaną przez Premierkę Szydło) bez Syryjczyka Pawła z Tarsu.
Wieść o Jezusie do nas nie dotarła?! Prawda o Nim i Jego Dobra Nowina jest nam dotąd nieznana, jak innym prawda o Zmartwychwstaniu! (A z kolei Związek Radziecki dbał, żeby prawda o warunkach życia w nim, nie wydostawała się na zewnątrz)

Wędrówki ludów - Celtowie znad Renu, Dunaju, dzisiejszej Austrii... powędrowali w stronę Turcji i Syrii. Znamy ich jako Galatów. Katechizował ich sam Apostoł Narodów św. Paweł z Tarsu. My chcemy na świat patrzeć TYLKO w świetle wybuchów terrorystycznych????***

odpłata katechety

                  /Dz. Ap. 14.15/

ludzie co robicie (także mnie)
my też jesteśmy ludźmi
podlegamy tym samym doznaniom
co wy (tej samej wierze i rozumowi)

głosimy wam abyście się odwrócili
od tych marności do Boga żywego
który stworzył niebo ziemię morze
i wszystko co się w nich znajduje

prawda nie jest kochana
mało kto rozumie po co ona
może w matematyce
ale w życiu

moja praca nie jest ceniona
przeciwne
przecież korzyści nie daje
nikomu

na skrzydłach szybują
tylko lekkoduchy
według nich
i ministra Ziobry

    (Wielki Piątek 2016, g. 11.35)

***

katecheta świecki

                        /katechetom księżom
                           siostrom i nie/

nadrabiam niedostatki
polskiego duszpasterstwa urzędowego
wiarą i rozumem osoby zwyczajnie myślącej
na bardzo konkretnej drodze-prawdzie-żywej
drogi-prawdy-życia osoby w rodzinie i świecie

dlatego tak jest i być musi bo
świecki ma bardziej własną drogę (myśli i...)
a może ważniejsze że nie czuje władzy
aż takiej że się staje panem życia i śmierci
każdego księdza w diecezji

a może
bo w świecie normalnym obcuje
dzień w dzień powszednie świąteczny
duchem bardziej ucieleśnionym
ciałem uduchowionym może bardziej też
bo dwoje staje się jednością sakramentalną
aż taką że dwa ciała stają się jednym 
i ciałem i duchem glebą żyzną życia i ducha

droga-prawda-życie mnie prowadzą
ktoś większy po nich prowadzi
bo jestem otwarty z każdej strony 
na całość abyśmy byli jedno (w komunii)
jak dialog odwiecznego słowa z nami

     (Wielki Czwartek 2016, g. 20.12)PS.1
Grafika nr. 1 z tej strony.

Grafika nr. 2 z tej strony.
Grafika nr. 3 z tej strony

PS.2
Piszę, tak sobie. Co mi duch dyktuje. Sobie, Bogu i muzom. Rozpoznałem Go na drodze-prawdy-życia (albo drogą-prawdą-życiem)! Każdy tak może, byle się nie bał.

***

niebo i czyściec

               /Ministrowi Ziobrze/

czuję się w niebie oglądając prawdę
na własne oczy namacalnie
jej drogę-prawdę-życie
za życia mojego naszego

tym bardziej
w Polsce mieszkając 2016
całą drogę wolności przeszedłszy
czego nie rozumieją rządzący

prezes prezydent premier i minister
głupstwa o konstytucji
i trybunalskich rozrządzeniach
opowiadają tak lekko że zęby bolą

cóż dopiero wiarę i rozum
ukształtowane współczesnością
które niczego lękliwie
nie zostawiają na boku

jak sobór watykański II
którego księża nie rozumieją nie znają
może niestety i nasi biskupi
bo czym jest dla nich wolność i osoba

papież Polak sobie a oni sobie 
powtórzę z głupstw ministra Ziobry
że prawa człowieka są dla lekkoduchów 
my za papieżem głosimy
że najwyższym głosem sumienia
naszych czasów

   (Wielki Czwartek 2016, g. 18.45)

***

święta kontemplacja

                   /moje święta/

kontemplacja prawdy
jest jak Boże Narodzenie
lub jak i po śmierci Wielkanoc
Zmartwychwstawania Jezusa

święta kontemplacja
kontemplacja świąt-eczna
drogi-prawdy-życia
człowieka na ziemi

w Kosmosie spraw wszelakich
bez lęku (jak kościół soborowy)
nie zostawiając lękliwie na boku
niczego z problematyki współczesności

    (Wielki Czwartek 2016, g. 17.07)

***

apoteoza

                  /pamięci Johana Cruyffa/

jest taki moment życiowego meczu
ani połowa ani kwarta ani tercja
zawsze raczej przychodzi to na zakończenie
ciekawy jestem czy także tak było
w Twoim przypadku życia i choroby
gdy życia piękno dobro prawda
innymi słowy droga-prawda-życie
jest i są tak wypełnione treścią
że mecz musi się skończyć

    (Wielki Czwartek 2016, g. 15.01)

***

łzy Jezusa w Polsce 2016

                           /w Dzień Kapłański/

gdy Jezus był już blisko ŚDM 2016
na widok naszych miast i wsi
zapłakał nad nimi
gdybyście i wy poznali w ten dzień
to co służy pokojowi

ale jest zakryte przed waszymi oczami
więc przyjdą i na was dni
gdy wasi nieprzyjaciele otoczą was wałem
oblegną i ścisną zewsząd

powalą na ziemię was i wasze dzieci
i nie zostawią w was kamienia na kamieniu za to
żeście nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia
                                                (Łk 19,41-44)

    (Wielki Czwartek 2016, g. 13.32)

***

konsekwencje

                       /wiara i rozum
                          prawda i tradycje/

odkąd zrozumiałem siebie
swoją drogę-prawdę-życie
jestem jak najbardziej nie-partyjny
żyję myślę i działam wobec prawdy
która się objawia daje zrozumienie
nie wobec Nowoczesnnej PO PiS PSL
ale prawa rzeczywistości całej
którą Trybunał Rozumu rozsądza
na dwóch skrzydłach szali
partie się zmieniają prawda nie
machanie palemką malowanie jajek
polewanie wodą to za mało

    (wtorek, 22 marca 2016, g. 11.06)

***

braterstwo epoki terroru

                      /ŚDM 2016 w RzN
                       przyjaciołom z Belgii
                       Misericordiae Vultus/

lotniska wybuchają w Brukseli
w Warszawie łamią Trybunały
mnie nazwali zdrajcą dzieci
komunijnych i rocznicowych
siewcą nienawiści
za Solidarność 
i za katechezę rozumną
swoje chcą prawa stanowić

jak żyć z takim krzyżem
jak nie wypowiedzieć braterstwa
przyjeżdżajcie do nas na modlitwę
przynajmniej ja chcę z Wami rozmawiać
nie pozwolimy zabić sensu
wiary i rozumu dwóch skrzydeł połamać
przeciwko człowiekowi światu całemu i Bogu

    (wtorek, 22 marca 2016, g. 9.04)

***

strażnik sensu

                   /ascetycznie dzisiaj
                      ale i K. Zanussiemu/

Bóg mnie nim uczynił
nikt sam nie jest w stanie
chyba raczej
bo któż drogę-prawdę-życie
ułoży od początku do końca

sensu się nie znajduje
chyba tak jak szczęścia
sens trzeba zobaczyć (i nazwać)
szczęście przeżyć i wyznać

bezpartyjnym pozostałem
przez całe życie
ale nie niezaangażowanym
prawd prawd szukałem znalazłem

przeżyłem wybór Papieża-Polaka
w Solidarność Narodu się włączyłem
jak mogłem jak umiałem z Wałęsą
za Polskę życie oddać chciałem

dzisiaj nazywają mnie siewcą nienawiści
zdrajcą dzieci komunijnych komunistą i złodziejem
w parafii diecezji w polskiej wielkiej gminie
bo to wolna Polska cała lecz partyjna

niech mówią skoro tak myślą
odpowiednie dać słowo też umiem
Rzeczpospolitą Norwidowską zostawiam
i ponad-rodzinne Sanktuarium MBA za sobą

   (poniedziałek, 21 marca 2016, g. 17.30)

***

igrzyska śmierci

                     /Wielki Tydzień w życiu/

dlaczego taki tytuł nie-intencjonalny
trzeba pytać procesów twórczych
każdego myślącego homo sapiens
tytuły podtytuły motta i cytaty
życie dyktuje i prawda i droga osoby
dignitatis humanae i gaudium et spes

jest taki czas epizod w życiu każdego
że już prawie nie żyjesz jeszcze oddychając
żyjesz-oddychasz czekając na śmierć
zdradzony wyrzucony na margines
twoje sprawy są już rozsądzone
przez nieprzyjaznych ludzi braci i siostry
wyrok śmierci wydany i nieodwołalny

wiesz to i czekasz spokojnie medytując
kontemplując na dwóch skrzydłach
nieuniknione musi się dokonać do końca
ale przecież nie chodzi o koniec
raczej o początek nowy

wszystko się już (prawie) dokonało z tego
co stać się musiało i miało dzięki Bogu
jeśli szedłeś wiernie się trzymając drogi
prawdy zgłodniały prawd szukając
jak sfinks u skały
człowiek to kapłan wiedny już dość długo
dojrzały wolnością i osobową godnością

mieliśmy świętych papieży wielu
był czas solidarności wolności prawdy i godności
wybierałem poznałem go nie zmarnowałem
czasu i ducha swojego nawiedzenia

    (poniedziałek, 21 marca 2016, g. 10.46)

***

żony i mężowie

                      /MBA/

żona męża mąż żony
w Nazarecie i Annopolu
kim są razem i z osobna
jak Józef z Grażyną
Grażyna z Józefem

Józef z Maryją Maryja z Józefem
nie tylko on ona i Bóg
co mówią o sobie samych
mówią o sobie wzajemnie
co o sobie wzajemnie
mówią o sobie samych
dar to i tajemnica

się dookreślają
są jednym ciałem
mówi ewangelia
Jezus dosłownie powiedział
- według świadków -
złączy się ze swoją żoną
i będą oboje jednym ciałem

a tak już nie są dwoje lecz jedno ciało
co więc Bóg złączył
niech człowiek nie rozdziela
mówiąc o małżeństwie z Nazaretu

co jest nagminną praktyką
to znaczy naparafialną
nie mówcie księża kaznodzieje
o Maryi bez Józefa
a o Józefie - co rzadsze bez Maryji

święty papież też nad tym się głowił
dotąd dwoje lecz jeszcze nie jedno
odtąd jedno chociaż nadal dwoje
napisał zanim został papieżem
ale przecież to ta sama osoba   

         (poniedziałek, 21 marca 2016, g. 10.09)

***

życie hs

               /Alfa i Omega/

życie homo sapiens
to nie tylko forma
istnienia białka
ale istota myśląca
czasoprzestrzeni
materii świadomej siebie
duch ucieleśniony
ciało uduchowione
droga-prawda-życie
trójjedni przenikniętej
wiarą i rozumem
prawdą napełnione syte
nią wyzwolone
ją kontemplujące

        (poniedziałek, 21 marca 2016, g. 8.53)

***

dar i tajemnica

jakim wielkim darem jest
poznać samego siebie
człowiek to ten
kto zna siebie

tylko ja mogę poznać
i zrozumieć swoją drogę
tylko ja - prawdę
tylko ja wiem jakie to życie było
w moim czasie i przestrzeni

jakim wielkim darem jest
znać siebie
dzięki temu i bliźniego lepiej

przecież tu można zacząć
tu się zaczyna
kon-templum prawdy i wieczności

   (niedziela, 20 marca 2016, g. 21.58)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz