sobota, 5 marca 2016

Urobek sobotni


Kapitał ludzki? Kapitał społeczny? Pamięć i tożsamość? Wiara i rozum? - i na odwrót!! W Polsce? W polskich gminach i kościele (parafiach, diecezjach, dekanatach, tzw. wspólnotach). A co to takiego :-(

Panie, skąd mielibyśmy TO wiedzieć. Nie mamy od tego pasterzy :-( 
Jezus zapłakał. Rekolekcje w Polsce (przed ŚDM 2016 w Krakowie, Polsce, Strachówce, Rzeczpospolitej Norwidowskiej...) w toku. Mamy Wielki Post 2016.

***

niedoinwestowani

               /w Jadowie pod sklepem/

ile
niedoinwestowanego szczęścia
mieszka w gminach i parafiach
naszych polskich (samorządnych)
bo nie wiedzą
co to jest wspólnota
ani chcą jej szukać
nad skarbem największym pracować

można zapłakać
nad nami
pamięć i tożsamość
tam prowadzą
z wiarą i rozumem pod pachę
i cóż że mamy dwa skrzydła

     (sobota, 5 marca 2016, g. 17.30)

***

wada i zaleta

nigdy nie szukałem
ani marzyłem chciałem
sukcesu pieniędzy kariery
prawdy prawd szukałem
i znalazłem
prawd wołając prawd zgłodniały
odchodzę (czekam) spełniony
człowiek jest to kapłan bez-wiedny
lub ciut już lepiej
po encyklice fides et ratio

    (sobota, 5 marca 2016, g. 16.23)

***

przymuszony

                /i cóż że śmiertelny
                  jest są myślące
                  osoba i nasz świat/

jest to przymus wewnętrzny
wyrażenia nazwania
zdziwienia podziwu adoracji
że jestem (jako) ja

nie to że się urodziłem
co zasługą rodziców i rodzącej
ale że ja jestem jako ja
ten który się poznał

człowiek to ten
kto zna siebie
że w ogóle coś takiego
możliwe stało się w Kosmosie

    (sobota, 5 marca 2016, g. 14.45)

***

w służbie prawdy

                    /Fides et ratio/

nie strój (duchowny) ani miecz
nie pieczątki i rozporządzenia
nie ten oręż nie tarcza
wiara i rozum obronią
są jedyną przyszłością
religii kościołów i skrzydeł
myślącego człowieka hs

niechaj to wżdy postronni... 
... narodowie znają 
iż Polacy nie gęsi 
i swój język mają znają 
kulturę prawdziwą i jej fundamenty

    (sobota, 5 marca 2016, g. 11.15)

***

wyrok czasów

kiedyś marzyłem (o wolności)
zdobywałem wiedzę
o sobie świecie i Bogu
Solidarność zakładałem

dzisiaj piję dobrą kawę
upijam się do ostatniej kropli
złotówki i rodzinnego grosza
wyrok na mnie wydali
Polacy-Katolicy dzisiejszych układów
najpierw w parafii potem i w diecezji

   (sobota, 5 marca 2016, g. 10.44)

***

ubi thesaurus ibi cor

                /skarb serce
                     i rozum!/ 

droga-prawda-życie 
skarbem jest 
moim twoim każdego hs 
homo sapiens 

ona objawia i strzeże 
przed szydercą 
w sutannie lub bez 
Polakiem-Katolikiem 

ona objawia i strzeże 
skarbu rozumienia 
wiary i rozumu 
na życie i na śmierć 

     (sobota, 5 marca 2016, g. 9.20)


PS.
Grafika z tej strony :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz